Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yurii V. Petrov

Senior researcher

Doctor of science

Email:

Publications

  1. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.A. Romashevskii, Yu.V. Petrov, M.A. Ovchinnikov, S.I. Ashitkov, Sil’noe vozbuzhdenie elektronnoi podsistemy zolota ul’trakorotkim lazernym impul’som i protsessy relaksatsii okolo temperatury plavleniya, ZhETF, 165(2), 165-190 (2024).
  2. V. Zhakhovsky,.Yu. Kolobov, S. Ashitkov, N.Inogamov, I. Nelasov, S Manokhin, V. Khokhlov, D. Ilnitsky, Yu. Petrov, A. Ovchinnikov, O. Chefonov, D. Sitnikov, Shock-induced melting and crystallization in titanium irradiated by ultrashort laser pulse, Phys. Fluids 35, 096104 (2023); arXiv:2306.09100, ADS: 2023PhFl...35i6104Z .
  3. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.A. Romashevskii, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Opredelenie vazhneishikh parametrov metalla, obluchennogo ul’trakorotkim lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 117 (2), 107-114 (2023) [N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.A. Romashevskiy, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Determination of the Most Important Parameters of a Metal Irradiated by an Ultrashort Laser Pulse, JETP Letters, 117(2), 104-110 (2023)], WoS: 000953050900004, ADS: 2023JETPL.117..104I, RINTs: 50472086, EDN: oefbbu.
  4. S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, Yu.R. Kolobov, S.S. Manokhin, I.V. Nelasov, E.A. Perov, Yu.V. Petrov, S.V. Fortova, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, Plavlenie v lazernoi udarnoi volne, dinamika plasticheskikh transformatsii i ostatochnyi sled v izdelii, Fizika kondensirovannykh sostoyanii (FKS-2023). Sbornik tezisov III Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 60-letiyu IFTT RAN, Chernogolovka, 29 maya-02 iyunya 2023. Pod redaktsiei B.B. Straumala. Izd.-vo IFTT RAN, Chernogolovka, 2023, s. 13, RINTs: 54114682, EDN: PXXJYI.
  5. V.V. Shepelev, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, E.A. Perov, S.V. Fortova, Attenuation and inflection of initially planar shock wave generated by femtosecond laser pulse, Optics & Laser Technology, 152, 108100 (2022), Scopus: 2-s2.0-85127536392, ADS: 2022OptLT.15208100S, RINTs: 48425143, EDN: VHYDQC.
  6. N.A. Inogamov, E.A. Perov, V.V. Zhakhovskii, V.V. Shepelev, Yu.V. Petrov, S.V. Fortova, Lazernaya udarnaya volna: plastichnost’, tolshchina sloya ostatochnykh deformatsii i perekhod iz uprugoplasticheskogo v uprugii rezhim rasprostraneniya, Pis’ma v ZhETF, 115 (2), 80-88 (2022) [N.A. Inogamov, E.A. Perov, V.V. Zhakhovskii, V.V. Shepelev, Yu.V. Petrov, S.V. Fortova, Laser Shock Wave: The Plasticity and Thickness of the Residual Deformation Layer and the Transition from the Elastoplastic to Elastic Propagation Mode, JETP Letters 115(2), 71-78 (2022)], WoS: 000780909000003, Scopus: 2-s2.0-85127510944, ADS:  2022JETPL.115...71I, RINTs: 47484140, EDN: XLUGCU.
  7. V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, D.S. Sitnikov, K.V. Khishchenko, Yu.V. Petrov, S.S. Manokhin, I.V. Nelasov, V.V. Shepelev, Yu.R. Kolobov, Plavlenie titana udarnoi volnoi, vyzvannoi moshchnym femtosekundnym lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 115 (9), 576-584 (2022) [V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, D.S. Sitnikov, K.V. Khishchenko, Yu.V. Petrov, S.S. Manokhin, I.V. Nelasov, V.V. Shepelev, Yu.R. Kolobov, Melting of Titanium by a Shock Wave Generated by an Intense Femtosecond Laser Pulse, JETP Letters, 115(9), 523–530 (2022)], Scopus: 2-s2.0-85133909970, ADS: 2022JETPL.115..523K, RINTs: 48468930, EDN: DWXAGC.
  8. S.I. Ashitkov, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, Yu.V. Petrov, S.A. Romashevskii, D.S. Sitnikov, E.V. Strulyova, V.A. Khokhlov, Sverkhbystryi perenos energii v metallakh v sil’no neravnovesnom sostoyanii, indutsiruemom femtosekundnymi lazernymi impul’sami subteravattnoi intensivnosti, Teplofizika vysokikh temperatur, 60(2), 218-234 (2022) [S.I. Ashitkov, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, Yu.V. Petrov, S.A. Romashevskiy, D.S. Sitnikov, E.V. Struleva, V.A. Khokhlov, Ultrafast Energy Transfer in Metals in a Strongly Nonequilibrium State Induced by Subterawatt Femtosecond Laser Pulses, High Temperature, 60(2), 192-197 (2022)], RINTs: 49455233, EDN: WKRLRW.
  9. V. Shepelev, Y. Petrov, N. Inogamov, V. Zhakhovsky, E. Perov, S. Fortova, 3D inflection and 1D-3D attenuation of initially planar shock wave generated by femtosecond laser pulse, Abstracts of the 29th International Conference on Advanced Laser Technologies 2022 (ALT`22), Prokhorov General Physics Institute, p.17 (2022), RINTs: 49489864.
  10. S.A. Romashevskii, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, V.V.Zhakhovskii, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.N. Parshikov, Yu.V. Petrov, E.V. Struleva, P.A. Tsygankov, Femtosekundnoe lazernoe vozdeistvie na mnogosloinuyu nanostrukturu metall–metall, Pis’ma v ZhETF, 113 (5), 311-319 (2021) [S.A. Romashevskiy, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.N. Parshikov, Yu.V. Petrov, E.V. Struleva, P.A. Tsygankov, Femtosecond Laser Irradiation of a Multilayer Metal–Metal Nanostructure, JETP Letters, 113(5), 308-316 (2021)], WoS: 000650320200004, Scopus: 2-s2.0-85106019032, ADS: 2021JETPL.113..308R, RINTs: 46077888.
  11. V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.N. Parshikov, Yu.V. Petrov, S.A. Romashevskii, E.V. Struleva, P.A. Tsygankov, V.V. Zhakhovsky, Laser ablation of a multilayer target with layers of nanometer thickness, J. Phys.: Conf. Ser. 1787, 012022 (2021) [XXXV Int. Conf. on Equations of State for Matter, 1-6 March 2020, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Book of Abstracts, p. 162 (2020)], Scopus: 2-s2.0-85102348939, ADS: 2021JPhCS1787a2022K, RINTs: 46754504.
  12. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, D.K. Ilnitsky, V.A. Khokhlov, Laser shock peening, J. Phys.: Conf. Ser., 1787, 012024 (2021) [Proc. XXXV Int. Conf. on Equations of State for Matter (ELBRUS 2020), March 1-6, 2020, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia], Scopus: 2-s2.0-85102353680, ADS: 2021JPhCS1787a2024I, RINTs: 46764453.
  13. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, K.P. Migdal, Electron thermal conductivity of nickel and aluminum in solid and liquid phases in two-temperature states, J. Phys.: Conf. Ser., 1787, 012025 (2021) [Nickel and aluminum as materials for the multilayer ablation. Electron thermal conductivity in solid and liquid phases in two-temperature states, XXXV Int. Conf. on Equations of State for Matter, 1-6 March 2020, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Book of Abstracts, p. 163 (2020)], Scopus: 2-s2.0-85102339172, ADS: 2021JPhCS1787a2025P, RINTs: 46750172.
  14. N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, Yu.R. Kolobov, S.S. Manokhin, I.V. Nelasov, E.A. Perov, Yu.V. Petrov, Sitnikov, D.S. Fortova, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, Femtosekundnye i nanosekundnye impul’sy dlya additivnykh lazernykh tekhnologii: spekanie, plavlenie i udarnye volny, vliyanie na strukturu i mekhanicheskie svoistva, V sbornike: Additivnye tekhnologii: nastoyashchee i budushchee. Materialy VII Mezhdunarodnoi konferentsii. Moskva, 7-8 okt. 2021. Izd-vo VNIIAM, s. 226-252 (2021), RINTs: 47251568.
  15. I. Milov, V. Lipp, D. Ilnitsky, N. Medvedev, K. Migdal, V. Zhakhovsky, V. Khokhlov, Yu. Petrov, N. Inogamov, S. Semin, A. Kimel, B. Ziaja, I.A. Makhotkin, E. Louisa, F. Bijkerk, Similarity in ruthenium damage induced by photons with different energies: From visible light to hard X-rays, Applied Surface Science 501, 143973 (2020), WoS: 000504658100050, Scopus: 2-s2.0-85073254770, ADS: 2020ApSS..50143973M, RINTs: 41691730.
  16. I. Milov, V. Zhakhovsky, D. Ilnitsky, K. Migdal, V. Khokhlov, Yu. Petrov, N. Inogamov, V.Lipp, N. Medvedev, B. Ziaja, V. Medvedev, I.A.Makhotkin, E.Louis, F. Bijkerk, Two-level ablation and damage morphology of Ru films under femtosecond extreme UV irradiation, Applied Surface Science 528, 146952 (2020), WoS: 000576740200009, Scopus: 2-s2.0-85087332352, ADS: 2020ApSS..52846952M, RINTs: 43297479.
  17. Yu. Petrov, K. Migdal, N. Inogamov, V. Khokhlov, D. Ilnitsky, I. Milov, N. Medvedev, V. Lipp, V. Zhakhovsky, Ruthenium under ultrafast laser excitation: Model and dataset for equation of state, conductivity, and electron-ion coupling, Data in Brief, 28(2), 104980 (2020), WoS: 000520402100171, Scopus: 2-s2.0-85077004498, ADS: -, RINTs: 43227827.
  18. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, Hydrodynamic and molecular-dynamics modeling of laser ablation in liquid: from surface melting till bubble formation, Optical and Quantum Electronics, 52(2), art. 63 (2020) [24 pp], WoS: 000519120700009, Scopus: 2-s2.0-85078269096, ADS: -, RINTs: 43238617.
  19. N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, Lazernaya ablyatsiya: Fizicheskie predstavleniya i prilozheniya (obzor), Teplofizika vysokikh temperatur, 58(4), 689-706 (2020) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, Laser Ablation: Physical Concepts and Applications (Review), High Temperature, 58(4), 632-646 (2020)], WoS: 000579490200013, Scopus: 2-s2.0-85092899289, ADS: -, RINTs: 43824026.
  20. N.A. Inogamov, A.A. Kuchmizhak, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, Y.V. Petrov, Laser ablation for shock generation, synthesis of colloids, and surface nanostructuring of bulk and film targets, Fifth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials, Vladivostok, Russia, July 30 – August 03, 2020: Proceedings., Dalnauka Publishing, 2020, p. 20. ISBN 978-5-8044-1698-1.
  21. Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, Laser ablation in liquid, J. Phys.: Conf. Ser 1556, 012002 (2020) [Proc. XXXIV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2019, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2019)], WoS: 000619216000003, Scopus: 2-s2.0-85088245983, ADS: 2020JPhCS1556a2002P, RINTs: 45427282.
  22. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, Physical processes in laser ablation into liquid and laser shock wave pinning, J. Phys.: Conf. Ser. 1556, 012004 (2020) [Proc. XXXIV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2019, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2019)], WoS: 000619216000005, Scopus: 2-s2.0-85088255975, ADS: 2020JPhCS1556a2004A, RINTs: 45436271.
  23. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov, Electron-ion energy exchange in simple metals in Ziman approach, J. Phys.: Conf. Ser. 1556, 012005 (2020) [Proc. XXXIV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2019, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2019)], WoS: 000619216000006, Scopus: 2-s2.0-85088246545, ADS: 2020JPhCS1556a2005P, RINTs: 45436729.
  24. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, Yu.V Petrov, Laser technologies: From physics of ablation to surface nanostructuring and to synthesis of colloids, XXXV Int. Conf. on Equations of State for Matter, 1-6 March 2020, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Book of Abstracts, p. 161 (2020).
  25. K.P. Migdal, V.V. Zhakhovsky, A.V. Yanilkin, Y.V. Petrov, N.A. Inogamov, Transport properties of liquid metals and semiconductors from molecular dynamics simulation with the Kubo-Greenwood formula, Appl. Surf. Sci. 478, 818-830 (2019), WoS: 000461150400097, Scopus: 2-s2.0-85061111872, ADS: 2019ApSS..478..818M, RINTs: 38668024.
  26. Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, Hydrodynamic phenomena induced by laser ablation of metal into liquid, Applied Surface Science 492, 285-297 (2019), WoS: 000489699700034, Scopus: 2-s2.0-85067930581, ADS: 2019ApSS..492..285P, RINTs: 41687768.
  27. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, Condensation of laser‐produced gold plasma during expansion and cooling in a water environment, Contrib. Plasma Phys., 59(6), e201800180 (2019); arXiv:1812.09929, WoS: 000475653900004, Scopus: 2-s2.0-85065969653, ADS: 2019CoPP...59E0180P, RINTs: 41656448.
  28. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Fizika vysokikh plotnostei energii i lazernye tekhnologii, ZhETF, 156(4), 806-836 (2019) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, High-Energy-Density Physics and Laser Technologies, JETP, 129(4), 757-782 (2019)], WoS: 000511119900024, Scopus: 2-s2.0-85076533658, ADS: 2019JETP..129..757A, RINTs: 41143143.
  29. K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, Electrical resistivity of liquid expanded metals by Ziman approach, J. Phys.: Conf. Ser., 1147, 012005 (2019) [Proc. XXXIII International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2018, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2018)], WoS: 000559281400006, Scopus: 2-s2.0-85062395930, ADS: 2019JPhCS1147a2005M, RINTs: 38703613.
  30. V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, J. Winter, C. Aichele, S. Rapp, H.P. Huber, Dynamics of supported ultrathin molybdenum films driven by strong short laser impact, J. Phys.: Conf. Ser., 1147, 012066 (2019) [Proc. XXXIII International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2018, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2018)]; arXiv:1811.10312, WoS: 000559281400067, Scopus: 2-s2.0-85062427397, ADS: 2019JPhCS1147a2066K, RINTs: 38704537.
  31. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov, Two-temperature kinetic coefficients of liquid aluminum in the conditions arising under the action of a femtosecond laser pulse, J. Phys.: Conf. Ser., 1147, 012069 (2019) [Proc. XXXIII International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2018, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2018). Book of Abstracts, p. 269], WoS: 000559281400070, Scopus: 2-s2.0-85062430482, ADS: 2019JPhCS1147a2069P, RINTs: 38708313.
  32. V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, Y.V. Petrov, V.V. Shepelev, D.K. Ilnitsky, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, Dynamics of ruthenium mirror under action of soft x-ray ultrashort laser pulse, J. Phys.: Conf. Ser., 1147, 012070 (2019) [Proc. XXXIII International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2018, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2018)], WoS: 000559281400071, Scopus: 2-s2.0-85062415667, ADS: 2019JPhCS1147a2070K, RINTs: 38704142.
  33. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, Fizicheskie protsessy pri lazernoi ablyatsii v zhidkost’ i pri lazernom udarno-volnovom pinninge, V sb: V Mezhdunarodnaya konferentsiya «Lazernye, plazmennye issledovaniya i tekhnologii» LaPlaz-2019: Sbornik nauchnykh trudov, Ch.2. M.: NIYaU MIFI, 2019, s.296-297, RINTs: 41461595.
  34. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, Laser ablation in liquid: bridge from a plasma stage to bubble formation, arXiv:1910.08924, ADS: 2019arXiv191008924I.
  35. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, Energy redistribution between layers in multi-layered target heated by X-ray pulse, J. Phys.: Conf. Ser., 946, 012009 (2018) [Proc. XXXII Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus 2017), March 1-6, 2017, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia], WoS: 000446782200009, Scopus: 2-s2.0-85043710264, ADS: 2018JPhCS.946a2009I, RINTs: 35522123.
  36. Y.V. Petrov, N.A. Inogamov, A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov, Electrical resistivity and thermal conductivity of liquid aluminum in the two-temperature state, J. Phys.: Conf. Ser., 946, 012096 (2018) [Proc. XXXII Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus 2017), March 1-6, 2017, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia], WoS: 000446782200096, Scopus: 2-s2.0-85043702687, ADS: 2018JPhCS.946a2096P, RINTs: 35494894.
  37. Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, Laser-induced ablation of metal in liquid, arXiv:1812.09109, ADS: 2018arXiv181209109P.
  38. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, Formation of solitary microstructure and ablation into transparent dielectric by a subnanosecond laser pulse, arXiv:1811.11990, ADS: 2018arXiv181111990K.
  39. N.A. Inogamov, V.A. Khokhov, Y.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, K.P. Migdal, D.K. Ilnitsky, N. Hasegawa, M. Nishikino, M. Yamagiwa, M. Ishino, T. Kawachi, A.Y. Faenov, T.A. Pikuz, M. Baba, Y. Minami and T. Suemoto, Rarefaction after fast laser heating of a thin metal film on a glass mount, AIP Conf. Proc, 1793, 070012 (2017), WoS: 000404282600144, Scopus: 2-s2.0-85016953873, ADS: 2017AIPC.1793g0012I, RINTs: 29483446.
  40. K.P. Migdal , Yu.V. Petrov, D.K. Il‘nitsky, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, K.V. Khishchenko, D.V. Knyazev, P.R. Levashov, Heat conductivity of copper in two-temperature state, Appl. Phys. A 122(4), 408 (2016), WoS: 000372259900149, Scopus: 2-s2.0-84977564377, ADS: 2016ApPhA.122..408M, RINTs: 26860658.
  41. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, Solitary nanostructures produced by ultrashort laser pulse, Nanoscale Res. Lett., 11(1), 177 (2016), WoS: 000373635900001, Scopus: 2-s2.0-84962783595, ADS: 2016NRL....11..177I, RINTs: 26996138.
  42. Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Protsessy perenosa v metalle s goryachimi elektronami, vozbuzhdennymi lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 104 (6), 446-454 (2016) [Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Transfer processes in a metal with hot electrons excited by a laser pulse, JETP Lett., 104(6), 431-439 (2016)], WoS: 000390022200013, Scopus: 2-s2.0-85002763645, ADS: 2016JETPL.104..431P, RINTs: 26625565.
  43. S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, A.A. Yurkevich, D.K. Ilnitsky, N.A. Inogamov, M.B. Agranat, Ablation of gold irradiated by femtosecond laser pulse: Experiment and modeling, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012097 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200098, Scopus: 2-s2.0-85007137247, ADS: 2016JPhCS.774a2097A, RINTs: 29467615.
  44. Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, Reflectance of thin silver film on the glass substrate at the interaction with femtosecond laser pulses, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012099 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200100, Scopus: 2-s2.0-85007129428, ADS: 2016JPhCS.774a2099P, RINTs: 32420196.
  45. D.K. Ilnitsky, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, Dynamics of laser ablation at the early stage during and after ultrashort pulse, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012101 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200102, Scopus: 2-s2.0-85007107435, ADS: 2016JPhCS.774a2101I, RINTs: 29470106.
  46. Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, D.V. Knyazev, N.A. Inogamov, P.R. Levashov, Transport properties of copper with excited electron subsystem, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012103 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200104, Scopus: 2-s2.0-85007109748, ADS: 2016JPhCS.774a2103P, RINTs: 29466795.
  47. Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Two-temperature equation of state for aluminum and gold with electrons excited by an ultrashort laser pulse, Appl. Phys. B 119(3), 401-411 (2015), WoS: 000354618000002, Scopus: 2-s2.0-84923240976, ADS: 2015ApPhB.119..401P, RINTs: 29449169.
  48. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Yu.N. Emirov, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M. Ishino, B.J. Demaske, M. Tanaka, N. Hasegawa, M. Nishikino, S. Tamotsu, T.A. Pikuz, I.Y. Skobelev, T. Ohba, T. Kaihori, Y. Ochi, T. Imazono, Y. Fukuda, M. Kando, Y. Kato, T. Kawachi, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Surface nanodeformations caused by ultrashort laser pulse, Engineering Failure Analysis, 47(Pt.B), 328-337 (2015), WoS: 000347757600009, Scopus: 2-s2.0-84911916672, ADS: -, RINTs: 23956971.
  49. V.F. Kozlov, Yu.V. Manoshkin, A.B. Miller, Yu.V. Petrov, E.A. Romishevskii, A.L. Stasenko, Zadachi po obshchei i prikladnoi fizike, Dolgoprudnyi, «Intellekt», 2015 - 456 s. ISBN 978-5-91559-171-3.
  50. K.P. Migdal, D.K. Il’nitsky, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Equations of state, energy transport and two-temperature hydrodynamic simulations for femtosecond laser irradiated copper and gold, J. Phys.: Conf. Ser. 653, 012086 (2015), WoS: 000368507600086, Scopus: 2-s2.0-84959017471, ADS: 2015JPhCS.653a2086M, RINTs: 26886740.
  51. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, K.P. Migdal, V.A. Khokhlov, K.V. Khishchenko, Thermal conductivity of condensed gold in states with the strongly excited electron subsystem, J. Phys.: Conf. Ser. 653, 012087 (2015), WoS: 000368507600087, Scopus: 2-s2.0-84958970206, ADS: 2015JPhCS.653a2087P, RINTs: 26886740.
  52. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, Femtosecond laser ablation of thin films on substrate, PIERS Proceedings, July 6-9, Prague, 2015, pp. 2422-2426, WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84947244027, RINTs: 24971200.
  53. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Two-temperature heat conductivity of gold, PIERS Proceedings, July 6-9, Prague, 2015, pp. 2431-2435, WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84947267382, RINTs: 24971327.
  54. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Sostavnaya sverkhuprugaya i plasticheskaya udarnaya volna, vyzvannaya korotkim lazernym impul’som, Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 4(1), 53-59 (2014), RINTs: 21685935.
  55. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Effektivnye chastoty elektronnykh s-s- i s-d-stolknovenii v nikele pri vysokikh temperaturakh elektronov, vyzvannykh deistviem femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 4(3), 15-20 (2014), RINTs: 22119357.
  56. N.A. Inogamov, V. V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.P. Migdal, D. K. Il’nitskii, Yu.N. Emirov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Deistvie ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa na metally: dvukhtemperaturnaya relaksatsiya, vspenivanie rasplava i zamorazhivanie razrushayushcheisya nanopeny, Opticheskii zhurnal, 81(5), 5-26 (2014) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskiĭ, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, K.P. Migdal, D.K. Il’nitskiĭ, Yu.N. Émirov, The effect of an ultrashort laser pulse on metals: Two-temperature relaxation, foaming of the melt, and freezing of the disintegrating nanofoam, J. Opt. Technol., 81(5), 233-249 (2014)], WoS: 000338929900002, Scopus: 2-s2.0-84902137675, ADS: -, RINTs: 23334582.
  57. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, V.A. Khokhlov, K.V. Khishchenko, Yu.V. Petrov, D.K. Il’nitskii, K.P. Migdal, Rol’ geometricheskikh parametrov pri femtosekundnoi lazernoi ablyatsii, Fiziko-khimicheskaya kinetika v gazovoi dinamike, t. 15, vyp. 5, art. 251 (2014), RINTs: 23856705.
  58. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Electron-phonon scattering and related electrical conductivity in noble and transition metals at high electron temperature, In: V.E. Fortov et.al., editors, Physics of Extreme States of Matter - 2014, p. 126-128. JIHT RAS, Moscow, 2014. ISBN 978-5-94691-625-7.
  59. K.P. Migdal, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, Two-temperature equations of state for d-band metals irradiated by femtosecond laser pulses, In: V.E. Fortov et.al., editors, Physics of Extreme States of Matter - 2014, p. 129-132. JIHT RAS, Moscow, 2014. ISBN 978-5-94691-625-7; arXiv:1702.00825, ADS: 2017arXiv170200825M.
  60. D.K. Ilnitsky, V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, S.I. Anisimov, Two-temperature hydrodynamics of laser-generated ultrashort shock waves in elasto-plastic solids, J. Phys. Conf. Ser., 500, 032021 (2014) [Topical Conference on the Shock Compression of Matter 2013, abstract id. J2.001], WoS: 000337722900033, Scopus: 2-s2.0-84902313295, ADS: 2014JPhCS.500c2021I, RINTs: 24055852.
  61. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Y.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, D.K. Ilnitsky, Y.N. Emirov, P.S. Komarov, C.W. Miller, I.I. Oleynik, M.B. Agranat, A.V. Andriyash, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Electron-Ion Relaxation, Phase Transitions, and Surface Nano-Structuring Produced by Ultrashort Laser Pulses in Metals, Contrib. Plasma Phys., 53(10), 796-810 (2013), WoS: 000328062200012, Scopus: 2-s2.0-84889020922, ADS: 2013CoPP...53..796I, RINTs: 21896942.
  62. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Teploprovodnost’ i koeffitsient elektron-ionnogo teploobmena v kondensirovannykh sredakh s sil’no vozbuzhdennoi elektronnoi podsistemoi, Pis’ma v ZhETF, 97 (1), 24-31 (2013) [Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Thermal conductivity and the electron-ion heat transfer coefficient in condensed media with a strongly excited electron subsystem, JETP Lett., 97(1), 20-27 (2013)], WoS: 000316227600005, Scopus: 2-s2.0-84874991000, ADS: 2013JETPL..97...20P, RINTs: 18791298.
  63. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Snyatie mottovskogo mezhzonnogo s-d-uvelicheniya elektrosoprotivleniya nikelya i platiny za schet vozbuzhdeniya elektronov femtosekundnym lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 98 (5), 316-322 (2013) [Y.V. Petrov, N.A. Inogamov, Elimination of the Mott interband s-d enhancement of the electrical resistance of nickel and platinum owing to the excitation of electrons by femtosecond laser pulses, JETP Letters, 98(5), 278-284 (2013)], WoS: 000326693500007, Scopus: 2-s2.0-84887284384, ADS: 2013JETPL..98..278P, RINTs: 20868900.
  64. Yu.V. Petrov, Osnovy fiziki kondensirovannogo sostoyaniya. Uchebnoe posobie, Dolgoprudnyi: ”Intellekt”, 2013. – 216 s., ISBN 978-5-91559-110-2. – (Fiztekhovskii uchebnik).
  65. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Kinetics coefficients of metals ablated under action of femtosecond laser pulses, In: Physics of Extreme States of Matter - 2013 / Ed. by Fortov V.E., et.al., JIHT, Moscow, 2013, p. 33-36. ISBN 978-5-94691-533-5.
  66. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Y.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.P. Migdal, D.K. Ilnitsky, Y.N. Emirov, K.V. Khishchenko, P.S. Komarov, V.V. Shepelev, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Ultrashort laser-matter interaction at moderate intensities: two-temperature relaxation, foaming of stretched melt, and freezing of evolving nanostructures, Proc. SPIE, 9065, 906502 (2013), WoS: 000333048100002, Scopus: 2-s2.0-84893818166, ADS: 2013SPIE.9065E..02I, RINTs: 21912224.
  67. K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Kinetic coeffcients for d-band metals in two-temperature states created by femtosecond laser irradiation, Proc. SPIE, 9065, 906503 (2013), WoS: 000333048100003, Scopus: 2-s2.0-84893794265, ADS: 2013SPIE.9065E..03M, RINTs: 21912179.
  68. N. Inogamov, V. Khokhlov, Yu. Petrov, S. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, B.J. Demaske, I.I. Oleynik, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, M. Agranat, V. Fortov, C.T. White, Ultrashort elastic and plastic shock waves in aluminum, AIP Conf. Proc. 1426, 909-912 (2012) [Shock Compression of Condensed Matter 2011: Proc. 17th Biennial Int. Conf. of the APS Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter, June 26–July 1, 2011; Chicago, Illinois, USA. Eds. Tracy Vogler and Mark Elert], WoS: 000302774300213, Scopus: 2-s2.0-84861974545, ADS: 2012AIPC.1426..909I, RINTs: 17989792.
  69. N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, B.J. Demaske, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, I.I. Oleynik, Two-temperature thermodynamic and kinetic properties of transition metals irradiated by femtosecond lasers, AIP Conf. Proc. 1464, 593-608 (2012), WoS: 000306992500056, Scopus: 2-s2.0-84873259128, ADS: 2012AIPC.1464..593I, RINTs: 20482370.
  70. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Yu.N. Eminov, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M. Ishino, B.J. Demaske, M. Tanaka, N. Hasegawa, M. Nishikino, S. Tamotsu, T.A. Pikuz, I.Y. Skobelev, T. Ohba, T. Kaihori, Y. Ochi, T. Imazono, Y. Fukuda, M. Kando, Y. Kato, T. Kawachi, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Surface nanodeformations caused by ultrashort laser pulse, In: 19th European Conference on Fracture, European (ECF 2012), Structural Integrity Society (ESIS), 26-31 August 2012, Kazan, Russia. ISBN 978-5-905576-18-8, 2012, 231_proceeding (9 pages), Scopus: 2-s2.0-84905484504, RINTs: 23960679.
  71. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Thermal conductivity due to s-s and s-d electron interaction in nickel at high electron temperatures, In: Physics of Extreme States of Matter — 2012 - Elbrus-2012 / Eds. Fortov V.E., et.al., Chernogolovka: IPCP RAS, 2012, 87-90.
  72. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, The structure of superelastic & plastic shock wave, In: Physics of Extreme States of Matter — 2012 - Elbrus-2012 / Eds. Fortov V.E., et.al., Chernogolovka: IPCP RAS, 2012, p. 39-41.
  73. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovskii, I.Yu. Skobelev, V.A. Khokhlov, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Interaction of short laser pulses in wavelength range from infrared to X-ray with metals, semiconductors, and dielectrics, Contrib. Plasma Phys., 51(4), 361-366 (2011), WoS: 000290525900009, Scopus: 2-s2.0-79955528435, ADS: 2011CoPP...51..361I, RINTs: 17003377.
  74. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Laser acoustic probing of two-temperature zone created by femtosecond pulse, Contrib. Plasma Phys., 51(4), 367-374 (2011), WoS: 000290525900010, Scopus: 2-s2.0-79955537530, ADS: 2011CoPP...51..367I, RINTs: 16989192.
  75. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovsky, T.A. Pikuz, I.Yu. Skobelev, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Y. Fukuda, M. Kando, T. Kawachi, M. Nagasono, H. Ohashi, M. Yabashi, K. Tono, Y. Senda, T. Togashi, T. Ishikawa, Two-Temperature Warm Dense Matter Produced by Ultrashort Extreme Vacuum Ultraviolet-Free Electron Laser (EUV-FEL) Pulse, Contrib. Plasma Phys., 51(5), 419-426 (2011), WoS: 000293627500003, Scopus: 2-s2.0-79958202407, ADS: 2011CoPP...51..419I, RINTs: 16992394.
  76. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, A.Yu. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.E. Fortov, I.Yu. Skobelev, Yu. Kato, T.A. Pikuz, V.V. Shepelev, Yu. Fukuda, M. Tanaka, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, M. Kando, T. Kavachi, M. Nagasono, H. Okhashi, M. Yabashi, K. Tano, Yu. Senda, T. Togashi, T. Ishikava, Ablyatsiya dielektrikov pod deistviem korotkikh impul’sov rentgenovskikh plazmennykh lazerov i lazerov na svobodnykh elektronakh, Opticheskii zhurnal, 78 (8), 5-15 (2011) [N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskiĭ, A.Ya. Faenov, V.E. Fortov, Y. Kato, V.V. Shepelev, Y. Fukuda, M. Kishimoto, M. Nagasono, N. Ohashi, Y. Senda, M. Yabashi, K. Tano, M. Tanaka, I.Yu. Skobelev, T.A. Pikuz, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, M. Ishino, T. Ishikawa, T. Togashi, M. Nishikino, V. A. Khokhlov, M. Kando, T. Kawachi, Ablation of insulators under the action of short pulses of X-ray plasma lasers and free-electron lasers, J. Opt. Technol. 78(8), 473-480 (2011)], WoS: 000294662900002, Scopus: 2-s2.0-84855221156, ADS: -, RINTs: 18031985.
  77. S.I. Anisimov, A.Yu. Faenov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, I.Yu. Skobelev, V.V. Zhakhovsky, Ablation of lithium fluoride dielectric crystal by the short pulses of x-ray plasma laser and extreme ultraviolet free electron laser, In: Physics of Extreme States of Matter - 2011. Ed. by V.E. Fortov et al., Chernogolovka, 2011, p. 38-41.
  78. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.E. Fortov, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, A.Ya. Faenov, I.Yu. Skobelev, Y. Kato, T.A. Pikuz, V.V. Shepelev, Ablation by short optical and X-ray laser pulses, Proc. SPIE, 7996, 79960T (2011) [Proc. Int. Conf. "Fundamentals of Laser Assisted Micro- and Nanotechnologies" (FLAMN-10), July 5-8, 2010, St. Petersburg - Pushkin, Russia], WoS: 000296336100029, Scopus: 2-s2.0-79952745399, ADS: 2011SPIE.7996E..0TI, RINTs: 16841842.
  79. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, A.Y. Faenov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, I.Y. Skobelev, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, Y.V. Petrov, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Spallative ablation of dielectrics by X-ray laser, Appl. Phys. A 101(1), 87-96 (2010); arXiv:0912.3184, WoS: 000283097300016, Scopus: 2-s2.0-78049353259, ADS: 2010ApPhA.101...87I, RINTs: 16710081.
  80. N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, Teploprovodnost’ metallov s goryachimi elektronami, ZhETF, 137(3), 505-529 (2010) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, Thermal conductivity of metals with hot electrons, JETP, 110(3), 446-468 (2010)], WoS: 000277007900008, Scopus: 2-s2.0-77952191831, ADS: 2010JETP..110..446I, RINTs: 15847835.
  81. V.F. Kozlov, Yu.V. Manoshkin, A.B. Miller, Yu.V. Petrov, E.A. Romishevskii, A.L. Stasenko, Kurs obshchei fiziki v zadachakh (uchebnoe posobie), M.: Fizmatlit, 2010 - 264 c. ISBN: 978-5-9221-1219-2, RINTs: 15211521.
  82. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, Electron collision frequency and heat conductivity in metals up to the electron temperatures compared with the Fermi temperature, in: Physics of Extreme States of Matter — 2010, The compendium of the XXV Int. Conf. on Equations of State for Matter, Ed. by Fortov V.E. et al., March 1-6, 2010, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Chernogolovka, 2010, pp. 129-132 [XXV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2010, Elbrus, Russia, Book of Abstracts, p. 108-109].
  83. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovsky, I.Yu. Skobelev, T.A. Pikuz, V.E. Fortov, M. Tanaka, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, K. Nishihara, Y. Kato, V.V. Shepelev, Spallative ablation of metals and dielectrics by ultrashort X-ray lasers, Int. Symp. on High Power Laser Ablation, Eldorado Hotel, Santa Fe, NM, 19–22 April 2010, Book of Abstracts, p. 57-58 (2010).
  84. V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, S.I. Ashitkov, K. Nishihara, Molecular dynamics simulation of femtosecond ablation and spallation with different interatomic potentials, Appl. Surf. Sci., 255(24), 9592-9596 (2009), WoS: 000270420700010, Scopus: 2-s2.0-70349449414, ADS: 2009ApSS..255.9592Z, RINTs: 15301210.
  85. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, Two-temperature relaxation and melting after absorption of femtosecond laser pulse, Appl. Surf. Sci., 255(24), 9712-9716 (2009); arXiv:0812.2965, WoS: 000270420700037, Scopus: 2-s2.0-70349445175, ADS: 2009ApSS..255.9712I, RINTs: 15301206.
  86. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, I.Yu. Skobelev, K. Nishihara, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Spallative Ablation of Metals and Dielectrics, Contrib. Plasma Phys., 49(7-8), 455-466 (2009), WoS: 000271253900004, Scopus: 2-s2.0-70449367450, ADS: 2009CoPP...49..455I, RINTs: 15306887.
  87. N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, P.S. Komarov, Band structures of simple and noble metals and their material properties in a two-temperature state with hot electrons overheated above a cold crystal lattice by an ultrashort laser pulse, "Physics of Extreme States of Matter - 2009" The compendium of the XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Ed. by Fortov V.E. et al., Chernogolovka, 2009, pp. 7-11 [Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.22-23].
  88. V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, Yu.V. Petrov, K. Nishihara, Ideal material strength, nanospallation, and molecular dynamics simulation by adequate EAM interatomic potential, "Physics of Extreme States of Matter - 2009" The compendium of the XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Ed. by Fortov V.E. et al., Chernogolovka, 2009, pp.12-15 [Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.23-24].
  89. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, Dynamics of expansion of front and rear surfaces of thin metallic film heated by femtosecond laser pulse, Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.21-22.
  90. N.A. Inogamov, V.V. Zhahovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, Ablation of simple (aluminum) and noble (gold) metals under action of femtosecond laser pulses, Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.24-25.
  91. A.Ya. Faenov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, K. Nishihara, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, T. Nakamura, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, Y. Kato, T. Kawachi, Low threshold spallative ablation of large bandgap LiF dielectrics induced by picosecond soft X-ray laser pulses, Proc. 2009 Conference on Lasers & Electro Optics & The Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Pacific Rim). Shanghai, China, 31 Aug. - 3 Sept. 2009, paper TUP1_1 (2009), WoS: 000277829300249, Scopus: 2-s2.0-71249132799, ADS: -, RINTs: 21894856.
  92. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Thresholds for frontal ablation and backside spallation of thin foil irradiated by femtosecond laser pulse, Appl. Phys. A 92(4), 797-801 (2008), WoS: 000258451600010, Scopus: 2-s2.0-49449109460, ADS: 2008ApPhA..92..797A, RINTs: 13585732.
  93. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Interaction of short laser pulses with metals at moderate intensities, Appl. Phys. A 92(4), 939-943 (2008), WoS: 000258451600035, Scopus: 2-s2.0-49449094849, ADS: 2008ApPhA..92..939A, RINTs: 13583895.
  94. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishikhara, V.E. Fortov, O nanootkole posle vozdeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, ZhETF, 134(1), 5-28 (2008) [N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, V.E. Fortov, Nanospallation induced by an ultrashort laser pulse, JETP, 107(1), 1-19 (2008)], WoS: 000258674700001, Scopus: 2-s2.0-50249132467, ADS: 2008JETP..107....1I, RINTs: 11567493.
  95. Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, A.K. Upadhyay, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, B. Rethfeld, H.M. Urbassek, Equation of state of matter irradiated by short laser pulse and geometry of spalled cupola, Proc. SPIE, 7005, 70051W (2008) (12 pages), WoS: 000258905800051, Scopus: 2-s2.0-50249127079, ADS: 2008SPIE.7005E..1WP, RINTs: 15052983.
  96. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Theoretical and experimental study of hydrodynamics of metal target irradiated by ultrashort laser pulse, Proc. SPIE, 7005, 70052F (2008) (10 pages), WoS: 000258905800067, Scopus: 2-s2.0-50249098006, ADS: 2008SPIE.7005E..2FI, RINTs: 29502253.
  97. Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishikhara, A.K. Upedei, B. Retfel’d, X.M. Urbassek, Subpikosekundnaya lazernaya ablyatsiya: universal’nost’ poroga i spetsiifika okoloporogovogo povedeniya, v sb. «Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshestva - 2008», red. Fortov V.E. i dr., Chernogolovka, 2008, s.175–177.
  98. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, K. Nishikhara, Gidrodinamika vzaimodeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa s veshchestvom: sravnenie raschyotov s eksperimentom, v sb. «Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva - 2008», red. Fortov V.E. i dr., Chernogolovka, 2008, s.172–175.
  99. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, V.G. Kamenev, K. Nishikhara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, V.A. Khokhlov, Issledovanie vysokoskorostnykh deformatsii v tonkikh metallicheskikh plenkakh pod deistviem femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Tezisy doklada, 6-i Rossiiskii simpozium «Problemy fiziki ul’trakorotkikh protsessov v sil’noneravnovesnykh sredakh», Novyi Afon, 23 iyulya - 1 avgusta 2008 g.
  100. Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, A.K. Upadhyay, B. Rethfeld, H.M. Urbassek, Subpikosekundnaya lazernaya ablyatsiya: universal’nost’ poroga i spetsiifika okoloporogovogo povedeniya, Tezisy KhKhIII Mezhdunarodnoi konferentsii «Uravneniya sostoyaniya veshchestva», p. El’brus, Kabardino-Balkariya, Rossiya , 1-6 marta 2008 g., str. 122.
  101. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, Gidrodinamika vzaimodeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa s veshchestvom: sravnenie raschyotov s eksperimentom, Tezisy KhKhIII Mezhdunarodnoi konferentsii «Uravneniya sostoyaniya veshchestva», p. El’brus, Kabardino-Balkariya, Rossiya , 1-6 marta 2008 g., str.120.
  102. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov,  V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, V.A. Khokhlov, Dynamics of plume and crater formation after action of femtosecond laser pulse, Appl. Surf. Sci., 253(15), 6276-6282 (2007), WoS: 000247220700002, Scopus: 2-s2.0-34247562752, ADS: 2007ApSS..253.6276A, RINTs: 13541327.
  103. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, Simulation of the expansion of a crystal heated by an ultrashort laser pulse, Appl. Surf. Sci., 253(15), 6390-6393 (2007), WoS: 000247220700024, Scopus: 2-s2.0-34247569416, ADS: 2007ApSS..253.6390A, RINTs: 13563870.
  104. Yu.V. Manoshkin, A.B. Miller, Yu.V. Petrov, E.A. Romishevskii, A.L. Stasenko, Sbornik zadach po obshchei fizike FALT MFTI (uchebnoe posobie), M.: Izd-vo MFTI, 2007, 210 s.
  105. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, Numerical Simulation of the Expansion into Vacuum of a Crystal Heated by an Ultrashort Laser Pulse, Springer Series in Optical Sciences, 129, 1-16 (2007) [Laser Ablation and its Applications, Ed. by Claude Phipps, xx,586pp. ISBN 978-0-387-30452-6], Scopus: 2-s2.0-33846338145, ADS: 2007laa..book....1A, RINTs: 14878459.
  106. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, D.S. Sitnikov, A.V. Ovchinnikov, K. Nishihara, A.M. Oparin, V.V. Shepelev, Femtosecond ablation (FSA): calculated and measured ablation thresholds agree for a first time, 8th Int. Workshop on Subsecond Thermophysics, Moscow, Russia, September 26-28, 2007. Joint Inst. for High Temperatures od RAS. Book of Abstracts, Moscow, 2007, pp. 30-31.
  107. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov,, Interaction of short laser pulses with metals at moderate intensities, 9th annual Conference on Laser Ablation COLA 2007, September 24-28, 2007, Tenerife, Spain, Technical Program, Report MO-09, p. 20.
  108. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, Thresholds for frontal ablation/spallation and back spallation of thin foil irradiated by femtosecond laser pulse, 9th annual Conference on Laser Ablation COLA 2007, September 24-28, 2007, Tenerife, Spain, Technical Program, Report PMO-36, p. 62.
  109. S.I. Anisimov, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, V.A. Khokhlov, Nanospallation under action of femtosecond laser pulse, Int. Conf. “Fundamentals of Laser Assisted Micro-and Nanotechnologies” (FLAMN-07), St.Petersburg, Russia, 25-26 June, 2007, Abstracts, p. 9.
  110. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, Nanospallation induced by a femtosecond laser pulse, Proc. SPIE, 6720, 672002 (2007), WoS: 000254141100002, Scopus: 2-s2.0-45549102693, ADS: 2008SPIE.6720E..02A, RINTs: 15065598.
  111. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Razlet veshchestva i formirovanie kratera pod deistviem ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, ZhETF, 130(2), 212-227 (2006) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ablated matter expansion and crater formation under the action of ultrashort laser pulse, JETP, 103(2), 183-197 (2006)], WoS: 000240552200002, Scopus: 2-s2.0-33748878060, ADS: 2006JETP..103..183A, RINTs: 9275901.
  112. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki korotkim lazernym impul’som, Matem. modelirovanie, 18(8), 111-122 (2006), WoS: RSCI:17422947, RINTs: 17422947, zbMath: 1102.78302.
  113. Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, Teploprovodnost’ i elektron-fononnaya relaksatsiya v metalle, nagretom subpikosekundnym lazernym impul’som, Opticheskii zhurnal, 73 (6), 4-6 (2006) [Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, Thermal conductivity and electron-phonon relaxation in a metal heated by a subpicosecond laser pulse, J. Opt. Technol., 73(6), 368-370 (2006)], WoS: 000238927600002, Scopus: 2-s2.0-33748692444, ADS: 2006JOptT..73..368P, RINTs: 9166027.
  114. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, I.V. Lomonosov, K. Nishikhara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, K.V. Khishchenko, V.A. Khokhlov, Femtosekundnaya ablyatsiya zolota: chislennoe modelirovanie i eksperiment, 4-i Rossiiskii simpozium, "Problemy fiziki ul’trakorotkikh protsessov v sil’noneravnovesnykh sredakh", Tezisy, Novyi Afon, 2006.
  115. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ob otlichii gidrodinamicheskogo rascheta razryva fol’gi ot molekulyarno-dinamicheskogo, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.161-163 (2006).
  116. M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, O predelakh sushchestvovaniya otkol’no-kavitatsionnoi plastiny pri obluchenii kondensirovannoi misheni ul’trakorotkim lazernym impul’som, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.163-164 (2006).
  117. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ob otryve lazernogo fakela, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.164-166 (2006).
  118. Yu.V. Petrov, Energy exchange between the lattice and electrons in a metal under femtosecond laser irradiation, Laser and Particle Beams, 23(3), 283-289 (2005), WoS: 000232731300004, Scopus: 2-s2.0-25644448038, ADS: 2005LPB....23..283P, RINTs: 13501027.
  119. J. Meyer-ter-Vehn, E. Fill, A. Krenz, Ke Lan, S. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, D. Fisher, K. Sokolowski-Tinten, Warm Dense Matter by 100 fs VUV-FEL pulses: Non-equilibrium and hydrodynamic regimes, Abstract book of the Fourth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA-2005), Biarritz, France, September 4-9, 2005, Publ. by Inst. of Laser & Plasma, p. 201.
  120. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki korotkim lazernym impul’som, Materialy 14-oi mezhdunarodnoi konferentsii po vychislitel’noi mekhanike i sovremennym prikladnym programmnym sistemam (VMSPPS-2005), Alushta, Krym, M.: Vuzovskaya kniga, 2005. s. 39-41.
  121. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Femtosecond laser ablation and Newton rings, Mezhdunarodnaya konferentsiya "Strongly Coupled Coulomb Systems" (SCCS), Moskva, 20-25 iyunya, 2005 g. Section "Warm Matter", Report P29, p. 29.
  122. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki pri vzaimodeistvii korotkogo lazernogo impul’sa s tverdotel’noi mishen’yu, Nauchno-koordinatsionnaya sessiya "Issledovaniya neideal’noi plazmy". 30 noyabrya - 1 dekabrya 2005 g., Moskva..
  123. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, Vozdeistvie subpikosekundnogo lazernogo impul’sa na pogloshchayushchie kondensirovannye misheni, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva, Sb. pod redaktsiei V.E. Fortova, V.P. Efremova, K.V. Khishchenko i dr., Chernogolovka, 2005, ss. 23-24.
  124. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, Razrushenie tverdoi plenki v rezul’tate deistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, Pis’ma v ZhETF, 77(11), 731-736 (2003) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, Destruction of a solid film under the action of ultrashort laser pulse, JETP Lett., 77(11), 606-610 (2003)], WoS: 000184470100003, Scopus: 2-s2.0-5544266213, ADS: 2003JETPL..77..606A, RINTs: 13420499.
  125. Yu.V. Petrov, E.A. Shuryashkina, Parnaya radial’naya funktsiya raspredeleniya klassicheskikh zhidkostei, Pis’ma v ZhETF, 74 (4), 220-223 (2001) [Y.V. Petrov, E.A. Shuryashkina, Pair radial distribution function of simple classical liquids, JETP Lett., 74 (4), 200-203 (2001)], WoS: 000171491100003, Scopus: 2-s2.0-0039487907, ADS: 2001JETPL..74..200P, RINTs: 13387038.
  126. D.M. Medvedev, Yu.V. Petrov, Zavisimost’ fononnogo spektra metalla ot elektronnoi temperatury v neravnovesnoi elektron-fononnoi sisteme, ZhETF, 115(1), 231-242 (1999) [D.M. Medvedev, Y.V. Petrov, Dependence of the phonon spectrum of a metal on electron temperature in a nonequilibrium electron-phonon system, JETP, 88(1), 128-134 (1999)], WoS: 000079009600020, Scopus: 2-s2.0-33749990633, ADS: 1999JETP...88..128M, RINTs: 13318278.
  127. N.A. Inogamov, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, N.V. Shaposhnikov, S.I. Anisimov, D. fon der Linde, Yu. Maier-ter-Fen, Razlet veshchestva, nagretogo ul’trakorotkim lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 69 (4), 284-289 (1999) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, N.V. Shaposhnikov, D. von der Linde, J. Meyer-ter-Vehn, Expansion of matter heated by an ultrashort laser pulse, JETP Lett., 69 (4), 310-316 (1999)], WoS: 000079625400006, Scopus: 2-s2.0-0001127760, ADS: 1999JETPL..69..310I, RINTs: 13313058.
  128. Yu.V. Petrov, Vvedenie v fiziku tverdogo tela, M.: MFTI,1999 -196 s. ISBN 5-7417-0105-1.
  129. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, The lowering of ionization and dissociation energies of molecules and molecular ions in dense hydrogen plasmas, Rev. High. Pressure Sci. Technol. / Koatsuryoku No Kagaku To Gijutsu, 7, 199-201 (1998), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-85024740466, RINTs: -.
  130. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Snizhenie potentsialov ionizatsii v neideal’noi plazme, Zh. tekhn. fiziki, 68 (6), 45-50 (1998) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Lowering of ionization potentials in a nonideal plasma, Tech. Phys., 43 (6), 655-659 (1998)], WoS: 000076251300009, Scopus: 2-s2.0-0032388913, ADS: 1998JTePh..43..655A, RINTs: 21319467.
  131. Yu.V. Petrov, Ob opredelenii temperatury Debaya i parametra Gryunaizena tverdogo vodoroda pri vysokikh davleniyakh, Fizika tverd. tela, 40(2), 348-349 (1998) [Yu.V. Petrov, Determining the Debye temperature and Grüneisen constant of solid hydrogen at high pressures, Phys. Solid State, 40 (2), 318-319 (1998)], WoS: 000072529900041, Scopus: 2-s2.0-0032393142, ADS: 1998PhSS...40..318P, RINTs: 21318904.
  132. Yu.V. Petrov, Solids in strong magnetic fields at high pressures: Static properties and lattice dynamics, Laser and Particle Beams, 15 (4), 597-606 (1997), WoS: 000071229600012, Scopus: 2-s2.0-0031335769, ADS: 1997LPB....15..597P, RINTs: 13255971.
  133. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Analiticheskaya model’ dlya snizheniya potentsialov ionizatsii atomov i ionov v neideal’noi plazme, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 23(12), 44-49 (1997) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Analytic model for the lowering of the ionization potentials of atoms and ions in a collisional plasma, Tech. Phys. Lett., 23(6), 472-474 (1997)], WoS: 000074400400024, Scopus: 2-s2.0-0031497192, ADS: 1997TePhL..23..472A, RINTs: 13264493.
  134. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Energiya dissotsiatsii i potentsialy ionizatsii molekul i molekulyarnykh ionov v neideal’noi vodorodnoi plazme, Pis’ma v ZhETF, 65 (5), 397-401 (1997) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Dissociation energy and ionization potentials of molecules and molecular ions in a collisional hydrogen plasma, JETP Lett., 65 (5), 412-418 (1997)], WoS: A1997WT77500007, Scopus: 2-s2.0-20444376966, ADS: 1997JETPL..65..412A, RINTs: 13268220.
  135. Yu.V. Petrov, Lattice dynamics of solids under very strong magnetic fields and high pressure, High Pressure Research, 15 (1), 59-70 (1996), WoS: A1996UW27900006, Scopus: 2-s2.0-0030357360, ADS: 1996HPR....15...59P, RINTs: 13240349.
  136. Yu.V. Petrov, Lattice-dynamical functions of solids at very high pressures, High Pressure Research, 11 (6), 313-328 (1994), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0028322865, ADS: 1994HPR....11..313P, RINTs: 31115845.
  137. Yu.V. Petrov, Elastic moduli of solid helium at megabar pressures, High Pressure Research, 12 (3), 119-133 (1994), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-3042864740, ADS: 1994HPR....12..119P, RINTs: 30827102.
  138. V.V. Dodonov, Yu.V. Petrov, Fizika elementarnykh chastits (uchebnoe posobie). Metod ukaz. k lab. rabotam po kursu “Obshchaya fizika”, M., 1990, 38 s.
  139. Yu.V. Petrov, Ierarkhiya davlenii fazovogo perekhoda dielektrik–metall legkikh molekulyarnykh kristallov, Fizika tverd. tela, 30 (4), 1182-1184 (1988) [Yu.V. Petrov, Hierarchy of the insulator–metal phase transition pressures for light molecular crystals, Sov. Phys. Solid State 30(4), 684-685 (1988)], WoS: A1988N312100041.
  140. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Uravnenie sostoyaniya molekulyarnogo vodoroda v megabarnoi oblasti, rol’ neparnykh vzaimodeistvii, Uspekhi fiz. nauk, 147 (1), 187-189 (1985) [S.I.Anisimov, Yu.V. Petrov, Equation of state of molecular hydrogen in the megabar range, role of nonpair interactions, Sov. Phys. Usp. 28(9), 845-847 (1985)], WoS: A1985ASF8200010, Scopus: 2-s2.0-8495713617, ADS: 1985SvPhU..28..845A.
  141. Yu.V. Petrov, Molekulyarnyi kristall vodoroda v mnogochastichnom priblizhenii, ZhETF, 84 (2), 778-782 (1983) [Yu.V. Petrov, Molecular hydrogen crystal in the multiparticle approximation, Sov. Phys. JETP, 57(2), 449-452 (1983)], WoS: A1983QE94800032.
  142. Yu.V. Petrov, Nizkotemperaturnoe uravnenie sostoyaniya tverdogo neona v megabarnoi oblasti, Fizika tverd. tela, 25 (8), 2399-2403 (1983) [Yu.V. Petrov, Low-temperature equation of state of solid neon under megabar pressures, Sov. Phys. Solid State 25(8), 1377-1379 (1983)], WoS: A1983RL58900031.
  143. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, Yu.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, O chislennom modelirovanii parametricheskoi neustoichivosti plazmy v oblasti Nc/4, Dokl. Akad. nauk SSSR, 258 (1), 78-81 (1981) [S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, Numerical simulation of the parametric instability of plasma in the nc/4 region, Sov. Phys. Dokl. 26(5), 510-512 (1981)], WoS: A1981LV04100019, ADS: 1981DoSSR.258...78A.
  144. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Nulevye kolebaniya tverdogo molekulyarnogo vodoroda pri vysokikh davleniyakh, Preprint ITF im. L.D. Landau, 1979, 28 s.
  145. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnoi fazy tverdogo vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistviya, Preprint ITF, 1979.
  146. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Energiya molekulyarnoi fazy tverdogo vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistvii, ZhETF, 74 (2), 778-785 (1978) [S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Calculation of the energy of the molecular phase of solid hydrogen allowing for three-particle interactions, Sov. Phys. JETP 47(2), 407-411 (1978)], WoS: A1978EP86400038, ADS: 1978JETP...47..407A.
  147. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, N.I. Kantorovich, Yu.V. Petrov, Chastotnye i polyarizatsionnye zavisimosti toka nelineinoi fotoemissii, Tezisy dokladov IV soveshchaniya po nerezonansnomu vzaimodeistviyu opticheskogo izlucheniya s veshchestvom. L., 1978.
  148. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnogo kristalla vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistvii, Pis’ma v ZhETF, 26 (8), 595-599 (1977) [S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Static energy of a molecular hydrogen crystal with allowance for three-particle interactions, JETP Lett., 26 (8), 446-448 (1977)], WoS: A1977FF56300005.
  149. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnogo kristalla vodoroda s uchetom neparnykh vzaimodeistvii, V kn.: Fazovyi perekhod metall-dielektrik, L’vov, 1977, s. 17-18.
  150. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, Intensity dependence of a laser-initiated emission current from a metal surface, Phys. Lett. A 55 (8), 449-450 (1976), WoS: A1976BF56300003, Scopus: 2-s2.0-27544499517, ADS: 1976PhLA...55..449A.
  151. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Equation of state of solid molecular hydrogen at 0K, High Temp.-High Press., 7(6), 642-644 (1975).