Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergei S. Vergeles

Researcher

Ph. D.

Docent

Date of birth: 21 August 1982

Email:
Homepage: http://ssver.itp.ac.ru

Publications

  1. N.A. Ivchenko, S.S. Vergeles, Statistika passivnogo skalyara v dvumernom sdvigovom techenii s fluktuatsiyami, ZhETF, 163(5), 724-733 (2023) [N.A. Ivchenko, S.S. Vergeles, Statistics of a Passive Scalar in a 2D Shear Flow with Fluctuations, JETP, 136(5), 644-652 (2023)]; arXiv:2212.03040, WoS: 001010584500011, ADS: 2023JETP..136..644I, RINTs: 53767686, EDN: BFGGCW.
  2. D.D. Tumachev, S.V. Filatov, S.S. Vergeles, A.A. Levchenko, Dva rezhima dinamiki kogerentnykh stolbovykh vikhrei vo vrashchayushcheisya zhidkosti, Pis’ma v ZhETF, 118 (6), 430-437 (2023) [D.D. Tumachev, S.V. Filatov, S.S. Vergeles, A.A. Levchenko, Two Dynamical Regimes of Coherent Columnar Vortices in a Rotating Fluid, JETP Letters, 118(6), 426-432 (2023)], WoS: 001067404000005, ADS: 2023JETPL.118..426T , RINTs: 54397585, EDN: wxwjog.
  3. D.D. Tumachev, S.V. Filatov, S.S. Vergeles, A.A. Levchenko, Eksperimental’noe issledovanie kogerentnykh geostroficheskikh vikhrei, Fizika kondensirovannykh sostoyanii (FKS-2023). Sbornik tezisov III Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 60-letiyu IFTT RAN, Chernogolovka, 29 maya-02 iyunya 2023. Pod redaktsiei B.B. Straumala. Izd.-vo IFTT RAN, Chernogolovka, 2023, s. 22, RINTs: 54114673, EDN: PYKCLL.
  4. S.S. Vergeles, I.A. Vointsev, Langmuir instability: wave scattering on circulation flow, arXiv:2310.19533, ADS: 2023arXiv231019533V.
  5. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Structure function of velocity in a geostrophic vortex under strong rotation, Physics of Fluids 34, 125111 (2022); arXiv:2112.05976, ADS: 2022PhFl...34l5111O.
  6. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Issledovanie korrelyatsionnykh svoistv trekhmernogo kogerentnogo vikhrya, Samarskie chteniya (V pamyat’ ob akademike A.A. Samarskom). Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Moskva, 22-25 dekabrya 2022, s. 200-201 (2022), RINTs: 49403761, EDN: NWIGJJ.
  7. N.A. Ivchenko, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Mixing in two-dimensional shear flow with smooth fluctuations, arXiv:2212.03040.
  8. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Alpha-effect in three-dimensional coherent vortex of conducting liquid, napravleno v Pis’ma v ZhETF; arXiv:2212.04230, WoS: PPRN:25176435, ADS: 2022arXiv221204230O.
  9. E. Efremova, S. Perminov, S.S. Vergeles, Resonance behavior of diffraction on encapsulated guided-mode grating of subwavelength thickness, Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, Vol. 46, 100953 (2021), WoS: 000696312700005, Scopus: 2-s2.0-85111994910, ADS: 2021PhNan..4600953E , RINTs: 46962745.
  10. V.M. Parfenyev, I.A. Vointsev, A.O. Skoba, S.S. Vergeles, Velocity profiles of cyclones and anticyclones in a rotating turbulent flow, Physics of Fluids 33, 065117 (2021); arXiv:2104.09914, WoS: 000677517800014, Scopus: 2-s2.0-85107721111, ADS: 2021PhFl...33f5117P, RINTs: 46808880.
  11. N.A. Ivchenko, S.S. Vergeles, Waves in a coherent two-dimensional flow, Physics of Fluids 33, 105102 (2021), WoS: 000724655200015, Scopus: 2-s2.0-85116472935, ADS: 2021PhFl...33j5102I, RINTs: 47510215.
  12. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Influence of Ekman friction on the velocity profile of a coherent vortex in a three-dimensional rotating turbulent flow, Physics of Fluids 33, 115128 (2021), WoS: 000721303800005, Scopus: 2-s2.0-85120065597, ADS: 47531484, RINTs: 47531484.
  13. P.V. Dudkin, D.A. Zhevnenko, S.V. Kokhanovsky, S.S. Vergeles, T.V. Krishtop, V.G. Krishtop, Study of the electrochemical part of the transfer function of an electrochemical transducer with metal mesh electrodes, J. Electroanalytical Chemistry, 868, 114132 (2020), WoS: 000539436000002, Scopus: 2-s2.0-85084701918, ADS: -, RINTs: 43284221.
  14. I.V. Kolokolov, L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Structure of coherent columnar vortices in three-dimensional rotating turbulent flow, Phys. Rev. Fluids 5, 034604 (2020), WoS: 000522200500003, Scopus: 2-s2.0-85083672269, ADS: 2020PhRvF...5c4604K, RINTs: 43285034.
  15. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Large-scale vertical vorticity generated by two crossing surface waves, Phys. Rev. Fluids 5, 094702 (2020), WoS: 000573788200001, Scopus: 2-s2.0-85092514352, ADS: 2020PhRvF...5i4702P, RINTs: 45288807.
  16. V.G. Krishtop, D.A. Zhevnenko, P.V. Dudkin, E.S. Gornev, V.G. Popov S.S. Vergeles, T.V. Krishtop, Tekhnologiya i primenenie elektrokhimicheskikh preobrazovatelei, Nanoindustriya, № S96-2, c. 450-456 (2020), RINTs: 43004599.
  17. A.B. Buzovkin, S.S. Vergeles, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Kogerentnyi vikhr’ v dvumernom turbulentnom potoke v okrestnosti vrashchayushchegosya diska, Pis’ma v ZhETF, 111 (8), 509-513 (2020) [A.B. Buzovkin, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Coherent Vortex in Two-Dimensional Turbulence around a Rotating Disc, JETP Letters, 111(8), 442-446 (2020)], WoS: 000526378100005, Scopus: 2-s2.0-85083770559, ADS: 2020JETPL.111..442B, RINTs: 42674168.
  18. V.I. Shoev, E.A. Efremova, A.A. Zinchik, I.R. Krylov, U. Prokhorova, E.V. Shalymov, S.S. Vergeles, V.Yu. Venediktov, Form of the resonant reflection (transmission) line of optically thin dielectric gratings with different filling coefficients, Proc. SPIE 11556, Nanophotonics and Micro/Nano Optics VI, 115560T (10 October 2020), ADS: 2020SPIE11556E..0TS, RINTs: 45169856.
  19. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Virtual wave stress in deep-water crossed surface waves, arXiv:2004.06066, ADS: 2020arXiv200406066P.
  20. V.M. Parfenyev, S.V. Filatov, M.Yu. Brazhnikov, S.S. Vergeles, A.A. Levchenko, Formation and decay of eddy currents generated by crossed surface waves, Phys. Rev. Fluids 4, 114701 (2019); arXiv:1905.01875, WoS: 000495074800004, Scopus: 2-s2.0-85075270507, ADS: 2019PhRvF...4k4701P, RINTs: 41822639.
  21. E. Efremova, S. Perminov, S.S. Vergeles, Parametric behavior of diffraction on guided-mode resonant grating of subwavelength thickness, arXiv:1905.04784, ADS: 2019arXiv190504784E.
  22. S. Derevyanko, A. Redyuk, S. Vergeles, S. Turitsyn, Invited Article: Visualisation of extreme value events in optical communications, APL Photonics 3, 060801 (2018), WoS: 000436860100001, Scopus: 2-s2.0-85055404847, ADS: 2018APLP....3f0801D, RINTs: 38617962.
  23. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Intensity statistics in a long random fiber Raman laser, Optics Letters, 43(4), 651-654 (2018), WoS: 000425123700007, Scopus: 2-s2.0-85042029382, ADS: 2018OptL...43..651O, RINTs: 35514977.
  24. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Influence of a thin compressible insoluble liquid film on the eddy currents generated by interacting surface waves, Phys. Rev. Fluids 3, 064702 (2018); arXiv:1706.07310, WoS: 000434635200003, Scopus: 2-s2.0-85049789526, ADS: 2018PhRvF...3f4702P, RINTs: 35761961.
  25. A.S. Bugaev, A.N. Antonov, V.M. Agafonov, K.S. Belotelov, S.S. Vergeles, P.V. Dudkin, E.V. Egorov, I.V. Egorov, D.A. Zhevnenko, S.N. Zhabin, D.L. Zaitsev, T.V. Krishtop, A.V. Neeshpapa, V.G. Popov, V.V. Uskov, A.S. Shabalina, V.G. Krishtop, Izmeritel’nye pribory na osnove molekulyarno-elektronnykh preobrazovatelei, Radiotekhnika i elektronika, 63(12), 1249-1262 (2018) [A.S. Bugaev, A.N. Antonov, B.M. Agafonov, K.S. Belotelov, S.S. Vergeles, P.V. Dudkin, E.V. Egorov, I.V. Egorov, D.A. Zhevnenko, S.N. Zhabin, D.L. Zaitsev, T.V. Krishtop, A.V. Neeshpapa, V.G. Popov, V.V. Uskov, A.S. Shabalina, V.G. Krishtop, Measuring devices based on molecular-electronic transducers, J. Commun. Technol. Electron., 63(12), 1339–1351 (2018)], WoS: 000455542900001, Scopus: 2-s2.0-85059947824, ADS: -, RINTs: 36615525.
  26. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Fluktuatsii intensivnosti v slabonelineinom sluchainom signale v optovolokne s nakachkoi, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 70-71 (2018), RINTs: 36078189.
  27. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 97 (2018), RINTs: 36079575.
  28. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Intensity Statistics of the Emission of Raman Random Fiber Laser, Optics, Photonics and Lasers: Proc. 1st International Conference on on Optics, Photonics and Lasers (OPAL' 2018), 9-11 May 2018, Barcelona, Spain, p. 257-260 (2018), WoS: 000454436200075.
  29. S.A. Derevyanko, A. Redyuk, S. Vergeles, S. Turitsyn, Extreme power fluctuations in optical communications, OSA Technical Digest (Optica Publishing Group, 2018), paper JTu3A.79 (2018) [Frontiers in Optics 2018, Washington, DC United States, 16–20 September 2018], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-85059438366, ADS: -, RINTs: 38679890.
  30. S.A. Derevyanko, A. Redyuk, S. Vergeles, S. Turitsyn, Identifying Extreme PAPR in Coherent Optical Communications, Proc. 2018 European Conference on Optical Communication, ECOC 2018; Rome; Italy; 23-27 September 2018, Art.No. 8535373 (2018), WoS: 000722636300260, Scopus: 2-s2.0-85063213523, ADS: -, RINTs: 38684980.
  31. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, VII Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 24-26 yanvarya 2018. Sb. nauchnykh trudov, s. 184-185 (2018), RINTs: 32479741.
  32. S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, G. Tartakovsky, All-dielectric light concentrator to subwavelength volume, Phys. Rev. B 95, 085401 (2017), WoS: 000402193100005, Scopus: 2-s2.0-85013059216, ADS: 2017PhRvB..95h5401V, RINTs: 29494136.
  33. S.P. Eliseev, N.S. Kurochkin, S.S. Vergeles, V.V. Sychev, D.A. Chubich, P. Argirakis, D.A. Kolymagin, A.G. Vitukhnovskii, Effekt Parsella v treugol’nykh plazmonnykh patch-nanoantennakh s trekhsloinymi kolloidnymi kvantovymi tochkami, Pis’ma v ZhETF, 105 (9), 545-549 (2017) [S.P. Eliseev, N.S. Kurochkin, S.S. Vergeles, V.V. Sychev, D.A. Chubich, P. Argyrakis, D.A. Kolymagin, A.G. Vitukhnovskii, Purcell effect in triangular plasmonic nanopatch antennas with three-layer colloidal quantum dots, JETP Lett., 105(9), 577-581 (2017)], WoS: 000405697500005, Scopus: 2-s2.0-85024090969, ADS: 2017JETPL.105..577E, RINTs: 29276526.
  34. D.A. Zhevnenko, E.S. Gornev, S.S. Vergeles, Elektrokhimicheskaya peredatochnaya funktsiya setochnogo elektrokhimicheskogo preobrazovatelya, IV International Conference "Engineering & Telecommunication EN&T 2017", Moscow-Dolgoprudnu, 29–30 noyabrya 2017. Book of abstracts. Izd-vo MFTI, 2017, s. 28-30, RINTs: 38500878.
  35. A.K. Sarychev, S. Vergeles, G. Tartakovsky, Light concentration in subwavelength volume by dielectric transducer and local sensing of plasmonic systems, Proc. SPIE 10343, (Metamaterials, Metadevices, and Metasystems 2017), 103430E (2017), WoS: -, Scopus: -, ADS: -, RINTs: -.
  36. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Otlichie statistiki izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussovoi, VI Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 01–03 fevralya 2017. Sb. nauchnykh trudov. Izd-vo MIFI, 2017, s.193-194, RINTs: 29719030.
  37. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Effects of thin film and Stokes drift on the generation of vorticity by surface waves, Phys. Rev. E 94, 052801 (2016); arXiv:1607.04556, WoS: 000386898200011, Scopus: 2-s2.0-84994639427, ADS: 2016PhRvE..94e2801P, RINTs: 27580647.
  38. S.V. Filatov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, M.Yu. Brazhnikov, A.A. Levchenko, V.V. Lebedev, Nonlinear Generation of Vorticity by Surface Waves, Phys. Rev. Lett. 116, 054501 (2016), WoS: 000369495000010, Scopus: 2-s2.0-84957824004, ADS: 2016PhRvL.116e4501F, RINTs: 26977988.
  39. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Nonlinear generation of vorticity in thin smectic films, Pis’ma v ZhETF, 103 (3), 220-224 (2016) [JETP Letters, 103(3), 201-205 (2016)]; arXiv:1512.03763, WoS: 000376108100012, Scopus: 2-s2.0-84979524849, ADS: 2016JETPL.103..201P, RINTs: 27095525.
  40. D.A. Zhevnenko, S.S. Vergeles, T.V. Krishtop,, D.V. Tereshonok, E.S. Gornev, V.G. Krishtop, Modelirovanie protsessov perenosa massy i zaryada v planarnykh elektrokhimicheskikh preobrazovatelyakh, Elektronnaya tekhnika. Seriya 3: Mikroelektronika. № 4 (164). 31-37 (2016), RINTs: 28409543.
  41. S.S. Vergeles, Elektrodinamika sploshnykh sred. Otdel’nye voprosy : Uchebno-metodicheskoe posobie, Moskva, MFTI, 2016.
  42. S. Belan, V. Parfen’ev, S. Vergeles, Anomal’noe prelomlenie i otrazhenie vidimogo sveta pri rasseyanii na reshetke serebryanykh dimerov, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s. 33 (2016), RINTs: 38182271.
  43. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, E.V. Podivilov, S.S. Vergeles, Teoriya sluchainogo volokonnogo dazera, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.103-104 (2016), RINTs: 38182308.
  44. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Statistika izlucheniya sverkhdlinnogo volokonnogo lazera s obratnoi svyaz’yu na sluchainykh rasseivatelyakh, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.105-106 (2016), RINTs: 38182309.
  45. S.A. Derevyanko, A.A. Redyuk, S.S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Ekstremal’nye yavleniya v kogerentnykh opticheskikh sistemakh svyazi, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.166-167 (2016), RINTs: 38182342.
  46. D.A. Zhevnenko, S.S. Vergeles, T.V. Krishtop, D.V. Tereshonok, E.S. Gornev, V.G. Krishtop, The simulation model of planar electrochemical transducer, Proc. SPIE 10224, 102241I (2016), WoS: 000393152900054, Scopus: 2-s2.0-85011552266, ADS: 2016SPIE10224E..1IZ, RINTs: 29486873.
  47. L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Proverka otlichiya funktsii raspredeleniya napryazhennosti izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussova vida v modeli volnovoi kineticheskoi teorii, Matematika i matematicheskoe modelirovanie: Sbornik materialov X vserossiiskoi molodezhnoi nauchno-innovatsionnoi shkoly, Sarov, 12-14 aprelya 2016. Izd. Sarovskii FTI NIYaU MIFI, s.108-109 (2016), RINTs: 32735025.
  48. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave kinetics of random fibre lasers, Nature Commun. 6, 6214 (2015) [Publisher Correction: Wave kinetics of random fibre lasers (Nature Communications (2015) 6 (6214) DOI: 10.1038/ncomms7214), Nature Commun. 9, 16190 (2018)], WoS: 000350201100023, Scopus: 2-s2.0-84939549059, ADS: 2015NatCo...6.6214C, RINTs: 26761441.
  49. S. Belan, S. Vergeles, Plasmon mode propagation in array of closely spaced metallic cylinders, Optical Mater. Express, 5(1), 130-141 (2015), WoS: 000346878400013, Scopus: 2-s2.0-84920937751, ADS: 2015OMExp...5..130B, RINTs: 23964412.
  50. S. Belan, V. Parfenyev, S. Vergeles, Negative-angle refraction and reflection of visible light with a planar array of silver dimers, Optical Mater. Express, 5(12), 2843-2848 (2015), WoS: 000366045900014, Scopus: 2-s2.0-84950110000, ADS: 2015OMExp...5.2843B, RINTs: 26924364.
  51. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, S. Vergeles, Confinement of inertial particles in viscous boundary layer of turbulent flow, Pis’ma v ZhETF, 101 (1), 14-18 (2015) [Confinement of inertial particles in the viscous boundary layer of a turbulent flow, JETP Letters, 101(1), 12-16 (2015)], WoS: 000351661700003, Scopus: 2-s2.0-84938094775, ADS: 2015JETPL.101...12B, RINTs: 23218339.
  52. D.V. Churkin, I. Kolokolov, E.V. Podivilov, I. Vatnik, M. Nikulin, S. Vergeles, I. Terekhov, V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S, Turitsyn, How optical spectrum of random fiber laser is formed, Proc. 2015 Conf. on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose, CA, May 10-15, 2015, paper FW4D-5. IEEE (2015), WoS: 000370627101030, Scopus: 2-s2.0-84935046960, RINTs: 26946318.
  53. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave Kinetics of Random Fibre Lasers, Proc. 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (EQEC 2015), Munich, 21-25 June 2015, paper EI_2_2 (Optical Society of America, 2015), Scopus: 2-s2.0-85019531592, RINTs: 31034446.
  54. S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, Silicon “plasmonics” and optical field concentration at nanometer scale, Proc. SPIE 9544, 954415 (2015), WoS: 000368010300030, Scopus: 2-s2.0-84951021806, ADS: 2015SPIE.9544E..15V, RINTs: 26926386.
  55. A.K. Sarychev, G. Tartakovsky, S. Vergeles, V. Parfenyev, Thermal phenomena in quantum plasmonics, Proc. SPIE 9547, 95470A (2015) [Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical Properties XIII, San Diego, CA, USA, August 09-13, 2015. Ed. by Allan D. Boardman, Din Ping Tsai], WoS: 000365754300007, Scopus: 2-s2.0-85044745927, ADS: 2015SPIE.9547E..0AS, RINTs: 35501559.
  56. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Quantum theory of a spaser-based nanolaser, Optics Express, 22(11), 13671-13679 (2014); arXiv:1402.1930, WoS: 000337501600094, Scopus: 2-s2.0-84901854154, ADS: 2014OExpr..2213671P, RINTs: 24051414.
  57. I.S. Terekhov, S.S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Conditional probability calculations for the nonlinear Schrödinger equation with additive noise, Phys. Rev. Lett. 113, 230602 (2014); arXiv:1411.6792, WoS: 000346375300001, Scopus: 2-s2.0-84918509810, ADS: 2014PhRvL.113w0602T, RINTs: 24014607, MathSciNet: -, zbMath: -.
  58. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, E.V. Podivilov, S.S.Vergeles, Theory of random fiber laser, ZhETF, 146(6), 1295-1300 (2014) [Theory of a random fiber laser, JETP 119(6), 1134-1139 (2014)], WoS: 000348306000015, Scopus: 2-s2.0-84921838236, ADS: 2014JETP..119.1134K, RINTs: 23005772.
  59. I.A. Fedorov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, G.T. Tartakovsky, A.K. Sarychev, Allowable number of plasmons in nanoparticle, Pis’ma v ZhETF, 100 (8), 591-595 (2014) [JETP Letters, 100(8), 530-534 (2014)]; arXiv:1308.0811, WoS: 000347917700010, Scopus: 2-s2.0-84920546210, ADS: 2014JETPL.100..530F, RINTs: 22627641.
  60. A.K. Sarychev, I.A. Fedorov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, G.T. Tartakovsky, Quantum plasmonics, In: META’14 - Singapore: The 5th Int. Conf. on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 20-23 May 2014, Singapore, Book of Abstr., p.461-465 (2014). ISBN : 978-2-9545460-2-5.
  61. A.K. Sarychev, I. Fyodorov. V.M. Parfenyev, G. Tartakovsky, S.S. Vergeles, Thermal instability in plasmonics, Proc. SPIE, 9278, 927806 (2014) (7 pages), WoS: 000349367200003, Scopus: 2-s2.0-84923039633, ADS: 2014SPIE.9278E..06S, RINTs: 24033540.
  62. V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Surface modes in metal–insulator composites with strong interaction of metal particles, Appl. Phys. B 111(4), 577-588 (2013), WoS: 000322068900007, Scopus: 2-s2.0-84880916855, ADS: 2013ApPhB.111..577L, RINTs: 20450112.
  63. S. Belan, S. Vergeles, P. Vorobev, Adjustable subwavelength localization in a hybrid plasmonic waveguide, Optics Express, 21 (6), 7427-7438 (2013); arXiv:1211.1989, WoS: 000316796000081, Scopus: 2-s2.0-84875741780, ADS: 2013OExpr..21.7427B, RINTs: 20430333.
  64. S.A. Belan, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Adjustable subwavelength localization in a hybrid plasmonic waveguide, Trudy MFTI, 5(1), 150-162 (2013), RINTs: 18792458.
  65. A. Ivanov, A. Shalygin, V. Lebedev, P. Vorobev, S. Vergiles, A.K. Sarychev, Plasmonic extraordinary transmittance in array of metal nanorods, Appl. Phys. A 107(1), 17-21 (2012), WoS: 000302642400003, Scopus: 2-s2.0-84859163777, ADS: 2012ApPhA.107...17I, RINTs: 17981513.
  66. V.E. Babicheva, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, S. Burger, Localized surface plasmon modes in a system of two interacting metallic cylinders, J. Opt. Soc. Amer. B 29(6), 1263-1269 (2012); arXiv:1204.5773, WoS: 000305029900017, Scopus: 2-s2.0-84861811699, ADS: 2012JOSAB..29.1263B, RINTs: 17987782.
  67. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Intensity-dependent frequency shift in surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation, Phys. Rev. A 86, 043824 (2012) [5 pages], WoS: 000309856700006, Scopus: 2-s2.0-84867506828, ADS: 2012PhRvA..86d3824P, RINTs: 20704135.
  68. A.V. Ivanov, A.N. Shalygin, P.E. Vorobev, S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, Plasmon excitation in array of adjoining metal nanorods: Field enhancement and optical sensing, Proc. Int. Conf. Days on Diffraction (DD 2012), St-Petersburg, May 28 - June 1 2012, p. 119-123, Scopus: 2-s2.0-84873476028, RINTs: 20483386.
  69. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Spaser in above-threshold regime: The lasing frequency shift, Proc. Int. Conf. Days on Diffraction (DD 2012), St-Petersburg, May 28 - June 1 2012, p. 188-191, Scopus: 2-s2.0-84873418707, RINTs: 20483286.
  70. S.S Vergeles, P.E. Vorob’yov, I.R. Gabitov, V.V. Lebedev, Rasprostranenie poverkhnostnykh plazmonnykh kolebanii po periodicheskoi reshyotke metallicheskikh tsilindrov malogo razmera, Materialy 5-go Rossiiskogo seminara po volokonnym lazeram, 27-30 marta 2012 g., Novosibirsk, s. 20-21.
  71. S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Optical rogue waves in telecommunication data streams, Phys. Rev. A 83, 061801(R) (2011) [4 pages], WoS: 000291308700002, Scopus: 2-s2.0-79961065145, ADS: 2011PhRvA..83f1801V, RINTs: 17002659.
  72. S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Reply to “Comment on ‘Optical rogue waves in telecommunication data streams’”, Phys. Rev. A 84, 067802 (2011) [2 pages], WoS: 000297760000013, Scopus: 2-s2.0-83655164928, ADS: 2011PhRvA..84f7802V, RINTs: 18025253.
  73. S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Motion of near-spherical micro-capsule in planar external flow, Pis’ma v ZhETF, 94 (7), 553-558 (2011) [JETP Lett., 94(7), 513-518 (2011)], WoS: 000297820000004, Scopus: 2-s2.0-82855172340, ADS: 2011JETPL..94..513V, RINTs: 17242666.
  74. S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, P.E. Vorobev, Surface plasmon propagation in a metalic nanocylinder array, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 178-180.
  75. P.E. Vorobev, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Enhancement of electric field between two metallic granules due to plasmonic resonance, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 182-183.
  76. V. Lebedev, S. Vergeles, P. Vorobev, Giant enhancement of electric field between two close metallic grains due to plasmonic resonance, Opt. Lett., 35 (5), 640-642 (2010); arXiv:0910.5716, WoS: 000275826700009, Scopus: 2-s2.0-77649225651, ADS: 2010OptL...35..640L, RINTs: 15329864.
  77. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Nearly spherical vesicles in an external flow, New J. Phys., 10, 043044 (2008) (35 pp); arXiv:0705.3543, WoS: 000255793400001, Scopus: 2-s2.0-46449130348, ADS: 2007PhRvL..99u8101L, RINTs: 13592958.
  78. K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Wrinkling of Vesicles during Transient Dynamics in Elongational Flow, Phys. Rev. Lett., 100, 028103 (2008); arXiv:0705.3539, WoS: 000252471200095, Scopus: 2-s2.0-38649096948, ADS: 2008PhRvL.100b8103T, RINTs: 13586713.
  79. S.S. Vergeles, Reologicheskie svoistva vzvesi vezikul, Pis’ma v ZhETF, 87 (9), 597-601 (2008) [S.S. Vergeles, Rheological properties of a vesicle suspension, JETP Lett., 87(9), 511-515 (2008)], WoS: 000257591300013, Scopus: 2-s2.0-47249124501, ADS: 2008JETPL..87..511V, RINTs: 11570537.
  80. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Dynamics of nearly spherical vesicles in an external flow, Phys. Rev. Lett. 99, 218101 (2007); arXiv:0705.3543, WoS: 000251107500065, Scopus: 2-s2.0-36248980527, ADS: 2007PhRvL..99u8101L, RINTs: 13540523.
  81. K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Dynamics of wrinkles on a vesicle in external flow, arXiv:0705.3539.
  82. S.S. Vergeles, Prostranstvennaya zavisimost’ korrelyatsionnykh funktsii passivnogo skalyara v raspadnoi zadache s krupnomasshtabnym polem skorosti, ZhETF, 129(4), 777-796 (2006) [S.S. Vergeles, Spatial dependence of correlation functions in the decay problem for a passive scalar in a large-scale velocity filed, JETP, 102(4), 685-701 (2006)], WoS: 000237701500019, Scopus: 2-s2.0-33744509577, ADS: 2006JETP..102..685V, RINTs: 9187306.
  83. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Interaction of solitons through radiation in optical fibers with randomly varying birefringence, Optics Letters, 29(11), 1245-1247 (2004), WoS: 000221482100025, Scopus: 2-s2.0-2942615180, ADS: 2004OptL...29.1245C, RINTs: 13469844.
  84. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Radiation-induced interaction of optical solitons in fibers with randomly varying birefringence, Phys. Rev. E 69, 046612 (2004) (16 pages), WoS: 000221253000071, Scopus: 2-s2.0-37649032409, ADS: 2004PhRvE..69d6612C, RINTs: 13452533.