Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Andrei Ya. Mal’tsev

Senior researcher

Professor of RAS, Doctor of science

Email:

Publications

  1. A.Ya. Maltsev, Specificity of τ - approximation for chaotic electron trajectories on complex Fermi surfaces, arXiv:2403.18457, ADS: 2024arXiv240318457M.
  2. A.Ya. Mal’tsev, Perekhody Lifshitsa i uglovye diagrammy provodimosti v metallakh so slozhnymi poverkhnostyami Fermi, ZhETF, 164(5), 817-838 (2023) [A.Ya. Maltsev, Lifshitz transitions and angular conductivity diagrams in metals with complex Fermi surfaces, JETP, 137(5), 706-724 (2024)]; arXiv:2306.12225, ADS: 2024JETP..137..706M, zbMath: arXiv:2306.12225, EDN: PKGFIU.
  3. A.Ya. Maltsev, On the Novikov problem with a large number of quasiperiods and its generalizations, arXiv:2309.01475, ADS: 2023arXiv230901475M, zbMath: arXiv:2309.01475.
  4. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Open level lines of a superposition of periodic potentials on a plane, Annals of Physics 447(Pt.2), 169039 (2022); arXiv:2206.04014, WoS: 000917997800007, Scopus: 2-s2.0-85135517200, ADS: 2022AnPhy.44769039M, MathSciNet: 4516965, zbMath: 1439.37062.
  5. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Khaoticheskie traektorii na poverkhnostyakh Fermi i netrivial’nye rezhimy povedeniya magnitnoi provodimosti, ZhETF, 162(2), 276-292 (2022) [I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Chaotic Trajectories on Fermi Surfaces and Nontrivial Modes of Behavior of Magnetic Conductivity, JETP 135(2), 240-254 (2022)], Scopus: 2-s2.0-85138710344, ADS: 2022JETP..135..240D, RINTs: 49338393, EDN: EHVOSH.
  6. A.Ya. Mal’tsev, O rezonansnykh vkladakh v ostsillyatsionnye yavleniya v usloviyakh magnitnogo proboya pri perestroikakh elektronnoi dinamiki na poverkhnosti Fermi, ZhETF, 162(6), 975-984 (2022) [A.Ya. Maltsev, Resonant Contributions to Oscillatory Phenomena under Conditions of Magnetic Breakdown during Reconstructions of Electron Dynamics on the Fermi Surface, JETP, 135(6), 927-935 (2022)], ADS: 2022JETP..135..927M, RINTs: 49858419, EDN: LEZZWQ.
  7. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Geometriya kvaziperiodicheskikh funktsii na ploskosti, Uspekhi mat. nauk, 77, vypusk 6(468), 109-136 (2022) [I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Geometry of quasiperiodic functions on the plane, Russ. Math. Surveys, 77(6), 1061-1085 (2022)]; arXiv:2306.11257, WoS: 001018999000004, Scopus: 2-s2.0-85164670077, ADS: 2023arXiv230611257D, MathSciNet: 4605906, zbMath: 1521.53079.
  8. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Skobki Puassona gidrodinamicheskogo tipa i ikh obobshcheniya, ZhETF, 159(4), 740-754 (2021) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Poisson Brackets of Hydrodynamic Type and Their Generalizations, JETP, 132(4), 645-657 (2021)]; arXiv:2010.14887, WoS: 000656118600019, Scopus: 2-s2.0-85107069508, ADS: 2021JETP..132..645M, RINTs: 45594604.
  9. A.Ya. Mal’tsev, Osobennosti ostsillyatsionnykh yavlenii pri perestroikakh topologicheskoi struktury elektronnykh traektorii na slozhnykh poverkhnostyakh Fermi, ZhETF, 160(5), 699-713 (2021) [A.Ya. Maltsev, Distinctive Features of Oscillatory Phenomena in Reconstructions of the Topological Structure of Electron Trajectories on Complex Fermi Surfaces, JETP, 133(5), 599-611 (2021)].
  10. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, Osobennosti dvizheniya ul’trakholodnykh atomov v kvaziperiodicheskikh potentsialakh, ZhETF, 160(6), 835-864 (2021) [I. Dynnikov, A. Maltsev, Features of the motion of ultracold atoms in quasiperiodic potentials, JETP, 133(6), 711-736 (2021)]; arXiv:2108.13737, WoS: 000746607500007, Scopus: 2-s2.0-85123498083, ADS: 2021arXiv210813737D, RINTs: 47248951.
  11. A.Ya. Mal’tsev, Perestroiki dinamiki elektronov v magnitnom pole i geometriya slozhnykh poverkhnostei Fermi, ZhETF, 158(6), 1139-1174 (2020) [A.Ya. Maltsev, Reconstructions of the Electron Dynamics in Magnetic Field and the Geometry of Complex Fermi Surfaces, JETP, 131(6), 988-1020 (2020)]; arXiv:2008.10226, WoS: 000614892700014, Scopus: 2-s2.0-85100579823, ADS: 2020JETP..131..988M, RINTs: 44285757.
  12. R. De Leo, A.Yu. Maltsev, Quasiperiodic Dynamics and Magnetoresistance in Normal Metals, Acta Applicandae Mathematicae, 162(1), 47-61 (2019), WoS: 000485224000004, Scopus: 2-s2.0-85059671499, ADS: -, RINTs: 41798806, MathSciNet: 3980586, zbMath: 1427.82052.
  13. A.Ya. Mal’tsev, Klassy slozhnosti uglovykh diagramm provodimosti metallov v sil’nykh magnitnykh polyakh, ZhETF, 156(1), 140-166 (2019) [A.Ya. Maltsev, The Complexity Classes of Angular Diagrams of the Metal Conductivity in Strong Magnetic Fields, JETP, 129(1), 116-138 (2019)]; arXiv:1902.00290, WoS: 000483735100015, Scopus: 2-s2.0-85071630432, ADS: 2019JETP..129..116M, RINTs: 38973050.
  14. S.P. Novikov, R. De Leo, I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, Teoriya dinamicheskikh sistem i transportnye yavleniya v normal’nykh metallakh, ZhETF, 156(4), 761-774 (2019) [S.P. Novikov, R. De Leo, I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, Theory of dynamical systems and transport phenomena in normal metals, JETP, 129(4), 710-721 (2019)], WoS: 000511119900019, Scopus: 2-s2.0-85076512119, ADS: 2019JETP..129..710N, RINTs: 41143138, MathSciNet: -, zbMath: -.
  15. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Topologicheskaya integriruemost’, klassicheskii i kvantovyi khaos i teoriya dinamicheskikh sistem v fizike kondensirovannogo sostoyaniya, Uspekhi matem. nauk, 74, №1(445), 149-184 (2019) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Topological integrability, classical and quantum chaos, and the theory of dynamical systems in the physics of condensed matter, Russ. Math. Surv., 74(1), 141-173 (2019)]; arXiv:1811.08160, WoS: 000465431500004, Scopus: 2-s2.0-85066115607, ADS: 2019RuMaS..74..141M, RINTs: 37089795, MathSciNet: 3920429, zbMath: 1439.37062.
  16. A.Ya. Mal’tsev, Vtoraya granitsa zon ustoichivosti i uglovye diagrammy provodimosti dlya metallov so slozhnymi poverkhnostyami Fermi, ZhETF, 154(6), 1183-1210 (2018) [A.Ya. Maltsev, The second boundaries of stability zones and the angular diagrams of conductivity for metals having complicated Fermi surfaces, JETP, 127(6), 1087-1111 (2018)]; arXiv:1804.10762, WoS: 000459466200013, Scopus: 2-s2.0-85061894520, ADS: 2018JETP..127.1087M, RINTs: 36573225, zbMath: 1804.10762.
  17. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Teoriya zamknutykh 1-form, urovni kvaziperiodicheskikh funktsii i transportnye yavleniya v elektronnykh sistemakh, Tr. MIAN, 302, 296-315 (2018) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, The theory of closed 1-forms, levels of quasiperiodic functions and transport phenomena in electron systems, Proc. Steklov Inst. Math., 302, 279-297 (2018)]; arXiv:1805.05210, WoS: 000454896300014, Scopus: 2-s2.0-85059528689, ADS: 2018arXiv180505210M, RINTs: 36503446, MathSciNet: 3894650, zbMath: 1431.82037.
  18. A.Ya. Mal’tsev, Otsenka monokristallichnosti metallicheskikh obraztsov na osnove izmerenii provodimosti v sil’nykh magnitnykh polyakh, Materialy IV Vserossiiskoi konferentsii «Rol’ fundamental’nykh issledovanii pri realizatsii «Strategicheskikh napravlenii razvitiya materialov i tekhnologii ikh pererabotki na period do 2030 goda», Moskva, 28 iyunya 2018, str. 234-246 (2018), RINTs: 35390611.
  19. R. De Leo, A.Ya. Maltsev, Quasiperiodic functions on the plane and electron transport phenomena, arXiv:1811.10727, ADS: 2018arXiv181110727D, zbMath: arXiv:1811.10727.
  20. E.A. Demler, A.Ya. Maltsev, A.O. Prokofiev, Universal dynamical phase diagram of lattice spin models and strongly correlated ultracold atoms in optical lattices, J. Phys. B 50, 124001 (2017); arXiv:1201.6400, WoS: 000402421800001, Scopus: 2-s2.0-85020377499, ADS: 2017JPhB...50l4001D, RINTs: 31016499.
  21. A.Ya. Mal’tsev, Ob analiticheskikh svoistvakh magnitoprovodimosti pri nalichii ustoichivykh otkrytykh elektronnykh traektorii na slozhnoi poverkhnosti Fermi, ZhETF, 151(5), 944-973 (2017) [A.Ya. Maltsev, On the analytical properties of the magneto-conductivity in the case of presence of stable open electron trajectories on a complex Fermi surface, JETP 124(5), 805-831 (2017)]; arXiv:1610.00292, WoS: 000404293100016, Scopus: 2-s2.0-85021218279, ADS: 2017JETP..124..805M, RINTs: 29214672.
  22. A.Ya. Mal’tsev, Ostsillyatsionnye yavleniya i eksperimental’noe opredelenie tochnykh matematicheskikh zon ustoichivosti dlya magnitoprovodimosti v metallakh, imeyushchikh slozhnye poverkhnosti Fermi, ZhETF, 152(5), 1053-1064 (2017) [A.Ya. Maltsev, Oscillation phenomena and experimental determination of exact mathematical Stability Zones for magneto-conductivity in metals having complicated Fermi surfaces, JETP 125(5), 896-905 (2017)]; arXiv:1706.09750, WoS: 000417881000020, Scopus: 2-s2.0-85038573717, ADS: 2017JETP..125..896M, RINTs: 30521632.
  23. A.Ya. Maltsev, On the canonical forms of the multi-dimensional averaged Poisson brackets, J. Math. Phys. 57, 053501 (2016); arXiv:1502.04468, WoS: 000377710500026, Scopus: 2-s2.0-84968884283, ADS: 2016JMP....57e3501M, RINTs: 27160303, MathSciNet: 3492623, zbMath: 1381.35154.
  24. A.Ya. Maltsev, On the minimal set of conservation laws and the Hamiltonian structure of the Whitham equations, J. Math. Phys. 56, 023510 (2015); arXiv:1403.3935, WoS: 000350548200054, Scopus: 2-s2.0-84924263328, ADS: 2015JMP....56b3510M, RINTs: 24011810, MathSciNet: 3390906, zbMath: 1308.76039.
  25. A.Ya. Maltsev, The averaging of multi-dimensional Poisson brackets for systems having pseudo-phases, American Mathematical Society Translations, Seri. 2, Advances in the Mathematical Sciences, 234, 279-307 (2014) [Topology, Geometry, Integral Systems, and Mathematical Physics. Novikov’s Seminar 2012-2014. Ed. by V.M. Buchstaber, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever. AMS, 2014, xii,393 pp. ISBN 978-1-4704-1871-7]; arXiv:1402.3686, ADS: 2014arXiv1402.3686M, RINTs: -, MathSciNet: 3307153, zbMath: 1360.37160.
  26. A.Ya. Maltsev, The multi-dimensional Hamiltonian structures in the Whitham method, J. Math. Phys., 54, 053507 (2013); arXiv:1211.5756, WoS: 000320673000042, Scopus: 2-s2.0-84878553487, ADS: 2013JMP....54e3507M, RINTs: 20438094, MathSciNet: 3098945, zbMath: 1306.37080.
  27. A.Ya. Maltsev, Whitham’s method and Dubrovin-Novikov bracket in single-phase and multiphase cases, Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA), 8, 103 (2012) [54 pages]; arXiv:1203.5732, WoS: 000312648800001, Scopus: 2-s2.0-84871789756, ADS: 2012arXiv1203.5732M, RINTs: 20483026, MathSciNet: 3007256, zbMath: 1384.37081.
  28. E. Demler, A. Maltsev, Semiclassical solitons in strongly correlated systems of ultracold bosonic atoms in optical lattices, Ann. Phys., 326(7), 1775-1805 (2011); arXiv:1102.3349, WoS: 000291712500006, Scopus: 2-s2.0-79957667505, ADS: 2011AnPhy.326.1775D, RINTs: 16999702, zbMath: 1220.82069.
  29. A.Ya. Maltsev, The conservation of the Hamiltonian structures in the deformations of the Whitham systems, J. Phys. A: Math. Theor. 43, 065202 (2010) (40pp); arXiv:0911.0607, WoS: 000288533400003, Scopus: 2-s2.0-75949124648, ADS: 2010JPhA...43f5202M, RINTs: 15320401, MathSciNet: 2585633, zbMath: 1186.35187.
  30. A.Ya. Mal’tsev, Lorents-invariantnaya deformatsiya sistemy Uizema dlya nelineinogo uravneniya Kleina-Gordona, Funkts. analiz i ego pril., 42(2), 28-43 (2008) [A.Ya. Maltsev, The Lorentz-invariant deformation of the Whitham system for the nonlinear Klein-Gordon equation, Func. Anal. and Its Appl, 42(2), 103-115 (2008)]; nlin/0609071, WoS: 000257324700004, Scopus: 2-s2.0-46249118087, ADS: 2006nlin......9071M, RINTs: 13587380, MathSciNet: 2438016, zbMath:  1171.37029.
  31. A.Ya. Maltsev, Deformation of the Whitham systems in the almost linear case, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 224, Adv. Math. Sci., 61, 193-212 (2008) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics: S. P. Novikov's Seminar: 2006-2007. Edited by: V. M. Buchstaber and I. M. Krichever, ISBN-13: 978-0-8218-4674-2]; arXiv:0709.4618, MathSciNet: 2462362, zbMath: 1197.37080.
  32. A.Ya. Maltsev, Whitham systems and deformations, J. Math. Phys., 47, 073505 (2006); nlin/0509033, WoS: 000239423800026, Scopus: 2-s2.0-33746848047, ADS: 2006JMP....47g3505M, RINTs: 13517338, MathSciNet: 2250305, zbMath: 1112.37052.
  33. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Topology, Quasiperiodic Functions and the Transport Phenomena, Springer Series in Solid-State Sciences, 150, 31-59 (2005) [Topology in Condensed Matter. Papers based on the presentation at the 3-month seminar programm `Topology in condensed matter', Dresden, Germany, May 8 - July 31, 2002. Ed. M.I. Monastyrsky. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-23406-3; ISBN 978-3-540-23406-7]; cond-mat/0312710, WoS: 000234602600002, Scopus: 2-s2.0-85114791307, ADS: 2006tcm..book...31M, RINTs: 47034220, MathSciNet: 2208870, zbMath: 1161.82367.
  34. A.Ya. Maltsev, The deformations of Whitham systems and Lagrangian formalism, nlin/0601050, ADS: 2006nlin......1050M.
  35. A.Ya. Maltsev, Weakly nonlocal symplectic structures, Whitham method and weakly nonlocal symplectic structures of hydrodynamic type, J. Phys. A 38 (3), 637-682 (2005); nlin/0405060, WoS: 000226968500008, Scopus: 2-s2.0-12844263621, ADS: 2005JPhA...38..637M, RINTs: 13500094, MathSciNet: 2116628, zbMath: 1138.37340.
  36. A.Ya. Maltsev, Quasiperiodic functions theory and the superlattice potentials for a two-dimensional electron gas, J. Math. Phys., 45 (3), 1128-1149 (2004); cond-mat/0302014, WoS: 000188945700021, Scopus: 2-s2.0-1642634131, ADS: 2004JMP....45.1128M, RINTs: 13451808, MathSciNet: 2036425, zbMath: 1070.82032.
  37. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Dynamical Systems, Topology, and Conductivity in Normal Metals, J. Stat. Phys., 115(1-2), 31-46 (2004); cond-mat/0312708, WoS: 000220250600005, Scopus: 2-s2.0-3543008379, ADS: 2004JSP...115...31M, RINTs: 13459820, MathSciNet: 2070088, zbMath: 1157.82403.
  38. A.Ya. Mal’tsev, Usrednenie slabo-nelokal’nykh simplekticheskikh struktur, Uspekhi mat. nauk, 59:2(356), 193–194 (2004) [A.Ya. Maltsev, Averaging of weakly non-local symplectic structures, Russ. Math. Surv., 59(2), 388–389 (2004)]; nlin/0405018, WoS: 000223519000016, Scopus: 2-s2.0-4344664433, ADS: 2004RuMaS..59..388M, RINTs: 13447064, MathSciNet: 2086647, zbMath: 1054.37040.
  39. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Quasiperiodic functions and dynamical systems in quantum solid state physics, Bull. Braz. Math. Soc. (Bol. Soc. Bras. Mat., Nova Sér.), 34(1), 171-210 (2003); math-ph/0301033, WoS: 000183424800007, Scopus: 2-s2.0-0038309287, ADS: 2003math.ph...1033M, RINTs: 13423774, MathSciNet: 1993043, zbMath: 1035.37045.
  40. J.J. Benedetto, W. Czaja, A.Ya. Maltsev, The Balian-Low theorem for the symplectic form on R2d, J. Math. Phys., 44 (4), 1735-1750 (2003); math/0212186, WoS: 000181729000021, Scopus: 2-s2.0-0037397706, ADS: 2003JMP....44.1735B, RINTs: 13428456, MathSciNet: 1963822, zbMath: 1062.42026.
  41. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Dynamical systems, topology, and conductivity in normal metals, cond-mat/0304471, ADS: 2003cond.mat..4471M.
  42. A.Ya. Maltsev, The averaging of nonlocal Hamiltonian structures in Whitham's method, Int. J. Math. and Math. Sci., 30(7), 399-434 (2002); solv-int/9910011, WoS: -, Scopus: 2-s2.0-12844263479, ADS: 1999solv.int.10011M, InSpire: 525491, RINTs: 14316833, MathSciNet: 1908348, zbMath: 1046.70015.
  43. A.Ya. Maltsev, On the compatible weakly nonlocal Poisson brackets of hydrodynamic type, Int. J. Math. and Math. Sci., 32(10), 587-614 (2002); nlin/0111015, WoS: -, Scopus: 2-s2.0-12844274980, ADS: 2001nlin.....11015M, RINTs: 14350845, MathSciNet: 1953598, zbMath: 1010.35103.
  44. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, On the local systems Hamiltonian in the weakly non-local Poisson brackets, Physica D 156 (1-2), 53-80 (2001); nlin/0006030, WoS: 000169908300004, Scopus: 2-s2.0-0035427139, ADS: 2001PhyD..156...53M, RINTs: 20867258, MathSciNet: 1855607, zbMath: 0991.37041.
  45. A.Ya. Mal’tsev, Nasledovanie gamil’tonovykh struktur v metode usredneniya Uizema, Izv. AN, Ser. matem., 63(6), 117-146 (1999) [A.Ya. Maltsev, Conservation of Hamiltonian structures in Whitham's averaging method, Izv. Math., 63(6), 1171–1201 (1999)]; solv-int/9611008, WoS: 000086908900004, Scopus: 2-s2.0-12844252460, ADS: 1996solv.int.11008M, InSpire: 433620, RINTs: 13318024, MathSciNet: 1748563, zbMath: 0969.37031.
  46. A.Ya. Mal’tsev, Nelokal’nye skobki Puassona i metod Uizema, Uspekhi mat. nauk, 54:6(330), 167-168 (1999) [A.Ya. Mal’tsev, Non-local Poisson brackets and Whitham's method, Russ. Math. Surv., 54(6), 1252-1253 (1999)], WoS: 000087436000013, Scopus: 2-s2.0-0033259978, ADS: 1999RuMaS..54.1252M, RINTs: 31857160, MathSciNet: 1744669, zbMath: 0967.37042.
  47. B.A. Dubrovin, A.Ya. Maltsev, Recurrent procedure for the determination of the Free Energy ε2-expansion in the Topological String Theory, solv-int/9904004, ADS: 1999solv.int..4004D.
  48. A.Ya. Mal’tsev, Usrednenie gamil’tonovykh struktur v diskretnom variante metoda Uizema, Uspekhi mat. nauk, 53:1(319), 219–220 (1998) [A.Ya. Maltsev, The averaging of Hamiltonian structures in the discrete variant of Whitham's method, Russ. Math. Surv., 53(1), 214-216 (1998)]; solv-int/9712010, WoS: 000075002400010, Scopus: 2-s2.0-0040716000, ADS: 1997solv.int.12010M, MathSciNet: 1618189, zbMath: 0928.35170.
  49. C.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Topologicheskie yavleniya v normal’nykh metallakh, Uspekhi fiz. nauk, 168 (3), 249-258 (1998) [S.P. Novikov, A.Y. Mal’tsev, Topological phenomena in normal metals, Physics-Uspekhi 41 (3), 231-239 (1998)]; cond-mat/9709007, WoS: 000073306100001, Scopus: 2-s2.0-54649084927, ADS: 1998PhyU...41..231N, RINTs: 13298035, zbMath: arXiv:cond-mat/9709007.
  50. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, Topologicheskie kharakteristiki elektronnykh spektrov v monokristallakh, ZhETF, 112(1), 371-378 (1997) [I.A. Dynnikov, A.Y. Maltsev, Topological characteristics of electronic spectra of single crystals, JETP, 85(1), 205-208 (1997)], WoS: A1997XT45000033, Scopus: 2-s2.0-0038780334, ADS: 1997JETP...85..205D, RINTs: 13258011.
  51. A.Ya. Mal’tsev, Anomal’noe povedenie tenzora elektroprovodnosti v sil’nykh magnitnykh polyakh, ZhETF, 112(5), 1710-1726 (1997) [A.Y. Mal’tsev, Anomalous behavior of the electrical conductivity tensor in strong magnetic fields, JETP, 85(5), 934-942 (1997)], WoS: 000071210500013, Scopus: 2-s2.0-0038103311, ADS: 1997JETP...85..934M, RINTs: 13269670.
  52. A.Ya. Mal’tsev, Usrednenie lokal’nykh teoretiko-polevykh skobok Puassona, Uspekhi mat. nauk, 52:2(314), 177–178 (1997) [A.Y. Maltsev, The averaging of local field-theoretic Poisson brackets, Russ. Math. Surv., 52(2), 409-411 (1997)], WoS: A1997XZ29900024, Scopus: 2-s2.0-0031492113, ADS: 1997RuMaS..52..409M, RINTs: 20438094, MathSciNet: 1480158, zbMath: 0962.37035.
  53. S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Topologicheskie kvantovye kharakteristiki, nablyudaemye pri issledovanii provodimosti v normal’nykh metallakh, Pis’ma v ZhETF, 63(10), 809-813 (1996) [S.P. Novikov, A.Y. Maltsev, Topological quantum characteristics observed in the investigation of the conductivity in normal metals, JETP Lett., 63(10), 855-860 (1996)], WoS: A1996UX63600012, Scopus: 2-s2.0-20444470409, ADS: 1996JETPL..63..855N, RINTs: 13247831.
  54. A.Ya. Mal’tsev, M.V. Pavlov, O metode usredneniya Uizema, Funkts. analiz i ego pril., 29(1), 7-24 (1995) [A.Ya. Maltsev, M.V. Pavlov, On Whitham's averaging method, Funct. Anal. Appl., 29(1), 6-19 (1995)]; nlin/0306053, WoS: A1995RW33900002, Scopus: 2-s2.0-17844405991, ADS: 2003nlin......6053M, MathSciNet: 1328535, zbMath: 0843.35018.
  55. S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Liuvilleva forma usrednennykh skobok Puassona, Uspekhi mat. nauk, 48:1(289), 155-156 (1993) [S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, The Liouville form of averaged Poisson brackets, Russ. Math. Surv., 48(1), 155-157 (1993)], WoS: A1993NF83400004, Scopus: 2-s2.0-84956271508, MathSciNet: 1227949.