Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications
Articles

 1. L.P. Gor’kov, A survey of the theory of superconductivity and the theory of superconducting alloys (abbreviated contents of lecture), Elektrotechnicky Casopis, 18(7), 555-559 (1967).
 2. L.P. Gor’kov, The possibility of superconductivity in one-dimensional systems (abbreviated contents of lecture), Elektrotechnicky Casopis, 18(7), 569-570 (1967).
 3. V.L. Broude, E.I. Rashba, E.F. Sheka, A New Approach to the Vibronic Spectra of Molecular Crystals, physica status solidi (b), 19(1), 395-406 (1967), WoS: A19678767000039, ADS: 1967PSSBR..19..395B.
 4. E.L. Andronikashvili, Yu.G. Mamaladze, Rotation of Helium II, Progress in Low Temperature Physics, Volume 5, 79-160 (1967).
 5. T.L. Perel’man, S.I. Anisimov, Avtomodel’noe reshenie zadachi o rekombinatsionnom raspade plazmy, Dokl. Akad. nauk SSSR, 172(4), 817-819 (1967) [T.L. Perel'man, S.I. Anisimov, Automodel Solutions of the Problem Relating to the Recombination Decay of Plasma, Sov. Phys. Dokl., 12, 136 (1967)], ADS: 1967SPhD...12..136P.
 6. Yu.G. Mamaladze, O.D. Cheishvili, K voprosu ob effekte Dzhozefsona v gelii II, ZhETF, 52(1), 182-184 (1967) [Yu.G. Mamaladze, O.D. Cheishvili, The Josephson Effect in Helium II, Sov. Phys. JETP, 25(1), 117-118 (1967)], WoS: A1967-18671.
 7. Yu. Gufan, I.E. Dzyaloshinskii, O nelokalizovannoi plotnosti spina v antiferromagnitnykh veshchestvakh, ZhETF, 52(2), 604-610 (1967) [Yu. Gufan, I.E. Dzyaloshinskii, Nonlocalized Spin Densities in Antiferromagnetic Substances, Sov. Phys. JETP, 25(2), 395-399 (1967)].
 8. Yu.G. Mamaladze, Parametry fenomenologicheskoi teorii sverkhtekuchesti i sdvig λ-tochki, ZhETF, 52(3), 729-731 (1967) [Yu.G. Mamaladze, Parmeters of Phenomenological Superfluidity Theory and the λ-point Shift, Sov. Phys. JETP, 25(3), 479-480 (1967)], WoS: A1967-18670.
 9. M.Ya. Azbel’, B.G. Peschanskii, Termomagnitnye yavleniya v ogranichennykh magnitnykh obraztsakh, ZhETF, 52(4), 1003-1012 (1967) [M.Ya. Azbel’, V.G. Peschanskii, Thermomagnetic Effects in Finite Metal Samples, Sov. Phys. JETP, 25(4), 665-671 (1967)], WoS: A1967A125500024, ADS: 1967JETP...25..665A.
 10. G.V. Ryazanov, Fenomenologicheskaya teoriya fazovykh perekhodov vtorogo roda, ZhETF, 52(6), 1688-1706 (1967) [G.V. Ryazanov, Phenomenological Theory of Second-order Phase Transitions, Sov. Phys. JETP 25(6), 1122-1134 (1967)].
 11. I.A. Privorotskii, Teoriya domennoi stenki v metallakh v usloviyakh effekta de Gaaza — van Al’fena, ZhETF, 52(6), 1755-1763 (1967) [I.A. Privorotskiǐ, Theory of a Domain Wall in Metals under Conditions of the De Haas-Van Alphen Effect, Sov. Phys. JETP 25(6), 1167-1172 (1967)].
 12. V.G. Vaks, A.I. Larkin, S.A. Pikin, Termodinamika ideal’nogo ferromagnetika, ZhETF, 53(1), 281-299 (1967) [V.G. Vaks, A.I. Larkin, S.A. Pikin, Thermodynamics of an ideal ferromagnetic substance, Sov. Phys. JETP 26(1), 188-199 (1968)], WoS: A1968A799600031, ADS: 1968JETP...26..188V, RINTs: -.
 13. Yu.N. Ovchinnikov, S.P. Ionov, Inversionnye kolebaniya v molekulyarnykh sistemakh, ZhETF, 53(2), 598-604 (1967) [Yu.V. Ovchinnikov, S.P. Ionov, Inversion Oscillations in Molecular Systems, Sov. Phys. JETP 26(2), 385-388 (1968)].
 14. L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, K teorii eksitona Motta v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 53(2), 717-722 (1967) [L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Contribution to the theory of the Mott exciton in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 26(2), 449-451 (1968)], WoS: A1968B050100038, Scopus: -, ADS: 1968JETP...26..449G, RINTs: -.
 15. V.I. Gol’danskii, A.I. Larkin, Analog effekta Dzhozefsona v yadernykh prevrashcheniyakh, ZhETF, 53(3), 1032-1037 (1967) [V.I. Gol’danskii, A.I. Larkin, An analog of Josephson effect in nuclear transformations, Sov. Phys. JETP 26(3), 617-619 (1968)], WoS: A1968B246000032, ADS: 1968JETP...26..617G.
 16. A.A. Abrikosov, K voprosu ob obrazovanii svyazannykh sostoyanii elektronov provodimosti s lokalizovannymi spinami v metallakh, ZhETF, 53(3), 1078-1088 (1967) [A.A. Abrikosov, Formation of bound states of conduction-electron with localized spins in metals, Sov. Phys. JETP 26(3), 641-646 (1968)], WoS: A1968B246000037, ADS: 1968JETP...26..641A.
 17. V.G. Vaks, A.I. Larkin, S.A. Pikin, Spinovye volny i korrelyatsionnye funktsii v ferromagnetike, ZhETF, 53(3), 1089-1106 (1967) [V.G. Vaks, A.I. Larkin, S.A. Pikin, Spin waves and correlation functions in a ferromagnetic, Sov. Phys. JETP 26(3), 647-655 (1968)], WoS: A1968B246000038, ADS: 1968JETP...26..647V , RINTs: -.
 18. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, O plotnosti urovnei energii elektrona v pole sluchaino raspolozhennykh rasseivayushchikh tsentrov, ZhETF, 53(3), 1150-1156 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskiǐ, A.V. Chaplik, The density of electron energy levels in the field of randomly distributed scattering centers, Sov. Phys. JETP 26(3), 678-681 (1968)], WoS: A1968B246000044, ADS: 1968JETP...26..678P.
 19. M.Ya. Azbel’, Periodicheskie diamagnitnye struktury i fazovye perekhody, ZhETF, 53(5), 1751-1764 (1967) [M.Ya. Azbel’, Periodic magnetic structures and phase transitions, Sov. Phys. JETP 26(5), 1003-1010 (1968)], WoS: A1968B590900030.
 20. A.A. Abrikosov, «Razreshimyi» sluchai svyazannykh sostoyanii elektronov provodimosti s magnitnymi primesnymi atomami, ZhETF, 53(6), 2109-2122 (1967) [A.A. Abrikosov, A “Soluble” Case of Bound States of Conduction Electrons and Magnetic Impurity Atoms, Sov. Phys. JETP 26(6), 1192-1198 (1968)], WoS: A1968B844200029, ADS: 1968JETP...26.1192A.
 21. M.Ya. Azbel’, Termodinamika elektronnogo diamagnetizma pri neodnorodnom magnitnom momente, ZhETF, 53(6), 2131-2142 (1967) [M.Ya. Azbel’, Thermodynamics of electron diamagnetism for case of an inhomogeneous magnetic moment, Sov. Phys. JETP, 26(6), 1203-1209 (1968)], WoS: A1968B844200031, ADS: 1968JETP...26.1203A.
 22. A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Shirina linii izlucheniya pri effekte Dzhozefsona, ZhETF, 53(6), 2159-2163 (1967) [A.I. Larkin, Yu.N. Ovchinnikov, Radiation line width in the Josephson effect, Sov. Phys. JETP 26(6), 1219-1221 (1968)], WoS: A1968B844200034, ADS: 1968JETP...26.1219L, RINTs: -.
 23. L.A. Fal’kovskii, O vliyanii deformatsii na elektronnyi spektr vismuta, ZhETF, 53(6), 2164-2167 (1967) [L.A. Fal’kovskiǐ, Effect of deformation on the electron spectrum of bismuth, Sov. Phys. JETP 26(6), 1222-1224 (1968)].
 24. M.Ya. Azbel’, V.G. Peschanskii, Tsiklotronnyi rezonans v naklonnom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 5 (1), 26-29 (1967) [M.Ya. Azbel’, V.G. Peschanskii, Cyclotron Resonance in an Inclined Magnetic Field, JETP Lett., 5 (1), 19-21 (1967)], WoS: A19678874600009, ADS: 1967ZhPmR...5...26A.
 25. I.M. Khalatnikov, Magnitnaya vselennaya s materiei, Pis’ma v ZhETF, 5 (6), 195-200 (1967) [I.M. Khalatnikov, Magnetic Universe with Matter, JETP Lett., 5 (6), 155-159 (1967)], WoS: A19679181800007, ADS: 1967JETPL...5..155K.
 26. I.A. Privorotskii, Teoriya domennoi stenki v metallakh v usloviyakh effekta de Gaaza-van Al’fena, Pis’ma v ZhETF, 5 (8), 280-282 (1967) [I.A. Privorotskiǐ, Theory of the Domain Wall in Metals under the Conditions of the de Haas - van Alphen Effect, JETP Lett., 5 (8), 228-230 (1967)].
 27. M.Ya. Azbel’, Periodicheskie magnitnye struktury i fazovye perekhody, Pis’ma v ZhETF, 5 (8), 282-287 (1967) [M.Ya. Azbel’, Periodic Magnetic Structures and Phase Transitions, JETP Lett., 5 (8), 230-234 (1967)], WoS: A19679520500015, ADS: 1967JETPL...5..230A.
 28. I.M. Khalatnikov, Zvuk v vyrozhdennom rastvore He3 v sverkhtekuchem gelii, Pis’ma v ZhETF, 5 (8), 288-291 (1967) [I.M. Khalatnikov, Sound in a Degenerate Solution of He3 in Superfluid Helium, JETP Lett., 5 (8), 235-237 (1967)], WoS: A19679520500016, ADS: 1967JETPL...5..235K.
 29. M.Ya. Azbel’, L.B. Dubovskii, Nelineinyi kvantovyi psevdorezonans v metallakh, Pis’ma v ZhETF, 5(11), 414-417 (1967) [M.Ya. Azbel’, L.B. Dubovskii, Nonlinear quantum pseudoresonance in metals, JETP Lett., 5(11), 338-340 (1967)], WoS: A19679812200010, ADS: 1967JETPL...5..338A.
 30. R.G. Mints, Kvantovye ostsillyatsii soprotivleniya i effekt de Gaaza - van Al’fena, Pis’ma v ZhETF, 6 (7), 769-771 (1967) [R.G. Mints, Quantum Oscillations of Resistance and the de Haas - van Alphen Effect, JETP Lett. 6 (7), 234-236 (1967)].
 31. I.A. Fomin, O fotoeffekte na otritsatel’nykh zaryadakh v zhidkom gelii, Pis’ma v ZhETF, 6(11), 960-963 (1967) [I.A. Fomin, Fomin I. A., Photoeffect on Negative Charges in Liquid Helium, JETP Lett. 6(11), 373-376 (1967); Errata — ibid, 7(6), p. 167].
 32. S.I. Anisimov, T.L. Perel’man, Nelineinoe uravnenie diffuzii v kriticheskoi oblasti, Ukr. fiz. zhurn., 12(1), 105-110 (1967).
 33. M.Ya. Azbel’, M.I. Kaganov, Il’ya Mikhailovich Lifshits (K pyatidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 91 (3), 27-64 (1967) [M.Ya. Azbel’, M.I. Kaganov, Il'ya Mikhaĭlovich Lifshitz (on his fiftieth birthday), Sov. Phys. Usp. 10(2), 268-270 (1967)], ADS: 1967SvPhU..10..268A.
 34. I.P. Zhadko, V.A. Romanov, E.I. Rashba, I.I. Boiko, Tenzoelektricheskie svoistva sobstvennogo germaniya, Fizika i tekhn. poluprovodn., 1(8), 1174-1177 (1967) [I.P. Zhadko, V.A. Romanov, E.I. Rashba, I.I. Boiko, Stress-electric properties of intrinsic germanium, Sov. Phys. Semiconductors, 1(8), 982 (1968)], WoS: A1968A472200011.
 35. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplin, Sostoyaniya elektronov, lokalizovannykh u poverkhnostnykh zaryadov, Fizika tverd. tela, 9 (1), 70-74 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, States of electrons localized at surface charges, Sov. Phys. Solid State, 9(1), 51-54 (1967)], WoS: A19679527800011.
 36. Z.S. Gribnikov, E.I. Rashba, Osobennosti elektricheskogo pinch-effekta v mnogodolinnykh bipolyarnykh poluprovodnikakh, Fizika tverd. tela, 9 (5), 967-978 (1967) [Z.S. Gribnikov, E.I. Rashba, Characteristics of electric pinch effect in many-valley bipolar semiconductors, Sov. Phys. Solid State, 9(4), 760 (1967)], WoS: A19679993700002.

Books

 1. D. Pines, F. Noz’er, Teoriya kvantovykh zhidkostei: normal’nye fermi-zhidkosti, Per. angl. pod red. A.A. Abrikosova. M.: Mir, 1967 - 382 s.

In books

 1. S.I. Anisimov, A.V. Luikov, T.L. Perelman, Mass transfer in critical state, Papers of Japan. Society Mech. Eng., 1967, v. 1, p.245-250.