Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yehoshua B. Levinson

Publications

  1. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Osip’yan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 175(11), 1253-1254 (2005) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Ossipyan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (on his seventieth birthday), Phys. Usp., 48(11), 1197-1198 (2005)], WoS: 000236165700008.
  2. S. Iordanski, Y. Levinson, Electron-phonon scattering in a two-dimensional electron gas in a very strong magnetic field near the percolation threshold, Phys. Rev. B 53(11), 7308-7316 (1996), WoS: A1996UC74000074, Scopus: 2-s2.0-0542403305, ADS: 1996PhRvB..53.7308I, RINTs: 13242922.
  3. S.V. Iordanskii, Y. Levinson, S. Levit, Phonon assisted energy relaxation for 2D electrons at high magnetic field, Surface Science 361-362 (1-3), 489-492 (1996), WoS: A1996UZ03300118, Scopus: 2-s2.0-0030189571, ADS: 1996SurSc.361..489I, RINTs: 13243825.
  4. Y.B. Levinson, Phonon-assisted Cyclotron Resonance, Modern Problems in Condensed Matter Sciences, 27(1), 79-108 (1991) [Landau Level Spectroscopy, Edited by G. LANDWEHR, E.I. RASHBA, Elsevier, 1991].
  5. Y.B. Levinson, Quantum Ballistic Transport, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 264, 205-218 (1991) [Microscopic Aspects of Nonlinearity in Condensed Matter: Proc. NATO ARW, June 7-13, 1990, Florence, Italy. Bishop A.R., Pokrovsky V.L., Tognetti V. (eds), Springer, Boston, MA].
  6. E.V. Sukhorukov, I.V. Levinson, Nonlocal nature of the resistance in classical ballistic transport (in Russian), ZhETF, 97(4), 1384-1392 (1990) [E.V. Sukhorukov, I.B. Levinson, Nonlocal nature of the resistance in classical ballistic transport, Sov. Phys. JETP 70(4), 782-786 (1990)].
  7. I.B. Levinson, Electrons on surfaces of cryogenic crystals: scattering by lattice vibrations (in Russian), ZhETF, 95 (2), 698-708 (1989) [I.B. Levinson, Electrons on surfaces of cryogenic crystals: scattering by lattice vibrations, Sov. Phys. JETP 68(2), 395-401 (1989)].
  8. I.B. Levinson, Potential distribution in a quantum point contact (in Russian), ZhETF, 95 (6), 2175-2190 (1989) [I.B. Levinson, Potential distribution in a quantum point contact, Sov. Phys. JETP 68(6), 1257-1265 (1989)].
  9. S.M. Badalyan, I.B. Levinson, Bound states of electron and optical phonon in a quantum well (in Russian), ZhETF, 94(3), 371-378 (1988) [S.M. Badalyan, I.B. Levinson, Bound states of electron and optical phonon in a quantum well, Sov. Phys. JETP 67(3), 641-645 (1988)].
  10. E.E. Vdovin, A. Yu. Kasumov, Ch. V. Kopetskii, I.B. Levinson, Electrical resistance of metallic microbridges with ballistic and quasiballistic electron transport (in Russian), ZhETF, 92(3), 1026-1041 (1987) [E.E. Vdovin, A.Yu. Kasumov, Ch.V. Kopetskii, I.B. Levinson, Electrical resistance of metallic microbridges with ballistic and quasiballistic electron transport, Sov. Phys. JETP 65(3), 582-590 (1987)].
  11. I.B. Levinson, D.L. Maslov, Quasihydrodynamic behavior of linear atomic collision cascades (in Russian), ZhETF, 92(6), 2220-2229 (1987) [I.B. Levinson, D.L. Maslov, Quasihydrodynamic behavior of linear atomic collision cascades, Sov. Phys. JETP 65(6), 1252-156 (1987)].
  12. D.V. Kazakovtsev, Y.B. Levinson, The Effect of Phonon-Phonon Scattering in the Substrate on Temperature Dynamics of a Phonon Film Injector, Physica Status Solidi B 136 (2), 425-434 (1986), WoS: A1986E268700003.
  13. S.E. Esipov, I.B. Levinson, Elektronnaya struktura v dvumernom gaze. Poteri energii na opticheskikh fononakh, ZhETF, 90 (1), 330-345 (1986) [S.E. Esipov, I.B. Levinson, Electron temperature in a two-dimensional gas: Energy losses to optical phonons, Sov. Phys. JETP 63(1), 191-199 (1986)], WoS: A1986AYU9800031.
  14. D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Formirovanie, dinamika i vzryv goryachego fononnogo pyatna, ZhETF, 88 (6), 2228-2243 (1985) [D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Formation, dynamics, and explosion of a phonon hot spot, Sov. Phys. JETP 61(6), 1318-1326 (1985)], WoS: A1985AMK1000030.
  15. S.E. Esipov, I.B. Levinson, Elektronnaya temperatura v kvantovoi yame. Poteri energii na opticheskikh fononakh, Pis’ma v ZhETF, 42 (5), 193-195 (1985) [S.E. Esipov, I.B. Levinson, Electron temperature in a quantum well. Energy loss caused by optical phonons, JETP Lett., 42 (5), 239-242 (1985)], WoS: A1985AXM9600004.
  16. S.E. Esipov, I.B. Levinson, Novyi tip ostsillyatsionnykh effektov dlya goryachikh fotoelektronov, ZhETF, 86 (5), 1915-1936 (1984) [S.E. Esipov, I.B. Levinson, Novel type of oscillatory effects for hot photoelectrons, Sov. Phys. JETP, 59(5), 1113-1124 (1984)], WoS: A1984SU93500030.
  17. V.F. Gantmakher, I.B. Levinson, Rasseyanie nositelei toka v metallakh i poluprovodnikakh, M. : Nauka, 1984. - 351 s.
  18. N.M. Guseinov, Y.B. Levinson, Diffusion of nondecaying TA-phonons, Solid State Communs., 45 (4), 371-374 (1983), WoS: A1983QA66000013, Scopus: 2-s2.0-0020542358.
  19. N.M. Guseinov, I.B. Levinson, Rasprostranenie neraspadnykh Ta fononov, ZhETF, 85 (2), 779-794 (1983) [N.M. Guseinov, I.B. Levinson, Propagation of nondecaylng TA phonons, Sov. Phys. JETP, 58(2), 452-459 (1983)], WoS: A1983RE60500034.
  20. I.B. Levinson, Ustanovlenie temperatury v dielektricheskikh steklakh nizhe 1 K, Pis’ma v ZhETF, 37 (3), 157-159 (1983) [I.B. Levinson, Establishment of temperature in dielectric glasses below 1 K, JETP Lett., 37 (3), 190-193 (1983)], WoS: A1983RC00200012.
  21. A.S . Alekseev, M.M. Bonch-Osmolovskii, T.I. Galkina, I.B. Levinson, D.P. Utkin-Elin, Termalizatsiya neravnovesnykh fononov v a-Si:H, Pis’ma v ZhETF, 37(10), 490-492 (1983) [A.S. Alekseev, M.M. Bonch-Osmolovskii, T.I. Galkina, I.B. Levinson, D.P. Utkin-Edin, Thermalization of nonequilibrium phonons in a-Si:H, JETP Lett., 37(10), 582-585 (1983)].
  22. I.B. Levinson, Traektorii-lovushki i sryv dissipativnykh effektov v poluprovodnikakh, Uspekhi fiz. nauk, 139(2), 347–355 (1983) [I.B. Levinson, Trap trajectories and the cutoff of dissipative effects in semiconductors, Sov. Phys. Usp. 26(2), 176-181 (1983)].
  23. W.E. Bron, Y.B. Levinson, J.M. O’Connor, Phonon Propagation by Quasidiffusion, Phys. Rev. Lett. 49 (3), 209-211 (1982), WoS: A1982NX41600009.
  24. N.M. Guseinov, I.B. Levinson, Rol’ prodol’nykh dlinnovolnovykh fononov v nelokal’noi teploprovodnosti, ZhETF, 82 (6), 1936-1944 (1982) [N.M. Guseinov, I.B. Levinson, The role of long-wave longitudinal phonons in nonlocal heat conduction, Sov. Phys. JETP, 55(6), 1114-1118 (1982)], WoS: A1982NV39700021.
  25. I.B. Levinson, A.E. Kramida, G.V. Pereguda, E.N. Ragozin, V.A. Chirkov, Formirovanie ionizatsionnogo sostoyaniya plazmy v protsesse lazernogo ispareniya, ZhETF, 83(3), 958-970 (1982) [I.B. Levinson, A.E. Kramida, G.V. Pereguda, E.N. Rogozin, V.A. Chirkov, Formation of plasma ionization state in the course of evaporation by a laser, Sov. Phys. JETP 56(3), 539-546 (1982)].
  26. L.A. Zaitseva, I.B. Levinson, Boundary layer and temperature discontinuity at the boundary between an insulator and a metal and between two insulators (in Russian), Fizika tverd. tela, 24(5), 1286-1297 (1982) [L.A. Zaitseva, I.B. Levinson, Boundary layer and temperature discontinuity at the boundary between an insulator and a metal and between two insulators, Sov. Phys. Solid. State, 24(5), 731-738 (1982)], WoS: A1982NS45100005.
  27. D.V. Kazakovtsev, Y.B. Levinson, Temperature dynamics of the phonon film injector, J. Low Temp. Phys., 45 (1-2), 49-66 (1981), WoS: A1981MR87600004, Scopus: 2-s2.0-0019625520, ADS: 1981JLTP...45...49K.
  28. D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Temperatura plenochnogo inzhektora fononov, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 7(19-20), 1185 (1981) [D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Temperature of a film phonon injector, Sov. Tech. Phys. Lett. 7(10), 507-508 (1981)].
  29. S.E. Esipov, I.B. Levinson, Nelokal’naya fononnaya teploprovodnost’ v usloviyakh sil’nogo vozbuzhdeniya, Pis’ma v ZhETF, 34 (4), 218-221 (1981) [S.E. Esipov, I.B. Levinson, Nonlocal phonon thermal conductivity under conditions of strong excitation, JETP Lett., 34 (4), 210-212 (1981)], WoS: A1981ND13800018.
  30. Y.B. Levinson, Propagation of Nonequilibrium Phonons with Frequency Down-conversion: Antracene, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 57 (1-4), 23-38 (1980), WoS: A1980JW66900003, Scopus: 2-s2.0-0019208349.
  31. Y.B. Levinson, Nonlocal phonon heat transfer, Solid State Communs., 36 (1), 73-75 (1980), WoS: A1980KL96500015, Scopus: 2-s2.0-0019073348, ADS: 1980SSCom..36...73L.
  32. I.B. Levinson, Nelokal’naya fononnaya teploprovodnost’, ZhETF, 79 (4), 1394-1407 (1980) [I.B. Levinson, Nonlocal phonon heat conductivity, Sov. Phys. JETP 52(4), 704-711 (1980)], WoS: A1980KN51300026.
  33. D.V. Kazakovtsev, Y.B. Levinson, Phonon Diffusion with Frequency Down-Conversion, Physica Status Solidi B 96 (1), 117-127 (1979), WoS: A1979HX98400008, Scopus: 2-s2.0-84983831509.
  34. V.F. Gantmakher, Y.B. Levinson, Dissipative conductivity determined by carrier-carrier collisions, J. de Physique Colloque. 39(C-6,Pt.2), C6/1060-1061 (1978).
  35. Y.B. Levinson, Energy relaxation of photoexcited hot electrons at very low temperatures, Solid-State Electronics, 21 (7), 923-926 (1978), WoS: A1978FK76500002, Scopus: 2-s2.0-49349125592, ADS: 1978SSEle..21..923L.
  36. V.F. Gantmakher, I.B. Levinson, Vliyanie stolknoveniya mezhdu nositelyami toka na dissipativnuyu provodimost’, ZhETF, 74 (1), 261-267 (1978) [V.F. Gantmakher, I.B. Levinson, Effect of collisions between carriers on the dissipative conductivity, Sov. Phys. JETP 47(1), 133-137 (1978)].
  37. V.L. Broude, N.A. Vidmont, D.V. Kazakovtsev, V.V. Korshunov, I.B. Levinson, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, V.P. Yashnikov, Vozbuzhdenie i rasprostranenie fononov v kristallakh antratsena, ZhETF, 74 (1), 314-327 (1978) [V.L. Broude, N.A. Vidmont, D.V. Kazakovtsev, V.V. Korshunov, I.B. Levinson, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, V.P. Yashnikov, Excitation and propagation of phonons in anthracene crystals, Sov. Phys. JETP 47(1), 161-168 (1978)], WoS: A1978EL17800032.
  38. D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, V.P. Yashnikov, Ballisticheskoe rasprostranenie fononov v tonkikh anizotropnykh plastinkakh (antratsen), ZhETF, 74 (1), 328-332 (1978) [D.V. Kazakovstsev, I.B. Levinson, V.P. Yashnikov, Ballistic propagation of phonons in thin anisotropic plates (anthracene), Sov. Phys. JETP 47(1), 169-171 (1978)], WoS: A1978EL17800033.
  39. I.B. Levinson, Perenos rezonansnogo izlucheniya i neravnovesnye fonony v rubine, ZhETF, 75 (1), 234-248 (1978) [I.B. Levinson, Resonant-radiation transfer and nonequilibrium phonons in ruby, Sov. Phys. JETP 48(1), 117-124 (1978)], WoS: A1978FH65200026.
  40. D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Rasprostranenie fononnykh impul’sov v rezhime spontannogo raspada fononov, Pis’ma v ZhETF, 27 (3), 194-196 (1978) [D.V. Kazakovtsev, I.B. Levinson, Propagation of phonon pulses in the regime of spontaneous phonon decay, JETP Lett., 27 (3), 181-183 (1978)].
  41. R.K. Bakanas, F.G. Bass, I.B. Levinson, Cyclotron–phonon resonance in semiconductors (in Russian), Fiz. tekhn. poluprovodn., 12(8), 1457-1481 (1978) [R.K. Bakanas, F.G. Bass, I.B. Levinson, Cyclotron–phonon resonance in semiconductors (review), Sov. Phys. Semicond., 12 (8), 863-877 (1978)], WoS: A1978GF06100001.
  42. V.D. Kulakovskii, I.B. Levinson, V.B. Timofeev, Mezhdolinnaya relaksatsiya i lyuminestsentsiya goryachikh eksitonov v kremnii, Fizika tverd. tela, 20(2), 399-401 (1978) [V.D. Kulakovskii, I.B. Levinson, V.B. Timofeev, Intervalley relaxation and generation of hot-exciton luminescence in elastically deformed silicon, Sov. Phys. Solid. State, 20(2), 230-231 (1978)].
  43. I.B. Levinson, Granichnye usloviya v fononnoi gidrodinamike, ZhETF, 73 (1), 318-331 (1977) [I.B. Levinson, Boundary conditions in phonon hydrodynamics, Sov. Phys. JETP 46(1), 165-172 (1977)], WoS: A1977DP62100032.
  44. V.L. Broude, N.A. Vidmont, V.V. Korshunov, I.B. Levinson, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, Rasprostranenie neravnovesnykh fononov v kristallakh antratsena pri nizkikh temperaturakh, Pis’ma v ZhETF, 25 (6), 285-288 (1977) [V.L. Broude, N.A. Vidmont, V.V. Korshunov, I.B. Levinson, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, Propagation of nonequilibrium phonons in anthracene crystals at low temperatures, JETP Lett., 25 (6), 261-264 (1977)], WoS: A1977EB04000001.
  45. I.B. Levinson, Relaksatsiya neravnovesnykh elektronov pri sverkhnizkikh temperaturakh, Fizika tverd. tela, 19 (9), 1561-1568 (1977) [I.B. Levinson, Relaxation of nonequilibrium electrons at very low temperatures, Sov. Phys. Solid State 19(9), 1500-1504 (1977)], WoS: A1977DX06300005.
  46. Y.B. Levinson, Energy relaxation of photoexcited hot-electrons at very low-temperatures, Bull. Amer. Phys. Soc., 22 (6), 707-707 (1977), WoS: A1977DK42600036.
  47. V.F. Gantmakher, I.B. Levinson, Vliyanie rasseyaniya mezhdu chastitsami na dissipativnuyu provodimost’, Preprint ITF, 1977.
  48. L.P. Pitayevski, Y.B. Levinson, Decay threshold in the phonon spectra of liquid helium, Phys. Rev. B 14 (1), 263-264 (1976), WoS: A1976BW33000033, Scopus: 2-s2.0-4243994410, ADS: 1976PhRvB..14..263P.
  49. S.A. Bulgadaev, B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Parametricheskaya generatsiya fononov, ZhETF, 70 (4), 1550-1565 (1976) [S.A. Bulgadaev, B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Parametric generation of phonons, Sov. Phys. JETP 43(4), 808-817 (1976)], WoS: A1976BR33200038.
  50. I.B. Levinson, B.N. Levinskii, Temperatura goryachikh fotovozbuzhdennykh elektronov, ZhETF, 71 (1), 299-309 (1976) [Y.B. Levinson, B.N. Levinskii, The temperature of hot photoexcited electrons, Sov. Phys. JETP 44(1), 156-161 (1976)], WoS: A1976CA80300028.
  51. S.A. Bulgadaev, I.B. Levinson, Spontannoe narushenie simmetrii v gaze neravnovesnykh fononov, ZhETF, 71 (5), 1987-2000 (1976) [S.A. Bulgadayev, I.B. Levinson, Spontaneous symmetry-breaking in a gas of nonequilibrium phonons, Soviet Phys. JETP 44(5), 1043-1050 (1976)], WoS: A1976CN74400033, MathSciNet: 0456197.
  52. I.B. Levinson, I.L. Maksimov, Porogovye yavleniya pri kombinatsionnom rasseyanii sveta na polyaritonakh, Pis’ma v ZhETF, 23 (1), 3-6 (1976) [I.B. Levinson, I.L. Maksimov, Threshold phenomena in Raman scattering of light by polaritons, JETP Lett., 23 (1), 1-4 (1976)], WoS: A1976CC65800001.
  53. Y.B. Levinson, B.N. Levinsky, Optical phonon generation by photoexcited electrons, Solid State Communs., 16 (6), 713-715 (1975), WoS: A1975V811900006, Scopus: 2-s2.0-0016485565, ADS: 1975SSCom..16..713L, RINTs: 30849101.
  54. S.A. Bulgadaev, I.B. Levinson, Elementarnye vozbuzhdeniya i kombinatsionnoe rasseyanie v sisteme neravnovesnykh solitonov, ZhETF, 67 (6), 2341-2351 (1974) [S.A. Bulgadaev, I.B. Levinson, Elementary excitations and Raman scattering in a system of nonequilibrium phonons, Sov. Phys. JETP 40(6), 1161-1166 (1975)].
  55. S.A. Bulgadaev, I.B. Levinson, Kombinatsionnoe rasseyanie, indutsirovannoe sil’no neravnovesnymi fononami, Pis’ma v ZhETF, 19 (9), 583-585 (1974) [S.E. Bulgadaev, I.B. Levinson, Raman scattering induced by strongly nonequilibrium phonons, JETP Lett., 19 (9), 304-305 (1974)].
  56. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Nelineinoe polyarizatsionnoe vzaimodeistvie elektronov s korotkovolnovymi fononami, Pis’ma v ZhETF, 20 (1), 63-67 (1974); Erratum — ibid, 20(8), 594(1974) [I.B. Levinson, E.I. Rashba, Nonlinear polarization interaction of electrons with short-wave phonons, JETP Lett., 20 (1), 27-28 (1974); Erratum — ibid, 20(8), 270(1974)].
  57. I.B. Levinson, Generation and detection of nonequilibrium optical phonons in Raman scattering of laser radiation (in Russian), Fizika i tekhn. poluprovodn., 7(9), 1673-1683 (1974) [I.B. Levinson, Generation and detection of nonequilibrium optical phonons in Raman scattering of laser radiation, Sov. Phys. Semicond., 7(9), 1121-1126 (1974)].
  58. Y.B. Levinson, E.I. Rashba, Electron-phonon and exciton-phonon bound state, Rep. Prog. Phys., 36(12), 1499-1565 (1973)], Scopus: 2-s2.0-0013355180, ADS: 1973RPPh...36.1499L, RINTs: 30815459.
  59. R.K. Bakanas, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Tonkaya struktura linii tsiklotron-fononnogo rezonansa, ZhETF, 64 (3), 1065-1070 (1973) [R.K. Bakans, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Fine structure of cyclotron-phonon resonance lines, Sov. Phys. JETP 37(3), 541-543 (1973)].
  60. I.B. Levinson, Raspredelenie goryachikh fononov, generiruemykh lazernym izlucheniem, ZhETF, 65 (1), 331-341 (1973) [I.B. Levinson, Distribution of hot phonons generated by laser radiation, Sov. Phys. JETP 38(1), 162-166 (1974)].
  61. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Porogovye yavleniya i svyazannye sostoyaniya v polyaronnoi probleme, Uspekhi fiz. nauk, 111 (4), 683-718 (1973) [I.B. Levinson, É.I. Rashba, Threshold phenomena and bound states in the polaron problem, Sov. Phys. Usp. 16(6), 892-912 (1974)], Scopus: 2-s2.0-84931540045.
  62. I.B. Levinson, Generatsiya i detektirovanie neravnovesnykh opticheskikh fononov pri kombinatsionnom rasseyanii lazernogo izlucheniya, Fizika i tekhnika poluprovodnikov, 7(9), 1673 (1973) [Sov. Phys. Semicond., 7(9), 1121 (1973)].
  63. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Svyazannye sostoyanie elektrona i fonona v sil’nom magnitnom pole, obuslovlennye nelineinym elektron-fononnym vzaimodeistviem, ZhETF, 62 (4), 1502-1512 (1972) [I.B. Levinson, E.I. Rashba, Bound electron and phonon states in a strong magnetic field due to nonlinear electron-phonon interaction, Sov. Phys. JETP 35(4), 788-793 (1972)].
  64. I.B. Levinson, Ya. Yasevichyute, Vliyanie konechnoi shiriny zony provodimosti na razogrev elektronov v elektricheskom pole, ZhETF, 62 (5), 1902-1912 (1972) [I.B. Levinson, Ya. Yasevichyute, The Influence of the Finite Width of the Conduction Band on the Heating of Electrons in an Electric Field, Sov. Phys. JETP 35(5), 991-996 (1972)].
  65. I.B. Levinson, Svyazannye sostoyaniya elektrona, dyrki i fonona v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 15 (9), 574-577 (1972) [I.B. Levinson, Bound States of Electron, Hole, and Phonon in a Strong Magnetic Field, JETP Lett., 15 (9), 409-411 (1972)].
  66. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Svyazannye sostoyaniya elektronov i eksitonov s opticheskimi fononami v poluprovodnikakh, Uspekhi fiz. nauk, 108 (2), 385-386 (1972) [I.B. Levinson, É.I. Rashba, Bound States of Electrons and Excitons with Optical Phonons in Semiconductors, Sov. Phys. Usp. 15(5), 663-664 (1973)].
  67. B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Svyazannye sostoyaniya elektrona i fonona v magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 14 (5), 1412-1422 (1972) [B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Bound electron-phonon states in a magnetic field, Sov. Phys. Solid State, 14(5), 1212-1220 (1972)].
  68. B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Pogloshchenie sveta na svyazannykh sostoyaniyakh elektrona i fonona v magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 14 (6), 1663-1670 (1972) [B.I. Kaplan, I.B. Levinson, Absorption of light by bound states of an electron and a phonon in magnetic fields, Sov. Phys. Solid State, 14(6), 1434-1440 (1972)].
  69. I.B. Levinson, E.I. Rashba, Svyazannye sostoyaniya elektronov s opticheskimi fononami, Trudy XI Mezhdunarodnoi konferentsii po fizike poluprovodnikov, Varshava, 1972 (na angl. yazyke).
  70. I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Gradientno-invariantnaya diagrammnaya tekhnika v magnitnom pole, ZhETF, 60 (2), 859-866 (1971) [I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Gauge Invariant Diagram Technique in a Magnetic Field, Sov. Phys. JETP 33(2), 464-467 (1971)].
  71. I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Porogovaya osobennost’ v odnomernoi zadache i polyaronnyi effekt v magnetoopticheskom pogloshchenii, ZhETF, 60 (3), 1097-1108 (1971) [I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Threshold Singularity in One-dimensional Problem and Polaron Effect in Magnetooptical Absorption, Sov. Phys. JETP 33(3), 594-599 (1971)].
  72. I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Spektr polyarona v magnitnom pole. Svyazannye sostoyaniya elektrona i fonona, ZhETF, 61 (2), 843-858 (1971) [I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, L.M. Shcherbakov, Spectrum of a polaron in a magnetic field. Bound electron-phonon states., Sov. Phys. JETP 34(2), 449-456 (1972)].
  73. R.K. Bakanas, I.B. Levinson, Tsiklotronno-fononnoe pogloshchenie v vyrozhdennykh poluprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 11 (2), 141-144 (1970) [R.K. Bakanas, I.B. Levinson, Cyclotron-phonon Absorption in Degenerate Semiconductors, JETP Lett. 11 (2), 87-89 (1970)].
  74. I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Novyi polyaronnyi effekt v mezhduzonnom magnetoopticheskom pogloshchenii poluprovodnikov, Pis’ma v ZhETF, 11 (7), 360-362 (1970) [I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, New Polaron Effect in the Interband Magnetooptic Absorption of Semiconductors, JETP Lett., 11 (7), 241-243 (1970)].
  75. I.B. Levinson, Svyazannye sostoyaniya elektrona i fonona v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 12(10), 496-499 (1970) [I.B. Levinson, Bound States of an Electron and a Phonon in a Strong Magnetic Field, JETP Lett., 12(10), 347-350 (1970)].
  76. R. Bakanas, Y. Levinson, F. Bass, Phonon-assisted cyclotron resonance in many-valley semiconductors, Phys. Lett. A 28(9), 604-605 (1969).
  77. I.B. Levinson, Translyatsionnaya invariantnost’ v odnorodnykh polyakh i uravnenie dlya matritsy plotnosti v vignerovskom predstavlenii, ZhETF, 57 (2), 660-672 (1969) [I.B. Levinson, Translational Invariance in Uniform Fields and the Equation for the Density Matrix in the Wigner Representation, Sov. Phys. JETP 30(2), 362-367 (1970)].
  78. R. Bakanas, I. Levinson, Phonon-assisted cyclotron resonance observation in n-InSb (in Russian), Lit. fiz. sb., 9 (1), 143-147 (1969).
  79. I. Levinson, I. Pozhela, A. Tetervov, Neustoichivost’ voln v dreifuyushchei plazme, Lit. fiz. sb., 9 (1), 149-160 (1969).
  80. I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Fluktuatsii toka v poluprovodnikakh v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 54(5), 1466-1478 (1968) [I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Current Fluctuations in Strong Electric Fields, Sov. Phys. JETP 27(5), 786-792 (1968)].
  81. F.G. Bass, Yu.G. Gurevich, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, Vysokochastotnye effekty v poluprovodnikakh pri neuprugom rasseyanii nositelei na opticheskikh fotonakh, ZhETF, 55 (3), 999-1005 (1968) [F.G. Bass, Yu.G. Gurevich, I.B. Levinson, A.Yu. Matulis, High-frequency Effects in Semiconductors in Inelastic Scattering of Carriers by Optical Phonons, Sov. Phys. JETP 28(3), 518-521 (1969)].
  82. Kh.L. Garb, I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Effect of wall thickness in slot problems of electrodynamics (in Russian), Radiotekhnika i elektronika, 13(12), 2152-2161 (1968) [Kh.L. Garb, I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Effect of wall thickness in slot problems of electrodynamics, Radio Engineering and Electronic Physics, ... (1968)].
  83. I.B. Levinson, I.I. Vosilis, Sryv dissipativnykh effektov v mnogodolinnykh poluprovodnikakh, Fizika tverd. tela, 10, 1462-1474 (1968).
  84. I.I. Vosilis, I.B. Levinson, Gal’vanomagnitnye effekty v sil’nykh elektricheskikh polyakh pri neuprugom rasseyanii elektronov, ZhETF, 52(4), 1013-1024 (1967) [I.I. Vosilyus, I.B. Levinson, Galvanomagnetic Effects in Strong Electric Fields During Nonelastic Electron Scattering, Soviet Physics JETP, 25(4), 672-679 (1967)].
  85. F.G. Bass, I.B. Levinson, O.N. Chavokhanidze, Vliyanie mezhelektronnogo rasseyaniya na shal’vanicheskie effekty v sil’nykh elektricheskikh polyakh, ZhETF, 52(5), 1263-1272 (1967) [F.G. Bass, I.B. Levinson, O.N. Chavohanidze, Influence of Interelectron Scattering on the Galvanomagnetic Effects in Strong Electric Fields, Soviet Physics JETP, 25(5), 839-845 (1967)].
  86. I.I. Vosilyus, I.B. Levinson, Sryv dissipativnykh effektov pri neuprugom rasseyanii v mnogodolinnykh poluprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 6 (9), 854-857 (1967) [I.I. Vosilius, I.B. Levinson, Loss of Dissipative Effects in Inelastic Scattering in Many-valley Semiconductors, JETP Lett. 6 (9), 295-297 (1967)].
  87. I.B. Levinson i dr., Raschyot elementov matritsy rasseyaniya dvukhshchelevykh volnovym sochlenenii (simmetrichnyi sluchai), Radiotekhnika i elektronika, 12, 1067-1073 (1967).
  88. I.B. Levinson, G.E. Mazhuolite, Vliyanie mezhelektronnykh soudarenii na mekhanizm relaksatsii energii goryachikh elektronov v InSb i nGaAs pri azotnykh temperaturakh, Fizika i tekhn. poluprovodn., 1, 556-564 (1967) [I.B. Levinson, G.E. Mazhuolite, Influence of collisions between electrons on energy relaxation mechanisms of hot electrons in n-type insb and p-type ge at nitrogen temperatures, Sov. Phys. Semicond., 1, 461 (1967)].
  89. I.B. Levinson, P.A. Kazlauskas, Ispol’zovanie variatsionnogo pritsina Shvingera dlya vychisleniya kineticheskikh koeffitsientov, Fizika tverd. tela, 9, 3504-3511 (1967).
  90. I.B. Levinson, R.S. Dagis, Grupp-teoreticheskoe izuchenie adiabaticheskogo potentsiala, V sb.: Molekulyarnaya spektroskopiya, Leningrad, 1967, 3, 3.
  91. I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Variatsionnyi printsip dlya matritsy rasseyaniya pri elektromagnitnoi svyazi dvukh ob’yomov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 166, 1335-1337 (1966) [I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, A Variational Principle for the Scattering Matrix in the Electromagnetic Coupling of Two Volumes, Soviet Physics Doklady, 11, 173 (1966)], ADS: 1966SPhD...11..173L.
  92. I.B. Levinson, G.E. Mazhuolite, Vliyanie mezhelektronnykh soudarenii na funktsiyu raspredeleniya elektronov v sil’nom elektricheskom pole, ZhETF, 50(4), 1048-1054 (1966) [I.B. Levinson, G.E. Mazhuolite, The Effect of Interelectron Collisions on the Electron Distribution Function in a Strong Electric Field, Soviet Physics JETP, 23(4), 697-701 (1966)].
  93. I.I. Vosilis, I.B. Levinson, Generatsiya fononov i gal’vanomagnitnye effekty pri elektronnom raspredelenii s bol’shoi anizotropiei, ZhETF, 50(6), 1660-1665 (1966) [I.I. Vosilius, I.B. Levinson, Optical Phonon Production and Galvanomagnetic Effects for a Large-anisotropy Electron Distribution, Soviet Physics JETP, 23(6), 1104-1107 (1966)].
  94. P. Kazlauskas, I. Levinson, Relaksatsiya energii i impul’sa elektrona v kristalle. I. Obshchie sootnosheniya dlya probnogo elektrona, Lit. fiz. sb., 6 (1), 33-44 (1966).
  95. P. Kazlauskas, I. Levinson, Relaksatsiya energii i impul’sa elektrona v kristalle. II. Uprugoe rasseyanie. Kineticheskoe uravnenie, Lit. fiz. sb., 6 (2), 233-244 (1966).
  96. I. Levinson, G. Mazhuolite, Vliyanie mezhelektronnogo rasseyaniya na koeffitsient neomichnosti slabo razogretykh elektronov, Lit. fiz. sb., 6 (2), 245-253 (1966).
  97. A. Kazlauskas, I. Levinson, G. Mazhuolite, Relaksatsiya energii i impul’sa elektrona v kristalle. III. Sostavnoe rasseyanie na opticheskikh fononakh pri nizkikh temperaturakh, Lit. fiz. sb., 6 (3), 377-381 (1966).
  98. A. Kazlauskas, I. Levinson, Relaksatsiya energii i impul’sa elektrona v kristalle. IV. Neuprugoe rasseyanie na opticheskikh fononakh, Lit. fiz. sb., 6 (4), 513-522 (1966).
  99. I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Shchelevye sochleneniya pryamougol’nykh volnovodov. I. Ekvivalentnye skhemy i sosredotochennye parametry, Radiotekhnika i elektronika, 11, 831-838 (1966).
  100. I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Shchelevye sochleneniya pryamougol’nykh volnovodov. II. Chislennye rezul’taty, Radiotekhnika i elektronika, 11, 1076-1085 (1966).
  101. I.B. Levinson, Ubeganie elektronov v magnitnom pole i osobennosti vol’t-ampernykh kharakteristik, Fizika tverd. tela, 8, 2077-2083 (1966).
  102. F.G. Bass, I.B. Levinson, Tsiklotronno-fononnyi rezonans v poluprovodnikakh, ZhETF, 49(3), 914-924 (1965) [F.G. Bass, I.B. Levinson, Cyclotron-phonon Resonance in Semiconductors, Soviet Physics JETP, 22(3), 635-642 (1966)].
  103. I.B. Levinson, K voprosu o nalichii tsentra inversii v impul’snom prostranstve kineticheskogo uravneniya, Lit. fiz. sb., 5 (1), 105-108 (1965).
  104. I.P. Burneika, I.B. Levinson, Ispol’zovanie polnoi simmetrii kristalla v metode ortogonalizovannykh ploskikh voln, Lit. fiz. sb., 5 (3), 353-368 (1965).
  105. I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Elektromagnitnaya svyaz’ dvukh ob’yomov cherez uzkuyu shchel’, Radiotekhnika i elektronika, 10, 260-168 (1965).
  106. I.B. Levinson, Podvizhnost’ goryachikh elektronov v rezhime ubeganiya i pri nizkikh temperaturakh, Fizika tverd. tela, 7, 2417-2422 (1965).
  107. I.B. Levinson, P’ezoelektricheskoe rasseyanie na nezaryazhennoi dislokatsii, Fizika tverd. tela, 7, 2879-2880 (1965).
  108. I.B. Levinson, Effekty ubeganiya goryachikh elektronov v n-InSb pri nizkikh temperaturakh, Fizika tverd. tela, 7, 1362-1367 (1965) [I.B. Levinson, Effect of hot electron runaway in n-InSb at low temperatures, Sov. Phys. Solid. State, 7, 1098 (1965)].
  109. I.B. Levinson, A.A. Nikitin, Handbook for the theoretical computation of line intensities in Atomic Spectra, Harvan Science Library- JSL, The Hebrew Oniversity of Jerusalem, 1965. 242 pp.
  110. I.B. Levinson, Khimicheskaya svyaz’ v zakisi medi i simmetriya energeticheskikh zon, V sb: Khimicheskaya svyaz’ v poluprovodnikakh i tverdykh telakh, 59-67 (1965).
  111. I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Elektromagnitnaya svyaz’ dvukh ob’yomov cherez uzkuyu shchel’, Dokl. Akad. nauk SSSR, 158(5), 1064-1067 (1964) [I.B. Levinson, P.Sh. Fridberg, Electromagnetic Coupling Between Two Bodies through a Narrow Slot, Soviet Physics Doklady, 9, 897 (1965)].
  112. A.B. Bolotinas, I.B. Levinsonas, V. Tolmachyovas, Integrirovanie fenmanovskikh diagramm po uglovym peremennym v polevoi forme teorii vozmushcheniya dlya atomov, Lit. fiz. sb., 4 (1), 25-33 (1964).
  113. I.B. Levinson, Vremena relaksatsii, funktsiya razogreva i effekt ubeganiya goryachikh elektronov v poluprovodnikakh, Fizika tverd. tela, 6, 2113-2123 (1964).
  114. I.B. Levinson, P.A. Kazlauskas, Effekt Sasaki v kristallakh bez tsentra inversii, Fizika tverd. tela, 6, 3192-3194 (1964).
  115. I.B. Levinson, S.S. Fel, P.Sh. Fridberg, Integral’noe uravnenie dlya aperturnogo polya pri elektrodinamicheskoi svyazi dvukh ob’yomov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 153(2), 310-312 (1963) [I.B. Levinson, S.S. Fel, P.Sh. Fridberg, Integral equation for the aperture field in the electromagnetic coupling of two volumes, Soviet Physics Doklady, 8, 1089-1081 (1964)], zbMath: 0128.44805.
  116. I.B. Levinson, Modeli eksitona v priblizhenii sil’noi svyazi, V sb: Fizicheskie problemy spektroskopii, Izd-vo AN SSSR, Moskva, 2 , 161-163 (1963).
  117. K.B. Tolpygo, I.B. Levinson, V Vsesoyuznoe soveshchanie po teorii poluprovodnikov, Uspekhi fiz. nauk, 81(3), 557–566 (1963) [K.B. Tolpygo, I.B. Levinson, Fifth All-Union Conference on the Theory of Semiconductors, Sov. Phys. Usp. 6 (6), 825-833 (1964)].
  118. I.B. Levinson, I.Z. Plavina, O mekhanizme elektrostaticheskogo izobrazheniya na elektrofotograficheskikh sloyakh na okisi tsinka, Dokl. Akad. nauk SSSR, 143(4), 822-824 (1962) [I.B. Levinson, I.Z. Plavina, Mechanism of Formation of Latent Electrophotographic Image in Zinc Oxide Layers, Soviet Physics Doklady, 7, 313 (1962)].
  119. I.B. Levinson i dr., K teorii shirokodiapazonnykh i neperestraivayushchikhsya ekho-rezonatorov sfericheskoi formy, Radiotekhnika i elektronika, 7, 1916-1921 (1962).
  120. A.P. Yutsis, I.B. Levinson, V.V. Vanagas, Mathematical apparatus of the theory of angular momentum // Transl. from Russian by A. Sen and R.N. Sen, Israel Program for Scientific Translation Ltd, 1962, 158 pp. [NASA TT F-98].
  121. I.B. Levinson, A.A. Nikitin, Rukovodstvo po teoreticheskomu vychisleniyu intensivnostei linii v atomnykh spektrakh, L.: Izd-vo LGU, 1962, 359 s.
  122. A.M. Gutman, I.B. Levinson, Neodnorodnye vektornye svyazi v atomnykh spektrakh, Astronomicheskii zhurnal, 37, 86-87 (1960) [A.M. Gutman, I.B. Levinson, Nonhomogeneous Vector Coupling in Atomic Spectra, Sov. Astronomy, 4, 83 (1960)].
  123. I.B. Levinson, Energeticheskii kriterii sravneniya metodov molekulyarnykh orbit i lokalizovannykh valentnostei, Lit. fiz. sb., 1 (3-4), 309-314 (1961).
  124. I.B. Levinson, A.M. Gutman, K voprosu o vektornoi svyazi v atomnykh spektrakh, Trudy AN Lit. SSR, B1, 85-94 (1961).
  125. I.B. Levinson, A.M. Gutman, Genealogicheskie koeffitsienty neodnorodnykh vektornykh svyazei, Trudy AN Lit. SSR, B1, 95-104 (1961).
  126. I.B. Levinson, A.M. Gutman, Primenenie neodnorodnykh svyazei v klassifikatsii nekotorykh atomnykh spektrov, Trudy AN Lit. SSR, B2, 41-51 (1961).
  127. I.B. Levinson, Vyrozhdenie urovnei i pravila otbora v magnitnom pole, Trudy AN Lit. SSR, B2, 67-75 (1961).
  128. I.B. Levinson, I.P. Burneika, Proektivnye predstavleniya dvoinykh kristallograficheskikh tochechnykh grupp, Trudy AN Lit. SSR, B4, 3-20 (1961).
  129. I.B. Levinson, I.P. Burneika, Ispol’zovanie lokal’noi i prostranstvennoi simmetrii pri raschyote zon v priblizhenii sil’noi svyazi, Trudy AN Lit. SSR, B4, 21-34 (1961).
  130. I.B. Levinson, I.V. Batarunas, O koeffitsientakh Klebsha-Gordona tochechnykh grupp, Trudy AN Lit. SSR, B2, 15-32 (1960).
  131. I.B. Levinson, A.B. Bolotin, Ispol’zovanie simmetrii molekul v prostom metode molekulyarnykh funktsii, Trudy AN Lit. SSR, B3, 21-32 (1960).
  132. I.B. Levinson, Moduli eksitona v priblizhenii sil’noi svyazi, Fizika tverd. tela, 2, 2612-2621 (1960).
  133. A.P. Yutsis, I.B. Levinson, V.V. Vanagas, Matematicheskii apparat teorii momenta kolichestva dvizheniya, Vil’nyus: Gos. izd-vo polit. i nauchn. lit-ry Lit. SSR, 1960, 243 s.
  134. I.B. Levinson i dr., O sposobakh utochneniya metodov kvantovo-mekhanicheskogo raschyota atoma i ikh vzaimosvyazi, Trudy AN Lit. SSR, B3, 35-45 (1958).
  135. I.B. Levinson, A.P. Yutsis, Proizvedenie pryamykh proizvedenii predstavlenii odnorodnoi gruppy Lorentsa, Trudy AN Lit. SSR, B4, 3-16 (1958).
  136. I.B. Levinson, V.V. Vanagas, Transformatsionnaya matritsa-simvol v teorii slozhnykh spektrov, Opt. spektrosk., 2, 10-20 (1957).
  137. I.B. Levinson, Summy proizvedenii koeffitsientov Vignera i ikh graficheskoe izobrazhenie, Tr. fiz.-tekhn. In-ta AN Latv. SSR, 2, 17-30 (1957).
  138. I.B. Levinson, Zavisimost’ summy proizvedenii koeffitsientov Vignera ot magnitnykh chisel, Tr. fiz.-tekhn. In-ta AN Latv. SSR, 2, 31-43 (1957).
  139. I.B. Levinson, I.V. Chiplis, Rekkurentnoe postroenie diagramm 3nj-simvolov, 15j-simvolov, Trudy AN Lit. SSR, B1, 3-9 (1957).
  140. I.B. Levinson, Nekotorye formuly preobrazovaniya i summirovaniya jm-simvolov, Trudy AN Lit. SSR, B4, 3-16 (1957).
  141. I.B. Levinson, Genealogicheskie koeffitsienty konfiguratsii s neskol’kimi obolochkami, Trudy AN Lit. SSR, B4, 17-31 (1957).
  142. A.P. Yutsis, K.K. Ushpalis, V.I. Kavetskis, I.B. Levinson, Polnaya sila dipolya v priblizhenii nepolnogo razdeleniya peremennykh dlya dvukhelektronnykh atomov, Opt. spektrosk., 1, 601-605 (1956).
  143. I.B. Levinson i dr., K voprosu ob ispol’zovanii apparata tenzornykh operatorov pri raschyotakh s primeneniem metoda nepolnogo razdeleniya peremennykh, Trudy AN Lit. SSR, B5, 21-32 (1956).
  144. I.B. Levinsonas, A.B. Bolotinas, L.I. Levinas, Dvukhkonfigural’noe priblizhenie v sluchae atomov tipa azota, Trudy Vil’nyus. Un-ta, 5, 49-55 (1956) [Vilniaus Valstybinis Univ. Mokslo Darb. 5, 49 (1956)].
  145. A.B. Bolotin, I.B. Levinson, L.I. Levin, Dvukhkonfiguratsionnoe priblizhenie v sluchae atomov tipa ugleroda, ZhETF, 29(3), 449-453 (1955) [A.B. Bolotin, I.B. Levinson, L.I. Levin, The double-configurational approximation in the case of carbon-like atoms, Sov. Phys. JETP 2(3), 391-395 (1956)].