Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Leon L. Ogorodnikov

HSE Ph.D. Student, 4 year

Magister of science

Date of birth: 19 January 1995

Email:

Publications

  1. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Structure function of velocity in a geostrophic vortex under strong rotation, Physics of Fluids 34, 125111 (2022); arXiv:2112.05976, ADS: 2022PhFl...34l5111O.
  2. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Issledovanie korrelyatsionnykh svoistv trekhmernogo kogerentnogo vikhrya, Samarskie chteniya (V pamyat’ ob akademike A.A. Samarskom). Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Moskva, 22-25 dekabrya 2022, s. 200-201 (2022), RINTs: 49403761, EDN: NWIGJJ.
  3. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Alpha-effect in three-dimensional coherent vortex of conducting liquid, napravleno v Pis’ma v ZhETF; arXiv:2212.04230, WoS: PPRN:25176435, ADS: 2022arXiv221204230O.
  4. I.V. Kolokolov, L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Structure of coherent columnar vortices in three-dimensional rotating turbulent flow, Phys. Rev. Fluids 5, 034604 (2020), WoS: 000522200500003, Scopus: 2-s2.0-85083672269, ADS: 2020PhRvF...5c4604K, RINTs: 43285034.
  5. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Intensity statistics in a long random fiber Raman laser, Optics Letters, 43(4), 651-654 (2018), WoS: 000425123700007, Scopus: 2-s2.0-85042029382, ADS: 2018OptL...43..651O, RINTs: 35514977.
  6. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Fluktuatsii intensivnosti v slabonelineinom sluchainom signale v optovolokne s nakachkoi, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 70-71 (2018), RINTs: 36078189.
  7. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 97 (2018), RINTs: 36079575.
  8. Leon Ogorodnikov, Igor Kolokolov, Vladimir Lebedev, Evolution of the magnetic field in quasi-two-dimensional chaotic flow, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-14196 (2018).
  9. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Intensity Statistics of the Emission of Raman Random Fiber Laser, Optics, Photonics and Lasers: Proc. 1st International Conference on on Optics, Photonics and Lasers (OPAL' 2018), 9-11 May 2018, Barcelona, Spain, p. 257-260 (2018), WoS: 000454436200075.
  10. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, VII Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 24-26 yanvarya 2018. Sb. nauchnykh trudov, s. 184-185 (2018), RINTs: 32479741.
  11. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Otlichie statistiki izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussovoi, VI Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 01–03 fevralya 2017. Sb. nauchnykh trudov. Izd-vo MIFI, 2017, s.193-194, RINTs: 29719030.
  12. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Statistika izlucheniya sverkhdlinnogo volokonnogo lazera s obratnoi svyaz’yu na sluchainykh rasseivatelyakh, 7-i Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 5-9 sentyabrya 2016. Materialy seminara. Izd. SO RAN, s.105-106 (2016), RINTs: 38182309.
  13. L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Proverka otlichiya funktsii raspredeleniya napryazhennosti izlucheniya sluchainogo volokonnogo lazera ot gaussova vida v modeli volnovoi kineticheskoi teorii, Matematika i matematicheskoe modelirovanie: Sbornik materialov X vserossiiskoi molodezhnoi nauchno-innovatsionnoi shkoly, Sarov, 12-14 aprelya 2016. Izd. Sarovskii FTI NIYaU MIFI, s.108-109 (2016), RINTs: 32735025.