Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Georgy L. Vysotsky

Publications

  1. N.G. Afanas'ev, A.V. Vysotskaya, G.L. Vysotskii, Quasi-two-particle scaling and proton spectra in disintegration of nuclei by intermediate-energy electrons (in Russian), Yadernaya fizika, 41(4), 900-905 (1985) [N.G. Afanas'ev, A.V. Vysotskaya, G.L. Vysotskii, Quasi-two-particle scaling and proton spectra in disintegration of nuclei by intermediate-energy electrons, Sov. J. Nucl. Phys., 41(4), 577-580 (1985)], WoS: A1985ATS9400008.
  2. G.L. Vysotskii, Nuklony iz pryamoi elektro- i fotodezintegratsii yader, Preprint ITF im. L.D. Landau 1985-17, 6 s.
  3. I.Ya. Barit, G.L. Vysotskii, M.I. Krivopustov, R.P. Slabospitskii, Polyarizatsionnye yavleniya v yadernykh reaktsiyakh, Fizika element. chastits i atom. yadra, 8(6), 1290-1337 (1977) [I.Ja. Barit, G.L. Vysotsky, M.I. Krivopustov, R.P. Slabospitsky, Polarization phenomena in nuclear reactions, Sov. J. Part. Nucl. 8(6), 529-549 (1977)].
  4. G.L. Vysotskii, I.I. Zalyubovskii, R.P. Lobkovskii, Mekhanizm reaktsii (d,d), Izv. AN SSSR, ser. fiz., 37, 1633 (1973).
  5. G.L. Vysotskii, A.P. Soznik, M.A. Chegoryan, Polyarizatsionnye effekty pri uprugom rasseyanii deitronov srednikh energii, Izv. AN SSSR, ser. fiz., 37, 1745 (1973).
  6. G.L. Vysotskii, M.A. Chegoryan, Korrelyatsiya polyarizatsii v yadernykh reaktsiyakh, UFKh, 17, 736 (1972).
  7. G.L. Vysotskii, M.A. Chegoryan, R.P. Slaboslitskii, K teorii polyarizatsionnykh yavlenii v yadernoi fizike. Chast’ I, Preprint KhFTI 72-9 (1972).
  8. G.L. Vysotskii, M.A. Chegoryan, R.P. Lobkovskii, A.P. Kmogarev, Polyarizatsionnye yavleniya v yadernykh reaktsiyakh, Preprint FTI AN USSR, 1971.
  9. G.L. Vysotskii, A.V. Vysotskaya, Spektry protonov pri pryamoi dezintegratsii yader elektronami vysokikh energii, Yadernaya fizika, 9(6), 1177-1183 (1969).