Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications
Articles

 1. A.A. Mazanik, Ya.V. Fominov, Peculiarities of the density of states in SN junctions, Annals of Physics 449, 169199 (2023); arXiv:2205.06171, ADS: 2023AnPhy.44969199M, MathSciNet: 4527285.
 2. G.E. Volovik, Painlevé-Gullstrand coordinates for Schwarzschild-de Sitter spacetime, Annals of Physics, 449, 169219 (2023); arXiv:2209.02698, WoS: 000921608800001, ADS: 2022arXiv220902698V, InSpire: 2148169.
 3. S.A. Romashevskiy, A.I. Ignatov, V.V. Zhakhovsky, E.M. Eganova, E.A. Pershina, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, Embossing of silicon with an ultrashort laser pulse diffracted by a bubble in liquid, Applied Surface Science, 615, 156212 (2023), ADS: 2023ApSS..61556212R.
 4. A. Artemev, V. Belavin, Torus one-point correlation numbers in minimal Liouville gravity, JHEP 2023(02), 116 (2023); arXiv:2210.14568, ADS: 2023JHEP...02..116A, InSpire: 2170991, MathSciNet: 4549669.
 5. A.S. Osin, Ya.V. Fominov, Comment on "Josephson Current as a Boundary Condition for Gor’kov Equations", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 36(1), 55-58 (2023).
 6. M. Bershtein, A. Grigorev, A. Shchechkin, Hamiltonian reductions in Matrix Painlevé systems, Lett. Math. Phys. 113(2), 47 (2023) (51 pp.); arXiv:2208.04824, ADS: 2023LMaPh.113...47B, MathSciNet: 4576398.
 7. P.D. Grigoriev, V.D. Kochev, A.P. Orlov, A.V. Frolov, A.A. Sinchenko, Inhomogeneous superconductivity onset in FeSe studied by transport properties, Materials, 16(5), 1840 (2023); arXiv:2301.06185, ADS: 2023arXiv230106185G.
 8. J. Slim, N.N. Nikolaev, F. Rathmann, A. Wirzba, Quantum mechanical derivation of radio-frequency-driven coherent beam oscillations in storage rings, Phys. Rev. Accel. Beams 26, 014201 (2023); arXiv:2111.08444, ADS: 2021arXiv211108444S, InSpire: 1969346.
 9. D.S. Antonenko, E. Khalaf, P.M. Ostrovsky, M.A. Skvortsov, Anderson localization at the boundary of a two-dimensional topological superconductor, Phys. Rev. B 107, 075417 (2023); arXiv:2112.06890, ADS: 2023PhRvB.107g5417A.
 10. P.A. Nosov, I.S. Burmistrov, S. Raghu, Interplay of superconductivity and localization near a two-dimensional ferromagnetic quantum critical point, Phys. Rev. B 107, 144508 (2023); arXiv:2211.02668, ADS: 2023PhRvB.107n4508N.
 11. P.A. Nosov, D.S. Shapiro, M. Goldstein, I.S. Burmistrov, Reaction-diffusive dynamics of number-conserving dissipative quantum state preparation, Phys. Rev. B 107, 174312 (2023); arXiv:2301.05258, ADS: 2023PhRvB.107q4312N, InSpire: 2623139.
 12. M. Lizee, M. Stosiek, C. Brun, I. Burmistrov, T. Cren, Local density of states fluctuations in a two-dimensional superconductor as a probe of quantum diffusion, Phys. Rev. B 107, 174508 (2023); arXiv:2207.14596, ADS: 2023PhRvB.107q4508L.
 13. D.V. Kurlov, M.S. Bahovadinov, S.I. Matveenko, A.K. Fedorov, V. Gritsev, B.L. Altshuler, G.V. Shlyapnikov, Disordered impenetrable two-component fermions in one dimension, Phys. Rev. B 107, 184202 (2023); arXiv:2112.06895, ADS:  2023PhRvB.107r4202K .
 14. Y. Messica, P.M. Ostrovsky, D.B. Gutman, Heat transport in Weyl semimetals in the hydrodynamic regime, Phys. Rev. B 107, 235102 (2023); arXiv:2211.09254, ADS: 2022arXiv221109254M.
 15. O. Andreev, QQqq¯q quark system, compact pentaquark, and gauge/string duality, Phys. Rev. D 107, 026023 (2023); arXiv:2211.12305, ADS: 2022arXiv221112305A, InSpire: 2513665.
 16. V. Parfenyev, E. Mogilevskiy, G. Falkovich, Sum-of-squares bounds on correlation functions in a minimal model of turbulence, Phys. Rev. E 107, 054114 (2023); arXiv:2302.03757, ADS: 2023PhRvE.107e4114P.
 17. D. Starkov, S. Belan, Universal performance bounds of restart, Phys. Rev. E 107, L062101 (2023); arXiv:2209.06611, ADS: 2022arXiv220906611S.
 18. M. Lashkevich, The free field representation for the GL(1|1) WZW model revisited, Physica Scripta, 98(1), 015025 (2023) (Published online 26 December 2022); arXiv:2205.00557, ADS: 2023PhyS...98a5025L, InSpire: 2075494.
 19. A.S. Koshelev, A.A. Starobinsky, A. Tokareva, Post-inflationary GW production in generic higher (infinite) derivative gravity, Physics Letters B 838, 137686 (2023); arXiv:2211.02070, ADS: 2023PhLB..83837686K, InSpire: 2176727, MathSciNet: 4537745.
 20. Kh.G. Nazaryan, M. Feigel'man, Low-temperature electron mobility in doped semiconductors with high dielectric constant, SciPost Phys. 14, 046 (2023); arXiv:2209.04545, ADS: 2022arXiv220904545N.
 21. B.V. Pashinsky, M.V. Feigel'man, A.V. Andreev, Microwave response of type-II superconductors at weak pinning, SciPost Phys. 14, 096 (2023); arXiv:2212.05350, ADS: 2023ScPP...14...96P.
 22. A.O. Korotkevich, P.M. Lushnikov, A.A. Semenova, S.A. Dyachenko, Superharmonic instability of Stokes waves, Studies in Applied Mathematics, 150(1), 119-134 (2023); arXiv:2206.00725, WoS: 000865088200001, ADS: 2022arXiv220600725K, MathSciNet: 4563224.
 23. G.E. Volovik, Planck constants in the symmetry breaking quantum gravity, Symmetry 15(5), 991 (2023), ADS: 2023Symm...15..991V, InSpire: 2650105.
 24. Z.Z. Alisultanov, G.O. Abdullaev, P.D. Grigor’ev, N.A. Demirov, Kvantovye ostsillyatsii mezhsloinoi provodimosti v mnogosloinom topologicheskom izolyatore, ZhETF, 163 (3), 401-416 (2023) [Z.Z. Alisultanov, G.O. Abdullaev, P.D. Grigoriev, N.A. Demirov, Quantum Oscillations of Interlayer Conductivity in a Multilayer Topological Insulator, JETP, 136(3), 353-367 (2023)], ADS: 2023JETP..136..353A, RINTs: 50453375, EDN: QFAGYG.
 25. A.A. Levchenko, L.P. Mezhov-Deglin, A.A. Pel’menyov, Vikhri na svobodnoi poverkhnosti sloya normal’nogo geliya He-I v shirokoi yacheike, ZhETF, 163 (4), 545-560 (2023) [A.A. Levchenko, L.P. Mezhov-Deglin, A.A. Pel’menev, Vortices on the Free Surface of a Normal Helium He-I Layer in a Wide Cell, JETP, 136(4), 484-497 (2023)], RINTs: 50501471, EDN: MCGOFI.
 26. B.G. Zakharov, Okhlazhdenie strui dlya tyazhelykh fleivorov v AA- i pp-stolknoveniyakh, ZhETF, 163(5), 646-657 (2023) [B.G. Zakharov, Jet quenching for heavy flavors in AA and pp collisions, JETP, 136(5), .... (2023)]; arXiv:2212.02478, ADS: 2022arXiv221202478Z, InSpire: 2610765, RINTs: 53767679, EDN: BCBCGF.
 27. N.A. Ivchenko, S.S. Vergeles, Statistika passivnogo skalyara v dvumernom sdvigovom techenii s fluktuatsiyami, ZhETF, 163(5), 724-733 (2023), RINTs: 53767686, EDN: BFGGCW.
 28. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Korrelyatsii zavikhrennosti vnutri kogerentnogo vikhrya, ZhETF, 163(6), 881-891 (2023), EDN: DHWGKX.
 29. R.A. Burenin, I.A. Zaznobin, P.S. Medvedev, M.R. Gil’fanov, C.S. Kotov, R.I. Uklein, S.N. Dodonov, A.V. Moiseev, M.V. Eselevich, I.F. Bikmaev, N.S. Lyskova, A.V. Meshcheryakov, K.A. Postnov, S.Yu. Sazonov, A.A. Starobinskii, R.A. Syunyaev, E.M. Churazov, Nablyudeniya massivnykh skoplenii galaktik iz obzora vsego neba teleskopa eROZITA na bortu kosmicheskoi observatorii SRG, Pis’ma v Astron. Zh., 49(1), 3-25 (2023) [R.A. Burenin, I.A. Zaznobin, P. S. Medvedev, M.R. Gilfanov, S.S. Kotov, R.I. Uklein, S.N. Dodonov, A.V. Moiseev, M.V. Eselevich, I.F. Bikmaev, N.S. Lyskova, A.V. Meshcheryakov, K.A. Postnov, S.Yu. Sazonov, A.A. Starobinsky, R.A. Sunyaev, E.M. Churazov, Observations of Massive Galaxy Clusters from the All-Sky Survey with the eROSITA Telescope Onboard the SRG Space Observatory, Astronomy Letters, 48(12), 702-723 (2022) ; Published: 20 March 2023], RINTs: 50404801, EDN: PJXNLU.
 30. M Yu. Kagan, S.V. Aksenov, A.V. Turlapov, R.Sh. Ikhsanov, K.I. Kugel’, E.A. Mazur, E.A. Kuznetsov, V.M. Silkin, E.A. Burovskii, Obrazovanie kapel’ parametra poryadka i sverkhprovodimost’ v neodnorodnykh Fermi-Boze smesyakh (Miniobzor), Pis’ma v ZhETF, 117(10), 754-764 (2023), EDN: nbvlt.
 31. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.A. Romashevskii, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Opredelenie vazhneishikh parametrov metalla, obluchennogo ul’trakorotkim lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 117(2), 107-114 (2023) [N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.A. Romashevskiy, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Determination of the Most Important Parameters of a Metal Irradiated by an Ultrashort Laser Pulse, JETP Letters, 117(2), 104-110 (2023)], ADS:  2023JETPL.117..104I, RINTs: 50472086, EDN: oefbbu.
 32. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Parnaya korrelyatsionnaya funktsiya zavikhrennosti vnutri kogerentnogo vikhrya, Pis’ma v ZhETF, 117(2), 127-131 (2023) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Pair correlation function of vorticity in a coherent vortex, JETP Letters, 117(2), 122-125 (2023)], ADS:  2023JETPL.117..122K , RINTs: 50472089, EDN: oerbul.
 33. G.E. Volovik, Dimensionless physics: Planck constant as an element of Minkowski metric, Pis’ma v ZhETF, 117(3), 248-249 (2023) [Dimensionless Physics: Planck Constant as an Element of the Minkowski Metric, JETP Letters, 117(3), 240-244 (2023)]; arXiv:2209.15426, WoS: 000927967600005, ADS: 2023JETPL.117..240V, InSpire: 2158985, RINTs: 50455985, EDN: oxtlrm.
 34. V.P. Ruban, "Kapillyarnye" struktury v poperechno zakhvachennykh nelineinykh opticheskikh puchkakh, Pis’ma v ZhETF, 117(4), 292-295 (2023) [V.P. Ruban, "Capillary'' structures in transversely trapped nonlinear optical beams, JETP Letters, 117(4), 292-298 (2023)]; arXiv:2212.13429, ADS: 2023JETPL.117..292R, RINTs: 50455994, EDN: piwlzm.
 35. K.D. Baklanova, V.K. Dolganov, E.I. Kats, P.V. Dolganov, Posledovatel’nost’ trekhmernykh (3D), dvumernykh (2D) i odnomernykh (1D) struktur, obrazuyushchikhsya iz kholestericheskogo zhidkogo kristalla pri izmenenii khiral’nosti, Pis’ma v ZhETF, 117(7), 537-542 (2023) [K.D. Baklanova, V.K. Dolganov, E.I. Kats, P.V. Dolganov, JETP Letters 117(7), 535-539 (2023)], RINTs: 50507247, EDN: kbzcaa.
 36. G.E. Volovik, Acoustic metric and Planck constants, Pis’ma v ZhETF, 117(7), 556-557 (2023) [JETP Letters, 117(7), 551-556 (2023)]; arXiv:2302.08894, WoS: 000959301500001, Scopus: 2-s2.0-85144691250, ADS: 2023JETPL.tmp...30V, InSpire: 2634063, RINTs: 50507250, EDN:  klnumv.
 37. V.P. Ruban, Neodnorodno zapolnennye vikhrevye kol’tsa v nelineinoi optike, Pis’ma v ZhETF, 117(8), 590-595 (2023) [V.P. Ruban, Nonuniformly Filled Vortex Rings in Nonlinear Optics, JETP Letters, 117(8), 583-587 (2023)], RINTs: 50507255, EDN: wbpsqb.
 38. A.N. Doludenko, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.V. Fortova, Chislennoe issledovanie dvumernogo techeniya vyazkoi zhidkosti v zamknutom prostranstve, Sibirskii zhurnal ndustrial’noi matematiki, 26(1), 65-73 (2023) [A.N. Doludenko, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.V. Fortova, Numerical Investigation of a Viscous Two-Dimensional Fluid Flow in a Closed Cell, J. Applied and Industrial Mathematics, 17(1), 51-57 (2023)].
 39. S.N. Vergeles, N.N. Nikolaev, Yu.N. Obukhov, A.Ya. Silenko, O.V. Teryaev, Effekty obshchei teorii otnositel’nosti v pretsizionnykh spinovykh eksperimentakh po proverke fundamental’nykh simmetrii, UFN, 193(2), 113-154 (2023) [S.N. Vergeles, N.N. Nikolaev, Yu.N. Obukhov, A.Ya. Silenko, O.V. Teryaev, General relativity effects in precision spin experiments on tests of fundamental symmetries, Phys. Usp., 66(2), 109-147 (2023)]; arXiv:2204.00427, ADS: 2022arXiv220400427V, InSpire: 2061519, RINTs: 50497743, EDN: IKVVBS.

Books

 1. I. Burmistrov, A. Lunkin, Lecture Notes on Statistical Mechanics.

In books

 1. A.G. Lebed, Breakdown of the Einstein’s Equivalence Principle for a Quantum Body, Breakdown of Einstein's Equivalence Principle, Ed. by A. Lebed, World Scientific, pp. 1-37 (2023).

Conferences

 1. Y. Senichev, A. Aksentyev, S. Kolokolchikov, A. Melnikov, V. Ladygin, E. Syresin, N. Nikolaev, Quasi-frozen spin concept of magneto-optical structure of NICA adapted to study the electric dipole moment of the deuteron and to search for the axion, J. Phys.: Conf. Ser. 2420, 012052 (2023) [J. Phys.: Conf. Ser. 2420, 012113 (2023)], ADS: 2023JPhCS2420a2052S, InSpire: 2137256.
 2. A.G. Lebed, Breakdown of the Equivalence Principle for a composite quantum body, Proc. Sixteenth Marcel Grossmann Meeting, pp. 2551-2556 (2023).

Preprints

 1. R. Calderón, B. L'Huillier, D. Polarski, A. Shafieloo, A.A. Starobinsky, Joint reconstructions of growth and expansion histories from stage-IV surveys with minimal assumptions II: Modified gravity and massive neutrinos, arXiv:2301.00640, ADS: 2023arXiv230100640C, InSpire: 2620237.
 2. Gang Li, V. Pokrovsky, Amplitude representation of Landau-Lifshitz equation and its application to ferromagnetic films, arXiv:2301.01391, RINTs: 2023arXiv230101391L.
 3. S.N. Vergeles, Phase transition near the Big Bang in the lattice theory of gravity and some cosmological considerations, arXiv:2301.01692, ADS: 2023arXiv230101692V, InSpire: 2620316.
 4. S. Belan, V. Parfenyev, Footprints of loop extrusion in statistics of intra-chromosomal distances: an analytically solvable model, arXiv:2301.03856, ADS: 2023arXiv230103856B.
 5. I. Timoshuk, Yu. Makhlin, Quantum computations with topological edge states, arXiv:2302.10101, ADS: 2023arXiv230210101T, InSpire: 2634887.
 6. I. Timoshuk, K. Tikhonov, Yu. Makhlin, Quantum computation at the edge of a disordered Kitaev honeycomb lattice, arXiv:2302.10123, ADS: 2023arXiv230210123T, InSpire: 2634908.
 7. S. Gunin, A. Vasenin, A. Dmitriev, K. Tikhonov, G. Fedorov, O. Astafiev, The quantum and classical field scattered on a single two-level system, arXiv:2302.13762, ADS: 2023arXiv230213762G, InSpire: 2636917.
 8. V.A. Zyuzin, De Haas-van Alphen effect and quantum oscillations as a function of temperature in correlated insulators, arXiv:2302.13923, ADS: 2023arXiv230213923Z.
 9. P.D. Grigoriev, A.V. Sadovnikov, V.D. Kochev, A.M. Dyugaev, Improving of ultracold neutron traps coated with liquid helium using capillarity and electric field, arXiv:2303.04429, ADS: 2023arXiv230304429G, InSpire: 2639472.
 10. I.A. Bobrova, V.V. Sokolov, On classification of non-abelian Painlevé type systems, arXiv:2303.10347, ADS: 2023arXiv230310347B.
 11. M. Lashkevich, O. Lisovyy, T. Ushakova, Semiclassical approach to form factors in the sinh-Gordon model, arXiv:2303.11933, ADS: 2023arXiv230311933L, InSpire: 2644511.
 12. G.E. Volovik, Ionization temperature in Schwarzschild-de Sitter spacetime, arXiv:2304.09847, ADS: 2023arXiv230409847V, InSpire: 2652668.
 13. V.E. Adler, M.P. Kolesnikov, Non-autonomous reductions of the KdV equation and multi-component analogs of the Painlevé equations P34 and P3, arXiv:2304.11590, ADS: 2023arXiv230411590A.
 14. M.A. Shishkin, K.S. Kolegov, S.A. Pikin, B.I. Ostrovskii, E.S. Pikina, Marangoni instability in oblate droplets suspended on a circular frame, arXiv:2304.14512, ADS: 2023arXiv230414512S.
 15. A.O. Korotkevich, S.V. Nazarenko, Y. Pan, J. Shatah, Nonlocal gravity wave turbulence in presence of condensate, arXiv:2305.01930, ADS: 2023arXiv230501930K.
 16. A. Tolstobrov, G. Fedorov, S. Sanduleanu, S. Kadyrmetov, A. Vasenin, A. Bolgar, D. Kalacheva, V. Lubsanov, A. Dorogov, Ju. Zotova, P. Shlykov, A. Dmitriev, K. Tikhonov, O.V. Astafiev, Hybrid quantum learning with data re-uploading on a small-scale superconducting quantum simulator, arXiv:2305.02956, ADS: 2023arXiv230502956T, InSpire: 2656714.
 17. V. Chertenkov, E. Burovski, L. Shchur, Finite-size analysis in neural network classification of critical phenomena, arXiv:2305.03342, ADS: 2023arXiv230503342C.
 18. S.S. Seidov, V.D. Kochev, P.D. Grigoriev, First-order phase transition between superconductivity and charge/spin-density wave as the reason of their coexistence in organic metals, arXiv:2305.06957, ADS: 2023arXiv230506957S.
 19. N. Lyskova, E. Churazov, I.I. Khabibullin, R. Burenin, A.A. Starobinsky, R. Sunyaev, X-ray surface brightness and gas density profiles of galaxy clusters up to 3*R500c with SRG/eROSITA, arXiv:2305.07080, ADS: 2023arXiv230507080L, InSpire: 2659317.
 20. Yan V. Fyodorov, Elizaveta Safonova, Intensity statistics inside an open wave-chaotic cavity with broken time-reversal invariance, arXiv:2305.12406, ADS: 2023arXiv230512406F.
 21. H. Jeong, K. Kamada, A. Starobinsky, J. Yokoyama, Reheating process in the R2 inflationary model with the baryogenesis scenario, arXiv:2305.14273, ADS: 2023arXiv230514273J, InSpire: 2661958.
 22. V.D. Kochev, S.S. Seidov, P.D. Grigoriev, On the size of superconducting islands on the density-wave background in organic metals, arXiv:2305.14510, ADS: 2023arXiv230514510K.
 23. A.S. Koshelev, K. Sravan Kumar, A.A. Starobinsky, Cosmology in nonlocal gravity, arXiv:2305.18716, ADS: 2023arXiv230518716K, InSpire: 2663773.
 24. B.G. Zakharov, Jet quenching in mini-quark-gluon plasma: Medium modification factor IpA for photon-tagged jets, arXiv:2305.19989, ADS: 2023arXiv230519989Z, InSpire: 2664118.
 25. A.V. Plavin, R.A. Burenin, Y.Y. Kovalev, A.A. Lutovinov, A.A. Starobinsky, S.V. Troitsky, E.I. Zakharov, Hard X-ray emission from blazars associated with high-energy neutrinos, submitted to MNRAS (2023); arXiv:2306.00960, ADS: 2023arXiv230600960P, InSpire: 2664737.


List of Landau Institute publications by year. About all the inaccuracies, please notify Sergey Krashakov.