Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vladimir V. Lebedev

Principal researcher

Corresponding member of RAS

Email:
Homepage: http://itp.ac.ru/~lebede/

Publications

  1. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, V.M. Parfenyev, Correlations in a weakly interacting two-dimensional random flow, Phys. Rev. E 109, 035103 (2024); arXiv:2312.00566, ADS: 2024PhRvE.109c5103K.
  2. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Korrelyatsii fluktuatsii techeniya, vozbuzhdaemykh sluchainoi siloi na fone sdvigovogo potoka, ZhETF, 165(1), 128-140 (2024).
  3. E.S. Pikina, A.R. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya elektro-gidrodinamika zhidkikh kristallov, ZhETF, 163 (1), 129-142 (2023) [E.S. Pikina, A.R. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear electro-hydrodynamics of liquid crystals, JETP, 137(1), 114-124 (2023)]; arXiv:2210.09613, WoS: 001052869900012, ADS: 2023JETP..137..114P, RINTs: 54161498, EDN: GGBNQV.
  4. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Korrelyatsii zavikhrennosti vnutri kogerentnogo vikhrya, ZhETF, 163(6), 881-891 (2023) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Correlations of Vorticity Inside a Coherent Vortex, JETP, 136(6), 785-794 (2023)], WoS: 001025682700014, ADS: 2023JETP..136..785K, RINTs: 53866978, EDN: DHWGKX.
  5. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Parnaya korrelyatsionnaya funktsiya zavikhrennosti vnutri kogerentnogo vikhrya, Pis’ma v ZhETF, 117 (2), 127-131 (2023) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, M.M. Tumakova, Pair correlation function of vorticity in a coherent vortex, JETP Letters, 117(2), 122-125 (2023)], WoS: 000920293700002, ADS: 2023JETPL.117..122K , RINTs: 50472089, EDN: oerbul.
  6. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Veroyatnost’ vysokikh intensivnostei svetovoi volny, rasprostranyayushcheisya v turbulentnoi atmosfere, Pis’ma v ZhETF, 118 (4), 234-239 (2023) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Probability of High Intensities of the Light Wave Propagating in a Turbulent Atmosphere, JETP Letters, 118(4), 238-243 (2023)], WoS: 001051755900002, ADS: 2023JETPL.118..238K, RINTs: 54310058, EDN: isxdln.
  7. A.N. Doludenko, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.V. Fortova, Chislennoe issledovanie dvumernogo techeniya vyazkoi zhidkosti v zamknutom prostranstve, Sibirskii zhurnal industrial’noi matematiki, 26(1), 65-73 (2023) [A.N. Doludenko, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.V. Fortova, Numerical Investigation of a Viscous Two-Dimensional Fluid Flow in a Closed Cell, J. Applied and Industrial Mathematics, 17(1), 51-57 (2023)], MathSciNet: 4632549.
  8. A.N. Doludenko, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, A.O. Posudnevskaya, S.V. Fortova, Issledovanie perekhodnykh rezhimov techeniya vyazkoi zhidkosti v kvadratnoi yacheike, Materialy XXIII Mezhdunarodnoi konferentsii po vychislitel’noi mekhanike i sovremennym prikladnym programmnym sistemam (VMSPPS'2023), s. Divnomorskoe, Krasnodarskii krai, 04–10 sentyabrya 2023. Materialy konferentsii. Moskva, Izv-vo MAI, c. 452-455, RINTs: 55021682, EDN: MGIEVH.
  9. V.V. Dmitriev, M.Yu. Kagan, V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Kveder, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.I. Marchenko, L.A. Mel’nikovskii, A.I. Smirnov, I.M. Suslov, I.A. Fomin, V.S. Edel’man, Pamyati Aleksandra Fyodorovicha Andreeva, UFN, 193(6), 687-688 (2023) [V.V. Dmitriev, M.Yu. Kagan, V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Kveder, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.I. Marchenko, L.A. Melnikovsky, A.I. Smirnov, I.M. Suslov, I.A. Fomin, V.S. Edelman, In memory of Aleksandr Fedorovich Andreev, Phys. Usp., 66(6), 643-644 (2023)].
  10. E.S. Pikina, AR. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-range interactions between membrane inclusions: Electric field induced giant amplification of the pairwise potential, Annals of Physics 447(Pt.2), 168916 (2022); arXiv:2203.13640, WoS: 000917997800005, Scopus: 2-s2.0-85130506460, ADS: 2022AnPhy.44768916P, RINTs: 48585130, MathSciNet: 4516957, EDN: QCQVJC.
  11. A.N. Doludenko , S.V. Fortova, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Coherent vortex versus chaotic state in two-dimensional turbulence, Annals of Physics 447(Pt.2), 169072 (2022), Scopus: 2-s2.0-85136706861, ADS: 2022AnPhy.44769072D, MathSciNet: 4516969.
  12. V.V. Denisenko, A.N. Doludenko, S.V. Fortova, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Chislennoe modelirovanie techeniya Kolmogorova v vyazkikh sredakh pod deistviem periodicheskoi v prostranstve staticheskoi sily, Komp’yuternye issledovaniya i modelirovanie, 14(4), 741-753 (2022) [Izbrannye doklady konferentsii CMCM-2021 (Smart Computational Methods in Continuum Mechanics), Dolgoprudnyi, 27-29 oktyabrya 2021], RINTs: 49388334, EDN: LVNGNK.
  13. N.A. Ivchenko, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Mixing in two-dimensional shear flow with smooth fluctuations, arXiv:2212.03040.
  14. F. Sultanov, M. Sultanova, G. Falkovich, V. Lebedev, Y. Liu, V. Steinberg, Entropic characterization of the coil-stretch transition of polymers in random flows, Phys. Rev. E 103, 033107 (2021), WoS: 000650939000010, Scopus: 2-s2.0-85104414841, ADS: 2021PhRvE.103c3107S, RINTs: 46008806.
  15. M. Zamparo, D. Valdembri, G. Serini, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, L. Dall'Asta, A. Gamba, Optimality in self-organized molecular sorting, Phys. Rev. Lett. 126, 088101 (2021); arXiv:1811.06760, WoS: 000620775000010, Scopus: 2-s2.0-85102404143, ADS:  2021PhRvL.126h8101Z , RINTs: 46773958.
  16. A.N. Doludenko, S.V. Fortova, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Coherent vortex in a spatially restricted two-dimensional turbulent flow in absence of bottom friction, Physics of Fluids 33, 011704 (2021), WoS: 000630414000001, Scopus: 2-s2.0-85099877498, ADS: 2021PhFl...33a1704D, RINTs: 44986913.
  17. A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, Pamyati Igorya Ekhiel’evicha Dzyaloshinskogo, Uspekhi fiz. nauk, 191(8), 901-901 (2021) [A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii, Phys. Usp. 64(8), 854-854 (2021)], WoS: 000711503200006, ADS: 2021PhyU...64..854A.
  18. I. Kolokolov, V. Lebedev, P.M. Lushnikov, Statistical properties of a laser beam propagating in a turbulent medium, Phys. Rev. E 101, 042137 (2020); arXiv:1912.06519, WoS: 000529311400002, Scopus: 2-s2.0-85084556080, ADS: 2020PhRvE.101d2137K, RINTs: 43275199, MathSciNet: 4103230.
  19. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Coherent vortex in two-dimensional turbulence: Interplay of viscosity and bottom friction, Phys. Rev. E 102, 023108 (2020), WoS: 000560660400002, Scopus: 2-s2.0-85090362575, ADS: 2020PhRvE.102b3108K, RINTs: 45315562, MathSciNet: 4147969.
  20. A.B. Buzovkin, S.S. Vergeles, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Kogerentnyi vikhr’ v dvumernom turbulentnom potoke v okrestnosti vrashchayushchegosya diska, Pis’ma v ZhETF, 111 (8), 509-513 (2020) [A.B. Buzovkin, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Coherent Vortex in Two-Dimensional Turbulence around a Rotating Disc, JETP Letters, 111(8), 442-446 (2020)], WoS: 000526378100005, Scopus: 2-s2.0-85083770559, ADS: 2020JETPL.111..442B, RINTs: 42674168.
  21. V. Parfenyev, S. Belan, V. Lebedev, Universality in statistics of Stokes flow over a no-slip wall with random roughness, J. Fluid Mech., 862, 1084-1104 (2019); arXiv:1803.06723, WoS: 000455881800001, Scopus: 2-s2.0-85060199666, ADS: 2019JFM...862.1084P, RINTs: 38667836, MathSciNet: 3900700, zbMath: 1415.76142.
  22. E.I. Kats, V.V. Lebedev, E.S. Pikina, Landau theory for smectic-A–hexatic-B coexistence in smectic films, Phys. Rev. E 100, 022705 (2019); arXiv:1906.03555, WoS: 000482584900008, Scopus: 2-s2.0-85072130158, ADS: 2019PhRvE.100b2705K, RINTs: 41674873.
  23. I. Zaluzhnyy, R. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V. Lebedev, E. Pikina, E. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B. Ostrovskii, I. Vartanyants, First-order smectic-hexatic phase transition in thick liquid crystal films, Bull. APS, APS March Meeting 2019, March 4–8, 2019, Boston, MA, Abstract: B30.00003 (2019), ADS: 2019APS..MARB30003Z.
  24. A.F. Andreev, V.E. Zakharov, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, M.V. Feigel’man, I.A. Fomin, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 189(10), 1121–1122 (2019) [A.F. Andreev, V.E. Zakharov, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, M.V. Feigel’man, I.A. Fomin, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (on his 100th birthday), Phys. Usp., 62(10), 1046-1047 (2019)], WoS: 000508386600006.
  25. I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, Pamyati Sergeya Ivanovicha Anisimova, Uspekhi fiz. nauk, 189(12), 1367-1368 (2019) [I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, In memory of Sergei Ivanovich Anisimov, Phys. Usp., 62(12) 1282-1283 (2019)], WoS: 000518758100007, RINTs: 44754928, EDN: LSRAFW.
  26. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, Boundary layer of elastic turbulence, J. Fluid Mech., 855, 910-921 (2018); arXiv:1708.05312, WoS: 000448787900003, Scopus: 2-s2.0-85054758700, ADS: 2018JFM...855..910B, RINTs: 37195556, MathSciNet: 3856582, zbMath: 1415.76013.
  27. I.A. Zaluzhnyy, R.P. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R.M. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V.V. Lebedev, E.S. Pikina, E.I. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B.I. Ostrovskii, I.A. Vartanyants, Evidence of a first-order smectic-hexatic transition and its proximity to tricritical point in smectic films, Phys. Rev. E 98, 052703 (2018); arXiv:1806.00668, WoS: 000450551000004, Scopus: 2-s2.0-85057204892, ADS: 2018PhRvE..98e2703Z, RINTs: 38627433, EDN: NYDYUV.
  28. Leon Ogorodnikov, Igor Kolokolov, Vladimir Lebedev, Evolution of the magnetic field in quasi-two-dimensional chaotic flow, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-14196 (2018).
  29. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Intensity Statistics of the Emission of Raman Random Fiber Laser, Optics, Photonics and Lasers: Proc. 1st International Conference on on Optics, Photonics and Lasers (OPAL' 2018), 9-11 May 2018, Barcelona, Spain, p. 257-260 (2018), WoS: 000454436200075.
  30. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, VII Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 24-26 yanvarya 2018. Sb. nauchnykh trudov, s. 184-185 (2018), RINTs: 32479741.
  31. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Krupnomasshtabnoe techenie v dvumernoi turbulentnosti pri staticheskoi nakachke, Pis’ma v ZhETF, 106(10), 633-636 (2017) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Large-scale flow in two-dimensional turbulence at static pumping, JETP Lett., 106(10), 659-661 (2017)], WoS: 000424020700007, Scopus: 2-s2.0-85033703658, ADS: 2017JETPL.106..659K, RINTs: 30516217.
  32. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Otlichie statistiki izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussovoi, VI Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 01–03 fevralya 2017. Sb. nauchnykh trudov. Izd-vo MIFI, 2017, s.193-194, RINTs: 29719030.
  33. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Profile of a coherent vortex in two-dimensional turbulence at static pumping, arXiv:1711.02392, ADS: 2017arXiv171102392K.
  34. S. Belan, V. Lebedev, G. Falkovich, Particle dispersion in the neutral atmospheric surface layer, Boundary-Layer Meteorol., 159(1), 23-40 (2016), WoS: 000371243800003, Scopus: 2-s2.0-84946866979, ADS: 2016BoLMe.159...23B, RINTs: 26900134.
  35. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Velocity statistics inside coherent vortices generated by the inverse cascade of 2-D turbulence, J. Fluid Mech., 809, R2 (2016); arXiv:1609.00918, WoS: 000388867800002, Scopus: 2-s2.0-84995414713, ADS: 2016JFM...809R...2K, RINTs: 41788550, MathSciNet: 3579067, zbMath: 1383.76286.
  36. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Structure of coherent vortices generated by the inverse cascade of two-dimensional turbulence in a finite box, Phys. Rev. E 93, 033104 (2016); arXiv:1511.03113, WoS: 000371744600023, Scopus: 2-s2.0-84960880594, ADS: 2016PhRvE..93c3104K, RINTs: 27088847.
  37. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, G. Falkovich, Inelastic collapse and near-wall localization of randomly accelerated particles, Phys. Rev. E 93, 052206 (2016); arXiv:1603.02197, WoS: 000375662700005, Scopus: 2-s2.0-84966341149, ADS: 2016PhRvE..93e2206B, RINTs: 27155750.
  38. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of the anomalous critical behavior for the smectic-A–hexatic transition, Phys. Rev. E 93, 062707 (2016), WoS: 000378873300006, Scopus: 2-s2.0-84977151197, ADS: 2016PhRvE..93f2707K, RINTs: 26844809.
  39. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Effects of thin film and Stokes drift on the generation of vorticity by surface waves, Phys. Rev. E 94, 052801 (2016); arXiv:1607.04556, WoS: 000386898200011, Scopus: 2-s2.0-84994639427, ADS: 2016PhRvE..94e2801P, RINTs: 27580647.
  40. S.V. Filatov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, M.Yu. Brazhnikov, A.A. Levchenko, V.V. Lebedev, Nonlinear Generation of Vorticity by Surface Waves, Phys. Rev. Lett. 116, 054501 (2016), WoS: 000369495000010, Scopus: 2-s2.0-84957824004, ADS: 2016PhRvL.116e4501F, RINTs: 26977988.
  41. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Nonlinear generation of vorticity in thin smectic films, Pis’ma v ZhETF, 103 (3), 220-224 (2016) [JETP Letters, 103(3), 201-205 (2016)]; arXiv:1512.03763, WoS: 000376108100012, Scopus: 2-s2.0-84979524849, ADS: 2016JETPL.103..201P, RINTs: 27095525.
  42. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, E.V. Podivilov, S.S. Vergeles, Teoriya sluchainogo volokonnogo dazera, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.103-104 (2016), RINTs: 38182308.
  43. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Statistika izlucheniya sverkhdlinnogo volokonnogo lazera s obratnoi svyaz’yu na sluchainykh rasseivatelyakh, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.105-106 (2016), RINTs: 38182309.
  44. L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Proverka otlichiya funktsii raspredeleniya napryazhennosti izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussova vida v modeli volnovoi kineticheskoi teorii, Matematika i matematicheskoe modelirovanie: Sbornik materialov X vserossiiskoi molodezhnoi nauchno-innovatsionnoi shkoly, Sarov, 12-14 aprelya 2016. Izd. Sarovskii FTI NIYaU MIFI, s.108-109 (2016), RINTs: 32735025.
  45. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Why the smectic A – hexatic phase transition does not follow its universality class?, arXiv:1603.05360, ADS: 2016arXiv160305360K.
  46. M. Chertkov, S. Backhaus, V. Lebedev, Cascading of fluctuations in interdependent energy infrastructures: Gas-grid coupling, Appl. Energy, 160, 541–551 (2015); arXiv:1411.2111, WoS: 000364890700048, Scopus: 2-s2.0-84945196224, ADS: 2014arXiv1411.2111C, RINTs: 24963739.
  47. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave kinetics of random fibre lasers, Nature Commun. 6, 6214 (2015) [Publisher Correction: Wave kinetics of random fibre lasers (Nature Communications (2015) 6 (6214) DOI: 10.1038/ncomms7214), Nature Commun. 9, 16190 (2018)], WoS: 000350201100023, Scopus: 2-s2.0-84939549059, ADS: 2015NatCo...6.6214C, RINTs: 26761441.
  48. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear fluctuation effects in dynamics of freely suspended films, Phys. Rev. E 91, 032415 (2015); arXiv:1501.06703, WoS: 000352063500002, Scopus: 2-s2.0-84928783270, ADS: 2015PhRvE..91c2415K, RINTs: 24454987.
  49. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, S. Vergeles, Confinement of inertial particles in viscous boundary layer of turbulent flow, Pis’ma v ZhETF, 101 (1), 14-18 (2015) [Confinement of inertial particles in the viscous boundary layer of a turbulent flow, JETP Letters, 101(1), 12-16 (2015)], WoS: 000351661700003, Scopus: 2-s2.0-84938094775, ADS: 2015JETPL.101...12B, RINTs: 23218339.
  50. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Profile of coherent vortices in two-dimensional turbulence, Pis’ma v ZhETF, 101 (3), 181-184 (2015) [JETP Letters, 101(3), 164-167 (2015)], WoS: 000352785500006, Scopus: 2-s2.0-84928653120, ADS: 2015JETPL.101..164K, RINTs: 23286519.
  51. D.V. Churkin, I. Kolokolov, E.V. Podivilov, I. Vatnik, M. Nikulin, S. Vergeles, I. Terekhov, V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S, Turitsyn, How optical spectrum of random fiber laser is formed, Proc. 2015 Conf. on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose, CA, May 10-15, 2015, paper FW4D-5. IEEE (2015), WoS: 000370627101030, Scopus: 2-s2.0-84935046960, RINTs: 26946318.
  52. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave Kinetics of Random Fibre Lasers, Proc. 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (EQEC 2015), Munich, 21-25 June 2015, paper EI_2_2 (Optical Society of America, 2015), Scopus: 2-s2.0-85019531592, RINTs: 31034446.
  53. E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, B.P. Gorshunov, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, A.S. Prokhorov, M. Dressel, Vibrational states of a water molecule in a nano-cavity of beryl crystal lattice, J. Chem. Phys. 140, 224317 (2014); arXiv:1401.5760, WoS: 000337806100034, Scopus: 2-s2.0-84902455639, ADS: 2014JChPh.140v4317Z, RINTs: 23831084.
  54. B.P. Gorshunov, E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, E.A. Motovilova, V.V. Lebedev, A.S. Prokhorov, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, V.V. Uskov, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, Ch. Kadlec, V. Dressel, THz–IR spectroscopy of single H2O molecules confined in nanocage of beryl crystal lattice, Phase Transitions, 87(10-11), 966-972 (2014), WoS: 000345840100007, Scopus: 2-s2.0-84926205959, ADS: 2014PhaTr..87..966G, RINTs: 24048268.
  55. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Asymptotic freedom at zero temperature in free-standing crystalline membranes, Phys. Rev. B 89, 125433 (2014) [Erratum - Phys. Rev. B 94, 079904(E) (2016)]; arXiv:1312.6476, WoS: 000333559400015, Scopus: 2-s2.0-84898744941, ADS: 2014PhRvB..89l5433K, RINTs: 21872455.
  56. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Comment on “Thermodynamics of quantum crystalline membranes”, Phys. Rev. B 90, 176301 (2014); arXiv:1407.4298, WoS: 000345638400009, Scopus: 2-s2.0-84911164397, ADS: 2014PhRvB..90q6301K, RINTs: 24005832.
  57. J. Laurie, G. Boffetta, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Universal profile of the vortex condensate in two-dimensional turbulence, Phys. Rev. Lett. 113, 254503 (2014); arXiv:1406.1349, WoS: 000346673900004, Scopus: 2-s2.0-84919742410, ADS: 2014PhRvL.113y4503L, RINTs: 24022122.
  58. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, E.V. Podivilov, S.S.Vergeles, Theory of random fiber laser, ZhETF, 146(6), 1295-1300 (2014) [Theory of a random fiber laser, JETP 119(6), 1134-1139 (2014)], WoS: 000348306000015, Scopus: 2-s2.0-84921838236, ADS: 2014JETP..119.1134K, RINTs: 23005772.
  59. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Landau theory for helical nematic phases, Pis’ma v ZhETF, 100 (2), 118-121 (2014) [JETP Letters, 100(2), 110-113 (2014)]; arXiv:1406.4588, WoS: 000342442900008, Scopus: 2-s2.0-84908088930, ADS: 2014JETPL.100..110K, RINTs: 21977628.
  60. E.S. Zhukova, B.P. Gorshunov, V.I. Torgashev, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, M. Dressel, Quantum behaviour of water molecule in gemstone: terahertz fingerprints, J. Phys. Conf. Ser., 486, 012019 (2014), WoS: 000335439800019, Scopus: 2-s2.0-84899691302, ADS: 2014JPhCS.486a2019Z, RINTs: 21874660.
  61. V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Surface modes in metal–insulator composites with strong interaction of metal particles, Appl. Phys. B 111(4), 577-588 (2013), WoS: 000322068900007, Scopus: 2-s2.0-84880916855, ADS: 2013ApPhB.111..577L, RINTs: 20450112.
  62. B.P. Gorshunov, E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, M. Dressel, Quantum Behavior of Water Molecules Confined to Nanocavities in Gemstones, J. Phys. Chem. Lett., 4(12), 2015-2020 (2013); arXiv:1310.6687, WoS: 000320979400005, Scopus: 2-s2.0-84879742317, ADS: 2013arXiv1310.6687G, RINTs: 20438782.
  63. A.K. Agladze, V.V. Lebedev, M.R. Trunin, O laboratorii biofiziki vozbudimykh sistem v MFTI, Trudy MFTI, 5(1), 80-83 (2013), RINTs: 18792450.
  64. A. Ivanov, A. Shalygin, V. Lebedev, P. Vorobev, S. Vergiles, A.K. Sarychev, Plasmonic extraordinary transmittance in array of metal nanorods, Appl. Phys. A 107(1), 17-21 (2012), WoS: 000302642400003, Scopus: 2-s2.0-84859163777, ADS: 2012ApPhA.107...17I, RINTs: 17981513.
  65. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Tail-constraining stochastic linear–quadratic control: a large deviation and statistical physics approach, J. Stat. Mech., P08007 (2012); arXiv:1204.0820, WoS: 000308799100007, Scopus: 2-s2.0-84866321626, ADS: 2012JSMTE..08..007C, RINTs: 20481376.
  66. V.V. Lebedev, E.I. Kats, Long-scale dynamics of crystalline membranes, Phys. Rev. B 85, 045416 (2012) [7 pages], WoS: 000298987700003, Scopus: 2-s2.0-84856420528, ADS: 2012PhRvB..85d5416L, RINTs: 17975120.
  67. S.S Vergeles, P.E. Vorob’yov, I.R. Gabitov, V.V. Lebedev, Rasprostranenie poverkhnostnykh plazmonnykh kolebanii po periodicheskoi reshyotke metallicheskikh tsilindrov malogo razmera, Materialy 5-go Rossiiskogo seminara po volokonnym lazeram, 27-30 marta 2012 g., Novosibirsk, s. 20-21.
  68. V.V. Lebedev, Stokhasticheskie protsessy pri peredache signalov po opticheskim voloknam, Materialy 5-go Rossiiskogo seminara po volokonnym lazeram, 27-30 marta 2012 g., Novosibirsk, s. 48.
  69. G. Falkovich, V. Lebedev, Vorticity statistics in the direct cascade of two-dimensional turbulence, Phys. Rev. E 83, 045301(R) (2011) [4 pages]; arXiv:1011.3647 , WoS: 000289354600001, Scopus: 2-s2.0-79961095580, ADS: 2011PhRvE..83d5301F, RINTs: 17000436.
  70. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, G.A. Sizov, Magnetic field correlations in a random flow with strong steady shear, ZhETF, 140(2), 387-400 (2011) [JETP 113(2), 339-351 (2011)]; arXiv:1010.5904, WoS: 000294962400017, Scopus: 2-s2.0-80054773179, ADS: 2011JETP..113..339K, RINTs: 16715305.
  71. A. Chernykh, V. Lebedev, Passive scalar transport in peripheral regions of random flows, ZhETF, 140(2), 401-412 (2011) [JETP 113(2), 352-362 (2011)]; arXiv:0912.1695, WoS: 000294962400018, Scopus: 2-s2.0-80054723123, ADS: 2011JETP..113..352C, RINTs: 16715307.
  72. S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, P.E. Vorobev, Surface plasmon propagation in a metalic nanocylinder array, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 178-180.
  73. P.E. Vorobev, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Enhancement of electric field between two metallic granules due to plasmonic resonance, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 182-183.
  74. M. Chertkov, S. Backhaus, K. Turtisyn, V. Chernyak, V. Lebedev, Voltage Collapse and ODE Approach to Power Flows: Analysis of a Feeder Line with Static Disorder in Consumption/Production, arXiv:1106.5003, ADS: 2011arXiv1106.5003C.
  75. M.R. Trunin, V.V. Lebedev, Razvitie nauchnykh issledovanii na fakul’tete obshchei i prikladnoi fiziki MFTI v Dolgoprudnom, Trudy MFTI, 3(4), 74-80 (2011).
  76. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Symmetries and interaction coefficients of Kelvin waves, J. Low Temp. Phys., 161(5-6), 548–554 (2010); arXiv:1005.4575, WoS: 000286183600009, Scopus: 2-s2.0-78650282247, ADS: 2010JLTP..161..548L, RINTs: 16865789.
  77. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, S.V. Nazarenko, Reply: On Role of Symmetries in Kelvin Wave Turbulence, J. Low Temp. Phys., 161(5-6), 606-610 (2010); arXiv:1007.3191, WoS: 000286183600014, Scopus: 2-s2.0-78650300709, ADS: 2010JLTP..161..606L , RINTs: 16865572.
  78. V.R. Kogan, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Kinematic magnetic dynamo in a random flow with strong average shear, J. Phys. A: Math. Theor. 43, 182001 (2010), WoS: 000276838600001, Scopus: 2-s2.0-77951187718, ADS: 2010JPhA...43r2001K , RINTs: 15330152, MathSciNet: 2639556, zbMath: 1218.82022.
  79. V. Lebedev, S. Vergeles, P. Vorobev, Giant enhancement of electric field between two close metallic grains due to plasmonic resonance, Opt. Lett., 35 (5), 640-642 (2010); arXiv:0910.5716, WoS: 000275826700009, Scopus: 2-s2.0-77649225651, ADS: 2010OptL...35..640L, RINTs: 15329864.
  80. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Universal Velocity Profile for Coherent Vortices in Two-Dimensional Turbulence, Phys. Rev. E 81, 015302(R) (2010) [4 pages]; arXiv:0909.1575, WoS: 000274003500004, Scopus: 2-s2.0-76149088093, ADS: 2010PhRvE..81a5302C, RINTs: 15327826.
  81. G. Falkovich, V. Lebedev, M. Stepanov, Vorticity statistics in the direct cascade of two-dimensional turbulence, arXiv:1011.3647.
  82. A.A. Abrikosov, Zh.I. Alferov, S.T. Belyaev, A.A. Boyarchuk, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, V.V. Lebedev, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, A.Ya. Parshin, L.A. Prozorova, I.M. Khalatnikov, Aleksandr Fyodorovich Andreev (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 180 (1), 109-110 (2010) [A.A. Abrikosov, Zh.I. Alferov, S.T. Belyaev, A.A. Boyarchuk, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, V.V. Lebedev, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, A.Ya. Parshin, L.A. Prozorova, I.M. Khalatnikov, Aleksandr Fedorovich Andreev (on his 70th birthday), Phys.-Usp. 53(1), 103-104 (2010)], WoS: 000278717900009, ADS: 2010PhyU...53..103A, RINTs: 13535935.
  83. M. Chertkov, V. Lebedev, N. Vladimirova, Reactive Rayleigh-Taylor Turbulence, J. Fluid Mech., 633, 1-16 (2009); arXiv:0807.3772, WoS: 000269412700001, Scopus: 2-s2.0-69649098071, ADS: 2009JFM...633....1C, RINTs: 15304394, MathSciNet: 2534528, zbMath: 1183.76727.
  84. A. Gamba, I. Kolokolov, V. Lebedev, G. Ortenzi, Universal features of cell polarization processes, J. Stat. Mech., P02019 (2009); arXiv:0810.5410, WoS: 000263824300020, Scopus: 2-s2.0-65449165273, ADS: 2009JSMTE..02..019G, RINTs: 13615267.
  85. V. Lebedev, M. Feigel’man (Eds.), Advances in Theoretical Physics: Landau Memorial Conference, Chernogolovka, Russia, 22-26 June 2008, AIP Conf. Proc., 1134, ix,220 pp (2009). ISBN: 978-0-7354-0671-1, InSpire: 873055.
  86. H. Punzmann, M.G. Shats, H. Xia, V. Lebedev, S. Lukaschuk, Turbulence generated by parametrically excited capillary waves, EGU General Assembly 2009, held 19-24 April, 2009 in Vienna, Austria, p.13970, ADS: 2009EGUGA..1113970P.
  87. V. Lebedev, A. Chernykh, Struktura passivnogo skalyara v periferiinoi oblasti sluchainogo potoka, Trudy Seminara po vychislitel’nym tekhnologiyam v estestvennykh naukakh. Vyp. 1. Vychislitel’naya fizika / Pod red. R. R. Nazirova. M. : Izd-vo KDU, 2009, str.144-152.
  88. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Nearly spherical vesicles in an external flow, New J. Phys., 10, 043044 (2008) (35 pp); arXiv:0705.3543, WoS: 000255793400001, Scopus: 2-s2.0-46449130348, ADS: 2007PhRvL..99u8101L, RINTs: 13592958.
  89. A. Chernykh, V. Lebedev, Passive scalar structures in peripheral regions of random flows, Pis’ma v ZhETF, 87(12), 782-786 (2008) [JETP Lett., 87(12), 682-686 (2008)], WoS: 000258854900007, Scopus: 2-s2.0-50849143130, ADS: 2008JETPL..87..682C, RINTs: 13579574.
  90. R.K. Bega, V.V. Lebedev, I.N. Khlyustikov, Elektrostatika - Uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya starshikh klassov srednei shkoly, M.: Izd-vo MTsNMO, 2008 - 320 s. ISBN: 978-5-94057-408-8.
  91. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Strong effect of weak diffusion on scalar turbulence at large scales, Phys. Fluids, 19, 101703 (2007); arXiv:0706.2928, WoS: 000250589600003, Scopus: 2-s2.0-35748984965, ADS: 2007PhFl...19j1703C, RINTs: 13545963.
  92. M. Chertkov, C. Connaughton, I. Kolokolov, V. Lebedev, Dynamics of energy condensation in two-dimensional turbulence, Phys. Rev. Lett. 99, 084501 (2007); nlin/0612052, WoS: 000248984900020, Scopus: 2-s2.0-34548152478, ADS: 2007PhRvL..99h4501C, RINTs: 13564427.
  93. A. Gamba, I. Kolokolov, V. Lebedev, G. Ortenzi, Patch coalescence as a mechanism for eukaryotic directional sensing, Phys. Rev. Lett. 99, 158101 (2007); arXiv:0810.5409, WoS: 000250140600072, Scopus: 2-s2.0-35148873540, ADS: 2007PhRvL..99o8101G, RINTs: 13549516.
  94. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Dynamics of nearly spherical vesicles in an external flow, Phys. Rev. Lett. 99, 218101 (2007); arXiv:0705.3543, WoS: 000251107500065, Scopus: 2-s2.0-36248980527, ADS: 2007PhRvL..99u8101L, RINTs: 13540523.
  95. M. Chertkov, C. Connaughton, I. Kolokolov, V. Lebedev, Growing condensate in two-dimensional turbulence, nlin/0612052.
  96. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, K. Turitsyn, Polymer statistics in a random flow with mean shear, J. Fluid Mech., 531, 251-260 (2005); cond-mat/0411705, WoS: 000230051000012, Scopus: 2-s2.0-18844379861, ADS: 2004cond.mat.11705C, RINTs: 13488836.
  97. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Effects of surface tension on immiscible Rayleigh-Taylor turbulence, Phys. Rev. E 71, 055301(R) (2005) (4 pages), WoS: 000231688300007, Scopus: 2-s2.0-26944494854, ADS: 2005PhRvE..71e5301C, RINTs: 13480185, MathSciNet: -.
  98. O.M. Belotserkovskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, G.A. Mesyats, Yu.N. Ovchinnikov, P.P. Pashinin, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, V.D. Shafranov, Sergei Ivanovich Anisimov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 175 (1), 109-110 (2005) [O.M. Belotserkovskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, G.A. Mesyats, Yu.N. Ovchinnikov, P.P. Pashinin, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, V.D. Shafranov, Sergeĭ Ivanovich Anisimov (on his seventieth birthday), Phys. Usp., 48(1), 99-100 (2005)], WoS: 000229079600007, ADS: 2005PhyU...48...99B.
  99. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, PMD-induced fluctuations of bit-error rate in optical fiber systems, J. Lightwave Technol., 22 (4), 1155-1168 (2004), WoS: 000221089400023, Scopus: 2-s2.0-2442562291, ADS: 2004JLwT...22.1155C, RINTs: 13461050.
  100. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Interaction of solitons through radiation in optical fibers with randomly varying birefringence, Optics Letters, 29(11), 1245-1247 (2004), WoS: 000221482100025, Scopus: 2-s2.0-2942615180, ADS: 2004OptL...29.1245C, RINTs: 13469844.
  101. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, Passive scalar evolution in peripheral regions, Phys. Rev. E 69, 036301 (2004) (11 pages); nlin/0309019, WoS: 000220729400059, Scopus: 2-s2.0-42749109094, ADS: 2004PhRvE..69c6301L, RINTs: 13473297, MathSciNet: 2096400.
  102. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Radiation-induced interaction of optical solitons in fibers with randomly varying birefringence, Phys. Rev. E 69, 046612 (2004) (16 pages), WoS: 000221253000071, Scopus: 2-s2.0-37649032409, ADS: 2004PhRvE..69d6612C, RINTs: 13452533.
  103. G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, V. Mezentsev, S. Turitsyn, Non-Gaussian error probability in optical soliton transmission, Physica D 195 (1-2), 1-28 (2004), WoS: 000222861300001, Scopus: 2-s2.0-3042759874, ADS: 2004PhyD..195....1F, RINTs: 13452284, MathSciNet: 2074633, zbMath: 1050.78007.
  104. V.V. Lebedev, Fluktuatsionnye effekty v makrofizike, M. : MTsNMO, 2004. - 254 s. : il. - (Sovremennye lektsionnye kursy). - Bibliogr. : s. 247-253. Predm. ukaz. : s. 254. - ISBN 5-94057-163-8.
  105. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Effects of surface tension on immiscible Rayleigh-Taylor turbulence, APS 57th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics, 21-23 November, 2004, Seattle, Washington, MEETING ID: DFD04., abstract id. MH.009 (2004), ADS: 2004APS..DFD.MH009C.
  106. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, K. Turitsyn, Tumbling of polymers in random flow with mean shear, APS 57th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics, 21-23 November, 2004, Seattle, Washington, MEETING ID: DFD04., abstract id. NN.004, ADS: 2004APS..DFD.NN004C.
  107. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, K. Turitsyn, Tumbling of Polymers in a Random Flow with Mean Shear, cond-mat/0411704, ADS: 2004cond.mat.11704C.
  108. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Compensation for extreme outages caused by polarization mode dispersion and amplifier noise, Optics Express, 11(14), 1607-1612 (2003); physics/0303014, WoS: 000184203800002, Scopus: 2-s2.0-2442444841, ADS: 2003OExpr..11.1607C, RINTs: 13442249.
  109. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Extreme outages caused by polarization mode dispersion, Optics Letters, 28(22), 2159-2161 (2003); physics/0303013, WoS: 000186379100007, Scopus: 2-s2.0-0242662041, ADS: 2003OptL...28.2159C, RINTs: 13439049.
  110. A. Fouxon, V. Lebedev, Spectra of turbulence in dilute polymer solutions, Phys. Fluids, 15 (7), 2060-2072 (2003); nlin/0207008, WoS: 000183470100021, Scopus: 2-s2.0-0041324675, ADS: 2003PhFl...15.2060F, RINTs: 13435315.
  111. M. Chertkov, Y. Chung, A. Dyachenko, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Shedding and Interaction of solitons in weakly disordered optical fibers, Phys. Rev. E 67, 036615 (2003) [21 pages], WoS: 000182020900069, Scopus: 2-s2.0-42749099535, ADS: 2003PhRvE..67c6615C, RINTs: 41864199.
  112. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Probability of anomalously large bit-error rate in long haul optical transmission, Phys. Rev. E 68, 066619 (2003) [4 pages]; cond-mat/0303073, WoS: 000188316700101, Scopus: 2-s2.0-1442330293, ADS: 2003PhRvE..68f6619C, RINTs: 41878920.
  113. M. Chertkov, V. Lebedev, Decay of scalar turbulence revisited, Phys. Rev. Lett. 90, 034501 (2003); nlin/0209013, WoS: 000180579200019, Scopus: 2-s2.0-0037462975, ADS: 2003PhRvL..90c4501C, RINTs: 45566324.
  114. M. Chertkov, V. Lebedev, Boundary effects on chaotic advection-diffusion chemical reactions, Phys. Rev. Lett. 90, 134501 (2003), WoS: 000182032600024, Scopus: 2-s2.0-2542419345, ADS: 2003PhRvL..90m4501C, RINTs: 45566037.
  115. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Periodic and quasi-periodic compensation strategiesof extreme outages caused by polarization modedispersion and amplifier noise, Pis’ma v ZhETF, 78 (4), 234-237 (2003) [JETP Lett., 78 (4), 198-201 (2003)]; physics/0303015, WoS: 000185954700005, Scopus: 2-s2.0-2542562684, ADS: 2003JETPL..78..198C, RINTs: 13426348.
  116. M. Chertkov, V. Lebedev, Boundary Effects on Chaotic Advection-Diffusion Chemical Reactions, Abstracts of 56th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Nov. 23-25, 2003, East Rutherford, NJ, abstr. id. KL 010 (2003), ADS: 2003APS..DFD.KL010C.
  117. M. Chertkov, V. Lebedev, Decay of scalar turbulence revisited, Abstracts of 56th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Nov. 23-25, 2003, East Rutherford, NJ, abstr. id. MB.011 (2003), ADS: 2003APS..DFD.MB011C.
  118. M. Chertkov, I.R. Gabitov, R. Indik, I. Kolokolov, V. Lebedev, E. Podivilov, Phase randomization technique in optical fibers with strong dispersion map: Reduction of intra-channel interactions, in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2003), paper MKK3.
  119. M. Chertkov, Y. Chung, A. Dyachenko, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Shedding and interaction of solitons in weakly disordered optical fibers, in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2003), paper TuH6.
  120. M. Chertkov, V. Lebedev, Acceleration of chemical reaction by chaotic mixing, nlin/0301037, ADS: 2003nlin......1037C.
  121. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Disclination motion in liquid crystalline films, ZhETF, 122(4), 824-839 (2002) [JETP, 95(4), 714-727 (2002)]; cond-mat/0205247, WoS: 000179042400015, Scopus: 2-s2.0-23044532378, ADS: 2002JETP...95..714K, RINTs: 13409311.
  122. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Base pair dynamic assisted charge transport in DNA, Pis’ma v ZhETF, 75 (1), 39-43 (2002) [JETP Lett., 75 (1), 37-40 (2002)]; cond-mat/0201075, WoS: 000174229500010, Scopus: 2-s2.0-0010619679, ADS: 2002JETPL..75...37K, RINTs: 13401510.
  123. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Disclination motion in hexatic and smectic-C films, cond-mat/0205247, ADS: 2002cond.mat..5247K.
  124. S. Lukaschuk, Sh. Ashkenazi, V. Lebedev, V. Steinberg, New light scattering technique based on phase time derivative correlation function, Europhys. Lett., 56 (6), 808-814 (2001), WoS: 000172929400007, Scopus: 2-s2.0-0035846679, ADS: 2001EL.....56..808L, RINTs: 13369781.
  125. G.E. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, S.K. Turitsyn, Statistics of soliton-bearing systems with additive noise, Phys. Rev. E 63, 025601(R) (2001) [4 pages]; nlin/0004001, WoS: 000167022500009, Scopus: 2-s2.0-18344396994, ADS: 2001PhRvE..63b5601F, RINTs: 45546101.
  126. E. Balkovsky, A. Fouxon, V. Lebedev, Turbulence of polymer solutions, Phys. Rev. E 64, 056301 (2001) [14 pages]; nlin/0104035, WoS: 000172407100092, Scopus: 2-s2.0-29444441977, ADS: 2001PhRvE..64e6301B, RINTs: 45578325, zbMath: -.
  127. M. Chertkov, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Shedding and interaction of solitons in imperfect medium, Pis’ma v ZhETF, 74 (7), 391-395 (2001) [JETP Lett., 74 (7), 357-361 (2001)], WoS: 000172534200002, Scopus: 2-s2.0-0040672056, ADS: 2001JETPL..74..357C, RINTs: 13378260.
  128. M. Chertkov, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Solitons in a disordered anisotropic optical medium, Pis’ma v ZhETF, 74(11), 608-611 (2001) [JETP Lett., 74(11), 535-538 (2001)], WoS: 000173316800004, Scopus: 2-s2.0-0040752958, ADS: 2001JETPL..74..535C, RINTs: 13387066.
  129. G.E. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, V.K. Mezentsev, S.K. Turitsyn, Calculation of non-Gaussian intensity and timing jitter statistics in optical regenerated systems, Proc. OFC 2001: Optical Fiber Communication Conference and Exhibit, 17-22 March 2001. Vol.3, WDD48-1 — WDD48-3 [Conference on Optical Fiber Communication, Technical Digest Series, Vol. 54(3), WDD48/1-WDD48/3 (2001)], Scopus: 2-s2.0-0034822767.
  130. V.V. Lebedev, Intermittency in dynamics of two-dimensional vortexlike defects, Phys. Rev. E 62 (1), 1002-1016 (2000); cond-mat/9904430, WoS: 000088274200031, Scopus: 2-s2.0-0034225455, ADS: 2000PhRvE..62.1002L, RINTs: 13348952.
  131. E. Balkovsky, A. Fouxon, V. Lebedev, Turbulent dynamics of polymer solutions, Phys. Rev. Lett. 84(20), 4765-4768 (2000); chao-dyn/9911014, WoS: 000086997100063, Scopus: 2-s2.0-0001083793, ADS: 2000PhRvL..84.4765B, RINTs: 13336161.
  132. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, About Probability Tails in Forced Burgers Turbulence, nlin/0012037, ADS: 2000nlin.....12037K.
  133. E. Balkovsky, G. Falkovich, V. Lebedev, M. Lysiansky, Large-scale properties of passive scalar advection, Phys. Fluids, 11 (8), 2269-2279 (1999); chao-dyn/9901027, WoS: 000081528500033, Scopus: 2-s2.0-0000597879, ADS: 1999PhFl...11.2269B, RINTs: 13311215.
  134. I. Kolokolov, V. Lebedev, M. Stepanov, Passive scalar in a large-scale velocity field, ZhETF, 115(3), 920-939 (1999) [JETP, 88(3), 506-516 (1999)]; chao-dyn/9810019, WoS: 000079738400010, Scopus: 2-s2.0-33749992723, ADS: 1999JETP...88..506K, RINTs: 14948062.
  135. V.V. Lebedev, Dynamical correlations of two-dimensional vortex-like defects, Pis’ma v ZhETF, 70(10), 675-679 (1999) [JETP Lett., 70(10), 691-696 (1999)], WoS: 000084689000008, Scopus: 2-s2.0-1542529334, ADS: 1999JETPL..70..691L, RINTs: 13307459.
  136. V. Lebedev, Instantons in the theory of turbulence, Fundamental Problematic Issues in Turbulence. 2nd Monte Verita colloquium, Monte Verita, Switzerland, March 23-27, 1998. Ed. by A. Gyr, W. Kinzelbach, A. Tsinober, Birkhauser, 277-301 (1999) [Trends in Mathematics Book Series, Vol.6], WoS: 000086667300028, MathSciNet: 1727027, zbMath: 1009.76041.
  137. E. Balkovsky, V. Lebedev, Instanton for the Kraichnan passive scalar problem, Phys. Rev. E 58 (5), 5776-5795 (1998); chao-dyn/9803018, WoS: 000077052100074, Scopus: 2-s2.0-0001201704, ADS: 1998PhRvE..58.5776B, RINTs: 13296430, MathSciNet: 1653505, zbMath: -.
  138. G. Falkovich, V. Kazakov, V. Lebedev, Particle dispersion in a multidimensional random flow with arbitrary temporal correlations, Physica A 249 (1-4), 36-46 (1998), WoS: 000072486000006, Scopus: 2-s2.0-0032002875, ADS: 1998PhyA..249...36F, RINTs: 13285100.
  139. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Dynamic fluctuation phenomena in double membrane films, ZhETF, 113(6), 2096-2108 (1998) [JETP, 86(6), 1149-1155 (1998)]; cond-mat/9711168, WoS: 000075236800014, Scopus: 2-s2.0-33751279480, ADS: 1998JETP...86.1149K, RINTs: 13296321.
  140. E. Balkovsky, V. Lebedev, Lagrangian instanton for the Kraichnan model, Pis’ma v ZhETF, 68 (7), 588-593 (1998) [JETP Lett., 68 (7), 616-621 (1998)], WoS: 000076956500013, Scopus: 2-s2.0-20444368472, ADS: 1998JETPL..68..616B, RINTs: 13300490.
  141. E. Balkovsky, V. Lebedev, Instanton for the Kraichnan Model, Fluid Mechanics and Its Applications, vol 46, 503-506 (1998) [Advances in Turbulence VII: Proc. 7th European Turbulence Conference (ETC7), Saint-Jean Cap Ferrat, France, 30 June - 3 July 1998, Frisch U. (eds), Springer, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-011-5118-4], WoS: 000077253500124, Scopus: 2-s2.0-85078448439, RINTs: 43246737.
  142. E. Balkovsky, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Viscous instanton for Burgers' turbulence, Int. J. Mod. Phys. B 11(26-27), 3223-3245 (1997); chao-dyn/9603015, WoS: 000071094400007, Scopus: 2-s2.0-2542600769, ADS: 1997IJMPB..11.3223B, InSpire: 417426, RINTs: 13255011, MathSciNet: 1603061, zbMath: 1229.76084.
  143. E. Balkovsky, G. Falkovich, V. Lebedev, Three-point correlation function of a scalar mixed by an almost smooth random velocity field, Phys. Rev. E 55 (5), R4881-R4884 (1997); chao-dyn/9612017, WoS: A1997XB19100011, Scopus: 2-s2.0-0001647960, ADS: 1997PhRvE..55.4881B, RINTs: 13255432.
  144. E. Balkovsky, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Intermittency of Burgers' turbulence, Phys. Rev. Lett. 78 (8), 1452-1455 (1997); chao-dyn/9609005, WoS: A1997WK15700014, Scopus: 2-s2.0-0000755161, ADS: 1997PhRvL..78.1452B, InSpire: 465651, RINTs: 13267058.
  145. G. Falkovich, V. Lebedev, Single-point velocity distribution in turbulence, Phys. Rev. Lett. 79(21), 4159-4161 (1997); chao-dyn/9708002, WoS: A1997YH01800029, Scopus: 2-s2.0-0031274093, ADS: 1997PhRvL..79.4159F, RINTs: 13255817.
  146. M. Chertkov, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Theory of random advection in two dimensions, Int. J. Mod. Phys. B 10(18-19), 2273-2309 (1996), WoS: A1996VN29100006, Scopus: 2-s2.0-0013144386.
  147. G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, A. Migdal, Instantons and intermittency, Phys. Rev. E 54 (5), 4896-4907 (1996); chao-dyn/9512006, WoS: A1996VU53700060, Scopus: 2-s2.0-0000928557, ADS: 1996PhRvE..54.4896F, InSpire: 404061, RINTs: 13224015.
  148. G. Falkovich, V. Lebedev, Comment on “Exact Results on Scaling Exponents in the 2D Enstrophy Cascade”, Phys. Rev. Lett. 76(11), 1974-1974 (1996), WoS: A1996TZ28200055, Scopus: 2-s2.0-33845801525, ADS: 1996PhRvL..76.1974F, RINTs: 30876761.
  149. M. Chertkov, G. Falkovich, V. Lebedev, Nonuniversality of the scaling exponents of a passive scalar convected by a random flow, Phys. Rev. Lett. 76(20), 3707-3710 (1996); chao-dyn/9601016, WoS: A1996UK56000012, Scopus: 2-s2.0-0001210640, ADS: 1996PhRvL..76.3707C, InSpire: 415832, RINTs: 13222361.
  150. K.L. Gurin, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamic instability of a membrane tube, ZhETF, 110(2), 600-610 (1996) [JETP 83(2), 321-326 (1996)], WoS: A1996VP21600017, Scopus: 2-s2.0-0346002270, ADS: 1996JETP...83..321G, RINTs: 14935279.
  151. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Nearly spherical vesicles: shape fluctuations, Pis’ma v ZhETF, 63 (3), 203-208 (1996) [JETP Lett., 63 (3), 216-221 (1996)], WoS: A1996UE49800012, Scopus: 2-s2.0-0009496249, ADS: 1996JETPL..63..216K, RINTs: 13222461.
  152. V.S L’vov, V.V. Lebedev, Anomalous Scaling in Kolmogorov-1941 Turbulence, Europhys. Lett., 29 (9), 681-686 (1995); chao-dyn/9411020, WoS: A1995QR05000005, Scopus: 2-s2.0-84927897823, ADS: 1995EL.....29..681L.
  153. M. Chertkov, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Statistics of a passive scalar advected by a large-scale two-dimensional velocity field: Analytic solution, Phys. Rev. E 51 (6), 5609-5627 (1995); cond-mat/9402062, WoS: A1995RE08200054, Scopus: 2-s2.0-11744367814, ADS: 1995PhRvE..51.5609C, RINTs: 31173744.
  154. E. Balkovsky, G. Falkovich, V. Lebedev, I.Ya. Shapiro, Large-scale properties of wave turbulence, Phys. Rev. E 52 (4), 4537-4540 (1995), WoS: A1995TA52500069, Scopus: 2-s2.0-0007317346, ADS: 1995PhRvE..52.4537B, RINTs: 30800500.
  155. M. Chertkov, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Normal and anomalous scaling of the fourth-order correlation function of a randomly advected passive scalar, Phys. Rev. E 52 (5), 4924-4941 (1995); chao-dyn/9503001, WoS: A1995TG33600045, Scopus: 2-s2.0-33744520912, ADS: 1995PhRvE..52.4924C, InSpire: 414790, RINTs: 30830991.
  156. A. Aharony, R.J. Birgeneau, C.W. Garland, Y.-J. Kim, V.V. Lebedev, R.R. Netz, M.J. Young, Critical behavior of the structure factor for higher harmonics in density wave systems, Phys. Rev. Lett. 74(25), 5064-5067 (1995), WoS: A1995RD28300025, Scopus: 2-s2.0-0001701545, ADS: 1995PhRvL..74.5064A, RINTs: 30810635.
  157. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamical fluctuations of vesicles with nontrivial topology, Pis’ma v ZhETF, 61 (1), 57-60 (1995) [Dynamic fluctuations of vesicles with nontrivial topology, JETP Lett., 61 (1), 59-62 (1995)], WoS: A1995QM52700012.
  158. E. Balkovsky, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, The fourth order correlation function of a randomly advected passive scalar, Pis’ma v ZhETF, 61(12),1012-1017 (1995) [JETP Lett., 61(12), 1049-1054 (1995)]; chao-dyn/9508002, WoS: A1995RR23900013, ADS: 1995JETPL..61.1049B.
  159. V.V. Lebedev, Thermal Fluctuation Effects in Condensed Matter, In: The first Landau Institute summer school, Moscow, Russia, July 4-25, 1993. Selected proceedings. Ed. by V.P. Mineev, London: Gordon and Breach Publishers, Lecture 3, 123-154 (1995). ISBN 2-88449-138-4.
  160. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Hidden symmetry, exact relations, and a small parameter in the Kardar-Parisi-Zhang problem with strong coupling, Phys. Rev. E 49 (2), R959-R962 (1994), WoS: A1994NA92100006, Scopus: 2-s2.0-5344278321, ADS: 1994PhRvE..49..959L.
  161. G. Falkovich, V. Lebedev, Nonlocal vorticity cascade in two dimensions, Phys. Rev. E 49 (3), R1800-R1804 (1994), WoS: A1994NC46500005, Scopus: 2-s2.0-0000261731, ADS: 1994PhRvE..49.1800F, MathSciNet: 1378356, zbMath: -.
  162. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamic fluctuation effects in dilute lyotropic systems, Phys. Rev. E 49 (4), 3003-3020 (1994), WoS: A1994NJ37900063, Scopus: 2-s2.0-23544481703, ADS: 1994PhRvE..49.3003K.
  163. G. Falkovich, V. Lebedev, Universal direct cascade in two-dimensional turbulence, Phys. Rev. E 50 (5), 3883-3899 (1994), WoS: A1994PV86300081, Scopus: 2-s2.0-0001649917, ADS: 1994PhRvE..50.3883F.
  164. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Fluctuation Viscosity of a Solution of Wormlike Micelles, Pis’ma v ZhETF, 59 (1), 28-33 (1994) [JETP Lett., 59 (1), 27-32 (1994)], WoS: A1994MY37400006, ADS: 1994JETPL..59...27K.
  165. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Scaling of correlation functions of velocity gradients in hydrodynamic turbulence, Pis’ma v ZhETF, 59 (8), 546-551 (1994) [JETP Lett., 59 (8), 577-583 (1994)], WoS: A1994NR34400015, ADS: 1994JETPL..59..577L.
  166. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Anomalous Scaling and Fusion Rules in Hydrodynamic Turbulence, chao-dyn/9410003, ADS: 1994chao.dyn.10003L.
  167. V.S. L’vov, V.V. Lebedev, Interaction Locality and Scaling Solution in d+1 KPZ and KS Models, Europhys. Lett., 22 (6), 419-423 (1993), WoS: A1993LF04400004, Scopus: 2-s2.0-84956111445.
  168. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation Viscosity of Lyotropic Systems, Europhys. Lett., 22 (6), 469-474 (1993), WoS: A1993LF04400012, Scopus: 2-s2.0-84921211515, RINTs: 30983826.
  169. V.S. L’vov, V.V. Lebedev, M. Paton, I. Procaccia, Proof of scale invariant solutions in the Kardar-Parisi-Zhang and Kuramoto-Sivashinsky equations in 1+1 dimensions: analytical and numerical results, Nonlinearity, 6 (1), 25-47 (1993), WoS: A1993KM62800002, Scopus: 2-s2.0-0002015737.
  170. V.S. L’vov, V.V. Lebedev, Exact relations in the theory of developed hydrodynamic turbulence, Phys. Rev. E 47 (3), 1794-1802 (1993), WoS: A1993KY13700041, Scopus: 2-s2.0-0042753873.
  171. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Weak crystallization theory, Physics Reports, 228 (1-2), 1-91 (1993), WoS: A1993LJ63600001, Scopus: 2-s2.0-0003085930.
  172. V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Kriticheskoe povedenie razmera grani kapli pri fazovom perekhode nematik – smektik A, ZhETF, 103 (6), 2048-2052 (1993) [V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Critical behavior of the size of a drop facet in the nematic-smectic A phase transition, JETP 76(6), 1018-1020 (1993)].
  173. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Quasiequilibiium solution of 1+d KPZ model, Pis’ma v ZhETF, 58 (4), 301-306 (1993) [JETP Lett., 58 (4), 310-315 (1993)], WoS: A1993ME51200016.
  174. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamic fluctuations effects in soap films, Pis’ma v ZhETF, 58 (8), 672-676 (1993); Erratum - ibid, 58(12), 1088 (1993) [JETP Lett., 58 (8), 653-657 (1993); Erratum - ibid, 58(12), 922 (1993)], WoS: A1993MM18400016.
  175. R.M. Hornreich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of nematic surface ordering via a Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase transition, Phys. Rev. A 46 (8), 4935-4941 (1992), WoS: A1992JW97400067, Scopus: 2-s2.0-2542581615, RINTs: 31126459.
  176. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Anomalous damping in plasma, Physica A 181 (1-2), 187-220 (1992); Errata — ibd, 190(3-4), 434 (1992), WoS: A1992HH40500010, Scopus: 2-s2.0-0001559280, ADS: 1992PhyA..181..187L, InSpire: 302749.
  177. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dinamicheskie kriticheskie yavleniya v okrestnosti kriticheskoi tochki gaz — zhidkost’, Pis’ma v ZhETF, 55 (1), 56-58 (1992) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamic critical phenomena near a liquid-gas critical point, JETP Lett., 55 (1), 57-59 (1992)], WoS: A1992HJ63000012.
  178. E. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics of liquid crystals, Proc. of British Liquid Crystal Society Annual Meeting, Oxford, 6-8 April 1992, p. 375.
  179. V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Weak crystallisation theory of the ${\rm A}_{1}$- $\tilde{\rm A}$ and ${\rm A}_{1}$- $ \tilde{\rm C}$ phase transitions, J. Phys. II France, 1 (2), 135-147 (1991), WoS: A1991EX19900005.
  180. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Some Properties of Ferromagnetic Liquid Crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 329-337 (1991), WoS: A1991HE37700036.
  181. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, On anomalous damping in a quark-gluon plasma, Phys. Lett. B 253 (1-2), 231-236 (1991), WoS: A1991EV89800037, Scopus: 2-s2.0-0642361829, ADS: 1991PhLB..253..231L.
  182. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Orientatsionnye fazovye perekhody v zhidkikh kristallakh. Kriticheskaya dinamika, ZhETF, 100 (3), 855-891 (1991) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Orientational phase transitions in liquid crystals. Critical dynamics, Sov. Phys. JETP 73(3), 473-791 (1991)], WoS: A1991GJ85500013.
  183. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Spectrum of quark-gluon plasma, Annals of Physics, 202 (2), 229-270 (1990), WoS: A1990DZ21600001, Scopus: 2-s2.0-1542566918.
  184. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuational attenuation of sound in smectics, J. Phys.: Cond. Mat., 2(46), 9155-9172 (1990), WoS: A1990EK15600015, Scopus: 2-s2.0-36149033717, RINTs: 30881703.
  185. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics (in Russian), Kristallografiya, 35(1), 121-126 (1990) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics, Sov. Phys. - Crystallography, 35(1), 72-75 (1990)], WoS: A1990CP92600023.
  186. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Kriticheskaya dinamika slabo fluktuiruyushchikh stepenei svobody, Pis’ma v ZhETF, 52(11), 1196-1199 (1990) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics of weakly fluctuating degrees of freedom, JETP Lett., 52(11), 610-613 (1990)], WoS: A1990FD93200008.
  187. V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Teoriya slaboi kristallizatsii plenok, Fizika tverd. tela, 32 (3), 837-840 (1990) [V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of weak crystallization of films, Sov. Phys. Solid State 32(3), 493-495 (1990)], WoS: A1990DE80200031.
  188. E.B. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics, Liquid Crystals, 5 (1), 367-376 (1989), WoS: A1989AG20600032, Scopus: 2-s2.0-84947832437.
  189. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Supersymmetric sound, Nucl. Phys. B 318 (3), 669-704 (1989), WoS: A1989AA76200006, Scopus: 2-s2.0-0001334689.
  190. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Weak crystallization theory of smectics, Physica A 160 (1), 98-116 (1989), WoS: A1989AU31200006, Scopus: 2-s2.0-10644273321.
  191. V.V. Lebedev, Dynamics of surface phases, Physica Scripta, T29, 255-258 (1989), WoS: A1989AT12400050, Scopus: 2-s2.0-19844374173, RINTs: 31121987.
  192. V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dinamika mitsell i vezikul, ZhETF, 95 (5), 1751-1772 (1989) [V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamics of micelles and vesicles, Sov. Phys. JETP 68(5), 1011-1022 (1989)], WoS: A1989AD55600020.
  193. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Osobennosti dinamiki ferromagnitnykh zhidkikh kristallov, ZhETF, 96 (6), 2045-2060 (1989) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Characteristics of the dynamics of ferromagnetic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 69(6), 1155-1163 (1989)], WoS: A1989CF63200014.
  194. L.M. Blinov, A.Y. Kabayenkov, V.V. Lebedev, A.A. Sonin, Anchoring energy of nematic and isotropic phases of liquid-crystals (in Russian), Izv. AN SSSR, ser. fiz., 53(10), 1948-1961 (1989), WoS: A1989AY05300008.
  195. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Teoriya slaboi kristallizatsii smektikov. Tipy C i B, Fizika tverd. tela, 31 (4), 189-197 (1989) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of weak crystallization of type C and B smectics, Sov. Phys. Solid State 31(4), 652-656 (1989)], WoS: A1989U432600032.
  196. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Spectrum of quark-gluon plasma, Ann. Phys., 194(2), 438 (1989).
  197. E.I. Katz, V.V. Lebedev, Dynamics of free-standing films of smectics C, Nuovo Cimento D 10(11), 1273-1279 (1988), WoS: A1988T103600003, Scopus: 2-s2.0-51649151620.
  198. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Kriticheskaya dinamika pri fazovom perekhode smektik A – smektik S, ZhETF, 94 (4), 167-182 (1988) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics at the smectic-A–smectic-C phase transition, Sov. Phys. JETP 67(4), 741-749 (1988)], WoS: A1988N151000016.
  199. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika lengmyurovskikh plenok, ZhETF, 94 (5), 134-149 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of Langmuir films, Sov. Phys. JETP 67(5), 940-948 (1988)], WoS: A1988N626100013.
  200. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluktuatsionoe pogloshchenie zvuka v kompensirovannykh kholesterikakh, ZhETF, 94 (7), 197-200 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in compensated cholesterics, Sov. Phys. JETP 67(7), 1407-1408(1988)], WoS: A1988P612100019.
  201. E.I. Kats, V.V. Lebedev, The dynamics of freely-standing films of the smectic C (in Russian), Kristallografiya, 33(3), 687-691 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of freely suspended films of smectic C, Sov. Phys. - Crystallography, 33(3), 404-406 (1988)].
  202. V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Spektr supersimmetrichnogo zvuka, Pis’ma v ZhETF, 47 (5), 233-236 (1988) [V.V. Lebedev, A.V. Smilga, Spectrum of supersymmetric sound, JETP Lett., 47 (5), 279-282 (1988)], WoS: A1988Q501900001.
  203. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Teoriya slaboi kristallizatsii smektikov, Fizika tverd. tela, 30 (5), 1338-1343 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of weak crystallization of smectics, Sov. Phys. Solid State 30(5), 775-778 (1988)], WoS: A1988R400300013.
  204. E.I. Kats, V.I. Lebedev, Dinamika zhidkikh kristallov, M.: Nauka, 1988 - 144 s.
  205. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika svobodno podveshennykh plenok smektikov, Uspekhi fiz. nauk, 152 (4), 695-696 (1987) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of freely suspended smectic films, Sov. Phys. Usp. 30(8), 739-740 (1987)], WoS: A1987K838000011.
  206. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika smekticheskikh plenok, Fizika nizkikh temp., 13 (6), 665 (1987) [Tezisy dokl. Vses. soveshchaniya-seminara “Neklassicheskie kristally - II”. Sevan, 26 sent. - 7 okt. 1986], WoS: A1987J465800049.
  207. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of the smectic A-smectic C phase transition, Physica A 135 (2-3), 601-619 (1986), WoS: A1986C499500019, Scopus: 2-s2.0-0042717293.
  208. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Teoriya fazovogo perekhoda smektik A — smektik S, ZhETF, 90 (1), 111-123 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of the smectic-A–smectic-C phase transition, Sov. Phys. JETP 63(1), 63-69 (1986)], WoS: A1986AYU9800009.
  209. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Krupnomasshtabnaya dinamika kholesterikov i smektikov C*, ZhETF, 91 (3), 878-890 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Large-scale dynamics of cholesterics and smectics C*, Sov. Phys. JETP 64(3), 518-524 (1986)], WoS: A1986E437600016.
  210. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-wave dynamics of smectic films (in Russian), Kristallografiya, 31(1), 23-28 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-wave dynamics of smectic films, Sov. Phys. - Crystallography, 31(1), 10-13 (1986)], WoS: A1986AZC6600003.
  211. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Lebedev, New Aspects of the Dynamics of Liquid Crystals, Sov. Sci. Rev. Sect. A: Physics Reviews, Vol.7, 131-226 (1986.) Ed. by I. M. Khalatnikov. London: Harwood Academic Publishers. xi,389 pp. ISBN 3-7186-0204-0.
  212. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long wavelength dynamics of free smectic films, J. Phys. France, 46(12), 2093-2098 (1985), WoS: A1985AXV0700008.
  213. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectics-C, Phys. Lett. A 109 (6), 274-278 (1985), WoS: A1985AKR7100008, Scopus: 2-s2.0-46549094465.
  214. V.V. Lebedev, Fluctuation effects in macroscopic dynamics of two-dimensional antiferromagnets, Solid State Communs., 54 (2), 201-205 (1985), WoS: A1985AED9300018, Scopus: 2-s2.0-0022046427.
  215. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya dinamika smektikov s orientatsionnoi uporyadochennost’yu v sloe, ZhETF, 88 (3), 823-834 (1985) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectic liquid crystals with orientational ordering in the layer, Sov. Phys. JETP 61(3), 484-490 (1985)], WoS: A1985AFE3000012.
  216. V.V. Lebedev, Fluktuatsionnye effekty v makroskopicheskoi dinamike geizenbergovskikh ferromagnetikov, Fizika tverd. tela, 27 (7), 2052-2058 (1985) [V.V. Lebedev, Fluctuation effects in the macroscopic dynamics of Heisenberg ferromagnets, Sov. Phys. Solid State 27(7), 1230-1234 (1985)], WoS: A1985APC8000022.
  217. V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Nonthermodynamic fluctuations in two-dimensional hydrodynamic systems, Phys. Lett. A 103 (5), 250-252 (1984), WoS: A1984TB84400008, Scopus: 2-s2.0-48549112390, ADS: 1984PhLA..103..250L, RINTs: 30894117.
  218. V.V. Lebedev, Fluctuation effects in the dynamics of two-dimensional non-linear σ-models, Phys. Lett. A 105 (4-5), 173-175 (1984), WoS: A1984TQ20000003, Scopus: 2-s2.0-48549109018, RINTs: 30947073.
  219. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, Fluctuation effects in two-dimensional hydrodynamic systems, Physica A 126 (1-2), 135-151 (1984), WoS: A1984TG31200008, Scopus: 2-s2.0-33644682960, ADS: 1984PhyA..126..135K, RINTs: 30828272, MathSciNet: 0761655, zbMath: 0599.76008.
  220. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Osobennosti dinamiki diskoticheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 86 (2), 558-569 (1984) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Peculiarities of the dynamics of discotics, Sov. Phys. JETP, 59(2), 325-331 (1984)], WoS: A1984SF13000019.
  221. V.V. Lebedev, Kriticheskaya dinamika odnoosnykh segnetoelektrikov tipa smeshcheniya, ZhETF, 87 (3), 1069-1079 (1984) [V.V. Lebedev, Critical dynamics of uniaxial displacive ferroelectrics, Sov. Phys. JETP, 60(3), 611-617 (1984)], WoS: A1984TN38300039.
  222. V.V. Lebedev, Fluktuatsionnye effekty v makroskopicheskoi dinamike dvumernykh ferromagnetikov, ZhETF, 87 (4), 1481-1489 (1984) [V.V. Lebedev, Fluctuation effects in macroscopic dynamics of two-dimensional ferromagnets, Sov. Phys. JETP, 60(4), 851-855 (1984)], WoS: A1984TR67100033.
  223. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, Diagram technique for calculating long-wave fluctuation effects, Phys. Lett. A 94 (6-7), 271-274 (1983), WoS: A1983QH49900008, Scopus: 2-s2.0-49049128896, ADS: 1983PhLA...94..271K, InSpire: 192516, RINTs: 30942518.
  224. S.K. Nemirovskii, V.V. Lebedev, Gidrodinamika sverkhtekuchei turbulentnosti, ZhETF, 84 (5), 1729-1742 (1983) [S.K. Nemirovskii, V.V. Lebedev, The hydrodynamics of superfluid turbulence, Sov. Phys. JETP 57(5), 1009-1016 (1983)], WoS: A1983QS90900015.
  225. V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, I.M. Khalatnikov, Diagrammnaya tekhnika dlya gidrodinamicheskikh fluktuatsii, ZhETF, 85 (5), 1590-1601 (1983) [V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, I.M. Khalatnikov, A diagram technique for hydrodynamic fluctuations, Sov. Phys. JETP, 58(5), 925-931 (1983)], WoS: A1983RT19100009, Scopus: -, ADS: 1983JETP...58..925L, InSpire: -, RINTs: -.
  226. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya dinamika smekticheskogo zhidkogo kristalla, ZhETF, 85 (6), 2019-2031 (1983) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 58(6), 1172-1178 (1983)], WoS: A1983RW36200016.
  227. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika smekticheskikh zhidkikh kristallov, Pis’ma v ZhETF, 37(12), 594-597 (1983) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of smectic liquid crystals, JETP Lett., 37(12), 709-713 (1983)], WoS: A1983RV03300011.
  228. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Relativistic hydrodynamics of a superfluid liquid, Phys. Lett. A 91 (2), 70-72 (1982), WoS: A1982PE56400007, Scopus: 2-s2.0-0001899949, ADS: 1982PhLA...91...70K, RINTs: 30810832.
  229. V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, Fluktuatsionnye popravki k uravneniyam gidrodinamiki v antiferromagnetikakh, ZhETF, 82 (3), 965-976 (1982) [V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, Fluctuation corrections to the hydrodynamics equations for antiferromagnets, Sov. Phys. JETP, 55(3), 566-571 (1982)], WoS: A1982NJ56200031.
  230. V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Relyativistskaya gidrodinamika sverkhtekuchei zhidkosti, ZhETF, 83 (5), 1601-1614 (1982) [V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Relativistic hydrodynamics of a superfluid, Sov. Phys. JETP, 56(5), 923-930 (1982)], WoS: A1982PS22500001, Scopus: -, ADS: 1982ZhETF..83.1601L.
  231. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, Fluctuational corrections to quantum hydrodynamics, Physica B+C 107 (1-3), 235-236 (1981), WoS: A1981MQ36700117, Scopus: 2-s2.0-49049148837, ADS: 1981PhyBC.107..235K.
  232. V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, I.M. Khalatnikov, Fluktuatsionnye popravki k uravneniyam gidrodinamiki sverkhtekuchego geliya, ZhETF, 80 (4), 1429-1448 (1981) [V.V. Lebedev, A.I. Sukhorukov, I.M. Khalatnikov, Fluctuation corrections to the hydrodynamical equations of superfluid helium, Sov. Phys. JETP 53(4), 733-741 (1981)], WoS: A1981LM98000016, ADS: 1981JETP...53..733L, RINTs: -.
  233. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Equation of hydrodynamics of quantum liquid in the presence of continuously distributed singular soliton, Prog. Theor. Phys. Suppl. No 69, 269-280 (1980), WoS: A1980LT10900024, Scopus: 2-s2.0-0346170151, ADS: 1980PThPS..69..269K, RINTs: -, MathSciNet: -.
  234. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Hamiltonian equations of hydrodynamics of quantum liquid in the presence of solitons, Lect. Notes Phys., 115, 36-46 (1980) [Modern Trends in the Theory of Condensed Matter, Ed. A. Pekaiski and J. Przystawa, Springer, ix,597 pp, ISBN 978-3-540-09752-5], ADS: 1980LNP...115...36K, MathSciNet: 0583568.
  235. V.V. Lebedev, Vzaimodeistvie gidrodinamicheskikh mod v sverkhtekuchem He3, ZhETF, 76 (1), 257-271 (1979) [V.V. Lebedev, Interaction between hydrodynamic modes in superfluid He3, Sov. Phys. JETP 49(1), 132-138 (1979)], WoS: A1979GH00700027.
  236. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Canonical equations of hydrodynamics of quantum liquids, J. Low Temp. Phys., 32 (5-6), 789-801 (1978), WoS: A1978FT16800009, Scopus: 2-s2.0-33244457948, ADS: 1978JLTP...32..789K, RINTs: 30892596.
  237. V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Gamil’tonovy uravneniya gidrodinamiki kvantovoi zhidkosti v prisutstvii solitonov, ZhETF, 75 (6), 2312-2316 (1978) [V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Hamiltonian hydrodynamics equations for a quantum fluid in the presence of solitons, Sov. Phys. JETP 48(6), 1167-1169 (1978)], WoS: A1978GF80600036, Scopus: -, ADS: 1978JETP...48.1167L, RINTs: -, MathSciNet: 0545090.
  238. V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Kanonicheskie uravneniya gidrodinamiki vrashchayushchegosya sverkhtekuchego 4Ne, Pis’ma v ZhETF, 28 (2), 89-93 (1978) [V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Canonical equations of the hydrodynamics of rotating superfluid 4Ne, JETP Lett., 28 (2), 83-86 (1978)], WoS: A1978GG27800009, ADS: 1978JETPL..28...83L, RINTs: -.
  239. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Hamiltonian equations of hydrodynamics of anisotropic superfluid liquid 3He–A, Phys. Lett. A 61 (5), 319-320 (1977), WoS: A1977DK74400016, Scopus: 2-s2.0-0012291051, ADS: 1977PhLA...61..319K, RINTs: 30814755.
  240. V.V. Lebedev, Vzaimodeistvie pervogo i vtorogo zvukov v rastvorakh He3-He4, ZhETF, 72 (6), 2224-2229 (1977) [V.V. Lebedev, Interaction between first and second sound in He3-He4 solutions, Sov. Phys. JETP 45 (6), 1169-1172 (1977)], WoS: A1977DL06900023.
  241. V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Lagranzhevy i Gamil’tonovy uravneniya dlya gidrodinamiki anizotropnoi sverkhtekuchei zhidkosti He3-A, ZhETF, 73 (4), 1537-1548 (1977) [V.V. Lebedev, I.M. Khalatnikov, Lagrange and Hamilton equations of hydrodynamics for anisotropic superfluid He3-A liquid, Sov. Phys. JETP 46(4), 808-813 (1977)], WoS: A1977DZ44600033, ADS: 1977JETP...46..808L, RINTs: -.
  242. I.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Lagranzhevy uravneniya gidrodinamiki anizotropnoi sverkhtekuchei zhidkosti Ne3-A, Pis’ma v ZhETF, 25 (8), 377-380 (1977) [L.M. Khalatnikov, V.V. Lebedev, Lagrange equations of the hydrodynamics of the anisotro­pic superfluid liquid Ne3-A, JETP Lett., 25 (8), 351-354 (1977)], WoS: A1977EC23100010, ADS: 1977JETPL..25..351K.
  243. V.V. Lebedev, Spektr rotonov v rastvore svertekuchikh He3-He4, ZhETF, 71 (3), 1225-1238 (1976) [V.V. Lebedev, Roton spectrum in superfluid He3-He4 solutions, Sov. Phys. JETP 44(3), 640-647 (1976)], WoS: A1976CM26000040.
  244. V.V. Lebedev, Deformatsionnyi termomagnitnyi effekt, ZhETF, 67 (3), 1161-1167 (1974) [V.V. Lebedev, Deformation thermomagnetic effect, Sov. Phys. JETP, 40(3), 577-579 (1975)].