Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications
Articles

 1. A.V. Byalko, Fokusirovka izlucheniya gravitatsionnym polem, Astron. zh., 46(5), 998-1002 (1969) [A.V. Byalko, Light focusing by gravitational field, Sov. Astronomy, 13(5), 784-787 (1970)], ADS: 1969AZh....46..998B.
 2. A.A. Abrikosov, Teoriya polumetallov, Vestn. AN SSSR, №1, 45 (1969).
 3. G.V. Ryazanov, K edinoi teorii elementarnykh chastits, Dokl. AN SSSR, 186(6), 1306–1308 (1969).
 4. A.M. Finkel’shtein, Zatukhanie kolebanii vikhrei v sverkhprovodnikakh vtorogo roda, ZhETF, 56 (1), 333-339 (1969) [A.M. Finkel’shtein, Damping of Vortex Oscillations in Type II Superconductors, Sov. Phys. JETP 29(1), 183-186 (1969)].
 5. I.A. Privorotskii, M.Ya. Azbel’, Teoriya domennoi struktury metallov v usloviyakh effekta de Gaaza - van Al’fena, ZhETF, 56 (1), 388-399 (1969) [I.A. Privorotskii, M.Ya. Azbel’, Theory of the Domain Structure of Metals Under Conditions of the de Haas-van Alphen Effect, Sov. Phys. JETP 29(1), 214-219 (1969)], WoS: A1969E827300049, ADS: 1969JETP...29..214P.
 6. A.Ya. Blank, P.S. Kondratenko, Spinovye volny v antiferromagnitnom metalle v magnitnom pole, ZhETF, 56 (2), 563-573 (1969) [A.Ya. Blank, P.S. Kondratenko, Spin Waves in an Antiferromagnetic Metal in the Presence of a Magnetic Field, Sov. Phys. JETP 29(2), 311-316 (1969)].
 7. A.Ya. Blank, P.S. Kondratenko, Spinovye volny v antiferromagnitnom metalle v magnitnom pole. II, ZhETF, 56 (3), 975-985 (1969) [A.Ya. Blank, P.S. Kondratenko, Spin Waves in an Antiferromagnetic Metal in the Presence of a Magnetic Field. II, Sov. Phys. JETP 29(3), 526-531 (1969)].
 8. L.P. Gor’kov, G.M. Eliashberg, Sverkhprovodyashchie splavy v sil’nom peremennom pole, ZhETF, 56 (4), 1297-1308 (1969) [L.P. Gor’kov, G.M. Éliashberg, Superconducting Alloys in a Strong Alternating Field, Sov. Phys. JETP 29(4), 698-703 (1969)], WoS: A1969F138300025, ADS: 1969JETP...29..698G.
 9. M.Ya. Azbel’, N.B. Brandt, R.G. Mints, Kvantovye ostsillyatsii raznosti potentsialov v neodnorodnom magnitnom pole, ZhETF, 56 (4), 1321-1324 (1969) [M.Ya. Azbel’, N.B. Brandt, R.G. Mints, Quantum Oscillations of the Potential Difference in a Nonuniform Magnetic Field, Sov. Phys. JETP 29(4), 710-711 (1969)], ADS: 1969JETP...29..710A.
 10. A.A. Abrikosov, Gal’vanomagnitnye yavleniya v metallakh v kvantovom predele, ZhETF, 56 (4), 1391-1406 (1969) [A.A. Abrikosov, Galvanomagnetic phenomena in metals in the quantum limit, Sov. Phys. JETP 29(4), 746-753 (1969)], WoS: A1969F138300034, ADS: 1969JETP...29..746A.
 11. D.M. Semiz, Rasseyanie elektromagnitnykh voln v He4 i v vyrozhdennykh rastvorakh He3 v He4 pri nizkikh temperaturakh, ZhETF, 56 (5), 1581-1589 (1969) [D.M. Semiz, Scattering of Electromagnetic Waves in He4 and in Degenerate Solutions of He3 in He4 at Low Temperatures, Sov. Phys. JETP 29(6), 849-852 (1969)].
 12. Yu.N. Ovchinnikov, Kriticheskii tok tonkikh plenok pri diffuznom otrazhenii ot stenok, ZhETF, 56 (5), 1590-1607 (1969) [Yu.N. Ovchinnikov, Critical current of thin films for diffuse reflection from the walls, Sov. Phys. JETP 29(5), 853-860 (1969)].
 13. A.I. Larkin, S.A. Pikin, O fazovykh perekhodakh pervogo roda, blizkikh ko vtoromu, ZhETF, 56 (5), 1664-1674 (1969) [A.I. Larkin, S.A. Pikin, On phase transitions of the first order resembling those of the second order, Sov. Phys. JETP 29(5), 891-896 (1969)], WoS: A1969F257700025, ADS: 1969JETP...29..891L, RINTs: -.
 14. E.I. Kats, O nekotorykh svoistvakh sloistykh struktur, ZhETF, 56 (5), 1675-1684 (1969) [E.I. Kats, Some Properties of Layer Structures, Sov. Phys. JETP 29(5), 897-901 (1969)], WoS: A1969F257700026, ADS: 1969JETP...29..897K.
 15. V.A. Belinskii, I.M. Khalatnikov, K voprosu o kharaktere osobennostei v obshchikh resheniyakh uravnenii gravitatsii, ZhETF, 56 (5), 1700-1712 (1969) [V.A. Belinskii, I.M. Khalatnikov, On the nature of the singularities in the general solutions of the gravitational equations, Sov. Phys. JETP 29(5), 911-917 (1969)], WoS: A1969F257700029, ADS: 1969JETP...29..911B, RINTs: -.
 16. V.Ya. Kravchenko, E.I. Rashba, Teoriya klassicheskogo razmernogo effekta v elektroprovodnosti polumetallov, ZhETF, 56 (5), 1713-1727 (1969); Errata — 57, 326 (1969) [V.Ya. Kravchenko, E.I. Rashba, Theory of the classical size effect in the electric conductivity of semimetals, Sov. Phys. JETP 29(5), 918-925 (1969)], WoS: A1969F257700030, ADS: 1969JETP...29..918K.
 17. A.P. Kazantsev, G.I. Surdutovich, K kvantovoi teorii lazera, ZhETF, 56 (6), 2001-2018 (1969) [A.P. Kazantsev, G.I. Surdutovich, The Quantum Theory of the Laser, Sov. Phys. JETP 29(6), 1075-1083 (1969)].
 18. E.I. Kats, O magnitnom uporyadochenii v odno- i dvumernykh sistemakh, ZhETF, 56 (6), 2043-2046 (1969) [E.I. Kats, Magnetic Ordering in One and Two-dimensional Systems, Sov. Phys. JETP 29(6), 1098-1100 (1969)], WoS: A1969F536800033, ADS: 1969JETP...29.1098K.
 19. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Fazovyi perekhod v odnoosnykh segnetoelektrikakh, ZhETF, 56 (6), 2087-2098 (1969) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Phase Transition in Uniaxial Ferroelectrics, Sov. Phys. JETP 29(6), 1123-1128 (1969)], WoS: A1969F536800039, ADS: 1969JETP...29.1123L, RINTs: -.
 20. V.I. Mel’nikov, Rezonansnoe smeshivanie lazernykh chastot v poluprovodnike, ZhETF, 56 (6), 2099-2105 (1969) [V.I. Mel’nikov, Resonance Mixing of Laser Frequencies in a Semiconductor, Sov. Phys. JETP 29(6), 1129-1132 (1969)].
 21. I.A. Privorotskii, K teorii domennykh struktur, ZhETF, 56 (6), 2129-2142 (1969) [I.A. Privorotskii, Contribution to the Theory of Domain Structures, Sov. Phys. JETP 29(6), 1145-1152 (1969)].
 22. V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, Zvuk konechnoi amplitudy vblizi kriticheskoi tochki, ZhETF, 56 (6), 2148-2154 (1969) [V.G. Kamenskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Finite Amplitude Sound Near the Critical Point, Sov. Phys. JETP 29(6), 1156-1159 (1969)], WoS: A1969F536800045, ADS: 1969JETP...29.1156K.
 23. A.M. Polyakov, Svoistva dalekikh i blizkikh korrelyatsii v kriticheskoi oblasti, ZhETF, 57 (1), 271-283 (1969) [A.M. Polyakov, Properties of long and short range correlations in the critical region, Sov. Phys. JETP 30(1), 151-157 (1970)], WoS: A1970F768200032.
 24. M.Ya. Azbel’, S.Ya. Rakhmanov, Novyi tip skin-effekta v magnitnom pole, ZhETF, 57 (1), 295-307 (1969) [M.Ya. Azbel’, S.Ya. Rakhmanov, A New Type of Skin Effect in a Magnetic Field, Sov. Phys. JETP 30(1), 163-169 (1970)], WoS: A1970F768200034, ADS: 1969JETP...30..163A.
 25. I.M. Khalatnikov, Pogloshchenie i dispersiya zvuka v sverkhtekuchei zhidkosti vblizi λ-tochki, ZhETF, 57 (2), 489-497 (1969) [I.M. Khalatnikov, Absorption and Dispersion of Sound in a Superfluid Liquid near the λ Point, Sov. Phys. JETP 30(2), 268-272 (1970)], WoS: A1970G220200019, ADS: 1969JETP...30..268K, RINTs: -.
 26. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Vliyanie primesei na izomorfnyi fazovyi perekhod, ZhETF, 57 (2), 651-653 (1969) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Influence of Impurities on an Isomorphic Phase Transition, Sov. Phys. JETP 30(2), 356-357 (1970)], WoS: A1970G220200036, ADS: 1969JETP...30..356P.
 27. I.B. Levinson, Translyatsionnaya invariantnost’ v odnorodnykh polyakh i uravnenie dlya matritsy plotnosti v vignerovskom predstavlenii, ZhETF, 57 (2), 660-672 (1969) [I.B. Levinson, Translational Invariance in Uniform Fields and the Equation for the Density Matrix in the Wigner Representation, Sov. Phys. JETP 30(2), 362-367 (1970)], MathSciNet: 0272305.
 28. I.E. Dzyaloshinskii, A.M. Dykhne, «Usrednennyi» fazovyi perekhod, ZhETF, 57 (2), 673-679 (1969) [I.E. Dzyaloshinskii, A.M. Dykhne, An “Averaged” Phase Transition, Sov. Phys. JETP 30(2), 368-371 (1970)], ADS: 1969JETP...30..368D.
 29. Yu.N. Ovchinnikov, Vliyanie sil’nogo magnitnogo polya na sverkhprovodniki malykh razmerov pri diffuznom otrazhenii ot stenki, ZhETF, 57 (3), 894-906 (1969) [Yu.N. Ovchinnikov, The influence of a strong magnetic field on small size superconductors when diffuse reflection takes place at the walls, Sov. Phys. JETP 30(3), 489-494 (1970)].
 30. M.Ya. Azbel’, Boze-kondensatsiya v konechnom ob’eme, ZhETF, 57 (3), 983-987 (1969) [M.Ya. Azbel’, Bose Condensation in a Finite Volume, Sov. Phys. JETP 30(3), 537-539 (1970)], WoS: -, ADS: 1969JETP...30..537A.
 31. Yu.A. Bychkov, Ob elektricheskom proboe poluprovodnika v skreshchennykh elektricheskom i magnitnom polyakh, ZhETF, 57 (6), 2031-2034 (1969) [Yu.A. Bychkov, Electric Breakdown in a Semiconductor in Crossed Electric and Magnetic Fields, Sov. Phys. JETP 30(6), 1102-1103 (1970)].
 32. D.M. Chernikova, Fazovyi perekhod pervogo roda v modeli boze-gaza s prityazheniem, ZhETF, 57 (6), 2125-2136 (1969) [D.M. Chernikova, First Order Phase Transition in a Model of a Bose Gas with Attraction, Sov. Phys. JETP 30(6), 1154-1159 (1970)].
 33. A.M. Polyakov, Neravnovesnye protsessy v kriticheskoi oblasti, ZhETF, 57 (6), 2144-2162 (1969) [A.M. Polyakov, Nonequilibrium Processes in the Critical Region, Sov. Phys. JETP 30(6), 1164-1173 (1970)], WoS: A1970H113400035.
 34. V.A. Belinskii, I.M. Khalatnikov, Obshchee reshenie uravnenii gravitatsii s fizicheskoi osobennost’yu, ZhETF, 57 (6), 2163-2175 (1969) [V.A. Belinskii, I.M. Khalatnikov, General solution of the gravitational equations with a physical singularity, Sov. Phys. JETP 30(6), 1174-1180 (1970)], WoS: A1970H113400036, ADS: 1969JETP...30.1174B, RINTs: -, MathSciNet: 0277224.
 35. L.G. Aslamazov, A.I. Larkin, Effekt Dzhozefsona v tochechnykh sverkhprovodyashchikh kontaktakh, Pis’ma v ZhETF, 9 (2), 150-154 (1969) [L.G. Aslamazov, A.I. Larkin, Josephson Effect in Superconducting Point Contacts, JETP Lett., 9 (2), 87-91 (1969)], WoS: A1969D022300017, Scopus: 2-s2.0-0014442362, ADS: 1969JETPL...9...87A, RINTs: -.
 36. V.I. Mel’nikov, Kvantovoe kineticheskoe uravnenie dlya elektronov v vysokochastotnom pole, Pis’ma v ZhETF, 9 (3), 204-206 (1969) [V.I. Mel’nikov, Quantum Kinettc Equation for Electrons in a High-frequency Field, JETP Lett., 9 (3), 120-122 (1969)].
 37. V.F. Gantmakher, L.A. Fal’kovskii, V.S. Tsoi, Vliyanie magnitnykh poverkhnostnykh urovnei na impedans kaliya na radiochastotakh, Pis’ma v ZhETF, 9 (4), 246-249 (1969) [V.F. Gantmakher, L.A. Fal’kovskiǐ, V.S. Tsoi, Influence of Magnetic Surface Levels on the Impedance of Potassium at Radio Frequencies, JETP Lett, 9(4), 144-146 (1969)].
 38. M.Ya. Azbel’, S.Ya. Rakhmanov, Poverkhnostnye effekty v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 9 (4), 252-254 (1969) [M.Ya. Azbel’, S.Ya. Rakhmanov, Surface Effects in a Strong Magnetic Field, JETP Lett, 9(4), 147-149 (1969)], ADS: 1969JETPL...9..147A.
 39. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Pogloshchenie zvuka v sverkhtekuchem Ne vblizi λ-tochki, Pis’ma v ZhETF, 9 (4), 255-258 (1969) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Sound Absorption in Superfluid He near the λ Point, JETP Lett, 9(4), 149-152 (1969)], WoS: A1969D062000013, ADS: 1969JETPL...9..149P.
 40. E.I. Rashba, V.M. Edel’shtein, Magnito-kulonovskie urovni vblizi sedlovykh tochek, Pis’ma v ZhETF, 9 (8), 475-480 (1969) [E.I. Rashba, V.M. Edel’shtein, Magnetic Coulomb Levels Near the Saddle Points, JETP Lett, 9(8), 287-290 (1969)], WoS: A1969D421400011, ADS: 1969ZhPmR...9..475R.
 41. A.V. Byalko, O vozmozhnosti obrazovaniya galaktik v modeli Lemetra, Pis’ma v ZhETF, 9 (8), 483-487 (1969) [A.V. Byalko, Possibility of Galaxy Formation in the Lemaitre Model, JETP Lett, 9(8), 293-296 (1969)].
 42. R.G. Mints, Kvantovanie energii elektrona vblizi domennoi stenki, Pis’ma v ZhETF, 9(11), 629-634 (1969) [R.G. Mints, Quantization of Electron Energy near a Domain Wall, JETP Lett. 9(11), 387-390 (1969)].
 43. M.A. Fedorov, Nelineinye effekty v sverkhprovodnikakh v peremennom pole, Pis’ma v ZhETF, 9(11), 639-642 (1969) [M.A. Fedorov, Nonlinear Effects in a Superconductor in an Alternating Field, JETP Lett., 9(11), 394-396 (1969)].
 44. M.Ya. Azbel’, A.Ya. Blank, Magnitnye poverkhnostnye urovni v sverkhprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 10 (1), 49-53 (1969) [M.Ya. Azbel, A.Ya. Blank, Magnetic Surface Levels in Superconductors, JETP Lett. 10(1), 32-35 (1969)], WoS: A1969E008200014, ADS: 1969JETPL..10...32A.
 45. V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Svyazannye sostoyaniya polyarona i fonona, Pis’ma v ZhETF, 10 (2), 95-98 (1969) [V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Mel'nikov V. I., Rashba E.I., Bound Polaron and Phonon States, JETP Lett. 10(2), 60-62 (1969): Erratum — ibid, 10(7), p. 228], WoS: A1969E108000010, ADS: 1969ZhPmR..10...95M.
 46. M.Ya. Azbel’, Rezonans v sverkhprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 10 (9), 432-437 (1969) [M.Ya. Azbel’, Resonance in Superconductors, JETP Lett. 10(9), 277-280 (1969)], WoS:  , ADS: 1969ZhPmR..10..432A.
 47. M.Ya. Azbel’, Neustoichivost’ i promezhutochnoe sostoyanie v tokonesushchikh provodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 10(11), 550-553 (1969) [M.Ya. Azbel’, Instability and Intermediate State in Current-carrying Conductors, JETP Lett. 10(12), 351-353 (1969)], WoS: A1969F380100001, ADS: 1969ZhPmR..10..550A.
 48. G.G. Vinberg, S.I. Anisimov, Opyt issledovaniya matematicheskoi modeli vodnoi ekosistemy, Tr. VNIIRO, 1969, t. 67, s. 49-80.
 49. A.A. Abrikosov, Magnitnye primesi v nemagnitnykh metallakh, Uspekhi fiz. nauk, 97 (3), 403-427 (1969) [A.A. Abrikosov, Magnetic impurities in nonmagnetic metals, Soviet Physics - Uspekhi, 12(2), 168-181 (1969)], WoS: A1969G220400002, ADS: 1969SvPhU..12..168A.
 50. I.A. Privorotskii, Eksperimental’noe issledovanie magnitnykh domenov v neferromagnitnykh metallakh, Uspekhi fiz. nauk, 97(3), 547–549 (1969) [I.A. Privorotskiĭ, Experimental investigation of magnetic domains in non-ferromagnetic metals, Sov. Phys. Usp. 12(2), 300-301 (1969)].
 51. M.Ya. Azbel’, Nekotorye voprosy elektronnoi teorii metallov. IV. Termodinamicheskie i kineticheskie svoistva metallov v magnitnom pole, Uspekhi fiz. nauk, 98 (4), 601-651 (1969) [M.Ya. Azbel’, Problems of the electron theory of metals. IV. Thermodynamic and kinetic properties of metals in a magnetic field, Sov. Phys. Usp. 12(4), 507-533 (1970)], WoS: A1970G761200004, Scopus: 2-s2.0-84957146488, ADS: 1969SvPhU..12..507A, RINTs: 32803395, EDN: YWBJPI.
 52. Z.S. Gribnikov, V.I. Mel’nikov, Elektronno-dyrochnoe rasseyanie v poluprovodnikakh pri vysokikh urovnyakh inzhektsii, Fizika i tekhnika polurovodnikov, 2(9), 1352 (1968) [Z.S. Gribnikov, V.I. Mel'nikov, Electron-hole scattering in semiconductors at high injection levels, Sov. Phys. Semicond., 2(9), 1133 (1969)].
 53. M.Ya. Azbel’, S.Ya. Rakhmanov, Vysokochastotnaya elektroprovodnost’ tonkoi metallicheskoi plastiny v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 11(11), 3183-3194 (1969) [M.Ya. Azbel', S.Ya. Rakhmanov, High-frequency electrical conductivity of a thin metal plate in a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State, 11(11), 2580 (1970)], WoS: -.

Conferences

 1. I.M. Khalatnikov, Theory of Bose-Fermi quantum liquids, Contemporary Physics, Proc. Int. Symposium, ICTP, Trieste, 7-28 June, 1968. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1969, Vol. 1, p. 71-86, ADS: 1969cp1..conf...71K.
 2. A. Abrikosov, Magnetic impurities in non-magnetic metals, Contemporary Physics: Proc. Int. Symp., ICTP, Trieste, 7-28 June 1968. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1969, Vol.1, p. 97-122, ADS: 1969cp1..conf...97A.

Preprints

 1. V.A. Belinskii, I.M. Khalatnikov, Obshchee reshenie uravnenii gravitatsii s fizicheskoi osobennost’yu, Preprint ITF AN SSSR, Moskva, 1969.
 2. V.L. Broude, E.I. Rashba, E.F. Sheka, Novyi podkhod k vibronnym spektram molekulyarnykh kristallov, Preprint IFTT AN SSSR, 1969. - 18 s. : il.; 21 sm..

Other

 1. I.M. Khalatnikov, L.P. Pitaevskii, Pervyi molotok, Uspekhi fiz. nauk, 97 (4), 759-760 (1969).