Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vladimir I. Melnikov

Doctor of science

Publications

  1. V.I. Melnikov, Suppression factors for the excess noise in 1D mesoscopic conductors, Phys. Lett. A 198 (5-6), 459-463 (1995), WoS: A1995QL43900016, Scopus: 2-s2.0-0041472390, ADS: 1995PhLA..198..459M, RINTs: 31104554.
  2. R. Ferrando, R. Spadacini, G.E. Tommei, V.I. Mel’nikov, Numerical test of finite-barrier corrections for the hopping rate in the underdamped regime, Phys. Rev. E 51 (3), R1645-R1648 (1995), WoS: A1995QP25200006, Scopus: 2-s2.0-0000604569, ADS: 1995PhRvE..51.1645F.
  3. E. Brener, V.I. Melnikov, Velocity selection and instability spectrum in 3D dendritic growth, ZhETF, 107 (2), 628-636 (1995) [JETP, 80(2), 341-345 (1995)], WoS: A1995QP85100029.
  4. V.I. Mel’nikov, Skorost’ aktivatsionnykh raspadov: popravki na konechnost’ vysoty bar’era, ZhETF, 105 (3), 683-707 (1994) [V.I. Melnikov, Activated decay rate: finite barrier corrections, JETP 78(3), 366-377 (1994)], WoS: A1994NE47000021, ADS: 1994JETP...78..366M.
  5. V.I. Mel’nikov, Enhancement of activated decay of metastable states by resonant pumping, J. Stat. Phys., 70 (1-2), 77-91 (1993), WoS: A1993KJ46500007, Scopus: 2-s2.0-21144471652, RINTs: 31101835.
  6. V.I. Mel’nikov, Cotunneling rate in a series array of tunnel junctions, Phys. Lett. A 176 (3-4), 267-269 (1993), WoS: A1993LB55200022, Scopus: 2-s2.0-43949171377.
  7. V.I. Melnikov, Schmitt trigger: A solvable model of stochastic resonance, Phys. Rev. E 48 (4), 2481-2489 (1993), WoS: A1993ME59300027, Scopus: 2-s2.0-0000171041.
  8. V.I. Melnikov, Activated decay rate: Finite-barrier corrections, Phys. Rev. E 48 (5), 3271-3284 (1993); Erratum - ibud, E 50(1), 627-627 (1994), WoS: A1993MJ74200016, Scopus: 2-s2.0-0012114304, ADS: 1993PhRvE..48.3271M, RINTs: 30870265.
  9. V.I. Mel’nikov, Enhancement of activated decay of metastable states by resonant pumping, Phys. Rev. A 45 (8), 5474-5479 (1992), WoS: A1992HQ03800025, Scopus: 2-s2.0-0040743886.
  10. Yu.A. Bychkov, V.I. Melnikov, E.I. Rashba, 2D elektrony v naklonnom magnitnom pole: vliyanie spin-orbital’nogo vzaimodeistviya, In: Landwehr, G. (editor): High Magnetic Fields in Semiconductor Physics III: Proceedings of the International Conference, Würzburg 1990, Springer Series in Solid-State Sciences 101, Springer, Berlin (1992).
  11. E.A. Brener, V.I. Mel’nikov, Pattern selection in two-dimensional dendritic growth, Adv. Physics, 40 (1), 53-97 (1991), WoS: A1991FV57500002, Scopus: 2-s2.0-0002566103, ADS: 1991AdPhy..40...53B, MathSciNet: 1116402.
  12. V.I. Mel’nikov, The Kramers problem: Fifty years of development, Physics Reports, 209 (1-2), 1-71 (1991), WoS: A1991GT47800001, Scopus: 2-s2.0-0002652153, ADS: 1991PhR...209....1M, RINTs: 30871039.
  13. Yu.A. Bychkov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Dvumernye elektrony so spin-orbital’nym vzaimodeistviem v naklonnom pole, Ukr. fiz. zhurn., 36(5), 761-765 (1991).
  14. E.A. Brener, V.I. Mel’nikov, Two-dimensional dendritic growth at arbitrary Peclet number, J. Phys. France, 51 (2), 157-166 (1990), WoS: A1990CK96100002.
  15. Yu.A. Bychkov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Vliyanie spin-orbital’nogo vzaimodeistviya na spektr 2D-elektronov v naklonnom magnitnom pole, ZhETF, 98 (2), 717-726 (1990) [Yu.A. Bychkov, V.I. Mel’nikov, É.I. Rashba, Effect of spin-orbit coupling on the energy spectrum of a 2D electron system in a tilted magnetic field, Sov. Phys. JETP 71(2), 401-405 (1990)], WoS: A1990DZ90100029.
  16. V.I. Mel’nikov, Yu.A. Pospelov, O spin-orbital’nom vzaimodeistvii i ego uchete v skheme psevdopotentsiala, Fizika nizkikh temp., 15 (1), 108-109 (1989) [V.I. Mel’nikov, Yu.A. Pospelov, On the spin–orbital interaction and its role in pseudopotential systems, Sov. J. Low Temp. Phys. 15(1), 63 (1989)].
  17. E.A. Brener, S.E. Esipov, V.A. Mel’nikov, Otbor skorosti i napravleniya rosta izolirovannogo dendrita, ZhETF, 94 (3), 236-244 (1988) [E.A. Brener, S.É. Esipov, V.I. Mel’nikov, Selection of the velocity and direction of growth of an isolated dendrite, Sov. Phys. JETP 67(3), 565-569 (1988)], WoS: A1988M713500022.
  18. E.A. Brener, S.V. Iordanskii, V.I. Mel’nikov, Ustoichivost’ rosta igloobraznogo dendrita, ZhETF, 94(12), 320-329 (1988) [E.A. Brener, S.B. Iordanski, V.I. Mel’nikov, Stability of the growth of needle dendrites, Sov. Phys. JETP 67(12), 2574-2579 (1988)], WoS: A1988R657100029, ADS: 1988ZhETF..94..320B.
  19. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Tunneling and activated motion of a string across a potential barrier, Phys. Rev. B 36(13), 6889-6903 (1987), WoS: A1987K935000015, Scopus: 2-s2.0-0001409258.
  20. V.I. Mel’nikov, Vremya zhizni i raspredelenie tokov pereklyucheniya rezistivnogo sostoyaniya dzhozefsonovskogo kontakta, ZhETF, 93 (6), 2037-2044 (1987) [V.I. Mel’nikov, Lifetime and switching-current distribution of the resistive state of a Josephson junction, Sov. Phys. JETP 66(6), 1163-1167 (1987)], WoS: A1987L487500013.
  21. E.A. Brener, S.E. Esipov, V.I. Mel’nikov, Spektr skorostei rosta izolirovannogo dendrita, Pis’ma v ZhETF, 45(12), 595-597 (1987) [E.A. Brener, C.E. Esipov, V.I. Mel’nikov, Spectrum of growth rates of an isolated dendrite, JETP Lett., 45(12), 759-762 (1987)], WoS: A1987L413500015.
  22. V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Theory of activated rate processes: Exact solution of the Kramers problem, J. Chem. Phys., 85 (2), 1018-1027 (1986), WoS: A1986D197000047, Scopus: 2-s2.0-36549101835, RINTs: 30917900.
  23. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Effect of resonant pumping on activated decay rates, Phys. Lett. A 116 (9), 427-428 (1986), WoS: A1986D381200008, Scopus: 2-s2.0-0000255114.
  24. V.I. Mel’nikov, A. Sütö, Effect of quantum noise and tunneling on the fluctuational voltage-current characteristics and the lifetime of the zero-voltage state in Josephson junctions, Phys. Rev. B 34 (3), 1514-1525 (1986), WoS: A1986D531800014, Scopus: 2-s2.0-0038076932, ADS: 1986PhRvB..34.1514M, RINTs: 31093365.
  25. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Kvaziklassicheskie protsessy v vysokochastotnom pole, ZhETF, 90 (6), 2208-2225 (1986) [B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Semiclassical processes in a high-frequency field, Sov. Phys. JETP 63(6), 1295-1305 (1986)], WoS: A1986D123500031.
  26. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Tunnel’no-aktivatsionnoe dvizhenie struny cherez potentsial’nyi bar’er, ZhETF, 91 (5), 1944-1954 (1986) [B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Tunnel-activated motion of a string across a potential barrier, Sov. Phys. JETP 64(5), 1153-1158 (1986)], WoS: A1986F114200040.
  27. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Stimulation of Tunneling by a High-Frequency Field: Decay of the Zero-Voltage State in Josephson Junctions, Phys. Rev. Lett. 55(15), 1614-1617 (1985), WoS: A1985ARS2700020, Scopus: 2-s2.0-4243766581.
  28. V.I. Mel’nikov, Activated tunneling decay of metastable state: Solution of the Kramers problem, Physica A 130 (3), 606-615 (1985), WoS: A1985AHN0100013, Scopus: 2-s2.0-0013295649, RINTs: 30843894.
  29. V.I. Mel’nikov, Fluktuatsionnaya vol’t-ampernaya kharaktkristika i aktivatsionnye perebrosy fazy dzhozefsonovskogo kontakta kontakta s bol’shoi dobrotnost’yu, ZhETF, 88 (4), 1429-1446 (1985) [V.I. Mel’nikov, Fluctuating current-voltage characteristic and activation phase reversals of a high-Q Josephson junction, Sov. Phys. JETP 61(4), 855-865 (1985)], WoS: A1985AGY8200031.
  30. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Raspad tokovykh sostoyanii dzhozefsonovskikh kontaktov pod deistviem peremennogo toka, ZhETF, 89 (6), 2248-2256 (1985) [B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Alternating-current-induced decay of zero-voltage states of Josephson junctions, Sov. Phys. JETP 62(6), 1298-1302 (1985)], WoS: A1985AXC5300036.
  31. B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Gigantskoe stimulirovanie tunnel’nykh protsessov vysokochastotnym polem, Pis’ma v ZhETF, 41 (3), 116-118 (1985) [B.I. Ivlev, V.I. Mel’nikov, Dramatic stimulation of tunneling by an rf field, JETP Lett., 41 (3), 142-145 (1985)], WoS: A1985AJC1500013.
  32. V. Mel’nikov, A. Suto, Activated tunnelling decay of metastable states, J. Phys. C 17 (7), L207-L211 (1984), WoS: A1984SG97200005, Scopus: 2-s2.0-36149040792.
  33. V.I. Mel’nikov, Aktivatsionno-tunnel’nyi raspad metastabil’nykh sostoyanii, ZhETF, 87 (2), 663-673 (1984) [V.I. Mel’nikov, Activated tunneling decay of metastable states, Sov. Phys. JETP, 60(2), 380-385 (1984)], WoS: A1984TG28800032.
  34. V.I. Mel’nikov, Dvizhenie brounovskoi chastitsy v naklonnom periodicheskom potentsiale, Pis’ma v ZhETF, 40 (2), 56-58 (1984) [V.I. Mel’nikov, Motion of Brownian particles in a tilted periodic potential, JETP Lett., 40 (2), 787-791 (1984)], WoS: A1984AAL7300005.
  35. V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, O brounovskom dvizhenii kvantovykh chastits, Pis’ma v ZhETF, 38 (3), 111-113 (1983) [V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Brownian motion of quantum particles, JETP Lett., 38 (3), 130-133 (1983)], WoS: A1983RX06300010.
  36. S.V. Meshkov, V.I. Mel’nikov, Periodicheskie struktury na zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, Fizika nizkikh temp., 9 (7), 775-775 (1983) [S.V. Meshkov, V.I. Mel’nikov, Periodic structures on the charged surface of liquid helium, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(7), 400 (1983)], WoS: A1983RE39900029.
  37. V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, O geksagonal’noi perestroike zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, ZhETF, 82 (6), 1910-1923 (1982) [V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Hexagonal restructuring of the charged surface of liquid helium, Sov. Phys. JETP, 55(6), 1099-1106 (1982)], WoS: A1982NV39700019.
  38. V.I. Mel’nikov, O termodinamike v probleme Kondo, Pis’ma v ZhETF, 35(10), 414-418 (1982) [JETP Lett., 35(10), 511-515 (1982)]; Erratum — ibid, 36(3), 108 (1982) [JETP Lett., 36(3), 133 (1982)] [V.I. Mel’nikov, Thermodynamics of the Kondo problem], WoS: A1982PQ30400003.
  39. V.I. Mel’nikov, Tochnoe reshenie dlya raspredeleniya soprotivlenii neuporyadochennoi sistemy, Fizika tverd. tela, 24 (4), 1055-1061 (1982) [V.I. Mel’nikov, Exact solution for the resistivity distribution in disordered systems, Sov. Phys. Solid State 24(4), 598-602 (1982)].
  40. V.I. Melnikov, The discreteness effect on the resistance distribution of a finite one-dimensional disordered system, Landau Institute Preprint 1981-18, 18 pp. (1982).
  41. V.I. Mel’nikov, On the London model of the intermediate state in current-carrying superconductors, J. Low Temp. Phys., 43 (3-4), 287-292 (1981), WoS: A1981MA34800006, Scopus: 2-s2.0-0019563545, ADS: 1981JLTP...43..287M, RINTs: 30971662.
  42. V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Mnogoelektronnaya lunka na poverkhnosti zhidkogo geliya, ZhETF, 81 (3), 951-966 (1981) [V.L. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Multielectron dimple on the surface of liquid helium, Sov. Phys. JETP 54(3), 505-512 (1981)], WoS: A1981MK61300015.
  43. V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, O neustoichivosti zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, Pis’ma v ZhETF, 33 (4), 222-226 (1981) [V.I. Mel’nikov, S.V. Meshkov, Instability of a charged surface of liquid helium, JETP Lett., 33 (4), 211-214 (1981)], WoS: A1981ME13700010.
  44. V.I. Mel’nikov, Vliyanie diskretnosti konechnoi neuporyadochennoi sistemy na raspredelenie soprotivlenii, Pis’ma v ZhETF, 34 (8), 471-474 (1981) [V.I. Mel’nikov, The effect of the discrete nature of a finite disordered system on the distribution of resistances, JETP Lett., 34 (8), 450-452 (1981)], WoS: A1981NK18900014.
  45. V.I. Mel’nikov, Fluktuatsii soprotivleniya konechnoi neuporyadochennoi sistemy, Fizika tverd. tela, 23 (3), 782-786 (1981) [V.I. Mel’nikov, Fluctuations in the resistivity of a finite disordered system, Sov. Phys. Solid State 23(2), 444-446 (1981)], Scopus: A1981LL01700019.
  46. V.I. Mel’nikov, Raspredelenie veroyatnostei soprotivlenii konechnoi neuporyadochennoi sistemy, Pis’ma v ZhETF, 32 (3), 244-247 (1980) [V.I. Mel’nikov, Distribution of resistivity probabilities of a finite, disordered system, JETP Lett., 32 (3), 225-228 (1980)], WoS: A1980LD54300013.
  47. V.I. Mel’nikov, Dvizhenie elektrona v konechnykh odnomernykh neuporyadochennykh sistemakh, Fizika tverd. tela, 22 (8), 2404-2413 (1980) [V.I. Mel’nikov, Motion of electrons in finite one-dimensional disordered systems, Sov. Phys. Solid State 22(8), 1398-1404 (1980)], WoS: A1980KH83900031.
  48. B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.I. Mel’nikov, Promezhutochnoe sostoyanie v tsilindricheskikh sverkhprovodnikakh pervogo roda pri bol’shikh tokakh, Fizika tverd. tela, 22(11), 3386-3394 (1980) [B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.I. Mel’nikov, Intermediate state in cylindrical type I superconductors at high currents, Sov. Phys. Solid State 22(11), 1982-1986 (1980)], WoS: A1980KR52700030.
  49. A.A. Gogolin, V.I. Melnikov, Frequency Dependences of Conductivity and Dielectric Permeability of a One-Dimensional Disordered Conductor, Physica Status Solidi B 88 (2), 377-383 (1978), WoS: A1978FL99600001, Scopus: 2-s2.0-84987063355, ADS: 1978PSSBR..88..377G.
  50. V.I. Mel’nikov, Opticheskie kharakteristiki svyazannykh sostoyanii polyarona i fonona, ZhETF, 74 (2), 772-777 (1978) [V.I. Mel’nikov, Optical characteristics of bound polaron and phonon states, Sov. Phys. JETP 47(2), 404-407 (1978)], WoS: A1978EP86400037.
  51. A.I. Larkin, V.A. Mel’nikov, Energeticheskoe raspredelenie rentgenovskikh fotoelektronov, Fizika tverd. tela, 20 (1), 137-141 (1978) [A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Energy distribution of X-ray photoelectrons, Sov. Phys. Solid State 20(1), 74-76 (1978)], WoS: A1978EJ56400024.
  52. V.I. Mel’nikov, Bound states of phonon and autolocalizad electron, Preprint Landau ITP, 1978, 16pp.
  53. A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Vliyanie bezdispersnykh fononov na kinetiku elektronov v odnomernykh provodnikakh, ZhETF, 72 (2), 629-645 (1977) [A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, É.I. Rashba, Effect of dispersionless phonons on the kinetics of electrons in one-dimensional conductors, Sov. Phys. JETP 45(2), 330-338 (1977)], WoS: A1977CW79600028, ADS: 1977JETP...45..330G, RINTs: 01006920550.
  54. V.I. Mel’nikov, Svyazannye sostoyaniya elektrona i fonona v odnomernoi sisteme, ZhETF, 72 (6), 2345-2349 (1977) [V.I. Mel’nikov, Electron-phonon bound states in a one-dimensional system, Sov. Phys. JETP 45(6), 1233-1235 (1977)], WoS: A1977DL06900033.
  55. AA. Gogolin, V.I. Mel’nikov, Provodimost’ neuporyadochennogo odnomernogo metalla s napolovinu zapolnennoi zonoi, ZhETF, 73 (2), 706-720 (1977) [A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, Conductivity of a disordered one-dimensional metal with a half-filled band, Sov. Phys. JETP 46(2), 369-376 (1977)], WoS: A1977DS53600037, ADS: 1977JETP...46..369G.
  56. E.I. Rashba, A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, The effect of phonons on localization and electroconductivity in ld conductors, Lect. Notes Phys., 65, 265-280 (1977) [Organic Conductors and Semiconductors, Ed. L. Pal et al. Springer, 654 pp, ISBN 978-3-540-08255-2], ADS: 1977LNP....65..265R.
  57. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, The impurity effect on the phase transitions in the quasi-one-dimensional conductors, Lect. Notes Phys., 65, 175-183 (1977) [Organic Conductors and Semiconductors: Proc. Int. Conf., Siófok, Hungary, 30 Aug. 1976. Ed. L. Pal et al. Springer, 654 pp, ISBN 978-3-540-08255-2], WoS: -, Scopus: -, ADS: 1977LNP....65..175L.
  58. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Vliyanie primesei na fazovye perkhody v kvaziodnomernykh provodnikakh, ZhETF, 71 (6), 2199-2203 (1976) [A.I. Larkin, V.I. Melnikov, Effect of impurities on the phase transitions in quasi-one-dimensional conductors, Sov. Phys. JETP 44(6), 1159-1161 (1976)], WoS: A1976CQ76600021, ADS: 1976JETP...44.1159L.
  59. A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Provodimost’ v neuporyadochennoi odnomernoi sisteme, vyzvannoi elektron-fononnym vzaimodeistviem, ZhETF, 69 (1), 327-349 (1975) [A.A. Gogolin, V.I. Mel’nikov, É.I. Rashba, Conductivity in a disordered one-dimensional system induced by electron-phonon interaction, Sov. Phys. JETP 42(1), 168-178 (1975)], WoS: A1975AM76600035, ADS: 1976JETP...42..168G.
  60. A.A. Gogolin, S.P. Zolotukhin, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, I.F. Shchegolev, Sovmestnoe vliyanie strukturnogo besporyadka i fononov na provodimost’ solei TCNQ, Pis’ma v ZhETF, 22(11), 564-569 (1975) [A.A. Gogolin, S.P. Zolotukhin, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, I.F. Shchegolev, Combined effect of structural disorder and of phonons on the conductivity of TCNQ salts, JETP Lett., 22(11), 278-280 (1975)], WoS: A1975BX74700008, ADS: 1975JETPL..22..278G.
  61. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Vklad paramagnonov v svobodnuyu energiyu He3, Pis’ma v ZhETF, 20 (6), 386-389 (1974) [A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Contribution of paramagnons to the free energy of He3, JETP Lett., 20 (6), 173-174 (1974)], WoS: A1974V804000011, ADS: 1974JETPL..20..173L.
  62. V.I. Mel’nikov, G.E. Volovik, O polyarone v predele sil’noi svyazi, ZhETF, 65 (4), 1637-1646 (1973) [V.I. Melnikov, G.E. Volovik, Polarons in the strong coupling limit, Sov. Phys. JETP, 38(4), 819-823 (1974)], WoS: A1973R070600041.
  63. G.E. Volovik, V.I. Mel’nikov, V.M. Edel’shtein, Podvizhnost’ polyarona s sil’noi svyaz’yu, Pis’ma v ZhETF, 18 (2), 138-141 (1973) [G.E. Volovik, V.I. Mel’nikov, V.M. Edel’shtein, Mobility of polaron with strong coupling, JETP Lett., 18 (2), 81-83 (1973)], WoS: A1973R396200018.
  64. V.I. Mel’nikov, O podvizhnosti otritsatel’nogo iona v He3, ZhETF, 63 (2), 696-707 (1972) [V.I. Mel’nikov, Mobility of a Negative Ion in He3, Sov. Phys. JETP 36(2), 368-373 (1973)].
  65. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, D.E. Khmel’nitskii, Virial’noe razlozhenie dlya magnitnykh primesei v metallakh, ZhETF, 60 (2), 846-858 (1971) [A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, D.E. Khmel’nitskii, Virial expansion for magnetic impurities in metals, Sov. Phys. JETP 33(2), 458-463 (1971)], WoS: A1971K202500043, ADS: 1971JETP...33..458L, RINTs: -.
  66. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Magnitnye primesi v pochti magnitnom metalle, ZhETF, 61 (3), 1231-1242 (1971) [A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, Magnetic impurities in an almost magnetic metal, Sov. Phys. JETP 34(3), 656-661 (1972)], WoS: A1972M016900041, ADS: 1972JETP...34..656L, RINTs: -.
  67. V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Vliyanie primesei na kombinirovannyi rezonans v poluprovodnikakh, ZhETF, 61 (6), 2530-2539 (1971) [V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Influence of Impurities on Combined Resonance in Semiconductors, Sov. Phys. JETP 34(6), 1353-1358 (1972)], WoS: A1972N655200037, ADS: 1972JETP...34.1353M.
  68. V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, V.M. Edel’shtein, Rol’ eksiton-fononnykh kompleksov v mezhzonnoi magnitoopticheskoi anomalii, Pis’ma v ZhETF, 13 (5), 269-272 (1971) [V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, V.M. Edel’shtein, Role of Exciton-phohon Complexes in the Interband Magnetoopitical Anomaly, JETP Lett., 13 (5), 192-195 (1971)], WoS: A1971J400200013, ADS: 1971ZhPmR..13..269M.
  69. V.I. Mel’nikov, Rezonansnoe smeshivanie lazernykh chastot v poluprovodnike, ZhETF, 56 (6), 2099-2105 (1969) [V.I. Mel’nikov, Resonance Mixing of Laser Frequencies in a Semiconductor, Sov. Phys. JETP 29(6), 1129-1132 (1969)].
  70. V.I. Mel’nikov, Kvantovoe kineticheskoe uravnenie dlya elektronov v vysokochastotnom pole, Pis’ma v ZhETF, 9 (3), 204-206 (1969) [V.I. Mel’nikov, Quantum Kinettc Equation for Electrons in a High-frequency Field, JETP Lett., 9 (3), 120-122 (1969)].
  71. V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Svyazannye sostoyaniya polyarona i fonona, Pis’ma v ZhETF, 10 (2), 95-98 (1969) [V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Mel'nikov V. I., Rashba E.I., Bound Polaron and Phonon States, JETP Lett. 10(2), 60-62 (1969): Erratum — ibid, 10(7), p. 228], WoS: A1969E108000010, ADS: 1969ZhPmR..10...95M.
  72. Z.S. Gribnikov, V.I. Mel’nikov, Elektronno-dyrochnoe rasseyanie v poluprovodnikakh pri vysokikh urovnyakh inzhektsii, Fizika i tekhnika polurovodnikov, 2(9), 1352 (1968) [Z.S. Gribnikov, V.I. Mel'nikov, Electron-hole scattering in semiconductors at high injection levels, Sov. Phys. Semicond., 2(9), 1133 (1969)].
  73. S.I. Anisimov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Ob odnoi modeli v teorii effekta Gana, Pis’ma v ZhETF, 7 (7), 253-257 (1968) [S.I. Anisimov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Concerning One Model in the Theory of the Gunn Effect, JETP Lett., 7 (7), 196-199 (1968); Errata- ibid, 7(10), p. 313], WoS: A1968B214600012, ADS: 1968ZhPmR...7..253A.
  74. V.I. Mel’nikov, Ostsillyatsii pogloshcheniya i usileniya giperzvuka pri neuprugom rasseyanii elektronov, Pis’ma v ZhETF, 8 (3), 162-164 (1968) [V.I. Mel’nikov, Oscillations of Absorption and Amplification of Ultrasound in Inelastic Scattering of Electrons, JETP Lett., 8(3), 97-99 (1968)].