Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications


Articles

  1. I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Dispersiya pervogo i vtorogo zvukov v sverkhtekuchem gelii, ZhETF, 50(2), 411-430 (1966) [I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Dispersion of First and Second Sound in Superfluid Helium, Sov. Phys. JETP 23(2), 274-286 (1966)].
  2. Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, O vozmozhnosti yavlenii tipa sverkhprovodimosti v odnomernoi sisteme, ZhETF, 50(3), 738-758 (1966) [Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Possibility of Superconductivity Type Phenomena in a One-Dimensional System, Sov. Phys. JETP 23(3), 489-501 (1966)].
  3. A.A. Migdal, A.M. Polyakov, Spontannoe narushenie simmetrii sil’nogo vzaimodeistviya i otsutstvie bezmassovykh chastits, ZhETF, 51(1), 135-146 (1966) [A.A. Migdal, A.M. Polyakov, Spontaneous Breakdown of Strong Interaction Symmetry and the Absence of Massless Particles, Sov. Phys. JETP 24(1), 91-98 (1967)], WoS: A19678819700018.
  4. A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Tunnel’nyi effekt mezhdu sverkhprovodnikami v peremennom pole, ZhETF, 51(5), 1535-1543 (1966) [A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Tunnel effect between superconductors in an alternating field, Sov. Phys. JETP 24(5), 1035-1040 (1967)].
  5. V.G. Vaks, V.M. Galitskii, A.I. Larkin, Kollektivnye vozbuzhdeniya vblizi tochek fazovogo perekhoda vtorogo roda, ZhETF, 51(5), 1592-1607 (1966) [V.G. Vaks, V.M. Galitski, A.I. Larkin, Collective excitations near second-order phase-transition points, Sov. Phys. JETP 24(5), 1071-1082 (1967)].
  6. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Elektroprovodnost’ odnomernykh sistem, ZhETF, 51(6), 1914-1917 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Electrical Conductivity of One-dimensional Systems, Sov. Phys. JETP 24(6), 1285-1286 (1967)].
  7. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Primesnaya zona v odnomernoi modeli, ZhETF, 51(6), 1923-1929 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Impurity Band in a One-dimensional Model, Sov. Phys. JETP 24(6), 1290-1993 (1967)].
  8. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, O spektre elektrona v odnomernoi sisteme s khaoticheski raspolozhennymi rasseivayushchimi tsentrami, Pis’ma v ZhETF, 3 (8), 313-316 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Bychkov Yu. A., Dykhne A. M., Electron Spectrum in a One-dimensional System with Randomly Arranged Scattering Centers, JETP Lett., 3 (8), 202-204 (1966)].
  9. A.M. Polyakov, Nekotorye sledstviya algebry slabykh i elektromagnitnykh tokov, Pis’ma v ZhETF, 4 (2), 74-77 (1966) [A.M. Polyakov, Some Consequences of the Algebra of Weak and Electromagnetic Currents, JETP Lett., 4 (2), 50-53 (1966)], WoS: A19668100300013.
  10. V.L. Pokrovskii, Funktsiya raspredeleniya rasstoyanii mezhdu urovnyami energii elektrona v odnomernoi sluchainoi tsepochke, Pis’ma v ZhETF, 4 (4), 140-144 (1966) [V.L. Pokrovskii, Distribution Function of Distances Between Energy Levels of an Electron in a One-dimensional Random Chain, JETP Lett., 4 (4), 96-99 (1966)].