Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergey V. Iordansky

Principal researcher

Doctor of science

Professor

Memorial page

Please send any information (memories, just words, etc) to

Publications

  1. S.V. Iordanskii, O vozmozhnosti sverkhprovodimosti v dvusloinykh geterostrukturakh, Pis’ma v ZhETF, 107 (3), 203-205 (2018) [S.V. Iordansky, On the possibility of superconductivity in bilayer heterostructures, JETP Lett., 107(3), 200-202 (2018)], WoS: 000430097200011, Scopus: 2-s2.0-85045757655, ADS: 2018JETPL.107..200I, RINTs: 32619809.
  2. S.V. Iordanski, On the origin of transversal current in double-layer heterostructures, Fizika Nizkikh Temperatur, 43(1), 11-14 (2017) [Low Temp. Phys., 43(1), 8-10 (2017)]; arXiv:1511.08582, WoS: 000395662500003, Scopus: 2-s2.0-85012240018, ADS: 2017LTP....43....8I, RINTs: 28402038.
  3. A.F. Andreev, G. Bobindzher, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pains, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Pamyati L’va Petrovicha Gor’kova, Uspekhi fiz. nauk, 187(4), 463-464 (2017) [A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E., Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, P. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, In memory of Lev Petrovich Gor’kov, Phys. Usp. 60(4), 430-431 (2017)], WoS: 000405325500008, ADS: 2017PhyU...60..430A, RINTs: 29375078.
  4. S.V. Iordanski, The conductivity of the half filled Landau level, Pis’ma v ZhETF, 99 (9), 606-610 (2014) [Conductivity of the half filled Landau level, JETP Letters, 99(9), 523-526 (2014)]; arXiv:1404.0474, WoS: 000339936700007, Scopus: 2-s2.0-84923107729, ADS: 2014JETPL..99..523I, InSpire: 1288362, RINTs: 21695943.
  5. S.V. Iordanski, The basic state of two layered heterostructure at high magnetic field, Pis’ma v ZhETF, 100(10), 726-727 (2014) [Basic state of two layered heterostructure at high magnetic field, JETP Letters, 100(10), 642-643 (2015)], WoS: 000350022900008, Scopus: 2-s2.0-84923094913, ADS: 2015JETPL.100..642I, RINTs: 22545799.
  6. S.V. Iordanskii, Obtekanie makroskopicheskikh tel rastvorom kolloidnykh chastits i «krizis» soprotivleniya, ZhETF, 144(5), 1107-1111 (2013) [S.V. Iordanskii, Flow of colloid particle solution past macroscopic bodies and drag crisis, JETP 117(5), 970-974 (2013)]; arXiv:1312.7070, WoS: 000328627200021, Scopus: 2-s2.0-84891595811, ADS: 2013JETP..117..970I, RINTs: 21043683.
  7. A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Fal’kovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 183 (6), 669-670 (2013) [A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Falkovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday), Phys. Usp. 56(6), 637-638 (2013)], WoS: 000324296600010.
  8. S.V. Iordanski, The lattices with the continious vorticity as a model for FQHE, Pis’ma v ZhETF, 93 (3), 190-193 (2011) [S.V. Iordanski, The lattices with the continuous vorticity as a model for fractional quantum hall effect, JETP Lett., 93(3), 174-177 (2011)]; arXiv:1102.0394, WoS: 000290279200015, Scopus: 2-s2.0-79955054846, ADS: 2011JETPL..93..174I, RINTs: 16223448.
  9. N.D. Guk, S.V. Iordanskii, Elektricheskie svoistva dvukhsloinykh geterostruktur v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 91(10), 572-577 (2010) [N.D. Guk, S.V. Iordanskii, Electrical properties of bilayer heterojunctions in a strong magnetic field, JETP Lett., 91(10), 523-528 (2010)], WoS: 000282112400007, Scopus: 2-s2.0-77956446726, ADS: 2010JETPL..91..523G , RINTs: 15127611.
  10. S.V. Iordanski, D.S. Lyubshin, Vortex lattices as a key model for the fractional quantum Hall effect, J. Phys. Condens. Matter 21, 405601 (2009) (8pp), WoS: 000269929800019, Scopus: 2-s2.0-70349336420, ADS: 2009JPCM...21N5601I, RINTs: 17834030.
  11. S.V. Iordanski, The vortex instability at the quantum Hall conditions, Pis’ma v ZhETF, 89 (7), 423-424 (2009) [JETP Lett., 89(7), 362-363 (2009)], WoS: 000267030700011, Scopus: 2-s2.0-67249136539, ADS: 2009JETPL..89..362I, RINTs: 15167163.
  12. S.V. Iordanski, D.S. Lubshin, Fractional Quantum Hall Effect and vortex lattices. II, arXiv:0903.3084, ADS: 2009arXiv0903.3084I.
  13. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (6), 695-696 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, Lev Petrovich Gor’kov (on his 80th birthday), Phys.-Usp. 52(6), 655-656 (2009)], WoS: 000271221900010, ADS: 2009PhyU...52..655A.
  14. S.V. Iordanski, Fractional Quantum Hall Effect and vortex Lattices, Pis’ma v ZhETF, 87(10), 669-673 (2008) [JETP Lett., 87(10), 581-585 (2008)]; arXiv:0806.2904, WoS: 000258063900014, Scopus: 2-s2.0-49049097099, ADS: 2008JETPL..87..581I, RINTs: 11570551.
  15. S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, E.A. Brener, O relaksatsii parametra poryadka v modeli BKSh, ZhETF, 132(3), 694-701 (2007) [S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, E.A. Brener, Relaxation of the order parameter in the BCS model, JETP, 105(3), 610-616 (2007)], WoS: 000250303100018, Scopus: 2-s2.0-35348970425, ADS: 2007JETP..105..610I, RINTs: 13549546.
  16. E.A. Brener, S.V. Iordanskiy, R.B. Saptsov, Condensation and vortex formation in Bose gas upon cooling, Phys. Rev. E 73, 016127 (2006) (9 pages); cond-mat/0506801, WoS: 000235008800036, Scopus: 2-s2.0-32844467986, ADS: 2006PhRvE..73a6127B, RINTs: 13527292.
  17. S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, O relaksatsii parametra poryadka v modeli BKSh, Pis’ma v ZhETF, 83 (8), 414-419 (2006) [S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, On the relaxation of the order parameter in the BCS model, JETP Lett. 83(8), 355-359 (2006); Errata - JETP Lett., 85 (4), 220 (2007)], WoS: 000238843000012, Scopus: 2-s2.0-33745453158, ADS: 2006JETPL..83..355I, RINTs: 13519076.
  18. S.V. Iordanskii, A.B. Kashuba, Spektr eksitonov dlya dvumernykh elektronnykh sistem pri drobnykh zapolneniyakh urovnei Landau, Pis’ma v ZhETF, 84(10), 652-655 (2006) [S.V. Iordanskii, A.B. Kashuba, Exciton spectrum for two-dimensional electron systems at fractional occupation numbers of the Landau levels, JETP Letters, 84(10), 556-559 (2007)], WoS: 000243971000006, Scopus: 2-s2.0-33846811200, ADS: 2007JETPL..84..556I, RINTs: 13534606.
  19. S.V. Iordanskii, A.B. Kashuba, Mul’tikomponentnyi dvumernyi elektronnyi gaz kak model’ dlya kremnievykh geterostruktur, Uspekhi fiz. nauk, 176 (2), 219-222 (2006) [S.V. Iordanskii, A.B. Kashuba, Two-dimensional multicomponent electron gas as a model for silicon heterostructures, Phys. Usp. 49 (2), 208-211 (2006)], WoS: 000238659100006, Scopus: 2-s2.0-33745655208, ADS: 2006PhyU...49..208I, RINTs: 9162554.
  20. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Osip’yan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 175(11), 1253-1254 (2005) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Ossipyan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (on his seventieth birthday), Phys. Usp., 48(11), 1197-1198 (2005)], WoS: 000236165700008.
  21. S.V. Iordanski, Fractional quantum Hall effect and vortex lattices, HAIT Journal of Science and Engineering, 1(2), 211-219 (2004); cond-mat/0303227, ADS: 2003cond.mat..3227I.
  22. E.A. Brener, S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, Obrazovanie kondensata i vozniknovenie vikhrei v boze gaze pri okhlazhdenii, Pis’ma v ZhETF, 79 (9), 515-521 (2004) [E.A. Brener, S.V. Iordanskii, R.B. Saptsov, Condensate formation and vortex generation in Bose gas upon cooling, JETP Lett., 79 (9), 410-415 (2004)], WoS: 000222391700005, Scopus: 2-s2.0-20444453717, ADS: 2004JETPL..79..410, RINTs: 13451971.
  23. S.V. Iordanski, A. Kashuba, Excitations in quantum Hall ferromagnet with strong Coulomb interaction, J. Superconductivity, 16 (4), 783-787 (2003), WoS: 000184875500022, Scopus: 2-s2.0-3543119458, ADS: 2003JSup...16..783I, RINTs: 13434746.
  24. S. Brener, S.V. Iordanski, A. Kashuba, Possible Jahn-Teller effect in Si inverse layers, Phys. Rev. B 67, 125309 (2003) [8 pages]; cond-mat/0211214, WoS: 000182158000068, Scopus: 2-s2.0-0037544105, ADS: 2003PhRvB..67l5309B, RINTs: 13444367.
  25. S.V. Iordanskii, Drobnyi kvantovyi effekt Kholla, pravilo Dzheina i topologicheskie tekstury, Pis’ma v ZhETF, 77 (5), 292-295 (2003) [S.V. Iordanski, Fractional quantum Hall effect, Jain's rule, and topological textures, JETP Lett., 77 (5), 247-250 (2003)], WoS: 000182570400011, Scopus: 2-s2.0-20444488733, ADS: 2003JETPL..77..247I, RINTs: 13440654.
  26. S.V. Iordanski, A. Kashuba, Excitations in a quantum Hall ferromagnet with strong Coulomb interaction, Pis’ma v ZhETF, 75 (7), 419-424 (2002); Popravka - 76(4), 267 (2002) [JETP Lett., 75(7), 348-353 (2002); Errata - 76(4), 231 (2002)], WoS: 000175771600011, Scopus: 2-s2.0-0038800070, ADS: 2002JETPL..75..348I, RINTs: 13401101.
  27. S.V. Iordanski, A. Kashuba, Multicomponent dense electron gas as a model of Si MOSFET, Pis’ma v ZhETF, 76 (9), 660-664 (2002) [JETP Lett. 76(9), 563-567 (2002)]; cond-mat/0209661, WoS: 000180393100005, Scopus: 2-s2.0-0040076009, ADS: 2002JETPL..76..563I, RINTs: 13402560.
  28. S.V. Iordanski, A. Kashuba, Low temperature kinetics of 2D exciton gas cooling in quantum well bilayer, Pis’ma v ZhETF, 73 (9), 542-545 (2001) [JETP Lett. 73(9), 479-482 (2001)]; cond-mat/0103370, WoS: 000169661800011, Scopus: 2-s2.0-0040673271, ADS: 2001JETPL..73..479I, RINTs: 13378265.
  29. V.I. Fal’ko, S.V. Iordanskii, A.B. Kashuba, Hidden SU(4) symmetry in bilayer quantum well at integer filling factors, Uspekhi fiz. nauk, 171(10), (Suppl.) 49-53 (2001) [Phys.-Usp. 44 Supplement 49-53 (2001)], ADS: 2001PhyU...44...49F.
  30. V.I. Fal’ko, S.V. Iordanskii, Spin-orbit coupling effect on quantum Hall ferromagnets with vanishing Zeeman energy, Phys. Rev. Lett. 84 (1), 127-130 (2000); cond-mat/9906354, WoS: 000084587900032, Scopus: 2-s2.0-0001531964, ADS: 2000PhRvL..84..127F, RINTs: 13334474.
  31. S.V. Iordanski, A. Kashuba, Phase diagram and skyrmion energy for bilayer heterostructures at integer filling factors, Pis’ma v ZhETF, 71 (8), 496-501 (2000) [JETP Lett. 71(8), 345-348 (2000)], WoS: 000087455700010, Scopus: 2-s2.0-0039973953, ADS: 2000JETPL..71..345I, RINTs: 13356996.
  32. V. Falko, S.V. Iordanski, A. Kashuba, Conductivity activation energy for bilayer hetero-structures at integer filling numbers, cond-mat/0003120, ADS: 2000cond.mat..3120F.
  33. V. Falko, S.V. Iordanski, Electron-hole asymmetry and activation energy in quantum Hall ferromagnets, cond-mat/0003224, ADS: 2000cond.mat..3224F.
  34. V.I. Fal’ko, S.V. Iordanskii, Topological defects and goldstone excitations in domain walls between ferromagnetic quantum Hall liquids, Phys. Rev. Lett. 82 (2), 402-405 (1999); cond-mat/9901053, WoS: 000078623500041, Scopus: 2-s2.0-0001405584, ADS: 1999PhRvL..82..402F, RINTs: 13327144.
  35. E.A. Brener, S.V. Iordanskii, V.I. Marchenko, Elastic effects on the kinetics of a phase transition, Phys. Rev. Lett. 82 (7), 1506-1509 (1999), WoS: 000078623500041, Scopus: 2-s2.0-0001017118, ADS: 1999PhRvL..82.1506B, RINTs: 13307843.
  36. S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, V.I. Fal’ko, Skirmiony v elektronnom gaze s nelokal’nym obmenom v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 115(2), 716-725 (1999) [S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, V.I. Falko, Skyrmions in electron gas with nonlocal exchange in a strong magnetic field, JETP, 88(2), 392-397 (1999)], WoS: 000079414600023, Scopus: 2-s2.0-22644451107, ADS: 1999JETP...88..392I, RINTs: 13309289.
  37. S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, K teorii spinovoi relaksatsii pri konechnykh temperaturakh v rezhime kvantovogo effekta Kholla nechetnogo zapolneniya, Pis’ma v ZhETF, 70 (8), 531-536 (1999) [S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, Contribution to the theory of spin relaxation at finite temperatures in the odd-filling quantum Hall effect regime, JETP Lett., 70 (8), 543-549 (1999)], WoS: 000083744000010, Scopus: 2-s2.0-0040141665, ADS: 1999JETPL..70..543D, RINTs: 13331823.
  38. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, S.V. Iordanskii, Yu.M. Kagan, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169 (7), 815-816 (1999) [A.F. Andreev, Y.A. Bychkov, G.E Volovik, V.L. Ginzburg, S.V. Iordanskii, Y.M. Kagan, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (on his 70th birthday), Phys. Usp. 42(7), 729-730 (1999)], WoS: 000081866500010.
  39. S.V. Iordanski, Collective excitations of a single skyrmion in two dimensions at high magnetic field, J. Phys.: Cond. Mat., 10(15), L247-L254 (1998), WoS: 000073327500003, Scopus: 2-s2.0-11744294343, ADS: 1998JPCM...10L.247I, RINTs: 13293175.
  40. S.V. Iordanskii, Nesingulyarnye vikhri-skirmiony v dvumernoi elektronnoi sisteme, Uspekhi fiz. nauk, 168 (2), 140-143 (1998) [S.V. Iordanskii, Nonsingular vortex-skyrmions in a two-dimensional electron system, Phys. Usp., 41(2), 131-134 (1998)], WoS: 000072729300008, ADS: 1998PhyU...41..131I, RINTs: -.
  41. V.M. Zhilin, S.V. Iordanskii, Rasseyanie elektronov na stupen’ke potentsiala v magnitnom pole, ZhETF, 112(5), 1756–1762 (1997) [V.M. Zhilin, S.V. Iordanskii, Scattering of electrons by a potential step in a magnetic field, JETP, 85(5), 959-962 (1997)], WoS: 000071210500016, Scopus: 2-s2.0-33750031100, ADS: 1997JETP...85..959Z, RINTs: 13253664.
  42. S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, Nesingulyarnye vikhri-skirmiony pri nechetnom zapolnenii urovnei Landau v dvumernoi sisteme, ZhETF, 112(5), 1899–1914 (1997) [S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, Nonsingular skyrmions for Landau levels with odd occupation number in a two-dimensional system, JETP, 85(5), 1039-1047 (1997)]; cond-mat/9706236, WoS: 000071210500028, Scopus: 2-s2.0-33750014080, ADS: 1997JETP...85.1039I, RINTs: 13263553.
  43. S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, Energiya i chislo chastits v skirmionnykh vozbuzhdeniyakh pri nechetnom zapolnenii urovnei Landau dvumernogo elektronnogo gaza, Pis’ma v ZhETF, 65 (3), 248-252 (1997) [S.V. Iordanskii, S.G. Plyasunov, Energy and number of particles in skyrmion excitations with odd filling of the Landau levels of a two-dimensional electron gas, JETP Lett., 65 (3), 259-263 (1997)], WoS: A1997WP04500005, Scopus: 2-s2.0-17044431319, ADS: 1997JETPL..65..259I, RINTs: 13264946.
  44. S.V. Iordanskii, Khopfovskii chlen v deistvii dlya vikhrei-skirmionov pri nechetnom zapolnenii urovnei Landau, Pis’ma v ZhETF, 66 (3), 178-183 (1997) [S.V. Iordanskii, Hopf term in the action for vortices/skyrmions with odd filling of Landau levels, JETP Lett., 66 (3), 188-194 (1997)], WoS: A1997XW68700011, Scopus: 2-s2.0-17044386037, ADS: 1997JETPL..66..188I, RINTs: 13254915.
  45. S.V. Iordanskii, Skyrmion mass and a new kind of cyclotron resonance for the 2D electron gas, Pis’ma v ZhETF, 66 (6), 428-431 (1997) [JETP Lett., 66 (6), 459-462 (1997)]; cond-mat/9709040, WoS: A1997YD58500012, Scopus: 2-s2.0-11744356587, ADS: 1997JETPL..66..459I, RINTs: 13259885.
  46. W. Knap, C. Skierbiszewski, A. Zduniak, E. Litwin-Staszewska, D. Bertho, F. Kobbi, J.L. Robert, G.E. Pikus, F.G. Pikus, S.V. Iordanskii, V. Mosser, K. Zekentes, Yu.B. Lyanda-Geller, Weak antilocalization and spin precession in quantum wells, Phys. Rev. B 53 (7), 3912-3924 (1996); cond-mat/9602068, WoS: A1996TW98100038, Scopus: 2-s2.0-0000251843, ADS: 1996PhRvB..53.3912K, RINTs: 13245083.
  47. S. Iordanski, Y. Levinson, Electron-phonon scattering in a two-dimensional electron gas in a very strong magnetic field near the percolation threshold, Phys. Rev. B 53(11), 7308-7316 (1996), WoS: A1996UC74000074, Scopus: 2-s2.0-0542403305, ADS: 1996PhRvB..53.7308I, RINTs: 13242922.
  48. S.V. Iordanskii, Y. Levinson, S. Levit, Phonon assisted energy relaxation for 2D electrons at high magnetic field, Surface Science 361-362 (1-3), 489-492 (1996), WoS: A1996UZ03300118, Scopus: 2-s2.0-0030189571, ADS: 1996SurSc.361..489I, RINTs: 13243825.
  49. S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, Spinovaya relaksatsiya dvumernykh elektronov v sil’nom magnitnom pole pri nechetnom faktore zapolneniya urovnei Landau, ZhETF, 110(1), 238-269 (1996) [S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, Spin relaxation of two-dimensional electrons with an odd Landau-level filling factor in a strong magnetic field, JETP 83(1), 128-145 (1996)], WoS: A1996VH30800019.
  50. S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, Spinovaya relaksatsiya v usloviyakh KEKh pri nechetnom zapolnenii, Pis’ma v ZhETF, 63 (1), 43-48 (1996) [S.M. Dikman, S.V. Iordanskii, Spin relaxation under conditions of the quantum Hall effect with odd filling, JETP Lett., 63 (1), 50-55 (1996)], WoS: A1996TX46600009, Scopus: 2-s2.0-20444373184, ADS: 1996ZhPmR..63...43D, RINTs: 13236116.
  51. G.E. Pikus, W. Knap, C. Skierbiszewski, A. Zduniak, E. Litwin-Staszewski, D. Bertho, F. Kobbi, J.L. Robert, F.G. Pikus, S.V. Iordanskii, V. Mosser, K. Zekentes, Yu.B. Lyanda-Geller, Weak antilocalization and spin precession in quantum wells, Proc. 23rd Int. Conf. on the Physics of Semiconductors. Berlin, Germany, 21 Jul 1996, vol.3, pp. 2435-2438. Ed. by M. Scheffler, R. Zimmermann, World Scientific, 1996, 4 vol. (xxxviii+xxvii+xxx+xxvi+3460) pp.
  52. W. Knap, C. Skierbiszewski, E. Litwin-Staszewska, F. Kobbi, A. Zduniak, J.L. Robert, G.E. Pikus, S.V. Iordanskii, V. Mosser, K. Zekentes, Weak antilocalization in quantum-wells, Acta Physica Polonica A 87 (2), 427-432 (1995), WoS: A1995QN41100031, ADS: 1995AcPPA..87..427K.
  53. W. Knap, C. Skierbiszewski, G.E. Pikus, E. Litwin-Staszewska, S.V. Iordanskii, F. Kobbi, A. Zduniak, J.L. Robert, V. Mosser, K. Zekentes, Weak antilocalization and the spin precession in quantum wells and heterojunctions, Proc. 22nd Int. Conf. on the Physics of Semiconductors, Vancouver, BC, Canada, 15 Aug 1994, vol.1, p. 835-838. Ed. by D.J. Lockwood, World Scientific, 1995, 3 vol. (xl+xxvii+xxvi+2748) pp.
  54. S.V. Iordanskii, F.G. Pikus, G.E. Pikus, Indirect exchange interaction for zero-gap semiconductors in the Kane model, J. Appl. Phys., 76 (1), 424-431 (1994), WoS: A1994NW31800063, Scopus: 2-s2.0-36448998995, ADS: 1994JAP....76..424I, RINTs: 30917753.
  55. S.V. Iordanskii, Yu.B. Lyanda-Geller, G.E. Pikus, Weak localization in quantum wells with spin-orbit interaction, Pis’ma v ZhETF, 60 (3), 199-203 (1994) [JETP Lett., 60 (3), 206-211 (1994)], WoS: A1994PL37800012, ADS: 1994JETPL..60..206I.
  56. V.I. Fal’ko, S.V. Meshkov, S.V. Iordanskii, Acoustoelectric drag effect in the two-dimensional electron gas at strong magnetic field, Phys. Rev. B 47(15), 9910-9912 (1993), WoS: A1993KZ50800091, Scopus: 2-s2.0-0000994372.
  57. S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, O provodimosti dvumernykh elektronov v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 103 (6), 2116-2128 (1993) [S.V. Iordanskii, B.A. Musykantskii, The conductivity of two-dimensional electrons in a strong magnetic field, JETP 76(6), 1055-1061 (1993)], WoS: A1993LL94000019.
  58. S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, Dvizhenie dvumernogo elektrona vdol’ kraya v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 57(10), 646-650 (1993) [S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantski, Motion of a 2D electron along the edge of a sample in a high magnetic field, JETP Lett., 57(10), 667-671 (1993)], WoS: A1993LN60600012.
  59. S.V. Iordanskii, O vozmozhnoi prichine razrusheniya bezdissipativnogo sostoyaniya v usloviyakh KEKh, Pis’ma v ZhETF, 58 (4), 307-315 (1993) [S.V. Iordanskii, Possible reason for the disruption of the dissipationless state under conditions of the quantum Hall effect, JETP Lett., 58 (4), 316-320 (1993)], WoS: A1993ME51200017.
  60. V.I. Fal’ko, S.V. Iordanskii, Electron-phonon drag effect at 2D Landau levels, J. Phys.: Cond. Mat., 4(46), 9201-9212 (1992), WoS: A1992JY79200023, Scopus: 2-s2.0-0005035664.
  61. S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, Light absorption in a two-dimensional Wigner crystal in high magnetic fields, In: Landwehr, G. (editor): High Magnetic Fields in Semiconductor Physics III: Proceedings of the International Conference, Würzburg 1990, Springer Series in Solid-State Sciences 101, Springer, Berlin (1992).
  62. S.V. Iordanskii, S.V. Meshkov, Conductivity of electrons on a liquid helium surface in high magnetic fields, J. Low Temp. Phys., 83 (5-6), 273-281 (1991), WoS: A1991FV76800003, Scopus: 2-s2.0-34249929317.
  63. S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, Light absorption in a two-dimensional Wigner crystal in high magnetic fields, J. Phys.: Cond. Mat., 3(46), 9103-9113 (1991), WoS: A1991GR90900011, Scopus: 2-s2.0-0347919285, ADS: 1991JPCM....3.9103I, RINTs: 31120225.
  64. S.V. Iordanskii, S.V. Meshkov, I.D. Vagner, Nuclear-spin relaxation and spin excitons in a two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 44(12), 6554-6557 (1991), WoS: A1991GH55300068.
  65. S.V. Iordanskii, S.V. Meshkov, I.D. Vagner, O relaksatsii yadernogo spina v dvumernom elektronnom gaze, Pis’ma v ZhETF, 53 (7), 363-366 (1991) [S.V. Iordanskii, S.V. Meshkov, I.D. Vagner, Relaxation of nuclear spin in a 2D electron gas, JETP Lett., 53 (7), 381-384 (1991)].
  66. S.V. Iordansky, B.A. Musykantsky, Phonon absorption by 2 - D electrons in strong magnetic-field, Annals N.Y. Acad. Sci., 581, 169-175 (1990) [Frontiers in condensed matter theory: Proc. US-USSR Conf. on Frontiers in condensed matter theory, New York, USA, Dec. 4-8, 1989], WoS: A1990DY00900024.
  67. S.V. Iordansky, B.A. Musykantsky, Phonon absorption by 2-D electrons in strong magnetic field, AIP Conf. Proc., 213, 169-175 (1990) [Proc. 1st Binational US-USSR Conference on Frontiers in Condensed Matter Theory, CUNY, New York, Dec 4-8, 1989].
  68. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 160(10),197-199 (1990) [A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, É.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 33(10), 874-875 (1990)], WoS: A1990EJ67500014, Scopus: 2-s2.0-84956090905, ADS: 1990SvPhU..33..874A.
  69. S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, O pogloshchenii fononom dvumernymi elektronami v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 96 (5), 1783-1792 (1989) [S.V. Iordanskii, B.A. Muzykantskii, Phonon absorption by two-dimensional electrons in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 69(5), 1006-1011 (1989)], WoS: A1989CC65000021.
  70. Yu. Bychkov, S. Iordansky, Many-valley 2D electron systems in strong magnetic fields, In: High Magnetic Fields in Semiconductor Physics II. Transport and Optics. Proc. Int. Conf., Wurzburg, West Germany, 8 Aug 1988, p. 85-93. Ed. by G. Landwehr, Springer-Verlag, 1989, xvi+651 pp.
  71. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskii, B.I.Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, I.V. Shchegolev, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 158 (4), 745-746 (1989) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskiĭ, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, I.F. Shchegolev, G.M. Éliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (On his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 32(8), 732-733 (1989)], WoS: A1989AP66800008, Scopus: 2-s2.0-84956209364, ADS: 1989SvPhU..32..732A.
  72. S.V. Iordanskii, Ustoichivost’ neodnorodnykh sostoyanii i kontinual’nye integraly, ZhETF, 94 (7), 180-189 (1988) [S.V. Iordanskii, The stability of nonhomogeneous states and path integrals, Sov. Phys. JETP 67(7), 1398-1402 (1988)], WoS: A1988P612100017.
  73. E.A. Brener, S.V. Iordanskii, V.I. Mel’nikov, Ustoichivost’ rosta igloobraznogo dendrita, ZhETF, 94(12), 320-329 (1988) [E.A. Brener, S.B. Iordanski, V.I. Mel’nikov, Stability of the growth of needle dendrites, Sov. Phys. JETP 67(12), 2574-2579 (1988)], WoS: A1988R657100029.
  74. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, O shirine linii tsiklotronnogo rezonansa v dvumernoi sisteme v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 30 (3), 794-800 (1988) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Cyclotron resonance line width in a two-dimensional system subjected to a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 30(3), 455-458 (1988)], WoS: A1988M878200028.
  75. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Mnogodolinnye dvumernye elektronnye sistemy v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 93 (3), 1049-1059 (1987) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Multivalley two-dimensional electron systems in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 66(3), 591-596 (1987)], WoS: A1987K264300026.
  76. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Dvumernye elektronnye sistemy s mnogimi dolinami v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 29 (8), 2442-2448 (1987) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Two-dimensional many-valley electron systems in a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 29(8), 1405-1408 (1987)], WoS: A1987K029800032.
  77. S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Vzaimodeistvie vozbuzhdenii s dislokatsiyami v kristalle, ZhETF, 90 (4), 1399-1412 (1986) [S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Interaction of excitations with dislocations in a crystal, Sov. Phys. JETP 63(4), 820-826 (1986)], WoS: A1986C142500028.
  78. S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Tsiklotronnyi rezonans v mnogodolinnykh poluprovodnikakh s dislokatsiyami, ZhETF, 91 (1), 326-331 (1986) [S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Cyclotron resonance in multivalley semiconductors with dislocations, Sov. Phys. JETP 64(1), 190-192 (1986)], WoS: A1986D472300034.
  79. S.V. Iordanskii, V.I. Marchenko, O dreife blokhovskikh linii v ostsilliruyushchem pole, ZhETF, 91 (5), 1867-1784 (1986) [S.V. Iordanskii, V.I. Marchenko, Drift of Bloch lines in an oscillating field, Sov. Phys. JETP 64(5), 1105-1109 (1986)], WoS: A1986F114200032.
  80. S.V. Iordansky, S.E. Korshunov, Phase transitions on quantum crystal interfaces, J. Low Temp. Phys., 58 (5-6), 425-438 (1985), WoS: A1985ACQ9000003, Scopus: 2-s2.0-0022028296.
  81. S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Dislokatsii i lokalizatsionnye effekty v mnogodolinnykh provodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 41(11), 471-473 (1985) [S.V. Iordanskii, A.E. Koshelev, Dislocations and localization effects in multivalley conductors, JETP Lett., 41(11), 574-577 (1985)], WoS: A1985ART0100008.
  82. S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Kvantovye modeli poverkhnosti kristalla, ZhETF, 87 (3), 927-942 (1984) [S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Quantum models of a crystal surface, Sov. Phys. JETP, 60(3), 528-536 (1984)], WoS: A1984TN38300025.
  83. S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Fazovye perekhody na poverkhnosti kvantovogo kristalla, Pis’ma v ZhETF, 39(10), 466-469 (1984) [S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Phase transitions on the surface of a quantum crystal, JETP Lett., 39(10), 567-570 (1984)], WoS: A1984TT10600006.
  84. S.V. Iordanskii, Yu.N. Orlov, Mnogofotonnaya osobennost’ v spektre postoronnei chastitsy, vzaimodeistvuyushchei s fononami, ZhETF, 85 (6), 2076-2086 (1983) [S.V. Iordanskii, Yu.N. Orlov, Multiphonon singularity in the spectrum of an external particle interacting with phonons, Sov. Phys. JETP, 58(6), 1204-1209 (1983)], WoS: A1983RW36200020.
  85. S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Kvantovye effekty v perekhode ogranicheniya, Pis’ma v ZhETF, 38(11), 542-544 (1983) [S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, Quantum effects in a faceting transition, JETP Lett., 38(11), 655-657 (1983)], WoS: A1983ST18100010.
  86. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Neitral’naya dvumernaya sistema elektronov v sil’nom magnitnom pole, Poverkhnost’: Fizika, khimiya, mekhanika, №3, 5-9 (1983) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, A neutral two-dimensional electron system in a strong magnetic field, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 2(3), 631-639 (1984)].
  87. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Volny zaryadovoi plotnosti v dvumernoi elektron-dyrochnoi sisteme v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 25 (1), 62-65 (1983) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Éliashberg, Charge-density waves in a two-dimensional electron-hole system in a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 25(1), 34-35 (1983)], WoS: A1983QA79500010.
  88. V.V. Avilov, S.V. Iordansky, Calculation of the exchange integrals in solid 3Ne, J. Low Temp. Phys., 48 (3-4), 241-256 (1982), WoS: A1982PE47000004, Scopus: 2-s2.0-0020167742, RINTs: 30978593.
  89. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordansky, The theory of the instability of a planar interface in a process of the phrase transformation, J. Phys. Chem. Solids, 43 (4), 377-379 (1982), WoS: A1982NG96100008.
  90. S.V. Iordansky, On the conductivity of two dimensional electrons in a strong magnetic field, Solid State Communs., 43 (1), 1-3 (1982), WoS: A1982NZ38200001.
  91. S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, I.A. Larkin, Fenomenologicheskii vyvod uslovii na granitse razdela sverkhtekuchei zhidkosti i tverdogo tela, ZhETF, 83 (6), 2110-2120 (1982) [S.V. Iordanskii, S.E. Korshunov, I.A. Larkin, Phenomenological derivation of the conditions at the interface between a superfluid liquid and a solid, Sov. Phys. JETP, 56(6), 1224-1229 (1982)], WoS: A1982PX03100014.
  92. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Kvantovaya mekhanika dvumernoi sistemy elektronov v sil’nykh magnitnykh polyakh, Poverkhnost’: Fizika, khimiya, mekhanika, №10, s.33 (1982) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Quantum mechanics of a two-dimensional electron system in strong magnetic fields, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 1(10), 2896-2920 (1984)].
  93. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordansky, The theory of the instability of a planar interface in a process of the phase transformation, Solid State Communs., 41 (9), vi-vii (1982) [Abstracts of Articles to be published in The Journal of Physics and Chemistry of Solids].
  94. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Dvumernye elektrony v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 33 (3), 152-155 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskiǐ, G.M. Éliashberg, Two-dimensional electrons in a strong magnetic field, JETP Lett., 33 (3), 143-146 (1981)], WoS: A1981ME13500006.
  95. V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Vychislenie obmennykh integralov v tverdom 3Ne, Pis’ma v ZhETF, 33(11), 605-607 (1981) [V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Calculation of exchange integrals in solid 3Ne, JETP Lett., 33(11), 588-591 (1981)], WoS: A1981MQ84800010.
  96. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Provodimost’ dvumernykh elektronov v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 34 (9), 496-499 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Conductivity of two-dimensional electrons in a strong magnetic field, JETP Lett., 34 (9), 473-476 (1981)], WoS: A1981NM10900004.
  97. S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Struktura magnitnogo uporyadocheniya v modeli Khabbarda s pochti napolovinu zapolnennoi zonoi dlya GTsK reshetki, Fizika tverd. tela, 23 (4), 1112-1118 (1981) [S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Magnetic ordering of an FCC lattice in the Hubbard model with an almost half-filled band, Sov. Phys. Solid State 23(4), 645-648 (1981)], WoS: A1981LR64800027.
  98. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Ob oblasti ustoichivosti rastushchikh zarodyshei dvumernykh faz, Fizika tverd. tela, 23 (4), 1166-1167 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Stability regions of growing nucleation centers in two-dimensional phases, Sov. Phys. Solid State 23(4), 678-679 (1981)], WoS: A1981LR64800041.
  99. S.V. Iordansky, Magnetic properties of vacancies on the triangular plane 3He crystal, J. Low Temp. Phys., 40 (3-4), 401-413 (1980), WoS: A1980KK58800009, Scopus: 2-s2.0-34250257098, ADS: 1980JLTP...40..401I, RINTs: 30919751.
  100. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, New mechanism of electron-hole droplet instability, J. Phys. Soc. Jpn, 49, suppl.A, 479-482 (1980).
  101. S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Magnitnye struktury v modeli Khabbarda s pochti napolovinu zapolnennoi zonoi dlya neal’terniruyushchikh reshetok, ZhETF, 79 (5), 1942-1953 (1980) [S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Magnetic structures in the Hubbard model with nearly half-filled band for nonalternating lattices, Sov. Phys. JETP 52(5), 981-987 (1980)], WoS: A1980KT92000033.
  102. S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Model’ magnitnogo perekhoda na granitse razdela tverdogo i zhidkogo Ne3, Pis’ma v ZhETF, 32 (6), 422-425 (1980) [S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Model of the magnetic transition at the interface of solid and liquid Ne3, JETP Lett., 32 (6), 398-400 (1980)], WoS: A1980LM69700008.
  103. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Neustoichivost’ granitsy razdela faz v protsesse fazovogo prevrashcheniya, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №5, 45-51 (1980) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Interface instability in the phase transformation process, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 21(5), 612-617 (1980)].
  104. S.V. Iordanskii, L.P. Pitaevskii, Boze-kondensatsiya dvizhushchikhsya rotonov, Uspekhi fiz. nauk, 131 (2), 293-295 (1980) [S.V. Iordanskiĭ, P.Pi. Levtaevskiĭ, Bose condensation of moving rotons, Sov. Phys. Usp. 23(6), 317-318 (1980)], WoS: A1980JZ96800006, Scopus: 2-s2.0-65549161654, RINTs: 32801232.
  105. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Kollektivnye vozbuzhdeniya v polumetalle s elektron-dyrochnym sparivaniem, Fizika tverd. tela, 22 (7), 2034-2040 (1980) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Collective excitations in semimetals with electron–hole pairing, Sov. Phys. Solid State 22(7), 1186-1189 (1980)], WoS: A1980KC33300023.
  106. S.V. Iordanskii, L.P. Pitaevskii, Mnogofononnaya granitsa spektra vozbuzhdenii v Ne II, ZhETF, 76 (2), 769-783 (1979) [S.V. Iordanskii, L.P. Pitaevskii, Multiphoton boundary of the excitation spectrum in He II, Sov. Phys. JETP 49(2), 386-394 (1979)], WoS: A1979GK66200033.
  107. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Nustoichivost’ i dvizhenie elektronno-dyrochnykh kapel’, ZhETF, 77 (4), 1575-1589 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, É.I. Rashba, Instability and motion of electron-hole drops, Sov. Phys. JETP 50(4), 790-797 (1979)], WoS: A1979HS04400032.
  108. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Ob ustoichivosti sfericheskoi formy EDK, Pis’ma v ZhETF, 29 (2), 159-162 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Stability of a spherical EHD, JETP Lett., 29 (2), 142-145 (1979)], WoS: A1979HT29500008.
  109. S.V. Iordanskii, O magnitnykh svoistvakh vakansii v kvantovom fermi-kristalle s ploskoi treugol’noi reshetkoi, Pis’ma v ZhETF, 29 (6), 361-364 (1979) [S.V. Iordanskii, Magnetic properties of a vacancy in a quantum Fermi crystal with a flat triangular lattice, JETP Lett., 29 (6), 325-328 (1979)], WoS: A1979HV28400010.
  110. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, O forme elektronno-dyrochnykh kapel’ v magnitnom pole, Fizika nizkikh temp., 5 (7), 731-738 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Shape of electron–hole drops in a magnetic field, Sov. J. Low Temp. Phys. 5 (7), 347-351 (1979)].
  111. S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Kontinual’naya teoriya tunnel’noi avtolokalizatsii, ZhETF, 74 (5), 1872-1885 (1978) [S.V. Iordanskii, É.I. Rashba, Continual theory of tunnel self-trapping, Sov. Phys. JETP 47(5), 975-983 (1978)], WoS: A1978FA29000030.
  112. S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, O trekhmernykh solitonakh v Ne II, Pis’ma v ZhETF, 27(10), 569-572 (1978) [S.V. Iordanskii, A.V. Smirnov, Three-dimensional solitons in He II, JETP Lett., 27(10), 535-538 (1978)], WoS: A1978GB99900006.
  113. S.V. Iordanskii, L.P. Pitaevskii, Svoistva granitsy mnogofononnogo spektra, Pis’ma v ZhETF, 27(11), 658-661 (1978) [S.V. Iordanskii, L.P. Pitaevskii, Properties of the endpoint of a multiphonon spectrum, JETP Lett., 27(11), 621-624 (1978)], WoS: A1978GC21800016.
  114. S.V. Iordansky, E.I. Rashba, Continuum theory of the tunnel self-trapping, Preprint Landau ITP, Chernogolovka, 1978 - 25 s., 2 l. il.; 22 sm..
  115. S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, O dvizhenii zhidkosti, soderzhashchei melkie chastitsy, Izv. AN SSSR, Ser. mekhanika zhidkosti i gaza, №4, 12-19 (1977); Errata - ibid, №4, 176 (1978) [S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, Motion of liquid containing fine particles, Fluid Dyn., 12(4), 499-504 (1978); Errata - ibid, 13(4), 639 (1979)].
  116. S.V. Iordanskii, O podvizhnosti vakansii v kristallicheskom Ne3, Pis’ma v ZhETF, 26 (3), 183-185 (1977) [S.V. Iordanskii, Vacancy mobility in crystalline Ne3, JETP Lett., 26 (3), 171-174 (1977)], WoS: A1977EU67700017.
  117. V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Energiya stsepleniya metallicheskogo vodoroda, Fizika tverd. tela, 19(12), 3516-3523 (1977) [V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Cohesive energy of metallic hydrogen, Sov. Phys. Solid State 19(12), 2054-2059 (1977)], WoS: A1977EE94400004.
  118. V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Vychislenie obmennykh popravok v kristalle, ZhETF, 69 (4), 1338-1351 (1975) [V.V. Avilov, S.V. Iordanskii, Calculation of exchange corrections for a crystal, Sov. Phys. JETP 42(4), 683-689 (1975)], WoS: A1975AV61100026.
  119. S.V. Iordanskii, A.M. Finkelshtein, Quantum formation of nucleation centers in a metastable crystal, J. Low Temp. Phys., 10(3-4), 423-447 (1973), WoS: A1973O893200012, Scopus: 2-s2.0-33644635162, ADS: 1973JLTP...10..423I, RINTs: 30830884.
  120. S.V. Iordanskii, O.V. Lokutsievskii, E.B. Vul, L.A. Sidorovich, A.M. Finkel’shtein, O neustoichivosti struktury metallicheskogo vodoroda po otnosheniyu k malym izmeneniyam v uchete elektron-elektronnogo vzaimodeistviya, Pis’ma v ZhETF, 17 (9), 530-534 (1973) [S.V. Iordanskii, O.V. Lokutsievskii, E.V. Vul, L.A. Sidorovich, A.M. Finkel’shtein, Instability of Metallic Hydrogen Structure to Small Changes in the Allowance for the Electron-electron Interaction, JETP Lett., 17 (9), 383-386 (1973)].
  121. S.V. Iordanskii, A.M. Finkel’shtein, O vliyanii kvantovykh fluktuatsii na vremena zhizni metastabil’nykh sostoyanii tverdykh tel, ZhETF, 62 (1), 403-414 (1972) [S.V. Iordanskii, A.M. Finkel’stein, Effect of Quantum Fluctuations on the Lifetimes of Metastable States in Solids, Sov. Phys. JETP 35(1), 215-221 (1972)].
  122. G.E. Volovik, S.V. Iordanskii, Dvizhenie chastits, vzaimodeistvuyushchikh s fononami, pri konechnykh temperaturakh v sil’nykh polyakh, ZhETF, 59 (6), 2193-2202 (1970) [G.E. Volovik, S.V. Iordanskii, Motion of Particles Interacting with Phonons at Finite Temperatures and in Strong Fields, Sov. Phys. JETP, 32(6), 1186-1190 (1971)], WoS: A1971K019600040.
  123. S.V. Iordanskii, Kineticheskoe uravnenie dlya chastits maloi plotnosti vzaimodeistvuyushchikh s fononami, ZhETF, 54(2), 583-591 (1968) [S.V. Iordanskiǐ, Kinetic Equation for Low-density Particles Interacting with Phonons, Sov. Phys. JETP 27, 313 (1968)].
  124. S.V. Iordanskii, Vychislenie kriticheskogo toka postoronnikh chastits v boze sisteme, ZhETF, 54(5), 1479-1493 (1968) [S.V. Iordanskii, Calculation of the Critical Current of Extraneous Particles in a Bose System, Sov. Phys. JETP 27(5), 793-500 (1968)].
  125. S.V. Iordansky, On the relaxation time for nonequilibrium state of superfluid, Acta Phys. Acad. Sci. Hung., 19(1-4), 163-170 (1965).
  126. S.V. Iordansky, On the mutual friction in a superfluid, Phys. Lett. 15 (1), 34-35 (1965).
  127. S.V. Iordanskii, Ob obrazovanii vikhrei v sverkhtekuchei zhidkosti, ZhETF, 48(2), 708-714 (1965) [S.V. Iordanskii, Vortex ring formation in a superfluid, Sov. Phys. JETP, 21(2), 467-471 (1965)].
  128. S.V. Iordanskii, O sile vzaimnogo treniya vo vrashchayushchemsya boze-gaze, ZhETF, 49(1), 225-236 (1965) [S.V. Iordanskii, Mutual friction force in a rotating Bose gas, Sov. Phys. JETP, 22(1), 160-167 (1966)].
  129. S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, Ob absolyutnoi ustoichivosti nekotorykh ploskoparallel’nykh techenii pri bol’shikh chislakh Reinol’dsa, ZhETF, 49(4), 1326-1331 (1965) [S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, The absolute stability of some plane parallel flows at high Reynolds numbers, Sov. Phys. JETP 22(4), 915-918 (1966)].
  130. S.V. Iordansky, On the mutual friction between the normal and superfluid component in a rotating Bose gas, Ann. Physics, 29(3), 335-349 (1964).
  131. S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, Ob obshchem uslovii ustoichivosti korrelyatsionnykh funktsii v plazme, Dokl. Akad. nauk SSSR, 156(1), 35-37 (1964) [S.V. Iordanskiĭ, A.G. Kulikovskiĭ, A General Condition for the Stability of Higher-Order Correlation Functions in a Plasma, Sov. Phys. Dokl., 9, 347 (1964)].
  132. S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, Kvazilineinoe priblizhenie i korreltsionnye funktsii v plazme, ZhETF, 46 (2), 732-744 (1964) [S.V. Iordanskiĭ, A.G. Kulikovskiĭ, A quasilinear approximation and the correlation functions for a plasma, Sov. Phys. JETP 19(2), 499-506 (1964)].
  133. S.V. Iordanskii, Ob energeticheskom spektre boze gaza so slabym prityazheniem na bol’shikh rasstoyaniyakh, ZhETF, 47(1), 167-174 (1964) [S.V. Iordanskii, Energy spectrum of a bose gas with weak attraction at lattice distance, Sov. Phys. JETP, 20(1), 112-117 (1965)].
  134. S.V. Iordanskii, A.G. Kulikovskii, Ob ustoichivosti vysshikh korrelyatsionnykh funktsii v plazme, Dokl. Akad. nauk SSSR, 152(4), 849-852 (1963) [S.V. Iordanskiĭ, A.G. Kulikovskiĭ, Stability of the higher correlation functions in a plasma, Sov. Phys. Dokl., 8, 969 (1964)].
  135. S.V. Iordanskii, O gidrodinamike vrashchayushcheisya boze-sistemy nizhe tochki kondensatsii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 153(1), 74-77 (1963) [S.V. Iordanskii, Hydrodynamics of a rotating bose system below condensation point, Sov. Phys. Dokl., 8, 1079 (1964)].
  136. S.V. Iordanskii, O rezonansnom vozbuzhdenii voln v beskonechno provodyashchei zhidkosti, Zh. tekhn. fiziki, 33 (1) (1963) [S.V. Iordanskii, Resonance excitation of waves in a liquid with infinite conductivity, Sov. Phys. Tech. Phys. 8(1), 72 (1963)].
  137. S.V. Iordanskii, O vozbuzhdenii magnitozvukovykh voln v provodyashchei zhidkosti, Dokl. Akad. nauk SSSR, 146(3), 557-560 (1962) [S.V. Iordanskij, The generation of magnetic-sound waves in conducting liquids, Sov. Phys., Dokl. 7, 786-788 (1963)].
  138. S.V. Iordanskii, O kolebaniyakh plazmy mezhdu dvumya elektrodami, Zh. tekhn. fiziki, 31(5), ... (1961).
  139. S.V. Iordanskii, O zadache Koshi dlya kineticheskogo uravneniya plazmy, Tr. MIAN, 60, 181-194 (1961) [S. Iordanskij, The Cauchy problem for the kinetic equation of plasma, Am. Math. Soc. Transl., Ser. 2, 35, 351-363 (1964)].
  140. S.V. Iordanskii, Sublimatsiya osesimmetrichnogo tupogo tela vblizi tochki tormozheniya nabegayushchego potoka gaza, Inzhenernyi sbornik, t KhKhVIII, 26-35 (1960).
  141. C.V. Iordanskii, Ob uravneniyakh dvizheniya zhidkosti, soderzhashchei puzyr’ki gaza, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №3, 102-110 (1960).
  142. S.V. Iordanskii, Ob asimptotike raskhodyashcheisya volny v tyazheloi zhidkosti, Dokl. Akad. nauk SSSR, 125(6), 1211-1214 (1959) [S.V. Iordanskij, The asymptotics of an axially symmetric diverging wave in a heavy fluid, Sov. Phys. Dokl., 4, 284-287 (1959)].
  143. S.V. Iordanskii, O zadache Koshi dlya kineticheskogo uravneniya elektronnoi plazmy, Dokl. Akad. nauk SSSR, 127(3), 509-512 (1959) [S. Iordanskii, A solution to the Cauchy problem for the kinetic equation of electron plasma, Sov. Phys. Dokl., 4?, ... (1959)].
  144. S.V. Iordanskii, Teorema Tsemplena v magnitnoi gidrodinamike, Dokl. Akad. nauk SSSR, 121(4), 610-612 (1958) [S.V. Iordanskiĭ, On compression waves in magnetohydrodynamics, Sov. Phys. Dokl., 3, 736-738 (1959)].
  145. S.V. Iordanskii, Ustoichivost’ ploskoi statsionarnoi udarnoi volny, Prikl. matem. mekh., 21(4), 465-472 (1957).