Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Azat U. Sharafutdinov

Ph. D.

Email:

Publications

    1. D.S. Lyubshin, A.U. Sharafutdinov, I.S. Burmistrov, Statistics of spin fluctuations in quantum dots with Ising exchange, Phys. Rev. B 89, 201304(R) (2014); arXiv:1311.7083, WoS: 000339629600002, Scopus: 2-s2.0-84901446257, ADS: 2014PhRvB..89t1304L, RINTs: 22059258.
    2. A.U. Sharafutdinov, D.S. Lyubshin, I.S. Burmistrov, Spin fluctuations in quantum dots, Phys. Rev. B 90, 195308 (2014); arXiv:1408.5662, WoS: 000345641100006, Scopus: 2-s2.0-84911421056, ADS: 2014PhRvB..90s5308S, RINTs: 24006122.
    3. A.U. Sharafutdinov, I.S. Burmistrov, Cotunneling current through a two-level quantum dot coupled to magnetic leads: the role of exchange interaction, J. Phys.: Condens. Matter 24, 155301 (2012); arXiv:1103.2425, WoS: 000302558600006, Scopus: 2-s2.0-84859395411, ADS: 2012JPCM...24o5301S, RINTs: 17981975.
    4. A.U. Sharafutdinov, Dinamicheskaya spinovaya vospriimchivost’ v kvantovykh tochkakh s anizotropnym obmenom, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 1, s.175.
    5. A.U. Sharafutdinov, Tok ko-tunnelirovaniya cherez kvantovuyu tochku s dvumya urovnyami, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 1, s.176.