Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yakov G. Sinai

Principal researcher (associated)

Member of RAS

Professor

Work phone: (+7 495) 137-32-44
Email:

Publications

  1. M.E.H. Bahri, Y. Sinai, Statistical Mechanics of Freely Fluctuating Two-Dimensional Elastic Crystals, Journal of Statistical Physics 180, 739-748 (2020), WoS: 000521909000001, Scopus: 2-s2.0-85082325549, ADS: 2020JSP...180..739B, RINTs: 45514174, MathSciNet: 4131012, zbMath: 1448.82045.
  2. C. Boldrighini, S. Frigio, A. Pellegrinotti, Ya.G. Sinai, An antisymmetric solution of the 3D incompressible Navier-Stokes equations with “tornado-like” behavior, ZhETF, 158(2), 395-398 (2020) [JETP, 131(2), 356-360 (2020)], WoS: 000571839800016, Scopus: 2-s2.0-85091303338, ADS: 2020JETP..131..356B, RINTs: 43802196, MathSciNet: -, zbMath: -.
  3. Ya. Sinai, To the memory of Marina Ratner, Notices Am. Math. Soc. 66, No. 3, 378-379 (2019), zbMath: 1414.01052.
  4. Ya.G. Sinai, I.M. Khalatnikov v moei zhizni (K 100-letiyu I.M. Khalatnikova), Priroda, №9, s. 44 (2019), RINTs: 41261880.
  5. A.V. Gurevich, L.M. Zelyonyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 189(10), 1127–1128 (2019) [A.V. Gurevich, L.M. Zelenyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his 80th birthday), Phys. Usp., 62(10), 1053-1055 (2019)].
  6. E.A. Zhizhina, V.A. Zagrebnov, Yu.M. Kondrat’ev, V.A. Malyshev, B.S. Nakhapetyan, E.A. Pecherskii, S.A. Pirogov, S.K. Pogosyan, Ya.G. Sinai, Robert Adol’fovich Minlos (28.02.1931 – 9.01.2018), TMF, 195(1), 3-45 (2018) [E.A. Zhizhina, V.A. Zagrebnov, Yu.M. Kondratiev, V.A. Malyshev, B.S. Nakhapetian, E.A. Pechersky, S.A. Pirogov. S.K. Poghosyan, Ya.G. Sinai, Robert Adol’Fovich Minlos (28 February 1931 – 9 January 2018), Theor. Math. Phys., 195(1), 491-493 (2018)], WoS: 000431565600001.
  7. C. Boldrighini, D. Li, Ya.G. Sinai, Complex singular solutions of the 3-d Navier–Stokes equations and related real solutions, J. Stat. Phys. 167(1), 1-13 (2017), WoS: 000396055600001, Scopus: 2-s2.0-85011636475, ADS: 2017JSP...167....1B, RINTs: 29567039, MathSciNet: 3619536, zbMath: 1375.35309.
  8. A.M. Blokh, L.A. Bunimovich, P.H. Jung, L.G. Oversteegen, Ya.G. Sinai (Eds.), Dynamical systems, ergodic theory, and probability. In memory of Kolya Chernov. Conference dedicated to the memory of Nikolai Chernov, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA, May 18–20, 2015., Contemporary Mathematics, Vol. 698. Providence, RI: AMS, ix,316 p. (2017). ISBN 978-1-4704-2773-3/pbk; 978-1-4704-4224-8/ebook, zbMath: 1376.37001.
  9. Ya. G. Sinai, I. Vinogradov, Eigenfunctions of Laplacians in some two-dimensional domains, Contemporary Mathematics 698, 195-199 (2017) [Blokh, Alexander M. (ed.) et al., Dynamical systems, ergodic theory, and probability. In memory of Kolya Chernov. Conference dedicated to the memory of Nikolai Chernov, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA, May 18–20, 2015. Providence, RI: American Mathematical Society (AMS) (ISBN 978-1-4704-2773-3/pbk; 978-1-4704-4224-8/ebook).], WoS: 000508206000011, Scopus: 2-s2.0-85033492488, MathSciNet: 3716094, zbMath: 06951252.
  10. M. Avdeeva, F. Cellarosi, Ya.G. Sinai, Ergodic and statistical properties of B-free numbers, Teoriya veroyatn. i ee primen., 61(4), 805-829 (2016) [Theory Probab. Appl., 61(4), 569-589 (2017)], WoS: 000418655700003, Scopus: 2-s2.0-85039162469, RINTs: 28119213, MathSciNet: 3632535, zbMath: 1378.11084.
  11. S.M. Aseev, V.M. Bukhshtaber, R.I. Grigorchuk, V.Z. Grines, B.M. Gurevich, A.A. Davydov, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, M.I. Zelikin, A.B. Katok, A.V. Klimenko, V.V. Kozlov, V.P. Leksin, M.I. Monastyrskii, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stëpin, Dmitrii Viktorovich Anosov (nekrolog), UMN, 70, №2(422), 181–191 (2015) [S.M. Aseev, V.M. Buchstaber, R.I. Grigorchuk, V.Z. Grines, B.M. Gurevich, A.A. Davydov, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, M.I. Zelikin, A.B. Katok, A.V. Klimenko, V.V. Kozlov, V.P. Leksin, M.I. Monastyrskii, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary), Russian Math. Surveys, 70(2), 369–381 (2015)], WoS: 000358073900005.
  12. M. Avdeeva, D. Li, Ya.G. Sinai, New Erdős-Kac Type Theorems for Signed Measures on Square-Free Integers, J. Stat. Phys., 154(1-2), 327-333 (2014), WoS: 000330997400014, Scopus: 2-s2.0-84893798727, ADS: 2014JSP...154..327A, RINTs: 21864611, MathSciNet: 3162543, zbMath: 1291.11125.
  13. D. Li, Ya.G. Sinai, An application of the renormalization group method to stable limit laws, J. Stat. Phys., 157(4-5), 915-930 (2014), WoS: 000344081500015, Scopus: 2-s2.0-84909994619, ADS: 2014JSP...157..915, RINTs: 31070141, MathSciNet: 3269695, zbMath: 1311.82018.
  14. M. Avdeeva, D. Li, Ya.G. Sinai, New limiting distributions for the Möbius function, Moscow J. Comb. Number Theory, 4(1), 3–51 (2014), WoS: -, RINTs: -, MathSciNet: 3284127, zbMath: 1318.11100.
  15. Ya.G. Sinai, Nachalo teorii determinirovannogo khaosa, Matematika v vysshem obrazovanii, №12, 139-148 (2014), RINTs: 48051364.
  16. I.Ya. Aref’eva, V.M. Bukhshtaber, E.P. Velikhov, A.B. Zhizhchenko, V.E. Zakharov, I.A. Ibragimov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, P.P. Kulish, L.N. Lipatov, V.P. Maslov, V.A. Matveev, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.M. Polyakov, V.A. Rubakov, M.A. Semenov-Tyan-Shanskii, Yu.A. Simonov, Ya.G. Sinai, A.A. Slavnov, I.A. Sokolov, L.A. Takhtadzhyan, V.E. Fortov, S.L. Shatashvili, Lyudvig Dmitrievich Faddev (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 69:6(420), 183–191 (2014) [I.Ya. Aref’eva, V.M. Buchstaber, E.P. Velikhov, A.B. Zhizhchenko, V.E. Zakharov, I.A. Ibragimov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, P.P. Kulish, L.N. Lipatov, V.P. Maslov, V.A. Matveev, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.M. Polyakov, V.A. Rubakov, M.A. Semenov-Tian-Shansky, Yu.A. Simonov, Ya.G. Sinai, A.A. Slavnov, I.A. Sokolov, L.A. Takhtajan, V.E. Fortov, S.L. Shatashvili, Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday), Russ. Math. Surveys, 69(6), 1133–11142 (2014)], WoS: 000350984400006, ADS: 2014RuMaS..69.1133A, MathSciNet: 3400561, zbMath: 06434617.
  17. F. Cellarosi, Ya.G. Sinai, Ergodic properties of square-free numbers, J. Eur. Math. Soc., 15(4), 1343-1374 (2013); arXiv:1112.4691, WoS: 000318758300007, Scopus: 2-s2.0-84878325997, ADS: 2011arXiv1112.4691C, RINTs: 20435840, MathSciNet: 3055764, zbMath: 1061.93054.
  18. Ya.G. Sinai, Statisticheskie svoistva funktsii Mebiusa, Avtomat. i telemekh., № 10, 6-14 (2013) [Ya. G. Sinai, Statistical properties of the Moebius function, Autom. Remote Control, 74(10), 1607-1613 (2013)], WoS: 000325700500001, Scopus: 2-s2.0-84887182964, RINTs: 21887767, MathSciNet: 3219852, zbMath: 1301.11067.
  19. F. Cellarosi, Ya.G. Sinai, Non-Standard Limit Theorems in Number Theory, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Vol. 33, 197-213 (2013) [Prokhorov and Contemporary Probability Theory: In Honor of Yuri V. Prokhorov. Ed. by A.N. Shiryaev, S.R.S. Varadhan, E.L. Presman, Springer, 2013, xxxviii, 446 pp. ISBN: 978-3-642-33548-8 (Print) 978-3-642-33549-5 (Online)]; arXiv:1010.0035, Scopus: 2-s2.0-84883152092, ADS: 2010arXiv1010.0035C, RINTs: 20453863, MathSciNet: 3070473.
  20. E. Dimitrov, Ya. Sinai, On a Problem in Diophantine Approximation, arXiv:1305.1200, ADS: 2013arXiv1305.1200D.
  21. D. Li, Ya.G. Sinai, Nonsymmetric bifurcations of solutions of the 2D Navier–Stokes system, Adv. Math., 229(3), 1976-1999 (2012), WoS: 000299604600021, Scopus: 2-s2.0-84855230093, ADS: -, RINTs: 17970895, MathSciNet: 2871164, zbMath: 1237.35128.
  22. Y. Sinai, E. Stein (Eds.), Wolf Prize in mathematics. Volume 3, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2012. xii+623 pp. ISBN: 978-981-4390-27-9; 981-4390-27-5, MathSciNet: 2975852.
  23. Ya.G. Sinai, Statistics of gaps in the sequence {√n}, Contemp. Math., 567, 185-189 (2012) [Dynamical systems and group actions. Edited by Lewis Bowen, Rostislav Grigorchuk and Yaroslav Vorobets. AMS, Providence, RI, 2012. xii+264 pp. ISBN: 978-0-8218-6922-2], MathSciNet: 2931918.
  24. D. Li, Ya.G. Sinai, Bifurcations of solutions of the 2-dimensional Navier-Stokes system, Essays in mathematics and its applications: In Honor of Stephen Smale's 80th Birthday, 241–269, Springer, Heidelberg, 2012 [In honor of Stephen Smale's 80th birthday. Edited by Panos M. Pardalos and Themistocles M. Rassias. Springer, Heidelberg, 2012. viii+504 pp. ISBN: 978-364228821-0; 978-3-642-28820-3], Scopus: 2-s2.0-84929023035, ADS: -, RINTs: 23980896, MathSciNet: 2975590, zbMath: 1346.37049.
  25. Ya.G. Sinai, From the seminar on Mathematical Statistical Physics in Moscow State University, 1962-1994. How everything started, Eur. Phys. J. H 37(4), 567-569 (2012), WoS: 000309164900001, Scopus: 2-s2.0-84879987947, ADS: 2012EPJH...37..567S, RINTs: 20473695.
  26. F. Cellarosi, Ya.G. Sinai, The Möbius function and statistical mechanics, Bull. Math. Sci., 1(2), 245–275 (2011), WoS: 000209013100002, Scopus: 2-s2.0-84893815112, RINTs: 24939630, MathSciNet: 2901002, zbMath: 1291.11138.
  27. D.V. Anosov, M.Ya. Antonovskii, V.M. Bukhshtaber, V.Z. Grines, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, N.E. Klinshpont, A.A. Mal’tsev, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, L.P. Shil’nikov, Romen Vasil’evich Plykin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 66:3(399), 199–202 (2011) [D.V. Anosov, M.Ya. Antonovskii, V.M. Buchstaber, V.Z. Grines, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, N.E. Klinshpont, A.A. Mal'tsev, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, L.P. Shil’nikov, Romen Vasil’evich Plykin (obituary), Russ. Math. Surv., 66(3), 627-631 (2011)].
  28. E. Dinaburg, D. Li, Ya.G. Sinai, Navier-Stokes System on the Flat Cylinder and Unit Square with Slip Boundary Condition, Commun. Contemp. Math., 12 (2), 325-349 (2010), WoS: 000276981600007, Scopus: 2-s2.0-77957339841, ADS: -, RINTs: 15333935, MathSciNet: 2646906, zbMath: 1189.35248.
  29. D. Li, Ya.G. Sinai, Singularities of complex-valued solutions of the two-dimensional Burgers system, J. Math. Phys., 51, 015205 (2010) [16 pages], WoS: 000274180300006, Scopus: 2-s2.0-77953265487, ADS: 2010JMP....51a5205L, RINTs: 16913354, MathSciNet: 2605838, zbMath: 1309.35113.
  30. Y.G. Sinai, Chaos theory yesterday, today and tomorrow, J. Stat. Phys., 138 (1-3), 2-7 (2010), WoS: 000274949600002, Scopus: 2-s2.0-77249153093, ADS: 2010JSP...138....2S, RINTs: 15317113, MathSciNet: 2594887, zbMath: 1187.37051.
  31. E. Dinaburg, D. Li, Ya.G. Sinai, Navier-Stokes System on the Unit Square with no Slip Boundary Condition, J. Stat. Phys., 141 (2), 342-358 (2010), WoS: 000282427000006, Scopus: 2-s2.0-77957339841, ADS: 2010JSP...141..342D, RINTs: 16913512, MathSciNet: 2726645, zbMath: 1378.35215.
  32. D. Li, Ya.G. Sinai, Blowups of complex-valued solutions for some hydrodynamic models, Regul. Chaotic Dyn., 15(4-5), 521-531 (2010), WoS: 000286401200008, Scopus: 2-s2.0-85027954258, ADS: 2010RCD....15..521L, RINTs: 41779608, MathSciNet: 2679762, zbMath: 1205.35227.
  33. Ya.G. Sinai, Selecta. Volume I: Ergodic theory and dynamical systems, New York, NY: Springer. xvi, 496 p. (2010). ISBN 978-0-387-87869-0/hbk; ISBN 978-0-387-87870-6/ebook, MathSciNet: 2766434, zbMath: 1201.01054.
  34. Ya.G. Sinai, Selecta. Volume II: Probability theory, statistical mechanics, mathematical physics and mathematical fluid dynamics, New York, NY: Springer. xxii, 514 p. (2010). ISBN 978-1-4419-6204-1/hbk; ISBN 978-1-4419-6205-8/ebook, MathSciNet: 2766435, zbMath: 1201.01055.
  35. Y.G. Sinai, C. Ulcigrai, Estimates from above of certain double trigonometric sums, J. Fixed Point Theory Appl., 6(1), 93-113 (2009), WoS: 000271271400007, Scopus: 2-s2.0-70350705828, ADS: -, RINTs: ?, MathSciNet: 2558486, zbMath: 1257.11076.
  36. V. Shchur, Ya. Sinai, A. Ustinov, Limiting distribution of Frobenius numbers for n=3, J. Number Theory, 129(11), 2778-2789 (2009); arXiv:0810.5219, WoS: 000276154900012, Scopus: 2-s2.0-68749088250, ADS: 2008arXiv0810.5219S, RINTs: -, MathSciNet: 2549532, zbMath: 1229.11050.
  37. E. Dinaburg, D. Li, Y.G. Sinai, A new boundary problem for the two dimensional Navier-Stokes system, J. Stat. Phys., 135(4), 737-750 (2009), WoS: 000267154800007, Scopus: 2-s2.0-67650602101, ADS: 2009JSP...135..737D, RINTs: 13614153, MathSciNet: 2546740, zbMath: 1168.76012.
  38. Y.G. Sinai, I. Vinogradov, Separating solution of a quadratic recurrent equation, J. Stat. Phys., 136(4), 603-613 (2009); arXiv:0812.0776, WoS: 000269885000001, Scopus: 2-s2.0-84893931604, ADS: 2009JSP...136..603S, RINTs: 23965516, MathSciNet: 2540155, zbMath: 1186.39009.
  39. D. Li, Ya.G. Sinai, Asymptotic behavior of generalized convolutions, Regul. Chaotic Dyn., 14(2), 248-262 (2009), WoS: 000265045900005, Scopus: 2-s2.0-65249146551, ADS: 2009RCD....14..248L, RINTs: 14861735, MathSciNet: 2505428, zbMath: 1229.47089.
  40. Ya.G. Sinai, Nestandartnye ergodicheskie teoremy dlya neogranichennykh funktsii, Probl. peredachi inform., 45(4), 121-124 (2009) [Ya. Sinai, Nonstandard Ergodic Theorems for Unbounded Functions, Problems Inform. Transmission, 45(4), 406-409 (2009)], WoS: 000273795900010, Scopus: 2-s2.0-75649143284, MathSciNet: -, zbMath: 1183.01016.
  41. A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, C.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (8), 917-918 (2009) [A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (on his 70th birthday), Phys.-Usp. 52(8), 863-864 (2009)].
  42. Y.G. Sinai, C. Ulcigrai, Renewal-type limit theorem for the Gauss map and continued fractions, Ergodic Theory Dyn. Syst., 28(2), 643-655 (2008); arXiv:0710.1283.
  43. D. Li, Y.G. Sinai, Blow ups of complex solutions of the 3D Navier-Stokes system and renormalization group method, J. Europ. Math. Soc., 10(2), 267-313 (2008); physics/0610101, WoS: 000256517300001, Scopus: 2-s2.0-43649095493, ADS: 2006physics..10101L, RINTs: 13594538, MathSciNet: 2390325, zbMath: 1151.35073.
  44. Ya.G. Sinai, Two limit theorems, Nonlinearity, 21(12), T253-T254 (2008), WoS: 000261050600001, Scopus: 2-s2.0-58149345789, ADS: 2008Nonli..21..253S, RINTs: 13580185, MathSciNet: 2461033, zbMath: 1153.37306.
  45. D. Li, Ya.G. Sinai, Complex singularities of solutions of some 1D hydrodynamic models, Physica D 237(14-17), 1945-1950 (2008), WoS: 000258508000016, Scopus: 2-s2.0-47049100487, ADS: 2008PhyD..237.1945L, RINTs: 13575588.
  46. Ya.G. Sinai, M.D. Arnold, Global Existence and Uniqueness Theorem for 3D Navier-Stokes System on T3 for Small Initial Conditions in the Spaces Φ(α), Pure and Appl. Math. Quarterly, 4(1), 71-79 (2008); arXiv:0710.3842, WoS: 000255127300002, Scopus: 2-s2.0-57549105463, ADS: 2007arXiv0710.3842A, RINTs: 13581937, MathSciNet: 2405995, zbMath: 1146.35074.
  47. Ya.G. Sinai, Predel’naya teorema dlya trigonometricheskikh summ. Teoriya zavitkov, Uspekhi mat. nauk, 63:6(384), 31-38 (2008) [G.Si. Yakovnai, Limit theorem for trigonometric sums. Theory of curlicues, Russ. Math. Surv., 63(6), 1023-1029 (2008)], WoS: 000267769700004, Scopus: 2-s2.0-65649115436, ADS: 2008RuMaS..63.1023S, RINTs: 20423397, MathSciNet: 2492771, zbMath: 1172.37005.
  48. S. Albeverio, F. Flandoli, Y.G. Sinai (eds.), SPDE in Hydrodynamic: Recent Progress and Prospects, Lect. Notes Math., Vol. 1942 (2008). Springer, viii, 166 pp, ISBN 978-3-540-78492-0.
  49. Ya.G. Sinai (obshch. red.), Kvantovyi khaos, M.; Izhevsk : In-t komp’yuter. issled. : R&C Dynamics, 2008. - 382 s. : il. - Bibliogr. v kontse razd. - ISBN 978-5-93972-737-2.
  50. Y.G. Sinai, C. Ulcigrai, A Limit Theorem for Birkhoff sums of non-integrable functions over rotations, Contemporary Mathematics 469, 317-340 (2008) [Geometric and probabilistic structures in dynamics: Workshop on Dynamical Systems and Related Topics in honor of Michael Brin on the occasion of his 60th birthday, March 15-18, 2008, University of Maryland, College Park, MD /.Keith Burns, Dmitry Dolgopyat, Yakov Pesin (eds.). AMS, ISBN 978-0-8218-4286-7. xv,340 pp.]; arXiv:0710.1287, ADS: 2007arXiv0710.1287S, MathSciNet: 2478478, zbMath: 1147.37002.
  51. D. Li, Ya.G. Sinai, Complex Singularities of the Burgers System and Renormalization Group Method, Current Developments in Mathematics, Vol. 2006, 181-210. Ed. by D. Jerison ea. International Press, 2008, 344 pp. ISBN: 978-1-57146-167-4, MathSciNet: 2459306, zbMath: 1171.35106.
  52. A. Gabrielov, V. Keilis-Borok, Ya.G. Sinai, I. Zaliapin, Statistical properties of the cluster dynamics of the systems of statistical mechanics, ESI Lectures in Mathematics and Physics, Vol. 5, 203-215 (2008) [Boltzmann's legacy: Proc Int. Symp., Vienna, Austria, June 7-9, 2006. Ed. by G. Gallavotti, et al., Zürich: European Mathematical Society (EMS), 2008, 284 pp. ISBN 978-3-03719-057-9], WoS: 000269299300013.
  53. E. Dinaburg, Y. Sinai, Existence Theorems for the 3D–Navier–Stokes System Having as Initial Conditions Sums of Plane Waves, International Mathematical Series, Vol. 6, 289-300 (2008) [Instability in Models Connected with Fluid Flows I, Ed. by Claude Bardos and Andrei Fursikov, Springer, 2008, xxxiv,304 pp. ISBN 978-0-387-75216-7], WoS: 000268402300007.
  54. Y.G. Sinai, Mathematical Results Related to the Navier–Stokes System, Lect. Notes Math., 1942, 151-164 (2008) [SPDE in Hydrodynamic: Recent Progress and Prospects, Editors: Sergio Albeverio, Franco Flandoli and Yakov G. Sinai. Springer, viii,166 pp, ISBN 978-3-540-78492-0], WoS: 000255396700003, Scopus: 2-s2.0-41849108435, RINTs: 13578874, MathSciNet: 2459086, zbMath: 1202.35163.
  55. Yu.M. Berezanskii, V.P. Kotlyarov, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, F.S. Rofe-Beketov, A.M. Samoilenko, Ya.G. Sinai, E.Ya. Khruslov, M.V. Shcherbina, Leonid Andreevich Pastur (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 63:1(379), 190–191 (2008) [Yu.M. Berezanskii, V.P. Kotlyarov, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, F.S. Rofe-Beketov, A.M. Samoilenko, Ya.G.. Sinai, E.Ya. Khruslov, M.V. Shcherbina, Leonid Andreevich Pastur (to his 70th brithday), Russ. Math. Surv., 63(1), 197-199 (2008)].
  56. Yu.M. Berezanskii, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, L.A. Pastur, F.S. Rofe-Beketov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, E.Ya. Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 63:4(382), 175–176 (2008) [Yu M. Berezanskii, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, L.A. Pastur, F.S. Rofe-Beketov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, E.Ya. Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner (obituary), Russ. Math. Surv., 63(4), 771-772 (2008)].
  57. Y.G. Sinai, On a separating solution of a recurrent equation, Regul. Chaotic Dyn., 12(5), 490-501 (2007), WoS: 000250846700003, Scopus: 2-s2.0-43649087675, ADS: 2007RCD....12..490S, RINTs: 20676766, MathSciNet: 2350335, zbMath: 1229.40002.
  58. Zh. Burgein, Ya.G. Sinai, Predel’noe povedenie bol’shikh chisel Frobeniusa, Uspekhi mat. nauk, 62:4(376), 77–90 (2007) [J. Bourgain, G.Si. Yakovnai, Limit behaviour of large Frobenius numbers, Russ. Math. Surv., 62(4), 713–725 (2007)], WoS: 000251687100003, Scopus: 2-s2.0-38149107413, ADS: 2007RuMaS..62R...3B, RINTs: 25787418, MathSciNet: 2358737, zbMath: 1151.11046.
  59. L.B. Koralov, Ya.G. Sinai, Theory of probability and random processes. 2nd ed., Universitext. Springer, Berlin, 2007. xii+353 pp. ISBN: 978-3-540-25484-3.
  60. Ya. Sinai, A new approach to the study of the 3D-Navier-Stokes system, Contemporary Mathematics 435, 223-229 (2007) [Ed. by Mourão, José C. et al., Prospects in mathematical physics. Young researchers symposium of the 14th international congress on mathematical physics, Lisbon, Portugal, July 25--26, 2003. Providence, RI: American Mathematical Society (AMS). ISBN 978-0-8218-4270-6].
  61. D.V. Kosygin, Y.G. Sinai, From Kolmogorov’s Work on entropy of dynamical systems to Non-uniformly hyperbolic dynamics, In: Kolmogorov’s Heritage in Mathematics, Chap.12, 239-252 (2007). Ed. by Éric Charpentier, Annick Lesne and Nikolaï K. Nikolski, Springer, 317 pp. ISBN 978-3-540-36349-1.
  62. D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, V.A. Vladimirov, V.V. Kozlov, Ya.G. Sinai, Viktor Iosifovich Yudovich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 62:2(374), 165–168 (2007) [D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, V.A. Vladimirov, V.V. Kozlov, Ya.G. Sinai, Viktor Iosifovich Yudovich - Obituary, Russ. Math. Surv. 62(2), 375-378 (2007)].
  63. D.V. Anosov, C.I. Bezuglyi, A.M. Vershik, S.L. Gefter, A.I. Danilenko, R.S. Ismagilov, V.A. Marchenko, N.I. Nessonov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, S.D. Sinel’shchikov, A.M. Stepin, Valentin Yakovlevich Golodets (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 62:6(378), 191–192 (2007) [D.V. Anosov, S.I. Bezuglyĭ, A.M. Vershik, S.L. Gefter, A.I. Danilenko, R.S. Ismagilov, V.A. Marchenko, N.I. Nessonov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, S.D. Sinel’shchikov, A.M. Stepin, Valentin Yakovlevich Golodets (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 62(6), 1231-1232 (2007)].
  64. Ya.G. Sinai, Congratulations to Professor K. Itô, Japan. J. Math., 2(1), 129-131 (2007).
  65. A.A. Bolibruch, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinai (eds.), Mathematical Events of the Twentieth Century, Springer, 2006, viii,545 pp. ISBN-10 3-540-23235-4.
  66. A. Bufetov, Y.G. Sinai, C. Ulcigrai, A condition for continuous spectrum of an interval exchange transformation, Advances in Mathematical Sciences 58, 23-35 (2006). [Kaimanovich, V. (ed.) et al., Representation theory, dynamical systems, and asymptotic combinatorics. Based on the conference, St. Petersburg, Russia, June 8--13, 2004 on the occasion of the 70th birthday of Anatoly Vershik. Providence, RI: American Mathematical Society (AMS). Translations. Series 2. American Mathematical Society 217. ISBN 0-8218-4208-0].
  67. Ya.G. Sinai, How Mathematicians and Physicists Found Each Other in the Theory of Dynamical Systems and in Statistical Mechanics, Mathematical Events of the Twentieth Century, p.399-407 (2006) [Edited by A. A. Bolibruch, Yu. S. Osipov, and Ya. G. Sinai, Springer, 2006. viii,545 pp. ISBN-10 3-540-23235-4].
  68. Ya.G. Sinai, Mathematicians and physicists = cats and dogs?, Bull. Amer. Math. Soc., 43(4), 563-565 (2006), WoS: 000240403100002, Scopus: 2-s2.0-33748992001, MathSciNet: 2247920, zbMath: 1149.01002.
  69. Y. Sinai, Absence of the local existence theorem in the critical space for the 3D Navier-Stokes system, Int. J. Bifurcation Chaos, 15(11), 3635-3637 (2005), WoS: 000235355800018, Scopus: 2-s2.0-32044437779, ADS: 2005IJBC...15.3635S, RINTs: 13496057, MathSciNet: 2197754, zbMath: 1092.76014.
  70. Y. Sinai, Power Series for Solutions of the 3D-Navier-Stokes System on R3, J. Stat. Phys., 121 (5-6), 779-803 (2005), WoS: 000233867300007, Scopus: 2-s2.0-29044442687, ADS: 2005JSP...121..779S, RINTs: 13495909, MathSciNet: 2192534, zbMath: 1089.76011.
  71. Ya.G. Sinai, C. Ulcigrai, Weak Mixing in Interval Exchange Transformations of Periodic Type, Lett. Math. Phys., 74 (2), 111-133 (2005), WoS: 000233792100001, Scopus: 2-s2.0-28844440843, ADS: 2005LMaPh..74..111S, RINTs: 13495893, MathSciNet: 2191950, zbMath: 1105.37002.
  72. Ya. G. Sinai, Diagrammnyi podkhod k 3D-sisteme Nav’e–Stoksa, Uspekhi mat. nauk, 60:5(365), 47–70 (2005) [Y.G. Sinai, Diagrammatic approach to the 3D Navier-Stokes system, Russ. Math. Surv., 60(5), 849-873 (2005)], WoS: 000235973500002, Scopus: 2-s2.0-33644957616, ADS: 2005RuMaS..60..849S, RINTs: 25787218, MathSciNet: 2195676, zbMath: 1165.35431.
  73. Ya.G. Sinai, On Local and Global Existence and Uniqueness of Solutions of the 3D Navier—Stokes System on ℝ3, Math. Phys. Stud., 27, 269-281 (2005) [Perspectives in Analysis. Essays in Honor of Lennart Carleson’s 75th Birthday, Proceedings of the conference, Stockholm, Sweden, May 26–28, 2003. Ed. by M. Benedicks et al., Springer, 2005, xiv,378 pp. ISBN 978-3-540-30432-6], MathSciNet: 2215729, zbMath: 1184.35249.
  74. A.A. Borovkov, I.A. Ibragimov, V.P. Maslov, Yu.V. Prokhorov, B.A. Sevast’yanov, Ya.G. Sinaya, K yubileyu Shiryaeva A. N., Teor. veroyatn. i ee prim., 49(4), 775–778 (2004) [A.A. Borovkov, I.A. Ibragimov, V.P. Maslov, Yu.V. Prokhorov, B.A. Sevastyanov, Ya.G. Sinai, On the 70th Birthday of A. N. Shiryaev, Theor. Prob. Appl., 49(4), 691-694 (2005)].
  75. Y. Sinai, A Theorem About Uniform Distribution, Commun. Math. Phys., 252 (1-3), 581-588 (2004), WoS: 000225226500020, Scopus: 2-s2.0-11244281074, ADS: 2004CMaPh.252..581S, RINTs: 13450011, MathSciNet: 2104890, zbMath: 1117.37004.
  76. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, On some approximation of the 3D Euler system, Ergodic Theory Dyn. Syst., 24(5), 1443-1450 (2004), WoS: 000225580000009, Scopus: 2-s2.0-9344246846, RINTs: 13473609, MathSciNet: 2104592, zbMath: 1092.35076.
  77. A.I. Neishtadt, Y.G. Sinai, Adiabatic piston as a Dynamical System, J. Stat. Phys., 116 (1-4), 815-820 (2004), WoS: 000223177200036, Scopus: 2-s2.0-4344712805, ADS: 2004JSP...116..815N, RINTs: 13447123.
  78. Y. Sinai, What is ... a billiard?, Notices Am. Math. Soc. 51 (4), 412-413 (2004), Scopus: 2-s2.0-23344445884, MathSciNet: 2039813, zbMath: 1168.37309.
  79. Ya.G. Sinai, Mathematical hydrodynamics, Russ. J. Math. Phys. 11(3), 355-358 (2004), WoS: 000225153900008, Scopus: 2-s2.0-6044268175, ADS: -, RINTs: 14513373, MathSciNet: 2133798, zbMath: 1186.76634.
  80. Yu. Yu. Bakhtin, E. I. Dinaburg, Ya. G. Sinai, O resheniyakh s beskonechnoi energiei i enstrofiei sistemy Nav’e–Stoksa, Uspekhi mat. nauk, 59:6(360), 55–72 (2004) [Y.Y. Bakhtin, E.I. Dinaburg, Y.G. Sinai, On solutions with infinite energy and enstrophy of the Navier-Stokes system, Russ. Math. Surv., 59(6), 1061-1078 (2004)], WoS: 000228734800004, Scopus: 2-s2.0-17744380825, ADS: 2004RuMaS..59.1061B, RINTs: 13445998, MathSciNet: 2138467, zbMath: 1083.76012.
  81. V. I. Arnol’d, M. Sh. Birman, A. M. Vershik, M. I. Vishik, I. M. Gel’fand, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, S. P. Novikov, G. A. Seryogin, Ya. G. Sinai, M. Z. Solomyak, V. A. Solonnikov, N. N. Ural’tseva, L. D. Faddeev, Ol’ga Aleksandrovna Ladyzhenskaya (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 59:3(357), 151–152 (2004) [V.I. Arnol’d, M.Sh. Birman, A.M. Vershik, M.I. Vishik, I.M. Gel’fand, I.A. Ibragimov, V.P. Maslov, S.P. Novikov, G.A. Seregin, Ya.G. Sinai, M. Z. Solomyak, V.A. Solonnikov, N.N. Ural’tseva, L.D. Faddeev, Olga Aleksandrovna Ladyzhenskaya (obituary), Russ. Math. Surv., 59(3), 553–555 (2004)].
  82. S. Varadan, A. D. Venttsel’, E. B. Dynkin, S. A. Molchanov, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, I. M. Sonin, D. Struk, Mark Iosifovich Freidlin, Uspekhi mat. nauk, 59:3(357), 185–188 (2004) [S.R. S. Varadhan, A.D. Wentzell, E.B. Dynkin, S.A. Molchanov, S. P. Novikov, Ya.G. Sinai, I.M. Sonin, D.W. Stroock, Mark Iosifovich Freidlin, Russ. Math. Surv., 59(3), 593–597 (2004)].
  83. Ya.G. Sinai, Statistical (3x+1) problem, Commun. Pure Appl. Math., 56 (7), 1016-1028 (2003); math/0201102, WoS: 000183387300011, Scopus: 2-s2.0-0037757954, ADS: 2002math......1102S, RINTs: -, MathSciNet: 1990486, zbMath: 1044.11006.
  84. Ya. Sinai, Uniform Distribution in the (3x+1)-Problem, Moscow Math. J., 3(4), 1429-1440 (2003), WoS: 000208594400010, Scopus: -, RINTs: -, MathSciNet: 2058805, zbMath: 1050.60008.
  85. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, Sushchestvovanie i edinstvennost’ reshenii kvazilineinoi approksimatsii trekhmernoi sistemy Nav’e–Stoksa, Problemy peredachi informatsii, 39(1), 53-57 (2003) [E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, Existence and Uniqueness of Solutions of a Quasilinear Approximation of the 3D Navier–Stokes System, Probl. Inform. Transmiss., 39(1), 47-50 (2003)], MathSciNet: 2101344, zbMath: 1067.76534.
  86. Ya. Sinai (ed.), Russian mathematicians in the 20th century, River Edge, NJ: World Scientific, 2003. xii, 700 pp. ISBN 981-238-385-9/pbk; ISBN 981-02-4390-1/hbk.
  87. E.I. Dinaburg, V.S. Posvyanskii, Y.G. Sinai, On some approximations of the quasi-geostrophic equation, Astérisque No. 287, 19-32 (2003) [Geometric methods in dynamics, II. Papers from the International Conference on Dynamical Systems held in Rio de Janeiro, July 19–28, 2000. Edited by Welington de Melo, Marcelo Viana and Jean-Christophe Yoccoz. Société Mathématique de France, Paris, 2003. pp. i–xxii,1–272. ISBN 2-85629-139-2].
  88. Ya.G. Sinai, About A. N. Kolmogorov. Preface, Lect. Notes Phys., 636, v-vi (2003) [The Kolmogorov legacy in physics. Ed. by A. Vulpiani, Roberto Livi, Berlin: Springer, 2003, xv,430 p. ISBN 978-3-540-20307-0].
  89. A.V. Kontorovich, Ya.G. Sinai, Structure Theorem for (d,g,h)-Maps, Bull. Braz. Math. Soc. (Bol. Soc. Bras. Mat., Nova Sér.), 33(2), 213-224 (2002); math/0601622, WoS: 000179858500005, Scopus: 2-s2.0-0036667079, ADS: 2006math......1622K, RINTs: 5118077, MathSciNet: 1940350, zbMath: 1055.11009.
  90. Ya.G. Sinai, What, in my opinion, David Ruelle should do in the coming years?, J. Stat. Phys., 108 (5-6), 729-732 (2002), WoS: 000177423500003, Scopus: 2-s2.0-0141561936, ADS: -, RINTs: 1276519, MathSciNet: 1933430, zbMath: 1124.82301.
  91. N. Chernov, J.L. Lebowitz, Ya. Sinai, Scaling dynamics of a massive piston in a cube filled with ideal gas: Exact results, J. Stat. Phys., 109(3-4), 529-548 (2002); cond-mat/0212637, WoS: 000178324000012, Scopus: 2-s2.0-0036390808, ADS: 2002JSP...109..529C, RINTs: 1287313, MathSciNet: 1942008, zbMath: 1211.76093.
  92. D. L. Lebovits, Ya. G. Sinai, N. I. Chernov, Dinamika massivnogo porshnya, pogruzhennogo v ideal’nyi gaz, Uspekhi mat. nauk, 57:6(348), 3-86 (2002) [J.L. Lebowitz, Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Dynamics of a Massive Piston in an ideal gas, Russ. Math. Surv., 57(6), 1045-1125 (2002)]; cond-mat/0301163, WoS: 000182349100001, Scopus: 2-s2.0-0037651092, ADS: 2002RuMaS..57.1045C, RINTs: -, MathSciNet: 1991862, zbMath: 1046.37056.
  93. C.S. Morawetz, J.B. Serrin, Y.G. Sinai (eds.), Selected works of Eberhard Hopf. With commentaries., Providence, RI: American Mathematical Society (AMS). xiii, 396 p. (2002). ISBN 0-8218-2077-X/hbk.
  94. D. V. Anosov, V. L. Ginzburg, A. B. Zhizhchenko, M. I. Monastyrskii, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, M. A. Solov’ev, Naum Natanovich Meiman (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 57:2(344), 179–184 (2002) [D.V. Anosov, V.L. Ginzburg, A.B. Zhizhchenko, M.I. Monastyrskii, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, M.A. Solov’ev, Naum Natanovich Meiman (obituary), Russ. Math. Surv., 57(2), 399–405 (2002)].
  95. Weinan E, J.C. Mattingly, Ya. Sinai, Gibbsian dynamics and ergodicity for the stochastically forced Navier-Stokes equation, Commun. Math. Phys., 224 (1), 83-106 (2001), WoS: 000172559400005, Scopus: 2-s2.0-0035639506, ADS: 2001CMaPh.224...83E, RINTs: 13369621, MathSciNet: 1868992, zbMath: 0994.60065.
  96. E. Dinaburg, Ya. Sinai, A Quasilinear Approximation for the Three-Dimensional Navier-Stokes System, Moscow Math. J., 1(3), 381-388 (2001), WoS: 000208587500005, RINTs: 8379073, MathSciNet: 1877599, zbMath: 1016.76016.
  97. Ya. G. Sinai, Kak matematiki izuchayut khaos, Matem. prosv., ser. 3, 5, 32–46, MTsNMO, M., 2001.
  98. Ya.G. Sinai, Teoriya fazovykh perekhodov : Strogie rezul’taty, M.; Izhevsk : R&C Dynamics, 2-e izd., dop., 2001, 237 s. - ISBN 5-93972-102-8.
  99. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, R. I. Grigorchuk, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul’yanov, A. T. Fomenko, Anatolii Mikhailovich Stepin (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 56:1(337), 201–204 (2001) [D.V. Anosov, A.A. Bolibrukh, A.T. Fomenko, A.A. Gonchar, R.I. Grigorchuk, V.V. Kozlov, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, Ya.G. Sinai, V.M. Tikhomirov, P.L. Ul’yanov, A.M. Vershik, Anatolii Mikhailovich Stepin (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 56(1), 201-205 (2001)].
  100. S. A. Aivazyan, L. G. Afanas’eva, V. M. Bukhshtaber, Yu. N. Blagoveshchenskii, B. M. Gurevich, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, Lev Dmitrievich Meshalkin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 56:3(339), 146–150 (2001) [S.A. Aivazyan, L.G. Afanas’eva, Yu.N. Blagoveshchenskij, V.M. Bukhshtaber, B.M. Gurevich, Yu.V. Prokhorov, Ya.G. Sinai, V.M. Tikhomirov, A.N. Shiryaev, Lev Dmitrievich Meshalkin (obituary), Russ. Math. Surv., 56(3), 563-568 (2001)].
  101. N. D. Vvedenskaya, A. M. Vershik, E. A. Zhizhina, N. A. Kuznetsov, V. A. Malyshev, I. A. Ovseevich, S. A. Pirogov, A. N. Rybko, Ya. G. Sinai, S. B. Shlosman, R. Z. Khas’minskii, Robert Adol’fovich Minlos (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 56:4(340), 173–176 (2001) [R.Z. Khas’minskii, N.A. Kuznetsov, V.A. Malyshev, I.A. Ovseevich, S.A. Pirogov, A.N. Rybko, S.B. Shlosman, Ya.G. Sinai, A.M. Vershik, N.D. Vvedenskaya, E.A. Zhizhina, Robert Adol'fovich Minlos (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 56(4), 789–792 (2001)].
  102. Weinan E, K. Khanin, A. Mazel, Ya. Sinai, Invariant measures for Burgers equation with stochastic forcing, Ann. Math., 151 (3), 877-960 (2000); math/0005306, WoS: 000088929000001, Scopus: 2-s2.0-0034347507, ADS: 2000math......5306E, RINTs: 13347519, MathSciNet: 1779561, zbMath: 0972.35196.
  103. Dzh. Libovits, Ya. Pyasetski, Ya.G. Sinai, Dinamika adiabaticheskogo porshnya, Dokl. Akad. nauk, 375(6), 734-736 (2000) [J. Lebowitz, J. Piasecki, Y.G. Sinai, Dynamics of an adiabatic piston, Dokl. Math., 62 (3), 398-400 (2000)], WoS: 000166681100025, Scopus: 2-s2.0-0040189730, RINTs: 44418017, MathSciNet: 1833988, zbMath: 1090.82506.
  104. V. I, Ya. G. Sinai, Novye rezul’taty v matematicheskoi i statisticheskoi gidrodinamike, Uspekhi mat. nauk, 55:4(334), 25-58 (2000) [W. E, Y. Sinai, Recent results on mathematical and statistical hydrodynamics, Russ. Math. Surv., 55(4), 635-666 (2000)], WoS: 000167387200003, Scopus: 2-s2.0-0034560081, ADS: 2000RuMaS..55..635E, RINTs: 13807226, MathSciNet: 1786729, zbMath: 0983.76010.
  105. L.A. Bunimovich, S.G. Dani, R.L. Dobrushin, M.V. Jakobson, I.P. Kornfeld, N.B. Maslova, Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, J. Smillie, Yu.M. Sukhov, A.M. Vershik, Dynamical systems, ergodic theory and applications. Edited by Ya.G. Sinai. Transl. from the Russian. 2nd, expanded and rev. ed., Encycl. Math. Sci., Vol. 100 (Mathematical Physics, I), Berlin: Springer. 2000, x, 459 pp. ISBN 3-540-66316-9.
  106. V.Yu. Kaloshin, Ya.G. Sinai, Nonsymmetric simple random walks along orbits of ergodic automorphisms, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 198, Adv. Math. Sci., Vol. 47, 109-115 (2000) [On Dobrushin’s Way. From Probability Theory to Statistical Physics. Ed. by R.A. Minlos, S. Shlosman, Yu. M. Suhov. AMS, 2000. Print ISBN: 978-0-8218-2150-3], WoS: -, Scopus: -, ADS: -, MathSciNet: 1766346, zbMath: 0961.60070.
  107. J.L. Lebowitz, J. Piasecki, Ya. Sinai, Scaling dynamics of a massive piston in an ideal gas, Encycl. Math. Sci., 101 (Mathematical Physics, II), 217-227 (2000) [Hard ball systems and the Lorentz gas. Ed. by D. Szász. Springer-Verlag, Berlin, 2000. viii+458 pp. ISBN: 3-540-67620-1], MathSciNet: 1805331, zbMath: 1127.82308.
  108. J. Piasecki, Ya.G. Sinai, A model of non-equilibrium statistical mechanics, NATO ASI Ser., Ser. E, Appl. Sci. 371, 191-199 (2000) [Dynamics: models and kinetic methods for non-equilibrium many body systems. Proceedings of the NATO ASI, Leiden, Netherlands, July 27-August 8, 1998. Karkheck, John (ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000. xii+516 pp. ISBN: 0-7923-6553-4], WoS: 000166854600010, ADS: 1800808, MathSciNet: 1800808, zbMath: 1026.82521.
  109. V.Y. Kaloshin, Ya.G. Sinai, Simple Random Walks along Orbits of Anosov Diffeomorphisms, Tr. MIAN, 228 (Problemy sovremennoi matematicheskoi fiziki, Sbornik statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Nikolaya Nikolaevicha Bogolyubova), 236–245 (2000) [Proc. Steklov Inst. Math., 228, 224-233 (2000)], RINTs: -, MathSciNet: 1782584, zbMath: 0985.60045.
  110. Ya.G. Sinai, Some problems in the theory of dynamical systems and mathematical physics, Geometric And Functional Analysis,  Spec. Issue «GAFA 2000. Visions in mathematics — Towards 2000», Part 1, p.425-433. (Ed. by Alon, N. et al. Basel: Birkhäuser) (2000), WoS: 000168273400017, MathSciNet: 1826262, zbMath: 1051.37001.
  111. J.C. Mattingly, Ya.G. Sinai, An elementary proof of the existence and uniqueness theorem for the Navier-Stokes equations, Commun. Contemp. Math. 1(4), 497-516 (1999); math/9903042, WoS: 000086128800002, Scopus: 2-s2.0-22844453762, ADS: 1999math......3042M, RINTs: 1449487, zbMath: 0961.35112.
  112. Ya.G. Sinai, Simple random walks on tori, J. Stat. Phys., 94 (3-4), 695-708 (1999), WoS: 000079482200018, Scopus: 2-s2.0-0039726821, ADS: 1999JSP....94..695S, RINTs: 13319714, zbMath: 0948.60030.
  113. Ya.G. Sinai, Mathematical problems of turbulence, Physica A 263 (1-4), 565-566 (1999), WoS: 000078713600064, Scopus: -, ADS: 1999PhyA..263..565S, RINTs: -.
  114. Ya.G. Sinai, Navier-Stokes systems with periodic boundary conditions, Regul. Chaotic Dyn., 4(2), 3-15 (1999), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0040487071, ADS: -, RINTs: -, MathSciNet: 1781155, zbMath: 1005.35074.
  115. Ya. G. Sinai, Dinamika massivnoi chastitsy, okruzhennoi konechnym chislom legkikh chastits, TMF, 121(1), 110–116 (1999) [Y.G. Sinai, Dynamics of a heavy particle surrounded by a finite number of light particles, Theor. Math. Phys., 121 (1), 1351-1357 (1999)], WoS: 000084350700007, Scopus: 2-s2.0-0033235475, ADS: 1999TMP...121.1351S, RINTs: 13308529, zbMath: 1005.82020.
  116. Ya. G. Sinai, Anomal’nyi perenos v pochti-periodicheskikh sredakh, Uspekhi mat. nauk, 54:1(325), 181–208 (1999) [Y.G. Sinai, Anomalous transport in quasi-periodic media, Russ. Math. Surv., 54(1), 181-208 (1999)], WoS: 000082670200007, Scopus: 2-s2.0-0039252909, ADS: 1999RuMaS..54..181S, RINTs: 32176871, MathSciNet: 1706827, zbMath: 0946.60092.
  117. Ya.G. Sinai, A mechanism of ergodicity in standard-like maps. (Extended abstract), NATO ASI Ser., Ser. C, Math. Phys. Sci. 533, 242-243 (1999). [Simó, Carles (ed.), Hamiltonian systems with three or more degrees of freedom. Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, S'Agaró, Spain, June 19-30, 1995. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-5710-8].
  118. V.I. Arnol’d, R.M. Borisyuk, I.M. Gel’fand, Yu.S. Il’yashenko, V.Yu. Lunin, E.V. Nikolaev, Yu.B. Radvogin, M.A. Roitberg, Ya.G. Sinai, A.I. Khibnik, Emmanuil El’evich Shnol’ (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 54:3(327), 199–204 (1999) [V.I. Arnol'd, R.M. Borisyuk, E.M. Gel'fand, Yu.S. Il'yashenko, V.Yu. Lunin, E.V. Nikolaev, Yu.B. Radvogin, M.A. Roitberg, Ya.A. Sinai, A.I. Khibnik, Emmanuil El'evich Shnol' (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 54(3), 677–683 (1999)].
  119. A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, C.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169(10), 1161-1162 (1999) [A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his sixtieth birthday), Phys. Usp. 42(10), 1063-1064 (1999)], WoS: 000083688700009, ADS: 1999PhyU...42.1063G.
  120. Ya. Sinai, A. Soshnikov, Central limit theorem for traces of large random symmetric matrices with independent matrix elements, Bull. Braz. Math. Soc. (Bol. Soc. Bras. Mat., Nova Sér.), 29(1), 1-24 (1998), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-27144550468, ADS: -, RINTs: 13282793, MathSciNet: 1620151, zbMath: 0912.15027.
  121. S. Goldstein, J.L. Lebowitz, Y. Sinai, Remark on the (Non)convergence of Ensemble Densities in Dynamical Systems, Chaos, 8(2), 393-395 (1998); math-ph/9804016, WoS: 000074275600010, Scopus: 2-s2.0-0040598892, ADS: 1998Chaos...8..393G, RINTs: 32139380, MathSciNet: 1641352, zbMath: 0987.37006.
  122. Ya. Sinai, Parabolic perturbations of Hamilton-Jacobi equations, Fundam. Math. 157(2-3), 299-303 (1998)., WoS: 000076571100016, Scopus: 2-s2.0-0032338194, RINTs: 31827673, MathSciNet: 1636896, zbMath: 0918.70010.
  123. Ya.G. Sinai, Asymptotic behavior of solutions of 1D-Burgers equation with quasi-periodic forcing, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 11(2), 219-226 (1998), WoS: -, Scopus: -, RINTs: -, MathSciNet: 1659470, zbMath: 0918.35026.
  124. Ya.G. Sinai, A.B. Soshnikov, Utochnenie polukrugovogo zakona Vignera v okrestnosti kraya spektra dlya sluchainykh simmetrichnykh matrits, Funkts. analiz i ego pril., 32(2), 56–79 (1998) [Ya.G. Sinai, A.B. Soshnikov, A refinement of Wigner's semicircle law in a neighborhood of the spectrum edge for random symmetric matrices, Funct. Anal. Appl., 32(2), 114-131 (1998)], WoS: 000077334000005, RINTs: 13926552, MathSciNet: 1647832, zbMath: 0930.15025.
  125. Ya.G. Sinai, Convex hulls of random processes, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 186(39), 153-159 (1998) [Geometry of Differential Equations. Edited by: A. Khovanskiĭ, A. Varchenko and V. Vassiliev, AMS, 1998, 194 pp.; ISBN-10: 0-8218-1094-4, ISBN-13: 978-0-8218-1094-1], MathSciNet: 1732410, zbMath: 0928.60029.
  126. V.P. Gurarii, V.E. Zakharov, V.A. Marchenko, V.P. Maslov, A.V. Pogorelov, Ya.G. Sinai, E.Ya. Khruslov, Leonid Andreevich Pastur (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 53:2(320), 181–182 (1998) [V.P. Gurarij, E.Ya. Khruslov, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, A.V. Pogorelov, Ya.G. Sinai, V.E. Zakharov, Leonid Andreevich Pastur (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 53(2), 427-429 (1998)].
  127. Ya.G. Sinai, Hyperbolicity and chaos, Atti Convegni Lincei, 131, 107-110 (1997) [Boltzmann's legacy 150 years after his birth. Proceedings of the meeting held in Rome, May 25–28, 1994. Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, 1997. 256 pp.].
  128. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, A.B. Soshnikov, Splitting of the Low Landau Levels into a Set of Positive Lebesgue Measure under Small Periodic Perturbations, Commun. Math. Phys., 189 (2), 559-575 (1997), WoS: A1997YJ29200019, Scopus: 2-s2.0-0031518869, ADS: 1997CMaPh.189..559D, RINTs: 13264575, MathSciNet: 1480033, zbMath: 0888.60055.
  129. W. E, K. Khanin, A. Mazel, Y. Sinai, Probability distribution functions for the random forced burgers equation, Phys. Rev. Lett. 78(10), 1904-1907 (1997), WoS: A1997WM06400019, Scopus: 2-s2.0-6244236583, ADS: 1997PhRvL..78.1904E, InSpire: 465652, RINTs: 13260364.
  130. Ya.G. Sinai, O raspredelenii maksimuma drobnogo brounovskogo dvizheniya, Uspekhi mat. nauk, 52:2(314), 119-138 (1997) [Ya.G. Sinai, Distribution of the maximum of a fractional Brownian motion, Russ. Math. Surv., 52(2), 359-378 (1997)], WoS: A1997XZ29900012, Scopus: 2-s2.0-0031484207, ADS: 1997RuMaS..52..359S, MathSciNet: 1480141, zbMath: 0927.60054.
  131. Y. Pesin, M. Shlesinger, Y. Sinai, G. Zaslavsky (Eds), Self-similarity and renormalization in chaotic dynamics, Chaos, 7(1), 203 pp. (1997).
  132. A. Knauf, Ya.G. Sinai, Classical nonintegrability, quantum chaos. With a contribution by Viviane Baladi., DMV Seminar, 27. Birkhäuser Verlag, Basel, 1997. vi+98 pp. ISBN: 3-7643-5708-8, MathSciNet: 1461015.
  133. Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Giperbolichnost’ minimiziruyushchikh traektorii dlya dvumernykh gamil’tonovykh sistem so sluchainoi siloi, Tr. MIAN, 216 (Dinamicheskie sistemy i smezhnye voprosy, Sb. statei. K 60-letiyu so dnya rozhdeniya akad. Dmitriya Viktorovicha Anosova), 176-180 (1997) [Ya. Sinai, K. Khanin, Hyperbolicity of Minimizing Trajectories for Two-Dimensional Hamiltonian Systems with Random Forcing, Proc. Steklov Inst. Math., 216, 169-173 (1997)].
  134. A. Jaffe, J. Lebowitz, Y. Sinai, Roland L. Dobrushin, Commun. Math. Phys., 189 (2), 259-261 (1997).
  135. V.I. Arnol’d, A.A. Bolibrukh, R.V. Gamkrelidze, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, L.D. Faddeev, Dmitrii Viktorovich Anosov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 52:2(314), 193–200 (1997) [V.I. Arnolʹd, A.A. Bolibrukh, R.V. Gamkrelidze, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinaĭ, A.M. Stepin, L.L. Faddeev, Dmitriĭ Viktorovich Anosov (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 52(2), 437–445 (1997)].
  136. D.V. Anosov, A.A. Bolibrukh, V.A. Vasil’ev, A.M. Vershik, A.A. Gonchar, M.L. Gromov, S.M. Gusein-Zade, V.M. Zakalyukin, Yu.S. Il’yashenko, V.V. Kozlov, M.L. Kontsevich, Yu.I. Manin, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, M.B. Sevryuk, Ya.G. Sinai, A.N. Tyurin, L.D. Faddeev, B.A. Khesin, A.G. Khovanskii, Vladimir Igorevich Arnol’d (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 52:5(317), 235–255 (1997) [Russ. Math. Surv., 52(5), 1117–1139 (1997)].
  137. E. Weinan, Yu.G. Rykov, Ya.G. Sinai, Generalized variational principles, global weak solutions and behavior with random initial data for systems of conservation laws arising in adhesion particle dynamics, Commun. Math. Phys., 177 (2), 349-380 (1996), WoS: A1996UG48500004, Scopus: 2-s2.0-0001766126, ADS: 1996CMaPh.177..349W , RINTs: 13236598.
  138. Ya.G. Sinai, A remark concerning the thermodynamical limit of the Lyapunov spectrum, Int. J. Bifurcation and Chaos, 6 (6), 1137-1142 (1996), WoS: A1996VF78300010, Scopus: 2-s2.0-0000344512, ADS: 1996IJBC....6.1137S, RINTs: 13225640.
  139. B.R. Hunt, K.M. Khanin, Y.G. Sinai, J.A. Yorke, Fractal properties of critical invariant curves, J. Stat. Phys., 85 (1-2), 261-276 (1996), WoS: A1996VN19900013, Scopus: 2-s2.0-0030520994, ADS: 1996JSP....85..261H, RINTs: 13232439.
  140. Ya.G. Sinai, Vvedenie v ergodicheskuyu teoriyu, 2-e izd., ispr. i dop. - M. : FAZIS, 1996. - 128 s. : il. - ( Biblioteka studenta-matematika; Vyp. 1 ). - Bibliogr. : s. 127-128. - ISBN 5-7036-0022-7.
  141. Ya.G. Sinai, H. Spohn, Remarks on the delocalization transition for heteropolymers, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 177(32), 219-223 (1996) [Topics in Statistical and Theoretical Physics, Edited by: R. L. Dobrushin, R. A. Minlos, M. A. Shubin and A. M. Vershik, AMS, 1996, 223 pp; ISBN-10: 0-8218-0425-1, ISBN-13: 978-0-8218-0425-4].
  142. Ya.G. Sinai, Burgers system driven by a periodic stochastic flow, In: Itô's stochastic calculus and probability theory, 347–353, Springer, Tokyo, 1996 [Dedicated to Kiyosi Itô on the occasion of his 80th birthday. Edited by N. Ikeda, S. Watanabe, M. Fukushima and H. Kunita. Springer-Verlag, Tokyo, 1996. xiv+422 pp. ISBN: 4-431-70186-9].
  143. R. Minlos, S. Shlosman, Ya. Sinai, Roland L. Dobrushin (1929-1995) (Obituary), Ergodic Theory and Dynamical Systems, 16(5), 863-869 (1996).
  144. R. Minlos, S. Shlosman, Ya. Sinai, Obituary: Roland L. Dobrushin (1929–1995), Ergodic Theory Dynam. Systems, 16(5), 863–869 (1996).
  145. L.A. Bassilago, S.I. Gel’fand, G.K. Golubev, R.L. Dobrushin, V.V, Prelov, Ya.G. Sinai, R.Z. Khas’minskii, A.M. Yaglom, Obzor nauchnoi deyatel’nosti M.S.Pinskera, Problemy peredachi informatsii, 32(1), 5-19 (1996) [L.A. Bassalygo, S.I. Gel’fand, G.K. Golubev, R.L. Dobrushin, V.V. Prelov, Ya.G. Sinai, R.Z. Khas’minskii, A.M. Yaglom, Review of scientific achievements of M. S. Pinsker, Probl. Inform. Transmiss., 32(1), 3-14 (1996)].
  146. P.M. Bleher, D.V. Kosygin, Y.G. Sinai, Distribution of energy levels of quantum free particle on the Liouville surface and trace formulae, Commun. Math. Phys., 170 (2), 375-403 (1995), WoS: A1995RD64800006, Scopus: 2-s2.0-21844510197, ADS: 1995CMaPh.170..375B.
  147. Ya.G. Sinai, A remark concerning random walks with random potentials, Fundam. Math., 147 (2), 173-180 (1995), WoS: A1995RT57100005, Scopus: -, ADS: -, MathSciNet: 1341729.
  148. I Veinan, Yu. G. Rykov, Ya. G. Sinai, Variatsionnyi printsip Laksa–Oleinik dlya nekotorykh odnomernykh sistem kvazilineinykh uravnenii, Uspekhi mat. nauk, 50:1(301), 193–194 (1995) [I. Veinan, Yu.G. Rykov, Ya.G. Sinai, The Lax-Oleinik variational principle for some one-dimensional systems of quasilinear equations, Russ. Math. Surv., 50(1), 220–222 (1995)].
  149. K. M. Khanin, D. L. Lebovits, A. E. Mazel’, Ya. G. Sinai, Sluchainye bluzhdaniya bez samoperesechenii v pyati i bolee izmereniyakh: podkhod s ispol’zovaniem polimernykh razlozhenii, Uspekhi mat. nauk, 50:2(302), 175-206 (1995) [K.M. Khanin, J.L. Lebowitz, A.E. Mazel, Ya.G. Sinai, Self-avoiding walks in five or more dimensions: Polymer expansion approach, Russ. Math. Surv., 50(2), 403-434 (1995)], WoS: A1995TP57000008, Scopus: 2-s2.0-21844511723, ADS: 1995RuMaS..50..403K, RINTs: 31121809, MathSciNet: 1339268, zbMath: 0855.60066.
  150. L.A. Bunimovich, A.M. Vershik, R.L. Dobrushin, I.P. Kornfel’d, N.B. Maslova, Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, M.V. Yakobson, Dinamicheskie sistemy – 2, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, T. 2, Pod red. i s predisloviem Ya.G. Sinaya. M.: VINITI, 1995 - 307 s.
  151. Ya.G. Sinai, Sovremennye problemy ergodicheskoi teorii, M., Fiz.-mat. lit, 1995, 201 s. (Sovremennye problemy matematiki). ISBN 5-02-014123-2.
  152. Ya.G. Sinai, Geodesic flows on manifolds of negative curvature, In: Algorithms, fractals, and dynamics, Takahashi, Yoichiro (ed.). Proceedings of the Hayashibara Forum '92: International symposium on new bases for engineering science, algorithms, dynamics, and fractals, Okayama, Japan, November 23-28, 1992 and a symposium on algorithms, fractals, and dynamics, November 30-December 2, 1992, Kyoto, Japan. New York, NY: Plenum Press. 201-215 (1995). ISBN 0-306-45127-1/hbk, MathSciNet: 1402492.
  153. Ya. G. Sinai, Veroyatnostnyi podkhod k analizu statistiki vypuklykh lomanykh, Funkts. analiz i ego pril., 28(2), 41-48 (1994) [Ya.G. Sinai, Probabilistic approach to the analysis of statistics for convex polygonal lines, Funct. Anal. Appl., 28(2), 108-113 (1994)], WoS: A1994PM65100005, Scopus: 2-s2.0-0002015306.
  154. Ya.G. Sinai, Topics in ergodic theory, Princeton Mathematical Series. 44. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994. viii+218 pp. ISBN: 0-691-03277-7.
  155. K.M. Khanin, A.E. Mazel’, S.B. Shlosman, Ya.G. Sinai, Loop condensation effects in the behaviour of random walks, Progress in Probability, Vol. 34, 167-184 (1994) [Freidlin, Mark I. (ed.), The Dynkin Festschrift. Markov processes and their applications. In celebration of Eugene B. Dynkin's 70th birthday. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1994. xxxii+413 pp. ISBN: 0-8176-3696-X], MathSciNet: 1311718, zbMath: 0814.60063.
  156. V.I. Arnol’d, M.Sh. Birman, I.M. Gel’fand, I.A. Ibragimov, S.V. Kerov, A.A. Kirillov, O.A. Ladyzhenskaya, G.A. Leonov, A.A. Lodkin, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, M.Z. Solomyak, L.D. Faddeev, Anatolii Moiseevich Vershik (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 49:3(297), 195–204 (1994) [Russ. Math. Surv., 49(3), 207–221 (1994)].
  157. N.I. Chernov, G.L. Eyink, J.L. Lebowitz, Ya.G. Sinai, Steady-state electrical conduction in the periodic Lorentz gas, Commun. Math. Phys., 154 (3), 569-601 (1993); chao-dyn/9302003, WoS: A1993LK04200006, Scopus: 2-s2.0-6144222097, ADS: 1993CMaPh.154..569C, RINTs: 30913765, MathSciNet: 1224092.
  158. N.I. Chernov, G.L. Eyink, J.L. Lebowitz, Ya.G. Sinai, Derivation of Ohm's law in a deterministic mechanical model, Phys. Rev. Lett. 70(15), 2209-2212 (1993), WoS: A1993KW75600003, Scopus: 2-s2.0-0001688902.
  159. L.B. Koralov, S.K. Nechaev, Ya.G. Sinai, Predel’noe povedenie dvumernogo sluchainogo bluzhdaniya s topologicheskimi ogranicheniyami, Teor. veroyatn. i ee prim., 38(2), 331-344 (1993) [L.B. Koralov, S.K. Nechaev, Y.G. Sinai, Asymptotic behavior of a two-dimensional random walk with topological constraints, Theor. Prob. Appl., 38 (2), 296-306 (1993)], WoS: A1993NY72300007, MathSciNet: 1317982, zbMath: 0807.60067.
  160. Ya.G. Sinai, Sluchainoe bluzhdanie so sluchainym potentsialom, Teor. veroyatn. i ee prim., 38(2), 457-460 (1993) [Y.G. Sinai, A random-walk with random potential, Theor. Prob. Appl., 38 (2), 382-385 (1993)], WoS: A1993NY72300017, Scopus: -, MathSciNet: 1317991, zbMath: 0807.60069.
  161. D.V. Kosygin, A.A. Minasov, Ya.G. Sinai, Statisticheskie svoistva spektrov operatorov Laplasa–Bel’trami na poverkhnostyakh Liuvillya, Uspekhi mat. nauk, 48:4(292), 3-130 (1993) [D.V. Kosygin, A.A. Minasov, Ya.G. Sinai, Statistical properties of the spectra of Laplace-Beltrami operators on Liouville surfaces, Russ. Math. Surv., 48(4), 1-142 (1993)], WoS: A1993NY15100001, Scopus: 2-s2.0-84951858477, MathSciNet: 1257884.
  162. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Statistical mechanics of coupled map lattices, In: Theory and applications of coupled map lattices. Kaneko, Kunihiko (ed.), Chichester: John Wiley & Sons. Nonlinear Sci. Theory Appl. 169-189 (1993). ISBN 0-471-93741-X.
  163. N.S. Bakhvalov, A.A. Borovkov, R.L. Dobrushin, A.V. Zabrodin, V.M. Zolotarev, I.A. Ibragimov, Yu.V. Prokhorov, B.A. Sevast’yanov, Ya.G. Sinai, A.V. Skorokhod, V.A. Statulyavichus, R.Z. Khas’minskii, A.S. Kholevo, D.M. Chibisov, A.N. Shiryaev, Nikolai Nikolaevich Chentsov, Teor. veroyatn. i ee prim., 38(3), 613–623 (1993) [N.S. Bakhvalov, A.A. Borovkov, R.L. Dobrushin, A.V. Zabrodin, V.M. Zolotarev, I.A. Ibragimov, Yu.V. Prokhorov, B.A. Sevast’yanov, Ya.G. Sinai, A.V. Skorokhod, V.A. Statulevichius, R.Z. Khas’minskii, A.S. Kholevo, D.M. Chibisov, A.N. Shiryaev, Memorial: Nikolai Nikolaevitch Chentsov, Theor. Prob. Appl., 38 (3), 506-515 (1993)], WoS: A1993PJ74300010, Scopus: -.
  164. V.I. Arnol’d, N.S. Bakhvalov, K.V. Brushlinskii, I.M. Gel’fand, R.L. Dobrushin, A.V. Zabrodin, I.A. Ibragimov, S.P. Kurdyumov, S.P. Novikov, D.E. Okhotsimskii, Yu.V. Prokhorov, Yu.B. Radvogin, Ya.G. Sinai, R.Z. Khas’minskii, A.S. Kholevo, A.N. Shiryaev, T.M. Eneev, Nikolai Nikolaevich Chentsov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 48:2(290), 165–168 (1993) [Russ. Math. Surv., 48(2), 161–166 (1993)].
  165. V.V. Vishnevskii, B.N. Shapukov, A.P. Shirokov, M.A. Akivis, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, Aleksandr Petrovich Norden (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 48:4(292), 169–170 (1993) [Russ. Math. Surv., 48(4), 185–187 (1993)].
  166. Ya. G. Sinai, L. D. Faddeev, Fond "MATEMATIKA", Uspekhi mat. nauk, 48:6(294), 182–183 (1993) [net v perevode].
  167. Ya.G. Sinai, Statistics of shocks in solutions of inviscid Burgers equation, Commun. Math. Phys., 148 (3), 601-621 (1992), WoS: A1992JM26700008, Scopus: 2-s2.0-34249839748, ADS: 1992CMaPh.148..601S, MathSciNet: 1181071.
  168. Ya. G. Sinai, Raspredelenie nekotorykh funktsionalov ot integrala ot sluchainogo bluzhdaniya, TMF, 90(3), 323–353 (1992) [Ya.G. Sinai, Distribution of some functionals of the integral of a random walk, Theor. Math. Phys., 90(3), 219-241 (1992)], WoS: A1992KF10700001, Scopus: 2-s2.0-33645536910, ADS:  1992TMP....90..219S , MathSciNet: 1182301.
  169. Ya. G. Sinai, K. M. Khanin, Peremeshivanie nekotorykh klassov spetsial’nykh potokov nad povorotom okruzhnosti, Funkts. analiz i ego pril., 26(3), 1-21 (1992) [Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Mixing for some classes of special flows over rotations of the circle, Funct. Anal. Appl., 26(3), 155-169 (1992)], WoS: A1992KE97600001, Scopus: 2-s2.0-0042039377, MathSciNet: 1189019.
  170. Y.G. Sinai, Probability theory. An introductory course. Transl. from the Russian by D. Haughton, Springer Textbook. Berlin: Springer-Verlag. viii,140 pp. (1992). ISBN 3-540-53348-6/pbk, 978-3-662-02845-2 (online), MathSciNet: 1215487.
  171. D.V. Kosygin, Ya.G. Sinai, On the number of lattice points inside a random domain, In: From phase transition to chaos. New York: World Sci. Publishing. River Edge. p. 547-566 (1992). ISBN: 981-02-0938-X, ADS: 1992fptc.book..547K, MathSciNet: 1172554.
  172. A.E. Mazel, Ya.G. Sinai, A limiting distribution connected with fractional parts of linear forms, In: Ideas and methods in mathematical analysis, stochastics and applications, Vol. 1, 220-229 (1992). ISBN 0-521-41929-8 [Papers from the Symposium on Ideas and Methods in Mathematics and Physics in memory of R. Høegh-Krohn (1938-1988), University of Oslo, Oslo, September 1988. Edited by Sergio Albeverio, Jens Erik Fenstad, Helge Holden and Tom Lindstrøm. Cambridge University Press, Cambridge, 1992. xiv+509 pp. ISBN: 0-521-41929-8], MathSciNet: 1190502.
  173. E.M. Lifshitz, I.M. Khalatnikov, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, L.N. Shchur, On the stochastic properties of relativistic cosmological models near the singularity, Perspectives in Theoretical Physics: The Collected Papers of E. M. Lifshitz, p. 731-735. Springer, 1992. ISBN 978-0-08-036364-6 [Reprinted from JETP Lett., 38 (2), 91-94 (1983)].
  174. I.M. Khalatnikov, E.M. Lifshitz, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Ya.G. Sinai, On the stochasticity in relativistic cosmology, Perspectives in Theoretical Physics: The Collected Papers of E. M. Lifshitz, p. 737-752. Springer, 1992. ISBN 978-0-08-036364-6 [Reprinted from Preprint ICTP 84/64, Jun 1984].
  175. R.L. Dobrushin, A.A. Kirillov, V.A. Malyshev, Ya.G. Sinai, A.Ya. Khelemskii, Minlos Robert Adol’fovich (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 47:1(283), 225–226 (1992) [Russ. Math. Surv., 47(1), 275–277 (1992)].
  176. V.S. Vladimirov, A.A. Gonchar, A.B. Zhizhchenko, V.P. Maslov, Yu.A. Mitropol’skii, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, Bogolyubov Nikolai Nikolaevich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 47:3(285), 5–7 (1992) [Russ. Math. Surv., 47(3), 1-3 (1992)].
  177. S.K. Nechaev, Ya.G. Sinai, Limiting-type theorem for conditional distributions of products of independent unimodular 2×2 matrices, Bull. Braz. Math. Soc. (Bol. Soc. Bras. Mat., Nova Sér.), 21(2), 121-132 (1991), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0000771767, ADS: -, MathSciNet: 1139561.
  178. L.B. Koralov, S.K. Nechaev, Ya.G. Sinai, Limiting probability distribution for a random walk with topological constraints, Chaos 1(2), 131-133 (1991), WoS: 000208307700001, Scopus: 2-s2.0-11744286905, ADS: 1991Chaos...1..131K, RINTs: 31123837, MathSciNet: 1135899.
  179. Ya.G. Sinai, Two results concerning asymptotic behavior of solutions of the Burgers equation with force, J. Stat. Phys., 64 (1-2), 1-12 (1991), WoS: A1991FY14400001, Scopus: 2-s2.0-33751098368, ADS: 1991JSP....64....1S, RINTs: 30893434, MathSciNet: 1117645.
  180. V.A. Chulaevsky, Ya.G. Sinai, The exponential localization and structure of the spectrum for 1D quasi-periodic discrete Schrödinger operators, Rev. Math. Phys., 3 (3), 241-284 (1991), ADS: 1991RvMaP...3..241C, RINTs: 1448932, MathSciNet: 1128307.
  181. Ya. G. Sinai, Konechnomernaya sluchainost’, Uspekhi mat. nauk, 46:3(279), 147–159 (1991) [Ya.G. Sinai, Finite-dimensional randomness, Russ. Math. Surv., 46(3), 177-190 (1991)], WoS: A1991HR60700004, Scopus: 2-s2.0-79955579970, RINTs: 30918876, MathSciNet: 1134092.
  182. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Statisticheskie svoistva dvumernykh giperbolicheskikh billiardov, Uspekhi mat. nauk, 46:4(280), 43-92 (1991) [L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Statistical properties of two-dimensional hyperbolic billiards, Russ. Math. Surv., 46(4), 47-106 (1991)], WoS: 10.1070/RM1991v046n04ABEH002827, Scopus: 2-s2.0-84956084246, MathSciNet: 1138952.
  183. Ya.G. Sinai (ed.), Dynamical systems and statistical mechanics. Papers from the seminar on statistical physics held at Moscow State University, Moscow, USSR. Transl. ed. by A. B. Sossinsky., Adv. Sov. Math., 3. Providence, RI: American Mathematical Society (AMS). viii, 254 p. (1991). ISBN 0-8218-4102-5.
  184. Ya.G. Sinai (ed.), Dynamical systems. A Collection of papers., Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1. Singapore etc.: World Scientific, ix, 673 p. (1991). ISBN: 981-02-0436-1.
  185. Ya.G. Sinai (ed.), Mathematical problems of statistical mechanics. (Collection of papers), Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2. Singapore etc.: World Scientific. viii, 353 p. (1991). ISBN 981-02-0553-8/pbk; ISBN 981-02-0552-X/hbk, MathSciNet: 1128756.
  186. Ya. G. Sinaĭ (Editor), Dynamical systems. Collection of papers, Edited by Ya. G. Sinaĭ. Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X, MathSciNet: 1121733.
  187. Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, Space-time chaos in chains of weakly interacting hyperbolic mappings, Adv. Sov. Math., 3, 165-198 (1991) [Dynamical systems and statistical mechanics, Ed. by Ya. G. Sinaĭ. AMS, 1991, 254 pp. ISBN: 0-8218-4102-5].
  188. Ya.G. Sinai, Poisson distribution in a geometric problem, Adv. Sov. Math., 3, 199-214 (1991) [Dynamical systems and statistical mechanics, Ed. by Ya. G. Sinaĭ. AMS, 1991, 254 pp. ISBN: 0-8218-4102-5].
  189. Ya.G. Sinaĭ, Markov partitions and C-diffeomorphisms, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 259-280 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  190. Ya.G. Sinaĭ, Construction of Markov partitions, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 281-289 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  191. Ya.G. Sinaĭ, Dynamical systems with elastic reflections, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 291-343 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  192. Ya.G. Sinaĭ, N.I. Chernov, Ergodic properties of certain systems of two-dimensional discs and three-dimensional balls, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 345–371 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  193. Ya.G. Sinaĭ, N.I. Chernov, Entropy of a gas of hard spheres with respect to the group of space-time translations, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 373–389 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  194. E.B. Vul, Ya.G. Sinaĭ, K.M. Khanin, Feigenbaum universality and the thermodynamic formalism, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 501–540 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  195. K.M. Khanin, Ya.G. Sinaĭ, The renormalization group method and Kolmogorov-Arnolʹd-Moser theory, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 541–566 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  196. Ya.G. Sinaĭ, K.M. Khanin, Smoothness of conjugacies of diffeomorphisms of the circle with rotations, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 1, 567–597 (1991) [Dynamical systems. Collection of papers. Edited by Ya. G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. x+673 pp. ISBN: 981-02-0436-1; 981-02-0437-X].
  197. R.A. Minlos, Ya.G. Sinai, Some new results on first order phase transitions in lattice gas models, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2, 1-31 (1991) [Mathematical problems of statistical mechanics. Collection of papers. Edited by Ya.G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. viii+353 pp. ISBN: 981-02-0552-X; 981-02-0553-8].
  198. R.A. Milnos, Ya.G. Sinai, The phenomenon of "phase separation'' at low temperatures in some lattice models of a gas. I, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2, 33-93 (1991) [Mathematical problems of statistical mechanics. Collection of papers. Edited by Ya.G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. viii+353 pp. ISBN: 981-02-0552-X; 981-02-0553-8].
  199. R.A. Milnos, Ya.G. Sinai, The phenomenon of "phase separation'' at low temperatures in some lattice models of a gas. II, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2, 95-170 (1991) [Mathematical problems of statistical mechanics. Collection of papers. Edited by Ya.G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. viii+353 pp. ISBN: 981-02-0552-X; 981-02-0553-8].
  200. S.A. Pirogov, Ya.G. Sinaĭ, Phase diagrams of classical lattice systems, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2, 245-252 (1991) [Mathematical problems of statistical mechanics. Collection of papers. Edited by Ya.G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. viii+353 pp. ISBN: 981-02-0552-X; 981-02-0553-8].
  201. S.A. Pirogov, Ya.G. Sinaĭ, Phase diagrams of classical lattice systems. Continuation, Advanced Series in Nonlinear Dynamics, 2, 253-263 (1991) [Mathematical problems of statistical mechanics. Collection of papers. Edited by Ya.G. Sinaĭ. World Scientific Publishing Co., Inc., Teaneck, NJ, 1991. viii+353 pp. ISBN: 981-02-0552-X; 981-02-0553-8].
  202. Ya.G. Sinai, Mathematical problems in the theory of quantum chaos, Lect. Notes Math., 1469, 41-59 (1991) [Geometric Aspects of Functional Analysis, J. Lindenstrauss, V.D. Milman, Eds. Springer, ix,191 pp, ISBN 978-3-540-54024-3], WoS: A1991BT95R00003, Scopus: 2-s2.0-0041364036, MathSciNet: 1123531.
  203. S.K. Nechaev, Ya.G. Sinai, Scaling behavior of random walks with topological constraints, New Trends in Probability and Statistics, Vol. 1, 683-693 (1991) [Proc. 23-th Bakuriani Colloq. in Honour of Yu. V. Prokhorov, Bakuriani, USSR 24 February - 4 March, 1990, Sazonov, V.V.; Shervashidze, T.L. (eds.), De Gruyter, 1991 xvi, 702 p. (1991)], MathSciNet: 1200949.
  204. Y.G. Sinai, Hyperbolic billards, Proc. Int. Congr. Math. (ICM), August 21-29, 1990, Kyoto, Japan, Vol. I, 249-260 (1991). Satake, Ichiro (ed.), Tokyo etc.: Springer-Verlag. lxxxvi, 768 p. (1991). ISBN 4-431-70047-1, MathSciNet: 1159216.
  205. C.M. Series, Ya.G. Sinai, Ising models on the Lobachevsky plane, Commun. Math. Phys., 128 (1), 63-76 (1990), WoS: A1990CR90200003, Scopus: 2-s2.0-0002500545, RINTs: 30813502, MathSciNet: 1042443.
  206. Ya.G. Sinai, Some mathematical problems in the theory of quantum chaos, Physica A 163 (1), 197-204 (1990) [Erratum - Physica A 173(1-2), 302 (1991)], WoS: A1990CV08300023, Scopus: 2-s2.0-0041364036, ADS: 1990PhyA..163..197S, MathSciNet: 1043648.
  207. L. A. Bunimovich, Ya. G. Sinai, N. I. Chernov, Markovskie razbieniya dlya dvumernykh giperbolicheskikh billiardov, Uspekhi mat. nauk, 45:3(273), 97–134 (1990) [L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Markov partitions for two-dimensional hyperbolic billiards, Russ. Math. Surv., 45(3), 105-152 (1990)], WoS: A1990EZ60500002, Scopus: 2-s2.0-0002031610, MathSciNet: 1071936.
  208. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, Statistika reshenii tselochislennogo uravneniya ax − by = ±1, Funkts. analiz i ego pril., 24(3), 1-8 (1990) [E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, Statistics of solutions of the integral equation ax − by = ±1, Funct. Anal. Appl., 24(3), 165-171 (1990)], WoS: A1990FF76400001, MathSciNet: 1082025.
  209. V.A. Chulaevsky, Ya.G. Sinaĭ, Anderson localization and KAM-theory, Analysis, et cetera, 237–249 (1990) [Research papers published in honor of Jürgen Moser's 60th birthday. Edited by Paul H. Rabinowitz and Eduard Zehnder. Academic Press, Inc., Boston, MA, 1990. xii+694 pp. ISBN: 0-12-574249-5], MathSciNet: 1039347.
  210. Ya.G. Sinai, Mathematical problems in the theory of quantum chaos, In: Chaos/Khaos, 395-414, AIP, New York, 1990 [Chaos/Khaos: Soviet-American perspectives on nonlinear science. Papers from the Soviet-American Conference, Woods Hole, Massachusetts, July 1989. Ed. by D.K. Campbell. American Institute of Physics, New York, 1990. xvi+496 pp. ISBN: 0-88318-777-9; 0-88318-778-7], MathSciNet: 1123531.
  211. Ya.G. Sinai, Kolmogorov's Work on Ergodic Theory, Ann. Probab., 17 (3), 833-839 (1989), WoS: A1989AR79300003, MathSciNet: 1009437.
  212. V.A. Chulaevsky, Ya.G. Sinai, Anderson localization for the 1-D discrete Schrödinger operator with two-frequency potential, Commun. Math. Phys., 125 (1), 91-112 (1989), WoS: A1989AR50100008, Scopus: 2-s2.0-0001859501, RINTs: 30810702.
  213. Ya.G. Sinai, V. Yakhot, Limiting probability distributions of a passive scalar in a random velocity field, Phys. Rev. Lett. 63(18), 1962-1964 (1989), WoS: A1989AW83700018, Scopus: 2-s2.0-0001330426, RINTs: 30799583.
  214. Ya. G. Sinai, K. M. Khanin, Gladkost’ sopryazhenii diffeomorfizmov okruzhnosti s povorotami, Uspekhi mat. nauk, 44:1(265), 57–82 (1989) [Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Smoothness of conjugacies of diffeomorphisms of the circle with rotations, Russ. Math. Surv., 44(1), 69-99 (1989)], WoS: A1989CD32200004, Scopus: 2-s2.0-0002103709, RINTs: 30812105, MathSciNet: 0997684.
  215. L.A. Bunimovich, I. P. Cornfeld, R.L. Dobrushin, M.V. Jakobson, N.B. Maslova, Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinaĭ, Yu.M. Sukhov, A.M. Vershik, Dynamical systems. II. Ergodic theory with applications to dynamical systems and statistical mechanics., Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Vol. 2. Springer-Verlag, Berlin, 1989. x+281 pp. ISBN: 3-540-17001-4 [Edited and with a preface by Ya.G. Sinaĭ / Perevod russkogo izdaniya Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2). M.: VINITI, 1985], MathSciNet: 1024068.
  216. Ya.G. Sinai, O predel’nykh teoremakh dlya kratnykh trigonometricheskikh summ Veilya, Tr. MIAN, 191 (Statisticheskaya mekhanika i teoriya dinamicheskikh sistem. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akad. Nikolaya Nikolaevicha Bogolyubova), 118-129 (1989) [Ya.G. Sinai, Limit theorems for multiple trigonometric Weyl sums, Proc. Steklov Inst. Math. 191(2), 131-143 (1992)].
  217. A.A. Kirillov, V.A. Malyshev, R.A. Minlos, S.P. Novikov, M.Sh. Pinsker, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, S.B. Shlosman, Roland L’vovich Dobrushin (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:6(270), 161–162 (1989) [A.A. Kirillov, V.A. Malyshev, R.A. Minlos, S.P. Novikov, M.Sh. Pinsker, S.B. Shlosman, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, Roland L'vovich Dobrushin (on his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 44(6), 197–199 (1989)], Scopus: 2-s2.0-84956069307.
  218. A. Jaffe, Ya. Sinai, Editorial, Commun. Math. Phys., 125 (1), 1 (1989).
  219. Ya.G. Sinai, A.N. Shiryaev, K pyatidesyatiletiyu sozdaniya kafedry teorii veroyatnostei mekhaniko-matematicheskogo fakul’teta MGU, osnovannoi A.N. Kolmogorovym, Teor. veroyatn. i ee prim., 34(1), 190-191 (1989) [Ya.G. Sinai, A.N. Shiryaev, The Fiftieth Anniversary of the Creation of the Probability Theory Department of the Mechanics and Mathematics Faculty of Moscow University, Founded by A. N. Kolmogorov, Theory Probab. Appl. 34(1), 164-165 (1989)].
  220. V.A. Malyshev, Ya.G. Sinai, O nekotorykh rabotakh po ergodicheskoi teorii i matematicheskim problemam statisticheskoi mekhaniki na kafedre teorii veroyatnostei MGU, Teor. veroyatn. i ee prim., 34(1), 215-222 (1989) [V.A. Malyshev, Ya.G. Sinai, Some Research in Ergodic Theory and Mathematical Problems of Statistical Mechanics in the Moscow University Department of Probability Theory, Theory Probab. Appl. 34(1), 186-193 (1989)].
  221. Ya.G. Sinai, About A. N. Kolmogorov's work on the entropy of dynamical systems, Ergodic Theory and Dynamical Systems, 8(4), 501-502 (1988), WoS: A1988T181600002, Scopus: 2-s2.0-84971916643, RINTs: 31036820, MathSciNet: 0980792.
  222. Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Renormalization group method in the theory of dynamical systems, Int. J. Mod. Phys. B 2 (2), 147-165 (1988).
  223. Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, Space-time chaos in the system of weakly interacting hyperbolic systems, J. Geom. Phys., 5(3), 483-492 (1988), Scopus: 2-s2.0-38249030551, RINTs: 30891714.
  224. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Spacetime chaos in coupled map lattices, Nonlinearity, 1 (4), 491-516 (1988), WoS: 000204911700001, Scopus: 2-s2.0-0001163022, MathSciNet: 0967468.
  225. Ya.G. Sinai, The absence of the poisson distribution for spacings between quasi-energies in the quantum kicked-rotator model, Physica D 33 (1-3), 314-316 (1988), WoS: A1988R418000022, Scopus: 2-s2.0-1242347817, RINTs: 31188152, MathSciNet: 0984625.
  226. Ya.G. Sinai, Dynamics of local equilibrium Gibbs distributions and Euler equations. The one-dimensional case, Selecta Math. Soviet., 7(3), 279-289 (1988).
  227. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, Contour models with interaction and their applications, Selecta Math. Soviet., 7(3), 291-315 (1988).
  228. Ya. G. Sinai, I. M. Khalatnikov (red. perevoda), Fraktaly v fizike : Tr. VI Mezhdunar. simpoz. po fraktalam v fizike (MTsTF, Triest, Italiya, 9-12 iyulya 1985) / Pod red. L. P’etronero, E. Tozatti; Per. s angl. pod red. Ya. G. Sinaya, I. M. Khalatnikova., M. : Mir, 1988. - 670 s. ISBN 5-03-001295-8.
  229. Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, On stable manifolds for class of two-dimensional diffeomorphisms, Lect. Notes Math., 1346, 113-125 (1988) [Topology and Geometry — Rohlin Seminar, Ed. by O. Ya. Viro. Springer, xi,581 pp, ISBN 978-3-540-50237-1].
  230. [Otdel geometrii, topologii MIAN SSSR], Sergei Petrovich Novikov (k pyatidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 43:4(262), 3-9 (1988) [D.V. Anosov, B.A. Dubrovin, A.A. Mal’tsev, O.A. Oleinik, A.N. Shiryaev, Ya.G. Sinai, Sergei Petrovich Novikov (on his fiftieth birthday), Russ. Math. Surv., 43(4), 1-10 (1988)], MathSciNet: 0969564.
  231. V. M. Kharlamov, A. N. Varchenko, V. M. Petkov, Ya. G. Sinai, K. M. Khanin, S. Yu. Dobrokhotov, A. B. Givental’, V. A. Dobrynin, Zasedaniya seminara imeni I.G. Petrovskogo po differentsial’nym uravneniyam i matematicheskim problemam fiziki, Uspekhi mat. nauk, 43:3(261), 239–245 (1988).
  232. K.M. Khanin, Ya.G. Sinai, A new proof of M. Herman's theorem, Commun. Math. Phys., 112 (1), 89-101 (1987), WoS: A1987J731900006, Scopus: 2-s2.0-0002545836, RINTs: 30838931, MathSciNet: 0904139.
  233. Ya.G. Sinai, Anderson localization for one-dimensional difference Schrödinger operator with quasiperiodic potential, J. Stat. Phys., 46 (5-6), 861-909 (1987), WoS: A1987H474400006, Scopus: 2-s2.0-0000763917, MathSciNet: 0893122.
  234. Ya. G. Sinai, N. I. Chernov, Ergodicheskie svoistva nekotorykh sistem dvumernykh diskov i trekhmernykh sharov, Uspekhi mat. nauk, 42:3(255), 153-174 (1987) [Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Ergodic properties of certain systems of two-dimensional discs and three-dimensional balls, Russ. Math. Surv., 42(3), 181-207 (1987)], WoS: A1987N637200006, Scopus: 2-s2.0-84956132011, MathSciNet: 0896880.
  235. S.P. Novikov, Ya.G. Sinai (Eds.), Mathematical physics reviews. Vol. 6, Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 6. Harwood Academic Publishers, Chur, 1987. xii+271 pp. ISBN: 3-7186-0292-X, MathSciNet: 0968670.
  236. E.I. Dinaburg, A.E. Mazel’, Ya.G. Sinai, The ANNNI model and contour models with interaction, Mathematical physics reviews, Vol. 6, 113–168 (1987) [Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 6. Edited by S. P. Novikov and Ya. G. Sinaĭ. Harwood Academic Publishers, Chur, 1987. xii+271 pp. ISBN: 3-7186-0292-X].
  237. Ya.G. Sinai, Anderson localization for one-dimensional difference Schrödinger operators with quasiperiodic potentials, VIIIth international congress on mathematical physics (Marseille, July 16–25, 1986), 283–291. Edited by M. Mebkhout and R. Sénéor, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1987. xviii+872 pp. ISBN: 9971-50-208-9, MathSciNet: 0915574.
  238. Ya.G. Sinai, The renormalization group method in the theory of dynamical systems (Russian. English summary), Trudy soveshcheniya "Renormgruppa - 86", Dubna, 26–29 avg. 1986, s. 203–222, 397–398, 407. Pod red. D.V. Shirikova, A.A. Vladimirova, D.I. Kazakova. Dubna, OIYaI, 1987, 415 s., MathSciNet: 0947749.
  239. Ya.G. Sinai, M.R. Soloveichik, One-dimensional classical massive particle in the ideal gas, Commun. Math. Phys., 104 (3), 423-443 (1986), WoS: A1986C007200004, Scopus: 2-s2.0-0000665482, ADS: 1986CMaPh.104..423S, MathSciNet: 838822.
  240. D. Ruelle, Ya.G. Sinai, From dynamical systems to statistical mechanics and back, Physica A 140 (1-2), 1-8 (1986), WoS: A1986F673200002, Scopus: 2-s2.0-0040233908, RINTs: 31089158.
  241. Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Novyi podkhod k postroeniyu nepodvizhnykh tochek renormgruppy v dinamicheskikh sistemakh, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Radiofizika, 29(9), 1061–1066 (1986) [Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, L.N. Shchur, A new approach to the construction of fixed points of the renormalization group in dynamical systems, Radiophysics and Quantum Electronics, 29(9), 803-808 (1986)], Scopus: 2-s2.0-0022782143, ADS: 1986R&QE...29..803S, MathSciNet: 0877440.
  242. Ya.G. Sinai, Kurs teorii veroyatnostei. Chast’ 1, M.: Izd-vo MGU, 1986 - 113 s.
  243. Ya. G. Sinai, Kurs teorii veroyatnostei. Chast’ 2, M.: Izd-vo MGU, 1986, 106 s.
  244. V.I. Arnol’d, A.M. Vershik, O.Ya. Viro, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, D.B. Fuks, Vladimir Abramovich Rokhlin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 41:3(249), 159–163 (1986) [V.I. Arnol’d, A.M. Vershik, O.Ya. Viro, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, D.B. Fuks, Vladimir Abramovich Rokhlin (obituary), Russ. Math. Surv., 41(3), 189–195 (1986)].
  245. J.B. Vul, Ja.G. Szinaj, K.M. Khanin, A Feigenbaum-univerzalitás és a termodinamikai formalizmus, Alkalmazott Matematikai Lapok (Hungary), 11(1-2), 201-237 (1985) [E.B. Vul, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Universal’nost’ Feigenbauma i termodinamicheskii formalizm (perevod na vengerskii), Uspekhi mat. nauk, 39:3(237), 3-37 (1984)].
  246. Ya.G. Sinai, An answer to a question by J. Milnor, Comment. Math. Helvetici, 60 (1), 173-178 (1985), WoS: A1985ANH6200001, Scopus: 2-s2.0-51249174698, MathSciNet: 0800001.
  247. E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, An analysis of ANNNI model by Peierl's contour method, Commun. Math. Phys., 98 (1), 119-144 (1985), WoS: A1985ADY6700007, Scopus: 2-s2.0-0009301007, RINTs: 30812991, MathSciNet: 0785264.
  248. C. Boldrighini, A. Pellegrinotti, E. Presutti, Ya.G. Sinai, M.R. Soloveichik, Ergodic properties of a semi-infinite one-dimensional system of statistical mechanics, Commun. Math. Phys., 101 (3), 363-382 (1985), WoS: A1985ARY8200004, Scopus: 2-s2.0-0000241369, MathSciNet: 0815190.
  249. I.M. Khalatnikov, E.M. Lifshitz, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Ya.G. Sinai, On the stochasticity in relativistic cosmology, J. Stat. Phys., 38 (1-2), 97-114 (1985), WoS: A1985ACY7000008, Scopus: 2-s2.0-0002243991, ADS: 1985JSP....38...97K, RINTs: 30811903, MathSciNet: 0784932.
  250. Ya.G. Sinai, O strukture spektra raznostnogo operatora Shryodingera s pochti periodicheskim potentsialom okolo levogo kraya, Funkts. analiz i ego pril., 19(1), 42-48 (1985) [Ya.G. Sinai, Structure of the spectrum of the Schrödinger operator with almost-periodic potential in the vicinity of its left edge, Funct. Anal. Appl., 19(1), 34-39 (1985)], WoS: A1985ARH0800006, Scopus: 2-s2.0-33749529806, MathSciNet: 0783705.
  251. Ya.G. Sinai, Kurs teorii veroyatnostei. Chast’ 1, M.: Izd-vo MGU, 1985, 128 s, MathSciNet: 0835444.
  252. I.P. Kornfel’d, Ya.G. Sinai, Obshchaya ergodicheskaya teoriya grupp preobrazovanii s invariantnoi meroi. Gl. 1. Pervonachal’nye ponyatiya i osnovnye primery ergodicheskoi teorii, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 7–35 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, 1-97 ? (1989)].
  253. I.P. Kornfel’d, Ya.G. Sinai, Obshchaya ergodicheskaya teoriya grupp preobrazovanii s invariantnoi meroi. Gl. 2. Spektral’naya teoriya dinamicheskikh sistem, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 35–44 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, 1-97 ? (1989)].
  254. I.P. Kornfel’d, Ya.G. Sinai, Obshchaya ergodicheskaya teoriya grupp preobrazovanii s invariantnoi meroi. Gl. 3. Entropiinaya teoriya dinamicheskikh sistem, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 44–70 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, 1-97 ? (1989)].
  255. Ya.G. Sinai, Ergodicheskaya teoriya gladkikh dinamicheskikh sistem. Gl. 6. Stokhastichnost’ gladkikh dinamicheskikh sistem. Elementy teorii KAM, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 115–122 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, 99-195 ? (1989)].
  256. Ya.G. Sinai (Red.), Dinamicheskie sistemy statisticheskoi mekhaniki i kineticheskie uravneniya: Soderzhanie, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 233–234 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, … (1989)].
  257. Ya.G. Sinai, Dinamicheskie sistemy statisticheskoi mekhaniki i kineticheskie uravneniya. Gl. 10. Dinamicheskie sistemy statisticheskoi mekhaniki, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.2 (Dinamicheskie sistemy – 2), 235–284 (1985) [Encycl. Math. Sci. 2, 197-275 ? (1989)].
  258. Ya.G. Sinai, E. Presutti, M. Soloveichik, Hyperbolity and Möller-morphism for a model of classical statistical mechanics, Prog. in Physics, 10, 253-284 (1985) [Statistical Physics and Dynamical Systems: Rigorous results. Papers from the second colloquium and workshop on random fields: rigorous results in statistical mechanics, Köszeg, August 26–September 1, 1984. Edited by J. Fritz, A. Jaffe and D. Szász. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1985. xxi+481 pp. ISBN: 0-8176-3300-6].
  259. S.E. Burkov, Ya.G. Sinai, Non-KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) incommensurate states of the discrete Frenkel-Kontorova chain, J. Physique Lett., 45 (9), 409-412 (1984), WoS: A1984ST58500002, Scopus: 2-s2.0-0021428133.
  260. N.G. Khimchenko, Ya.G. Sinai, On the description of classical reflectionless potentials, Reports on Mathematical Physics, 20(1), 53-63 (1984), Scopus: 2-s2.0-48549111775, MathSciNet: 0761330.
  261. E.B. Vul, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Universal’nost’ Feigenbauma i termodinamicheskii formalizm, Uspekhi mat. nauk, 39:3(237), 3-37 (1984) [E.B. Vul, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Feigenbaum universality and the thermodynamic formalism, Russ. Math. Surv., 39(3), 1-40 (1984)], MathSciNet: 0747790.
  262. S. E. Burkov, Ya. G. Sinai, O chislakh vrashcheniya, ne otnosyashchikhsya k teorii KAM, Funkts. analiz i ego pril., 18(4), 73–74 (1984) [S.E. Burkov, Ya.G. Sinai, Rotation numbers that have nothing to do with the KAM theory, Funct. Anal. Appl., 18(4), 327-328 (1984)], WoS: A1984ALX6500006, MathSciNet: 0775935.
  263. K.M. Efimov, Ya.G. Sinai, Gidrodinamicheskie modeli gaza Lorentsa s periodicheskoi konfiguratsiei otrazhatelei, V kn.: Nekotorye problemy sovremennogo analiza. M.: Izd-vo MGU, 102-119 (1984) [K.M. Efimov, Ya.G. Sinai, Hydrodynamic modes for a Lorentz gas with a periodic configuration of scatterers, Transl., II. Ser., Am. Math. Soc. 137, 101-112 (1987)].
  264. I.M. Khalatnikov, E.M. Lifshitz, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Ya.G. Sinai, On the stochastic properties of relativistic cosmological models near the singularity, In: General Relativity and Gravitation: Proc. 10th Int. Con. on General Relativity and Gravitation, Padova, July 3–8, 1983. Ed. by B. Bertotti, F. de Felice and A. Pascolini, 1984, pp. 343-349 [Fundamental Theories of Physics, Volume 9, Springer, Dordrecht, xvi+517 pp. ISBN 978-94-009-6471-6, 978-94-009-6469-3], ADS: 1984grg..conf..343K, InSpire: 1514128, RINTs: -, MathSciNet: 0926091.
  265. I.M. Khalatnikov, E.M. Lifshitz, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Ya.G. Sinai, On the Stochasticity in Relativistic Cosmology, ICTP Preprint IC/84/64, Jun 1984. 29pp. [see also: Perspectives in Theoretical Physics: The Collected Papers of E. M. Lifshitz, p. 737-752. Springer, 1992. ISBN 978-0-08-036364-6], InSpire: 204584.
  266. C. Boldrighini, L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, On the Boltzmann equation for the Lorentz gas, J. Stat. Phys., 32 (3), 477-501 (1983), WoS: A1983RH53500003, Scopus: 2-s2.0-0003342752, MathSciNet: 0725107.
  267. E.M. Lifshits, I.M. Khalatnikov, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, L.N. Shchur, O stokhasticheskikh svoistvakh relyativistskikh kosmologicheskikh modelei vblizi osoboi tochki, Pis’ma v ZhETF, 38 (2), 79-82 (1983) [E.M. Lifshitz, I.M. Khalatnikov, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, L.N. Shchur, On the stochastic properties of relativistic cosmological models near the singularity, JETP Lett., 38 (2), 91-94 (1983)], WoS: A1983RX06100012, ADS: 1983JETPL..38...91L, RINTs: -.
  268. Ya. G. Sinai, Ob osnovnykh sostoyaniyakh antiferromagnitnoi modeli Daisona, TMF, 57(1), 97-104 (1983) [Ya.G. Sinai, Ground states of antiferromagnetic hierarchical Dyson models, Theor. Math. Phys., 57(1), 1014-1019 (1983)], WoS: A1983SR12800011, MathSciNet: 0726542.
  269. A. I. Gol’berg, Ya. G. Sinai, K. M. Khanin, Universal’nye svoistva dlya posledovatel’nostei bifurkatsii utroeniya perioda, Uspekhi mat. nauk, 38:1(229), 159–160 (1983) [A.I. Gol’berg, Ya.G. Sinai, K.M. Khanin, Universal properties for sequences of bifurcations of period three, Russ. Math. Surv., 38(1), 187-188 (1983)].
  270. S. E. Burkov, Ya. G. Sinai, Fazovye diagrammy odnomernykh reshetchatykh modelei s dal’nodeistvuyushchim antiferromagnitnym vzaimodeistviem, Uspekhi mat. nauk, 38:4(232), 205–225 (1983) [S.E. Burkov, Ya.G. Sinai, Phase diagrams of one-dimensional lattice models with long-range antiferromagnetic interaction, Russ. Math. Surv., 38(4), 235-257 (1983)], WoS: A1983TA39200010, Scopus: 2-s2.0-84957129199, RINTs: 30977932, MathSciNet: 0710121.
  271. I.M. Khalatnikov, E.M. Lifshitz, K.M. Khanin, L.N. Shchur, Ya.G. Sinai, On the stochastic properties of relativistic cosmological models near the singularity, 3rd annual ICTP summer workshop on particle physics, Trieste (Italy), 20 June - 31 July 1983, p. 350-353.
  272. V.V. Anshelevich, K.M. Khanin, Ya.G. Sinai, Symmetric random walks in random environments, Commun. Math. Phys., 85 (3), 449-470 (1982), WoS: A1982PE96100007, ADS: 1982CMaPh..85..449A.
  273. Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, Gibbs measures for partially hyperbolic attractors, Ergodic Theory and Dynamical Systems, 2(3-4), 417-438 (1982), Scopus: 2-s2.0-0001186298, MathSciNet: 0721733.
  274. Ya.G. Sinai, Commensurate-incommensurate phase transitions in one-dimensional chains, J. Stat. Phys., 29 (3), 401-425 (1982), WoS: A1982PW65100001, ADS: 1982JSP....29..401S, MathSciNet: 0704582.
  275. Ya.G. Sinai, Perekhod «soizmerimost’-nesoizmerimost’» v odnomernykh tsepochkakh, ZhETF, 83 (3), 1223-1231 (1982) [Ya.G. Sinai, The “commensurability-non-commensurability” transition in one-dimensional chains, Sov. Phys. JETP, 56(3), 698-702 (1982)], WoS: A1982PK95600039, MathSciNet: 0706252.
  276. Ya.G. Sinai, Predel’noe povedenie odnomernogo sluchainogo bluzhdaniya v sluchainoi srede, Teor. veroyatn. i ee prim., 27(2), 247-258 (1982) [Ya.G. Sinai, The Limiting Behavior of a One-Dimensional Random Walk in a Random Medium, Theory Probab. Appl., 27(2), 256-268 (1982)], MathSciNet: 0673167.
  277. Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Entropiya gaza tverdykh sfer po otnosheniyu k gruppe prostranstvenno-vremennykh sdvigov, Tr. seminara im. I.G. Petrovskogo, № 8, 218–238 (1982) [Ya.G. Sinai, N.I. Chernov, Entropy of a gas of hard spheres with respect to the group of space-time translations, J. Sov. Math., 32(4), 389-406 (1986)], Scopus: 2-s2.0-34250122252, MathSciNet: 673167.
  278. I.P. Cornfeld, S.V. Fomin, Ya.G. Sinai, Ergodic theory, New York-Heidelberg-Berlin: Springer-Verlag, 1982, x+486 pp. ISBN: 0-387-90580-4 [Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 245], MathSciNet: 0832433.
  279. Ya.G. Sinai, Theory of Phase Transitions: Rigorous Results, Oxford etc.: Pergamon Press, 1982. viii+150 pp. ISBN: 0-08-026469-7 [International Series in Natural Philosophy, Vol. 108].
  280. Ya.G. Sinai, Lorentz gas and random walks, Lect. Notes Phys., 153, 12-14 (1982) [Mathematical Problems in Theoretical Physics, Ed. R. Schrader et al, Springer, xii,429 pp, ISBN 978-3-540-11192-4].
  281. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Statistical properties of Lorentz gas with periodic configuration of scatterers, Commun. Math. Phys., 78 (4), 479-497 (1981), WoS: A1981LC68900002, Scopus: 2-s2.0-11744373241, ADS: 1981CMaPh..78..479B.
  282. J.G. Sinai, E.B. Vul, Hyperbolicity conditions for the Lorenz model, Physica D 2 (1), 3-7 (1981), WoS: A1981MH77200001, Scopus: 2-s2.0-33645644841.
  283. Ya.G. Sinai, The stochasticity of dynamical systems, Selecta Math. Soviet., 1(1), 100-119 (1981).
  284. Ya.G. Sinai, Nesluchainost’ sluchainogo, Priroda, №3, 72-81 (1981).
  285. Ya.G. Sinai, L.P. Sil’nikov (red.), Strannye attraktory, Matematika: Novoe v zarubezhnoi nauke, M.: Mir, 1981, 255 s. - Per. s angl.
  286. Ya.G. Sinaj, Random walks and some problems concerning Lorentz gas, RIMS Kôkyûroku, 439, 6-17 (1981) [Random systems and dynamical systems, Proc. Symp., Kyoto, Jan 7-9, 1981. Ed. by H. Totoki].
  287. Ya.B. Pesin, Ya.G. Sinai, Hyperbolicity and stochasticity of dynamical systems, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 2, 53-115 (1981) [Edited by S. P. Novikov. Harwood Academic Publishers, Chur, 1981. x+267 pp. ISBN: 3-7186-0069-2].
  288. D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, M.I. Zelikin, A.N. Kolmogorov, O.V. Lokutsievskii, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinai, V.M. Tikhomirov, M.V. Yakobson, Vladimir Mikhailovich Alekseev (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 36:4(220), 177–182 (1981) [D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, M.I. Zelikin, A.N. Kolmogorov, O.V. Lokutsievskii, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinai, V.M. Tikhomirov, M.V. Yakobson, Vladimir Mikhailovich Alekseev (obituary), Russ. Math. Surv., 36(4), 201–206 (1981)], WoS: A1981PY23400005.
  289. N.N. Bogolyubov, I.M. Gel’fand, R.L. Dobrushin, A.A. Kirillov, M.G. Krein, D.A. Leites, R.A. Minlos, Ya.G. Sinai, M.A. Shubin, Feliks Aleksandrovich Berezin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 36:4(220), 185–190 (1981) [N.N. Bogolyubov, I.M. Gel’fand, R.L. Dobrushin, A.A. Kirillov, M.G. Krein, D.A. Leites, R.A. Minlos, G.Si. Yakovnai, M.A. Shubin, Feliks Aleksandrovich Berezin (obituary), Russ. Math. Surv., 36(4), 209–216 (1981)].
  290. Ya.G. Sinai, S.M. Ulam, Ergodic and kinetic properties of the Lorentz gas, Annals N.Y. Acad. Sci., 357, 143-149 (1980) [Nonlinear Dynamics, Int. Conf., New York 1979], Scopus: 2-s2.0-84985449142.
  291. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Markov partitions for dispersed billiards, Commun. Math. Phys., 78 (2), 247-280 (1980) [Erratum — ibid, 107 (2), 357-358 (1986)], WoS: A1980KW66700004, Scopus: 2-s2.0-0000915121, ADS: 1980CMaPh..78..247B.
  292. Ja.G. Sinai, E.B. Vul, Discovery of closed orbits of dynamical systems with the use of computers, J. Stat. Phys., 23 (1), 27-47 (1980), WoS: A1980KL54800003, Scopus: 2-s2.0-0002929195, ADS: 1980JSP....23...27S, RINTs: 30813935.
  293. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Ergodicheskie svoistva billiardnykh sistem, Uspekhi mat. nauk, 35:2(212), 253-254 (1980).
  294. R.L. Dobrushin, Ya.G. Sinai, D. Griffeath (eds.), Multicomponent random systems, Advances in Probability and Related Topics, Vol. 6. New York, Basel: Marcel Dekker, Inc. 1980, xi+606 pp. ISBN: 0-8247-6831-0.
  295. Ya.G. Sinai, Teoriya fazovykh perekhodov. Strogie rezul’taty, M.: Nauka, 1980, 204 s.; 2-e izd., dop. - M.; Izhevsk : R&C Dynamics, 2001. - 237 s. : ISBN 5-93972-102-8.
  296. I.P. Kornfel’d, Ya.G. Sinai, S.V. Fomin, Ergodicheskaya teoriya, M.: Nauka, 1980, 384 s.
  297. R.L. Dobrushin, Ya.G. Sinai, Mathematical problems in statistical mechanics, Mathematical physics reviews, Vol. 1, pp. 55–106 (1980) [Ed. by. S.P. Novikov. Sov. Sci. Rev. Sect. C Math. Phys. Rev., 1, Harwood Academic Publ., Chur, 1980, xi+207 pp. ISBN: 3-7186-0019-6].
  298. K.M. Khanin, Ya.G. Sinai, Existence of free energy for models with long-range random Hamiltonians, J. Stat. Phys., 20 (6), 573-584 (1979), WoS: A1979HF60100001, Scopus: 2-s2.0-0009159102, ADS: 1979JSP....20..573K.
  299. Ya. G. Sinai, Ergodicheskie svoistva gaza Lorentsa, Funkts. analiz i ego pril., 13(3), 46–59 (1979) [Ya.G. Sinai, Ergodic properties of Lorentz gas, Funct. Anal. Appl., 13(3), 192–202 (1979)].
  300. Ya.G. Sinai, Development of Krylov ideas, Add. to the book: N.S. Krylov, Works on the foundation of statistical physics. Princeton Univ. Press, p. 239-281 (1979).
  301. Ya.G. Sinai, Stokhastichnost’ dinamicheskikh sistem, V kn.: Nelineinye volny. M.: Nauka, s. 192-212 (1979).
  302. L.A. Bunimovich, Ya.G. Sinai, Stokhastichnost’ attraktora v modeli Lorentsa, V kn.: Nelineinye volny. M.: Nauka, s. 212-226 (1979).
  303. A.B. Migdal, Ya.G. Sinai, Yu.L. Zeeman (translators), Works on the Foundations of Statistical Physics by Nikolai Sergeevich Krylov, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1979. xxviii+283 pp. ISBN: 0-691-08230-8 [Princeton Series in Physics].
  304. Ya. G. Sinai, Billiardnye traektorii v mnogogrannom ugle, Uspekhi mat. nauk, 33:1(199), 229–230 (1978) [Ya.G. Sinai, Billiard trajectories in a polyhedral angle, Russ. Math. Surv., 33(1), 219–220 (1978)].
  305. R.L. Dobrushin, Ya.G. Sinai (red.), Mnogokomponentnye sluchainye sistemy, M.: Nauka, 1978 - 324 s.
  306. Ya.G. Sinai, Mathematical foundations of the renormalization group method in statistical physics, Lect. Notes Phys., 80, 303-311 (1978) [Mathematical Problems in Theoretical Physics, Ed.G. Dell'Antonio et al. Springer, vi,438 pp, ISBN 978-3-540-08853-0].
  307. E.B. Vul’, Ya.G. Sinai, A structurally stable mechanism of appearance of invariant hyperbolic sets (in Russian), V kn: Mnogokomponentnye sluchainye sistemy. Pod. red. R.L. Dobrushina, Ya.G. Sinaya, M.: Nauka, 1978 [E.B. Vul, Ya.G. Sinai, A structurally stable mechanism of appearance of invariant hyperbolic sets, Advances in Probability and Related Topics, Vol. 6, 595-606 (1980) (Multicomponent random systems, Dobrushin, R.L.; Sinai, Ya.G., D. Griffeath (Eds.). New York, Basel: Marcel Dekker, Inc. xi, 606 p. ISBN: 0-8247-6831-0)].
  308. Ya.G. Sinai, Entropy per particle for the dynamical systems of hard spheres, Harvard University preprint (1978).
  309. S.A. Pirogov, Ja.G. Sinai, Ground states in two-dimensional boson quantum field-theory, Annals of Physics, 109 (2), 393-400 (1977), Scopus: 2-s2.0-49449128617.
  310. Ya.G. Sinai, Avtomodel’nye raspredeleniya veroyatnostei, Teor. veroyatn. i ee prim., 21(1), 63-80 (1976) [Ya.G. Sinai, Self-Similar Probability Distributions, Theory Probab. Appl. 21(1), 64-80 (1976)].
  311. S. A. Pirogov, Ya. G. Sinai, Fazovye diagrammy klassicheskikh reshetchatykh sistem (Prodolzhenie), TMF, 26(1), 61-76 (1976) [S.A. Pirogov, Ya.G. Sinai, Phase diagrams of classical lattice systems (continuation), Theor. Math. Phys., 26(1), 39-49 (1976)], WoS: A1976CH93300006, Scopus: 2-s2.0-0002749722, ADS: 1976TMP....26...39P.
  312. Ya. G. Sinai, V. V. Anshelevich, Nekotorye voprosy nekommutativnoi ergodicheskoi teorii, Uspekhi mat. nauk, 31:4(190), 151–167 (1976) [Ya.G. Sinai, V.V. Anshelevich, Some problems of non-commutative ergodic theory, Russ. Math. Surv., 31(4), 157–174 (1976)].
  313. Ya.G. Sinai, Introduction to ergodic theory, Translated by V. Scheffer. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1976, 144 p. ISBN: 0-691-08182-4 [Mathematical Notes. No.18].
  314. Ya.G. Sinai, Some rigorous results in the theory of phase transitions, Statistical physics (Proc. IUPAP Internat. Conf. Statist. Phys., Budapest, August 25-29, 1975), pp. 139–149. Edited by L. Pál and P. Szépfalusy, North-Holland, Amsterdam, 1976, 251 pp. ISBN 0-7204-0431-2.
  315. P.S. Aleksandrov, I.M. Gel’fand, A.N. Kolmogorov, E.V. Maikov, V.P. Maslov, O.A. Oleinik, Ya.G. Sinai, O.G. Smolyanov, V.M. Tikhomirov, Pamyati Sergeya Vasil’evicha Fomina, Uspekhi mat. nauk, 31:4(190), 199–212 (1976) [P.S. Aleksandrov, I.M. Gel’fand, A.N. Kolmogorov, E.V. Maikov, V.P. Maslov, O.A. Oleinik, G.Si. Yakovnai, O.G. Smolyanov, V.M. Tikhomirov, In Memory of Sergei Vasil'evich Fomin, Russ. Math. Surv., 31(4), 205-220 (1976)].
  316. P.M. Bleher, Ya.G. Sinai, Critical indices for Dyson’s asymptotically-hierarchical models, Commun. Math. Phys., 45(3), 247-278 (1975), WoS: A1975BA80100004, Scopus: 2-s2.0-2842539494, ADS: 1975CMaPh..45..247B.
  317. S.A. Pirogov, Ya.G. Sinai, Fazovye diagrammy klassicheskikh reshetchatykh sistem, TMF, 25(3), 358-369 (1975) [S.A. Pirogov, Ya.G. Sinai, Phase diagrams of classical lattice systems, Theor. Math. Phys., 25(3), 1185-1192 (1975)], WoS: A1975CE07400007, Scopus: 2-s2.0-0002749724, ADS: 1975TMP....25.1185P, InSpire: 104802, MathSciNet: 0676316.
  318. E. I. Dinaburg, Ya. G. Sinai, Ob odnomernom uravnenii Shryodingera s kvaziperiodicheskim potentsialom, Funkts. analiz i ego pril., 9(4), 8–21 (1975) [E.I. Dinaburg, Ya.G. Sinai, The one-dimensional Schrödinger equation with a quasiperiodic potential, Funct. Anal. Appl., 9(4), 279–289 (1975)], MathSciNet: 0470318.
  319. A.B. Katok, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, Teoriya dinamicheskikh sistem i obshchikh grupp preobrazovanii s invariantnoi meroi, Itogi nauki i tekhniki, ser. Matematicheskii analiz, t. 13, 129–262 (1975) [A.B. Katok, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, Theory of dynamical systems and general transformation groups with invariant measure, J. Sov. Math., 7(6), 974-1065 (1977)], MathSciNet: 0584389.
  320. Ya.G. Sinai, Nektorye strogie rezul’taty v teorii fazovykh perekhodov, Trudy konferentsii po statisticheskoi fizike, Budapesht, avgust 1975.
  321. N.N. Bogolyubov, R.V. Khokhlov, P.S. Aleksandrov, A.N. Kolmogorov, A.N. Tikhonov, V.A. Trapeznikov, G.M. Frank, I.M. Gel’fand, S.V. Emel’yanov, L.A. Lyusternik, D.E. Men’shov, P.S. Novikov, V.I. Siforov, V.M. Alekseev, V.I. Arnol’d, Yu.V. Egorov, N.V. Efimov, D.P. Zhelobenko, O.V. Lokutsievskii, Yu.I. Manin, V.P. Maslov, A.I. Markushevich, I.A. Ovseevich, O.A. Oleinik, Ya.G. Sinai, Yu.M. Smirnov, V.M. Tikhomirov, V.G. Karmanov, E.V. Maikov, E.A. Morozova, Z.Ya. Shapiro, A.F. Lapko, E.S. Rakova, Sergei Vasil’evich Fomin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 30:5(185), 2–2 (1975) [N.N. Bogolyubov et al., SERGEI VASIL'EVICH FOMIN (obituary), Russ. Math. Surv. 30(5), i (1975)].
  322. Ya.G. Sinai, Postroenie klasternoi dinamiki dlya dinamicheskikh sistem statisticheskoi mekhaniki, Vestnik MGU, Ser. matem. mekh., 29(1), 152-158 (1974) [Ya.G. Sinai, Construction of a cluster dynamic for the dynamical systems of statistical mechanics, Moscow Univ. Math. Bull. 29(1), 124–129 (1974)], MathSciNet: 0343823.
  323. P.M. Blekher, Ya.G. Sinai, Kriticheskie indeksy dlya sistem s medlenno ubyvayushchim vzaimodeistviem, ZhETF, 67 (1), 391-396 (1974) [P.M. Blekher, Ya.G. Sinai, Critical indices for systems with slowly decaying interaction, Sov. Phys. JETP 40(1), 195-197 (1975)].
  324. Ya. G. Sinai, Yu. M. Sukhov, K teoreme sushchestvovaniya reshenii dlya tsepochki uravnenii Bogolyubova, TMF, 19(3), 344–363 (1974) [Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, Existence theorem for solutions of the Bogolyubov equations, Theor. Math. Phys., 19(3), 560-573 (1974)], MathSciNet: 0468961.
  325. Ya.G. Sinai, Elementy matematicheskoi teorii fazovykh perekhodov vtorogo roda, Uspekhi mat. nauk, 29:3(177), 244–245 (1974).
  326. S.A. Pirogov, Ya.G. Sinai, Fazovye perekhody pervogo roda dlya malykh vozmushchenii modeli Izinga, Funkts. analiz i ego pril., 8(1), 25–30 (1974) [S.A. Pirogov, Ya.G. Sinai, Phase transitions of the first kind for small perturbations of the Ising model, Funct. Anal. Appl., 8(1), 21-25 (1974)], MathSciNet: 0366312.
  327. P.M. Bleher, Ja.G. Sinai, Investigation of the critical point in models of the type of Dyson’s hierarchical models, Commun. Math. Phys., 33(1), 23-42 (1973), WoS: A1973Q901500002, Scopus: 2-s2.0-0002428285, ADS: 1973CMaPh..33...23B, RINTs: 30812819.
  328. L. A. Bunimovich, Ya. G. Sinai, Ob osnovnoi teoreme teorii rasseivayushchikh bil’yardov, Matem. sb., 90(132):3, 415–431 (1973) [L.A. Bunimovič, J.G. Sinaĭ, On a fundamental theorem in the theory of dispersing billiards, Math. USSR Sb., 19(3), 407–423 (1974)], MathSciNet: 0367153.
  329. B. M. Gurevich, Ya. G. Sinai, Yu. M. Sukhov, Ob invariantnykh merakh dinamicheskikh sistem odnomernoi statisticheskoi mekhaniki, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 45–82 (1973) [B.M. Gurevich, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, On invariant measures of dynamical systems of one-dimensional statistical mechanics, Russ. Math. Surv., 28(5), 49–86 (1973)], MathSciNet: 0399422.
  330. Ya.G. Sinai, Vvedenie v ergodicheskuyu teoriyu, Izd-vo Erevanskogo universiteta, 1973 - 131 s.
  331. Ya.G. Sinai, Ergodic Theory, Acta Phys. Austr. Suppl. Vol. 10, 575-606 (1973).
  332. A.N. Lifshits, Ya.G. Sinai, Ob invariantnykh merakh, sovmestimykh s gladkost’yu, dlya tranzitnykh U-sistem, Dokl. Akad. nauk SSSR, 207(5), 1039-1041 (1972) [A.N. Livshits, Ya.G. Sinai, On invariant measures compatible with the smooth structure for transitive U-systems, Sov. Math., Dokl. 13, 1656-1659 (1973)], WoS: A1972O343200005, MathSciNet: 0317355, zbMath: 0284.58014.
  333. Ya. G. Sinai, Postroenie dinamiki v odnomernykh sistemakh statisticheskoi mekhaniki, TMF, 11(2), 248–258 (1972) [Ya.G. Sinai, Construction of dynamics in one-dimensional systems of statistical mechanics, Theor. Math. Phys., 11(2), 487–494 (1972)], MathSciNet: 0475512.
  334. Ya. G. Sinai, Gibbsovskie mery v ergodicheskoi teorii, Uspekhi mat. nauk, 27:4(166), 21–64 (1972) [Ya.G. Sinai, Gibbs measures in ergodic theory, Russ. Math. Surv., 27(4), 21–69 (1972)], MathSciNet: 0399421.
  335. Ya. G. Sinai, Ergodicheskie svoistva gaza odnomernykh tverdykh sharikov s beskonechnym chislom stepenei svobody, Funkts. analiz i ego pril., 6(1), 41–50 (1972) [Ya.G. Sinai, Ergodic properties of a gas of one-dimensional hard rods with an infinite number of degrees of freedom, Funct. Anal. Appl., 6(1), 35–43 (1972)], MathSciNet: 0297288.
  336. Ya. G. Sinai, A. Ya. Khelemskii, Opisanie differentsirovanii v algebrakh tipa algebr lokal’nykh nablyudaemykh spinovykh sistem, Funkts. analiz i ego pril., 6(4), 99–100 (1972) [Ya.G. Sinai, A.Ya. Khelemskii, Description of differentiations in algebras of the type of locally observable spin system algebras, Funct. Anal. Appl., 6(4), 343–344 (1972)], MathSciNet: 0317686.
  337. K. L. Volkovysskii, Ya. G. Sinai, Ergodicheskie svoistva ideal’nogo gaza s beskonechnym chislom stepenei svobody, Funkts. analiz i ego pril., 5(3), 19–21 (1971) [K.L. Volkovysskii, Ya.G. Sinai, Ergodic properties of an ideal gas with an infinite number of degrees of freedom, Funct. Anal. Appl., 5(3), 185-187 (1971)], MathSciNet: 0297288.
  338. Ia.G. Sinai, Mesures invariantes des Y-systèmes, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1–10 Septembre 1970), Tome 2, pp. 929–940. Gauthier-Villars Éditeur, Paris, 1971, MathSciNet: 0516513.
  339. R.A. Milnos, Ya.G. Sinai, Zamechanie o kharaktere ubyvaniya korrelyatsii v termodinamicheskoi sisteme, Preprint MGU, M., 1971.
  340. E.B. Vul, Ya.G. Sinai, On One Form of Singularities in Models of the Ising Type (in Russian), ZhETF, 58 (6), 2121-2126 (1970) [E.B. Vul, Ya.G. Sinai, On One Form of Singularities in Models of the Ising Type, Sov. Phys. JETP 31(6), 1144-1147 (1970)].
  341. R. A. Minlos, Ya. G. Sinai, Issledovanie spektrov stokhasticheskikh operatorov, voznikayushchikh v reshetchatykh modelyakh gaza, TMF, 2(2), 230–243 (1970) [R.A. Minlos, Ya.G. Sinai, Spectra of stochastic operators arising in lattice models of a gas, Theor. Math. Phys., 2(2), 167–176 (1970)], MathSciNet: 0475553.
  342. Ya. G. Sinai, Dinamicheskie sistemy s uprugimi otrazheniyami. Ergodicheskie svoistva rasseivayushchikh bil’yardov, Uspekhi mat. nauk, 25:2(152), 141-192 (1970) [Ya.G. Sinai, Dynamical systems with elastic reflections, Russ. Math. Surv., 25(2), 137-189 (1970)], Scopus: 2-s2.0-84927896522, ADS: 1970RuMaS..25..137S, MathSciNet: 0274721.
  343. Ya.G. Sinai, Neskol’ko tochnykh rezul’tatov ob ubyvanii korrelyatsii, Dopoln. k kn.: M.G. Zaslavskii, Statisticheskaya neobratimost’ v nelineinykh sistemakh. (M.: Nauka, 1970, 144 s.) s 124-139.
  344. Ya.G. Sinai, Theory of dynamical systems. Part 1. Ergodic theory, Warsaw Univ. Press, 1967 (in Polish); Lecture Notes Series. No.23. Aarhus: Matematisk Institut, Aarhus Universitet. viii,122 p. (1969), MathSciNet: 0269810.
  345. Ya.G. Sinai, B.M. Gurevich, Algebraicheskie avtomorfizmy tora i tsepi Markova, Dopoln. k kn.: P. Billingslei, Ergodicheskaya informatsiya. (M.: Mir, 1969), s. 205-233.
  346. R.A. Minlos, Ya.G. Sinai, Yavlenie “razdeleniya faz” pri nizkikh temperaturakh v nekotorykh reshetchatykh modelyakh gaza. II, Tr. MMO, 19, 113-178 (1968), MathSciNet: 0242455.
  347. Ya. G. Sinai, Markovskie razbieniya i U-diffeomorfizmy, Funkts. analiz i ego pril., 2(1), 64-89 (1968) [Ya.G. Sinai, Markov partitions and C-diffeomorphisms, Funct. Anal. Appl., 2(1), 61-82 (1968)], MathSciNet: 0233038, zbMath: 0182.55003.
  348. Ya. G. Sinai, Postroenie markovskikh razbienii, Funkts. analiz i ego pril., 2(3), 70–80 (1968) [Ya.G. Sinai, Construction of Markov partitions, Funct. Anal. Appl., 2(3), 245–253 (1968)], MathSciNet: 0250352.
  349. R.A. Milnos, Ya.G. Sinai, Yavlenie «razdeleniya faz» pri nizkikh temperaturakh v nekotorykh reshetochnykh modelyakh gaza. II, Tr. MMO, 19, 113-178 (1968), MathSciNet: 0242455.
  350. P.S. Aleksandrov, V.S. Gurfinkel’, O.A. Oleinik, Ya.G. Sinai, P.E. Shilov, Sergei Vasil'evich Fomin (on the occasion of his 50th birthday)., Vestnik MGU, Ser. matem. mekh., 23(2), 120-125 (1968).
  351. Ya. G. Sinai, R. Abraham, J. Robbin, "Transversal mappings and flows" (retsenziya), Uspekhi mat. nauk, 23:5(143), 213–215 (1968) [net v perevode].
  352. Ya.G. Sinai, R.A. Minlos, Yavlenie razdeleniya faz pri nizkikh temperaturakh v nekotorykh reshetchatykh modelyakh gaza, Dokl. Akad. nauk SSSR, 175(2), 323-326 (1967).
  353. Ya. G. Sinai, Lemma iz teorii mery, Matem. zametki, 2(4), 373–378 (1967) [Ya.G. Sinai, A lemma from measure theory, Math. Notes, 2(4), 715-718 (1967)], MathSciNet: 220898, zbMath: 0162.07302.
  354. R. A. Minlos, Ya. G. Sinai, Yavlenie "razdeleniya faz" pri nizkikh temperaturakh v nekotorykh reshetchatykh modelyakh gaza. I, Matem. sb., 73(115):3, 375-448 (1967) [R.A. Minlos, J.G. Sinaĭ, The phenomenon of “phase separation” at low temperatures in some lattice models of a gas. I, Math. USSR-Sb., 2(3), 335-395 (1967)], MathSciNet: 0213133.
  355. D. V. Anosov, Ya. G. Sinai, Nekotorye gladkie ergodicheskie sistemy, Uspekhi mat. nauk, 22:5(137), 107–172 (1967) [D.V. Anosov, Ya.G. Sinai, Some smooth ergodic systems, Russ. Math. Surv., 22(5), 103–167 (1967)], MathSciNet: 0224771.
  356. F.A. Berezin, Ya.G. Sinai, Sushchestvovanie fazovogo perekhoda u reshetchatogo gaza s prityazheniem mezhdu chastitsami, Tr. MMO, 17, 192-212 (1967).
  357. R.A. Milnos, Ya.G. Sinai, Novye rezul’taty o fazovykh perekhodakh 1-roda v modelyakh reshetochnogo gaza, Tr. MMO, 17, 213-242 (1967).
  358. Ya.G. Sinai, Dinamicheskie sistemy so schetnokratnym lebegovskim spektrom. II, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 30(1), 15-68 (1966) [Ya.G. Sinai, Classical dynamical systems with countably-multiple Lebesgue spectrum. II., Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 68, 34-88 (1968)], MathSciNet: 0197684.
  359. Ya.G. Sinai, Asimptotika chisla zamknutykh geodezicheskikh na kompaktnykh mnogoobraziyakh otritsatel’noi krivizny, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 30(6), 1275-1296 (1966) [Ya.G. Sinai, The asymptotic behavior of the number of closed geodesics on a compact manifold of negative curvature, Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 73, 227-250 (1968)], MathSciNet: 0229178.
  360. Ya.G. Sinai, Asimptotika chisla zamknutykh geodezicheskikh na kompaktnykh zamknutykh mnogoobraziyakh otritsatel’noi krivizny, Tezisy kratk. nauchn. soobshch. Mezhd. kongr. matem. (Moskva, 1966). Sekts. 6. M., s. 48 (1966).
  361. Ya. G. Sinai, Pis’mo v redaktsiyu zhurnala “Uspekhi matematicheskikh nauk” po povodu stat’i: V. M. Tikhomirov, Raboty A. N. Kolmogorova po ε-entropii funktsional’nykh klassov i superpozitsiyam funktsii, Uspekhi mat. nauk, 20:4(124), 232 (1965).
  362. Ya. G. Sinai, Pis’mo v redaktsiyu zhurnala "Uspekhi matematicheskikh nauk", Uspekhi mat. nauk, 20:4(124), 232–232 (1965) [net v perevode].
  363. Ya.G. Sinai, O slabom izomorfizme preobrazovanii s invariantnoi meroi, Matem. sb., 63(105), №1, 23–42 (1964) [Ya.G. Sinai, Weak isomorphism of transformations with invariant measure, Amer. Math. Soc. trasl. 2, 57, 123–149 (1966)], MathSciNet: 0161961.
  364. Ya.G. Sinai, Ob odnoi «fizicheskoi» sisteme, imeyushchei polozhitel’nuyu «entropiyu», Vestnik MGU, Ser. matem. mekh., 18(5), 6-12 (1963), MathSciNet: 0189302.
  365. Ya.G. Sinai, O svoistvakh spektrov ergodicheskikh dinamicheskikh sistem, Dokl. Akad. nauk SSSR, 150(6), 1235-1237 (1963) [Ya.G. Sinai, Properties of spectra of ergodic dynamical systems, Sov. Math., Dokl. 4, 875-877 (1963)], MathSciNet: 0179328.
  366. Ya.G. Sinai, K obosnovaniyu ergodicheskoi gipotezy dlya odnoi dinamicheskoi sistemy statisticheskoi mekhaniki, Dokl. Akad. nauk SSSR, 153(6), 1261-1264 (1963) [Ja.G. Sinai, On the foundations of the ergodic hypothesis for a dynamical system of statistical mechanics, Sov. Math., Dokl. 4, 1818-1822 (1963)], MathSciNet: 0214727.
  367. Ya.G. Sinai, O spektral’nykh merakh vysshikh poryadkov ergodicheskikh statsionarnykh protsessov, Teor. veroyatn. i ee prim., 8(4), 463-470 (1963) [Ya.G. Sinai, On Higher Order Spectral Measures of Ergodic Stationary Processes, Theory Probab. Appl., 8(4), 429-436 (1963)], MathSciNet: 0160260.
  368. Ya. G. Sinai, Neskol’ko zamechanii o spektral’nykh svoistvakh ergodicheskikh dinamicheskikh sistem, Uspekhi mat. nauk, 18:5(113), 41–54 (1963) [Ya.G. Sinai, Some remarks on the spectral properties of ergodic dynamical systems, Russ. Math. Surv., 18(5), 37–50 (1963)], MathSciNet: 0170077.
  369. Ya.G. Sinai, Veroyatnostnye idei v ergodicheskoi teorii, Proc. 1962 Int. Congress of Mathematicians (15-22 August 1962, Stockholm), Vol.1, pp. 540–559. Inst. Mittag-Leffler, Djursholm, 1963 [Ya.G. Sinai, Probabilistic ideas in ergodic theory,, Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 31, 62-84 (1963)], MathSciNet: 0182714.
  370. V.I. Arnol’d, A.A. Kirillov, Ya.G. Sinai, Dinamicheskie sistemy i predstavleniya grupp na Stokgol’mskom matematicheskom kongresse, Uspekhi mat. nauk, 18:2(110), 189–196 (1963), zbMath: 0122.11702.
  371. V.I. Arnol’d, Ya.G. Sinai, O malykh vozmushcheniyakh avtomorfizmov tora, Dokl. Akad. nauk SSSR, 144(4), 695-698 (1962) [V.I. Arnol’d, Ya.G. Sinai, Small perturbations of the automorphisms of the torus, Sov. Math., Dokl. 3, 783-787 (1962)], MathSciNet: 0149039, zbMath: 0126.30201.
  372. V.I. Arnol’d, Ya.G. Sinai, O malykh vozmushcheniyakh avtomorfizmov tora, Dokl. Akad. nauk SSSR, 144(4), 695-698 (1962) [popravki - Dokl. Akad. nauk SSSR, 150(5), 958 (1963)], MathSciNet: 0149039, zbMath: 0126.30201.
  373. M. Arato, A.N. Kolmogorov, Ya.G. Sinai, Ob otsenke parametrov kompleksnogo statsionarnogo gaussovskogo markovskogo protsessa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 146(4), 747-750 (1962) [M. Arato, A.N. Kolmogorov, Ya.G. Sinai, Evaluation of the parameters of a complex stationary Gauss-Markov process, Sov. Math., Dokl. 3, 1368-1371 (1962)].
  374. Ya.G. Sinai, Slabyi izmorfizm preobrazovanii s invariantnoi meroi, Dokl. Akad. nauk SSSR, 147(4), 797-800 (1962) [Ya.G. Sinai, Weak isomorphism of transformations with an invariant measure, Sov. Math., Dokl. 3, 1725-1729 (1962)], MathSciNet: 0161960.
  375. Ya.G. Sinai, O predel’nykh teoremakh dlya statsionarnykh protsessov, Teor. veroyatn. i ee prim., 7(2), 213-219 (1962) [Ya.G. Sinai, On Limit Theorems for Stationary Processes, Theory Probab. Appl. 7(2), 205-210 (1962)], MathSciNet: 0133156.
  376. Ya.G. Sinai, Geodezicheskie potoki na kompaktnykh poverkhnostyakh otritsatel’noi krivizny, Dokl. Akad. nauk SSSR, 136(3), 549-552 (1961) [Ya.G. Sinai, Geodesic flows on compact surfaces of negative curvature, Sov. Math., Dokl. 2, 106-109 (1961)], MathSciNet: 0123678.
  377. V.A. Rokhlin, Ya.G. Sinai, Postroenie i svoistva invariantnykh izmerimykh razbienii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 141(5), 1038-1041 (1961) [V.A. Rokhlin, Ya.G. Sinai, Construction and properties of invariant measurable partitions, Sov. Math., Dokl. 2(4-6), 1611-1614 (1961)], MathSciNet: 0152629, zbMath: 0161.34301.
  378. Ya.G. Sinai, Dinamicheskie sistemy so schetnokratnym lebegovskim spektrom. I, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 25(6), 899-924 (1961) [Ya.G. Sinai, Dynamical systems with countably-multiple Lebesgue spectrum. I, Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 39, 83-110 (1964)], MathSciNet: 0148852.
  379. L.D. Meshalkin, Ya.G. Sinai, Issledovanie ustoichivosti statsionarnogo resheniya odnoi sistemy uravnenii ploskogo dvizheniya neszhimaemoi vyazkoi zhidkosti, Prikl. matem. mekh., 25(6), 1140-1143 (1961) [L.D. Meshalkin, Ia.G. Sinai, Investigation of the stability of a stationary solution of a system of equations for the plane movement of an incompressible viscous liquid, J. Appl. Math. Mech. 25(6), 1700-1705 (1961)], MathSciNet: 0137419.
  380. Ya.G. Sinai, Geodezicheskie potoki na mnogoobraziyakh otritsatel’noi postoyannoi krivizny, Dokl. Akad. nauk SSSR, 131(4), 752-755 (1960) [Ya.G. Sinai, Geodesic flows on manifolds of negative constant curvature, Sov. Math., Dokl. 1, 335-339 (1960)], MathSciNet: 0132997, zbMath: 0129.31102.
  381. Ya.G. Sinai, Tsentral’naya predel’naya teorema dlya geodezicheskikh potokov na mnogoobraziyakh postoyannoi otritsatel’noi krivizny, Dokl. Akad. nauk SSSR, 133(6), 1303-1306 (1960) [Ya.G. Sinai, The central limit theorem for geodesic flows on manifolds of constant negative curvature, Sov. Math., Dokl. 1, 983-987 (1960)], MathSciNet: 0125607.
  382. Ya.G. Sinai, Dinamicheskie sistemy i statsionarnye markovskie protsessy, Teor. veroyatn. i ee prim., 5(3), 335-338 (1960) [Ya.G. Sinai, Dynamic systems and stationary Markov processes, Theor. Probab. Appl. 5(3), 305-308 (1960)], MathSciNet: 0132996.
  383. Ya.G. Sinai, O ponyatii entropii dinamicheskoi sistemy, Dokl. Akad. nauk SSSR, 124(4), 768-771 (1959), MathSciNet: 0103256, zbMath: 0086.10102.
  384. Ya.G. Sinai, O potokakh s konechnoi entropiei, Dokl. Akad. nauk SSSR, 125(6), 1200-1202 (1959), MathSciNet: 0103257.
  385. Ya.G. Sinai, Naimen’shaya oshibka i nailuchshii sposob peredachi statsionarnykh soobshchenii pri lineinom kodirovanii i dekodirovanii v sluchae gaussovskikh kanalov svyazi, Sb.: Problemy peredachi informatsii, vyp. 2, 40-48 (1959), zbMath: 0124.11701.
  386. L.M. Abramov, Ya.G. Sinai, O seminare po metricheskoi teorii dinamicheskikh sistem v MGU pod rukovodstvom V. A. Rokhlina, Uspekhi mat. nauk, 14:6(90), 223–225 (1959).
  387. Ya.G. Sinai, O raspredelenii pervoi polozhitel’noi summy dlya posledovatel’nosti nezavisimykh sluchainykh velichin, Teor. veroyatn. i ee prim., 2(1), 126-135 (1957) [Ya.G. Sinai, On the distribution of the first positive sum for a sequence of independent random variables, Theory Probab. Appl. 2(1), 122-129 (1957)], zbMath: 0081.35105.