Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Planned seminars

Opredelenie vazhneishikh parametrov metalla, obluchennogo ul’trakorotkim lazernym impul’som

31 March, Friday, today in 11:30 at scientific council

N.A. Inogamov

Plazmonika dlya sistem teragertsovoi elektroniki

7 April, Friday in 11:30 at scientific council

V.M. Murav’ev (IFTT)