Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergey P. Obukhov

Doctor of science

Publications

  1. S. Obukhov, D. Kobzev, D. Perchak, M. Rubinstein, Topologically induced glass transition in freely rotating rods, J. Phys. I France, 7(4), 563-568 (1997).
  2. S. Obukhov, Long range forces between two surfaces in a polumer melt, Proc. Gordon Research Conf., Tranton NH July 1997.
  3. S.P. Obukhov, A danger of configurational averaging in constrained systems, J. Phys. A 26(18), L967-L972 (1993).
  4. S.P. Obukhov, M. Rubinstein, Scaling of megabase DNA undergoing gel electrophoresis, J. Phys. II France, 3(10),1455-1459 (1993).
  5. M. Rubinstein, S.P. Obukhov, Power-law-like stress relaxation of block copolymers: disentanglement regimes, Macromolecules, 26 (7), 1740-1750 (1993).
  6. M. Rubinstein, S.P. Obukhov, Memory effects in entangled polymer melts, Phys. Rev. Lett. 71(12), 1856-1859 (1993).
  7. S.P. Obukhov, Obukhov Reply to Comment «Avalanches related to kinetic roughening», Phys. Rev. Lett. 68 (4), 547-547 (1992).
  8. K. Chen, P. Bak, S.P. Obukhov, Self-organized criticality in a crack-propagation model of earthquakes, Phys. Rev. A 43 (2), 625-630 (1991), WoS: A1991EU85600001.
  9. S.P. Obukhov, M. Rubinstein, Obukhov and Rubinstein reply to Comment «Topological glass-transition in entangled flux state», Phys. Rev. Lett. 66(17), 2279-2279 (1991).
  10. S.P. Obukhov, Polymer chain in disordered media, Phys. Rev. A 42 (4), 2015-2019 (1990).
  11. S.P. Obukhov, M. Rubinstein, Topological glass transition in entangled flux state, Phys. Rev. Lett. 65(10), 1279-1282 (1990).
  12. S.P. Obukhov, Self-organized criticality: Goldstone modes and their interactions, Phys. Rev. Lett. 65(12), 1395-1398 (1990).
  13. S.P. Obukhov, D Stauffer, Upper critical dimension of Kauffman cellular automata, J. Phys. A 22(10), 1715-1718 (1989).
  14. S.P. Obukhov, Recombination processes in disordered media with external field, J. Phys. A 22(11), L497-L499 (1989).
  15. V.M. Vinokur, S.P. Obukhov, 1/f-shum, svyazannyi s dvizheniem dislokatsii i mezhzernennykh struktur, ZhETF, 95 (1), 223-233 (1989) [V.M. Vinokur, S.P. Obukhov, 1/f noise due to motion of dislocations and intergranular boundaries, Sov. Phys. JETP 68(1), 126-131 (1989)].
  16. S.P. Obukhov, Percolation in a system of randomly distributed sticks, J. Phys. A 21(20), 3975-3978 (1988).
  17. S.P. Obukhov, Ob adsorbtsii na poverkhnosti sluchainoi geteropolimernoi tsepochki, ZhETF, 93 (6), 1973-1985 (1987) [S.P. Obukhov, Adsorption onto the surface of a random heteropolymer chain, Sov. Phys. JETP 66(6), 1125-1131 (1987)].
  18. S.P. Obukhov, Perkolyatsionnye modeli s besporyadkom, Pis’ma v ZhETF, 45 (3), 139-142 (1987) [S.P. Obukhov, Percolation models with disorder, JETP Lett., 45 (3), 172-175 (1987)].
  19. S.P. Obukhov, Configurational statistics of a disordered polymer chain, J. Phys. A 19(17), 3655-3664 (1986).
  20. I.A. Lubashevskii, S.P. Obukhov, Possible conditions of gelation in radical branched post-polymerizationstar, open, Vysokomol. soedineniya, A 28(12), 2525–2531 (1986) [I.A. Lubashevskii, S.P. Obukhov, Possible conditions of gelation in radical branched post-polymerizationstar, open, Polymer Science U.S.S.R., 28(12), 2805-2812 (1986)].
  21. S.P. Obukhov, The nontriviality of the one-dimensional problem of a 'true' self-avoiding walk, J. Phys. A 17 (1), L7-L8 (1984), WoS: A1984RZ27300002, Scopus: 2-s2.0-36149047240.
  22. S.P. Obukhov, The efficiency of the Flory approximation, J. Phys. A 17(18), L965-L969 (1984), WoS: A1984TY45000006, Scopus: 2-s2.0-36149047141.
  23. S.A. Bulgadaev, S.P. Obukhov, Obobshchennaya model’ bluzhdaniya s izbeganiem samoperesechenii, ZhETF, 86 (5), 1961-1968 (1984) [S.A. Bulgadaev, S.P. Obukhov, Generalized self-avoiding walk, Sov. Phys. JETP, 59(5), 1140-1143 (1984)], WoS: A1984SU93500033.
  24. S.P. Obukhov, Fraktal’naya razmernost’ klasterov, obrazovavshikhsya v rezul’tate protsessov agregatsii, ZhETF, 87 (6), 2024-2029 (1984) [S.P. Obukhov, Fractal dimensionality of clusters formed by coagulation, Sov. Phys. JETP, 60(6),1167-1170 (1984)], WoS: A1984TY76400014.
  25. S.P. Obukhov, Sluchainoe bluzhdanie v neodnorodnoi srede, Pis’ma v ZhETF, 39 (1), 21-23 (1984) [S.P. Obukhov, Random walk in an inhomogeneous medium, JETP Lett., 39 (1), 23-26 (1984)], WoS: A1984SX89700007.
  26. S.P. Obukhov, L Peliti, Renormalisation of the 'true' self-avoiding walk, J. Phys. A 16 (5), L147-L151 (1983), WoS: A1983QH79800004, Scopus: 2-s2.0-4244104147.
  27. S.A. Bulgadaev, S.P. Obukhov, The two-dimensional “true” self-avoiding walk with pseudoscalar charges, Phys. Lett. A 98 (8-9), 399-402 (1983), WoS: A1983RS99200003, Scopus: 2-s2.0-4244011456.
  28. S.P. Obukhov, The negative susceptibility of the n=0 vector model and polymer statistics, J. Phys. A 15 (4), L211-L214 (1982), WoS: A1982NK26200011.
  29. I.E. Dzyaloshinskii, S.P. Obukhov, Topologicheskii fazovyi perekhod v XY-modeli spinovogo stekla, ZhETF, 83 (2), 813-832 (1982) [I.E. Dzyaloshinskii, S.P. Obukhov, Topological phase transition in the XY model of a spin glass, Sov. Phys. JETP, 56(2), 456-466 (1982)], WoS: A1982PH43400033.
  30. S.P. Obukhov, Dislokatsionnyi mekhanizm plavleniya kristalla, ZhETF, 83 (5), 1978-1984 (1982) [S.P. Obukhov, Dislocation mechanism of crystal melting, Sov. Phys. JETP, 56(5), 1144-1147 (1982)], WoS: A1982PS22500036.
  31. T.C. Lubensky, J. Isaacson, S.P. Obukhov, Field theory for ARB2 branched polymers, J. Phys. France, 42(12), 1591-1601 (1981), WoS: A1981MS85300002, Scopus: 2-s2.0-0019691056.
  32. E.S. Nikomarov, S.P. Obukhov, Rasshirennoe opisanie rastvora lineinykh polimerov s pomoshch’yu analogii polimer-magnetik, ZhETF, 80 (2), 650-665 (1981) [E.S. Nikomarov, S.P. Obukhov, Extended description of a solution of linear polymers based on a polymer-magnet analogy, Sov. Phys. JETP 53(2), 328-335 (1981)], WoS: A1981LD94000020.
  33. S.P. Obukhov, The problem of directed percolation, Physica A 101 (1), 145-155 (1980), WoS: A1980JV12100009, Scopus: 2-s2.0-49149147715.
  34. J. Isaacson, T.C. Lubensky, S.P. Obukhov, Statistics of polymers with AB monomers and ABB 3-point branches, Bull. Amer. Phys. Soc., 25 (3), 311-311 (1980), WoS: A1980JG27901011.
  35. S.P. Obukhov, T. Lyubenskii, Opisanie drevovidnykh polimerov s pomoshch’yu polevykh metodov, Preprint ITF, 1980.
  36. S.P. Obukhov, Dielektricheskii perekhod v kvaziodnomernoi sisteme s ottalkivaniem, ZhETF, 72 (3),1051-1061 (1977) [S.P. Obukhov, Dielectric transition in a quasi-one-dimensional system with repulsion, Sov. Phys. JETP 45(3), 550-555 (1977)], WoS: A1977DB54700024.
  37. S.A. Brazovskii, I.E. Dzyaloshinskii, S.P. Obukhov, Vliyanie protsessov perebrosa na dinamiku sostoyaniya Paierlsa-Frelikha, ZhETF, 72 (4), 1550-1558 (1977) [S.A. Brazovskii, I.E. Dzyaloshinskii, S.P. Obukhov, The effect of umklapp processes on the dynamics of the Peierls-Fröhlich state, Sov. Phys. JETP 45(4), 814-818 (1977)], WoS: A1977DD69500033.
  38. S.P. Obukhov, Gelikoidal’noe i sinusoidal’noe uporyadochenie spinov v kvaziodnomernykh magnetikakh, ZhETF, 73 (4), 1470-1479 (1977) [S.P. Obukhov, Helicoidal and sinusoidal spin ordering in quasi-one-dimensional magnets, Sov. Phys. JETP 46(4), 773-778 (1977)], WoS: A1977DZ44600025.
  39. S.P. Obukhov, K teorii magnetizma v singletnom sostoyanii, Fizika tverd. tela, 18 (4), 1098-1105 (1976) [S.P. Obukhov, A contribution to the theory of magnetism in the singlet state, Sov. Phys. Solid State 18(4), 627-630 (1976)], WoS: A1976BN57600031.
  40. S.P. Obukhov, Struktura i ustoichivost’ zhestkikh tsilindricheskikh magnitnykh domenov, Fizika tverd. tela, 16(10), 2950-2955 (1974) [S.P. Obukhov, Structure and stability of hard magnetic bubbles, Sov. Phys. - Solid State, 16(10), 1909-1911 (1975)].