Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Donara M. Chernikova

Publications

  1. L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, O kinetike razvitiya neustoichivosti na zaryazhennoi poverkhnosti zhidkosti, ZhETF, 80 (5), 1940-1951 (1981) [L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, On the kinetics of the development of an instability on a charged liquid surface, Sov. Phys. JETP 53(5), 1008-1014 (1981)], WoS: A1981LS67800023, ADS: 1981JETP...53.1008G.
  2. D.M. Chernikova, Gisterezis pri razvitii neustoichivosti zaryazhennoi zhidkoi poverkhnosti, Fizika nizkikh temp., 6(12), 1513-1522 (1980) [D.M. Chernikova, Hysteresis in the development of instability on a charged liquid surface, Sov. J. Low Temp. Phys. 6(12), 737-742 (1980)].
  3. D.M. Chernikova, L.P. Gor’kov, O neustoichivosti zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, Uspekhi fiz. nauk, 126 (4), 693-694 (1978) [D.M. Chernikova, L.P. Gor’kov, Instability of the charged surface of liquid helium, Sov. Phys. Usp. 21(12), 1007-1008 (1978)], WoS: A1978GC59700017.
  4. L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, O rezhime razvitiya neustoichivosti zaryazhennoi poverkhnosti geliya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 228 (4), 829-832 (1976) [L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, Mode of stability loss of charged helium surface, Sov. Phys. Dokl. 21(6), 328-330 (1976)], WoS: A1976BY49500017, ADS: 1976SPhD...21..328G.
  5. D.M. Chernikova, Zaryazhennaya poverkhnost’ geliya v kondensatore, Fizika nizkikh temp., 2(11), 1374-1378 (1976) [D.M. Chernikova, Charged helium surface in a capacitor, Sov. J. Low Temp. Phys. 2(11), 669-671 (1976)].
  6. D.M. Chernikova, Svoistva avtolokalizovannogo zaryazhennogo sloya na poverkhnosti zhidkogo geliya, ZhETF, 68 (1), 249-256 (1975) [D.M. Chernikova, Properties of a self-localized charged layer on the surface of liquid helium, Sov. Phys. JETP 41(1), 121-124 (1975)], WoS: A1975V473700031.
  7. L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, K voprosu o strukture zaryazhennoi poverkhnosti zhidkogo geliya, Pis’ma v ZhETF, 18 (2), 119-122 (1973) [L.P. Gor’kov, D.M. Chernikova, Concerning the structure of a charged surface of liquid helium, JETP Lett., 18 (2), 68-70 (1973)], WoS: A1973R396200012, ADS: 1973JETPL..18...68G.
  8. D.M. Chernikova, K voprosu o neitral’nykh vozbuzhdeniyakh v He II, ZhETF, 62 (3), 1206-1216 (1972) [D.M. Chernikova, Neutral Excitations in He II, Sov. Phys. JETP 35(3), 639-642 (1972)].
  9. D.M. Chernikova, Fazovyi perekhod pervogo roda v modeli boze-gaza s prityazheniem, ZhETF, 57 (6), 2125-2136 (1969) [D.M. Chernikova, First Order Phase Transition in a Model of a Bose Gas with Attraction, Sov. Phys. JETP 30(6), 1154-1159 (1970)].
  10. I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Dispersiya pervogo i vtorogo zvukov v sverkhtekuchem gelii, ZhETF, 50(2), 411-430 (1966) [I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Dispersion of First and Second Sound in Superfluid Helium, Sov. Phys. JETP 23(2), 274-286 (1966)], WoS: A19668107500018, ADS: 1966JETP...23..274K, RINTs: -.
  11. I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Relaksatsionnye yavleniya v sverkhtekuchem gelii, ZhETF, 49(6), 1957-1972 (1965) [I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Relaxation phenomena in superfluid helium, Sov. Phys. JETP 22(6), 1336-1346 (1966)], WoS: A19667980500039, ADS: 1966JETP...22.1336K.
  12. I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, O dispersii zvuka v sverkhtekuchem gelii, Pis’ma v ZhETF, 2(12), 566-572 (1965) [I.M. Khalatnikov, D.M. Chernikova, Dispersion of Sound in Superfluid Helium, JETP Lett., 2(12), 351-355 (1965)], WoS: A19657281300011, ADS: 1965ZhPmR...2..566K.
  13. D.G. Sanikidze, D.M. Chernikova, O chetvertom zvuke v rastvore Ne3-Ne4, ZhETF, 46 (3),1123-1125 (1964) [D.G. Sanikidze, D.M. Chernikova, Fourth Sound in an Ne3-Ne4 Solution, Sov. Phys. JETP 19(3), 760-761 (1964)].
  14. D.M. Chernikova, Otrazhenie i transformatsiya zvukovykh voln, padayushchikh na granitsu par-zhidkii Ne II, ZhETF, 47(2), 537-542 (1964) [D.M. Chernikova, Reflection and Transformation of Sound Waves Incident on a Vapor-liquid He II Boundary, Sov. Phys. JETP 20(2), 358-361 (1965)].