Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Maksim A. Shishkin

HSE student, 6 year

Bachelor of science

Additional info:

науч.рук.Пикина Е.

Publications

    1. M.A. Shishkin, K.S. Kolegov, S.A. Pikin, B.I. Ostrovskii, E.S. Pikina, Marangoni instability in oblate droplets suspended on a circular frame, Physics of Fluids 35, 077109 (2023); arXiv:2304.14512, WoS: 001027280500009, Scopus: 2-s2.0-85146666027, ADS: 2023PhFl...35g7109S.
    2. M.A. Shishkin, K.S. Kolegov, E.S. Pikina, Termokapillyarnaya konvektsiya v podveshennykh na kol’tsevom kreplenii splyusnutykh kaplyakh, Materialy IX-i Vserossiiskoi konferentsii «Permskie gidrodinamicheskie nauchnye chteniya», 4-6 oktyabrya 2023, Perm’, Rossiya, c. 467-471, RINTs: 59403891, EDN: SIXAUH.
    3. E.S. Pikina, M.A. Shishkin, K.S. Kolegov, B.I. Ostrovskii, S.A. Pikin, Circulating Marangoni flows within droplets in smectic films, Phys. Rev. E 106, 055105 (2022); arXiv:2207.02652, WoS: 000891636900014, Scopus: 2-s2.0-85143888295, ADS: 2022PhRvE.106e5105P.