Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Planned seminars

Nebornovskie effekty v rasseyanii elektronov v provodyashchei poloske s nizkoi kontsentratsiei primesei

27 November, Friday, the day after tomorrow in 11:30 at scientific council

A. S. Ioselevich, N. S. Peshcherenko

Trekhmernaya geometriya, kapillyarnyi raspad i opticheskoe vozbuzhdenie elektronov v kondensirovannoi srede pri lazernom vozdeistvii

27 November, Friday, the day after tomorrow in 11:30 at scientific council

N.A. Inogamov

Quantum breakdown of superconductivity in low-dimensional materials

4 December, Friday in 11:30 at scientific council

M.V. Feigel'man

Photon-assisted tunneling at the atomic scale: Probing resonant Andreev reflections from Yu-Shiba-Rusinov states

4 December, Friday in 16:00 at scientific council

Katharina Franke (Free University Berlin, Germany)