Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Aleksei B. Shabat

Principal researcher

Doctor of science

Professor

Email:

Publications

  1. R.C. Kulaev, A.B. Shabat, On One Class of Solutions of the Darboux System, In: Operator Theory and Differential Equations. Trends in Mathematics, Ed. by A.G. Kusraev, Zh.D. Totieva, p.79-89 (2021). Birkhäuser, ISBN 978-3-030-49762-0, 978-3-030-49763-7(eBook) [Proc. Int. Conf. Order Analysis and Related Problems of Mathematical Modeling, Vladikavkaz, July 15-20, 2019], Scopus: 2-s2.0-85101108343, RINTs: 46753370, MathSciNet: 4221144.
  2. A.E. Artisevich, A.B. Shabat, Tri teoremy o matritsakh Vandermonda, Vladikavk. matem. zhurn. / Vladikavkaz. Mat. Zh., 22(1), 5-12 (2020), Scopus: 2-s2.0-85088167003, RINTs: 42676846, MathSciNet: 4102881, zbMath: 1463.42009.
  3. R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Sistema Darbu i razdelenie peremennykh v zadache Gursa dlya uravneniya tret’ego poryadka v ℝ3, Izv. vuzov. Matem., №4, 43-53 (2020) [R.C. Kulaev, A.B. Shabat, Darboux System and Separation of Variables in the Goursat Problem for a Third Order Equation in ℝ3, Russian Mathematics, 64(4), 35-43 (2020)], WoS: 000529686700004, Scopus: 2-s2.0-85083958563, RINTs: 42667313, MathSciNet: 4261432, zbMath: 1445.37048.
  4. A.E. Artisevich, B.S. Bychkov, A.B. Shabat, Mnogochleny Chebyshyova, chisla Katalana i trekhdiagonal’nye matritsy, TMF, 204(1), 3-9 (2020) [A.E. Artisevich, B.S. Bychkov, A.B. Shabat, Chebyshev polynomials, Catalan numbers, and tridiagonal matrices, Theoret. Math. Phys., 204(1), 837-842 (2020)], WoS: 000549724400001, Scopus: 2-s2.0-85088162699, ADS: 2020TMP...204..837A, RINTs: 45404751, MathSciNet: 4133463, zbMath: 1446.39001.
  5. A.A. Allakhverdyan, A.B. Shabat, Proizvedeniya sobstvennykh funktsii i vronskiany, Ufimsk. matem. zhurn., 12(2), 3-9 (2020) [A.A. Allakhverdyan, A.B. Shabat, Products of eigenfunctions and Wronskians, Ufa Math. J., 12(2), 3-9 (2020)], WoS: 000607969100001, Scopus: 2-s2.0-85097566719, RINTs: 44713052, MathSciNet: 4130339, zbMath: 1463.35384.
  6. V.E. Adler, A.B. Shabat, O nekotorykh tochnykh resheniyakh tsepochki Vol’terra, TMF, 201(1), 37-53 (2019) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Some exact solutions of the Volterra lattice, Theoret. Math. Phys., 201(1), 1442-1456 (2019)]; arXiv:1903.11901, WoS: 000494479000003, Scopus: 2-s2.0-85074632589, ADS: 2019arXiv190311901A, RINTs: 41560012, MathSciNet: 4017631, zbMath: 1440.37071.
  7. R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Zakony sokhraneniya v zadache o stupen’ke dlya tsepochki Vol’terra, Ufimsk. matem. zhurn., 11(1), 61-67 (2019) [R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Conservation laws for Volterra chain with initial step-like condition, Ufa Math. J., 11(1), 63–69 (2019)], WoS: 000466964100005, Scopus: 2-s2.0-85066009359, RINTs: 46520264, MathSciNet: 3962603, zbMath: 1463.34045.
  8. R.Ch. Kulaev, A.K. Pogrebkov, A.B. Shabat, Sistema Darbu kak trekhmernyi analog uravneniya Liuvillya, Izvestiya vuzov. Matematika, №12, 60–69 (2018) [R.Ch. Kulaev, A.K. Pogrebkov, A.B. Shabat, Darboux system as a three-dimensional analogue of the Liouville equation, Russian Mathematics, 62(12), 50-58 (2018)], WoS: 000453361600004, Scopus: 2-s2.0-85058475217, RINTs: 36716286, MathSciNet: 3966389, zbMath: 1412.35211.
  9. V.E. Adler, A.B. Shabat, Tsepochka Vol’terra i chisla Katalana, Pis’ma v ZhETF, 108(12), 834-837 (2018) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Volterra chain and Catalan numbers, JETP Lett., 108(12), 825-828 (2018)]; arXiv:1810.13198, WoS: 000460007400011, Scopus: 2-s2.0-85058975942, ADS: 2018JETPL.108..825A, RINTs: 36576020.
  10. A.B. Shabat, V.E. Adler, Matritsy Kartana v teorii tsepochek Tody–Darbu, TMF, 196(1), 22–29 (2018) [A.B. Shabat, V.E. Adler, Cartan matrices in the Toda–Darboux chain theory, Theor. Math. Phys., 196(1), 957-964 (2018)], WoS: 000440809300002, Scopus: 2-s2.0-85051068584, ADS: 2018TMP...196..957S, RINTs: 35276527, MathSciNet: 3833541, zbMath: 1400.37065.
  11. R.Ch. Kulaev, A.K. Pogrebkov, A.B. Shabat, Sistema Darbu: liuvilleva reduktsiya i yavnoe reshenie, Tr. MIAN, 302, 268-286 (2018) [R.Ch. Kulaev, A.K. Pogrebkov, A.B. Shabat, Darboux System: Liouville Reduction and an Explicit Solution, Proc. Steklov Inst. Math., 302, 250-269 (2018)], WoS: 000454896300012, Scopus: 2-s2.0-85059475494, RINTs: 36503444, MathSciNet: 3894648, zbMath: 1439.35401.
  12. A.B. Shabat, O konstruktivnoi teorii rasseyaniya, TMF, 193(1), 15-24 (2017) [A.B. Shabat, Constructive scattering theory, Theor. Math. Phys., 193(1), 1420-1428 (2017)], WoS: 000415198200002, Scopus: 2-s2.0-85034441327, ADS: 2017TMP...193.1420S, RINTs: 30512367, MathSciNet: 3716523, zbMath: 1387.81362.
  13. A.B. Shabat, M.Kh. Efendiev, O prilozheniyakh formuly Faa-di-Bruno, Ufimsk. matem. zhurn., 9(3), 132-137 (2017) [A.B. Shabat, M.Kh. Efendiev, On applications of Faà-di-Bruno formula, Ufa Math. J., 9(3), 131-136 (2017)], WoS: 000411740000013, Scopus: 2-s2.0-85030026985, RINTs: 30022858, MathSciNet: 3707509, zbMath: 1463.37041.
  14. R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Nekotorye svoistva reshenii Iosta uravneniya Shryodingera s potentsialom-raspredeleniem, Ufimsk. matem. zhurn., 9(4), 60-73 (2017) [R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Some properties of Jost functions for Schrödinger equation with distribution potential, Ufa Math. J., 9(4), 59-71 (2017)], WoS: 000424521900007, Scopus: 2-s2.0-85038099326, ADS: -, RINTs: 30562593, MathSciNet: 3738909, zbMath: 1463.34358.
  15. A.B. Shabat, Funktsional’noe uravnenie Kantora, TMF, 189(3), 355-361 (2016) [A.B. Shabat, Functional Cantor equation, Theor. Math. Phys., 189(3), 1712-1717 (2016)], WoS: 000392087200003, Scopus: 2-s2.0-85008711822, ADS: 2016TMP...189.1712S, RINTs: 27485064, MathSciNet: 3589040, zbMath: 1358.81155.
  16. V.V. Sokolov, A.B. Shabat, O ratsional’nykh resheniyakh uravneniya Rikkati, Uspekhi matem. nauk, 71:4(430), 189-190 (2016) [V.V. Sokolov, A.B. Shabat, Rational solutions of a Riccati equation, Russ. Math. Surveys, 71(4), 787-789 (2016)], WoS: 000391301300006, Scopus: 2-s2.0-84997173251, ADS: 2016RuMaS..71..787S, RINTs: 26604186, MathSciNet: 3588926, zbMath: 1354.34010.
  17. M.Sh. Badakhov, A.B. Shabat, O preobrazovaniyakh Darbu v obratnoi zadache rasseyaniya, Ufimskii matem. zh., 8(4), 43-52 (2016) [M.S. Badakhov, A.B. Shabat, Darboux transformations in the inverse scattering problem, Ufa Math. J., 8(4), 42-51 (2016)], WoS: 000411735400003, Scopus: 2-s2.0-85013379967, RINTs: 27512564, MathSciNet: 3605909, zbMath: 1463.34357.
  18. R.Ch. Kulaev, A.B. Shabat, Obratnaya zadacha rasseyaniya dlya finitnykh potentsialov v prostranstve mer Borelya, Preprint YuMI VNTs RAN, Vladikavkaz, №2 (2016) - 19 s, RINTs: 27193710.
  19. A.B. Shabat, Obratnaya spektral’naya zadacha dlya del’toobraznykh potentsialov, Pis’ma v ZhETF, 102 (9), 705-708 (2015) [A.B. Shabat, Inverse spectral problem for delta potentials, JETP Letters, 102(9), 620-623 (2015)], WoS: 000368691000010, Scopus: 2-s2.0-84955455937, ADS: 2015JETPL.102..620S, RINTs: 25021517.
  20. A.B. Shabat, Teoriya rasseyaniya dlya del’taobraznykh potentsialov, TMF, 183(1), 105-119 (2015) [A.B. Shabat, Scattering theory for delta-type potentials, Theor. Math. Phys., 183(1), 540–552 (2015)], WoS: 000353242500007, Scopus: 2-s2.0-84928252333, ADS: 2015TMP...183..540S, RINTs: 23421737, MathSciNet: 3399636, zbMath: 1317.37086.
  21. A.B. Shabat, Raznostnoe uravnenie Shredingera i kvazisimmetricheskie mnogochleny, TMF, 184(2), 200-211 (2015) [A.B. Shabat, Difference Schrödinger equation and quasisymmetric polynomials, Theor. Math. Phys., 184(2), 1067-1077 (2015)], WoS: 000361532600002, Scopus: 2-s2.0-84942154609, ADS: 2015TMP...184.1067S, RINTs: 24073861, MathSciNet: 3399675, zbMath: 1329.81176.
  22. A.B. Shabat, Vvedenie v teoriyu obratnoi zadachi rasseyaniya, V sbornike: Matematicheskii analiz i matematicheskoe modelirovanie. Trudy X regional’noi shkoly-konferentsii molodykh uchenykh "Vladikavkazskaya molodezhnaya matematicheskaya shkola", s. 101-110 (2015), RINTs: 23707411.
  23. A.B. Shabat, Vvedenie v teoriyu obratnoi zadachi rasseyaniya, Matematichesii analiz i matematicheskoi modelirovanie, s. 101-110 (2015) [Trudy X regional’noi shkoly-konferentsii molodykh uchenykh "Vladikavkazskaya molodezhnaya matematicheskaya shkola", Vladikavkaz, 21–27 iyulya 2014], RINTs: 23707411.
  24. M.Sh. Badakhov, O.Yu. Veremeenko, A.B. Shabat, Ob asimptotike obobshchennykh sobstvennykh znachenii operatora Shredingera, Vladikavkaz. matem. zhurn., 16(4), 9-15 (2014), RINTs: 22753254, MathSciNet: 3550806.
  25. A.B. Shabat, Ratsional’naya interpolyatsiya i solitony, TMF, 179(3), 303–316 (2014) [A.B. Shabat, Rational interpolation and solitons, Theor. Math. Phys., 179(3), 637–648 (2014)], WoS: 000338842800002, Scopus: 2-s2.0-84903850121, ADS: 2014TMP...179..637S, RINTs: 21826684, MathSciNet: 3305753, zbMath: 1329.34041.
  26. A.B. Shabat, Ob odnoi interpolyatsionnoi zadache, Matematicheskii forum (Itogi nauki. Yug Rossii), 8(2), 66-74 (2014) [Trudy Mezhdunarod. nauchn. konf. Poryadkovyi analiz i smezhnye voprosy matem. modelirovaniya, Vladikavkaz-N.Tsei, 14-20 iyulya 2013], RINTs: 22307324.
  27. A.B. Shabat, O periodicheskikh resheniyakh uravneniya Khopfa, TMF, 177(2), 222-230 (2013) [A.B. Shabat, Periodic solutions of the Hopf equation, Theor. Math. Phys., 177(2), 1471-1478 (2013)], WoS: 000328329300002, Scopus: 2-s2.0-84890084144, ADS: 2013TMP...177.1471S, RINTs: 21277078, MathSciNet: 3230759, zbMath: 1302.35026.
  28. V.E. Adler, A.B. Shabat, Toward a theory of integrable hyperbolic equations of third order, J. Phys. A 45, 395207 (2012); arXiv:1206.4170, WoS: 000308912500011, Scopus: 2-s2.0-84866412321, ADS: 2012JPhA...45M5207A, RINTs: 20482435, MathSciNet: 2973648, zbMath: 1297.37030.
  29. A.B. Shabat, Simmetricheskie mnogochleny i zakony sokhraneniya / Symmetrical polynomials and conservation laws, Vladikavkaz. matem. zhurn., 14(4), 83-94 (2012) [A.B. Shabat], RINTs: 18319408, MathSciNet: 3057947, zbMath: 1326.37039.
  30. R.A. Gabiev, A.B. Shabat, O differentsial’nykh operatorakh, kommutiruyushchikh v glavnom, TMF, 171(1), 18-25 (2012) [R.A. Gabiev, A.B. Shabat, Differential operators commuting in the principal part, Theor. Math. Phys., 171(1), 435-441 (2012)], WoS: 000303876200002, Scopus: 2-s2.0-84860631623, ADS: 2012TMP...171..435G, RINTs: 20732443, MathSciNet: 3168857, zbMath: 1276.13019.
  31. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Kvantovye volchki kak primery kommutiruyushchikh differentsial’nykh operatorov, TMF, 172(3), 355-374 (2012) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Quantum tops as examples of commuting differential operators, Theor. Math. Phys., 172(3), 1187-1205 (2012)]; arXiv:1109.6770, WoS: 000309725400003, Scopus: 2-s2.0-84867434152, ADS: 2012TMP...172.1187A, RINTs: 20732516, MathSciNet: 3168742, zbMath: 1283.81093.
  32. A.B. Shabat, Z.S. El’kanova, A.B. Urusova, Dvustoronnie preobrazovaniya Darbu, TMF, 173(2), 207–218 (2012) [A.B. Shabat, Z.S. Élkanova, A.B. Urusova, Two-sided Darboux transformations, Theor. Math. Phys., 173(2), 1507–1517 (2012)], WoS: 000312081200003, Scopus: 2-s2.0-84870734489, ADS: 2012TMP...173.1507S, RINTs: 20732544, MathSciNet: 3172193, zbMath: 1282.13048.
  33. A.V. Zhiber, R.D. Murtazina, I.T. Khabibullin, A.B. Shabat, Kharakteristicheskie kol’tsa Li i integriruemye modeli matematicheskoi fiziki, Ufimsk. matem. zhurn., 4(3), 17-85 (2012) [A.V. Zhiber, R.D. Murtazina, I.T. Habibullin, A.B. Shabat, Characteristic Lie rings and integrable models in mathematical physics, Ufa Math. J., 4(3), 17-85 (2012)], RINTs: 18877678, MathSciNet: 3429920, zbMath: 1299.35020.
  34. A.V. Zhiber, R.D. Murtazina, I.T. Khabibullin, A.B. Shabat, Kharakteristicheskie kol’tsa Li i nelineinye integriruemye uravneniya, Moskva-Izhevsk : In-t komp’yut. issled., 2012 g., 376 str. ISBN 978-5-4344-0092-3.
  35. A.B. Shabat, Z.S. El’kanova, O kommutiruyushchikh differentsial’nykh operatorakh v dvumerii, Ufimsk. matem. zhurn., 3(2), 91-99 (2011) [A.B. Shabat, Z.S. Elkanova, Commuting differential operators in two-dimension, Ufa Math. J., 3(2), 89-95 (2011)], WoS: -, Scopus: -, ADS: -, RINTs: 16906051, MathSciNet: 3428996, zbMath: 1249.13019.
  36. M.S. Akbasheva, A.B. Shabat, Teorema o kommutirovanii v glavnom, Ufimsk. matem. zhurn., 3(4), 3-7 (2011) [M.S. Akbasheva, A.B. Shabat, Theorem on commutation in the principal part, Ufa Math. J., 3(4), 3-6 (2011)], WoS: -, Scopus: -, RINTs: 17274597, MathSciNet: 3429009, zbMath: 1249.47029.
  37. M.Kh. Chankaev, A.B. Shabat, Matematicheskii analiz v spektral’noi teorii, Ufa: BashkGU, 2011, 60 str..
  38. A. Shabat, E. Kartashova, Computable Integrability, arXiv:1103.2423, ADS: 2011arXiv1103.2423S.
  39. A.B. Shabat, Z.S. El’kanova, O kommutiruyushchikh differentsial’nykh operatorakh, TMF, 162(3), 334–344 (2010) [A.B. Shabat, Z.S. Elkanova, Commuting differential operators, Theor. Math. Phys., 162(3), 276–285 (2010)], WoS: 000276724000002, Scopus: 2-s2.0-77952051600, ADS: 2010TMP...162..276S, RINTs: 20732142, MathSciNet: 2682128, zbMath: 1245.13018.
  40. R.N. Garifullin, A.B. Shabat, O strukture polinomial’nykh zakonov sokhraneniya, TMF, 161(3), 318–326 (2009) [R.N. Garifullin, A.B. Shabat, The structure of polynomial conservation laws, Theor. Math. Phys., 161(3), 1590-1598 (2009)], WoS: 000273561600002, Scopus: 2-s2.0-76649144486, ADS: 2009TMP...161.1590G, RINTs: 20732112, MathSciNet: 2642192, zbMath: 1188.37054.
  41. A. Shabat, Symmetries of Spectral Problems, Lect. Notes Phys., 767, 139-173 (2009) [Integrability, ed A.V. Mikhailov, Springer, xiii, 339 pp., ISBN 978-3-540-88110-0], WoS: 000266821500005, Scopus: 2-s2.0-56349121300, ADS: 2009LNP...767..139S, RINTs: 14880232, MathSciNet: 2867549, zbMath: 1155.35442.
  42. M.Kh. Chankaev, A.B. Shabat, Ob odnoi nelineinoi zadache na sobstvennye znacheniya, TMF, 157(2), 175-187 (2008) [M.Kh. Chankaev, A.B. Shabat, A nonlinear eigenvalue problem, Theor. Math. Phys., 157(2), 1514–1524 (2008)], WoS: 000261657100002, Scopus: 2-s2.0-58149268989, ADS: 2008TMP...157.1514C, RINTs: 20731950, MathSciNet: 2493776, zbMath: 1155.81372.
  43. A.B. Shabat, Lektsii po teorii solitonov, KChGU, Karachaevsk, 2008, 60 str.
  44. V.E. Adler, A.B. Shabat, Model’noe uravnenie teorii solitonov, TMF, 153(1), 29-45 (2007) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Model equation of the theory of solitons, Theor. Math. Phys., 153(1), 1373-1387 (2007)]; arXiv:0706.0075, WoS: 000250783100003, Scopus: 2-s2.0-35448982352, ADS: 2007TMP...153.1373A, RINTs: 9918146, MathSciNet: 2402234, zbMath: 1138.37044.
  45. A.B. Shabat, V.E. Adler, V.G. Marikhin, V.V. Sokolov (eds.), Encyclopedia of Integrable Systems, L.D. Landau Institute for Theoretical Physics - Research Institute for Symbolic Computations, J. Kepler Universität (2007) [on-line].
  46. V.E. Adler, A.B. Shabat, On the one class of hyperbolic systems, SIGMA, 2, 093 (2006); nlin/0612060, WoS: 000207065100092, Scopus: 2-s2.0-84889234679, ADS: 2006SIGMA...2..093A, RINTs: 41744897, MathSciNet: 2280321, zbMath: 1138.35360.
  47. V.E. Adler, A.B. Shabat, Odevayushchaya tsepochka dlya akusticheskoi spektral’noi zadachi, TMF, 149(1), 32-46 (2006) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Dressing chain for the acoustic spectral problem., Theor. Math. Phys., 149(1), 1324-1337 (2006)]; nlin/0604008, WoS: 000242294000003, Scopus: 2-s2.0-33750572867, ADS: 2006TMP...149.1324A, RINTs: 13517880, MathSciNet: 2297109, zbMath: 1177.37063.
  48. A. Shabat, Universal solitonic hierarchy, J. Nonlinear Math. Phys., 12, Suppl.1, 614-624 (2005), WoS: 000226501000049, Scopus: 2-s2.0-24644497000, ADS: 2005JNMP...12S.614S, RINTs: 13495493, MathSciNet: 2118889, zbMath: 1362.35083.
  49. F. Musso, A.B. Shabat, Elementarnye preobrazovaniya Darbu i faktorizatsiya, TMF, 144(1), 143-152 (2005) [F. Musso, A.B. Shabat, Elementary Darboux transformations and factorization, Theor. Math. Phys., 144(1), 1004-1013 (2005)]; nlin/0502006, WoS: 000231408800016, Scopus: 2-s2.0-23044500217, ADS: 2005TMP...144.1004M, RINTs: 13499111, MathSciNet: 2194268, zbMath: 1178.37085.
  50. E. Kartashova, A. Shabat, Computable Integrability. Chapter 5: Factorization of LPDOs, math-ph/0509005, ADS: 2005math.ph...9005K.
  51. E. Kartashova, A. Shabat, Computable Integrability. Chapter 2: Riccati equation, math-ph/0509024, ADS: 2005math.ph...9024K.
  52. A. Shabat, E. Kartashova, Computable Integrability. Chapter 1: General notions and ideas, math-ph/0504020, ADS: 2005math.ph...4020S.
  53. L.M. Alonso, A.B. Shabat, Gidrodinamicheskie reduktsii i resheniya universal’noi ierarkhii, TMF, 140(2), 216-229 (2004) [L.M. Alonso, A.B. Shabat, Hydrodynamic reductions and solutions of a universal hierarchy, Theor. Math. Phys., 140(2), 1073-1085 (2004)]; nlin/0312043, WoS: 000223934900002, Scopus: 2-s2.0-22044442966, ADS: 2004TMP...140.1073M, RINTs: 13464010, MathSciNet: 2101702, zbMath: 1178.37067.
  54. A.B. Shabat, A. González-López, M. Mañas, L. Martínez Alonso, M.A. Rodríguez (Eds.), New trends in integrability and partial solvability: Proc. of the NATO Advanced Research Workshop held at Cádiz University, Cádiz, June 13–15, 2002, NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 132. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004. xiv+297 pp. ISBN: 1-4020-1835-5, MathSciNet: 2156755, zbMath: 1050.35003.
  55. A.B. Shabat, L.M. Alonso, On the prolongation of a hierarchy of hydrodynamic chains, NATO Science Series II: Math. Phys. Chem., Vol.132, 263-280 (2004) [New Trends in Integrability and Partial Solvability: Proc. NATO ARW, Cádiz, June 13-15, 2002. Ed. by A.B. Shabat et al., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, xiv+297 pp. ISBN: 1-4020-1835-5], WoS: 000221345900010, MathSciNet: 2153341, zbMath: 1061.35099.
  56. L.M. Alonso, A.B. Shabat, Towards a theory of differential constraints of a hydrodynamic hierarchy, J. Nonlinear Math. Phys., 10 (2), 229-242 (2003); nlin/0310036, WoS: 000182520700006, Scopus: 2-s2.0-0038729558, ADS: 2003JNMP...10..229A, RINTs: 13435292, MathSciNet: 1976383, zbMath: 1055.35092.
  57. R. Hernández Heredero, A. Shabat, V. Sokolov, A new class of linearizable equations, J. Phys. A 36(47), L605-L614 (2003); nlin/0301001, WoS: 000188194800002, Scopus: 2-s2.0-0344287473, ADS: 2003JPhA...36L.605H, RINTs: 13427638, MathSciNet: 2023333, zbMath: 1076.37524.
  58. A.B. Shabat, Universal’nye modeli solitonnykh ierarkhii, TMF, 136(2), 197-208 (2003) [A.B. Shabat, Universal models of soliton hierarchies, Theor. Math. Phys., 136(2), 1066-1076 (2003)], WoS: 000185531200002, Scopus: 2-s2.0-0041522702, ADS: -, RINTs: 13432075, MathSciNet: 2025372, zbMath: 1029.37023.
  59. A.B. Shabat, Discretization of the Schrodinger spectral problem, Inverse Problems, 18(4), 1003-1011 (2002), WoS: 000177749300005, Scopus: 2-s2.0-0036683932, ADS: 2002InvPr..18.1003S, InSpire: -, RINTs: 20836227, MathSciNet: 1929278, zbMath: 1087.39020.
  60. L. Martı́nez Alonso, A.B. Shabat, Energy-dependent potentials revisited: a universal hierarchy of hydrodynamic type, Phys. Lett. A 299 (4), 359-365 (2002); nlin/0202008, WoS: 000177030600008, Scopus: 2-s2.0-0037043282, ADS: 2002PhLA..299..359M, RINTs: 14070196, MathSciNet: 1916476, zbMath: 0996.37072.
  61. L.M. Alonso, A.B. Shabat, Energy-dependent potentials revisited: a universal hierarchy of hydrodynamic type, Phys. Lett. A 300 (1), 58-64 (2002), WoS: 000177500600008, Scopus: 2-s2.0-0037158381, ADS: 2002PhLA..300...58M, RINTs: 14070198, MathSciNet: 1927443, zbMath: 0997.37045.
  62. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagranzhevy tsepochki i kanonicheskie preobrazovaniya Beklunda, TMF, 129(2), 163-183 (2001) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagrangian chains and canonical Bäcklund transformations, Theor. Math. Phys., 129(2), 1448-1465 (2001)], WoS: 000173055900001, Scopus: 2-s2.0-0035528138, RINTs: 13374268, MathSciNet: 1904792, zbMath: 1029.37042.
  63. V.G. Marikhin, A.B Shabat, M. Boiti, F. Pempinelli, Avtomodel’nye resheniya tipa nelineinogo uravneniya Shredingera, ZhETF, 117(3), 634-643 (2000) [V.G. Marikhin, A.B. Shabat, M. Boiti, F. Pempinelli, Self-similar solutions of equations of the nonlinear Schrödinger type, JETP, 90(3), 553-561 (2000)], WoS: 000086379900019, Scopus: 2-s2.0-23044519164, ADS: 2000JETP...90..553M, RINTs: 13360855, MathSciNet: 1777679.
  64. V.E. Adler, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Simmetriinyi podkhod k probleme integriruemosti, TMF, 125(3), 355-424 (2000) [V.E. Adler, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Symmetry approach to the integrability problem, Theor. Math. Phys., 125(3), 1603-1661 (2000)], WoS: 000167036300001, Scopus: 2-s2.0-0034388725, ADS: -, RINTs: 13358446, MathSciNet: 1839659, zbMath: 1029.37041.
  65. A. Shabat, Dressing chains and lattices, Proc. Workshop on Nonlinearity, Integrability and All That: Twenty Years after NEEDS '79, Gallipoli, July 1–10, 1999, p. 331–342 (2000) [Edited by M. Boiti, L. Martina, F. Pempinelli, B. Prinari and G. Soliani. World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 2000. xvi+550 pp. ISBN: 981-02-4147-X], WoS: 000089034500046, Scopus: -, ADS: 2000niat.conf..331S, MathSciNet: 1772998, zbMath: 0965.35163.
  66. V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Integriruemye reshetki, TMF, 118(2), 217-228 (1999) [V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Integrable lattices, Theor. Math. Phys., 118(2), 173-182 (1999)], WoS: 000079807100004, Scopus: 2-s2.0-0033242406, ADS: 1999TMP...118..173M, RINTs: 13311853, MathSciNet: 1702860, zbMath: 0984.37093.
  67. A.B. Shabat, Tretii variant metoda odevaniya, TMF, 121(1), 165-176 (1999) [A.B. Shabat, Third version of the dressing method, Theor. Math. Phys., 121(1), 1397-1408 (1999)], WoS: 000084350700010, Scopus: 2-s2.0-0033235477, ADS: 1999TMP...121.1397S, RINTs: 13308531, MathSciNet: 1739038, zbMath: 0987.35133.
  68. V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Hamiltonian theory of Bäcklund transformations, In: Optical Solitons: theoretical challenges and industrial perspectives, V.E. Zakharov, S. Wabnitz, editors, EDP Sciences, Les Ulis; Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1999, pp. 19-29 [Centre de Physique des Houches, vol 12. Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN], WoS: 000087171200002.
  69. M. Boiti, V.G. Marikhin, F. Pempinelli, A.B. Shabat, Self-similar solutions of NLS-type dynamical systems, solv-int/9909021, ADS: 1999solv.int..9021B.
  70. A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, C.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169(10), 1161-1162 (1999) [A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his sixtieth birthday), Phys. Usp. 42(10), 1063-1064 (1999)], WoS: 000083688700009, ADS: 1999PhyU...42.1063G.
  71. V.E. Adler, A.B. Shabat, Pervye integraly obobshchennykh tsepochek Tody, TMF, 115(3), 349-357 (1998) [V.E. Adler, A.B. Shabat, First integrals of generalized Toda chains, Theor. Math. Phys., 115(3), 639-646 (1998)], WoS: 000075883900002, Scopus: 2-s2.0-0032398879, ADS: 1998TMP...115..639A, RINTs: 13284010, MathSciNet: 1692410, zbMath: 0981.37029.
  72. A.B. Shabat, R.I. Yamilov, To a transformation theory of two-dimensional integrable systems, Phys. Lett. A 227 (1-2), 15-23 (1997), WoS: A1997WL83100003, Scopus: 2-s2.0-0002504956, ADS: 1997PhLA..227...15S, MathSciNet: 1435916, zbMath: 0962.37509.
  73. V.E. Adler, I.T. Khabibullin, A.B. Shabat, Kraevaya zadacha dlya uravneniya KdF na poluosi, TMF, 110(1), 98-113 (1997) [V.E. Adler, I.T. Habibullin, A.B. Shabat, Boundary value problem for the KdV equation on a half-line, Theor. Math. Phys., 110(1), 78-90 (1997)], WoS: A1997XQ00500007, Scopus: 2-s2.0-0031494370, ADS: 1997TMP...110...78A, RINTs: 31677469, MathSciNet: 1472018, zbMath: 0916.35100.
  74. V.E. Adler, A.B. Shabat, Ob odnom klasse tsepochek Tody, TMF, 111(3), 323-334 (1997) [V.E. Adler, A.B. Shabat, On a class of Toda chains, Theor. Math. Phys., 111(3), 647-657 (1997)], WoS: A1997YC44100001, Scopus: 2-s2.0-0031482847, ADS: 1997TMP...111..647A, RINTs: 13254497, MathSciNet: 1472211, zbMath: 0978.37502.
  75. V.E. Adler, A.B. Shabat, Obobshchennye preobrazovaniya Lezhandra, TMF, 112(2), 179-194 (1997) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Generalized Legendre transformations, Theor. Math. Phys., 112(2), 935-948 (1997)], WoS: A1997YE83300001, Scopus: 2-s2.0-0031283735, ADS: 1997TMP...112..935A, RINTs: 13252523, MathSciNet: 1483275, zbMath: 0978.37504.
  76. A.B. Shabat, First integrals of the infinite Toda lattice, CRM Proceedings and Lecture Notes, 9, 345-351 (1996) [Symmetries and Integrability of Difference Equations. Proc. Workshop, Estérel, Quebec, May 22–29, 1994. Ed. by Decio Levi, Luc Vinet and Pavel Winternitz. AMS and CRM, 1996, xii+388 pp. ISBN: 0-8218-0601-7], MathSciNet: 1416851.
  77. A.I. Bobenko, A.M. Il’in, S.Yu. Dobrokhotov, A.R. Its, L.A. Kalyakin, V.B. Matveev, V.Yu. Novokshenov, A.B. Shabat, Ramil’ Faritovich Bikbaev (nekorolog), Uspekhi mat. nauk, 51:1(307), 133-136 (1996) [A.I. Bobenko, S.Yu. Dobrokhotov, A.M. Il’in, A.R. Its, L.A. Kalyakin, V.B. Matveev, V.Yu. Novokshenov, A.B. Shabat, Ramil' Faritovich Bikbaev (obituary), Russ. Math. Surv., 51(1), 129-133 (1996)], MathSciNet: 1392673.
  78. A.B. Shabat, Higher symmetries of two-dimensional lattices, Phys. Lett. A 200 (2), 121-133 (1995), WoS: A1995QT98700009, Scopus: 2-s2.0-0009323331, ADS: 1995PhLA..200..121S, RINTs: 30811060, MathSciNet: 1327434, zbMath: 1020.37585.
  79. A.B. Shabat, Toda chain and nonlinear Schrödinger equation. Nonlocalities, Physica D 87 (1-4), 1-8 (1995), WoS: A1995TB22600002, Scopus: 2-s2.0-58149209582, ADS: 1995PhyD...87....1S, RINTs: 30913949, MathSciNet: 136166, zbMath: 1194.35428.
  80. A.B. Shabat, K teorii preobrazovanii Laplasa-Darbu, TMF, 103(1), 170-175 (1995) [A.B. Shabat, On the theory of Laplace-Darboux transformations, Theor. Math. Phys., 103(1), 482-485 (1995)], WoS: A1995RZ96200013, Scopus: 2-s2.0-21844495659, ADS: 1995TMP...103..738E, MathSciNet: 1470941, zbMath: 0855.35004.
  81. A.P. Fordy, A.B. Shabat, A.P. Veselov, Factorization and Poisson correspondences, TMF, 105(2), 225-245 (1995) [Theor. Math. Phys., 105(2), 1369-1386 (1995)], WoS: A1995UP84300005, Scopus: 2-s2.0-21344443028, ADS: 1995TMP...105.1369F, RINTs: 31103745, MathSciNet: 1601137, zbMath: 0865.58029.
  82. A. Shabat, The Kortteweg-de Vries Hierarchy, In: The first Landau Institute summer school, Moscow, Russia, July 4-25, 1993. Selected proceedings. Ed. by V.P. Mineev, London: Gordon and Breach Publishers, Lecture 7, 221-257 (1995). ISBN 2-88449-138-4.
  83. D. Levi, O. Ragnisco, A.B. Shabat, Construction of higher local (2 + 1) dimensional exponential lattice equations, Canad. J. Phys., 72(7-8), 439-441 (1994), WoS: A1994PK66700016, Scopus: -, ADS: 1994CaJPh..72..439L, InSpire: 354655, MathSciNet: 1297607.
  84. A. Shabat, Discrete symmetries and solitons, TMF, 99(3), 537-544 (1994) [Theor. Math. Phys., 99(3), 783-789 (1994)], WoS: A1994PW12900024, Scopus: 2-s2.0-34249767484, ADS: 1994TMP....99..783S, MathSciNet: 1308821, zbMath: 0860.35111.
  85. A. Degasperis, A. Shabat, Construction of reflectionless potentials with infinite discrete spectrum, TMF, 100(2), 230–247 (1994) [Theor. Math. Phys., 100(2), 970-984 (1994)], WoS: A1994QH51400007, Scopus: 2-s2.0-0001727674, ADS: 1994TMP...100..970D, MathSciNet: 1311195, zbMath: 0857.34073.
  86. A.N. Leznov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Canonical transformations generated by shifts in nonlinear lattices, Phys. Lett. A 174 (5-6), 397-402 (1993), WoS: A1993KU26700009, Scopus: 2-s2.0-0000632109, ADS: 1993PhLA..174..397L, MathSciNet: 1209078.
  87. A.P. Veselov, A.B. Shabat, Odevayushchaya tsepochka i spektral’naya teoriya operatora Shryodingera, Funkts. analiz i ego pril., 27(2), 1–21 (1993) [A.P. Veselov, A.B. Shabat, Dressing chains and the spectral theory of the Schrödinger operator, Funct. Anal. Appl., 27(2), 81-96 (1993)], WoS: A1993ME86400001, Scopus: 2-s2.0-0002446352, MathSciNet: 1251164.
  88. A.B. Shabat, A.V. Mikhailov, Symmetries — Test of integrability, In: Important developments in soliton theory. Springer Ser. Nonlinear Dyn., 355-374 (1993) [Ed. by A.S. Fokas, V.E. Zakharov, Berlin: Springer-Verlag, 1993. ISBN 3-540-55913-2], MathSciNet: 1280482, zbMath: 0821.35117.
  89. A. Degasperis, A. Shabat, Construction of reflectionless potentials with infinite discrete spectrum, NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci., 413, 115-123 (1993) [Proc. NATO ARW «Applications of Analytical and Geometric Methods to Nonlinear Differential Equations», Exeter, July 14–19, 1992. Ed. by Peter A. Clarkson, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1993, x+477 pp. ISBN: 0-7923-2457-9], MathSciNet: 1261654.
  90. A. Shabat, The infinite-dimensional dressing dynamical system, Inverse Problems, 8(2), 303-308 (1992), WoS: A1992HQ17800009, Scopus: 2-s2.0-36149029557, MathSciNet: 1158181.
  91. A. Degasperis, A. Shabat, Construction of reflectionless potentials with infinitely many discrete eigenvalues, Preprint INFN ROME-919-1992. Dec 1992. 13 pp, InSpire: 342812.
  92. A.N. Leznov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Variational discrete symmetries, Preprint IFVE-92-143. okt. 1992, 20 s, InSpire: 343750.
  93. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, V.V. Sokolov, The symmetry approach to classification of integrable equations, In: What is integrability?, Springer Series in Nonlinear Dynamics, p. 115-184 (1991) [Ed. by V.E. Zakharov, Berlin etc., Springer-Verlag, 1991. xiv, 321 pp. ISBN 3-540-51964-5], MathSciNet: 1098338, zbMath: 0741.35070.
  94. A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Simmetrii nelineinykh tsepochek, Algebra i analiz, 2(2), 183–208 (1990) [A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Symmetries of nonlinear chains, Leningrad Math. J., 2(2), 377–400 (1991)], MathSciNet: 1062269.
  95. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, V.V. Sokolov, Simmetriinyi podkhod k klassifikatsii integriruemykh uravnenii, V kn: “Integriruemost’ i kineticheskie uravneniya dlya solitonov”, Kiev: Naukova dumka, 1990, s.213-279, MathSciNet: 1162332.
  96. V.P. Gerdt, A.B. Shabat, S.I. Svinolupov, A.Yu. Zharkov, Computer algebra application for investigating integrability of nonlinear evolution systems, Lecture Notes in Comput. Sci., 378, 81-92 (1989) [Proc. EUROCAL '87. European Conference on Computer Algebra, Leipzig, GDR, June 2-5, 1987. Ed. by J.H. Davenport, Springer-Verlag, 1989, viii+499 pp], MathSciNet: 1033294.
  97. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Extension of the module of invertible transformations. Classification of integrable systems, Commun. Math. Phys., 115 (1), 1-19 (1988), WoS: A1988M242400001, Scopus: 2-s2.0-0002800178, MathSciNet: 0929143.
  98. A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Lattice representations of integrable systems, Phys. Lett. A 130(4-5), 271-275 (1988), MathSciNet: 0949852.
  99. V.P. Gerdt, A.Yu. Zharkov, S.I. Svinolupov, A.B. Shabat, Primenenie komp’yuternoi algebry dlya issledovaniya integriruemosti nelineinykh evolyutsionnykh sistem, Zh. vychisl. mat. i mat. fiz., 28(11), 1674-1684 (1988) [V.P. Gerdt, A.Yu. Zharkov, S.I. Svinolupov, A.B. Shabat, The use of computer algebra to investigate the integrability of non-linear evolution systems, USSR Comput. Math. & Math. Phys., 28(6), 50-57 (1988)], MathSciNet: 0976824.
  100. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, O rasshirenii modulya obratimykh preobrazovanii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 295 (2), 288-291 (1987) [A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, On the extension of reversible transformation module, Sov. Math. Dokl. 36(1), 60-63 (1988)], WoS: A1987J301900007, MathSciNet: 902684, zbMath: 0674.35072.
  101. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Simmetriinyi podkhod k klassifikatsii nelineinykh uravnenii. Polnye spiski integriruemykh sistem, Uspekhi mat. nauk, 42:4(256), 3-53 (1987) [A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, The symmetry approach to the classification of non-linear equations. Complete lists of integrable systems, Russ. Math. Surv., 42(4), 1-63 (1987)], WoS: A1987P639900001, Scopus: 2-s2.0-33947180234, RINTs: 30973342, MathSciNet: 0912060.
  102. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, Integrable deformations of the Heisenberg model, Phys. Lett. A 116 (4), 191-194 (1986), WoS: A1986D072700011, Scopus: 2-s2.0-0000299883, MathSciNet: 0846825.
  103. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, Usloviya integriruemosti sistem dvukh uravnenii tipa ut=A(u)uxx+F(u, ux). II, TMF, 66(1), 47-65 (1986) [A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, Integrability conditions for systems of two equations of the form ut=A(u)uxx+F(u, ux). II, Theor. Math. Phys., 66(1), 31-44 (1986)], WoS: A1986D593000004, MathSciNet: 0831417.
  104. A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, Usloviya integriruemosti sistem dvukh uravnenii tipa ut=A(u)uxx+F(u,ux). I, TMF, 62(2), 163-185 (1985) [A.V. Mikhailov, A.B. Shabat, Integrability conditions for systems of two equations of the form ut=A(u)uxx+F(u,ux). I, Theor. Math. Phys., 62(2), 107-122 (1985)], WoS: A1986D593000004, Scopus: 2-s2.0-0005198966, MathSciNet: 783050, zbMath: 0592.35087.
  105. A.B. Shabat, R.I. Yamilov, O polnom spiske integriruemykh sistem uravnenii vida, Preprint doklada prezidiumu BFAN SSSR. Ufa, 1985? 28 c.
  106. A.V. Zhiber, A.B. Shabat, Sistemy uravnenii ux=p(u,v), vy=q(u,v), obladayushchie simmetriyami, Dokl. Akad. nauk SSSR, 277 (1), 29-33 (1984) [A.V. Zhiber, A.B. Shabat, Systems of equations ux=p(u,v), vy=q(u,v) that possess symmetries, Soviet Math. Dokl. 30(1), 23–26 (1984)], MathSciNet: 757064, zbMath: 0599.35023.
  107. V.V. Sokolov, A.B. Shabat, Classification of integrable evolution equations, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 4, 221-280 (1984) [Edited by S. P. Novikov. Harwood Academic Publishers, Chur, 1984. ix+280 pp. ISBN: 3-7186-0146-X 58-06], Scopus: 2-s2.0-003434946, MathSciNet: 0768941.
  108. A.B. Shabat, Usloviya integriruemosti nelineinykh uravnenii, Preprint doklada prezidiumu BFAN SSSR. Ufa, 1983 - 11 s..
  109. A.N. Leznov, V.G. Smirnov, A.B. Shabat, Gruppa vnutrennikh simmetrii i usloviya integriruemosti dvumernykh dinamicheskikh sistem, TMF, 51(1), 10-21 (1982) [A.N. Leznov, V.G. Smirnov, A.B. Shabat, The group of internal symmetries and the conditions of integrability of two-dimensional dynamical systems, Theor. Math. Phys., 51(1), 322-330 (1982)], WoS: A1982PP79800002, MathSciNet: 672763, zbMath: 0504.35023.
  110. A.B. Shabat (red.), Integriruemye sistemy. Sbornik rabot, Ufa: Bashkirskii filial AN SSSR, 1982 - 116 s,, zbMath: 0553.00006.
  111. A.N. Leznov, A.B. Shabat, Conditions for gap series in perturbation theory. (Russian), Integriruemye sistemy. Sbornik rabot. Pod red, A.B. Shabata, Ufa, 1982, s. 34-44, zbMath: 0569.35065.
  112. A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Eksponentsial’nye sistemy tipa I i matritsy Kartana, Preprint doklada prezidiumu BFAN SSSR. Ufa, 1981 - 22 s.
  113. A.N. Leznov, V.G. Smirnov, A.B. Shabat, Gruppa vnutrennikh simmetrii i usloviya integriruemosti dvumernykh dinamicheskikh sistem, Preprint IFVE OTF 81-11b 1981 - 19 s.
  114. N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, Evolyutsionnye uravneniya s netrivial’noi gruppoi Li–Beklunda, Funkts. analiz i ego pril., 14(1), 25-36 (1980) [N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, Evolutionary equations with nontrivial Lie-Bäcklund group, Funct. Anal. Appl., 14(1), 19-28 (1980)], MathSciNet: 565093, zbMath: 0473.35007.
  115. V.V. Sokolov, A.B. Shabat, (L,A)-pary i zamena tipa Rikatti, Funkts. analiz i ego pril., 14(2), 79-80 (1980) [V.V. Sokolov, A.B. Shabat, (L,A)-Pairs and a Ricatti type substitution, Funct. Anal. Appl., 14(2), 148-150 (1980)], Scopus: 2-s2.0-1842505422, MathSciNet: 0575223, zbMath: 0471.35018.
  116. N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, O beskonechnykh algebrakh Li–Beklunda, Funkts. analiz i ego pril., 14(4), 79-80 (1980) [N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, Infinite Lie-Beklund algebras, Funct. Anal. Appl., 14(4), 313-315 (1981)], WoS: A1980LX98800017, MathSciNet: 595739, zbMath: 0452.35053.
  117. A.B. Shabat, Obratnaya zadacha rasseyaniya, Differ. uravn., 15(10), 1824-1834 (1979) [A.B. Shabat, An inverse scattering problem, Differential Equations, 15(10), 1299-1307 (1980)], MathSciNet: 553630, zbMath: 0425.34036.
  118. N. Kh. Ibragimov, A. B. Shabat, Uravnenie Kortevega–de Friza s gruppovoi tochki zreniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 244 (1), 57-61 (1979) [N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, The Korteweg–de Vries equation from the point of view of transformation groups, Sov. Phys. Dokl., 24(1), 15-17 (1979)], MathSciNet: 0523055, zbMath: 0138.36002.
  119. A.V. Zhiber, A.B. Shabat, Uravneniya Kleina–Gordona s netrivial’noi gruppoi, Dokl. Akad. nauk SSSR, 247 (5), 1103-1107 (1979) [A.V. Zhiber, A.B. Shabat, Klein–Gordon equations with a nontrivial group, Sov. Phys. Dokl., 24(8), 607-609 (1979)], MathSciNet: 0550472.
  120. A.V. Zhiber, N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, Uravneniya tipa Liuvillya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 249 (1), 26-29 (1979) [A.V. Zhiber, N.Kh. Ibragimov, A.B. Shabat, Equations of Liouville type, Sov. Math. Dokl. 20, 1183-1187 (1979)], MathSciNet: 0553975, zbMath: 0455.35007.
  121. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Integrirovanie nelineinykh uravnenii matematicheskoi fiziki metodom obratnoi zadachi rasseyaniya. II, Funkts. analiz i ego pril., 13(3), 13-22 (1979) [V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Integration of nonlinear equations of mathematical physics by the method of inverse scattering. II., Funct. Anal. Appl., 13(3), 166-174 (1979)], MathSciNet: 545363, zbMath: 0448.35090.
  122. A.B. Shabat, Nonlinear evolution equations and the Riemann problem. (Russian), In: Partial differential equations, Proc. All-Union Conf., Moscow 1976, dedic. I. G. Petrovskij, 242-245 (1978)., zbMath: 0499.35058.
  123. A.B. Shabat, One-dimensional perturbations of a differential operator, and the inverse scattering problem. (Russian), V sb: Zadachi mekhaniki i matematicheskoi fiziki. Posv. pamyati I.G. Petrovskogo. Pod red. S.L. Soboleva i A.I. Suslova. M.: Nauka, 279-296 (1976) [A.B. Shabat, One-dimensional perturbations of a differential operator and the inverse scattering problem, Sel. Math. Sov. 4, 19-35 (1985)], MathSciNet: 0457839, zbMath: 0569.34026.
  124. A.B. Shabat, Obratnaya zadacha rasseyaniya dlya sistemy differentsial’nykh uravnenii, Funkts. analiz i ego pril., 9(3), 75-78 (1975) [A.B. Shabat, Inverse-scattering problem for a system of differential equations, Funct. Anal. Appl., 9(3), 244-247 (1976)], MathSciNet: 0397074, zbMath: 0352.34020.
  125. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Skhema integrirovaniya nelineinykh uravnenii matematicheskoi fiziki metodom obratnoi zadachi rasseyaniya. I, Funkts. analiz i ego pril., 8(3), 43-53 (1974) [V.E. Zakharov, A.B. Shabat, A scheme for integrating the nonlinear equations of mathematical physics by the method of the inverse scattering problem. I, Funct. Anal. Appl., 8(3), 226-235 (1974)], Scopus: 2-s2.0-0009372301, MathSciNet: 0481668, zbMath: 0303.35024.
  126. A.B. Shabat, Ob uravnenii Kortevega-de Friza, Dokl. Akad. nauk SSSR, 211(6), 1310-1313 (1973) [A.B. Shabat, The Korteweg-de Vries equation, Sov. Math. Dokl. 14, 1266-1270 (1973)], MathSciNet: 0330800, zbMath: 0289.35069.
  127. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, O vzaimodeistvii solitonov v ustoichivoi srede, ZhETF, 64 (5), 1627-1639 (1973) [V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Interaction between solitons in a stable medium, Sov. Phys. JETP, 37(5), 823-828 (1973)].
  128. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, O vzaimodeistvii solitonov v ustoichivoi srede, Preprint IYaF SO AN SSSR IYaF 30-73, 1973. - 24 s..
  129. A.B. Shabat, Odnomernaya teoriya rasseyaniya. I, Differ. uravn., 8(1), 164-178 (1972) [A.B. Shabat, One-dimensional scattering theory. I, Differ. Equations 8(1), 126-137 (1974)], MathSciNet: 296517, zbMath: 0229.35059.
  130. A.B. Shabat, Ob odnom klasse uravnenii tipa Vinera–Khopfa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 205(3), 546-549 (1972) [A.B. Shabat, A certain class of Wiener-Hopf type equations, Soviet Math. Dokl. 13, 987–992 (1972)], MathSciNet: 0308844, zbMath: 0264.45006.
  131. A.B. Shabat, Obobshchennoe preobrazovanie Fur’e i asimptotika reshenii telegrafnogo uravneniya, Differ. uravn., 7(1), 157-165 (1971), MathSciNet: 0280947, zbMath: 0217.14402.
  132. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Tonkaya teoriya dvumernoi samofokusirovki i odnomernoi avtomodulyatsii voln v nelineinykh sredakh, ZhETF, 61 (1), 118-134 (1971) [V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Exact Theory of Two-dimensional Self-focusing and One-dimensional Self-modulation of Waves in Nonlinear Media, Sov. Phys. JETP 34(1), 62-69 (1972)], MathSciNet: 0406174.
  133. V.E. Zakharov, A.B. Shabat, Tochnaya teoriya dvumernoi samofokusirovki i odnomernoi avtomodulyatsii voln v nelineinykh sredakh, Preprint IYaF SO AN SSSR IYaF 7-71, 1971 - 23 s..
  134. A.V. Zhiber, A.B. Shabat, O zadache Koshi dlya nelineinogo uravneniya Shredingera, Differents. uravneniya, 6(1), 137-146 (1970) [A.V. Ziber, A.B. Shabat, The Cauchy problem for a nonlinear Schrödinger equation, Differ. Equations, 6, 109-116 (1972)], MathSciNet: 255173, zbMath: 0213.12101.
  135. A.B. Shabat, O potentsialakh s nulevym koeffitsientom otrazheniya, Dinamika sploshnoi sredy, 5, 130-145, Inst. gidrodinamiki SO RAN, Novosibirsk, 1970.
  136. A.B. Shabat, O zadache Koshi dlya uravneniya Ginzburga-Landau, Dinamika sploshnoi sredy, 1, 180-194, Inst. gidrodinamiki SO RAN, Novosibirsk, 1969.
  137. A.B. Shabat, Uravneniya s chastnymi proizvodnymi Ch. 2: Kraevye zadachi. Teoriya potentsiala (Kurs lektsii dlya studentov NGU), Novosib. gos. un-t. - Novosibirsk, 1968 - 84 s.
  138. A.B. Shabat, Uravneniya s chastnymi proizvodnymi Ch. 1: Zadacha Koshi (Kurs lektsii dlya studentov NGU), Novosib. gos. un-t. - Novosibirsk, 1967 - 118 s..
  139. L.V. Ovsyannikov, A.B. Shabat, R.M. Garipov, Zadacha o neustanovivshemsya dvizhenii zhidkosti so svobodnoi granitsei, Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1967 - 107 s. (Sbornik rabot Teoreticheskogo otdeleniya/ In-t gidrodinamiki SO AN SSSR).
  140. A.B. Shabat, Analog teoremy Rado-Kartana dlya reshenii ellipticheskikh uravnenii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 166(6), 1304-1307 (1966) [A.B. Shabat, An analog of the Radó-Cartan theorem for solutions of elliptic equations, Sov. Math. Dokl. 7, 296-299 (1966)], MathSciNet: 0199546, zbMath: 0148.09002.
  141. A.B. Shabat, Ob ustranimosti mnozhestv urovnya reshenii ellipticheskikh uravnenii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 160(5), 1032-1035 (1965) [A.B. Shabat, The removability of level sets for solutions to elliptic equations, Soviet Math. Dokl. 6, 264-267 (1965)], MathSciNet: 0194736, zbMath: 0138.36002.
  142. A.B. Shabat, Ob odnom svoistve reshenii ellipticheskikh uravnenii vtorogo poryadka, Dokl. Akad. nauk SSSR, 163(2), 303-305 (1965) [A.B. Shabat, A property of solutions of second-order elliptic equations, Sov. Math. Dokl. 6, 926-938 (1965)], MathSciNet: 0197969, zbMath: 0141.29603.
  143. A.B. Shabat, O dvukh zadachakh na skleivanie, Dokl. Akad. nauk SSSR, 150(6), 1242-1245 (1963) [A.B. Shabat, Two Problems in Splicing Solutions of Dirichlet's Problem, Sov. Phys. Dokl., 8, 551 (1963)], MathSciNet: 0157000, zbMath: 0139.20402.
  144. Yu.P. Krasovskii, M.A. Lavrent’ev, N.N. Moiseev, A.M. Ter-Krikorov, A.B. Shabat, Matematicheskie voprosy gidrodinamiki zhidkosti so svobodnymi granitsami, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №4, 3-16 (1963), zbMath: 0133.19603.
  145. A.B. Shabat, Ob odnoi skheme ploskogo dvizheniya zhidkosti pri nalichii na dne transhei, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №4, 68-80 (1962).
  146. A.B. Shabat, Kraevye zadachi s malym parametrom dlya obyknovennykh lineinykh differentsial’nykh uravnenii, Uspekhi mat. nauk, 17:1(103), 235-241 (1962), MathSciNet: 136825, zbMath: 0106.29303.