Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Ilya A. Privorotskii

Doctor of science

Publications

  1. I.A. Privorotskii, Thermodynamic theory of domain structures, Rep. Prog. Phys., 35(1), 115-155 (1972), Scopus: 2-s2.0-31144456628, ADS: 1972RPPh...35..115P, RINTs: 30891231.
  2. I.A. Privorotskii, K teorii zarodyshei peremagnicheniya, ZhETF, 62 (3), 1185-1195 (1972) [I.A. Privorotskii, Theory of magnetic reversal nuclei, Sov. Phys. JETP 35(3), 625-630 (1972)].
  3. I.A. Privorotskii, Termodinamicheskaya teoriya ferromagnitnykh domenov, Uspekhi fiz. nauk, 108(1), 43-80 (1972) [I.A. Privorotskiǐ, Thermodynamic theory of ferromagnetic domains, Sov. Phys. Usp. 15(5), 555–574 (1973)], Scopus: 2-s2.0-84926795215.
  4. I.A. Privorotskii, K teorii domennykh struktur v magnetikakh i segnetoelektrikakh, ZhETF, 60 (4), 1525-1536 (1971) [I.A. Privorotskiǐ, Contribution to the Theory of Domain Structures in Magnets and Ferroelectrics, Sov. Phys. JETP 33(4), 825-830 (1971)].
  5. I.A. Privorotskii, Ploskaya model’ razvetvlennoi domennoi struktury kubicheskikh ferromagnetikov, Pis’ma v ZhETF, 13 (4), 222-224 (1971) [I.A. Privorotskii, Planar Model of a Branched Domain Structure of a Cubic Ferromagnet, JETP Lett., 13 (4), 158-160 (1971)].
  6. I.A. Privorotskii, Teoriya obrazovaniya zarodyshei pri fazovykh perekhodakh v magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 14(11), 613-616 (1971) [I.A. Privorotskii, Theory of Nucleus Formation in Phase Transitions in Magnetic Fields, JETP Lett., 14(12), 429-431 (1971)].
  7. I.A. Privorotskii, K teorii domennoi struktury odnoosnykh ferromagnetikov, ZhETF, 59 (5), 1775-1787 (1970) [I.A. Privorotskiǐ, Theory of Domain Structure of Uniaxial Ferromagnets, Sov. Phys. JETP 32(5), 964-970 (1971)].
  8. I.A. Privorotskii, M.Ya. Azbel’, Teoriya domennoi struktury metallov v usloviyakh effekta de Gaaza — van Al’fena, ZhETF, 56 (1), 388-399 (1969) [I.A. Privorotskii, M.Ya. Azbel’, Theory of the Domain Structure of Metals Under Conditions of the de Haas-van Alphen Effect, Sov. Phys. JETP 29(1), 214-219 (1969)].
  9. I.A. Privorotskii, K teorii domennykh struktur, ZhETF, 56 (6), 2129-2142 (1969) [I.A. Privorotskii, Contribution to the Theory of Domain Structures, Sov. Phys. JETP 29(6), 1145-1152 (1969)].
  10. I.A. Privorotskii, Eksperimental’noe issledovanie magnitnykh domenov v neferromagnitnykh metallakh, Uspekhi fiz. nauk, 97(3), 547–549 (1969) [I.A. Privorotskiĭ, Experimental investigation of magnetic domains in non-ferromagnetic metals, Sov. Phys. Usp. 12(2), 300-301 (1969)].
  11. I.A. Privorotskii, Teoriya domennoi stenki v metallakh v usloviyakh effekta de Gaaza — van Al’fena, ZhETF, 52(6), 1755-1763 (1967) [I.A. Privorotskiǐ, Theory of a Domain Wall in Metals under Conditions of the De Haas-Van Alphen Effect, Sov. Phys. JETP 25(6), 1167-1172 (1967)].
  12. I.A. Privorotskii, Teoriya domennoi stenki v metallakh v usloviyakh effekta de Gaaza-van Al’fena, Pis’ma v ZhETF, 5 (8), 280-282 (1967) [I.A. Privorotskiǐ, Theory of the Domain Wall in Metals under the Conditions of the de Haas - van Alphen Effect, JETP Lett., 5 (8), 228-230 (1967)].
  13. I.A. Privorotskii, S.V. Chesnokov, K voprosu o sparivanii s orbital’nym momentom l ≠ 0, ZhETF, 50(1), 232-242 (1966) [I.A. Privorotskii, S.V. Chesnokov, On Pairing with an Orbital Momentum l ≠ 0, Sov. Phys. JETP 23(1), 153-159 (1966)].
  14. I.A. Privorotskii, O razrushenii sverkhtekuchesti He3, ZhETF, 48(2), 723-730 (1965); Errata — ibid, 48, 1526 (1965) [I.A. Privorotskiǐ, Destruction of the Superfluidity of He3 in a Magnetic Field, Sov. Phys. JETP 21(2), 478-482 (1965)].
  15. I.A. Privorotskii, K teorii rasseyaniya neitronov v neuporyadochennykh kristallakh, ZhETF, 47(4), 1544-1549 (1964) [I.A. Privorotskii, Theory of Scattering of Neutrons in Disordered Crystals, Sov. Phys. JETP, 20(4), 1037-1040 (1965)].
  16. I.A. Privorotskii, K voprosu o sparivanii s nenulevym momentov v fermi-sisteme, ZhETF, 44 (4), 1401-1408 (1963) [I.A. Privorotskii, The Problem of Pairings with Nonzero Angular Momentum in a Fermi System, Sov. Phys. JETP 17(4), 942-947 (1963)].
  17. I.A. Privorotskii, Magnitnye svoistva sverkhprovodnikov pri sparivanii s nenulevym momentom. Teoriya sdviga Naita, ZhETF, 45(6), 1960-1966 (1963) [I.A. Privorotskii, The Magnetic Properties of Superconductors with l ≠ 0 Pairing. Theory of the Knight Shift, Sov. Phys. JETP 18(5), 1346-1350 (1964)].
  18. I.A. Privorotskii, Anizotropiya pogloshcheniya ul’trazvuka v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 42(2), 450-456 (1962) [I.A. Privorotskii, Anisotropy of Absorption of Ultrasound in Superconductors, Sov. Phys. JETP 15(2), 315-319 (1962)].
  19. I.A. Privorotskii, K teorii pogloshcheniya ul’trazvuka v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 43(4), 1331-1338 (1962) [I.A. Privorotskii, On the Theory of the Absorption of Ultrasound in Superconductors, Sov. Phys. JETP 16(4), 945-950 (1963)].
  20. I.A. Privorotskii, O vozmozhnosti sverkhprovodimosti u antiferromagnetikov, ZhETF, 43(6), 2255-2260 (1962) [I.A. Privorotskiǐ, Possibility of Superconductivity in Antiferromagnets, Sov. Phys. JETP 16(6), 1593-1596 (1963)].