Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vadim L. Berezinskii

Doctor of science

Publications

  1. V.L. Berezinskii, Nizkotemperaturnye svoistva dvumernykh sistem s nepreryvnoi gruppoi simmetrii, M.: Fizmatlit, 2007, 232 s. ISBN 978-5-9221-0807-2.
  2. V.L. Berezinskii, L.P. Gor’kov, O.N. Dorokhov, The plateau regime of the AC conductivity in the disordered 1d conductors, Solid State Communs., 37 (1), 61-64 (1981), WoS: A1981LB43300013, Scopus: 2-s2.0-0019437753, ADS: 1981SSCom..37...61B.
  3. V.L. Berezinskii, L.P. Gor’kov, Termodinamika vzaimodeistvuyushchikh elektronov v neuporyadochennykh odnomernykh provodnikakh, ZhETF, 78 (2), 812-830 (1980) [V.L. Berezinskiǐ, L.P. Gor’kov, Thermodynamics of interacting electrons in disordered one-dimensional conductors, Sov. Phys. JETP 51(2), 409-417 (1980)], WoS: A1980JG90600038, ADS: 1980JETP...51..409B.
  4. V.L. Berezinskii, L.P. Gor’kov, K teorii elektronov, lokalizovannykh v pole defektov, ZhETF, 77 (6), 2498-2517 (1979) [V.L. Berezinskiǐ, L.P. Gor’kov, On the theory of electrons localized in the field of defects, Sov. Phys. JETP 50(6), 1209-1218 (1979)], WoS: A1979HZ48100032, Scopus: -, ADS: 1979JETP...50.1209B.
  5. A.Ya. Blank, V.L. Berezinskii, O zakone dispersii poverkhnostnykh plazmonov, ZhETF, 75 (6), 2317-2329 (1978) [A.Ya. Blank, V.L. Berezinskii, Dispersion law of surface plasmons, Sov. Phys. JETP 48(6), 1170-1175 (1978)], WoS: A1978GF80600037.
  6. V.L. Berezinskii, Novaya model’ anizotropnoi fazy sverkhtekuchego He3, Pis’ma v ZhETF, 20 (9), 628-631 (1974) [V.L. Berezinskii, New model of the anisotropic phase of superfluid He3, JETP Lett., 20 (9), 287-289 (1974)].
  7. V.L. Berezinskii, A.Ya. Blank, Termodinamika sloistykh izotropnykh magnetikov v nizkotemperaturnoi oblasti, ZhETF, 64 (2), 725-740 (1973) [V.L. Berezinskii, A.Ya. Blank, Thermodynamics of layered isotropic magnets at low temperatures, Sov. Phys. JETP 37(2), 369-376 (1973)].
  8. V.L. Berezinskii, Kinetika kvantovoi chastitsy v odnomernom sluchainom potentsiale, ZhETF, 65 (3), 1251-1266 (1973) [V.L. Berezinskii, Kinetics of a Quantum Particle in a One-Dimesional Random Potential, Sov. Phys. JETP 38(3), 620-627 (1974)].
  9. V.L. Berezinskii, Razrushenie dal’nego poryadka v odnomernykh i dvumernykh sistemakh s nepreryvnoi gruppoi simmetrii. II. Kvantovye sistemy, ZhETF, 61 (3), 1144-1156 (1971) [V.L. Berezinskii, Destruction of long-range order in one-dimensional and two-dimensional systems with a continuous symmetry group. II. Quantum systems, Sov. Phys. JETP 34(3), 610-616 (1972)].
  10. V.L. Berezinskii, Razrushenie dal’nego poryadka v odnomernykh i dvumernykh sistemakh s nepreryvnoi gruppoi simmetrii. I. Klassicheskie sistemy, ZhETF, 59 (3), 907-920 (1970) [V.L. Berezinskii, Destruction of Long-range Order in One-dimensional and Two-dimensional Systems having a Continuous Symmetry Group I. Classical Systems, Sov. Phys. JETP 32(3), 493-500 (1971)].
  11. V.L. Berezinskii, Kvantovaya mekhanika beskonechnykh sistem i uravneniya makroskopicheskoi evolyutsii, ZhETF, 53(1), 203-221 (1967) [V.L. Berezinskii, Quantum mechanics of infinite systems and macroscopic evolution equations, Sov. Phys. JETP 26(1), 137-148 (1968)].