Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications
Articles

 1. M.Ya. Azbel’, The inverse problem for DNA, Biopolymers, 12(7), 1591-1609 (1973), WoS: A1973Q465000011, Scopus: 2-s2.0-0015859507.
 2. P.M. Bleher, Ja.G. Sinai, Investigation of the critical point in models of the type of Dyson’s hierarchical models, Commun. Math. Phys., 33(1), 23-42 (1973), WoS: A1973Q901500002, Scopus: 2-s2.0-0002428285, ADS: 1973CMaPh..33...23B, RINTs: 30812819.
 3. A.A. Abrikosov, Transition of a bismuth-type semimetal to an excitonic insulator in a strong magnetic field, J. Low Temp. Phys., 10(1-2), 3-34 (1973), WoS: A1973O845000001, Scopus: 2-s2.0-0347287797, ADS: 1973JLTP...10....3A, RINTs: 31188071.
 4. A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Fluctuation conductivity in the vicinity of the superconducting transition, J. Low Temp. Phys., 10(3-4), 407-421 (1973), WoS: A1973O893200011, Scopus: 2-s2.0-0000693642, ADS: 1973JLTP...10..407L, RINTs: 30813495.
 5. S.V. Iordanskii, A.M. Finkelshtein, Quantum formation of nucleation centers in a metastable crystal, J. Low Temp. Phys., 10(3-4), 423-447 (1973), WoS: A1973O893200012, Scopus: 2-s2.0-33644635162, ADS: 1973JLTP...10..423I, RINTs: 30830884, EDN: ZYRMEH.
 6. B.I. Ivlev, S.G. Lisitsyn, G.M. Eliashberg, Nonequilibrium excitations in superconductors in high-frequency fields, J. Low Temp. Phys., 10(3-4), 449-468 (1973), WoS: A1973O893200013, Scopus: 2-s2.0-0001739741, ADS: 1973JLTP...10..449I, RINTs: 30830884.
 7. S.A. Gordyunin, L.P. Gor’kov, On the origin of the electronic spectrum in bismuth group metals, J. Low Temp. Phys., 11(1-2), 147-172 (1973), WoS: A1973P653500011, Scopus: 2-s2.0-34250431910, ADS: 1973JLTP...11..147G.
 8. A.B. Migdal, Phase transition in nuclear matter and multiparticle nuclear forces, Nucl. Phys. A 210 (2), 421-428 (1973), WoS: A1973Q511100013, Scopus: 2-s2.0-0007146280, ADS: 1973NuPhA.210..421M, InSpire: 1442110, RINTs: 30798955.
 9. A.B. Migdal, Vacuum polarization in strong non-homogeneous fields, Nucl. Phys. B 52 (2), 483-505 (1973), WoS: A1973P292800011, Scopus: 2-s2.0-0007094594, ADS: 1973NuPhB..52..483M, InSpire: 84245, RINTs: 30800278.
 10. V.G. Kamensky, Sound attenuation in the anisotropic ferromagnets near the transition point, Phys. Lett. A 44 (6), 401-402 (1973), ADS: 1973PhLA...44..401K.
 11. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Magnetic properties of two-dimensional and layered systems, Phys. Lett. A 45 (6), 467-468 (1973), WoS: A1973R526400019, Scopus: 2-s2.0-26444543172, ADS: 1973PhLA...45..467P, RINTs: 31100620, EDN: SIKLVV.
 12. A.A. Migdal, Composite models of conformal field theory with a nonintegral number of partons, Phys. Lett. B 45 (3), 272-274 (1973), WoS: A1973Q598300029, Scopus: 2-s2.0-49549169278, ADS: 1973PhLB...45..272M, InSpire: 84697, RINTs: 30941882.
 13. A.B. Migdal, Phase transitions (π-condensation) in nuclei and neutron stars, Phys. Lett. B 45 (5), 448-450 (1973), WoS: A1973Q672700011, Scopus: 2-s2.0-49549169065, ADS: 1973PhLB...45..448M, InSpire: 1441455, RINTs: 30931314.
 14. A.B. Migdal, The energy of the nuclear matter in the presence of the π-condensate, Phys. Lett. B 47 (2), 96-98 (1973), WoS: A1973R394300002, Scopus: 2-s2.0-49549169044, ADS: 1973PhLB...47...96M, InSpire: 1441455, RINTs: 31004012.
 15. A.B. Migdal, π Condensation in Nuclear Matter, Phys. Rev. Lett. 31 (4), 257-260 (1973), WoS: A1973Q149900022, Scopus: 2-s2.0-4243350655, ADS: 1973PhRvL..31..257M, InSpire: 88027.
 16. V.G. Kamensky, Sound propagation near the critical point of a liquid-vapour system, Physica, 66(3), 622-625 (1973), ADS: 1973Phy....66..622K.
 17. W.G. Kamensky, Excitation spectrum and sound attenuation in anisotropic ferromagnets near the transition point, Physica, 70(3), 493-504 (1973), Scopus: 2-s2.0-49549165903, ADS: 1973Phy....70..493K.
 18. Y.B. Levinson, E.I. Rashba, Electron-phonon and exciton-phonon bound state, Rep. Prog. Phys., 36(12), 1499-1565 (1973)], WoS: A1973R498700001, Scopus: 2-s2.0-0013355180, ADS: 1973RPPh...36.1499L, RINTs: 30815459, EDN: ZYIRZP.
 19. M.Y. Azbel, M.I. Kaganov. I.V. Lifshitz, Conduction electrons in metals, Scientific American, 228(1), 88-98 (1973), WoS: A1973O337900007, ADS: 1973SciAm.228a..88A.
 20. A.A. Starobinskii, Usilenie voln pri otrazhenii ot vrashchayushcheisya «chernoi dyry», ZhETF, 64 (1), 48-57 (1973) [A.A. Starobinskiǐ, Amplification of waves during reflection from a rotating "black hole", Sov. Phys. JETP, 37(1), 28-32 (1973)], ADS: 1973JETP...37...28S, InSpire: 1487986.
 21. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, O fazovom perekhode tipa smeshcheniya v kristallakh pri nizkikh temperaturakh, ZhETF, 64 (1), 316-330 (1973) [D.E. Khmelnitsky, V.L. Shneyerson, Phase transition of the displacement type in crystals at very low temperature, Sov. Phys. JETP, 37(1), 164-170 (1973)].
 22. L.P. Gor’kov, N.B. Kopnin, Osobennosti vyazkogo techeniya vikhrei v sverkhprovodyashchikh splavakh vblizi kriticheskoi temperatury, ZhETF, 64 (1), 356-370 (1973) [L.P. Gor’kov, N.B. Kopnin, Some features of viscous flow of vortices in superconducting alloys near the critical temperature, Sov. Phys. JETP, 37(1), 183-189 (1973)], WoS: A1973O677600037, ADS: 1973JETP...37..183G.
 23. S.A. Brazovskii, Eksitonnyi izolyator v magnitnom i elektricheskom polyakh, ZhETF, 64 (2), 710-718 (1973) [S. Brazovski, Excitonic insulator in magnetic and electric fields, Sov. Phys. JETP, 37(2), 361-365 (1973)].
 24. Yu.N. Ovchinnikov, Fluktuatsionnyi sdvig temperatury perekhoda tonkikh sverkhprovodyashchikh plenok, ZhETF, 64 (2), 719-724 (1973) [Yu.N. Ovchinnikov, Fluctuation shift of the transition temperature of thin superconducting films, Sov. Phys. JETP, 37(2), 366-368 (1973)].
 25. V.L. Berezinskii, A.Ya. Blank, Termodinamika sloistykh izotropnykh magnetikov v nizkotemperaturnoi oblasti, ZhETF, 64 (2), 725-740 (1973) [V.L. Berezinskii, A.Ya. Blank, Thermodynamics of layered isotropic magnets at low temperatures, Sov. Phys. JETP 37(2), 369-376 (1973)].
 26. S.I. Anisimov, A.Kh. Rakhmatulina, Dinamika rasshireniya para pri isparenii v vakuum, ZhETF, 64 (3), 869-876 (1973) [S.I. Anisimov, A.Kh. Rakhmatulina, The dynamics of the expansion of a vapor when evaporated into a vacuum, Sov. Phys. JETP, 37(3), 441-444 (1973)], ADS: 1973JETP...37..441A.
 27. R.K. Bakanas, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Tonkaya struktura linii tsiklotron-fononnogo rezonansa, ZhETF, 64 (3), 1065-1070 (1973) [R.K. Bakans, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Fine structure of cyclotron-phonon resonance lines, Sov. Phys. JETP 37(3), 541-543 (1973)], WoS: -.
 28. A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Soprotivlenie sverkhprovodnikov vblizi kriticheskogo polya Hc2, ZhETF, 64 (3), 1096-1104 (1973) [A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Resistance of superconductors near the critical field strength Hc2, Sov. Phys. JETP, 37(3), 557-560 (1973)], WoS: A1973P149000038, ADS: 1973JETP...37..557L, RINTs: -.
 29. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Kriticheskie yavleniya v zhidkosti v sil’nom elektricheskom pole, ZhETF, 64 (4), 1440-1444 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, S.V. Fomichev, Critical phenomena in a liquid in a strong electric field, Sov. Phys. JETP 37(4), 731-732 (1973)], WoS: A1973P401900040, ADS: 1973JETP...37..731P.
 30. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Prodol’naya vospriimchivost’ i korrelyatsii v vyrozhdennykh sistemakh, ZhETF, 64 (4), 1445-1451 (1973) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Longitudinal susceptibility and correlations in degenerate systems, Sov. Phys. JETP 37(4), 733-736 (1973)], WoS: A1973P401900041, ADS:  1973JETP...37..733P .
 31. O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Osobennosti kosmologicheskoi modeli B’yanki IX s tochki zreniya kachestvennoi teorii differentsial’nykh uravnenii, ZhETF, 64 (5), 1475-1494 (1973) [O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Singularities of the cosmological model of the Bianchi IX type according to the qualitative theory of differential equations, Sov. Phys. JETP 37(5), 747-755 (1973)], MathSciNet: 363373.
 32. L.A. Fal’kovskii, O soprotivlenii tonkikh metallicheskikh obraztsov, ZhETF, 64 (5), 1855-1860 (1973) [L.A. Fal’kovskiǐ, The resistance of thin metallic samples, Sov. Phys. JETP 37(5), 937-939 (1973)].
 33. A.A. Starobinskii, S.M. Churilov, Usilenie elektromagnitnykh i gravitatsionnykh voln pri rasseyanii vo vrashchayushcheisya «chernoi dyre», ZhETF, 65 (1), 3-11 (1973) [A.A. Starobinskii, S.M. Churilov, Amplification of electromagnetic and gravitational waves scattered by a rotating "black hole", Sov. Phys. JETP, 38(1), 1-5 (1974)], WoS: A1973Q362700001, ADS: 974JETP...38....1S, InSpire: 1594792.
 34. Yu.N. Ovchinnikov, Provodimost’ sverkhprovodnikov vtorogo roda vblizi temperatury perekhoda, ZhETF, 65 (1), 290-296 (1973) [Yu.N. Ovchinnikov, Conductivity of type-II superconductors near the transition temperature, Sov. Phys. JETP 38(1), 143-145 (1974)].
 35. E.I. Kats, Povedenie nematicheskikh zhidkikh kristallov vo vrashchayushchemsya magnitnom pole, ZhETF, 65 (1), 324-330 (1973) [E.I. Kats, Behavior of nematic liquid crystals in a rotating mafnetic field, Sov. Phys. JETP 38(1), 158-161 (1974)].
 36. I.B. Levinson, Raspredelenie goryachikh fononov, generiruemykh lazernym izlucheniem, ZhETF, 65 (1), 331-341 (1973) [I.B. Levinson, Distribution of hot phonons generated by laser radiation, Sov. Phys. JETP 38(1), 162-166 (1974)], WoS: A1973Q362700037, ADS: 1974JETP...38..162L.
 37. L.P. Gor’kov, N.B. Kopnin, Vyazkoe techenie vikhrei v sverkhprovodyashchikh splavakh vtorogo roda, ZhETF, 65 (1), 396-410 (1973) [L.P. Gor’kov, N.B. Kopnin, Viscous flow of vortices in type-II superconducting alloys, Sov. Phys. JETP, 38(1), 195-201 (1974)], WoS: A1973Q362700042, ADS: 1974JETP...38..195G.
 38. I.E. Dzyaloshinskii, A.I. Larkin, Korrelyatsionnye funktsii odnomernoi fermi-sistemy s dal’nodeistviem (model’ Tomonaga), ZhETF, 65 (1), 411-426 (1973) [I.E. Dzyaloshinskii, A.I. Larkin, Correlation functions for a one-dimensional Fermi system with long-range interaction (Tomonaga model), Sov. Phys. JETP 38(1), 202-208 (1974)], WoS: A1973Q362700043, ADS: 1974JETP...38..202D, RINTs: -.
 39. Yu.A. Bychkov, O chastotnoi zavisimosti provodimosti odnomernykh sistem, ZhETF, 65 (1), 427-438 (1973) [Y.A. Bychkov, Frequency dependence of the conductivity of one-dimensional systems, Sov. Phys. JETP 38(1), 209-213 (1974)], ADS: 1974JETP...38..209B.
 40. A.A. Abrikosov, K teorii primesnogo ferromagnetizma poluprovodnikov, ZhETF, 65 (2), 814-822 (1973) [A.A. Abrikosov, On the theory of impurity ferromagnetism in semiconductors, Sov. Phys. JETP 38(2), 403-407 (1974)], WoS: A1973Q600100040, ADS: 1974JETP...38..403A.
 41. A.A. Abrikosov, V.M. Genkin, K teorii kombinirovannogo rasseyaniya sveta v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 65 (2), 842-847 (1973) [A.A. Abrikosov, V.M. Genkin, On the theory of Raman scattering of light in superconductors, Sov. Phys. JETP 38(2), 417-419 (1974)], WoS: A1973Q600100043, ADS:  1974JETP...38..417A.
 42. A.V. Byalko, Otklonenie rasshireniya mira, izotropnogo v srednem, ot fridmanovskogo, ZhETF, 65 (3), 849-861 (1973) [A.V. Byalko, Deviation of an expanding Universe which on the average is isotropic, from the Friedman Universe, Sov. Phys. JETP 38 (3), 421-426 (1974)].
 43. Yu.A. Matveev, Vliyanie anomalii energeticheskogo spektra na relaksatsionnye yavleniya v gelii II, ZhETF, 65 (3), 1175-1185 (1973) [Yu.A. Matveev, Effect of anomalies of the energy spectrum on relaxation phenomena in helium II, Sov. Phys. JETP 38(3), 582-586 (1974)].
 44. V.L. Berezinskii, Kinetika kvantovoi chastitsy v odnomernom sluchainom potentsiale, ZhETF, 65 (3), 1251-1266 (1973) [V.L. Berezinskii, Kinetics of a Quantum Particle in a One-Dimesional Random Potential, Sov. Phys. JETP 38(3), 620-627 (1974)].
 45. A.A. Abrikosov, O fazovoi diagramme eksitonnogo dielektrika v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 65 (4), 1508-1517 (1973) [A.A. Abrikosov, On the phase diagram of an excitonic insulator in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 38(4), 750-754 (1974)], WoS: A1973R070600027, ADS: 1974JETP...38..750A.
 46. V.I. Mel’nikov, G.E. Volovik, O polyarone v predele sil’noi svyazi, ZhETF, 65 (4), 1637-1646 (1973) [V.I. Melnikov, G.E. Volovik, Polarons in the strong coupling limit, Sov. Phys. JETP, 38(4), 819-823 (1974)], WoS: A1973R070600041, ADS: 1974JETP...38..819M .
 47. V.B. Petukhov, V.R. Chechetkin, Skorost’ proniknoveniya magnitnogo potoka v sverkhprovodniki vtorogo roda, ZhETF, 65 (4), 1653-1657 (1973) [B.V. Petukhov, V.R. Chechetkin, Rate of penetration of a magnetic flux into type-ll superconductors, Sov. Phys. JETP 38(4), 827-829 (1974)].
 48. L.P. Gor’kov, K teorii svoistv sverkhprovodnikov so strukturoi β-W, ZhETF, 65 (4), 1658-1676 (1973) [L.P. Gor’kov, Contribution to the theory of the properties of the superconductors with β-W structure, Sov. Phys. JETP 38(4), 830-839 (1974)], WoS: A1973R070600044, ADS: 1974JETP...38..830G.
 49. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnitnye svoistva ploskikh i sloistykh sistem, ZhETF, 65 (4), 1691-1703 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Magnetic properties of plane and layer systems, Sov. Phys. JETP 38(4), 847-853 (1974)], WoS: A1973R070600046, ADS: 1974JETP...38..847P.
 50. A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Elektrodinamika neodnorodnykh sverkhprovodnikov vtorogo roda, ZhETF, 65 (4), 1704-1714 (1973) [A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Electrodynamics of inhomogeneous type-II superconductors, Sov. Phys. JETP 38(4), 854-858 (1974)], WoS: A1973R070600047, ADS: 1974JETP...38..854L, RINTs: -.
 51. G.E. Volovik, V.M. Edel’shtein, Podvizhnost’ p’ezopolyarona pri sil’noi svyazi, ZhETF, 65 (5), 1947-1958 (1973) [G.E. Volovik, V.M. Edelstein, Mobility of piezopolaron in the case of strong coupling, Sov. Phys. JETP, 38(5), 972-976 (1974)], WoS: A1973R314100023, ADS: 1974JETP...38..972V.
 52. A.A. Abrikosov, Nekotorye voprosy teorii polumetallov, ZhETF, 65 (5), 2063-2074 (1973) [A.A. Abrikosov, Some problems in the theory of semimetals, Sov. Phys. JETP 38(5), 1031-1037 (1974)], WoS: A1973R314100037, ADS: 1974JETP...38.1031A .
 53. R.A. Vardanyan, B.I. Ivlev, Vliyanie lazernogo izlucheniya na sverkhprovodimost’, ZhETF, 65 (6), 2315-2326 (1973) [R.A. Vardanian, B.I. Ivlev, Effect of laser radiation on superconductivity, Sov. Phys. JETP 38(6), 1156-1161 (1974)].
 54. S.A. Gordyunin, Vliyanie magnitnogo polya na eksitonnyi perekhod, ZhETF, 65 (6), 2381-2386 (1973) [S.A. Gordyunin, Influence of magnetic field on excitonic transition, Sov. Phys. JETP 38(6), 1189-1191 (1974)].
 55. S.G. Dmitriev, Elektromagnitnaya volna bol’shoi intensivnosti v kholestericheskom zhidkom kristalle, ZhETF, 65 (6), 2466-2469 (1973) [S.G. Dmitriev, High-intensity electromagnetic wave in a cholesteric liquid crystal, Sov. Phys. JETP 38(6), 1231-1232 (1974)].
 56. E.I. Kats, Opticheskaya aktivnost’ v izotropnoi faze kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 65 (6), 2487-2494 (1973) [E.I. Kats, Optical activity in the isotropic phase of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP 38(6), 1242-1245 (1974)].
 57. L.P. Pitaevskii, I.A. Fomin, O strukture spektra svyazannogo sostoyaniya dvukh rotonov v zhidkom gelii, ZhETF, 65 (6), 2516-2521 (1973) [L.P. Pitaevsky, I.A. Fomin, Structure of the bound-state spectrum of two rotons in superfluid helium, Sov. Phys. JETP 36(6), 1057-1059 (1974)].
 58. E.I. Rashba, Multiplicity of dielectric local modes as coupled states of phonons with impurity centres [luminescence] (in Russian), Izv. AN SSSR, ser. fiz., 37(3), 619-622 (1973) [E.I. Rashba], WoS: A1973P151100033.
 59. G.L. Vysotskii, I.I. Zalyubovskii, R.P. Lobkovskii, Mekhanizm reaktsii (d,d), Izv. AN SSSR, ser. fiz., 37(8), 1633-1641 (1973), WoS: A1973Q695700013.
 60. G.L. Vysotskii, A.P. Soznik, M.A. Chegoryan, Polyarizatsionnye effekty pri uprugom rasseyanii deitronov srednikh energii, Izv. AN SSSR, ser. fiz., 37, 1745 (1973).
 61. V.P. Severdenko, V.A. Labunov, E.E. Tkharev, A.P. Kazantsev, “Two temperature” Method of determining the parameters of the potential barrier in tunnel MDM structures (in Russian), Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika, №5, 145–147 (1973) [V.P. Severdenko, V.A. Labunov, E.E. Tkharev, A.P. Kazantsev, “Two temperature” Method of determining the parameters of the potential barrier in tunnel MDM structures, Sov. Phys. J., 16(5), 719-721 (1973)].
 62. L. A. Bunimovich, Ya. G. Sinai, Ob osnovnoi teoreme teorii rasseivayushchikh bil’yardov, Matem. sb., 90(132):3, 415–431 (1973) [L.A. Bunimovič, J.G. Sinaĭ, On a fundamental theorem in the theory of dispersing billiards, Math. USSR Sb., 19(3), 407–423 (1974)], MathSciNet: 0367153.
 63. V.P. Mineev, O podvizhnosti polozhitel’nykh ionov v tverdom gelii, Pis’ma v ZhETF, 17 (3), 161-164 (1973) [V.P. Mineev, Mobility of Positive Ions in Solid Helium, JETP Lett., 17 (3), 112-115 (1973)].
 64. A.P. Kazantsev, Uskorenie atomov statsionarnym polem, Pis’ma v ZhETF, 17 (4), 212-215 (1973) [A.P. Kazantsev, Acceleration of Atoms by a Stationary Field, JETP Lett., 17 (4), 150-153 (1973)].
 65. V.L. Pokrovskii, O vozmozhnosti eksperimental’noi proverki gipotezy konformnoi invariantnosti, Pis’ma v ZhETF, 17 (4), 219-221 (1973) [V.L. Pokrovskii, Feasibility of Experimental Verification of the Conformal Invariance Hypothesis, JETP Lett., 17 (4), 156-158 (1973)], WoS: A1973P673600013, ADS: 1973JETPL..17..156P.
 66. Yu.A. Bychkov, Ob energeticheskom spektre odnoi sluchainoi odnomernoi sistemy, Pis’ma v ZhETF, 17 (5), 266-267 (1973) [Yu.A. Bychkov, Energy spectrum of one random one-dimensional system, JETP Lett., 17 (5), 191-193 (1973)].
 67. L.P. Gor’kov, Rol’ nelineinykh tsepochek v formirovanii svoistv sverkhprovodnikov so strukturoi A-15, Pis’ma v ZhETF, 17 (9), 525-529 (1973) [L.P. Gor’kov, Role of Linear Chains in the Formation of the Properties of Superconductors with A-15 Structure, JETP Lett., 17 (9), 379-383 (1973)], WoS: A1973Q328800022, ADS: 1973ZhPmR..17..525G.
 68. S.V. Iordanskii, O.V. Lokutsievskii, E.B. Vul, L.A. Sidorovich, A.M. Finkel’shtein, O neustoichivosti struktury metallicheskogo vodoroda po otnosheniyu k malym izmeneniyam v uchete elektron-elektronnogo vzaimodeistviya, Pis’ma v ZhETF, 17 (9), 530-534 (1973) [S.V. Iordanskii, O.V. Lokutsievskii, E.V. Vul, L.A. Sidorovich, A.M. Finkel’shtein, Instability of Metallic Hydrogen Structure to Small Changes in the Allowance for the Electron-electron Interaction, JETP Lett., 17 (9), 383-386 (1973)], WoS: A1973O893200012, ADS: 1973JETPL..17..383I .
 69. I.M. Khalatnikov, Rasprostranenie zvuka v rastvorakh dvukh sverkhtekuchikh zhidkostei, Pis’ma v ZhETF, 17 (9), 534-538 (1973) [I.M. Khalatnikov, Sound Propagation in Solutions of Two Superfluid Liquids, JETP Lett., 17 (9), 386-389 (1973)], WoS: A1973Q328800024, ADS: 1973JETPL..17..386K, RINTs: -.
 70. A.A. Gogolin, E.I. Rashba, Vliyanie vzaimodeistviya eksitonov na eksitonnye spektry, Pis’ma v ZhETF, 17(12), 690-693 (1973) [A.A. Golovin, E.I. Rashba, Effect of Exciton Interaction on Exciton Spectra, JETP Lett., 17(12), 478-479 (1973)], WoS: A1973Q907200013, ADS: 1973JETPL..17..478G.
 71. L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, K voprosu o strukture zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, Pis’ma v ZhETF, 18 (2), 119-122 (1973) [L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, Concerning the structure of a charged surface of liquid helium, JETP Lett., 18 (2), 68-70 (1973)], WoS: A1973R396200012, ADS: 1973JETPL..18...68G.
 72. G.E. Volovik, V.I. Mel’nikov, V.M. Edel’shtein, Podvizhnost’ polyarona s sil’noi svyaz’yu, Pis’ma v ZhETF, 18 (2), 138-141 (1973) [G.E. Volovik, V.I. Mel’nikov, V.M. Edel’shtein, Mobility of polaron with strong coupling, JETP Lett., 18 (2), 81-83 (1973)], WoS: A1973R396200018, ADS: 1973JETPL..18...81V .
 73. A.B. Migdal, π-mezonnaya kondensatsiya v neitronnykh zvezdakh, Pis’ma v ZhETF, 18 (7), 443-447 (1973) [A.B. Migdal, Pion condensation in neutron stars, JETP Lett., 18 (7), 260-263 (1973)].
 74. N.N. Nikolaev, Kalibrovochnye modeli slabogo vzaimodeistviya i superzaryazhennkh adrony, Pis’ma v ZhETF, 18 (7), 447-451 (1973) [N.N. Nikolaev, Gauge models of weak interaction and supercharged hadrons, JETP Lett., 18 (7), 263-265 (1973)].
 75. L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Provodimost’ kvaziodnomernykh kristallov v metallicheskoi faze, Pis’ma v ZhETF, 18(11), 686-689 (1973) [L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Conductivity of quasi-one-dimensional crystals in the metallic phase, JETP Lett., 18(11), 401-403 (1973)], WoS: A1973S519700008, ADS: 1973JETPL..18..401G.
 76. B. M. Gurevich, Ya. G. Sinai, Yu. M. Sukhov, Ob invariantnykh merakh dinamicheskikh sistem odnomernoi statisticheskoi mekhaniki, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 45–82 (1973) [B.M. Gurevich, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, On invariant measures of dynamical systems of one-dimensional statistical mechanics, Russ. Math. Surv., 28(5), 49–86 (1973)], MathSciNet: 0399422.
 77. I.E. Dzyaloshinskii, Nekotorye voprosy teorii zhidkikh kristallov, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 260,262-263 (1973).
 78. S.P. Novikov, Nekotorye zadachi teorii gravitatsii, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 266 (1973), zbMath: 0285.53048.
 79. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Porogovye yavleniya i svyazannye sostoyaniya v polyaronnoi probleme, Uspekhi fiz. nauk, 111 (4), 683-718 (1973) [I.B. Levinson, É.I. Rashba, Threshold phenomena and bound states in the polaron problem, Sov. Phys. Usp. 16(6), 892-912 (1974)], WoS: A1973R775600004, Scopus: 2-s2.0-84931540045, ADS: 1974SvPhU..16..892L , RINTs: 32802363, EDN: EDN: YWAVWC.
 80. I.B. Levinson, Generatsiya i detektirovanie neravnovesnykh opticheskikh fononov pri kombinatsionnom rasseyanii lazernogo izlucheniya, Fizika i tekhnika poluprovodnikov, 7(9), 1673 (1973) [Sov. Phys. Semicond., 7(9), 1121 (1973)].
 81. P.S. Kondratenko, V.S. Levchenkov, O zvuke v kvantovykh kristallakh, Fizika tverd. tela, 15 (2), 440-443 (1973) [P.S. Kondratenko, V.S. Levchenkov, Sound in quantum crystals, Sov. Phys. Solid State, 15(2), 314-316 (1973)].
 82. K.B. Efetov, Struktura smeshannogo sostoyaniya sverkhprovodyashchikh plenov vtorogo roda v perpendikulyarnom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 15 (2), 647-649 (1973) [K.B. Efetov, Structure of the mixed state in type II superconducting films subjected to a transverse magnetic field, Sov. Phys. Solid State, 15(2), 459 (1973)].
 83. S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Rol’ pogloshchayushchikh neodnorodnostei v opticheskom proboe prozrachnykh sred, Fizika tverd. tela, 15 (4), 1090-1095 (1973) [S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Role of absorbing inclusions in the optical breakdown of transparent media, Sov. Phys. Solid State, 15(4), 743-735 (1973)].
 84. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Fononnye spektry i kineticheskie yavleniya v nesobstvennykh segnetoelektrikakh tipa smeshcheniya, Fizika tverd. tela, 15 (6), 1838-1845 (1973) [D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Phonon spectrum and kinetic phenomena in extrinsic ferroelectrics of the displacive type, Sov. Phys. Solid State, 15(6), 1226-1230 (1973)].
 85. G.A. Sorokin, Vliyanie poverkhnostnogo rasseyaniya na kvantovyi razmernyi effekt, Fizika tverd. tela, 15 (6), 1846-1856 (1973) [G.A. Sorokin, Influence of surface scattering on the quantum size effect, Sov. Phys. Solid State, 15(6), 1231-1233 (1973)].
 86. A.A. Gogolin, Vliyanie bieksitonov na kraevoe pogloshchenie i lyuminestsentsiyu, Fizika tverd. tela, 15 (9), 2746-2756 (1973) [A.A. Gogolin, Influence of biexcitons on edge absorption and luminescence, Sov. Phys. Solid State, 15(9), 1824-1830 (1974)], Scopus: 2-s2.0-0016036407.
 87. A.R. Isaakyan, Sverkhprovodyashchie svoistva tonkikh plenok, nakhodyashchikhsya v kontakte s magnitnymi obraztsami, Fizika tverd. tela, 15(11), 3325-3331 (1973) [A.R. Isaakyan, Superconducting properties of thin films deposited on magnetic substrates, Sov. Phys. Solid State, 15(11), 2213-2216 (1973)].
 88. A.M. Dyugaev, States with low energy in the system of two particles in the field, Yadernaya fizika, 17(3), 634-642 (1973) [A.M. Dyugaev, States with low energy in the system of two particles in the field].
 89. A.M. Dyugaev, Energy spectrum of three particles with resonance interaction (in Russian), Yadernaya fizika, 18(4), 787-790 (1973) [A.M. Dyugaev, Energy spectrum of three particles with resonance interaction].

Books

 1. I.M. Lifshits, M.Ya. Azbel', M.I. Kaganov, Electron theory of metals, Consultants Bureau, New York, 1973, 326 s., WoS: -.
 2. Ya.G. Sinai, Vvedenie v ergodicheskuyu teoriyu, Izd-vo Erevanskogo universiteta, 1973 - 131 s.

In books

 1. I.M. Khalatnikov, Kinetic Equation for Elementary Excitations in Quantum Systems, Acta Phys. Austr. Suppl. Vol. 10, 563-573 (1973).
 2. Ya.G. Sinai, Ergodic Theory, Acta Phys. Austr. Suppl. Vol. 10, 575-606 (1973).

Conferences

 1. L.P. Gor'kov, One-dimensional chains in the A-15 structure and the properties of superconductors of this group, Collective Properties of Physical Systems: Medicine and Natural Sciences. Ed. by B. Lundqvist, S. Lundqvist, Acad. Press, 1973, pp. 122-128 [Collection of papers presented at the 24th Nobel Symposium on Collective Properties of Physical Systems, Aspenäsgärden, Lerum, Sweden, June 12-16, 1973].
 2. L.P. Gor’kov, N.B. Kopnin, Resistance of superconducting alloys near the critical temperature as caused by vortex motion, Proc. 13th Int. Conf. on Low Temperature Physics, LT-13, 1972. Plenum Press, N.Y., 1973, Vol.3, 735-739.
 3. A.A. Starobinskii, Effekt usileniya voln pri otrazhenii ot vrashchayushcheisya "chernoi dyry", Tezisy dokladov vsesoyuznogo simpoziuma "Noveishie problemy gravitatsii", Moskva, 1973, s.146-147, ADS: 1973npg..conf..146S.

Preprints

 1. G.E. Volovik, V.M. Edelstein, Strong coupling polaron mobility, Preprint Landau ITP, 28.06.1973, 37pp.
 2. A.B. Migdal, π-condensation in nuclei and neutron stars, Preprint ITF im. L.D. Landau AN SSSR, Chernogolovka, 1973.
 3. A.B. Migdal, The energy of the nuclear matter in the presence of the π-condensate, Preprint ITF im. L.D. Landau AN SSSR, Chernogolovka, 1973.
 4. A.B. Migdal, Are there any reasonable objections to the π-condensation, Preprint ITF im. L.D. Landau AN SSSR, Chernogolovka, 1973.
 5. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, O vzaimodeistvii solitonov v ustoichivoi srede, Preprint IYaF SO AN SSSR IYaF 30-73, 1973. - 24 s..

Personalia

 1. A.A. Abrikosov, My years with Landau, Phys. Today, 26(1), 56-60 (1973), WoS: 1973PhT....26a..56A, Scopus: 2-s2.0-80052169293, RINTs: 31017027.

Other

 1. A.A. Abrikosov, J.B. Letterson, Introduction to the Theory of Normal Metals (Book Review), Phys. Today, 26(7), 55-56 (1973), ADS: 1973PhT....26g..55A.
 2. A.V. Byalko, O svyazi statisticheskikh kharakteristik otrazhennogo i prelomlennogo sveta so spektrov volneniya poverkhnosti, Otchyot k ekspeditsii NIS "Dm. Mendeleev", 1973.
 3. A.V. Byalko, O kontraste yarkosti neba i morya, Otchyot k ekspeditsii NIS "Dm. Mendeleev", 1973.
 4. A.V. Byalko, Rasseyanie Releya-Gansa v sluchainoi srede, Otchyot k ekspeditsii NIS "Dm. Mendeleev", 1973.
 5. S.P. Novikov, Neobkhodima perestroika matematicheskogo obrazovaniya, Priroda, № 2, 57 (1973).