Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Evgenii A. Kuznetsov

Principal researcher

Member of RAS

Professor

Email:

Publications

  1. E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, Otvet na kommentarii k rabote «Simmetriinyi podkhod v zadache o rasshirenii gazov v vakuum», ZhETF, 164(2), 190-192 (2023) [E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, Reply to the Comment to the Paper “Symmetry Approach in the Problem of Gas Expansion into Vacuum”, JETP, 137(2), 167-168 (2023)], WoS: 001078526100004, RINTs: 54303074, EDN: HZJHGL.
  2. E.A. Kuznetsov, E.A. Mikhailov, M.G. Serdyukov, Nelineinaya dinamika proskal’zyvayushchikh techenii, Izv. vuz. Radiofizika, tom 66, vyp. 2-3, 145-160 (2023), RINTs: 54280869, EDN: JZWOVD.
  3. E.A. Kuznetsov, Kvaziklassicheskaya dinamika nelineinykh volnovykh sistem, Izv. vuz. Radiofizika, tom LXVI, № 5–6, 6 str. (2023).
  4. M.Yu. Kagan, S.V. Aksenov, A.V. Turlapov, R.Sh. Ikhsanova, K.I. Kugel’, E.A. Mazur, E.A. Kuznetsov, V.M. Silkin, E.A. Burovskii, Obrazovanie kapel’ parametra poryadka i sverkhprovodimost’ v neodnorodnykh Fermi-Boze smesyakh (Miniobzor), Pis’ma v ZhETF, 117(10), 754-764 (2023) [M.Yu. Kagan, S.V. Aksenov, A.V. Turlapov, R.Sh. Ikhsanov, K.I. Kugel, E.A. Mazur, E.A. Kuznetsov, V.M. Silkin, E.A. Burovski, Formation of droplets of the order parameter and superconductivity in inhomogeneous Fermi-Bose mixtures (Brief review), JETP Letters, 117(10), 755-764 (2023)]; arXiv:2306.15770, WoS: 001024972200007, ADS: 2023arXiv230615770K, InSpire: 2672688, RINTs: 53760698, EDN: cnbvlt.
  5. G.E. Falkovich, E.A. Kuznetsov, A.C. Newell, S.K. Turitsyn, A scientist and a poet, Nature Photonics, 17, 920-922 (2023), ADS: 2023NaPho..17..920F.
  6. E.A. Kuznetsov, E.A. Mikhailov, Slipping flows and their breaking, Annals of Physics 447(Pt.2), 169088 (2022); arXiv:2207.10621, Scopus: 2-s2.0-85138505074, ADS: 2022AnPhy.44769088K.
  7. E.A. Kuznetsov, Neustoichivost’ solitonov i kollaps zvukovykh voln v sredakh s polozhitel’noi dispersiei, ZhETF, 162(1), 143-160 (2022) [E.A. Kuznetsov, Instability of solitons and collapse of acoustic waves in media with positive dispersion, JETP, 135(1), 121-135 (2022)]; arXiv:2203.06737, Scopus: 2-s2.0-85137260762, ADS: 2022JETP..135..121K, EDN: EFCRQF.
  8. E.A. Kochurin, E.A. Kuznetsov, Pryamoe chislennoe modelirovanie akusticheskoi turbulentnosti: spektr Zakharova-Sagdeeva, Pis’ma ZhETF, 116(12), 830-835 (2022) [E.A. Kochurin, E.A. Kuznetsov, Direct numerical simulation of acoustic turbulence: Zakharov-Sagdeev spectrum, JETP Letters, 116(12), 863-868 (2022)]; arXiv:2211.09430, ADS: 2022JETPL.tmp..103K, RINTs: 49898144, EDN: NDVODB.
  9. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, E.V. Sereshchenko, Szhimaemye vikhrevye struktury i ikh rol’ v zarozhdenii gidrodinamicheskoi turbulentnosti, UFN, 192(2), 205-225 (2022) [D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, E.V. Sereshchenko, Compressible vortex structures and their role in the onset of hydrodynamic turbulence, Phys. Usp., 65(2), 189-208 (2022)]; arXiv:2201.12890, Scopus: 2-s2.0-85129834016, ADS: 2022PhyU...65..189A, RINTs: 48508963, EDN: KJUSVO.
  10. E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, Simmetriinyi podkhod v zadache o rasshirenii gazov v vakuum, ZhETF, 159(4), 794-805 (2021) [E.A. Kuznetsov. M.Yu. Kagan, Symmetry Approach in the Problem of Gas Expansion into Vacuum, JETP, 132(4), 704-713 (2021)], WoS: 000656118600023, Scopus: 2-s2.0-85107065071, ADS: 2021JETP..132..704K, RINTs: 45594608.
  11. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Otsutstvie neustoichivosti tangentsial’nogo razryva dlya vikhrevykh blinov, Pis’ma v ZhETF, 114 (2), 67-71 (2021) [D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Stability of tangential discontinuity for the vortex pancakes, JETP Lett., 114(2), 71-75 (2021)]; arXiv:2106.09176, WoS: 000673067700001, Scopus: 2-s2.0-85109810861, ADS: 2021JETPL.114...71A, RINTs: 46881012.
  12. E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, A.V. Turlapov, Expansion of the strongly interacting superfluid Fermi gas: Symmetries and self-similar regimes, Phys. Rev. A 101, 043612 (2020); arXiv:1903.04245, WoS: 000526034800004, Scopus: 2-s2.0-85084916750, ADS: 2020PhRvA.101d3612K, RINTs: 43280324.
  13. E.A. Kuznetsov, E.A. Mikhailov, Zametki o kollapse v magnitnoi gidrodinamike, ZhETF, 158(3), 561-572 (2020) [E.A. Kuznetsov, E.A. Mikhailov, Notes on Collapse in Magnetic Hydrodynamics, JETP, 131(3), 496-505 (2020)]; arXiv:2202.08121, WoS: 000584380500014, Scopus: 2-s2.0-85094197878, ADS: 2020JETP..131..496K, RINTs: 43865003.
  14. E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, Kvaziklassicheskoe rasshirenie kvantovykh gazov v vakuum, TMF, 202(3), 458-473 (2020) [E.A. Kuznetsov, M.Yu. Kagan, Semiclassical expansion of quantum gases into a vacuum, Theor. Math. Phys., 202(3), 399-411 (2020)], WoS: 000524228200012, Scopus: 2-s2.0-85083218180, ADS: 2020TMP...202..399K, RINTs: 42645318, MathSciNet: 4070095, zbMath: 1446.82074.
  15. E.A. Kuznetsov, Kvazi-lagranzhevoe integrirovanie dvumernykh uravnenii Prandtlya i Bussineska v nevyazkom predele, Okeanologicheskie issledovaniya, 47(1), 78-79 (2019), RINTs: 41221955.
  16. E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Formirovanie skladok v dvumernoi gidrodinamicheskoi turbulentnosti, Pis’ma v ZhETF, 109 (4), 231-235 (2019) [E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Folding in Two-dimensional Hydrodynamic Turbulence, JETP Lett., 109 (4), 239-242 (2019)]; arXiv:1812.03752, WoS: 000467095300005, Scopus: 2-s2.0-85061430170, ADS: 2019JETPL.109..239K, RINTs: 36956445.
  17. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Statisticheskie svoistva polya skorosti zarozhdayushcheisya trekhmernoi gidrodinamicheskoi turbulentnosti, Pis’ma v ZhETF, 110 (2), 106-111 (2019) [D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Statistical properties of the velocity field for the 3D hydrodynamic turbulence onset, JETP Lett., 110 (2), 121-126 (2019)]; arXiv:1906.00203, WoS: 000487897500007, Scopus: 2-s2.0-85068982396, ADS: 2019JETPL.110..121A, RINTs: 38591202.
  18. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Compressible structures in incompressible hydrodynamics and their role in turbulence onset, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 231, 012002 (2019), WoS: 000473549100001, Scopus: 2-s2.0-85062529676, ADS: 2019E&ES..231a2002A, RINTs: 38678916.
  19. E.A. Kuznetsov, D.S. Agafontsev, A.A. Mailybaev, E.V. Sereshchenko, Folding in fluids and MHD, Proceedings of VII International Conference ''Frontiers of Nonlinear Physics (FNP-2019)'', Nizhny Novgorod - Saratov - Nizhny Novgorod, Russia, June 28-July 4, 2019, pp 33-34, Institute of Applied Physics, RAS, 2019 Nizhny Novgorod.
  20. A.V. Gurevich, L.M. Zelyonyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 189(10), 1127–1128 (2019) [A.V. Gurevich, L.M. Zelenyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his 80th birthday), Phys. Usp., 62(10), 1053-1055 (2019)].
  21. I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, Pamyati Sergeya Ivanovicha Anisimova, Uspekhi fiz. nauk, 189(12), 1367-1368 (2019) [I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, In memory of Sergei Ivanovich Anisimov, Phys. Usp., 62(12) 1282-1283 (2019)], WoS: 000518758100007, RINTs: 44754928, EDN: LSRAFW.
  22. E.A. Kuznetsov, Stability criterion for solitons of the Zakharov–Kuznetsov-type equations, Physics Letters A 382(31), 2049-2051 (2018); arXiv:1709.05131, WoS: 000436216600004, Scopus: 2-s2.0-85047248742, ADS: 2018PhLA..382.2049K, RINTs: 41782706, MathSciNet: 3808431, zbMath: 1404.35391.
  23. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Development of high vorticity structures and geometrical properties of the vortex line representation, Physics of Fluids 30, 095104 (2018), WoS: 000446155900028, Scopus: 2-s2.0-85053725761, ADS: 2018PhFl...30i5104A, RINTs: 35733821.
  24. E.A. Kuznetsov, Quasi-Lagrangian integrationfor the hydrodynamic type systems, Geometric Structures in Integrable Systems. Int. Conf. in honor of Boris G. Konopelchenko's 70th birthday, Lecce, Italy, Sept. 19-21, 2018. Book of Abstracts, p. 6-7 (2018).
  25. E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Folding of the frozen-in-fluid di-vorticity field in two-dimensional hydrodynamic turbulence, arXiv:1812.03752, ADS: 2018arXiv181203752K.
  26. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Asymptotic solution for high-vorticity regions in incompressible three-dimensional Euler equations, J. Fluid Mech., 813, R1 (2017); arXiv:1609.07782, WoS: 000394376400001, Scopus: 2-s2.0-85028274811, ADS: 2017JFM...813R...1A, RINTs: 41788442.
  27. E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Izotropizatsiya dvumernoi gidrodinamicheskoi turbulentnosti v pryamom kaskade, Pis’ma v ZhETF, 105 (2), 70-76 (2017) [E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Isotropization of two-dimensional hydrodynamic turbulence in the direct cascade, JETP Lett., 105(2), 83-88 (2017)]; arXiv:1702.00738, WoS: 000399596700004, Scopus: 2-s2.0-85018501592, ADS: 2017JETPL.105...83K, RINTs: 28100327.
  28. E.A. Kuznetsov, Fermi-Pasta-Ulam recurrence and modulation instability, Pis’ma v ZhETF, 105 (2), 108-109 (2017) [JETP Lett., 105(2), 125-129 (2017)]; arXiv:1605.05080, WoS: 000399596700011, Scopus: 2-s2.0-85009885050, ADS: 2017JETPL.105..125K, RINTs: 28100334.
  29. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Oprokidyvanie vikhrevykh linii kak predtecha kolmogorovskoi turbulentnosti, Trudy nauchnoi shkoly «Nelineinye volny 2016», str. 304-319. Red. A.M. Sergeev i A.V. Slyunyaev, IPF RAN, Nizhnii Novgorod (2017).
  30. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Razvitie struktur vysokoi zavikhrennosti v neszhimaemykh trekhmernykh uravneniyakh Eilera: vliyanie nachal’nykh uslovii, Pis’ma v ZhETF, 104(10), 695-700 (2016) [D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Development of high vorticity in incompressible 3D Euler equations: Influence of initial conditions, JETP Lett., 104(10), 685-689 (2016)]; arXiv:1701.02566, WoS: 000394539300006, Scopus: 2-s2.0-84995495268, ADS: 2016JETPL.104..685A, RINTs: 27330827.
  31. E.A. Kuznetsov, Quasi-singular distributions and their role in hydrodynamic turbulence, Book of Abstracts of the 3d International conference on Wave Interaction (WIN-2016), J. Kepler University, Linz, Austria, 25-28 April 2016, pp. 29-30.
  32. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Variational approach for mirror structures in a plasma with pressure anisotropy, Proceedings of VI International Conference "Frontier of Nonlinear Physics", Nizhnii Novgorod - Sankt-Peterburg, 17-23 July, 2016, Russia; pp. 254-255, IAP of RAS, Niznii Novgorod, Russia.
  33. D.S. Agafontsev, E.A. Kuznetsov, A.A. Mailybaev, Development of high vorticity structures in incompressible 3D Euler equations, Phys. Fluids 27, 085102 (2015); arXiv:1502.01562, WoS: 000360646600032, Scopus: 2-s2.0-84939241469, ADS: 2015PhFl...27h5102A, RINTs: 24535773.
  34. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Variational approach for static mirror structures, Phys. Plasmas 22 , 042114 (2015), WoS: 000353837200020, Scopus: 2-s2.0-84929095676, ADS: 2015PhPl...22d2114K, RINTs: 24029026.
  35. E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Anisotropic characteristics of the Kraichnan direct cascade in two-dimensional hydrodynamic turbulence, Pis’ma v ZhETF, 102(11), 870-875 (2015) [JETP Letters, 102(11), 760-765 (2015)]; arXiv:1510.09052, WoS: 000371276500012, Scopus: 2-s2.0-84973466059, ADS: 2015JETPL.102..760K, RINTs: 25373108, MathSciNet: -, zbMath: -.
  36. E.A. Kuznetsov, Konspekt lektsii po spetskursu “Nelineinye volny”, Chast’ I, NGU, Novosibirsk, 2015 - 90 c. ISBN 978-5-4437-0315-2.
  37. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Steady mirror structures in a plasma with pressure anisotropy, arXiv:1501.07702, ADS: 2015arXiv150107702K.
  38. N.M. Zubarev, E.A. Kuznetsov, Formirovanie osobennostei na poverkhnosti razdela zhidkostei pri razvitii neustoichivosti Kel’vina - Gel’mgol’tsa, ZhETF, 146(1), 194-204 (2014) [N.M. Zubarev, E.A. Kuznetsov, Singularity formation on a fluid interface during the Kelvin-Helmholtz instability development, JETP 119(1), 169-178 (2014)]; arXiv:1404.5146, WoS: 000341089000020, Scopus: 2-s2.0-84906653558, ADS: 2014JETP..119..169Z, RINTs: 22017881.
  39. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Subcritical mirror structures in an anisotropic plasma, Pis’ma v ZhETF, 99 (1), 12-18 (2014) [JETP Letters, 99(1), 9-15 (2014)]; arXiv:1312.0373, WoS: 000333470400003, Scopus: 2-s2.0-84897082575, ADS: 2014JETPL..99....9K, RINTs: 21305866.
  40. E.A. Kuznetsov, Kollaps i kolmogorovskie spektry, Trudy nauchnoi shkoly "Nelineinye volny - 2012", pod red. A.G. Litvaka i V.I. Nekorkina, N. Novgorod : IPF RAN, 2013. - S. 98-118 (2013).
  41. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, Nonlinear mirror modes in the presence of hot electrons, Pis’ma v ZhETF, 96(10), 716-722 (2012) [JETP Lett., 96(10), 642-649 (2013)]; arXiv:1210.4291, WoS: 000315505400003, Scopus: 2-s2.0-84874575598, ADS: 2013JETPL..96..642K, RINTs: 18260087.
  42. A.N. Kudryavtsev, E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Statisticheskie osobennosti vyrozhdayushcheisya dvumernoi gidrodinamicheskoi turbulentnosti, Pis’ma v ZhETF, 96(11), 783-789 (2012) [A.N. Kudryavtsev, E.A. Kuznetsov, E.V. Sereshchenko, Statistical properties of freely decaying two-dimensional hydrodynamic turbulence, JETP Lett., 96(11), 699-705 (2013)]; arXiv:1301.6477, WoS: 000315505400003, Scopus: 2-s2.0-84874575598, ADS: 2013JETPL..96..699K, RINTs: 18311792.
  43. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Solitony i kollapsy: dva stsenariya evolyutsii nelineinykh volnovykh sistem, Uspekhi fiz. nauk, 182 (6), 569–592 (2012) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Solitons and collapses: two evolution scenarios of nonlinear wave systems, Phys. Usp. 55 (6), 535–556 (2012)], WoS: 000308868100001, Scopus: 2-s2.0-84866541257, ADS: 2012PhyU...55..535Z, RINTs: 23103609, EDN: TLOZJL.
  44. E.A. Kuznetsov, D.A. Shapiro, Metody matematicheskoi fiziki. Chast’ II, NGU, Novosibirsk, 2012. - 136 str.
  45. E.A. Kuznetsov, F. Dias, Bifurcations of solitons and their stability, Phys. Reports, 507(2-3), 43-105 (2011), WoS: 000296411100001, Scopus: 2-s2.0-80053175028, ADS: 2011PhR...507...43K, RINTs: 18007331, MathSciNet: 2843855.
  46. E.A. Kuznetsov, D.A. Shapiro, Metody matematicheskoi fiziki : kurs lektsii. Chast’ I, Novosibirsk: NGU, 114 str. (2011), RINTs: 19465323.
  47. E.A. Kuznetsov, Ustoichivost’ solitonov i volnovoi kollaps, Trudy nauchnoi shkoly “Nelineinye volny - 2010”, Nizhnii Novgorod, 6-12 marta 2010, pod red. A.V. Gaponova-Grekhova i V.I. Nekorkina, IPF RAN, Nizhnii Novgorod, str. 205-230 (2011).
  48. E.A. Kuznetsov, V. Naulin, A.H. Nielsen, J.J. Rasmussen, Sharp vorticity gradients in two-dimensional turbulence and the energy spectrum, Theor. Comput. Fluid Dyn., 24(1-4), 253-258 (2010), WoS: 000275422800030, Scopus: 2-s2.0-77949424916, ADS: 2010ThCFD..24..253K, RINTs: 23958349, MathSciNet: -, zbMath: 1191.76064.
  49. A.G. Aganbegyan, V.E. Zakharov, Yu.N. Zolotukhin, V.S. Kirichuk, E.P. Kruglyakov, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, S.L. Musher, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Yurii Efremovich Nesterikhin (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 180(10), 1119–1120 (2010) [A.G. Aganbegyan, V.E. Zakharov, Yu.N. Zolotukhin, V.S. Kirichuk, É.P. Kruglyakov, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, S.L. Musher, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Yurii Efremovich Nesterikhin (on his 80th birthday), Phys.-Usp. 53(10), 1075-1076 (2010)], WoS: 000287282600007, ADS: 2010PhyU...53.1075A.
  50. P. Hellinger, E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, P.M. Trávníček, Mirror instability: From quasi-linear diffusion to coherent structures, Geophys. Res. Lett., 36, L06103 (2009), WoS: 000264679500001, Scopus: 2-s2.0-66949129729, ADS: 2009GeoRL..36.6103H, RINTs: 13615597.
  51. I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, A.I. Mil’shtein, E.V. Podivilov, A.I. Chernykh, D.A. Shapiro, E.G. Shapiro, Zadachi po matematicheskim metodam fiziki, Izd. 4-e. - M.: URSS - Knizhnyi dom "LIBROKOM", 2009. - 286 s. : il. - Bibliogr.: s. 282-286. - ISBN 978-5-397-00565-4, RINTs: 19458465.
  52. E.A. Kuznetsov, Wave collapses in nonlinear optics, Topics in Applied Physic, Vol. 114, 175-190 (2009) [Self-focusing: Past and Present. Fundamentals and Prospects. Ed. by R.W. Boyd, S.G. Lukishova, Y.R. Shen. Springer, 2009, xxvii,605 pp. ISBN: 978-0-387-32147-9], WoS: 000262468700009, Scopus: 2-s2.0-58049139114, ADS: 2009sfpp.book..175K, RINTs: 13612481.
  53. T. Passot, P.L. Sulem, E.A. Kuznetsov, P. Hellinger, Influence of kinetic effects on the shape of mirror structures, AIP Conf. Proc., 1188, 205-212 (2009), WoS: 000280556100016, Scopus: 2-s2.0-71549124738, ADS: 2009AIPC.1188..205P, RINTs: 15309066.
  54. E.A. Kuznetsov, Nonlinear structures and bifurcations, Proc. of scientific school "Nonlinear waves - 2008", Eds. A.V. Gaponov-Grekhov and V.I. Nekorkin, Institute for Applied Physics, Nizhnii Novgorod, 29 pages (2009).
  55. A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, C.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (8), 917-918 (2009) [A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (on his 70th birthday), Phys.-Usp. 52(8), 863-864 (2009)].
  56. A.A. Vasil’ev, G. Vekshtein, A.A. Galeev, N.S. Erokhin, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, V.I. Karas’, E.Ya. Kogan, E.P. Kruglyakov, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, Ya.G. Lominadze, A.B. Mikhailovskii, A.I. Neishtade, S.V. Prants, R.Z. Sagdeev, A.N. Skrinskii, A.V. Timofeev, A.M. Fridman, V.D. Shafranov, Pamyati Georgiya Moiseevicha Zaslavskogo, Fizika plazmy, 35(6), 575–576 (2009) [A.A. Vasil’ev, G. Vekshtein, A.A. Galeev, N.S. Erokhin, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, V.I. Karas’, E.Ya. Kogan, É.P. Kruglyakov, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, J.G. Lominadze, A.B. Mikhailovskii, A.I. Neishtadt, S.V. Prants, R.Z. Sagdeev, A.N. Skrinsky, A.V. Timofeev, A.M. Fridman, V.D. Shafranov, In memory of Georgy Moiseevich Zaslavsky (May 31, 1935–November 26, 2008), Plasma Phys. Rep., 35(6), 526-527 (2009)], WoS: 000267487500010, ADS: 2009PlPhR..35..526V.
  57. E.A. Kuznetsov, Mixed Lagrangian-Eulerian description of vortical flows for ideal and viscous fluids, J. Fluid Mech., 600, 167-180 (2008), WoS: 000255202900008, Scopus: 2-s2.0-41549101625, ADS: 2008JFM...600..167K, RINTs: 13571275, MathSciNet: 2401930, zbMath: 1151.76404.
  58. F. Califano, P. Hellinger, E. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, P. Trávníček, Nonlinear mirror mode dynamics: Simulations and modeling, J. Geophys. Res.: Space Phys., 113(8), A08219 (2008), WoS: 000258515400002, Scopus: 2-s2.0-55849136948, ADS: 2008JGRA..113.8219C, RINTs: 41742590.
  59. E. Kuznetsov, V. Krasnoselskikh, Anisotropic spectra of acoustic type turbulence, Phys. Plasmas 15, 062305 (2008); arXiv:0804.3540, WoS: 000257283900018, Scopus: 2-s2.0-46349096946, ADS: 2008PhPl...15f2305K, RINTs: 13577402.
  60. E.A. Kuznetsov, D.S. Agafontsev, F. Dias, Bifurcations of solitary waves, Zh. Matemat. fiziki, analiza, geometrii / J. Math. Phys. Anal. Geom., 4, 529-550 (2008), WoS: 000262196800004, Scopus: 2-s2.0-84883791393, RINTs: 12857969, MathSciNet: 2485242, zbMath: 1175.37074.
  61. D.S. Agafontsev, F. Dias, E.A. Kuznetsov, Collapse of solitary waves near transition from supercritical to subcritical bifurcations, Pis’ma v ZhETF, 87(12), 767-771 (2008) [JETP Lett., 87(12), 667-671 (2008)]; arXiv:0805.1620, WoS: 000258854900004, Scopus: 2-s2.0-50849114145, ADS: 2008JETPL..87..667A, RINTs: 11649341.
  62. P. Hellinger, P.M. Travnicek, T. Passot, P. Sulem, E.A. Kuznetsov, Mirror Instability: Quasi-linear Effects, American Geophysical Union, Fall Meeting 2008, abstract #SM51A-1622 (Dec. 2008), ADS: 2008AGUFMSM51A1622H.
  63. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.-L. Sulem, Formation of mirror structures near instability threshold, In: New aspects of plasma physics, Eds. P.K Shukla, L. Stenflo & B. Eliasson, (World Scientific, Singapore, 2008, 512 pp.) 221-231. ISBN: 978-981-279-977-7, WoS: -, Scopus: -, ADS: 2008napp.conf..221K, RINTs: -.
  64. E.A. Kuznetsov, V. Naulin, A.H. Nielsen, J.J. Rasmussen, Effects of sharp vorticity gradients in two-dimensional hydrodynamic turbulence, Phys. Fluids, 19, 105110 (2007), WoS: 000250589600052, Scopus: 2-s2.0-35748960248, ADS: 2007PhFl...19j5110K, RINTs: 13561139.
  65. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, Dynamical model for nonlinear mirror modes near threshold, Phys. Rev. Lett. 98, 235003 (2007), WoS: 000247107200025, Scopus: 2-s2.0-34547378603, ADS: 2007PhRvL..98w5003K, RINTs: 13550905.
  66. D.S. Agafontsev, F. Dias, E.A. Kuznetsov, Deep-water internal solitary waves near critical density ratio, Physica D 225(2), 153-168 (2007); physics/0512006, WoS: 000243801900003, Scopus: 2-s2.0-33845460220, ADS: 2007PhyD..225..153A, RINTs: 13539105, MathSciNet: 2286593, zbMath: 1121.35122.
  67. E.A. Kuznetsov, S.P. Savin, E. Amata, M. Dunlop, Y. Khotyaintsev, L.M. Zelenyi, E.V. Panov, J. Büchner, S.A. Romanov, J. Blecki, J.L. Rauch, B. Nikutowski, Strong space plasma magnetic barriers and Alfvénic collapse, Pis’ma v ZhETF, 85 (5), 288-293 (2007) [JETP Letters, 85(5), 236-241 (2007)], WoS: 000246355700004, Scopus: 2-s2.0-34248387374, ADS: 2007JETPL..85..236K, RINTs: 13550576.
  68. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, Nonlinear theory of mirror instability near threshold, Pis’ma v ZhETF, 86(10), 725-730 (2007) [Nonlinear theory of mirror instability near its threshold, JETP Letters 86(10), 637-642 (2008)]; arXiv:0710.4428, WoS: 000252891200005, Scopus: 2-s2.0-38849184747, ADS: 2008JETPL..86..637K, RINTs: 15168781.
  69. I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, A.I. Mil’shtein, A.I. Chernykh, D.A. Shapiro, E.G. Shapiro, Zadachi po matematicheskim metodam fiziki, 3-e izd., ispr. - M. : "KomKniga", 2007. - 286 s. - Bibliogr. : s. 282-286. - ISBN 978-5-484-00806-3, RINTs: 19451590.
  70. E. Kuznetsov, V. Krasnoselskikh, Spectra of moderately strong anisotropic MHD turbulence in high beta plasma, American Geophysical Union, Fall Meeting 2007, abstract #SH33B-08.
  71. P. Hellinger, P. Trávníček, T. Passot, P. Sulem, E.A. Kuznetsov, F. Califano, Mirror instability near the threshold: Hybrid simulations, American Geophysical Union, Fall Meeting 2007, abstract #SM23D-05, ADS: 2007AGUFMSM23D..05H.
  72. E.A. Kuznetsov, Vortex line representation for the hydrodynamic type equations, J. Nonlinear Math. Phys., 13(1), 64-80 (2006), WoS: 000237608000006, Scopus: 2-s2.0-32244443894, ADS: 2006JNMP...13...64K, RINTs: 13518535, MathSciNet: 2217119, zbMath: 1110.35314.
  73. D.S. Agafontsev, F. Dias, E.A. Kuznetsov, Bifurcations and stability of internal solitary waves, Pis’ma v ZhETF, 83 (5), 241-245 (2006) [JETP Lett., 83(5), 201-205 (2006)], WoS: 000237807400004, Scopus: 2-s2.0-33646751326, ADS: 2006JETPL..83..201A, RINTs: 9188986.
  74. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, A weakly nonlinear theory of mirror instability, Prepr. Observatoire de la Cote d'Azur, Nice, pp. 1-15 (2006).
  75. E.A. Kuznetsov (nauchnyi red. per. s angl.), Infel’d Erik, Roulands Dzhordzh. Nelineinye volny, solitony i khaos, 2-e izd. - M. : FIZMATLIT, 2005. - 478 s. : il. - Per. izd. : Nonlinear waves, solitons and chaos / Infeld Eryk, Rowlands George . - Cambridge : Univ. press, 2000. Bibliogr. : s. 441-472. Predm. ukaz. : s. 473-478. - ISBN 5-9221-0644-9.
  76. E.A. Kuznetsov, Breaking in incompressible fluids and its consequences in turbulence, In: Frontiers of Nonlinear Physics: Proc. of 2nd Int. Conf. (Nizhny Novgorod- St.Petersburg, Russia, 5-12 July, 2004). Ed. A. Litvak, Nizhny Novgorod, Institute of Applied Physics of RAS, pp. 50-66 (2005).
  77. E.A. Kuznetsov, Wave collapses in nonlinear optics, International Quantum Electronics Conference, 11 July 2005, San Jose, CA, USA. IEEE, p. 1794-1795 (2005), Scopus: 2-s2.0-33846543236.
  78. O.M. Belotserkovskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, G.A. Mesyats, Yu.N. Ovchinnikov, P.P. Pashinin, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, V.D. Shafranov, Sergei Ivanovich Anisimov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 175 (1), 109-110 (2005) [O.M. Belotserkovskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, G.A. Mesyats, Yu.N. Ovchinnikov, P.P. Pashinin, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, V.D. Shafranov, Sergeĭ Ivanovich Anisimov (on his seventieth birthday), Phys. Usp., 48(1), 99-100 (2005)], WoS: 000229079600007, ADS: 2005PhyU...48...99B.
  79. E.A. Kuznetsov, T. Passot, P.L. Sulem, Compressible dynamics of magnetic field lines for incompressible magnetohydrodynamic flows, Physics of Plasmas, 11(4), 1410-1415 (2004); physics/0310006, WoS: 000221084400025, Scopus: 2-s2.0-2542432269, ADS: 2004PhPl...11.1410K, RINTs: 13450662, MathSciNet: 2057310, zbMath: -.
  80. E.A. Kuznetsov, Spektry turbulentnosti, porozhdaemye singulyarnostyami, Pis’ma v ZhETF, 80 (2), 92-98 (2004) [E.A. Kuznetsov, Turbulence spectra generated by singularities, JETP Lett., 80 (2), 83-89 (2004)], WoS: 000224131100004, Scopus: 2-s2.0-20444493538, ADS: 2004JETPL..80...83K, RINTs: 13472591.
  81. E.A. Kuznetsov, Breaking of vortex and magnetic field lines in hydrodynamics and MHD, AIP Conf. Proc., 703, 16-25 (2004), WoS: 000189484400002, Scopus: 2-s2.0-85007173637, ADS: 2004AIPC..703...16K, RINTs: 29467701.
  82. E.A. Kuznetsov, Collapse in hydrodynamics and Kolmogorov spectrum, Proc. Int. Conf. "Theory of plasma, space research and international collaboration", in honor of 70s of R.Z. Sagdeev, IKI of RAS, Moscow, January, 20-23, 2003, pp 1-11 (2004).
  83. E.A. Kuznetsov, V. Naulin, A.H. Nielsen, J.J. Rasmussen, Sharp vorticity gradients in two-dimensional hydrodynamic turbulence, physics/0407101, ADS: 2004physics...7101K.
  84. E.A. Kuznetsov, Notes about well-posedness of 2D Euler equations and influence of the domain size, Preprint, Observatoire de la Cote d'Azur, 23 Sept. 2004.
  85. E.A. Kuznetsov, Towards a sufficient criterion for collapse in 3D Euler equations, Physica D 184 (1-4), 266-275 (2003); physics/0204080, WoS: 000186123600017, Scopus: 2-s2.0-0141642210, ADS: 2003PhyD..184..266K, RINTs: 13443227, MathSciNet: 2030689, zbMath: 037.35056.
  86. E.A. Kuznetsov, Integral’nye kriterii volnovykh kollapsov, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Radiofizika, 46(5-6), 342-359 (2003) [E.A. Kuznetsov, Integral Criteria of Wave Collapses, Radiophysics and Quantum Electronics, 46(5-6), 307-322 (2003)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84866559411, ADS: 2003R&QE...46..307K, RINTs: 35697034, MathSciNet: 2031224.
  87. E.A. Kuznetsov, Connection between Euler hydrodynamics and charged fluid dynamics, Matematicheskaya fizika, analiz, geometriya (J. Math. Phys., Anal., Geom.), 10(3), 277-289 (2003), MathSciNet: 2012263, zbMath: 1062.35084.
  88. E.A. Kuznetsov, Predstavlenie vikhrevykh linii dlya techenii ideal’noi i vyazkoi zhidkostei, Pis’ma v ZhETF, 76 (6), 406-410 (2002) [E.A. Kuznetsov, Vortex line representation for flows of ideal and viscous fluids, JETP Lett., 76 (6), 346-350 (2002)]; physics/0209047, WoS: 000179176700005, Scopus: 2-s2.0-0040669609, ADS: 2002JETPL..76..346K, RINTs: 13394672.
  89. I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, A.I. Mil’shtein, A.I. Chernykh, D.A. Shapiro, E.G. Shapiro, Zadachi po matematicheskim metodam fiziki, 2-e izd., ispr. - M. : Editorial URSS, 2002. - 286 s. : il. - Bibliogr. : s. 282-286. - ISBN 5-8360-0429-3.
  90. E.A. Kuznetsov, Kollaps v gidrodinamike, V kn.: Nelineinye volny - 2002, Trudy nauchnoi shkoly «Nelineinye volny-2002», IPF RAN, Nizhnii Novgorod, 156-178 (2003), red.: A.V. Gaponov-Grekhov, V.I. Nerokhin, 448 str.
  91. E. Kuznetsov, Collapse in hydrodynamics and Kolmogorov spectrum, American Physical Society, 44th Annual Meeting of the Division of Plasma , abstract #BM1.004 (2002), ADS: 2002APS..DPPBM1004K.
  92. E.A. Kuznetsov, Hamiltonian description of ideal fluids and MHD flows, American Physical Society, 44th Annual Meeting of the Division of Plasma, abstract #RM2.015 (2002), ADS: 2002APS..DPPRM2015K.
  93. E.A. Kuznetsov, O.M. Podvigina, V.A. Zheligovsky, Numerical evidence of breaking of vortex lines in an ideal fluid, Fluid Mechanics and its Applications, 71, 305-316 (2002) [Tubes, Sheets and Singularities in Fluid Dynamics. Proc. NATO ARW and IUTAM Symposium, Zakopane, Poland, 2–7 Sept. 2001. Ed. by K. Bajer, H.K. Moffatt, Kluwer, 2002, xvi,379 pp. ISBN: 978-1-4020-0980-1 (Print) ; e-Book ISBN: 0-306-48420-X (2004)]; physics/0110046, Scopus: 2-s2.0-84859817557, ADS: 2004tssf.book..305K, RINTs: 18244133, MathSciNet: 1989155.
  94. R.H.J. Grimshaw, E.A. Kuznetsov, E.G. Shapiro, The two-parameter soliton family for the interaction of a fundamental and its second harmonic, Physica D 152-153, 325-339 (2001), WoS: 000168986300026, Scopus: 2-s2.0-0035873649, ADS: 2001PhyD..152..325G, RINTs: 13374769, MathSciNet: 1837915, zbMath: 0977.35137.
  95. E.A. Kuznetsov, Slabaya magnitogidrodinamicheskaya turbulentnost’ zamagnichennoi plazmy, ZhETF, 120(5), 1213-1226 (2001) [E.A. Kuznetsov, Weak magnetohydrodynamic turbulence of a magnetized plasma, JETP, 93(5), 1052-1064 (2001)]; physics/0109066, WoS: 000172490900015, Scopus: 2-s2.0-23044530935, ADS: 2001JETP...93.1052K, RINTs: 13383217.
  96. V.A. Zheligovskii, E.A. Kuznetsov, O.M. Podvigina, Chislennoe modelirovanie v ideal’noi neszhimaemoi gidrodinamike, Pis’ma v ZhETF, 74 (7), 402-406 (2001) [V.A. Zheligovsky, E.A. Kuznetsov, O.M. Podvigina, Numerical modeling of collapse in ideal incompressible hydrodynamics, JETP Lett., 74 (7), 367-370 (2001)], WoS: 000172534200004, Scopus: 2-s2.0-0039486737, ADS: 2001JETPL..74..367Z, RINTs: 13387035.
  97. E. Kuznetsov, C.D. Levermore, N. Ercolani (eds.), Advances in Nonlinear Mathematics and Science : A special issue to honor Vladimir Zakharov, Amsterdam etc. : North-Holland, 2001. - xiv, 822 c. : il., tabl. - (Physica. D, Nonlinear phenomena, ISSN 0167-2789; Vol. 152-153), MathSciNet: 1837891.
  98. V.M. Balebanov, A.A. Boyarchuk, N.S. Erokhin, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, V.I. Karas’, B. Koppi, E.P. Kruglyakov, R.A. Kovrizhkin, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, Ya.G. Lominadze, G.A. Mesyats, A.B. Mikhailovskii, E.V. Mishin, S.S. Moiseev, V.N. Oraevskii, O.A. Pokhotelov, R.Z. Sagdeev, K.N. Stepanov, R.A. Syunyaev, Ya.B. Fainberg, A.M. Fridman, Al’bertu Abubakirovichu Galeevu - 60 let, Fizika plazmy, 27 (3), 287–288 (2001) [V.M. Balebanov, A.A. Boyarchuk, N.S. Erokhin, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, V.I. Karas’, B. Coppi, É.P. Kruglyakov, R.A. Kovrazhkin, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, J.G. Lominadze, G.A. Mesyats, A.B. Mikhailovskii, E.V. Mishin, S.S. Moiseev, V.N. Oraevskii, O.A. Pokhotelov, R.Z. Sagdeev, K.N. Stepanov, R.A. Syunyaev, Ya.B. Fainberg, A.M. Fridman, Al'bert Abubakirovich Galeev (In honor of his 60th birthday), Plasma Physics Reports, 27(3), 270-271 (2001)], WoS: 000167906900012, ADS: 2001PlPhR..27..270B.
  99. N.M. Ercolania, E.A. Kuznetsov, C.D. Levermore, Advances in nonlinear mathematics and science - A special issue to honor Vladimir Zakharov — Preface, Physica D 152-153, vii-ix (2001), WoS: 000168986300001, Scopus: 2-s2.0-0035873759, ADS: 2001PhyD..152D...7E, RINTs: 29525643, MathSciNet: 1837891, zbMath: -.
  100. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Hamiltonian dynamics of vortex and magnetic lines in hydrodynamic type systems, Phys. Rev. E 61 (1), 831-841 (2000), WoS: 000084935200107, Scopus: 2-s2.0-4243897087, ADS: 2000PhRvE..61..831K, RINTs: 13357424, MathSciNet: 1736469, zbMath: -.
  101. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Kollaps vikhrevykh linii v gidrodinamike, ZhETF, 118(4), 893-905 (2000) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Collapse of vortex lines in hydrodynamics, JETP, 91(4), 775-785 (2000)], WoS: 000090016900015, Scopus: -, ADS: 2000JETP...91..775K, RINTs: -.
  102. I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, A.I. Mil’shtein, A.I. Chernykh, D.A. Shapiro, E.G. Shapiro, Zadachi po matematicheskim metodam fiziki, M. : Editorial URSS, 2000. - 286 s. : il. - (Podrobnye resheniya). - Bibliogr. : s. 282-286. - ISBN 5-8360-0105-7.
  103. E.A. Kuznetsov, V.E. Zakharov, Nonlinear coherent phenomena in continuous media, Lect. Notes Phys., 542, 3-45 (2000) [Nonlinear Science at the Dawn of the 21st Century, Eds. P. L. Christiansen, M.P. Sørensen, A.C. Scott. Springer, xxii,458 pp., ISBN 978-3-540-66918-0, 978-3-540-46629-1(e)], WoS: 000284263600001, Scopus: -, ADS: 2000LNP...542....3K, MathSciNet: 1767732, zbMath: 1106.35330.
  104. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Breaking of vortex lines - a new mechanism of collapse in hydrodynamics, physics/0009007, ADS: 2000physics...9007K.
  105. R.Z. Sagdeev, A.A. Galeev, V.E. Zakharov, V.N. Oraevskii, V.M. Balebanov, A.M. Dykhne, V.P. Silin, A.B. Mikhailovskii, A.A. Rukhadze, R.A. Kovrazhkin, E.A. Kuznetsov, L.M. Zelenyi, O.A. Pokhotelov, Yu.I. Gal’perin, M.B. Gokhberg, N.S. Erokhin, Semen Samoilovich Moiseev (in honor of his 70th birthday) (in Russian), Fizika plazmy, 26 (4), 339-400 (2000) [R.Z. Sagdeev, A.A. Galeev, V.E. Zakharov, V.N. Oraevskii, V.M. Balebanov, A.M. Dykhne, V.P. Silin, A.B. Mikhailovskii, A.A. Rukhadze, R.A. Kovrazhkin, E.A. Kuznetsov, L.M. Zelenyi, O.A. Pokhotelov, Yu.I. Gal’perin, M.B. Gokhberg, N.S. Erokhin, Semen Samoilovich Moiseev (in honor of his 70th birthday), Plasma Physics Reports, 26(4), 372-373 (2000)], WoS: 000086954300017, ADS:  2000PlPhR..26..372S .
  106. F. Dias, E.A. Kuznetsov, On the nonlinear stability of solitary wave solutions of the fifth-order Korteweg-de Vries equation, Phys. Lett. A 263 (1-2), 98-104 (1999), WoS: 000083911100017, Scopus: 2-s2.0-0345984447, ADS: 1999PhLA..263...98D, RINTs: 13326720, MathSciNet: 1728867, zbMath: 0938.35163.
  107. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Cherenkovskoe vzaimodeistvie vikhrei so svobodnoi poverkhnost’yu, ZhETF, 115(3), 894-919 (1999) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Cherenkov interaction of vortices with a free surface, JETP, 88(3), 492-505 (1999)], WoS: 000079738400009, Scopus: 2-s2.0-33750006358, ADS: 1999JETP...88..492K, RINTs: 13327028.
  108. E.A. Kuznetsov, Zhestkii rezhim vozbuzhdeniya solitonov: issledovanie ustoichivosti, ZhETF, 116(1), 299-317 (1999) [E.A. Kuznetsov, Hard soliton excitation regime: Stability investigation, JETP, 89(1), 163-172 (1999)], WoS: 000082073200022, Scopus: 2-s2.0-0142165440, ADS: 1999JETP...89..163K, RINTs: 13319834.
  109. E.A. Kuznetsov, M.D. Spektor, Modulyatsionnaya neustoichivost’ solitonnykh reshetok v svetovolokonnykh kommunikatsionnykh sistemakh, TMF, 120(2), 222–236 (1999) [E.A. Kuznetsov, M.D. Spector, Modulation instability of soliton trains in fiber communication systems, Theor. Math. Phys., 120(2), 997-1008 (1999)], WoS: 000083500600004, Scopus: 2-s2.0-0033240138, ADS: 1999TMP...120..997K, RINTs: 13318956, MathSciNet: 1737288, zbMath: 0948.78011.
  110. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Dynamics of vortex and magnetic lines in ideal hydrodynamics and MHD, Lect. Notes Phys., 536, 346-368 (1999) [Nonlinear MHD Waves and Turbulence, T. Passot and P.-L. Sulem (Eds.). Springer, x, 385 pp, ISBN 978-3-540-66697-4]; chao-dyn/9904015, WoS: 000165612700014, ADS: 1999LNP...536..346K, zbMath: 0942.76090.
  111. E.A. Kuznetsov, Stability of solitons, In: "Optical solitons: Theoretical challenges and industrial perspectives", "Editions de Physique Springer", ed.V.E. Zakharov and S.Wabnitz, pp. 31-50 (1999) [Les Houches Workshop, September 28 - October 2, 1998], WoS: 000087171200003.
  112. A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, C.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169(10), 1161-1162 (1999) [A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his sixtieth birthday), Phys. Usp. 42(10), 1063-1064 (1999)], WoS: 000083688700009, ADS: 1999PhyU...42.1063G.
  113. S. Popp, O. Stiller, E. Kuznetsov, L. Kramer, The cubic complex Ginzburg-Landau equation for a backward bifurcation, Physica D 114 (1-2), 81-107 (1998), WoS: 000072619700003, Scopus: 2-s2.0-0002216436, ADS: 1998PhyD..114...81P, RINTs: 13281466, MathSciNet: 1612047, zbMath: 0934.35176.
  114. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Opticheskie solitony i kvazisolitony, ZhETF, 113(5), 1892-1914 (1998) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Optical solitons and quasisolitons, JETP, 86(5), 1035-1046 (1998)], WoS: 000075236600024, Scopus: 2-s2.0-0042724273, ADS: 1998JETP...86.1035Z, RINTs: 13297532, EDN: LEZTBJ.
  115. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Gamil’tonovskaya dinamika vikhrevykh linii v sistemakh gidrodinamicheskogo tipa, Pis’ma v ZhETF, 67(12), 1015-1020 (1998) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Hamiltonian dynamics of vortex lines in hydrodynamic-type systems, JETP Lett., 67(12), 1076-1081 (1998)], WoS: 000075092600012, Scopus: 2-s2.0-0040218926, ADS: 1998JETPL..67.1076K, RINTs: 13305223.
  116. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Gamil’tonovskii formalizm dlya nelineinykh voln, Uspekhi fiz. nauk, 167(11), 1137-1167 (1997) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Hamiltonian formalism for nonlinear waves, Phys. Usp., 40(11), 1087-1116 (1997)], WoS: 000071302300001, Scopus: 2-s2.0-0042449607, ADS: 1997PhyU...40.1087Z, RINTs: 13268069.
  117. E.A. Kuznetsov, S.S. Minaev, Cracks on the flame surface, Abstracts of conf. "Solitons and Coherent Structures in Physics and Biology", DTU, MIDIT, Lyngby, Denmark, May 30 -June 3, 1997, p.29.
  118. E.A. Kuznetsov, Wave collapse in plasmas and fluids, Chaos, 6 (3), 381-390 (1996), WoS: A1996VK30400014, Scopus: 2-s2.0-0000649610, ADS: 1996Chaos...6..381K, RINTs: 13225655.
  119. L. Bergé, J.J. Rasmussen, E.A. Kuznetsov, E.G. Shapiro, S.K. Turitsyn, Self-focusing of chirped optical pulses in media with normal dispersion, J. Opt. Soc. Am. B 13 (9), 1879-1891 (1996), WoS: A1996VF89800007, Scopus: 2-s2.0-0030508588, ADS: 1996JOSAB..13.1879B, RINTs: 13230410.
  120. A.I. Dyachenko, E.A. Kuznetsov, M.D. Spector, V.E. Zakharov, Analytical description of the free surface dynamics of an ideal fluid (canonical formalism and conformal mapping), Phys. Lett. A 221 (1-2), 73-79 (1996), WoS: A1996VF93800010, Scopus: 2-s2.0-0042014763, ADS: 1996PhLA..221...73D, RINTs: 13225000.
  121. E.A. Kuznetsov, S.S. Minaev, Formation and propagation of cracks on the flame surface, Phys. Lett. A 221 (3-4), 187-192 (1996), WoS: A1996VG25700008, Scopus: 2-s2.0-0043096192, ADS: 1996PhLA..221..187K, RINTs: 13231041, MathSciNet: 1409568, zbMath: 0972.80507.
  122. L. Bergé, E.A. Kuznetsov, J.J. Rasmussen, Defocusing regimes of nonlinear waves in media with negative dispersion, Phys. Rev. E 53 (2), R1340-R1343 (1996), WoS: A1996TW97900012, Scopus: 2-s2.0-0040143941, ADS: 1996PhRvE..53.1340B, RINTs: 13235931.
  123. L. Bergé, E.A. Kuznetsov, J.J. Rasmussen, E.G. Shapiro, S.K. Turitsyn, Self-focusing of optical pulses in media with normal dispersion, Physica Scripta, T67, 17-20 (1996), WoS: A1996WE22000004, Scopus: 2-s2.0-3743098601, ADS: 1996PhST...67...17B.
  124. A.I. D’yachenko, V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Nelineinaya dinamika svobodnoi poverkhnosti ideal’noi zhidkosti, Fizika plazmy, 22(10), 916-928 (1996) [A.I. Dyachenko, V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Nonlinear dynamics of the free surface of an ideal fluid, Plasma Phys. Repts., 22(10), 829-840 (1996)], WoS: A1996VM70600005, Scopus: 2-s2.0-0030524061, ADS: 1996PlPhR..22..829D, RINTs: 13224796, EDN: LDKJBZ.
  125. E.A. Kuznetsov, S.S. Minaev, Formation and propagation of cracks on the flame surface, Abstrcts of Work-in-Progress Posters, 26 International Symposium on Combustion, Combustion Institute, Pittsburg 1996, 221.
  126. E.A. Kuznetsov, A.A. Nepomnyashchy, L.M. Pismen, New amplitude equation for Boussinesq convection and nonequilateral hexagonal patterns, Phys. Lett. A 205 (4), 261-265 (1995), WoS: A1995RV82400003, Scopus: 2-s2.0-0000445624, ADS: 1995PhLA..205..261K, RINTs: 30845493, MathSciNet: 1352437, zbMath: 1020.35510.
  127. E.A. Kuznetsov, J.J. Rasmussen, Instability of two-dimensional solitons and vortices in defocusing media, Phys. Rev. E 51 (5), 4479-4484 (1995), WoS: A1995QZ15300080, Scopus: 2-s2.0-0000120754, ADS: 1995PhRvE..51.4479K, RINTs: 30799342.
  128. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, I.A. Shimokhin, Nonlinear interaction of solitons and radiation, Physica D 87 (1-4), 201-215 (1995), WoS: A1995TB22600030, Scopus: 2-s2.0-58149210845, ADS: 1995PhyD...87..201K, RINTs: 30950811, MathSciNet: 1361688, zbMath: 1194.78030.
  129. E.A. Kuznetsov, J.J. Rasmussen, K. Rypdal, S.K. Turitsyn, Sharper criteria for the wave collapse, Physica D 87 (1-4), 273-284 (1995), WoS: A1995TB22600034, Scopus: 2-s2.0-0001133910, ADS: 1995PhyD...87..273K, RINTs: 30815015, MathSciNet: 136169, zbMath: 1194.35418.
  130. A.I. D’yachenko, E.A. Kuznetsov, Two-dimensional wave collapse in the boundary layer, Physica D 87 (1-4), 301-313 (1995), WoS: A1995TB22600038, Scopus: 2-s2.0-24544463741, ADS: 1995PhyD...87..301D, RINTs: 31145588, MathSciNet: 1361692, zbMath: 1194.76044.
  131. E.A. Kuznetsov, P.M. Lushnikov, Nelineinaya teoriya vozbuzhdeniya voln vetrom za schet neustoichivosti Kel’vina - Gel’mgol’tsa, ZhETF, 108 (2), 614-630 (1995) [E.A. Kuznetsov, P.M. Lushnikov, Nonlinear theory of the excitation of waves by a wind due to the Kelvin-Helmholtz instability, JETP, 81(2), 332-340 (1995)], WoS: A1995RY18300020.
  132. L. Kramer, E.A. Kuznetsov, S. Rorr, S.K. Turitsyn, Optical pulsecollapse in defocusing active medium, Pis’ma v ZhETF, 61(11), 887-892 (1995) [JETP Lett., 61(11), 904-910 (1995)], WoS: A1995RQ41100006.
  133. E.A. Kuznetsov, J.J. Rasmussen, Self-focusing instability of two-dimensional solitons and vortices, Pis’ma v ZhETF, 62 (2), 95-102 (1995) [JETP Lett., 62 (2), 105-112 (1995)], WoS: A1995RY92200004.
  134. A.V. Mikhailov, E.A. Kuznetsov, A.C. Newell, V.E. Zakharov (eds.), The Nonlinear Schrödinger equation: Proc. of the Conf. on the nonlinear Schrödinger equation, Chernogolovka, 25 July - 3 Aug. 1994, Amsterdam etc. : North-Holland, 1995. - xiv, 379 pp. - (Physica D, Nonlinear phenomena, ISSN 0167-2789; Vol. 87, №1-4), WoS: Nonlinear Schrödinger equation, MathSciNet: 1361659, zbMath: 1194.00094.
  135. A.V. Mikhailov, E.A. Kuznetsov, A.C. Newell, V.E. Zakharov, The nonlinear Schrödinger equation. Proceedings of the conference held in Chernogolovka, July 25-August 3, 1994, Physica D 87 (1-4), xiv,380 pp (1995).
  136. A.V. Mikhailov, E.A. Kuznetsov, A.C. Newell, V.E. Zakharov, The nonlinear Schrodinger-equation - Editors' introduction, Physica D 87 (1-4), vii-ix (1995), WoS: A1995TB22600001.
  137. E. Kaplan, E. Kuznetsov, V. Steinberg, Phase Gradient Mechanism of Self-Focusing and Collapse in Non-Linear Dispersive Travelling Waves, Europhys. Lett., 28 (4), 237-243 (1994), WoS: A1994PQ54200004, Scopus: 2-s2.0-84957329959, ADS: 1994EL.....28..237K.
  138. G. Falkovich, E. Kuznetsov, S. Medvedev, Nonlinear interaction between long inertio-gravity and rossby waves, Nonlin. Processes Geophys., 1(2-3), 168-171 (1994), WoS: 000208654400010, Scopus: 2-s2.0-84984400327, ADS: 1994NPGeo...1..168F, RINTs: 31017589.
  139. E.A. Kuznetsov, M.D. Spector, V.E. Zakharov, Formation of singularities on the free surface of an ideal fluid, Phys. Rev. E 49 (2), 1283-1290 (1994), WoS: A1994NA92100051, Scopus: 2-s2.0-4243623952, ADS: 1994PhRvE..49.1283K, RINTs: 30897518, MathSciNet: 1379785, zbMath: -, EDN: UUXNCP.
  140. E. Kaplan, E. Kuznetsov, V. Steinberg, Burst and collapse in traveling-wave convection of a binary fluid, Phys. Rev. E 50 (5), 3712-3722 (1994), WoS: A1994PV86300063, Scopus: 2-s2.0-0000907283, ADS: 1994PhRvE..50.3712K.
  141. A.N. D’yachenko, E.A. Kuznetsov, Instability and self-focusing of solitons in the boundary layer, Pis’ma v ZhETF, 59 (2), 103-108 (1994) [JETP Lett., 59 (2), 108-113 (1994)], WoS: A1994NA75000008, ADS: 1994JETPL..59..108D, MathSciNet: 1283251.
  142. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Relaksatsionnye kolebaniya solitonov, Pis’ma v ZhETF, 60 (6), 466-470 (1994); Errata — ibid, 60(9),672, 60(10),736 (1994) [E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Relaxation oscillations of solitons, JETP Lett., 60 (6), 486-490 (1994); Errata — ibid, 60(9),686, 60(10),757 (1994)], WoS: A1994PR81300019, ADS: 1994JETPL..60..486K.
  143. A.I. Chernykh, I.R. Gabitov, E.A. Kuznetsov, Defects of one-dimensional vortex lattices, NATO ASI Ser., Ser. B: Phys., Vol. 320, 315-328 (1994) [Singular limits of dispersive waves. Proc. NATO ARW, Lyons, France, July 8-12, 1991. Ercolani, N. M. (ed.) et al., New York, NY: Plenum, 1994. ISBN 0-306-44628-6], MathSciNet: 1321212, zbMath: 0849.35104.
  144. E.A. Kuznetsov, M.D. Spector, V.E. Zakharov, Surface singularities of ideal fluid, Phys. Lett. A 182 (4-6), 387-393 (1993), WoS: A1993MJ91400013, Scopus: 2-s2.0-0038900905, ADS: 1993PhLA..182..387K, MathSciNet: 1247421.
  145. V. Flambaum, E. Kuznetsov, Nonlinear Dynamics of Ultra-Cold Gas, In: Singularities in Fluids, Plasmas and Optics: Proc. NATO Advanced Research Workshop, Heraklion, Greece, July 6-10, 1992. Ed. by R.Caflisch, G.C. Papanicolaou. Kluwer Academic, 1993, pp.197-203. [NATO ASI Series, Ser. C, Vol. 404, x,348 pp. ISBN: 978-0-7923-2333-4]; arXiv:1206.0117, ADS: 2012arXiv1206.0117F.
  146. E.W. Laedke, R. Blaha, K.H. Spatschek, E.A. Kuznetsov, On the stability of collapse in the critical case, J. Math. Phys., 33(3), 967-973 (1992), WoS: A1992HE72100015, Scopus: 2-s2.0-000128141.
  147. E. Kuznetsov, A.C. Newell, V.E. Zakharov, Intermittency and turbulence, Phys. Rev. Lett. 67(23), 3243-3246 (1991), WoS: A1991GT01400011, Scopus: 2-s2.0-4244101737, ADS: 1991PhRvL..67.3243K, MathSciNet: 1135965, zbMath: 1050.76548.
  148. E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Quasiclassical Langmuir wave collapse in a magnetic field, Fizika plazmy, 16 (8), 901-906 (1990) [E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Quasiclassical Langmuir wave collapse in a magnetic field, Sov. J. Plasma Phys., 16(8), 524-527 (1990)], ADS: 1990FizPl..16..901K.
  149. R. Blaha, E.A. Kuznetsov, E.W. Laedke, K.H. Spatschek, Collapsing solutions in Schrödinger- and KdV-systems, In: Nonlinear World, Proc. 4th Int. Workshop Nonlinear Turbul. Proc. Phys., Kiev/Ukr. 1989, Vol. 1, 10-24 (1990). ISBN 981-02-0271-7/hbk, MathSciNet: 1168881.
  150. R. Blaha, E.A. Kuznetsov, E.W. Laedke, K.H. Spatschek, Semi-classical acoustic collapse, In: Nonlinear world, Proc. 4th Int. Workshop Nonlinear Turbul. Proc. Phys., Kiev/Ukr. 1989, Vol. 1, 25-35 (1990). ISBN 981-02-0271-7/hbk.
  151. A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev, A.A. Galeev, V.E. Zakharov, Yu.N. Zolotukhin, E.A. Kuznetsov, A.M. Prokhorov, R.3. Sagdeev, V.A. Sidorov, Yurii Efremovich Nesterikhin (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 160(10),189-191 (1990) [A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev, A.A. Galeev, V.E. Zakharov, Yu.N. Zolotukhin, E.A. Kuznetsov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, V.A. Sidorov, Yuriĭ Efremovich Nesterikhin (on his sixtieth birthday, Sov. Phys. Usp. 33(10), 870-871 (1990)], ADS: 1990SvPhU..33..870A.
  152. E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Strong collapse of upper-hybride waves, In: Nonlinear world. Proc. IV Workshop on Nonlinear and Turbulent Processes in Physics, Kiev, USSR, Oct. 9-22, 1989. A.G. Sitenko, V.E. Zakharov, V.M. Chernousenko (eds.), Vol.1, p. 371-374, Kiev: Naukova Dumka, 1989.
  153. E.A. Kuznetsov, M.M. Škorić, On regimes of wave collapse in a magnetized plasma, Phys. Lett. A 129 (8-9), 459-462 (1988).
  154. E.A. Kuznetsov, M.M. Škorić, Hierarchy of collapse regimes for upper-hybrid and lower-hybrid waves, Phys. Rev. A 38 (3), 1422–1426 (1988).
  155. E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Neustoichivost’ i kollaps solitonov v sredakh s defokusiruemoi nelineinost’yu, ZhETF, 94 (8), 119-129 (1988) [E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Instability and collapse of solitons in media with a defocusing nonlinearity, Sov. Phys. JETP 67(8), 1583-1588 (1988)].
  156. G.N. Alferov, V.P. Drachev, E.A. Kuznetsov, V.K. Mezentsev, G.I. Smirnov, Nonlinear plasma effects in a steady-state high-current discharge (in Russian), Fizika plazmy, 14 (5), 604-611 (1988) [G.N. Alferov, V.P. Drachev, E.A. Kuznetsov, V.K. Mezentsev, G.I. Smirnov, Nonlinear plasma effects in a steady-state high-current discharge, Sov. J. Plasma Phys, 14(5), 356-360 (1988)].
  157. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Multi-scaling expansion in the systems integrable by the inverse scattering transform, Physica D 28 (1-2), 220-221 (1987), WoS: A1987K345100019, Scopus: -, ADS: 1987PhyD...28..220Z.
  158. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, Quasi classical regime of collapse in the three-dimensional nonlinear Schroedinger equation, Physica D 28 (1-2), 221-221 (1987), WoS: A1987K345100020, ADS: 1987PhyD...28..221Z.
  159. A.A. Kolchin, E.A. Kuznetsov, Decay instability of Langmuir solitons in a magnetized plasma (in Russian), Fizika plazmy, 13(10), 1204-1209 (1987) [A.A. Kolchin, E.A. Kuznetsov, Decay instability of Langmuir solitons in a magnetized plasma, Sov. J. Plasma Phys, 13(10), 694-697 (1987)].
  160. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Multi-scale expansions in the theory of systems integrable by the inverse scattering transform, Physica D 18 (1-3), 455-463 (1986), WoS: A1986A640900057, Scopus: 2-s2.0-0003005007, ADS: 1986PhyD...18..455Z, MathSciNet: 0838359, zbMath: 0611.35079.
  161. E.A. Kuznetsov, A.M. Rubenchik, V.E. Zakharov, Soliton stability in plasmas and hydrodynamics, Physics Reports, 142 (3), 103-165 (1986), WoS: A1986D882900001, Scopus: 2-s2.0-45949128280, ADS: 1986PhR...142..103K, InSpire: 237574, MathSciNet: 0855967.
  162. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Kvaziklassicheskaya teriya trekhmernogo volnovogo kollapsa, ZhETF, 91 (4), 1310-1324 (1986) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Quasiclassical theory of three-dimensional wave collapse, Sov. Phys. JETP 64(4), 773-780 (1986)], WoS: A1986E769400016, ADS: 1986JETP...64..773Z.
  163. E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, Vliyanie kollapsa zvukovykh voln na strukturu besstolknovitel’nykh udarnykh voln v zamagnichennoi plazme, ZhETF, 91 (5), 1605-1619 (1986) [E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, Effect of collapse of sound waves on the structure of collisionless shock waves in a magnetized plasma, Sov. Phys. JETP 64(5), 947-955 (1986)], WoS: A1986F114200007.
  164. E.A. Kuznetzov, A.M. Rubenchik, V.E. Zakharov, Soliton stability, Modern Problems of Condensed Matter Sciences, Vol. 17, Solitons, eds. S.E. Trullinger, V.L. Pokrovskii, V.E. Zakharov (North Holland, 1986), pp. 503-554.
  165. E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, Acoustic wave collapse effect on the structure of collisionless shock waves in magnetized plasma, In: ESA Proc. Joint Varenna-Abastumani Int. School and Workshop on Plasma Astrophysics, p. 473-481 (1986).
  166. E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Talanov transformations in self-focusing problems and instability of stationary waveguides, Phys. Lett. A 112 (6-7), 273-275 (1985), WoS: A1985AVL3800007, Scopus: 2-s2.0-0000535393.
  167. E.A. Kuznetsov, V.K. Mezentsev, Ustoichivost’ odnomernykh lengmyurovskikh solitonov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 282 (5), 1110-1112 (1985) [E.A. Kuznetsov, V.K. Mezentsev, Stability of one-dimensional Langmuir solitons, Sov. Phys., Dokl. 30(6), 494-495 (1985)], WoS: A1985AMS4100020.
  168. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, O kvaziklassicheskom rezhime trekhmernogo volnovogo kollapsa, Pis’ma v ZhETF, 41 (3), 125-127 (1985) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, Semiclassical regime of a three-dimensional wave collapse, JETP Lett., 41 (3), 154-156 (1985)], WoS: A1985AJC1500016, ADS: 1985JETPL..41..154Z.
  169. E.A. Kuznetsov, Soliton stability in equations of the KdV type, Phys. Lett. A 101 (7), 314-316 (1984), WoS: A1984SN96600002, Scopus: 2-s2.0-0041197160.
  170. E.A. Kuznetsov, M.D. Spector, G.E. Fal'kovich, On the stability of nonlinear waves in integrable models, Physica D 10 (3), 379-386 (1984), WoS: A1984SY08400008, Scopus: 2-s2.0-0021389341.
  171. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Hamiltonian formalism for systems of hydrodynamic type, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 4, 167-220 (1984) [Edited by S. P. Novikov. Harwood Academic Publishers, Chur, 1984. ix+280 pp. ISBN: 3-7186-0146-X 58-06], MathSciNet: 0768940.
  172. E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, A.V. Shafarenko, The collapse of acoustic waves in dispersive media, In: Nonlinear and turbulent processes in physics; Proc. 2nd Int, Workshop, Kiev, UkrSSR, October 10-25, 1983. Chur, Switzerland and New York, Harwood Academic Publishers, 1984, Vol. 1, p. 335-349.
  173. E.A. Kuznetsov, Soliton stability in nonintegrable models, In: Nonlinear and turbulent processes in physics; Proc. 2nd Int, Workshop, Kiev, UkrSSR, October 10-25, 1983. Chur, Switzerland and New York, Harwood Academic Publishers, 1984, Vol. 3, p. 1419-1423.
  174. E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, A.V. Shafarenko, Kollaps zvukovykh voln v sredakh s polozhitel’noi dispersiei, Pis’ma v ZhETF, 37 (5), 204-207 (1983) [E.A. Kuznetsov, S.L. Musher, A.V. Shafarenko, Collapse of acoustic waves in media with positive dispersion, JETP Lett., 37 (5), 241-245 (1983)].
  175. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, A.M. Rubenchik, Ustoichivost’ solitonov (English), Novosibirsk : In-t avtomatiki i elektrometrii SO AN SSSR. Preprint №199, 1983, 62 s.
  176. E.A. Kuznetsov, V.S. L’vov, S.L. Musher, A.A. Predtechenskii, A.M. Rubenchik, Nelineinaya volnovaya dinamika i kinetika, Avtometriya, №6, 27-34 (1982).
  177. E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, O dvumernykh i trekhmernykh solitonakh v slabodispergiruyushchikh sredakh, ZhETF, 82 (5), 1457-1463 (1982) [E.A. Kuznetsov, S.K. Turitsyn, Two- and three-dimensional solitons in weakly dispersive media, Sov. Phys. JETP, 55(5), 844-847 (1982)].
  178. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Gamil’tonovskii formalizm dlya sistem gidrodinamicheskogo tipa, Novosibirsk : In-t avtomatiki i elektrometrii SO AN SSSR, Preprint №186, 1982, 50 s.
  179. E.A. Kuznetsov, G.E. Falkovich, On the stability of a self-similar solution in the burgers equation, Phys. Lett. A 86 (4), 203-204 (1981), WoS: A1981MS38400001, Scopus: 2-s2.0-0010598316.
  180. E.A. Kuznetsov, V.S. L'vov, On developed hydrodynamic turbulence spectra, Physica D 2 (1), 203-217 (1981), WoS: A1981MH77200022.
  181. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, On the topological meaning of canonical Clebsch variables, Phys. Lett. A 77 (1), 37-38 (1980), WoS: A1980JU10300014, Scopus: 2-s2.0-0002185720, MathSciNet: 0598232.
  182. Z.B. Krugljak, E.A. Kuznetsov, V.S. Lvov, Yu.E. Nesterikhin, A.A. Predtechensky, V.S. Sobolev, E.N. Utkin, F. A. Zhuravel, Spectrum evolution at the transition to turbulence in a couette flow, Phys. Lett. A 78 (3), 269-272 (1980), WoS: A1980KF60000022, Scopus: 2-s2.0-85025402123.
  183. Yu.G. Vasilenko, E.A. Kuznetsov, V.S. L’vov, Yu.E. Nesterikhin, V.S. Sobolev, M.D. Spektor, S.A. Timokhin, E.N. Utkin, N.F. Shmoilov, O zarozhdenii vikhrei Teilora v techenii Kuetta, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №2, 58–64 (1980) [Yu.G. Vasilenko, E.A. Kuznetsov, V.S. L'vov, Yu.E. Nesterikhin, V.S. Sobolev, M.D. Spektor, S.A. Timokhin, E.N. Utkin, N.F. Shmoilov, Generation of Taylor vortices in Couette flow, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 21(2), 206-211 (1980)].
  184. E.A. Kuznetsov, M.D. Spektor, O slabonadkriticheskoi konvektsii, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №2, 76–86 (1980) [E.A. Kuznetsov, M.D. Spektor, Weakly supercritical convection, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 21(2), 220-228 (1980)].
  185. Z.B. Krugliak, E.A. Kuznetsov, V.S. Lvov, Iu.E. Nesterikhin, A.A. Predtechenskii, V.S. Sobolev, E.N. Utkin, F.A. Zhuravel, Laminar-turbulent transition in a circular Couette flow, In: Laminar-turbulent transition; Proc. IUPAP Symposium, Stuttgart, West Germany, Sept. 16-22, 1979. Ed. by R. Eppler and H. Fasel. Berlin, Springer-Verlag, 1980, p. 378-387. xviii+432 pp.
  186. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, On topological meaning of Clebsh variables, Preprint IAE SO RAN №126, Novosibirsk, 1980.
  187. E.A. Kuznetsov, V.S. L’vov, A.A. Predtechenskii, V.S. Sobolev, E.N. Utkin, O probleme perekhoda k turbulentnosti v techenii Kuetta, Pis’ma v ZhETF, 30 (4), 226-229 (1979) [E.A. Kuznetsov, V.S. L'vov, A.A. Predtechenskii, V.S. Sobolev, E.N. Utkin, Transition to turbulence in Couette flow, JETP Lett., 30 (4), 207-210 (1979)].
  188. E.A. Kuznetsov, M.D. Spektor, G.E. Fal’kovich, Ob ustoichivosti slabykh udarnykh voln, Pis’ma v ZhETF, 30 (6), 328-330 (1979) [E.A. Kuznetsov, M.D. Spektor, G.E. Fal'kovich, Stability of weak shock waves, JETP Lett., 30 (6), 303-305 (1979)].
  189. E.A. Kuznetsov, N.N. Noskov, Polyarizatsionnye effekty pri indutsirovannom rasseyanii elektromagnitnykh voln, ZhETF, 75 (1), 116-123 (1978) [E.A. Kuznetsov, N.N. Noskov, Polarization effects in stimulated scattering of electromagnetic waves, Sov. Phys. JETP 48(1), 57-61 (1978)].
  190. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, O kinetike vysokochastotnykh i nizkochastotnykh voln v nelineinykh sredakh, ZhETF, 75 (3), 904-912 (1978) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Kinetics of high- and low-frequency waves in nonlinear media, Sov. Phys. JETP 48(3), 458-462 (1978)], WoS: A1978FS35100013, ADS: 1978JETP...48..458Z.
  191. E.A. Kuznetsov, N.N. Noskov, O spektrakh girotropnoi turbulentnosti, ZhETF, 75 (4), 1309-1314 (1978) [E.A. Kuznetsov, N.N. Noskov, Gyrotropic turbulence spectra, Sov. Phys. JETP 48(4), 660-662 (1978)].
  192. E.A. Kuznetsov, The use of automorphic functions in plane elasticity theory (in Russian), Izv. AN SSSR, Mekhanika tverdogo tela, №6, 35-44 (1978).
  193. E.A. Kuznetsov, V.S. L'vov, On the Kolmogorov turbulent spectrum in the direct interaction model, Phys. Lett. A 64 (2), 157-158 (1977).
  194. E.A. Kuznetsov, O solitonakh v parametricheski neustoichivoi plazme, Dokl. Akad. nauk SSSR, 236 (3), 575-577 (1977) [E.A. Kuznetsov, Solitons in a parametrically unstable plasma, Sov. Phys. Dokl. 22(9), 507-508 (1977)].
  195. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, O polnoi integriruemosti dvumernoi klassicheskoi modeli Tirringa, TMF, 30(3), 303–314 (1977) [E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, On the complete integrability of the two-dimensional classical Thirring model, Theor. Math. Phys., 30(3), 193–200 (1977)], MathSciNet: 0440614.
  196. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetzov, V.S. L’vov, Investigation of wave turbulence, In: Fundamental studies in Physics and Mathematics (Nauka, Novosibirsk, 1977), pp. 194-198.
  197. E.A. Kuznetsov, On the solitons in parametrically unstable plasma, Proc. XIIIth Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases 1977, Berlin, GDR, 12-17 Sep. 1977. Leipzig-Berlin: Phys. Soc. GDR, 1977, p. 829-830.
  198. E.A. Kuznetsov, Averaged description of Langmuir waves in a plasma (in Russian), Fizika plazmy, 2(2), 327-333 (1976) [E.A. Kuznetsov, Average description of plasma waves, Sov. J. Plasma Phys. 2(2), 178-181 (1976)].
  199. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, O trekhmernykh solitonakh, ZhETF, 66 (2), 594-597 (1974) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Three-dimensional solitons, Sov. Phys. JETP 39(2), 285-286 (1974)], ADS: 1974JETP...39..285Z.
  200. E.A. Kuznetsov, Kollaps elektromagnitnykh voln v plazme, ZhETF, 66 (6), 2037-2047 (1974) [E.A. Kuznetsov, The collapse of electromagnetic waves in a plasma, Sov. Phys. JETP 39(6), 1003-1008 (1974)].
  201. E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Ustoichivost’ statsionarnykh voln v nelineinykh sredakh so slaboi dispersiei, ZhETF, 67 (5), 1717-1727 (1974) [E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhaǐlov, Stability of stationary waves in nonlinear weakly dispersive media, Sov. Phys. JETP 40(5), 855-859 (1975)], MathSciNet: 0387847.
  202. E.A. Kuznetsov, Induced scattering of waves in a plasma (in Russian), Izv. vyssh. uch. zaved. Radiofizika, 17(8), 1108–1115 (1974) [E.A. Kuznetsov, Induced scattering of waves in a plasma, Radiophysics and Quantum Electronics, 17(8), 844-849 (1974)].
  203. E.A. Kuznetsov, O turbulentnosti ionnogo zvuka v plazme v magnitnom pole, ZhETF, 62 (2), 584-592 (1972) [E.A. Kuznetsov, Turbulence of ion sound in a plasma located in a magnetic field, Sov. Phys. JETP 35(2), 310-314 (1972)].
  204. E.A. Kuznetsov, Invariants of turbulence in the incompressible magnetohydrodynamics (in Russian), Prikl. matem. mekh., 36(4), 743-745 (1972) [E.A. Kuznetsov, Turbulence invariants in incompressible magnetohydrodynamics, J. Appl. Math. Mech., 36(4), 705-706 (1972)].
  205. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, O trekhmernykh solitonakh, Preprint IYaF SO AN SSSR, IYaF 16-72 (1972). - 8 s..
  206. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, O trekhmernykh solitonakh, Preprint IYaF SO AN SSSR, №16-72 (1972) - 7 s..
  207. V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Variatsionnyi printsip i kanonicheskie peremennye v magnitnoi gidrodinamike, Dokl. Akad. nauk SSSR, 194(6), 1288-1289 (1970) [V.E. Zakharov, E.A. Kuznetsov, Variational principle and canonical variables in magnetohydrodynamics, Sov. Phys. Dokl. 15(10), 913-914 (1971)], ADS: 1971SPhD...15..913Z, zbMath: 0217.56603.