Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Georgy V. Ryazanov

Ph. D.

Publications

  1. G.V. Ryazanov, Dvustoronnie otsenki dlya sobstvennykh znachenii uravneniya Shredingera, TMF, 24(3), 412–418 (1975) [G.V. Ryazanov, Two-sided estimates for eigenvalues of the Schrödinger equation, Theor. Math. Phys., 24(3), 926-930 (1975)], WoS: A1975CB07100013, Scopus: 2-s2.0-34250383413.
  2. G.V. Ryazanov, Sluchainye bluzhdaniya na ploskoi reshetke s lovushkami, TMF, 10(2), 271-274 (1972) [G.V. Ryazanov, Random walks on a flat lattice with traps, Theor. Math. Phys., 10(2), 181-183 (1972)], Scopus: 2-s2.0-34250441200.
  3. G.V. Ryazanov, Fazovyi perekhod vtorogo roda v trekhmernoi modeli segnetoelektrika, ZhETF, 61 (6), 2554-2561 (1971) [G.V. Ryazanov, Second-order Phase Transition in the Three-dimensional Model of a Ferroelectric, JETP 34(6), 1367-1370 (1972)].
  4. G.V. Ryazanov, Influence of Violation of Electroneutrality on a Phase Transition in a Ferroelectric wlth Hydrogen Bonding (in Russian), ZhETF, 59 (3), 1000-1004 (1970) [G.V. Ryazanov, Influence of Violation of Electroneutrality on a Phase Transition in a Ferroelectric wlth Hydrogen Bonding, JETP 32(3), 544-546 (1971)].
  5. G.V. Ryazanov, K edinoi teorii elementarnykh chastits, Dokl. AN SSSR, 186(6), 1306–1308 (1969).
  6. G.V. Ryazanov, Korrelyatsionnaya funktsiya konechnoi modeli Izinga, ZhETF, 54(3), 1010-1015 (1968) [G.V. Ryazanov, Correlation Function of a Finite Ising Model, JETP 27(3), 538-540 (1968)].
  7. G.V. Ryazanov, Fenomenologicheskaya teoriya fazovykh perekhodov vtorogo roda, ZhETF, 52(6), 1688-1706 (1967) [G.V. Ryazanov, Phenomenological Theory of Second-order Phase Transitions, Sov. Phys. JETP 25(6), 1122-1134 (1967)].
  8. G.V. Ryazanov, Correlation Asymptotics for a Plane Ising Lattice (in Russian), ZhETF, 49(4), 1134-1144 (1965) [G.V. Ryazanov, Correlation Asymptotics for a Plane Ising Lattice, JETP 22(4), 789-795 (1966)].
  9. G.V. Ryazanov, A Space-time Approach to Quantum Field Theory (in Russian), ZhETF, 43(4), 1281-1287 (1962) [G.V. Ryazanov, A Space-time Approach to Quantum Field Theory, JETP 16(4), 909-913 (1963)].
  10. G.V. Ryazanov, Quantum-Mechanical Probabilities as Sums over Paths (in Russian), ZhETF, 35(1), 121-131 (1958) [G.V. Riazanov, Quantum-Mechanical Probabilities as Sums over Paths, JETP 8(1), 85-93 (1959)].
  11. G.V. Ryazanov, The Feynman Path Integral for the Dirac Equation (in Russian), ZhETF, 33(6), 1437-1444 (1957) [G.V. Riazanov, The Feynman Path Integral for the Dirac Equation, JETP 6(6), 1107-1113 (1958)].