Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergei P. Novikov

Principal researcher

Member of RAS

Professor

Email:

Publications

  1. V.M. Bukhshtaber, S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Igor’ Moiseevich Krichever (nekrolog), UMN, 78:1(469), 205-206 (2023).
  2. L.M. Zelyonyi, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, Yu.N. Ovchinnikov, D.D. Ryutov, R.Z. Sagdeev, R.A. Syunyaev, M.P. Fedoruk, Pamyati Vladimira Evgen’evicha Zakharova, UFN 193(12), 1356-1357 (2023) [L.M. Zelenyi, E.A, Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, Yu.N. Ovchinnikov, D.D. Ryutov, R.Z. Sagdeev, R.A. Sunyaev, M.P. Fedoruk, In memory of Vladimir Evgen'evich Zakharov, Phys. Usp. 66(12), 1277-1279 (2023)].
  3. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Open level lines of a superposition of periodic potentials on a plane, Annals of Physics 447(Pt.2), 169039 (2022); arXiv:2206.04014, WoS: 000917997800007, Scopus: 2-s2.0-85135517200, ADS: 2022AnPhy.44769039M, MathSciNet: 4516965, zbMath: 1439.37062.
  4. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Khaoticheskie traektorii na poverkhnostyakh Fermi i netrivial’nye rezhimy povedeniya magnitnoi provodimosti, ZhETF, 162(2), 276-292 (2022) [I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Chaotic Trajectories on Fermi Surfaces and Nontrivial Modes of Behavior of Magnetic Conductivity, JETP 135(2), 240-254 (2022)], Scopus: 2-s2.0-85138710344, ADS: 2022JETP..135..240D, RINTs: 49338393, EDN: EHVOSH.
  5. I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Geometriya kvaziperiodicheskikh funktsii na ploskosti, Uspekhi mat. nauk, 77, vypusk 6(468), 109-136 (2022) [I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Geometry of quasiperiodic functions on the plane, Russ. Math. Surveys, 77(6), 1061-1085 (2022)]; arXiv:2306.11257, WoS: 001018999000004, Scopus: 2-s2.0-85164670077, ADS: 2023arXiv230611257D, MathSciNet: 4605906, zbMath: 1521.53079.
  6. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Skobki Puassona gidrodinamicheskogo tipa i ikh obobshcheniya, ZhETF, 159(4), 740-754 (2021) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Poisson Brackets of Hydrodynamic Type and Their Generalizations, JETP, 132(4), 645-657 (2021)]; arXiv:2010.14887, WoS: 000656118600019, Scopus: 2-s2.0-85107069508, ADS: 2021JETP..132..645M, RINTs: 45594604.
  7. V.M. Bukhshtaber, A.N. Varchenko, A.P. Veselov, P.G. Grinevich, S. Grushevskii, S.Yu. Dobrokhotov, A.V. Zabrodin, A.V. Marshakov, A.E. Mironov, N.A. Nekrasov, S.P. Novikov, A.Yu. Okun’kov, M.A. Ol’shanetskii, A.K. Pogrebkov, I.A. Taimanov, M.A. Tsfasman, L.O. Chekhov, O.K. Sheinman, S.B. Shlosman, Igor’ Moiseevich Krichever (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), UMN, 76:4(460), 183-193 (2021) [V.M. Buchstaber, A.N. Varchenko, A.P. Veselov, P.G. Grinevich, S. Grushevsky, S.Yu. Dobrokhotov, A.V. Zabrodin, A.V. Marshakov, A.E. Mironov, N.A. Nekrasov, S.P. Novikov, A.Yu. Okounkov, M.A. Olshanetsky, A.K. Pogrebkov, I.A. Taimanov, M.A. Tsfasman, L.O. Chekhov, O.K. Sheinman, S.B. Shlosman, Igor Moiseevich Krichever (on his 70th birthday), Russ. Math. Surveys, 76(4), 733-743 (2021)], WoS: 000712059500001, zbMath: 1489.01018.
  8. A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 191(2), 223-224 (2021) [A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday), Phys. Usp. 64 (2) 214 (2021)], WoS: 000644699500007.
  9. A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, Pamyati Igorya Ekhiel’evicha Dzyaloshinskogo, Uspekhi fiz. nauk, 191(8), 901-901 (2021) [A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii, Phys. Usp. 64(8), 854-854 (2021)], WoS: 000711503200006, ADS: 2021PhyU...64..854A.
  10. S.P. Novikov, Volchki i magnitnye orbity, Uspekhi mat. nauk, 75, №6(456), 153-161 (2020) [S.P. Novikov, Spinning tops and magnetic orbits, Russ. Math. Surv., 75(6), 1133-1141 (2020)], WoS: 000626158300001, Scopus: 2-s2.0-85103006819, ADS: 2020RuMaS..75.1133N, RINTs: 46687931, MathSciNet: 4181060, zbMath: 1466.78008.
  11. A.M. Astashov, I.V. Astashova, A.V. Bocharov, V.M. Bukhshtaber, V.A. Vasil’ev, A.M. Verbovetskii, A.M. Vershik, A.P. Veselov, M.M. Vinogradov, L. Vital’yano, R.F. Vitolo, F.F. Voronov, V.G. Kats, I. Kosmann-Shvartsbakh, I.S. Krasil’shchik, I.M. Krichever, A.P. Krishchenko, S.K. Lando, V.V. Lychagin, M. Marvan, V.P. Maslov, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, V.N. Rubtsov, A.V. Samokhin, A.B. Sosinskii, Dzh. Stashef, D.B. Fuks, A.Ya. Khelemskii, N.G. Khor’kova, V.N. Chetverikov, A.S. Shvarts, Aleksandr Mikhailovich Vinogradov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 75, №2(452), 185-190 (2020) [A.M. Astashov, I.V. Astashova, A.V. Bocharov, V.M. Buchstaber, V.A. Vassiliev, A.M. Verbovetsky, A.M. Vershik, A.P. Veselov, M.M. Vinogradov, L. Vitagliano, R.F. Vitolo, Th.Th. Voronov, V.G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I.S. Krasil'shchik, I.M. Krichever, A.P. Krishchenko, S.K. Lando, V.V. Lychagin, M. Marvan, V.P. Maslov, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, V.N. Rubtsov, A.V. Samokhin, A.B. Sossinsky, J. Stasheff, D.B. Fuchs, A.Ya. Khelemsky, N.G. Khor'kova, V.N. Chetverikov, A.S. Schwarz, Alexandre Mikhailovich Vinogradov, Russian Math. Surveys, 75(2), 369–375 (2020)], WoS: 000546767900001.
  12. S.I. Adyan, V.M. Bukhshtaber, E.I. Zel’manov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, Yu.V. Matiyasevich, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.N. Parshin, V.L. Popov, D.V. Treshchev, Vladimir Petrovich Platonov (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 75, №2(452), 197-200 (2020) [S.I. Adian, V.M. Buchstaber, E.I. Zelmanov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, Yu.V. Matiyasevich, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.N. Parshin, V. L. Popov, D.V. Treschev, Vladimir Petrovich Platonov, Russian Math. Surveys, 2020, 75(2), 387-391 (2020)], WoS: 000546770300001.
  13. S.P. Novikov, R. De Leo, I.A. Dynnikov, A.Ya. Mal’tsev, Teoriya dinamicheskikh sistem i transportnye yavleniya v normal’nykh metallakh, ZhETF, 156(4), 761-774 (2019) [S.P. Novikov, R. De Leo, I.A. Dynnikov, A.Ya. Maltsev, Theory of dynamical systems and transport phenomena in normal metals, JETP, 129(4), 710-721 (2019)], WoS: 000511119900019, Scopus: 2-s2.0-85076512119, ADS: 2019JETP..129..710N, RINTs: 41143138, MathSciNet: -, zbMath: -.
  14. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Topologicheskaya integriruemost’, klassicheskii i kvantovyi khaos i teoriya dinamicheskikh sistem v fizike kondensirovannogo sostoyaniya, Uspekhi matem. nauk, 74, №1(445), 149-184 (2019) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Topological integrability, classical and quantum chaos, and the theory of dynamical systems in the physics of condensed matter, Russ. Math. Surv., 74(1), 141-173 (2019)]; arXiv:1811.08160, WoS: 000465431500004, Scopus: 2-s2.0-85066115607, ADS: 2019RuMaS..74..141M, RINTs: 37089795, MathSciNet: 3920429, zbMath: 1439.37062.
  15. S.P. Novikov, A.A. Gaifullin, T.E. Panov, A.A. Aizenberg (red.), Algebraicheskaya topologiya, kombinatorika i matematicheskaya fizika, Sbornik statei. K 75-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Viktora Matveevicha Bukhshtabera, Tr. MIAN, tom 305, M.: MIAN, 2019.
  16. V.A. Aleksandrov, L.D. Beklemishev, V.M. Bukhshtaber, A.Yu. Vesnin, A.A. Gaifullin, N.P. Dolbilin, N.Yu. Erokhovets, M.D. Kovalev, V.S. Makarov, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.N. Parshin, I.Kh. Sabitov, D.V. Treshchev, O.K. Sheinman, E.V. Shchepin, Mikhail Ivanovich Shtogrin (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 74, №6(450), 194-197 (2019) [V.A. Alexandrov, L.D. Beklemishev, V.M. Buchstaber, A.Yu. Vesnin, A.A. Gaifullin, N.P. Dolbilin, N.Yu. Erokhovets, M.D. Kovalev, V.S. Makarov, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.N. Parshin, I.Kh. Sabitov, D.V. Treschev, O.K. Sheinman, E.V. Shchepin, Mikhail Ivanovich Shtogrin, Russ. Math. Surv. 74 (6), 1159-1162 (2019)].
  17. A.F. Andreev, V.E. Zakharov, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, M.V. Feigel’man, I.A. Fomin, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 189(10), 1121–1122 (2019) [A.F. Andreev, V.E. Zakharov, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, M.V. Feigel’man, I.A. Fomin, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (on his 100th birthday), Phys. Usp., 62(10), 1046-1047 (2019)], WoS: 000508386600006.
  18. A.V. Gurevich, L.M. Zelyonyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 189(10), 1127–1128 (2019) [A.V. Gurevich, L.M. Zelenyi, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, V.A. Rubakov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, V.E. Fortov, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his 80th birthday), Phys. Usp., 62(10), 1053-1055 (2019)].
  19. I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, Pamyati Sergeya Ivanovicha Anisimova, Uspekhi fiz. nauk, 189(12), 1367-1368 (2019) [I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, N.A. Inogamov, I.V. Kolokolov, E.A. Kuznetsov, V.V. Lebedev, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, A.A. Starobinskii, S.M. Stishov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, In memory of Sergei Ivanovich Anisimov, Phys. Usp., 62(12) 1282-1283 (2019)], WoS: 000518758100007, RINTs: 44754928, EDN: LSRAFW.
  20. A.Ya. Mal’tsev, S.P. Novikov, Teoriya zamknutykh 1-form, urovni kvaziperiodicheskikh funktsii i transportnye yavleniya v elektronnykh sistemakh, Tr. MIAN, 302, 296-315 (2018) [A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, The theory of closed 1-forms, levels of quasiperiodic functions and transport phenomena in electron systems, Proc. Steklov Inst. Math., 302, 279-297 (2018)]; arXiv:1805.05210, WoS: 000454896300014, Scopus: 2-s2.0-85059528689, ADS: 2018arXiv180505210M, RINTs: 36503446, MathSciNet: 3894650, zbMath: 1431.82037.
  21. B.A. Amosov, V.M. Bukhshtaber, M.M. Malamud, S.P. Novikov, G.V. Rozenblyum, T.A. Suslina, L.F. Fridlender, A.A. Shkalikov, Mikhail Semenovich Agranovich (nekrolog), Uspekhi matem. nauk, 73, №1(439), 173–178 (2018) [B.A. Amosov, V.M. Buchstaber, M.M. Malamud, S.P. Novikov, G.V. Rozenblum, T.A. Suslina, L.F. Friedlander, A.A. Shkalikov, Mikhail Semenovich Agranovich (obituary), Russ. Math. Surv., 73(1), 161–167 (2018)], WoS: 000432856400004.
  22. V.M. Bukhshtaber, P.A. Kuchment, S.P. Novikov, E.M. Semyonov, Pamyati Selima Grigor’evicha Kreina (1917–1998), Uspekhi matem. nauk, 73, №1(439), 187-190 (2018) [V.M. Buchstaber, P.A. Kuchment, S.P. Novikov, E.M. Semenov, To the memory of Selim Grigor'evich Krein (1917–1998), Russ. Math. Surv., 73(1), 187-190 (2018)], WoS: 000432856400010.
  23. A.I. Aptekarev, V.M. Bukhshtaber, V.A. Vasil’ev, M.L. Gromov, Yu.S. Il’yashenko, B.S. Kashin, V.M. Kesel’man, V.V. Kozlov, M.L. Kontsevich, I.M. Krichever, N.G. Kruzhilin, S.K. Lando, Yu.I. Manin, G.A. Margulis, S.Yu. Nemirovskii, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, Ya.G. Sinai, S.P. Suetin, D.V. Treshchyov, D.B. Fuks, A.G. Khovanskii, E.M. Chirka, A.S. Shvarts, A.N. Shiryaev, Vladimir Antonovich Zorich (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 73, №5(443), 193–196 (2018).
  24. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye solitony i spektral’naya meromorfnost’, Uspekhi mat. nauk, 72(6), 113-138 (2017) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular solitons and spectral meromorphy, Russ. Math. Surv., 72(6), 1083-1107 (2017)], WoS: 000429465700002, Scopus: 2-s2.0-85045681926, ADS: 2017RuMaS..72.1083G, RINTs: 30737982, MathSciNet: 3748690, zbMath: 1407.34123.
  25. L.A. Bokut’, E.I. Zel’manov, P. Zusmanovich, V.G. Kats, L.G. Makar-Limanov, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, A.N. Parshin, V.P. Platonov, I.A. Taimanov, U.U. Umirbaev, I.P. Shestakov, Askar Serkulovich Dzhumadil’daev (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 72:4(436), 199–202 (2017) [L.A. Bokut', E.I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V.G. Kac, L.G. Makar-Limanov, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, A.N. Parshin, V.P. Platonov, I.A. Taimanov, U.U. Umirbaev, I.P. Shestakov, Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 72(4), 777–781 (2017)], WoS: 000417649600009.
  26. I.Ya. Aref’eva, V.E. Zakharov, V.V. Kozlov, I.M. Krichever, V.P. Maslov, S.P. Novikov, A.M. Polyakov, N.Yu. Reshetikhin, M.A. Semenov-Tyan-Shanskii, E.K. Sklyanin, F.A. Smirnov, L.A. Takhtadzhyan, S.L. Shatashvili, Lyudvig Dmitrievich Faddeev (nekrolog), Uspekhi matem. nauk, 72:6(438), 191–196 (2017) [I.Ya. Aref'eva, V.E. Zakharov, V.V. Kozlov, I.M. Krichever, V.P. Maslov, S.P. Novikov, A.M. Polyakov, N.Yu. Reshetikhin, M.A. Semenov-Tian-Shansky, E.K. Sklyanin, F.A. Smirnov, L.A. Takhtajan, S.L. Shatashvili, Ludwig Dmitrievich Faddeev, Russ. Math. Surveys, 72(6), 1157–1163 (2017)], WoS: 000429465700004, ADS: 2017RuMaS..72.1157A, MathSciNet: 3748692.
  27. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Ob s-meromorfnykh obyknovennykh differentsial’nykh operatorakh, Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 161-162 (2016) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, On s-meromorphic ordinary differential operators, Russ. Math. Surv., 71(6), 1143-1145 (2016)]; arXiv:1510.06770, WoS: 000398177400007, Scopus: 2-s2.0-85016025359, ADS: 2016RuMaS..71.1143G, RINTs: 27485032, MathSciNet: 3588944, zbMath: 1418.34159.
  28. L.A. Bokut’, E.S. Golod, R.I. Grigorchuk, V.N. Zhelyabin, V.G. Kats, A.R. Kemer, V.V. Kirichenko, P.S. Kolesnikov, S.S. Kutateladze, V.N. Latyshev, Yu.N. Mal’tsev, G.A. Margulis, A.V. Mikhalëv, A.G. Myasnikov, S.P. Novikov, A.Yu. Ol’shanskii, A.N. Parshin, V.P. Platonov, Yu.G. Reshetnyak, N.S. Romanovskii, I.A. Taimanov, O.G. Kharlampovich, V.K. Kharchenko, L.N. Shevrin, I.P. Shestakov, A.V. Yakovlev, Efimu Isaakovichu Zel’manovu 60 let, Uspekhi matem. nauk, 71:4(430), 193–199 (2016) [L.A. Bokut', E.S. Golod, R.I. Grigorchuk, V.N. Zhelyabin, V.G. Kats, A.R. Kemer, V.V. Kirichenko, P.S. Kolesnikov, S.S. Kutateladze, V.N. Latyshev, Yu.N. Maltsev, G.A. Margulis, A.V. Mikhalev, A.G. Myasnikov, S.P. Novikov, A.Yu. Ol'shanskii, A.N. Parshin, V.P. Platonov, Yu.G. Reshetnyak, N.S. Romanovskii, I.A. Taimanov, O.G. Kharlampovich, V.K. Kharchenko, L.N. Shevrin, I.P. Shestakov, A.V. Yakovlev, Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old, Russ. Math. Surv., 71(4), 793–800 (2016)], WoS: 000391301300008.
  29. V.M. Bukhshtaber, S.M. Gusein-Zade, M.E. Kazaryan, V.V. Kozlov, S.K. Lando, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.G. Khovanskii, Viktor Anatol’evich Vasil’ev (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 167–171 (2016) [V.M. Buchstaber, S.M. Gusein-Zade, M.È. Kazarian, V.V. Kozlov, S.K. Lando, S.P. Novikov, D.O. Orlov, A.G. Khovanskii, Viktor Anatol'evich Vassiliev (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 71(6), 1153–1157 (2016)], WoS: 000398177400010.
  30. V.E. Adler, Yu.Yu. Berest, V.M. Bukhshtaber, P.G. Grinevich, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, A.N. Sergeev, M.V. Feigin, D. Fel’der, E.V. Ferapontov, O.A. Chalykh, P.I. Etingof, Aleksandr Petrovich Veselov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 172-188 (2016) [Alexander Petrovich Veselov (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 71(6), 1159-1176 (2016)], WoS: 000398177400011, MathSciNet: 3588948.
  31. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, O nerelyativistskom dvumernom chisto magnitnom supersimmetrichnom operatore Pauli, Uspekhi matem. nauk, 70:2(422), 109-140 (2015) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, On the non-relativistic two-dimensional purely magnetic supersymmetric Pauli operator, Russ. Math. Surveys, 70(2), 299–329 (2015)]; arXiv:1101.5678, WoS: 000358073900003, Scopus: 2-s2.0-84937396441, ADS: 2015RuMaS..70..299G, RINTs: 23421589, MathSciNet: 3353128, zbMath: 1330.81080.
  32. S.M. Aseev, V.M. Bukhshtaber, R.I. Grigorchuk, V.Z. Grines, B.M. Gurevich, A.A. Davydov, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, M.I. Zelikin, A.B. Katok, A.V. Klimenko, V.V. Kozlov, V.P. Leksin, M.I. Monastyrskii, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stëpin, Dmitrii Viktorovich Anosov (nekrolog), UMN, 70, №2(422), 181–191 (2015) [S.M. Aseev, V.M. Buchstaber, R.I. Grigorchuk, V.Z. Grines, B.M. Gurevich, A.A. Davydov, A.Yu. Zhirov, E.V. Zhuzhoma, M.I. Zelikin, A.B. Katok, A.V. Klimenko, V.V. Kozlov, V.P. Leksin, M.I. Monastyrskii, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, E.A. Sataev, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary), Russian Math. Surveys, 70(2), 369–381 (2015)], WoS: 000358073900005.
  33. S.I. Adyan, V.V. Benyash-Krivets, V.M. Bukhshtaber, E.I. Zel’manov, V.V. Kozlov, G.A. Margulis, S.P. Novikov, A.N. Parshin, G. Prasad, A.S. Rapinchuk, L.D. Faddeev, V.I. Chernousov, Vladimir Petrovich Platonov (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 70:1(421), 204–207 (2015) [S.I. Adian, V.V. Benyash-Krivets, V.M. Buchstaber, E.I. Zel'manov, V.V. Kozlov, G.A. Margulis, S.P. Novikov, A.N. Parshin, G. Prasad, A.S. Rapinchuk, L.D. Faddeev, V.I. Chernousov, Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday), Russ. Math. Surveys, 70(1), 197–201 (2015)].
  34. S.I. Adyan, V.V. Benyash-Krivets, V.M. Bukhshtaber, E.I. Zel’manov, V.V. Kozlov, G.A. Margulis, S.P. Novikov, A.N. Parshin, G. Prasad, A.S. Rapinchuk, L.D. Faddeev, V.I. Chernousov, Vladimir Petrovich Platonov (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya), Chebyshevskii sb., 16(4), 6–10 (2015).
  35. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Spektral’no meromorfnye operatory i nelineinye sistemy, Uspekhi mat. nauk, 69:5(419), 163–164 (2014) [P.G. Grinevich, S. Novikov, Spectrally meromorphic operators and non-linear systems, Russ. Math. Surv., 69(5), 924-926 (2014)]; arXiv:1409.6349, WoS: 000348143800006, Scopus: 2-s2.0-84921523700, ADS: 2014RuMaS..69..924G, RINTs: 22834471, MathSciNet: 3400551, zbMath: 1320.47046.
  36. S.P. Novikov, A.G. Sergeev (red.), Algebraicheskaya topologiya, vypuklye mnogogranniki i smezhnye voprosy, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Viktora Matveevicha Bukhshtabera, Tr. MIAN, 286, MAIK, M., 2014 , 367 s..
  37. I.Ya. Aref’eva, V.M. Bukhshtaber, E.P. Velikhov, A.B. Zhizhchenko, V.E. Zakharov, I.A. Ibragimov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, P.P. Kulish, L.N. Lipatov, V.P. Maslov, V.A. Matveev, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.M. Polyakov, V.A. Rubakov, M.A. Semenov-Tyan-Shanskii, Yu.A. Simonov, Ya.G. Sinai, A.A. Slavnov, I.A. Sokolov, L.A. Takhtadzhyan, V.E. Fortov, S.L. Shatashvili, Lyudvig Dmitrievich Faddev (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 69:6(420), 183–191 (2014) [I.Ya. Aref’eva, V.M. Buchstaber, E.P. Velikhov, A.B. Zhizhchenko, V.E. Zakharov, I.A. Ibragimov, S.V. Kislyakov, V.V. Kozlov, P.P. Kulish, L.N. Lipatov, V.P. Maslov, V.A. Matveev, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.M. Polyakov, V.A. Rubakov, M.A. Semenov-Tian-Shansky, Yu.A. Simonov, Ya.G. Sinai, A.A. Slavnov, I.A. Sokolov, L.A. Takhtajan, V.E. Fortov, S.L. Shatashvili, Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday), Russ. Math. Surveys, 69(6), 1133–11142 (2014)], WoS: 000350984400006, ADS: 2014RuMaS..69.1133A, MathSciNet: 3400561, zbMath: 06434617.
  38. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular soliton operators and indefinite metrics, Bull. Brazil. Math. Soc., New Series, 44 (4), 809-840 (2013); arXiv:1103.2505, WoS: 000330963100012, Scopus: 2-s2.0-84893752019, ADS: 2011arXiv1103.2505G, RINTs: 21912116, MathSciNet: 3167133, zbMath: 1319.34153.
  39. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Diskretnye SLn-svyaznosti i samosopryazhennye raznostnye operatory na dvumernykh mnogoobraziyakh, UMN, 68, №5(413), 81-110 (2013) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Discrete SLn-connections and self-adjoint difference operators on 2-dimensional manifolds, Russ. Math. Surv., 68(5), 861-887 (2013)]; arXiv:1207.1729, WoS: 000329123400007, Scopus: 2-s2.0-84891933799, ADS: 2013RuMaS..68..861G, RINTs: 21277000, MathSciNet: 3155160, zbMath: 1282.39006.
  40. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (Eds.), Topological library. Part 3. Spectral sequences in topology, World Scientific, Hackensack, NJ, 2012. x+576 pp. ISBN: 978-981-4401-30-2 [Series on Knots and Everything, Vol. 50], MathSciNet: 2976669, zbMath: 1264.55002.
  41. S.P. Novikov, The methods of algebraic topology from viewpoint of cobordism theory, Series on Knots and Everything, 50, 455-572 (2012) [Topological library. Part 3. Spectral sequences in topology. Edited by S. P. Novikov and I. A. Taimanov. World Scientific, Hackensack, NJ, 2012. x+576 pp. ISBN: 978-981-4401-30-2].
  42. A.V. Abanin, S.N. Askhabov, A.B. Borisov, R.A. Bostanov, A.V. Zhiber, V.E. Zakharov, S.B. Klimentov, Yu.F. Korobeinik, A.G. Kusraev, S.S. Kutateladze, A.V. Mikhailov, A.P. Soldatov, Kh.G. Umarov, S.M. Umarkhadzhiev, Shabat Aleksei Borisovich (k semidesyatipyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Vladikavk. matem. zhurn., 14(2), 71-73 (2012), RINTs: 17739531, MathSciNet: 3057634, zbMath: 1326.01047.
  43. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye solitony i indefinitnye metriki, Dokl. Akad. nauk, 436(3), 302-305 (2011) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular solitons and indefinite metrics, Dokl. Math., 83(1), 56-58 (2011)], WoS: 000288217600015, Scopus: 2-s2.0-79953183004, ADS: 2011arXiv1103.2505G, InSpire: 892766, RINTs: 15599875, MathSciNet: 2815014, zbMath: 1248.34132.
  44. S.P. Novikov, New discretization of complex analysis: The Euclidean and hyperbolic planes, Tr. MIAN, 273 [Sovremennye problemy matematiki, Sbornik statei. K 75-letiyu Instituta], 257–270 (2011) [Proc. Steklov Inst. Math., 273, 238-251 (2011)]; arXiv:0809.2963, WoS: 000295982500012, Scopus: -, ADS: 2008arXiv0809.2963N, RINTs: 16456350, MathSciNet: 2893550, zbMath: 1296.30057.
  45. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Dvumernyi operator Pauli v magnitnom pole, Fizika nizkikh temp., 37 (9-10), 1040-1045 (2011) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Two-dimensional Pauli operator in a magnetic field, Low Temp. Phys., 37(9-10), 829-833 (2011)], WoS: 000298642000020, Scopus: 2-s2.0-84855258726, ADS: 2011LTP....37..829G, RINTs: 16904842.
  46. S.P. Novikov, E.F. Mishchenko (red.), Klassicheskaya i sovremennaya matematika v pole deyatel’nosti Borisa Nikolaevicha Delone, Sbornik statei. K 120-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta AN SSSR Borisa Nikolaevicha Delone, Tr. MIAN, 275, MAIK, M., 2011, 304 s..
  47. S.P. Novikov, Four lectures on discrete systems, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 381, 191-206 (2011) [Levi, Decio (ed.) et al., Symmetries and integrability of difference equations. Based upon lectures delivered during the summer school, Montreal, Canada, June 8–21, 2008. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-13658-7].
  48. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, O nulevom urovne chisto magnitnogo dvumernogo nerelyativistskogo operatora Pauli dlya chastits so spinom 1/2, TMF, 164(3), 333–353 (2010) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Zero level of a purely magnetic two-dimensional nonrelativistic Pauli operator for spin-1/2 particles, Theor. Math. Phys., 164(3), 1110–1127 (2010)]; arXiv:1004.1157, WoS: 000282695500002, Scopus: 2-s2.0-77957977674, ADS: 2010TMP...164.1110G, RINTs: 20732208, MathSciNet: -, zbMath: 1255.81136.
  49. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Dvumernyi operator Shryodingera: evolyutsionnye (2+1)-sistemy i ikh novye reduktsii; dvumernaya ierarkhiya Byurgersa i dannye obratnoi zadachi, Uspekhi mat. nauk, 65:3(393), 195–196 (2010) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, 2D-Schrödinger Operator, (2+1) evolution systems and new reductions, 2D-Burgers hierarchy and inverse problem data, Russ. Math. Surv., 65(3), 580–582 (2010)]; arXiv:1005.0612, WoS: 000281892100006, Scopus: 2-s2.0-77958534057, ADS: 2010RuMaS..65..580G, RINTs: 20425476, MathSciNet: 2680130, zbMath: 1231.35199.
  50. P. Grinevich, A. Mironov, S. Novikov, New Reductions and Nonlinear Systems for 2D Schrodinger Operators, arXiv:1001.4300, ADS: 2010arXiv1001.4300G.
  51. V.M. Buchstaber, L.O. Chekhov, S.Yu. Dobrokhotov, S.M. Gusein-Zade, Yu.S. Ilyashenko, S.M. Natanzon, S.P. Novikov, G.I. Olshanski, A.K. Pogrebkov, O.K. Sheinman, S.B. Shlosman, M.A. Tsfasman, Igor Krichever, Mosc. Math. J., 10(4), 833–834 (2010), MathSciNet: 2791061.
  52. S.P. Novikov, Kachestvennaya teoriya dinamicheskikh sistem i sloenii v Moskovskoi matematicheskoi shkole pervoi poloviny 60-kh godov. (Posvyashchaetsya pamyati V. I. Arnol’da), Uspekhi mat. nauk, 65:4(394), 201–207 (2010) [S.P. Novikov, Qualitative theory of dynamical systems and foliations in the Moscow school of mathematics in the first half of the 1960s (Dedicated to the memory of V.I. Arnold), Russ. Math. Surv., 65(4), 795-802 (2010)], WoS: 000284313300010, MathSciNet: 2759702, zbMath: 1205.01019.
  53. S.P. Novikov, Medali Fildsa, Uspekhi mat. nauk, 65:6(396), 200–203 (2010) [S. P. Novikov, Fields Medals, Russ. Math. Surveys, 65(6), 1199–1203 (2010)], ADS: 2010RuMaS..65.1199N, RINTs: 20423132, MathSciNet: -, zbMath: 1213.01044.
  54. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye konechnozonnye operatory i indefinitnye metriki, Uspekhi mat. nauk, 64:4(388), 45–72 (2009) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular finite-gap operators and indefinite metrics, Russ. Math. Surv., 64(4), 625-650 (2009)]; arXiv:0903.3976, WoS: 000275492400002, Scopus: 2-s2.0-77951202193, ADS: 2009RuMaS..64..625G, RINTs: 20425300, MathSciNet: 2583572, zbMath: 1180.35384.
  55. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (Eds.), Topological library. Part 2: Characteristic classes and smooth structures on manifolds, Hackensack, NJ: World Scientific. xiv, 261 pp. (2009). ISBN 978-981-283-686-1/hbk; ISBN 978-981-283-687-8/ebook [Series on Knot and Everything 44], Scopus: 2-s2.0-85116577597, RINTs: 47510644, MathSciNet: 2841271, zbMath: 1195.57004.
  56. S.P. Novikov, Solitons and geometry, Lezioni Fermiane. New York, NY: Cambridge University Press; Pisa: Accademia Nazionale dei Lincei, Scuola Normale Superiore. 58 pp. (2009). ISBN 978-0-521-09709-3/pbk (Reprint of the 1992 hardback ed.).
  57. S. P. Novikov, Homotopically equivalent smooth manifolds, In: Topological Library Part 2: Characteristic Classes and Smooth Structures on Manifolds, Ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 49-183 (2009) [Series on Knots and Everything: Volume 44], Scopus: 2-s2.0-85116572972, RINTs: 47511100.
  58. S.P. Novikov, Rational Pontrjagin classes. Homeomorphism and homotopy type of closed manifolds, In: Topological Library Part 2: Characteristic Classes and Smooth Structures on Manifolds, Ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 185-203 (2009) [Series on Knots and Everything: Volume 44], Scopus: 2-s2.0-85116514888, RINTs: 47510771, MathSciNet: -.
  59. S.P. Novikov, On manifolds with free abelian fundamental group and their applications (Pontrjagin classes, smooth structures, high-dimensional knots), In: Topological Library Part 2: Characteristic Classes and Smooth Structures on Manifolds, Ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 205-252 (2009) [Series on Knots and Everything: Volume 44], Scopus: 2-s2.0-85116573306, RINTs: 47511484.
  60. S.P. Novikov, Four Lectures: Discretization and Integrability. Discrete Spectral Symmetries, Lect. Notes Phys., 767, 119-138 (2009) [Integrability, ed A.V. Mikhailov, Springer, xiii, 339 pp., ISBN 978-3-540-88110-0], WoS: 000266821500004, Scopus: 2-s2.0-56349148935, ADS: 2009LNP...767..119N, RINTs: 14880313, MathSciNet: 2867548, zbMath: 1180.35488.
  61. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Kirillov, I. Krichever, S. Natanzon, S. Novikov, A. Sergeev, A. Sossinsky, M. Tsfasman, Oleg Sheinman, Moscow Math. J., 9(3), 723–724 (2009).
  62. S.M. Aldoshin, D.V. Anosov, G.G. Chernyi, V.N. Chubarikov, S.V. Emel’yanov, L.D. Faddeev, A.T. Fomenko, A.A. Gonchar, A.I. Grigor’ev, V.A. Il’in, M.P. Kirpichnikov, S.K. Korovin, M.V. Koval’chuk, V.V. Kozlov, A.B. Kurzhanskii, G.I. Marchuk, V.P. Maslov, E.I. Moiseev, S.M. Nikol’skii, S.P. Novikov, Yu.M. Okunev, Yu.S. Osipov, B.E. Paton, V.P. Skulachev, V.A. Tkachuk, E.P. Velikhov, Yu.I. Zhuravlev, Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday, Diff. uravneniya, 45(4), 451-461 (2009) [Differ. Equ. 45(4), 465-476 (2009)].
  63. A.Yu. Vesnin, S.K. Vodop’yanov, S.S. Kutateladze, S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Yurii Grigor’evich Reshetnyak (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 64:5(389), 185-188 (2009) [A.Yu. Vesnin, S.K. Vodop'yanov, S.S. Kutateladze, S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Yurii Grigor'evich Reshetnyak (on his 80th birthday), Russ. Math. Surv., 64(5), 961-965 (2009)].
  64. A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, C.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (8), 917-918 (2009) [A.V. Gurevich, E.A. Kuznetsov, G.A. Mesyats, A.V. Mikhailov, S.L. Musher, S.P. Novikov, A.M. Rubenchik, R.Z. Sagdeev, G.I. Smirnov, Ya.G. Sinai, A.N. Skrinskii, V.E. Fortov, Vladimir Evgen’evich Zakharov (on his 70th birthday), Phys.-Usp. 52(8), 863-864 (2009)].
  65. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, C.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179(10), 1143-1144 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday), Phys.-Usp. 52(10), 1079-1080 (2009)], WoS: 000274503800007, ADS: 2009PhyU...52.1079A, EDN: LKFGYX.
  66. S.P. Novikov, Preface, Topological Library - Part 2: Characteristic Classes and Smooth Structures on Manifolds, Ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov, pp. xi-xiv, World Scintific, 2009, ISBN: 978-981283687-8 [Series on Knots and Everything, Volume 44 (2009)], Scopus: 2-s2.0-85116600304, RINTs: 47510973.
  67. S.P. Novikov, O redaktsionnoi politike zhurnala “Uspekhi matematicheskikh nauk”/“Russian Mathematical Surveys” (UMN/RMS) v period sushchestvennykh izmenenii, Uspekhi mat. nauk, 64:5(389), 189–191 (2009) [S.P. Novikov, On the editorial policy of the journal Uspekhi Matematicheskikh Nauk in a period of substantial changes, Russ. Math. Surv., 64(5), 967-970 (2009)], WoS: 000276915500011, MathSciNet: 1552185, zbMath: 1183.01041.
  68. S.P. Novikov, Interv’yu, stat’i, vystupleniya, M. : Izd-vo MTsNMO, 2008. - 184 s., 5 l. il., portr. / Bukhshtaber V.M. (red.-sost.). - Spisok nauch. rabot S.P. Novikova : s. 172-184. - ISBN 978-5-94057-385-2.
  69. S.P. Novikov, Dynamical Systems and Differential Forms. Low Dimensional Hamiltonian Systems, Contemporary Mathematics 469, 271-287 (2008) [Burns, Keith (ed.) et al., Geometric and probabilistic structures in dynamics. Workshop on dynamical systems and related topics in honor of Michael Brin on the occasion of his 60th birthday, College Park, MD, USA, March 15-18, 2008. Providence, RI: AMS. ISBN 978-0-8218-4286-7]; math/0701461, WoS: 000260412000014, MathSciNet: 2478475, zbMath: 1156.58003.
  70. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Reality problems in the soliton theory, MSRI Publications, Vol. 55, 221-239 (2008) [Probability, Geometry and Integrable Systems. For Henry McKean's Seventy-Fifth Birthday. Ed. by M. Pinsky and B. Birnir. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, x+324 pp. ISBN-13: 978-0-521-89527-9]; nlin/0609063, MathSciNet: 2407599, zbMath: 1159.35061.
  71. S.P. Novikov, Lectures on Discrete Systems, University of Montreal, Canada, June 13–20, Proceedings of Workshop on the Discrete Systems and Symmetry, 2008.
  72. Yu.M. Berezanskii, V.P. Kotlyarov, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, F.S. Rofe-Beketov, A.M. Samoilenko, Ya.G. Sinai, E.Ya. Khruslov, M.V. Shcherbina, Leonid Andreevich Pastur (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 63:1(379), 190–191 (2008) [Yu.M. Berezanskii, V.P. Kotlyarov, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, F.S. Rofe-Beketov, A.M. Samoilenko, Ya.G.. Sinai, E.Ya. Khruslov, M.V. Shcherbina, Leonid Andreevich Pastur (to his 70th brithday), Russ. Math. Surv., 63(1), 197-199 (2008)].
  73. G.S. Golitsyn, R.A. Minlos, S.P. Novikov, V.M. Tikhomirov, M.I. Fortus, Akiva Moiseevich Yaglom (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 63:2(380), 153–156 (2008) [G.S. Golitsin, R.A. Minlos, S.P. Novikov, V.M. Tikhomirov, M.I. Fortus, Akiva Moiseevich Yaglom (Obituary), Russ. Math. Surv., 63(2), 351-355 (2008)].
  74. Yu.M. Berezanskii, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, L.A. Pastur, F.S. Rofe-Beketov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, E.Ya. Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 63:4(382), 175–176 (2008) [Yu M. Berezanskii, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, S.P. Novikov, L.A. Pastur, F.S. Rofe-Beketov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, E.Ya. Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner (obituary), Russ. Math. Surv., 63(4), 771-772 (2008)].
  75. V.A. Aleksandrov, Yu.A. Aminov, V.M. Bukhshtaber, V.A. Vasil’ev, N.P. Dolbilin, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, V.A. Sadovnichii, V.T. Fomenko, Idzhad Khakovich Sabitov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 63:6(384), 183-186 (2008) [V.A. Aleksandrov, Yu.A. Aminov, V.M Buchstaber, V.A. Vassiliev, N.P. Dolbilin, S.P. Novikov, Yu.G Reshetnyak, V.A. Sadovnichii, V.T. Fomenko, Idzhad Khakovich Sabitov (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 63(6), 1173-1177 (2008)].
  76. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (Eds.), Topological library. Part 1: Cobordisms and their applications, Hackensack, NJ: World Scientific. xiv, 369 pp. (2007). ISBN 978-981-270-559-4/hbk, ISBN 978-981-4475-95-2/ebook [Series on Knots and Everything, Vol. 39], Scopus: 2-s2.0-85115917984, RINTs: 47105743, MathSciNet: 2334179, zbMath: 1121.55003.
  77. V.M.Buchstaber, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, Formal groups and their role in algebraic topology approach, In: Topological Library Part 1: Cobordisms and Their Applications, ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 293-321 (2007) [Series on Knots and Everything: Volume 39].
  78. S.P. Novikov, Homotopy properties of Thom complexes, In: Topological Library Part 1: Cobordisms and Their Applications, ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 211-250 (2007) [Series on Knots and Everything: Volume 39].
  79. V.M.Buchstaber, S.P. Novikov, Formal groups, power systems and Adams operationsI, In: Topological Library Part 1: Cobordisms and Their Applications, ed. by S.P. Novikov and I.A. Taimanov. World Scientific, p. 323-365 (2007) [Series on Knots and Everything: Volume 39].
  80. S.P. Novikov, Novyi diskretnyi variant kompleksnogo analiza, Lektsii letnei shkoly "Sovremennaya matematika", Dubna, 22 iyulya 2007 g.
  81. S.P. Novikov, Discrete systems and complex analysis, Mezhdunarodnaya konferentsiya "Analiz i osobennosti", posvyashchennaya 70-letiyu Vladimira Igorevicha Arnol’da, g. Moskva, 20 avgusta 2007 g.
  82. S.P. Novikov, Graphs, complete integrability and discrete complex analysis, Mezhdunarodnyi matematicheskii kongress, posvyashchennyi 300-letiyu so dnya rozhdeniya Leonarda Eilera - Eilerovskii festival’, g. Sankt-Peterburg 12 iyunya 2007 g.
  83. D.V. Anosov, C.I. Bezuglyi, A.M. Vershik, S.L. Gefter, A.I. Danilenko, R.S. Ismagilov, V.A. Marchenko, N.I. Nessonov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, S.D. Sinel’shchikov, A.M. Stepin, Valentin Yakovlevich Golodets (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 62:6(378), 191–192 (2007) [D.V. Anosov, S.I. Bezuglyĭ, A.M. Vershik, S.L. Gefter, A.I. Danilenko, R.S. Ismagilov, V.A. Marchenko, N.I. Nessonov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, S.D. Sinel’shchikov, A.M. Stepin, Valentin Yakovlevich Golodets (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 62(6), 1231-1232 (2007)].
  84. P.D. Bikel, I.A. Ibragimov, Ya.Yu. Nikitin, S.P. Novikov, S.R. Rao, L.A. Shepp, Abram Meerovich Kagan (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 62:6(378), 198–200 (2007) [P.J. Bickel, I.A. Ibragimov, Ya.Yu. Nikitin, S.P. Novikov, C.R. Rao, L.A. Shepp, Abram Meerovich Kagan (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv. 62(6), 1239-1242 (2007)].
  85. S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Modern Geometric Structures and Fields, AMS, 2006, xx+633 pp., ISBN-10: 0-8218-3929-2, ISBN-13: 978-0-8218-3929-4 [Graduate Studies in Mathematics, Vol. 71], MathSciNet: 2264644, zbMath: 1108.53001.
  86. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Topology, Quasiperiodic Functions and the Transport Phenomena, Springer Series in Solid-State Sciences, 150, 31-59 (2005) [Topology in Condensed Matter. Papers based on the presentation at the 3-month seminar programm `Topology in condensed matter', Dresden, Germany, May 8 - July 31, 2002. Ed. M.I. Monastyrsky. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-23406-3; ISBN 978-3-540-23406-7]; cond-mat/0312710, WoS: 000234602600002, Scopus: 2-s2.0-85114791307, ADS: 2006tcm..book...31M, RINTs: 47034220, MathSciNet: 2208870, zbMath: 1161.82367.
  87. V.I. Arnol’d, V.M. Buchstaber, Yu.S. Ilyashenko, M.E. Kazarian, A.G. Khovanskii, S.K. Lando, S.P. Novikov, A.B. Sossinski, M.A. Tsfasman, Victor A. Vassiliev, Moscow Math. J., 6(1), 1–3 (2006).
  88. V.I. Arnol’d, L.R. Volevich, A.A. Gonchar, S.S. Demidov, M.I. Zelikin, Yu.S. Il’yashenko, G.G. Magaril-Il’yaev, A.V. Mikhalyov, S.P. Novikov, I.V. Yashchenko, Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 61:1(367), 187–190 (2006) [V.I. Arnol’d, L.R. Volevich, A.A. Gonchar, S.S. Demidov, M.I. Zelikin, Yu.S. Il’yashenko, G.G. Magaril-Il’yaev, A.V. Mikhalev, S.P. Novikov, I.V. Yaschenko, Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 61(1), 189-192 (2006)].
  89. E.L. Akim, V.I. Arnol’d, V.V. Beletskii, I.G. Goryacheva, V.F. Zhuravlev, D.M. Klimov, V.V. Kozlov, O.B. Lupanov, S.P. Novikov, Yu.P. Popov, V.V. Rumyantsev, F.L. Chernous’ko, G.G. Chernyi, T.M. Eneev, Dmitrii Evgen’evich Okhotsimskii (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 61:3(369), 157–160 (2006) [Russ. Math. Surv., 61(3), 545-549 (2006)].
  90. L.D. Beklemishev, I.G. Lysyonok, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, M.R. Pentus, A.A. Razborov, A.L. Semyonov, V.A. Uspenskii, Sergei Ivanovich Adyan (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 61:3(369), 179–191 (2006) [Russ. Math. Surv., 61(3), 575–588 (2006)].
  91. S.P. Novikov, Vtoraya polovina XX veka i ee itog: krizis fiziko-matematicheskogo soobshchestva v Rossii i na Zapade, Vestnik DVO RAN, №4(128), 3-22 (2006), RINTs: 9481692.
  92. S.P. Novikov, Topology of Generic Hamiltonian Foliations on Riemann Surfaces, Moscow Math. J., 5(3), 633-667 (2005); math/0505342, WoS: 000208595500009, ADS: 2005math......5342N, MathSciNet: 2241815, zbMath: 1109.37036.
  93. S.P. Novikov, Ob ekzoticheskikh gomologiyakh, ne zavisyashchikh ot metriki, Tr. MIAN, 251 (Nelineinaya dinamika, Sbornik statei), 215–222 (2005) [S.P. Novikov, On metric-independent exotic homology, Proc. Steklov Inst. Math., 251, 206-212 (2005)]; math/0403452, ADS: 2004math......3452N, MathSciNet: 2234383, zbMath: 1119.58003.
  94. I.A. Dynnikov, S.P. Novikov, Topologiya kvaziperiodicheskikh funktsii na ploskosti, Uspekhi mat. nauk, 60:1(361), 3-28 (2005) [I.A. Dynnikov, S.P. Novikov, Topology of quasi-periodic functions on the plane, Russ. Math. Surv., 60(1), 1-26 (2005)]; math/0410464, WoS: 000229893400001, Scopus: 2-s2.0-20444499701, ADS: 2005RuMaS..60....1D, RINTs: 14631861, MathSciNet: 2145658, zbMath: 1148.37043.
  95. S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Sovremennye geometricheskie struktury i polya, M. : Izd-vo MTsNMO, 2005. - 580 s. : il. - Bibliogr. : s. 570-572. Predm. ukaz. : s. 573-580. - ISBN 5-94057-102-6.
  96. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (red.), Kharakteristicheskie klassy i gladkie struktury na mnogoobraziyakh : Sbornik, M.; Izhevsk : In-t komp’yuter. issled., 2005. - 399 s. : il. - (Topologicheskaya biblioteka; T. 2). - ISBN 5-93972-390-X.
  97. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (red.), Kobordizmy i ikh prilozheniya : Sbornik, M.; Izhevsk : In-t komp’yuter. issled., 2005. - 503 s. - (Topologicheskaya biblioteka; T. 1 ). - ISBN 5-93972-389-6.
  98. S.P. Novikov, I.A. Taimanov (red.), Topologicheskaya biblioteka. Tom 3. Spektral’nye posledovatel’nosti v topologii., M.; Izhevsk : In-t komp’yuter. issled., 2005. - 632 s. ISBN: 5-93972-484-1.
  99. S.P. Novikov, The Schrödinger equation and symplectic geometry, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 321, 203-210 (2005) [Surveys in modern mathematics. Ed. by V. Maslov and Yu. Ilyashenko. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005. xii+348 pp. ISBN: 0-521-54793-8], MathSciNet: 2166927, zbMath: 1125.81302.
  100. S.P. Novikov, Topology of Foliations given by the real part of holomorphic 1-forms, math/0501338, ADS: 2005math......1338N.
  101. V.V. Beletskii, A.D. Bryuno, V.V. Kozlov, V.A. Kondrat’ev, V.P. Maslov, M.L. Nechaevskii, S.P. Novikov, S.Yu. Popov, N.Kh. Rozov, Yu.E. Senitskii, K 70-letiyu L.M. Berkovicha, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta, 6 (40), 5-35 (2005), RINTs: 9170465.
  102. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Dynamical Systems, Topology, and Conductivity in Normal Metals, J. Stat. Phys., 115(1-2), 31-46 (2004); cond-mat/0312708, WoS: 000220250600005, Scopus: 2-s2.0-3543008379, ADS: 2004JSP...115...31M, RINTs: 13459820, MathSciNet: 2070088, zbMath: 1157.82403.
  103. S. P. Novikov, Topologiya v XX veke: vzglyad iznutri, Uspekhi mat. nauk, 59:5(359), 3–28 (2004) [S.P. Novikov, Topology in the 20th century: a view from the inside, Russ. Math. Surv., 59(5), 803–829 (2004)], WoS: 000227131700001, Scopus: 2-s2.0-14644414120, ADS: 2004RuMaS..59..803N, RINTs: 13445868, MathSciNet: 2125926, zbMath: 1068.01008.
  104. B. A. Dubrovin, I. M. Krichever, S. P. Novikov, Topological and algebraic geometry methods in contemporary mathematical physics, Cambridge Scientific Publishers, Cambridge, 2004 , iv+139 pp. ISBN: 1-904868-30-4 [Classic Reviews in Mathematics and Mathematical Physics, 2], MathSciNet: 2187099, zbMath: 1107.37003.
  105. S.P. Novikov, V.A. Rokhlin (Eds.), Topology. II. Homotopy and homology. Classical manifolds, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 24. Springer-Verlag, Berlin, 2004. viii+257 pp. ISBN: 3-540-51996-3.
  106. S.P. Novikov, Algebraicheskaya topologiya, M.: MIAN, 2004, 46 s. [Sovr. problemy matematiki, vyp. 4, ISBN 5-98419-005-2].
  107. S.P. Novikov, Diskretnye svyaznosti i raznostnye lineinye uravneniya, Tr. MIAN, 247 (Geometricheskaya topologiya i teoriya mnozhestv, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya professora Lyudmily Vsevolodovny Keldysh), 186–201 (2004) [S.P. Novikov, Discrete connections and difference linear equations, Proc. Steklov Inst. Math., 247, 168–183 (2004)].
  108. S.P. Novikov, Discrete connections on simplicial manifolds, Doklad na Mezhd. konf. "Geometricheskaya topologiya, diskretnaya geometriya i teoriya mnozhestv", posv. 100-letiyu so dnya rozhdeniya L. V. Keldysh (Moskva, MIAN, 24–28 avgusta 2004 g.).
  109. S. Novikov, On the Metric Independent Exotic Homology, math/0403452, ADS: 2004math......3452N.
  110. V. I. Arnol’d, M. Sh. Birman, A. M. Vershik, M. I. Vishik, I. M. Gel’fand, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, S. P. Novikov, G. A. Seryogin, Ya. G. Sinai, M. Z. Solomyak, V. A. Solonnikov, N. N. Ural’tseva, L. D. Faddeev, Ol’ga Aleksandrovna Ladyzhenskaya (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 59:3(357), 151–152 (2004) [V.I. Arnol’d, M.Sh. Birman, A.M. Vershik, M.I. Vishik, I.M. Gel’fand, I.A. Ibragimov, V.P. Maslov, S.P. Novikov, G.A. Seregin, Ya.G. Sinai, M. Z. Solomyak, V.A. Solonnikov, N.N. Ural’tseva, L.D. Faddeev, Olga Aleksandrovna Ladyzhenskaya (obituary), Russ. Math. Surv., 59(3), 553–555 (2004)].
  111. S. Varadan, A. D. Venttsel’, E. B. Dynkin, S. A. Molchanov, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, I. M. Sonin, D. Struk, Mark Iosifovich Freidlin, Uspekhi mat. nauk, 59:3(357), 185–188 (2004) [S.R. S. Varadhan, A.D. Wentzell, E.B. Dynkin, S.A. Molchanov, S. P. Novikov, Ya.G. Sinai, I.M. Sonin, D.W. Stroock, Mark Iosifovich Freidlin, Russ. Math. Surv., 59(3), 593–597 (2004)].
  112. V.A. Marchenko, S.P. Novikov, I.V. Ostrovskii, M.I. Ostrovskii, L.A. Pastur, A.N. Plichko, M.M. Popov, S.L. Troyanskii, V.P. Fonf, E.Ya. Khruslov, Mikhail Iosifovich Kadets (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 59:5(359), 183–185 (2004) [V.A. Marchenko, S.P. Novikov, I.V. Ostrovskii, M.I. Ostrovskii, L.A. Pastur, A.N. Plichko, M.M. Popov, S.L. Troyanskii, V.P. Fonf, E.Ya. Khruslov, Mikhail Iosifovich Kadets (on his 80th birthday), Russ. Math. Surv., 59(5), 1001–1004 (2004)].
  113. S.P. Novikov, The second half of the 20th century and its conclusion: Crisis in the physics and mathematics community in Russia and in the West, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 212, 1-24 (2004) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics, Edited by: V. M. Buchstaber and I. M. Krichever, AMS, 2004; 324 pp; ISBN-10: 0-8218-3613-7 ISBN-13: 978-0-8218-3613-2], MathSciNet: 2070046, zbMath: 1062.01016.
  114. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Quasiperiodic functions and dynamical systems in quantum solid state physics, Bull. Braz. Math. Soc. (Bol. Soc. Bras. Mat., Nova Sér.), 34(1), 171-210 (2003); math-ph/0301033, WoS: 000183424800007, Scopus: 2-s2.0-0038309287, ADS: 2003math.ph...1033M, RINTs: 13423774, MathSciNet: 1993043, zbMath: 1035.37045.
  115. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Topological Charge of the real periodic finite-gap Sine-Gordon solutions, Commun. Pure Appl. Math., 56 (7), 956-978 (2003); math-ph/0111039, WoS: 000183387300008, Scopus: 2-s2.0-2442498476, ADS: 2001math.ph..11039G, InSpire: 567014, RINTs: 13427251, MathSciNet: 1990483, zbMath: 1044.35071.
  116. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Topological phenomena in the real periodic sine-Gordon theory, J. Math. Phys., 44 (8), 3174-3184 (2003); math-ph/0303039, WoS: 000184305200003, Scopus: 2-s2.0-0041728686, ADS: 2003JMP....44.3174G, InSpire: 625497, RINTs: 13427251, MathSciNet: 2006747, zbMath: 1062.35114.
  117. I.A. Dynnikov, S.P. Novikov, Geometry of the Triangle Equation on Two-Manifolds, Moscow Math. J., 3(2), 419-438 (2003); math-ph/0208041, WoS: 000208594200006, ADS: 2002math.ph...8041D, RINTs: 8379149, MathSciNet: 2025267, zbMath: 1046.39016.
  118. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Dvumerizovannaya tsepochka Toda, kommutiruyushchie raznostnye operatory i golomorfnye rassloeniya, Uspekhi mat. nauk, 58:3(351), 51-88 (2003) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Two-dimensionalized Toda lattice, commuting difference operators, and holomorphic vector bundles, Russ. Math. Surv., 58(3), 473-510 (2003)]; math-ph/0308019, WoS: 000186019600002, Scopus: 2-s2.0-0242350979, ADS: 2003RuMaS..58..473K, InSpire: 626252, MathSciNet: 1998774, zbMath: 1060.37068.
  119. S.P. Novikov, Discrete connections on the triangulated manifolds and difference linear equations, math-ph/0303035, ADS: 2003math.ph...3035N.
  120. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, Dynamical systems, topology, and conductivity in normal metals, cond-mat/0304471, ADS: 2003cond.mat..4471M.
  121. Yu.S. Ilyashenko, I.M. Krichever, S.P. Novikov, M.A. Tsfasman, V.A. Vassiliev, Victor Buchstaber, Moscow Math. J., 3(1), 257 (2003).
  122. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol’skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, Vasilii Sergeevich Vladimirov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 58:1(349), 199–207 (2003) [A.A. Bolibrukh, A.A. Gonchar, I.V. Volovich, V.G. Kadishevskii, A.A. Logunov, G.I. Marchuk, E.F. Mishchenko, S.M. Nikol’skii, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, L.D. Faddeev, D.V. Shirkov, Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday), Russ. Math. Surv., 58(1), 199-207 (2003)].
  123. A.A. Bolibrukh, A.P. Veselov, A.B. Zhizhchenko, I.M. Krichever, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, T.E. Panov, Yu.M. Smirnov, Viktor Matveevich Bukhshtaber (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 58:3(351), 199–206 (2003) [A.A. Bolibrukh, A.P. Veselov, A.B. Zhizhchenko, I.M. Krichever, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, T.E. Panov, Yu.M. Smirnov, Viktor Matveevich Buchstaber (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 58(3), 627-635 (2003)].
  124. D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, V.M. Bukhshtaber, V.A. Golubeva, A.A. Gonchar, A.B. Zhizhchenko, Yu.S. Il’yashenko, V.V. Kozlov, S.P. Konovalov, L.D. Kudryavtsev, V.P. Leksin, O.B. Lupanov, A.A. Mal’tsev, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, M.M. Postnikov, V.A. Sadovnichii, A.G. Sergeev, L.D. Faddeev, A.V. Chernavskii, Andrei Andreevich Bolibrukh (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 58:6(354), 139–142 (2003) [D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, V.M. Bukhshtaber, V.A. Golubeva, A.A. Gonchar, A.B. Zhizhchenko, Yu.S. Il’yashenko, V.V. Kozlov, S.P. Konovalov, L.D. Kudryavtsev, V.P. Leksin, O.B. Lupanov, A.A. Mal’tsev, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, M.M. Postnikov, V.A. Sadovnichii, A.G. Sergeev, L.D. Faddeev, A.V. Chernavskii, Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary), Russ. Math. Surv., 58(6), 1185–1189 (2003)].
  125. S.P. Novikov, On the exotic De-Rham cohomology. Perturbation theory as a spectral sequence, math-ph/0201019, ADS: 2002math.ph...1019N, InSpire: 581826.
  126. A. A. Bolibrukh, A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. G. Sergeev, P. L. Ul’yanov, L. D. Faddeev, E. M. Chirka, Andrei Aleksandrovich Gonchar (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 57:1(343), 185–190 (2002) [A.A. Bolibrukh, A.G. Vitushkin, V.S. Vladimirov, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.G. Sergeev, P.L. Ul’yanov, L.D. Faddeev, E.M. Chirka, Andrei Aleksandrovich Gonchar (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 57(1), 191-198 (2002)].
  127. D. V. Anosov, V. L. Ginzburg, A. B. Zhizhchenko, M. I. Monastyrskii, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, M. A. Solov’ev, Naum Natanovich Meiman (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 57:2(344), 179–184 (2002) [D.V. Anosov, V.L. Ginzburg, A.B. Zhizhchenko, M.I. Monastyrskii, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, M.A. Solov’ev, Naum Natanovich Meiman (obituary), Russ. Math. Surv., 57(2), 399–405 (2002)].
  128. V. M. Bukhshtaber, A. V. Zarelua, A. A  Mal’tsev, E. F. Mishchenko, E. A. Morozova, S. P. Novikov, V. I. Ponomarev, M. M. Postnikov, E. G. Sklyarenko, V. V. Fedorchuk, Yurii Mikhailovich Smirnov (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 57:2(344), 203–207 (2002) [V.M. Bukhshtaber, A.V. Zarelua, A.A. Mal’tsev, E.F. Mishchenko, E.A. Morozova, S.P. Novikov, V.I. Ponomarev, M.M. Postnikov, E.G. Sklyarenko, V.V. Fedorchuk, Yurii Mikhailovich Smirnov (on his 80th birthday), Russ. Math. Surv., 57(2), 431-436 (2002)].
  129. S.P. Novikov, Vtoraya polovina XX veka i ee itog: krizis fiziko-matematicheskogo soobshchestva v Rossii i na Zapade, Istoriko-matematicheskie issledovaniya (2 seriya), Vyp. 7(42), 326–356 (2002) [S.P. Novikov, The second half of the 20th century and its results: the crisis of the society of physicists and mathematicians in Russia and in the West, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 212, Geometry, topology, and mathematical physics, 1–24 (2004)], MathSciNet: 1960272, zbMath: 1034.01017.
  130. A.Ya. Maltsev, S.P. Novikov, On the local systems Hamiltonian in the weakly non-local Poisson brackets, Physica D 156 (1-2), 53-80 (2001); nlin/0006030, WoS: 000169908300004, Scopus: 2-s2.0-0035427139, ADS: 2001PhyD..156...53M, RINTs: 20867258, MathSciNet: 1855607, zbMath: 0991.37041.
  131. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Veshchestvennye konechnozonnye resheniya uravneniya Sine-Gordon: formula dlya topologicheskogo zaryada, Uspekhi mat. nauk, 56:5(341), 181-182 (2001) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Real finite-zone solutions of the sine-Gordon equation: a formula for the topological charge, Russ. Math. Surv., 56(5), 980-981 (2001)], WoS: 000173791600006, Scopus: 2-s2.0-0035565096, ADS: 2001RuMaS..56..980G, RINTs: -, MathSciNet: 1892565, zbMath: 1057.37066.
  132. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integrable systems. I, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 4, 177-332 (2001) [Dynamical systems. IV. Symplectic geometry and its applications. Springer-Verlag, Berlin, 2001. vi+336 pp. ISBN: 3-540-62635-2], MathSciNet: 1866633.
  133. S.P. Novikov, A Note on the Real Fermionic and Bosonic quadratic forms: Their Diagonalization and Topological Interpreation, math-ph/0110032, ADS: 2001math.ph..10032N, InSpire: 565198.
  134. S. V. Astashkin, S. M. Nikol’skii, S. P. Novikov, Evgenii Mikhailovich Semenov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 56:6(342), 171–175 (2001) [S.V. Astashkin, S.M. Nikol’skii, S.Ya. Novikov, Evgenii Mikhailovich Semenov (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 56(6), 1193–1198 (2001)].
  135. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i raznostnye skalyarnye operatory: odnotochechnye konstruktsii, Uspekhi mat. nauk, 55:1(331), 187-188 (2000) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and scalar difference operators: one-point constructions, Russ. Math. Surv., 55(1), 180-181 (2000)]; math-ph/0004008, WoS: 000088114800011, Scopus: 2-s2.0-0034389416, ADS: 2000RuMaS..55..180K, RINTs: -, MathSciNet: 1751828, zbMath: 1101.14315.
  136. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i kommutiruyushchie raznostnye operatory. Dvukhtochechnye konstruktsii, Uspekhi mat. nauk, 55:3(333), 181–182 (2000) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and commuting difference operators. Two-point constructions, Russ. Math. Surv., 55(3), 586–588 (2000)], WoS: 000165519900015, Scopus: 2-s2.0-0034355534, ADS: 2000RuMaS..55..586K, MathSciNet: 1777362, zbMath: 0978.35066.
  137. B. I. Botvinnik, V. M. Bukhshtaber, S. P. Novikov, S. A. Yuzvinskii, Algebraicheskie aspekty teorii umnozhenii v kompleksnykh kobordizmakh, Uspekhi mat. nauk, 55:4(334), 5-24 (2000) [B.I. Botvinnik, V.M. Buchstaber, S.P. Novikov, S.A. Yuzvinsky, Algebraic aspects of the theory of multiplications in complex cobordism theory, Russ. Math. Surv., 55(4), 613-633 (2000)]; math/0103066, WoS: 000167387200002, Scopus: 2-s2.0-0034562919, ADS: 2000RuMaS..55..613B, MathSciNet: 1786728, zbMath: 0971.57038.
  138. B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Geometria moderna. Metodos y aplicaciones. T. 1 : Geometria de los superficies, de los grupos de transformaciones y de los campos, Moscu : Editorial URSS, 2000 - 335 s. : il. - ISBN 5-8360-0043-3.
  139. S.P. Novikov, Surgery in the 1960s, Annals of Mathematics Studies, 145, 31-39 (2000) [Surveys on surgery theory. Vol. 1. Papers dedicated to C.T.C. Wall. Edited by S. Cappell, A. Ranicki and J.S Rosenberg. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000. viii+439 pp. ISBN: 0-691-04937-8; 0-691-04938-6], MathSciNet: 1747529, zbMath: -.
  140. S.P. Novikov, 1. Classical and modern topology 2. Topological phenomena in real world physics, Geometric And Functional Analysis,  Spec. Issue «GAFA 2000. Visions in mathematics — Towards 2000», Part 1, p.406-424. (Ed. by Alon, N. et al. Basel: Birkhäuser) (2000); math-ph/0004012, WoS: 000168273400016, ADS: 2000math.ph...4012N, MathSciNet: 1826261, zbMath: 1122.01332.
  141. Yu.M. Brezanskii, S.G. Gindikin, S.S. Kutateladze, P.A. Kuchment, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, S.A. Sklyadnev, V.M. Tikhomirov, Selim Grigor’evich Krein (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 55:2(332), 125–126 (2000) [Yu.M. Berezanskii, S.G. Gindikin, S.S. Kutateladze, P.A. Kuchment, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, E.M. Semenov, S.A. Sklyadnev, V.M. Tikhomirov, Selim Grigor'evich Krein (obituary), Russ. Math. Surv., 55(2), 327-328 (2000)].
  142. S.I. Adyan, E.I. Zel’manov, G.A. Margulis, S.P. Novikov, A.S. Rapinchuk, L.D. Faddeev, V.I. Yanchevskii, Vladimir Petrovich Platonov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 55:3(333), 197–204 (2000)) [S.I. Adian, L.D. Faddeev, G.A. Margulis, S.P. Novikov, A.S. Rapinchuk, V.I. Yanchevskii, E.I. Zel'manov, Vladimir Petrovich Platonov (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 55(3), 601-610 (2000)].
  143. S. P. Novikov, V. V. Sazonov, L. D. Faddeev, Yurii Vasil’evich Prokhorov (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 55:5(335), 187–190 (2000) [S.P. Novikov, V.V. Sazonov, L.D. Faddeev, Yurii Vasil'evich Prokhorov (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 55(5), 1009–1013 (2000)], ADS: 2000RuMaS..55.1009N.
  144. S. P. Novikov, Psevdoistoriya i psevdomatematika: fantastika v nashei zhizni, Uspekhi mat. nauk, 55:2(332), 159-161 (2000) [S.P. Novikov, Pseudohistory and pseudomathematics: fantasy in our life, Russ. Math. Surv., 55(2), 365-368 (2000)], WoS: 000089971300021, Scopus: -, ADS: 2000RuMaS..55..365N, zbMath: 0960.01039.
  145. I. Krichever, S.P. Novikov, Periodic and almost-periodic potentials in inverse problems, Inverse Problems, 15(6), R117-R144 (1999); math-ph/0003004, WoS: 000084277100001, Scopus: 2-s2.0-4243958179, ADS: 1999InvPr..15R.117K, RINTs: 13316467, MathSciNet: 1733206, zbMath: 0958.35122.
  146. S. P. Novikov, A. S. Shvarts, Diskretnye lagranzhevy sistemy na grafakh. Simplekto-topologicheskie svoistva, Uspekhi mat. nauk, 54:1(325), 257–258 (1999) [S.P. Novikov, A.S. Shvarts, Discrete Lagrangian systems on graphs. Symplectic-topological properties, Russ. Math. Surv., 54(1), 258–259 (1999)]; math-ph/0004011, WoS: 000082670200013, Scopus: 2-s2.0-0000854958, ADS: 1999RuMaS..54..258N, MathSciNet: 1706803, zbMath: 0952.37011.
  147. S. P. Novikov, Urovni kvaziperiodicheskikh funktsii na ploskosti i gamil’tonovy sistemy, Uspekhi mat. nauk, 54:5(329), 147–148 (1999) [S.P. Novikov, Levels of quasiperiodic functions on a plane, and Hamiltonian systems, Russ. Math. Surv., 54(5), 1031-1032 (1999)]; math-ph/9909032, WoS: 000086693000011, Scopus: 2-s2.0-0033266434, ADS: 1999math.ph...9032N, InSpire: 514022, RINTs: 13987518, MathSciNet: 1741664, zbMath: 0984.37061.
  148. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Trekhvalentnye grafy i solitony, Uspekhi mat. nauk, 54:6(330), 149-150 (1999) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Trivalent graphs and solitons, Russ. Math. Surv., 54(6), 1248–1249 (1999)]; math-ph/0004009, WoS: 000087436000011, Scopus: 2-s2.0-0033264963, ADS: 1999RuMaS..54.1248K, RINTs: -, MathSciNet: 1744660, zbMath: 0981.37023.
  149. S.P. Novikov, Schrödinger operators on graphs and symplectic geometry, Fields Inst. Commun., 24, 397-413 (1999) [The Arnoldfest: Proc. Conf. in Honour of V. I. Arnold for his sixtieth birthday held in Toronto, ON, June 15–21, 1997. Ed. by E. Bierstone, B. Khesin, A. Khovanskii and J.E. Marsden. AMS, Providence, RI, 1999. xviii+555 pp. ISBN: 0-8218-0945-8].
  150. S.P. Novikov, Diskretnyi operator Shryodingera, Tr. MIAN, 224 [Algebra. Topologiya. Differentsial’nye uravneniya i ikh prilozheniya, Sb. statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya ak. L.S. Pontryagina], 275–290 (1999) [S.P. Novikov, The discrete Schrödinger operator, Proc. Steklov Inst. Math., 224, 250–265 (1999)].
  151. P. Z. Agranovich, A. A. Gol’dberg, V. P. Gurarii, V. A. Marchenko, S. P. Novikov, I. V. Ostrovskii, L. A. Pastur, A. Yu. Rashkovskii, S. Yu. Favorov, E. Ya. Khruslov, Lev Isaakovich Ronkin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 54:3(327), 147–148 (1999) [P.Z. Agranovich, S.Yu. Favorov, A.A. Gol'dberg, V.P. Gurarii, V.A. Marchenko, S.P. Novikov, I.V. Ostrovskii, L.A. Pastur, A.Yu. Rashkovskii, E.Ya. Khruslov, Lev Isaakovich Ronkin (obituary), Russ. Math. Surv., 54(3), 619–621 (1999)].
  152. A.D. Aleksandrov, A.A. Borisenko, V.A. Zalgaller, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, A.D. Milka, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, I.V. Skrypnik, E.Ya. Khruslov, Aleksei Vasil’evich Pogorelov (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 54:4(328), 188–190 (1999) [A.D. Aleksandrov, A.A. Borisenko, V.A. Zalgaller, V.A. Marchenko, K.V. Maslov, A.D. Milka, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, I.V. Skrypnik, E.Ya. Khruslov, Aleksei Vasil'evich Pogorelov (on his 80th birthday), Russ. Math. Surv., 54(4), 869-872 (1999)].
  153. Yu.F. Borisov, V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.V. Prokhorov, Yu.G. Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 54:5(329), 143–146 (1999) [Yu.F. Borisov, V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.V. Prokhorov, Yu.G. Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (obituary), Russ. Math. Surv., 54(5), 1015–1018 (1999)].
  154. A. D. Aleksandrov, S. S. Kutateladze, S. P. Novikov, Yurii Grigor’evich Reshetnyak (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 54:5(329), 191–196 (1999) [A.D. Aleksandrov, S.S. Kutateladye, S.P. Novikov, Yurii Grigor'evich Reshetnyak (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 54(5), 1069-1075 (1999)].
  155. A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, C.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen’evich Zakharov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169(10), 1161-1162 (1999) [A.A. Galeev, E.A. Kuznetsov, A.V. Mikhailov, Yu.E. Nesterikhin, S.P. Novikov, R.Z. Sagdeev, Ya.G. Sinai, G.I. Smirnov, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, B.V. Chirikov, A.B. Shabat, Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his sixtieth birthday), Phys. Usp. 42(10), 1063-1064 (1999)], WoS: 000083688700009, ADS: 1999PhyU...42.1063G.
  156. S. Novikov, Discrete Schrödinger operators and topology, Asian J. Math., 2(4), 921-933 (1998); math-ph/9903025, ADS: 1999math.ph...3025N, MathSciNet: 1734133, zbMath: 0991.47016.
  157. C.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Topologicheskie yavleniya v normal’nykh metallakh, Uspekhi fiz. nauk, 168 (3), 249-258 (1998) [S.P. Novikov, A.Y. Mal’tsev, Topological phenomena in normal metals, Physics-Uspekhi 41 (3), 231-239 (1998)]; cond-mat/9709007, WoS: 000073306100001, Scopus: 2-s2.0-54649084927, ADS: 1998PhyU...41..231N, RINTs: 13298035, zbMath: arXiv:cond-mat/9709007.
  158. N.A. Bobylev, E.A. Gorin, A.Yu. Ishlinskii, S.P. Novikov, V.M. Tikhomirov, Mark Aleksandrovich Krasnosel’skii (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 53:1(319), 199–201 (1998) [N.A. Bobylev, E.A. Gorin, A.Yu. Ishlinskii, S.P. Novikov, V.M. Tikhomirov, Mark Aleksandrovich Krasnosel'skii (obituary), Russ. Math. Surv., 53(1), 195–198 (1998)].
  159. D.V. Anosov, P.M. Akhmet’ev, A.A. Bolibrukh, V.M. Bukhshtaber, V.A. Kolosov, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, V.A. Smirnov, A.V. Chernavskii, Mikhail Mikhailovich Postnikov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 53:2(320), 183–184 (1998) [P.M. Akhmet'ev, D.V. Anosov, A.A. Bolibrukh V.M. Bukhshtaber, A.V. Chernavskii, V.A. Kolosov A.A. Mal'tsev, S.P. Novikov, V.A. Smirnov, Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 70th birthday), Russ. Math. Surv., 53(2), 431–433 (1998)].
  160. V. M. Bukhshtaber, S. P. Novikov, Istoriya premii im. N. I. Lobachevskogo (k 100-letiyu pervogo prisuzhdeniya v 1897 g.), Uspekhi mat. nauk, 53:1(319), 235–238 (1998) [V.M. Bukhshtaber, S.P. Novikov, History of the Lobachevskii Prize (on the centenary of the first awarding in 1897), Russ. Math. Surv., 53(1), 237–241 (1998)].
  161. S.P. Novikov, Algebraicheskie svoistva dvumernykh raznostnykh operatorov, Uspekhi mat. nauk, 52:1(313), 225–226 (1997) [S.P. Novikov, Algebraic properties of two-dimensional difference operators, Russ. Math. Surv., 52(1), 226-227 (1997)].
  162. S. P. Novikov, I. A. Dynnikov, Diskretnye spektral’nye simmetrii malomernykh differentsial’nykh operatorov i raznostnykh operatorov na pravil’nykh reshetkakh i dvumernykh mnogoobraziyakh, Uspekhi mat. nauk, 52:5(317), 175–234 (1997) [S.P. Novikov, I.A. Dynnikov, Discrete spectral symmetries of low-dimensional differential operators and difference operators on regular lattices and two-dimensional manifolds, Russ. Math. Surv., 52(5), 1057–1116 (1997)]; math-ph/0003009, WoS: 000073817000008, Scopus: 2-s2.0-0031351831, ADS: 2000math.ph...3009N, RINTs: 27948273, MathSciNet: 1490030, zbMath: 0928.35107.
  163. I. A. Dynnikov, S. P. Novikov, Preobrazovaniya Laplasa i simplitsial’nye svyaznosti, Uspekhi mat. nauk, 52:6(318), 157-158 (1997) [I.A. Dynnikov, S.P. Novikov, Laplace transforms and simplicial connections, Russ. Math. Surv., 52(6), 1294-1295 (1997)], WoS: 000074185000010, Scopus: 2-s2.0-0039325601, ADS: 1997RuMaS..52.1294D, RINTs: -, MathSciNet: 1611365, zbMath: 0928.39009.
  164. S. P. Novikov, Operator Shryodingera na grafakh i topologiya, Uspekhi mat. nauk, 52:6(318), 177–178 (1997) [S.P. Novikov, The Schrödinger operator on graphs and topology, Russ. Math. Surv., 52(6), 1320-1321 (1997)]; math-ph/0004015, WoS: 000074185000022, Scopus: 2-s2.0-0039646395, ADS: 1997RuMaS..52.1320N, MathSciNet: 1611322, zbMath: 0925.34114.
  165. V.M. Buchstaber, S.P. Novikov, Editors, Solitons, Geometry, and Topology: On the Crossroad, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 179, AMS, 1997, 189 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-0666-1, ISBN-13: 978-0-8218-0666-1, MathSciNet: 1437154.
  166. S.P. Novikov, A.P. Veselov, Exactly solvable two-dimensional Schrödinger operators and Laplace transformations., Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 179(33), 109-132 (1997) [Solitons, geometry, and topology: on the crossroad. Ed. by V. M. Buchstaber, S. P. Novikov. AMS, 1997, 189 pp. ISBN-10: 0-8218-0666-1, ISBN-13: 978-0-8218-0666-1]; math-ph/0003008, ADS: 2000math.ph...3008N.
  167. S. Novikov, Rôle of integrable models in the development of mathematics, In: Fields Medallists' lectures, 202–217 (1997). World Sci. Ser. 20th Century Math., 5, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, MathSciNet: 1622906.
  168. V.I. Arnol’d, A.A. Bolibrukh, R.V. Gamkrelidze, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinai, A.M. Stepin, L.D. Faddeev, Dmitrii Viktorovich Anosov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 52:2(314), 193–200 (1997) [V.I. Arnolʹd, A.A. Bolibrukh, R.V. Gamkrelidze, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, Ya.G. Sinaĭ, A.M. Stepin, L.L. Faddeev, Dmitriĭ Viktorovich Anosov (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 52(2), 437–445 (1997)].
  169. A.V. Zarelua, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, Khainer Tsishang (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 52:4(316), 247–250 (1997) [A.V. Zarelua, A.A. Malʹtsev, S.P. Novikov, Heiner Zieschang (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 52(4), 881–885 (1997)].
  170. D.V. Anosov, A.A. Bolibrukh, V.A. Vasil’ev, A.M. Vershik, A.A. Gonchar, M.L. Gromov, S.M. Gusein-Zade, V.M. Zakalyukin, Yu.S. Il’yashenko, V.V. Kozlov, M.L. Kontsevich, Yu.I. Manin, A.I. Neishtadt, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, M.B. Sevryuk, Ya.G. Sinai, A.N. Tyurin, L.D. Faddeev, B.A. Khesin, A.G. Khovanskii, Vladimir Igorevich Arnol’d (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 52:5(317), 235–255 (1997) [Russ. Math. Surv., 52(5), 1117–1139 (1997)].
  171. S.P. Novikov, Matematicheskoe obrazovanie v Rossii: est’ li perspektivy?, Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki, №1, 97-106 (1997), MathSciNet: 1474723, zbMath: 0902.01013.
  172. S.P. Novikov, Matematiki i istoriya, Priroda, №2, 70-74 (1997).
  173. S.P. Novikov, Theory of the string equation in the double-scaling limit of 1-matrix models, Int. J. Mod. Phys. B 10(18-19), 2249-2271 (1996), WoS: A1996VN29100005, Scopus: 2-s2.0-2842597223, ADS: 1996IJMPB..10.2249N.
  174. S.P. Novikov, A correspondence between β-pre-Frattini subalgebras and β-normalizers of multirings. (Russian), Vestn. Beloruss. Gos. Univ. Ser. 1 Fiz. Mat. Inform., no. 1, 46–48 (1996), RINTs: -, MathSciNet: -, zbMath: 0910.16030.
  175. S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Topologicheskie kvantovye kharakteristiki, nablyudaemye pri issledovanii provodimosti v normal’nykh metallakh, Pis’ma v ZhETF, 63(10), 809-813 (1996) [S.P. Novikov, A.Y. Maltsev, Topological quantum characteristics observed in the investigation of the conductivity in normal metals, JETP Lett., 63(10), 855-860 (1996)], WoS: A1996UX63600012, Scopus: 2-s2.0-20444470409, ADS: 1996JETPL..63..855N, RINTs: 13247831.
  176. S.P. Novikov, Topology. 1 : General survey, Berlin etc. : Springer, 1996. - 319 c. (Encyclopaedia of mathematical sciences). ISBN 3-540-17007-3. - Per. izd. : Itogi nauki i tekniki, Sovremennye problemy matematiki, Fundamental'nye napravleniya..., Topologiya... - Moscow.
  177. S.P. Novikov, The String Equation and Solitons, NATO ASI Series, Ser. C: Mathematical and Physical Sciences, 476, 1-9 (1996) [String Gravity and Physics at the Planck Energy Scale, Erice, Italy, 8-19 September 1995. Ed. by N. Sánchez, A. Zichichi, Springer, 1996, xvi,544 pp. ISBN: 978-94-009-0237-4]; hep-th/9512094, WoS: A1996BF34W00001, ADS: 1996ASIC..476....1N, InSpire: 403553.
  178. V.I. Arnold, M.I. Vishik, A.S. Kalashnikov, V.P. Maslov, S.M. Nikol’skii, S.P. Novikov, Olga Arsenievna Oleinik (on her 70th birthday), Tr. seminara im. I.G. Petrovskogo, vyp. 19, 5-25 (1996) [J. Math. Sci., 85(6), 2249-2259 (1997)].
  179. S.P. Novikov, A.I. Aptekarev, E.P. Dolzhenko, V.A. Kalyagin, V.V. Kozlov, Yu.V. Nesterenko, M.K. Potapov, V.N. Sorokin, P.L. Ul’yanov, Evgenii Mikhailovich Nikishin (k pyatidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 51:2(308), 181–182 (1996) [S.P. Novikov, A.I. Aptekarev, E.P. Dolzhenko, V.A. Kalyagin, V.V. Kozlov, Yu.V. Nesterenko, M.K. Potapov, V.N.; Sorokin, P.L. Ulʹyanov, Evgeniĭ Mikhaĭlovich Nikishin (on the fiftieth anniversary of his birth), Russ. Math. Surv., 51(2), 361–362 (1996)].
  180. S.P. Novikov, L.A. Bunimovich, A.M. Vershik, B.M. Gurevich, E.I. Dinaburg, G.A. Margulis, V.I. Oseledets, S.A. Pirogov, K.M. Khanin, N.N. Chentsova, Yakov Grigor’evich Sinai (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 51:4(310), 179–191 (1996) [S.P. Novikov, L.A. Bunimovich, A.M. Vershik, B.M. Gurevich, E.I. Dinaburg, G.A.; Margulis, V.I. Oseledets, S.A. Pirogov, K.M. Khanin, N.N. Chentsova, Yakov Grigorʹevich Sinaĭ (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 51(4), 765–778 (1996)], WoS: A1996WJ45300021, ADS: 1996RuMaS..51..765N, MathSciNet: 1422247, zbMath: 0871.01019.
  181. O.V. Besov, V.M. Bukhshtaber, A.G. Vitushkin, A.A. Gonchar, S.V. Konyagin, L.D. Kudryavtsev, S.M. Nikol’skii, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.Yu. Popov, V.A. Sadovnichii, A.F. Sidorov, Yu.N. Subbotin, S.A. Telyakovskii, P.L. Ul’yanov, N.I. Chernykh, Sergei Borisovich Stechkin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 51:6(312), 3–10 (1996) [O.V. Besov, V.M. Bukhshtaber, A.G. Vitushkin, A.A. Gonchar, S.V. Konyagin, L.D. Kudryavtsev, S. M. Nikolʹskiĭ, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, A.Yu. Popov, V.A. Sadovnichiĭ, A.F. Sidorov, Yu.N. Subbotin, S.A. Telyakovskiĭ, P.L. Ulʹyanov, N.I. Chernykh, Sergeĭ Borisovich Stechkin, Russ. Math. Surv., 51(6), 1007–1014 (1996)].
  182. S.P. Novikov, The semiclassical electron in a magnetic field and lattice some problems of low dimensional “periodic” topology, Geom. Funct. Anal., 5(2), 434-444 (1995), WoS: A1995RK79400011, Scopus: 2-s2.0-0039709016, ADS: -.
  183. A. P. Veselov, S. P. Novikov, Tochno reshaemye periodicheskie dvumernye operatory Shryodingera, Uspekhi mat. nauk, 50:6(306), 171-172 (1995) [A.P. Veselov, S.P. Novikov, Exactly soluble periodic two-dimensional Schrödinger operators, Russ. Math. Surv., 50(6), 1316-1317 (1995)], MathSciNet: 1379084, zbMath: 0855.35031.
  184. S.P. Novikov, Editor, Topics in Topology and Mathematical Physics, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 170, AMS, 1995, 206 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-0455-3, ISBN-13: 978-0-8218-0455-1 [Advances in the Mathematical Sciences, Vol. 27], MathSciNet: 1355547.
  185. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Nonselfintersecting magnetic orbits on the plane. Proof of the overthrowing of cycles principle, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 170, 59-82 (1995) [Topics in Topology and Mathematical Physics, Edited by: S. P. Novikov, 1995; 206 pp; ISBN-10: 0-8218-0455-3, SBN-13: 978-0-8218-0455-1]; solv-int/9501006, ADS: 1995solv.int..1006G, InSpire: 410107, MathSciNet: 1355551, zbMath: 0852.58017.
  186. Yu.S. Osipov, A.A. Gonchar, S.P. Novikov, V.I. Arnol’d, G.I. Marchuk, P.P. Kulish, V.S. Vladimirov, E.F. Mishchenko, Lyudvig Dmitrievich Faddeev (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 50:3(303), 171–186 (1995) [Yu.S. Osipov, A.A. Gonchar, S.P. Novikov, V.I. Arnolʹd, G.I. Marchuk, P.P. Kulish, V.S. Vladimirov, E.F. Mishchenko, Lyudvig Dmitrievich Faddeev (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 50(3), 643-659 (1995)].
  187. L.D. Kudryavtsev, S.M. Nikol’skii, D.V. Prokhorov, S.B. Stechkin, S.A. Telyakovskii, P.L. Ul’yanov, A.P. Khromov, V.A. Yurko, V.M. Bukhshtaber, S.P. Novikov, Nikolai Petrovich Kuptsov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 50:4(304), 71–72 (1995) [Russ. Math. Surv., 50(4), 727-729 (1995)].
  188. N. S. Bakhvalov, S. P. Novikov, A. T. Fomenko, Ol’ga Arsen’evna Oleinik (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 50:4(304), 177–186 (1995) [N.S. Bakhvalov, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Olʹga Arsenʹevna Oleĭnik, Russ. Math. Surv., 50(4), 837-848 (1995)].
  189. O.I. Mokhov, S.P. Novikov, A.K. Pogrebkov, Irina Yakovlevna Dorfman (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 50:6(306), 151–156 (1995) [O.I. Mokhov, S.P. Novikov, A.K. Pogrebkov, Irina Yakovlevna Dorfman, Russ. Math. Surv., 50(6), 1241–1246 (1995)].
  190. V.M. Buchstaber, S.P. Novikov, The S.P. Novikov Seminar, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 170, 1–7 (1995) [Topics in topology and mathematical physics, Edited by S. P. Novikov. Advances in the Mathematical Sciences, 27. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1995. viii+206 pp. ISBN: 0-8218-0455-3].
  191. S.P. Novikov, Matematiki i fiziki Akademii 60–80-kh godov, Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki, № 4, 55–65 (1995), MathSciNet: 1379313, zbMath: 0849.01050.
  192. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Strunnoe uravnenie – II. Fizicheskoe reshenie, Algebra i analiz, 6(3), 118-140 (1994) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, String equation – 2. Physical solution, St. Petersburg Math. J., 6(3), 553-574 (1995)]; solv-int/9501002, ADS: 1995solv.int..1002G, MathSciNet: 1301834, zbMath: 0836.35142.
  193. S.P. Novikov, Solitons and geometry, Lezioni Fermiane. [Fermi Lectures] Published for the Scuola Normale Superiore, Pisa; by Cambridge University Press, Cambridge, 1994. ii+60 pp. ISBN: 0-521-47196-6.
  194. S.P. Novikov, Andrejewski lectures : Berlin, November - December 1993, Report number SFB-288-P-117, Apr 1994. - 45 p., InSpire: 374251.
  195. V.I. Arnol’d, M.Sh. Birman, I.M. Gel’fand, I.A. Ibragimov, S.V. Kerov, A.A. Kirillov, O.A. Ladyzhenskaya, G.A. Leonov, A.A. Lodkin, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, M.Z. Solomyak, L.D. Faddeev, Anatolii Moiseevich Vershik (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 49:3(297), 195–204 (1994) [Russ. Math. Surv., 49(3), 207–221 (1994)].
  196. Yu.M. Berezanskii, V.A. Marchenko, S.P. Novikov, I.V. Ostrovskii, M.I. Ostrovskii, L.A. Pastur, A.V. Pogorelov, L.I. Ronkin, Mikhail Iosifovich Kadets (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 49:3(297), 205–206 (1994) [Yu.M. Berezanskiĭ, V.A. Marchenko, S.P. Novikov, et al., Mikhail Iosifovich Kadets (on the occasion of his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 49(3), 223-225 (1994)].
  197. S.P. Novikov, Moe pokolenie v matematike, Uspekhi mat. nauk, 49:6(300), 3-6 (1994) [S.P. Novikov, My generation in mathematics, Russ. Math. Surveys, 46(6), 1-4 (1994)], WoS: A1994TD11100001, ADS: 1994RuMaS..49....1N, MathSciNet: 1316865, zbMath: 0840.01046.
  198. S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, Liuvilleva forma usrednennykh skobok Puassona, Uspekhi mat. nauk, 48:1(289), 155-156 (1993) [S.P. Novikov, A.Ya. Mal’tsev, The Liouville form of averaged Poisson brackets, Russ. Math. Surv., 48(1), 155-157 (1993)], WoS: A1993NF83400004, Scopus: 2-s2.0-84956271508, MathSciNet: 1227949.
  199. S.P. Novikov, Editor, Topology and Its Applications, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 193, AMS, 1993, 250 pp. ISBN-10: 0-8218-3151-8, ISBN-13: 978-0-8218-3151-9.
  200. S.P. Novikov, S.S. Ryshkov, N.P. Dolbilin, M.A. Shtan’ko, Editors, Discrete Geometry and Topology, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 196, AMS, 1993, 193 pp. ISBN-10: 0-8218-3147-X, ISBN-13: 978-0-8218-3147-2.
  201. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Hydrodynamics of soliton lattices, Harwood Academic Publishers GmbH, Yverdon, 1993. ii+136 pp. ISBN: 3-7186-5454-7 [Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 9, Part 4. ISSN 0143-0416], MathSciNet: 1271587.
  202. S.P. Novikov, Differential geometry and hydrodynamics of soliton lattices., In: Important developments in soliton theory, 242-256 (1993). Ed. by Fokas A.S., Zakharov V.E. Berlin ea: Springer-Verlag, 1993, ix,559 pp. (Springer Ser. in Nonlinear Dynamics). ISBN 3-540-55913-2, MathSciNet: 1280477, zbMath: 0817.35096.
  203. S.P. Novikov, Quasiperiodic structures in topology, In: Topological methods in modern mathematics, 223–233 (1993). Proc. symp. in honor of John Milnor's 60th birthday held at the State University of New York, Stony Brook, New York, June 14–21, 1991. Ed. by L.R. Goldberg and A.V. Phillips. Publish or Perish, Inc., Houston, TX, 1993. xxii+566 pp.
  204. A. A. Gonchar, G. I. Marchuk, S. P. Novikov, Vasilii Sergeevich Vladimirov (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 48:1(289), 195–204 (1993) [A.A. Gonchar, G.I. Marchuk, S.P. Novikov, Vasiliĭ Sergeevich Vladimirov (on the occasion of his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 48(1), 201-212 (1993)].
  205. V.I. Arnol’d, N.S. Bakhvalov, K.V. Brushlinskii, I.M. Gel’fand, R.L. Dobrushin, A.V. Zabrodin, I.A. Ibragimov, S.P. Kurdyumov, S.P. Novikov, D.E. Okhotsimskii, Yu.V. Prokhorov, Yu.B. Radvogin, Ya.G. Sinai, R.Z. Khas’minskii, A.S. Kholevo, A.N. Shiryaev, T.M. Eneev, Nikolai Nikolaevich Chentsov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 48:2(290), 165–168 (1993) [Russ. Math. Surv., 48(2), 161–166 (1993)].
  206. V.V. Vishnevskii, B.N. Shapukov, A.P. Shirokov, M.A. Akivis, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, Aleksandr Petrovich Norden (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 48:4(292), 169–170 (1993) [Russ. Math. Surv., 48(4), 185–187 (1993)].
  207. V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.G. Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 48:4(292), 239–241 (1993) [V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.G. Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his eightieth birthday), Russ. Math. Surv., 48(4), 257–260 (1993)].
  208. S.P. Novikov, Action-angle variables and algebraic geometry, Atti Accad. Sci. Torino Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. 126, suppl. 2, 139–150 (1992).
  209. S.P. Novikov, Integrability in mathematics and theoretical physics: Solitons, Math. Intelligencer, 14(4), 13-21 (1992), WoS: A1992JW54800003, Scopus: 2-s2.0-0039634679.
  210. S. P. Novikov, Razlichnye udvoeniya algebr Khopfa. Algebry operatorov na kvantovykh gruppakh, kompleksnye kobordizmy, Uspekhi mat. nauk, 47:5(287), 189-190 (1992) [S.P. Novikov, Various doublings of Hopf algebras. Operator algebras on quantum groups, complex cobordisms, Russ. Math. Surv., 47(5), 198-199 (1992)]; math-ph/0004016, WoS: A1992LP60300017, Scopus: 2-s2.0-0009027646, ADS: 2000math.ph...4016N, RINTs: 30810693, MathSciNet: 1211837.
  211. B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern geometry—methods and applications. Part I. The geometry of surfaces, transformation groups, and fields. Second edition., Springer-Verlag, New York, 1992. xvi+468 pp. ISBN: 0-387-97663-9 [Graduate Texts in Mathematics, 93], MathSciNet: 1138462.
  212. E.F. Mishchenko, S.P. Novikov (red.), Topologiya i ee prilozheniya, Trudy Mezhdunarodnoi topologicheskoi konferentsii (Baku, 3–8 oktyabrya 1987 g.), Tr. MIAN SSSR, 193. Nauka, M., 1992, 232 s..
  213. S.P. Novikov, Hydrodynamics of soliton lattices: Differential geometry and Hamiltonian formalism, In: Progress in variational methods in Hamiltonian systems and elliptic equations (L'Aquila, 1990). Ed. by Girardi, M. et al., Harlow: Longman Scientific & Technical. Pitman Res. Notes Math. Ser. 243, 144-156 (1992). ISBN 0-582-07768-0, MathSciNet: 1176350.
  214. S. Novikov, Role of integrable models in the development of mathematics, Lect. Notes Math., 1525, 13-28 (1992) [Mathematical Research Today and Tomorrow, Editors: C. Casacuberta, M. Castellet. Springer, vii,112 pp, ISBN 978-3-540-56011-1], WoS: A1992KR02200003, Scopus: -, MathSciNet: 1247052.
  215. V.S. Vladimirov, A.A. Gonchar, A.B. Zhizhchenko, V.P. Maslov, Yu.A. Mitropol’skii, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, L.D. Faddeev, Bogolyubov Nikolai Nikolaevich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 47:3(285), 5–7 (1992) [Russ. Math. Surv., 47(3), 1-3 (1992)].
  216. V.I. Arnol’d, A.M. Vershik, O.Ya. Viro, A.B. Korchagin, E.A. Leontovich-Andronova, S.P. Novikov, O.A. Oleinik, G.M. Polotovskii, G.A. Utkin, E.I. Shustin, Dmitrii Andreevich Gudkov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 47:6(288), 195–198 (1992) [Russ. Math. Surv., 47(6), 193-197 (1992)].
  217. A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, M.I. Kaganov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, S.P. Novikov, I.M. Khalatnikov, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 162(1), 139-140 (1992) [A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, S.A. Brazovskiĭ, G.E. Volovik, E.I. Kats, M.I. Kaganov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, S.P. Novikov, I.M. Khalatnikov, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 35(1) 49-49 (1992)], WoS: A1992HN11900005, ADS: 1992SvPhU..35...49A.
  218. O.B. Lupanov, S.P. Novikov, A.I. Kostrikin (red.), Algebra, geometriya i diskretnaya matematika v nelineinykh zadachakh, M.: MGU, 1991 - 208 s. ISBN: 5-211-02338-2.
  219. E.F. Mishchenko, S.P. Novikov (red.), Diskretnaya geometriya i topologiya, K 100-letiyu so dnya rozhdeniya Borisa Nikolaevicha Delone, Tr. MIAN SSSR, 196. Nauka, M., 1991, 176 s..
  220. V.I. Arnol’d, B.R. Vainberg, L.D. Kudryavtsev, V.P. Maslov, E.F. Mishchenko, V.P. Myasnikov, S.P. Novikov, O.A. Oleinik, Fedoryuk Mikhail Vasil’evich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 46:2(278), 205–207 (1991) [Russ. Math. Surv., 46(1), 237-240 (1991)].
  221. E.P. Baranovskii, N.P. Dolbilin, V.S. Makarov, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, M.I. Shtogrin, Ryshkov Sergei Sergeevich (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 46:3(279), 227–229 (1991) [Russ. Math. Surv., 46(3), 263-266 (1991)].
  222. S.P. Novikov, On the Equation [L, A] = ε · 1, Prog. Theor. Phys. Suppl. No 102, 287-292 (1990) [Common trends in mathematics and quantum field theories. Papers from the Yukawa International Seminar held in Kyoto, May 10-19, 1990. Edited by T. Eguchi, T. Inami and T. Miwa. Kyoto, 1991. ix,386 pp.], WoS: A1990FL10100014, MathSciNet: 1182170.
  223. S.P. Novikov, Riemann Surfaces, Operator Fields, Strings: Analogues of the Fourier-Laurent Bases, Prog. Theor. Phys. Suppl. No 102, 293-300 (1990) [Common trends in mathematics and quantum field theories. Papers from the Yukawa International Seminar held in Kyoto, May 10-19, 1990. Edited by T. Eguchi, T. Inami and T. Miwa. Kyoto, 1991. ix,386 pp.], WoS: A1990FL10100015, MathSciNet: 1182171.
  224. S. P. Novikov, Kvantovanie konechnozonnykh potentsialov i nelineinaya kvaziklassika, voznikayushchie v neperturbativnoi teorii strun, Funkts. analiz i ego pril., 24(4), 43–53 (1990) [S.P. Novikov, Quantization of finite-gap potentials and nonlinear quasiclassical approximation in nonperturbative string theory, Funct. Anal. Appl., 24(4), 296-306 (1990)].
  225. S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Basic elements of differential geometry and topology, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1990. x+490 pp. ISBN: 0-7923-1009-8 [Mathematics and its Applications (Soviet Series), 60].
  226. B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern geometry—methods and applications. Part III. Introduction to homology theory, Springer-Verlag, New York, 1990. x+416 pp. ISBN: 0-387-97271-4 [Graduate Texts in Mathematics, 124], MathSciNet: 1076994.
  227. S.P. Novikov, Complex analysis on Riemann surfaces motivated by the operatorial string theory, Analysis, et cetera, 501–519 (1990) [Research papers published in honor of Jürgen Moser's 60th birthday. Ed. by P. H. Rabinowitz and E. Zehnder. Academic Press, Boston, MA, 1990. xii+694 pp. ISBN: 0-12-574249-5].
  228. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Riemann surfaces, Operator fields, Strings. Analogues of the Fourier-Laurent Bases, In: Physics and Mathematics of Strings (Memorial Volume for Vadim Knizhnik), 356-388 (1990). Ed. L.Brink, D.Friedan, A.M. Polyakov, World Scientific, 1990, xii+595 pp. ISBN: 9971-50-980-6; 9971-50-981-4.
  229. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Topological and Algebraic Geometry Methods in Contemporary Mathematical Physics. II., Mathematical physics reviews, vol. 3, 1-150 (1990). Ed. by S.P. Novikov.
  230. A.D. Aleksandrov, S.L. Krushkal’, S.S. Kutateladze, S.P. Novikov, Reshetnyak Yurii Grigor’evich (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 45:1(271), 199–204 (1990) [A.D. Aleksandrov, S.L. Krushkalʹ, S.S. Kutateladze, S.P. Novikov, Yuriĭ Grigorʹevich Reshetnyak (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 45(1), 231-238 (1990)].
  231. S. S. Goncharov, Yu. L. Ershov, M. M. Lavrent’ev, L. L. Maksimova, T. G. Mustafin, S. P. Novikov, E. A. Palyutin, M. G. Peretyat’kin, Yu. G. Reshetnyak, D. M. Smirnov, Taimanov Asan Dabsovich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 45:5(275), 171–173 (1990) [Russ. Math. Surv., 45(5), 213-215 (1990)].
  232. V. S. Makarov, A. A. Mal’tsev, S. P. Novikov, S. S. Ryshkov, E. S. Tikhomirova, A. S. Shvarts, Efremovich Vadim Arsen’evich (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 45:6(276), 113–114 (1990) [V.S. Makarov, A.A. Malʹtsev, S.P. Novikov, S.S. Ryshkov, E.S. Tikhomirova, A.S. Shvarts, Vadim Arsenʹevich Efremovich, Russ. Math. Surv., 45(6), 137-138 (1990)].
  233. B. A. Dubrovin, S. P. Novikov, Gidrodinamika slabo deformirovannykh solitonnykh reshetok. Differentsial’naya geometriya i gamil’tonova teoriya, Uspekhi mat. nauk, 44:6(270), 29–98 (1989) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Hydrodynamics of weakly deformed soliton lattices. Differential geometry and Hamiltonian theory, Russ. Math. Surv., 44(6), 35–124 (1989)].
  234. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, tenzor energii-impul’sa i operatornye razlozheniya na rimanovykh poverkhnostyakh, Funkts. analiz i ego pril., 23(1), 24-40 (1989) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebras of Virasoro type, energy-momentum tensor, and decomposition operators on Riemann surfaces, Funct. Anal. Appl., 23(1), 19-33 (1989)], WoS: A1989AL27000003, Scopus: 2-s2.0-0038160078, MathSciNet: 0998426.
  235. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor’ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel’nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel’fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent’ev, V. A. Mel’nikov, Yu. A. Mitropol’skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol’skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, Akademik Lev Semenovich Pontryagin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 44:1(265), 3–4 (1989) [Russ. Math. Surv., 44(1), 1-2 (1989)].
  236. V. G. Boltyanskii, L. I. Golovina, O. A. Ladyzhenskaya, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, B. A. Rozenfel’d, A. M. Yaglom, Isaak Moiseevich Yaglom (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 44:1(265), 179–180 (1989) [Russ. Math. Surv., 44(1), 225-227 (1989)].
  237. V. I. Arnol’d, O. Ya. Viro, E. A. Leontovich-Andronova, V. V. Nikulin, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, G. M. Polotovskii, V. M. Kharlamov, Dmitrii Andreevich Gudkov (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:1(265), 223–225 (1989) [Russ. Math. Surv., 44(1), 271-273 (1989)].
  238. A.D. Aleksandrov, V.A. Marchenko, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, Aleksei Vasil’evich Pogorelov (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:4(268), 245–249 (1989) [A.D. Aleksandrov, V.A. Marchenko, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, Alekseĭ Vasilʹevich Pogorelov (on the occasion of his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 44(4), 217-223 (1989)].
  239. V.S. Vladimirov, A.A. Logunov, S.P. Novikov, Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:5(269), 5–12 (1989) [V.S. Vladimirov, A.A. Logunov, S.P. Novikov, Nikolaĭ Nikolaevich Bogolyubov (on the occasion of his eightieth birthday), Russ. Math. Surv., 44(5), 1-10 (1989)].
  240. B. V. Bazalii, M. I. Vishik, V. S. Vladimirov, O. A. Ladyzhenskaya, Yu. A. Mitropol’skii, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, I. V. Skrypnik, Ivan Il’ich Danilyuk (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 44:5(269), 141–147 (1989) [Russ. Math. Surv., 44(5), 175-183 (1989)].
  241. A.A. Kirillov, V.A. Malyshev, R.A. Minlos, S.P. Novikov, M.Sh. Pinsker, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, S.B. Shlosman, Roland L’vovich Dobrushin (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:6(270), 161–162 (1989) [A.A. Kirillov, V.A. Malyshev, R.A. Minlos, S.P. Novikov, M.Sh. Pinsker, S.B. Shlosman, Ya.G. Sinai, Yu.M. Sukhov, Roland L'vovich Dobrushin (on his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 44(6), 197–199 (1989)], Scopus: 2-s2.0-84956069307.
  242. V.G. Boltyanskii, R.V. Gamkrelidze, A.A. Mal’tsev, E.F. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.B. Rudyak, Mikhail Mikhailovich Postnikov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 44:6(270), 163–164 (1989) [Russ. Math. Surv., 44(6),201-203 (1989)].
  243. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Virasoro-Gelfand-Fuks type algebras, Riemann surfaces, operator's theory of closed strings, J. Geom. Phys., 5(4), 631-661 (1988), Scopus: 2-s2.0-38249030652.
  244. P. G. Grinevich, S. P. Novikov, Dvumernaya «obratnaya zadacha rasseyaniya» dlya otritsatel’nykh energii i obobshchenno-analiticheskie funktsii. I. Energii nizhe osnovnogo sostoyaniya, Funkts. analiz i ego pril., 22(1), 23-33 (1988) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Two-dimensional “inverse scattering problem” for negative energies and generalized-analytic functions. I. Energies below the ground state, Funct. Anal. Appl., 22(1), 19-27 (1988)], WoS: A1988Q576900003, MathSciNet: 0936696.
  245. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Geometria contemporanea. Metodi e applicazioni. Vol. II. (Italian) [Modern geometry. Methods and applications. Vol. II] Geometria e topologia delle varietà. [Geometry and topology of manifolds], Nuova Biblioteca di Cultura. [New Library of Culture] Editori Riuniti, Rome; Edizioni Mir, Moscow, 1988. 367 pp. ISBN: 88-359-3262-9.
  246. A.I. Kostrikin, O.B. Lupanov, S.P. Novikov (red.), Izbrannye voprosy algebry, geometrii i diskretnoi matematiki, M.: MGU, 1988 - 165 s. ISBN: 5-211-00600-3.
  247. S.P. Novikov, Analytical theory of homotopy groups, Lect. Notes Math., 1346, 99-112 (1988) [Topology and Geometry — Rohlin Seminar, Ed. by O. Ya. Viro. Springer, xi,581 pp, ISBN 978-3-540-50237-1].
  248. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Inverse scattering problem for the two-dimensional Schrödinger operator at a fixed negative energy and generalized analytic functions, In: Plasma theory and nonlinear and turbulent processes in physics, Vol.1, 58-85 (1988). Proc. 3rd Int. Workshop, Kiev, April 13–25, 1987. World Scientific Publishing Co., Singapore, 1988. Vol. 1: xvi+546 pp.; Vol. 2: pp. i–x and 547–998. ISBN: 9971-50-546-0, MathSciNet: 0957156.
  249. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Inverse scattering problem for the two-dimensional Schrodinger operator at a fixed negative energy and generalized analytic functions, Proc. 3 Int. Workshop on nonlinear and turbulent processes in physics, Kiev, 13-26 April 1987. Kiev, Naukova Dumka, 1988, p.86-89.
  250. M. S. Gorbachev, V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, N. I. Ryzhkov, N. N. Slyun’kov, A. N. Yakovlev, B. N. El’tsin, G. I. Marchuk, V. A. Grigor’ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel’nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, A. A. Logunov, V. A. Koptyug, K. V. Frolov, A. L. Yanshin, G. K. Skryabin, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel’fand, V. S. Mikhalevich, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol’skii, S. P. Novikov, L. S. Pontryagin, Yu. V. Prokhorov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, A. M. Obukhov, Akademik Andrei Nikolaevich Kolmogorov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 43:1(259), 3–4 (1988) [Russ. Math. Surv., 43(1), 1-2 (1988)].
  251. Yu.F. Borisov, V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.G. Reshetnyak, S.L. Sobolev, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (k semidesyatipyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 43:2(260), 161–167 (1988) [Yu.F. Borisov, V.A. Zalgaller, S.S. Kutateladze, O.A. Ladyzhenskaya, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, Yu.G. Reshetnyak, S.L. Sobolev, Russ. Math. Surv., 43(2), 191-199 (1988)].
  252. M. A. Akivis, G. Ya. Galin, V. F. Kirichenko, E. A. Morozova, S. P. Novikov, A. S. Fedenko, Anatolii Mikhailovich Vasil’ev (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 43:4(262), 159–160 (1988) [M.A. Akivis, G.Ya. Galin, V.F. Kirichenko, E.A. Morozova, S.P. Novikov, A.S. Fedenko, Russ. Math. Surv., 43(4), 191-193 (1988)].
  253. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, V. I. Lebedev, S. M. Nikol’skii, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, Yu. G. Reshetnyak, Sergei L’vovich Sobolev (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 43:5(263), 3–16 (1988) [N.S. Bakhvalov, V.S. Vladimirov, A.A. Gonchar, L.D. Kudryavtsev, V.I. Lebedev, S.M. Nikolʹskiĭ, S.P. Novikov, O.A. Oleĭnik, Yu.G. Reshetnyak, Sergeĭ Lʹvovich Sobolev (on the occasion of his eightieth birthday), Russ. Math. Surv., 43(5), 1-18 (1988)].
  254. S. P. Novikov, Vospominaniya ob A. N. Kolmogorove, Uspekhi mat. nauk, 43:6(264), 35–36 (1988) [S.P. Novikov, Memories of A. N. Kolmogorov, Russ. Math. Surv., 43(6), 41–42 (1988)].
  255. V.V. Avilov, S.P. Novikov, Evolyutsiya Uitemovskoi zony i teoriya KdF, Dokl. Akad. nauk SSSR, 294 (2), 325-329 (1987) [V.V. Avilov, S.P. Novikov, Evolution of a Whitham zone in Korteweg–de Vries theory, Sov. Phys. Dokl. 32(5), 366-368 (1987)], WoS: A1987H688900016, MathSciNet: 895679.
  256. V.V. Avilov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Evolyutsiya uitemovskoi zony v teorii Kortevega–de Frisa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 295 (2), 345-349 (1987) [V.V. Avilov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Evolution of a Whitham zone in the Korteweg-de Vries theory, Sov. Phys. Dokl. 32(7), 564-566 (1987)], WoS: A1987J301900020, MathSciNet: 0902689, zbMath: 0655.65132.
  257. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, rimanovy poverkhnosti i struktury teorii solitonov, Funkts. analiz i ego pril., 21(2), 46-63 (1987) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebras of Virasoro type, riemann surfaces and structures of the theory of solitons, Funct. Anal. Appl., 21(2), 126-142 (1987)], WoS: A1987L104500005, MathSciNet: 0902293.
  258. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, rimanovy poverkhnosti i struny v prostranstve Minkovskogo, Funkts. analiz i ego pril., 21(4), 47–61 (1987) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Virasoro-type algebras, Riemann surfaces and strings in Minkowsky space, Funct. Anal. Appl., 21(4), 294-307 (1987)], WoS: A1987P223800004, MathSciNet: 0925072.
  259. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, [Modern geometry. Methods and applications. Vol. I] Geometria delle superfici, dei gruppi di trasformazioni e dei campi. [The geometry of surfaces, transformation groups and fields], Nuova Biblioteca di Cultura. [New Library of Culture] Editori Riuniti, Rome; Edizioni Mir, Moscow, 1987. 416 pp. ISBN: 88-359-3239-4.
  260. S.P. Novikov, Ya.G. Sinai (Eds.), Mathematical physics reviews. Vol. 6, Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 6. Harwood Academic Publishers, Chur, 1987. xii+271 pp. ISBN: 3-7186-0292-X, MathSciNet: 0968670.
  261. A.G. Vitushkin, A.A. Gonchar, B.S. Kashin, A.I. Kostrikin, S.M. Nikol’skii, S.P. Novikov, P.L. Ul’yanov, L.D. Faddeev, Evgenii Mikhailovich Nikishin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 42:5(257), 183–188 (1987) [A.G. Vitushkin, A.A. Gonchar, B.S. Kashin, A.I. Kostrikin, S.M. Nikolʹskiĭ, S.P. Novikov, P.L. Ulʹyanov, L.D. Faddeev, Evgeniĭ Mikhaĭlovich Nikishin, Russ. Math. Surv., 42(5), 153-160 (1987)].
  262. Yu.M. Berezanskii, N.N. Bogolyubov, Yu.L. Daletskii, P.A. Kuchment, B.Ya. Levin, V.P. Maslov, S.P. Novikov, E.M. Semyonov, Selim Grigor’evich Krein (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 42:5(257), 223–224 (1987) [Yu.M. Berezanskiĭ, N.N. Bogolyubov, Yu.L. Daletskiĭ, P.A. Kuchment, B.Ya. Levin, V.P. Maslov, S.P. Novikov, E.M. Semënov, Russ. Math. Surv., 42(5), 181-183 (1987)].
  263. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov, Pamyati L’va Grigor’evicha Aslamazova, Uspekhi fiz. nauk, 151 (1), 181-182 (1987) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vaĭnshteĭn, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskiĭ, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov, Lev Grigor'evich Aslamazov (Obituary), Sov. Phys. Usp. 30(1), 83-84 (1987)], WoS: A1987G846100011, Scopus: 2-s2.0-84956148843, ADS: 1987SvPhU..30...83A.
  264. S.P. Novikov, A.P. Veselov, Two-dimensional Schrödinger operator: Inverse scattering transform and evolutional equations, Physica D 18 (1-3), 267-273 (1986), WoS: A1986A640900030, Scopus: 2-s2.0-45949131143, MathSciNet: 0838332.
  265. S.P. Novikov, Blokhovskie gomologii. Kriticheskie tochki funktsii i zamknutykh I-form, Dokl. Akad. nauk SSSR, 287 (6), 1321-1324 (1986) [S.P. Novikov, Bloch homology. Critical points of functions and closed 1-forms., Sov. Math., Dokl. 33, 551-555 (1986)], WoS: A1986C313000010, MathSciNet: 838822, zbMath: 0642.58016.
  266. S.P. Novikov, M.A. Shubin, Neravenstvo Morsa i neimanovskie II1-faktory, Dokl. Akad. nauk SSSR, 289 (2), 289-292 (1986) [S.P. Novikov, M.A. Shubin, Morse inequalities and von Neumann II1-factors, Sov. Math., Dokl. 34, 79-82 (1987)], WoS: A1986D531700007, MathSciNet: 0856461.
  267. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya. 2-e izd., M.: Nauka, 1986 - 760 s.
  268. S.P. Novikov, Topologiya, Itogi nauki i tekhn. VINITI. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, 12 (Topologiya - 1), 5–252 (1986).
  269. V.I. Arnol’d, A.M. Vershik, O.Ya. Viro, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, D.B. Fuks, Vladimir Abramovich Rokhlin (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 41:3(249), 159–163 (1986) [V.I. Arnol’d, A.M. Vershik, O.Ya. Viro, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, Ya.G. Sinai, D.B. Fuks, Vladimir Abramovich Rokhlin (obituary), Russ. Math. Surv., 41(3), 189–195 (1986)].
  270. A.G. Vitushkin, M.I. Zelikin, N.N. Krasovskii, S.P. Novikov, Yu.S. Osipov, K.A. Sitnikov, Nikolai Terent’evich Tynyanskii (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 41:4(250), 143–144 (1986) [A.G. Vitushkin, M.I. Zelikin, N.N. Krasovskiĭ, S.P. Novikov, Yu.Syu Osipov, K.A. Sitnikov, Nikolaĭ Terentʹevich Tynyanskiĭ, Russ. Math. Surv., 41(4), 173-174 (1986)].
  271. A.N. Kolmogorov, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, Kirill Aleksandrovich Sitnikov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 41:6(252), 209–210 (1986) [A.N. Kolmogorov, A.A. Malʹtsev, S.P. Novikov, Kirill Aleksandrovich Sitnikov (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 41(6), 251-253 (1986)].
  272. A.A. Balinskii, S.P. Novikov, Skobki Puassona gidrodinamicheskogo tipa, Frobeniusovy algebry i algebry Li, Dokl. Akad. nauk SSSR, 283 (5), 1036-1039 (1985) [A.A. Balinskii, S.P. Novikov, Poisson brackets of hydrodynamic type, Frobenius algebras and Lie algebras, Sov. Math., Dokl. 32, 228-231 (1985)], WoS: A1985APM6200002, MathSciNet: 802121, zbMath: 0606.58018.
  273. S.P. Novikov, Analiticheskaya teoriya gomotopii. Zhestkost’ gomotopicheskikh integralov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 283 (5), 1088-1091 (1985) [S.P. Novikov, Analytic homotopy theory. Rigidity of homotopy integrals, Sov. Math., Dokl. 32(1), 285-288 (1985)], WoS: A1985APM6200016, MathSciNet: 802135, zbMath: 0603.55010.
  274. S. P. Novikov, Geometriya konservativnykh sistem gidrodinamicheskogo tipa. Metod usredneniya dlya teoretiko-polevykh sistem, Uspekhi mat. nauk, 40:4(244), 79-89 (1985) [S.P. Novikov, The geometry of conservative systems of hydrodynamic type. The method of averaging for field-theoretical systems, Russ. Math. Surv., 40(4), 85-98 (1985)], WoS: A1985D103900010, Scopus: 2-s2.0-0242292500.
  275. S.P. Novikov (Ed.), Mathematical physics reviews. Vol. 5, Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 5. Harwood Academic Publishers, Chur, 1985. xii+271 pp. ISBN: 3-7186-01980-82-06, MathSciNet: 0852215.
  276. B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern geometry—methods and applications. Part II. The geometry and topology of manifolds, Springer-Verlag, New York, 1985. xv+430 pp. ISBN: 0-387-96162-3 [Graduate Texts in Mathematics, 104], MathSciNet: 0807945.
  277. V.I. Arnol’d, S.P. Novikov (red.), Dinamicheskie sistemy – 4, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, 4, VINITI, M., 1985, 291 s. [V.I. Arnolʹd, S.P. Novikov (eds.), Dynamical systems. IV, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 4. Springer-Verlag, Berlin, 1990. vi+283 pp. ISBN: 3-540-17003-0], MathSciNet: 1042758.
  278. A.P. Veselov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Two-dimensional periodic Schrödinger operators and Prym's θ-functions, Prog. Math. 60, 283-301 (1985) [Geometry today, Proc. Int. Conf., Rome, June 4–11, 1984. Ed. by by E. Arbarello, C. Procesi and E. Strickland. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1985. 329 pp. ISBN: 0-8176-3290-5].
  279. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integriruemye sistemy. I, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.4 (Dinamicheskie sistemy – 4), 179-285 (1985) [B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integrable systems. I, Encycl. Math. Sci. 4, 173-280 (1990)], MathSciNet: 0842910.
  280. S.P. Novikov, Differential geometry and the averaging method for field-theoretic systems. (Russian), III Mezhd. simpozium po izbrannym problemam statisticheskoi mekhaniki. Tom 2, 106-118 (1985) [Trudy simpoziuma, Dubna, 22-26 avg. 1984. OIYaI D17-84-850, Dubna, 1985. viii+365 pp.], MathSciNet: 0829983.
  281. V.I. Arnol’d, M.I. Vishik, I.M. Gel’fand, Yu.V. Egorov, A.S. Kalashnikov, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, S.L. Sobolev, Ol’ga Arsen’evna Oleinik (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 40:5(245), 279–293 (1985) [V.I. Arnolʹd, M.I. Vishik, I.M. Gelʹfand, Yu.V. Egorov, A.S. Kalashnikov, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, S.L. Sobolev, Olʹga Arsenʹevna Oleĭnik (on the occasion of her sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 40(5), 267-287 (1985)].
  282. A.A. Voronov, D.M. Gvishiani, L.V. Kantorovich, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, In search of the new, Matematika v shkole, № 2, 68–72 (1985).
  283. S.P. Novikov, Algebraicheskaya topologiya v Matematicheskom institute im. V. A. Steklova AN SSSR, Tr. MIAN SSSR, 169 (Topologiya, obyknovennye differentsial’nye uravneniya, dinamicheskie sistemy, Sbornik obzornykh statei. 2. K 50-letiyu instituta), 27–49 (1985) [Proc. Steklov Inst. Math., 169, 27-50 (1986)].
  284. V.Ya. Rivkind, S.P. Novikov, V.M. Petkov, V.P. Myasnikov, M.V. Fedoryuk, V.V. Kucherenko, A.A. Davydov, A.I. Neishtadt, S.N. Kruzhkov, S.A. Molchanov, A.A. Ruzmaikin, D.D. Sokolov, Yu.M. Sukhov, A.G. Shukhov, B.R. Vainberg, V.I. Bakhtin, A.G. Vainshtein, B.Z. Shapiro, V.A. Kondrat’ev, O.A. Oleinik, M.I. Vishik, S.B. Kuksin, A.G. Korolev, Yu.S. Il’yashenko, Zasedaniya seminara imeni I.G. Petrovskogo po differentsial’nym uravneniyam i matematicheskim problemam fiziki, Uspekhi mat. nauk, 40:5(245), 295–307 (1985) [net v perevode].
  285. S.P. Novikov, I.A. Taimanov, Periodicheskie ekstremali mnogoznachnykh ili ne vsyudu polozhitel’nykh funktsionalov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 274 (1), 26-28 (1984) [S.P. Novikov, I.A. Tajmanov, Periodic extremals of many-valued or not-everywhere-positive functionals, Sov. Math., Dokl. 29, 18-20 (1984)], WoS: A1984SA09000005, MathSciNet: 0730159, zbMath: 0585.58009.
  286. A.P. Veselov, S.P. Novikov, Konechnozonnye dvumernye potentsial’nye operatory Shredingera. Yavnye formuly i evolyutsionnye uravneniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 279 (1), 20-24 (1984) [A.P. Veselov, S.P. Novikov, Finite-zone, two-dimensional, potential Schrödinger operators. Explicit formulas and evolution equations, Sov. Math., Dokl. 30, 588-591 (1984)], WoS: A1984TU16600004, MathSciNet: 0769198, zbMath: 0613.35020.
  287. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, O skobkakh Puassona gidrodinamicheskogo tia, Dokl. Akad. nauk SSSR, 279 (2), 294-297 (1984) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, On Poisson brackets of hydrodynamic type, Sov. Math., Dokl. 30, 651-654 (1984)], MathSciNet: 770656, zbMath: 0591.58012.
  288. A.P. Veselov, S.P. Novikov, Konechnozonnye dvumernye operatory Shredingera. Potentsial’nye operatory, Dokl. Akad. nauk SSSR, 279 (4), 784-788 (1984) [A.P. Veselov, S.P. Novikov, Finite-zone, two-dimensional Schrödinger operators. Potential operators, Sov. Math., Dokl. 30, 705-708 (1984)], WoS: A1984TX68200003, MathSciNet: 0771574, zbMath: 0602.35024.
  289. S. P. Novikov, Analiticheskii obobshchennyi invariant Khopfa. Mnogoznachnye funktsionaly, Uspekhi mat. nauk, 39:5(239), 97-106 (1984) [S.P. Novikov, The analytic generalized Hopf invariant. Many-valued functionals, Russ. Math. Surv., 39(5), 113-124 (1984)], WoS: A1984APH3500006, Scopus: 2-s2.0-1442268522.
  290. S. Novikov, S.V. Manakov, L.P. Pitaevskij, V.E. Zakharov, Theory of solitons. The inverse scattering method. (Transl. from the Russian), Contemporary Soviet Mathematics. New York - London: Plenum Publishing Corporation. Consultants Bureau, 1984, xi+276 pp. ISBN 0-306-10977-8, InSpire: 205348, MathSciNet: 779467, zbMath: 0598.35002.
  291. S.P. Novikov (Ed.), Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews,Vol. 4, Harwood Academic Publishers, Chur, 1984. ix+280 pp. ISBN: 3-7186-0146-X, MathSciNet: 0768937.
  292. B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern geometry—methods and applications. Part I. The geometry of surfaces, transformation groups, and fields, Springer-Verlag, New York, 1984. xv+464 pp. ISBN: 0-387-90872-2 [Graduate Texts in Mathematics, 93], MathSciNet: 0736837.
  293. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody teorii gomologii, M.: Nauka, 1984 - 344 s.
  294. S.P. Novikov, An averaging method for one-dimensional systems, In: Nonlinear and turbulent processes in physics, Vol. 3, 1529–1540 (1984) [Integrable systems, qualitative methods, and problems in stochasticity. Proc. 2nd Int. workshop, Kiev, October 10–25, 1983. Edited by R. Z. Sagdeev. Harwood Academic Publishers, Chur, 1984. pp. i–xix and 1133–1694. ISBN: 3-7186-0218-0 Ed. by R.Z. Sagdeev. Harwood Academic Publishers, Chur, 1984. pp. i–xix,1133–1694. ISBN: 3-7186-0218-0], MathSciNet: 0824821.
  295. V.G. Drinfeld, I.M. Krichever, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, Methods of Algebraic Geometry in Contemporary Mathematical Physics, Mathematical Physics Reviews, Vol. 1, 1-54 (1984). Ed. by Novikov, S.P.
  296. S.P. Novikov, Algebrotopological approach to the reality problem. Real action variables in the theory of finite-zone solutions of the sine-Gordon equation (in Russian), Zap. nauchn. sem. LOMI, 133, 177–196 (1984) [S.P. Novikov, Algebrotopological approach to the reality problem. Real action variables in the theory of finite-zone solutions of the sine-Gordon equation, J. Sov. Math., 31(6), 3373-3387 (1985)].
  297. A.P. Veselov, S.P. Novikov, Skobki Puassona i kompleksnye tory, Tr. MIAN SSSR, 165 (Algebraicheskaya geometriya i ee prilozheniya), 49–61 (1984) [A.P. Veselov, S.P. Novikov, Poisson brackets and complex tori, Proc. Steklov Inst. Math., 165, 53-65 (1985)].
  298. S.P. Novikov, Kriticheskie tochki i poverkhnosti urovnya mnogoznachnykh funktsii, Tr. MIAN SSSR, 166 (Sovremennye problemy matematiki. Differentsial’nye uravneniya, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya), 201–209 (1984) [S.P. Novikov, Critical points and level surfaces of multivalued functions, Proc. Steklov Inst. Math., 166, 27-50 (1986)].
  299. S.P. Demushkin, A.I. Kostrikin, S.P. Novikov, A.N. Parshin, L.S. Pontryagin, A.N. Tyurin, D.K. Faddeev, Igor’ Rostislavovich Shafarevich (k shestidesyatile­tiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 39:1(235), 167–174 (1984) [S.P. Demushkin, A.I. Kostrikin, S.P. Novikov, A.N. Parshin, L.S. Pontryagin, A.N. Tyurin, D.K. Faddeev, Igorʹ Rostislavovich Shafarevich, Russ. Math. Surv., 39(1), 189-200 (1984)], WoS: A1984ABT4900027, Scopus: 2-s2.0-84957150414.
  300. S.P. Novikov, Yu.M. Smirnov, A.S. Shvarts, Vadim Arsen’evich Efremovich (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 39:1(235), 175–176 (1984) [S.P. Novikov, Yu.M. Smirnov, A.S. Shvarts, Vadim Arsenʹevich Efremovich, Russ. Math. Surv., 39(1), 201-203 (1984)], Scopus: 2-s2.0-84957152348.
  301. V.G. Dulov, S.P. Novikov, L.V. Ovsyannikov, B.L. Rozhdestvenskii, A.A. Samarskii, Yu.I. Shokin, Nikolai Nikolaevich Yanenko (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 39:4(238), 85–94 (1984) [Russ. Math. Surv., 39(4), 99-110 (1984)], Scopus: 2-s2.0-84881092104.
  302. I.P. Kubilyus, A.Yu. Matuzyavichyus, S.P. Novikov, Vtoraya Druskininkaiskaya nauchnaya shkola “Metody topologii i rimanovoi geometrii v matematicheskoi fizike”, Uspekhi mat. nauk, 39:3(237), 255–256 (1984) [net v perevode], MathSciNet: 779753.
  303. S.P. Novikov, Multivalued functionals in modern mathematical physics, Atti Accad. Sci. Torino Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. 117, suppl. 2, 635–644 (1983) [Proc. IUTAM-ISIMM Symp. on modern developments in analytical mechanics. Vol. II. Analytical dynamics and applications. Torino, June 7–11, 1982. Ed. by S. Benenti, M. Francaviglia and A. Lichnerowicz. Accademia delle Scienze di Torino, Turin, 1983. pp. i–xiv and 463–858], MathSciNet: 0773515.
  304. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Gamil’tonov formalizm odnomernykh sistem gidrodinamicheskogo tipa i metod usredneniya Bogolyubova–Uizema, Dokl. Akad. nauk SSSR, 270 (4), 781-785 (1983) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Hamiltonian formalism of one-dimensional systems of hydrodynamic type, and the Bogolyubov-Whitman averaging method, Sov. Math., Dokl. 27(3), 665-669 (1983)], WoS: A1983QW80800002, MathSciNet: 0715332, zbMath: 0553.35011.
  305. S.P. Novikov, Topologicheskie i geometricheskie metody v matematicheskoi fizike, Voronezh. gos. un-t, Voronezh, 1983 - 142 s. [Novoe v global’nom analize].
  306. S.P. Novikov, Metod resheniya periodicheskoi zadachi dlya uravneniya KdF i ego obobshchenii, V kn: Solitony. Red. Bullaf R., Kodri F., Per. s angl., M., 1983, 408 s. s.348-362.
  307. S.P. Novikov, Dvumernye operatory Shryodingera v periodicheskikh polyakh, Itogi nauki i tekhniki, ser. Sovremennye problemy matematiki, t. 23, 3–32 (1983) [S.P. Novikov, Two-dimensional Schrödinger operators in periodic fields, J. Sov. Math., 28(1), 1-20 (1985)].
  308. A.D. Aleksandrov, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, E.G. Poznyak, P.K. Rashevskii, E.R. Rozendorn, I.Kh. Sabitov, S.B. Stechkin, Nikolai Vladimirovich Efimov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 38:5(233), 111–117 (1983) [A.D. Aleksandrov, S.P. Novikov, A.V. Pogorelov, et al, Nikolai Vladimirovich Efimov (obituary), Russ. Math. Surv., 38(5), 123-130 (1983)].
  309. N.N. Bogolyubov, S.G. Gindikin, A.A. Kirillov, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, L.D. Faddeev, Izrail’ Moiseevich Gel’fand (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 38:6(234), 137–152 (1983) [N.N. Bogolyubov, S.G. Gindikin, A.A. Kirillov, A.N. Kolmogorov, S. P. Novikov, L.D. Faddeev, Izrailʹ Moiseevich Gelʹfand (on the occasion of his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 38(6), 145-153 (1983)].
  310. S.P. Novikov, Kommutiruyushchie operatory ranga l >1 s periodicheskimi koeffitsientami, Dokl. Akad. nauk SSSR, 263 (6), 1311-1314 (1982) [S.P. Novikov, Commuting operators of rank l >1 with periodic coefficients, Sov. Math., Dokl. 25(2), 535-538 (1982)], WoS: A1982NM82000007, MathSciNet: 0653225, zbMath: 0534.47023.
  311. A.P. Veselov, S.P. Novikov, O skobkakh Puassona, soglasovannykh s algebraicheskoi geometriei i dinamikoi Kortevega–de Friza na mnozhestve konechnozonnykh potentsialov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 266 (3), 533-537 (1982) [A.P. Veselov, S.P. Novikov, On Poisson brackets compatible with algebraic geometry and Korteweg-de Vries dynamics on the set of finite-zone potentials, Sov. Math., Dokl. 26(2), 357-362 (1982)], WoS: A1982PQ60300004, MathSciNet: 0672377, zbMath: 0555.35106.
  312. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Algebrogeometricheskie skobki Puassona dlya veshchestvennykh konechnozonnykh reshenii uravneniya sine-Gordon i nelineinogo uravneniya Shryodingera, Dokl. Akad. nauk SSSR, 267 (6), 1295-1300 (1982) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Algebro-geometric Poisson brackets for real finite-zone solutions of the sine-Gordon equation and the nonlinear Schrödinger equation, Sov. Math., Dokl. 26(3), 760-765 (1982)], WoS: A1982PX78800003, MathSciNet: 0687904, zbMath: 0574.58015.
  313. S. P. Novikov, Gamil’tonov formalizm i mnogoznachnyi analog teorii Morsa, Uspekhi mat. nauk, 37:5(227), 3–49 (1982) [S.P. Novikov, The Hamiltonian formalism and a many-valued analogue of Morse theory, Russ. Math. Surv., 37(5), 1-56 (1982)], WoS: A1982RJ36700001.
  314. S. P. Novikov, P. G. Grinevich, O spektral’noi teorii kommutiruyushchikh operatorov ranga 2 s periodicheskimi koeffitsientami, Funkts. analiz i ego pril., 16(1), 25–26 (1982) [S.P. Novikov, P.G. Grinevich, Spectral theory of commuting operators of rank two with periodic coefficients, Funct. Anal. Appl., 16(1), 19-20 (1982)], WoS: A1982PM22200004.
  315. S.P. Novikov (Ed.), Mathematical physics reviews. Vol. 3, Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 3. Harwood Academic Publishers, Chur, 1982. ix+311 pp. ISBN: 3-7186-0107-9, MathSciNet: 0704026.
  316. S.P. Novikov, The Kirchhoff type equations and multivalued functionals, Lect. Notes Phys., 153, 238-240 (1982) [Mathematical Problems in Theoretical Physics, Ed. R. Schrader et al, Springer, xii,429 pp, ISBN 978-3-540-11192-4].
  317. S.P. Novikov, Hamiltonian formalism and variational-topological methods for finding periodic trajectories of conservative dynamical systems, Mathematical physics reviews, Vol. 3, 3-51 (1982) [Edited by S. P. Novikov. Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 3. Harwood Academic Publishers, Chur, 1982. ix+311 pp. ISBN: 3-7186-0107-9], MathSciNet: 0704027.
  318. Yu.M. Berezanskii, N.N. Bogolyubov, B.Ya. Levin, Yu.A. Mitropol’skii, S.P. Novikov, I.V. Ostrovskii, A.V. Pogorelov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 37:6(228), 255–260 (1982) [Yu.M. Berezansʹkiĭ, N.N. Bogolyubov, B.Ya. Levin, Yu.A. Mitropolʹskiĭ, S.P. Novikov, Ĭ.V. Ostrovsʹkiĭ, A.V. Pogorelov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his sixtieth birthday), Russ. Math. Surv., 37(6), 291-297 (1982)].
  319. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and nonlinear equations, Physica D 3 (1-2), 267-293 (1981), WoS: A1981MH77800017, Scopus: 2-s2.0-4243800398, ADS: 1981PhyD....3..267K.
  320. S.P. Novikov, Magnito-blokhovskie funktsii i vektornye rassloeniya. Tipichnye zakony dispersii i ikh kvantovye chisla, Dokl. Akad. nauk SSSR, 257 (3), 538-543 (1981) [S.P. Novikov, Magnetic Bloch functions and vector bundles. Typical dispersion laws and their quantum numbers, Sov. Math., Dokl. 23(2), 298-303 (1981)], WoS: A1981LM27500005, MathSciNet: 0610347, zbMath: 0483.46054.
  321. S.P. Novikov, Mnogoznachnye funktsii i funktsionaly. Analog teorii Morsa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 260 (1), 31-35 (1981) [S.P. Novikov, Multivalued functions and functionals. An analogue of the Morse theory, Sov. Math., Dokl. 24(2), 222-226 (1981)], WoS: A1981MJ53500007, MathSciNet: 0630459, zbMath: 0505.58011.
  322. S.P. Novikov, A.A. Kirillov, B.P. Komrakov, Differentsial’no-geometricheskie metody v matematicheskoi fizike, Uspekhi mat. nauk, 36:1(217), 237–239 (1981) [net v perevode].
  323. S. P. Novikov, I. Shmel’tser, Periodicheskie resheniya uravnenii Kirkhgofa dlya svobodnogo dvizheniya tverdogo tela v zhidkosti i rasshirennaya teoriya Lyusternika–Shnirel’mana–Morsa (LShM). I, Funkts. analiz i ego pril., 15(3), 54–66 (1981) [S.P. Novikov, I. Shmel’tser, Periodic solutions of Kirchhoff's equations for the free motion of a rigid body in a fluid and the extended theory of Lyusternik-Shnirel'man-Morse (LSM). I, Funct. Anal. Appl., 15(3), 197-207 (1981)], WoS: A1981NJ08700005.
  324. S. P. Novikov, Variatsionnye metody i periodicheskie resheniya uravnenii tipa Kirkhgofa. II, Funkts. analiz i ego pril., 15(4), 37–52 (1981) [S.P. Novikov, Variational methods and periodic solutions of Kirchhoff-type equations. II, Funct. Anal. Appl., 15(4), 263-274 (1981)], WoS: A1981NT35700004.
  325. B.A. Dubrovin, V.B. Matveev, S.P. Novikov, Non-linear equations of Korteweg-de Vries type, finite-zone linear operators and abelian varieties, Integrable systems, selected papers, Lond. Math. Soc. Lect. Note Ser. 60, 53-140 (1981).
  326. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Osnovnye sostoyaniya v periodicheskom pole. Magnitno-blokhovskie funktsii i vektornye rassloeniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 253 (6), 1293-1297 (1980) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Ground states in a periodic field. Magnetic Bloch functions and vector bundles, Sov. Math., Dokl. 22, 240-244 (1980)], WoS: A1980KM09400002, MathSciNet: 0583789, zbMath: 0489.46055.
  327. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Osnovnye sostoyaniya dvumernogo elektrona v periodicheskom magnitnom pole, ZhETF, 79 (3), 1006-1016 (1980) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Ground states of a two-dimensional electron in a periodic magnetic field, Sov. Phys. JETP 52(3), 511-516 (1980)].
  328. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya nad algebraicheskimi krivymi i nelineinye uravneniya, Uspekhi mat. nauk, 35:6(216), 47–68 (1980) [Krichever, I.M., Novikov, S.P., Krichever, I.M., Novikov, S.P. Holomorphic bundles over algebraic curves and nonlinear equations, Russ. Math. Surv., 36(6), 53–79 (1980)].
  329. S.P. Novikov (Ed.), Mathematical physics reviews. Vol. 1., Soviet Scientific Reviews, Section C: Mathematical Physics Reviews, 1. Harwood Academic Publishers, Chur, 1980. xi+207 pp. ISBN: 3-7186-0019-6, MathSciNet: 0659260.
  330.  V.E. Zakharov, S.V. Manakov, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, Teoriya solitonov. Metod obratnoi zadachi, M.: Nauka, 1980 - 320 s., MathSciNet: 0573607, zbMath: 0598.35003.
  331. V.G. Drinfel’d, I.M. Krichever, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, Methods of algebraic geometry in contemporary mathematical physics, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 1, 1-54 (1980). Ed. by S.P. Novikov. Harwood Academic Publishers, Chur, 1980. xi+207 pp. ISBN: 3-7186-0019-6.
  332. I.M. Krichever, S.P. Novikov, The inverse problem method and holomorphic bundles on Riemann surfaces, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 1, 5-26 (1980).
  333. S.P. Novikov, A Method of Solving the Periodic Problem for the KDV Equation and Its Generalization, Topics in Current Physics, Vol. 17, 325-338 (1980) [Solitons, Ed. by R. Bullough, P.J. Caudrey. Springer-Verlag, 1980, xviii+389 pp].
  334. V.L. Golo, M.I. Monastyrsky, S.P. Novikov, Solutions to the Ginzburg-Landau equations for planar textures in superfluid 3He, Commun. Math. Phys., 69 (3), 237-246 (1979).
  335. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i nelineinye uravneniya. Konechnozonnye resheniya ranga 2, Dokl. Akad. nauk SSSR, 247 (1), 33-37 (1979) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic fiberings and nonlinear equations. Finite zone solutions of rank 2, Sov. Math., Dokl. 20(4), 650-654 (1979)], WoS: A1979HG26700007, MathSciNet: 0545939, zbMath: 0434.35078.
  336. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya, M.: Nauka, 1979 - 760 s., MathSciNet: 0566582.
  337. O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Konechnomernye kolebatel’nye modeli v obshchei teorii otnositel’nosti i gazovoi dinamike, Zap. nauchn. sem. LOMI, 84 (Kraevye zadachi matematicheskoi fiziki i smezhnye voprosy teorii funktsii. 11), 7–15 (1979) [O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Finite-dimensional oscillatory models in the general theory of relativity and in gas dynamics, J. Sov. Math., 21(3), 254-260 (1983)], Scopus: 2-s2.0-34250152530, MathSciNet: 557022, zbMath: 0428.76109.
  338. O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Metody kachestvennoi teorii dinamicheskikh sistem v obshchei teorii otnositel’nosti, Nelineinye volny, Nauka, M., 1979, 164–176.
  339. F. Dzhon, Zh. Lere, S.P. Novikov, A.G. Khovanskii, S.A. Molchanov, N.V. Krylov, B.L. Rozovskii, N.R. Sibgatullin, A.V. Uglanov, S.Yu. Dobrokhotov, V.P. Maslov, Zasedaniya seminara im. I. G. Petrovskogo po differentsial’nym uravneniyam i matematicheskim problemam fiziki, Uspekhi mat. nauk, 34:3(207), 221–226 (1979) [net v perevode].
  340. S.P. Novikov, A method for solving the periodic problem for the KdV equation and its generalizations, Rocky Mountain J. Math., 8 (1-2), 83-93 (1978), WoS: 2-s2.0-84880230492, RINTs: 30969249.
  341. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i uravnenie Kadomtseva-Patiashvili (KP), Uspekhi mat. nauk, 33:5(203), 209-212 (1978).
  342. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya nad rimanovymi poverkhnostyami i uravnenie Kadomtseva–Petviashvili (KP). I, Funkts. analiz i ego pril., 12(4), 41–52 (1978) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles over Riemann surfaces and the Kadomtsev—Petviashvili equation. I, Funct. Anal. Appl., 12(4), 276–286 (1979)], MathSciNet: 515628, zbMath: 0393.35061|0404.35082.
  343. A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, Yu.P. Solov’ev, A.T. Fomenko, Zadachi po geometrii, Izd-vo MGU, M., 1978.
  344. S.P. Novikov, New applications of algebraic geometry to nonlinear equations and inverse problems, In: Nonlinear evolution equations solvable by the spectral transform, 84-96 (1978). Lectures presented at the Int. Symp., Accademia dei Lincei, Rome, June 15–18, 1977. Edited by F. Calogero. Pitman (Advanced Publishing Program), Boston, Mass.-London, 1978. xvii+257 pp. ISBN: 0-273-08402-X [Research Notes in Mathematics, 26].
  345. S.P. Novikov, Periodic solitons and algebraic geometry, Lect. Notes Phys., 80, 222-228 (1978) [Mathematical Problems in Theoretical Physics, Ed.G. Dell'Antonio et al. Springer, vi,438 pp, ISBN 978-3-540-08853-0], ADS: 1978LNP....80..222N.
  346. S. P. Novikov, A. T. Fomenko, Petr Konstantinovich Rashevskii (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 32:5(197), 205–209 (1977) [S.P. Novikov, A.T. Fomenko, Petr Konstantinovich Rashevskii (on his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 32(5), 173-179 (1977)], zbMath: 0359.01020.
  347. S.P. Novikov, Algebraicheskaya topologiya, Matematicheskaya entsiklopediya, t. 1, 170–174 (1977).
  348. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Uravnenie Shredingera v periodicheskom pole i rimanovy poverkhnosti, Dokl. Akad. nauk SSSR, 229 (1), 15-18 (1976) [B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, The Schrödinger equation in a periodic field and Riemann surfaces, Sov. Math., Dokl. 17, 947-951 (1977)], WoS: A1976CB98200005, MathSciNet: 410067, zbMath: 0441.35021.
  349. B. A. Dubrovin, V. B. Matveev, S. P. Novikov, Nelineinye uravneniya tipa Kortevega–de Friza, konechnozonnye lineinye operatory i abelevy mnogoobraziya, Uspekhi mat. nauk, 31:1(187), 55–136 (1976) [B.A. Dubrovin, V.B. Matveev, S.P. Novikov, Non-linear equations of Korteweg-de Vries type, finite-zone linear operators, and abelian varieties, Russ. Math. Surv., 31(1), 59-146 (1976)], MathSciNet: 427869, zbMath: 0326.35011.
  350. O. I. Bogoyavlenskii, S. P. Novikov, Odnorodnye modeli v obshchei teorii otnositel’nosti i gazovoi dinamike, Uspekhi mat. nauk, 31:5(191), 33–48 (1976) [O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Homogeneous models in general relativity and gas dynamics, Russ. Math. Surv., 31(5), 31-48 (1976)], MathSciNet: 469069, zbMath: 0341.76070.
  351. O. I. Bogoyavlenskii, S. P. Novikov, O svyazi gamil’tonovykh formalizmov statsionarnykh i nestatsionarnykh zadach, Funkts. analiz i ego pril., 10(1), 9–13 (1976) [O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, The relationship between Hamiltonian formalisms of stationary and nonstationary problems, Funct. Anal. Appl., 10(1), 8-11 (1976)], MathSciNet: 0467815, zbMath: 0345.70011.
  352. O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Kachestvennaya teoriya odnorodnykh kosmologicheskikh modelei, Tr. seminara im. I. G. Petrovskogo, vyp.1, 7-43 (1975) [O.I. Bogoyavlenskij, S.P. Novikov, The qualitative theory of homogeneous cosmological models, Selecta Math. Sovetica, 2, 159-201 (1982)], MathSciNet: 434319, zbMath: 0314.53015.
  353. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Periodicheskaya zadacha dlya uravnenii Kortevega–de Friza i Shturma–Liuvillya. Ikh svyaz’ s algebraicheskoi geometriei, Dokl. Akad. nauk SSSR, 219(3), 531-534 (1974) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, A periodicity problem for the Korteweg–de Vries and Sturm–Liouville equations. Their connection with algebraic geometry, Sov. Math., Dokl. 15(6), 1597-1601 (1974)], MathSciNet: 481661, zbMath: 0312.35015.
  354. B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Periodicheskii i uslovno periodicheskii analogi mnogosolitonnykh reshenii uravnenii Kortvega–de Friza, ZhETF, 67 (6), 2131-2144 (1974) [B.A. Dubrovin, S.P. Novikov, Periodic and conditionally periodic analogs of the many-soliton solutions of the Korteweg–de Vries equation, Sov. Phys. JETP 40(6), 1058-1063 (1975)], MathSciNet: 382877.
  355. S. P. Novikov, Periodicheskaya zadacha dlya uravneniya Kortevega–de Friza. I, Funkts. analiz i ego pril., 8(3), 54–66 (1974) [S.P. Novikov, The periodic problem for the Korteweg–de Vries equation, Funct. Anal. Appl., 8(3), 236-246 (1974)], MathSciNet: 382878, zbMath: 0299.35017.
  356. O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Osobennosti kosmologicheskoi modeli B’yanki IX s tochki zreniya kachestvennoi teorii differentsial’nykh uravnenii, ZhETF, 64 (5), 1475-1494 (1973) [O.I. Bogoyavlenskii, S.P. Novikov, Singularities of the cosmological model of the Bianchi IX type according to the qualitative theory of differential equations, Sov. Phys. JETP 37(5), 747-755 (1973)], MathSciNet: 363373.
  357. S.P. Novikov, Nekotorye zadachi teorii gravitatsii, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 266 (1973), zbMath: 0285.53048.
  358. S.P. Novikov, Neobkhodima perestroika matematicheskogo obrazovaniya, Priroda, № 2, 57 (1973).
  359. S.P. Novikov, O nekotorykh svoistvakh kosmologicheskikh modelei, ZhETF, 62 (6), 1977-1990 (1972) [S.P. Novikov, Some properties of cosmologic models, Sov. Phys. JETP 35(6), 1031-1037 (1972)].
  360. V. M. Bukhshtaber, S. P. Novikov, Formal’nye gruppy, stepennye sistemy i operatory Adamsa, Matem. sb., 84(126):1, 81–118 (1971) [V.M. Buhštaber, S.P. Novikov, Formal groups, power systems and Adams operators, Math. USSR-Sb., 13(1), 80–116 (1971)], MathSciNet: 291159, zbMath: 0224.57006.
  361. V. M. Bukhshtaber, A. S. Mishchenko, S. P. Novikov, Formal’nye gruppy i ikh rol’ v apparate algebraicheskoi topologii, Uspekhi mat. nauk, 26:2(158), 131–154 (1971) [V.M. Bukhshtaber, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, Formal groups and their role in the apparatus of algebraic topology, Russ. Math. Surv., 26(2), 63–90 (1971)], MathSciNet: 445522, zbMath: 0224.57006.
  362. S.P. Novikov, Analogues hermitiens de la K-théorie, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 2, pp. 39–45. Gauthier-Villars, Paris, 1971, MathSciNet: 431215, zbMath: 0228.18003.
  363. P. S. Aleksandrov, V. I. Arnol’d, I. M. Gel’fand, A. N. Kolmogorov, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, Ivan Georgievich Petrovskii, Uspekhi mat. nauk, 26:2(158), 3–24 (1971) [P.S. Aleksandrov, V.I.Arnol’d, I.M. Gel’fand, A.N. Kolmogorov, S.P. Novikov, O.A. Oleinik, Ivan Georgievich Petrovskii (on his seventieth birthday), Russ. Math. Surv., 26(2), 5-28 (1971)], MathSciNet: 289234, zbMath: 0227.01024.
  364. S.P. Novikov, Algebraicheskoe postroenie i svoistva ermitovykh analogov K-teorii nad kol’tsami s involyutsiei s tochki zreniya gamil’tonova formalizma. Nekotorye primeneniya k differentsial’noi topologii i teorii kharakteristicheskikh klassov. I, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 34(2), 253–288 (1970) [S.P. Novikov, Algebraic construction and properties of hermitian analogs of K-theory over rings with involution from the viewpoint of hamiltonian formalism. Applications to differential topology and the theory of characteristic classes. I, Math. USSR-Izv., 4(2), 257–292 (1970)], MathSciNet: 292913, zbMath: 0193.51902.
  365. S. P. Novikov, Algebraicheskoe postroenie i svoistva ermitovykh analogov K-teorii nad kol’tsami s involyutsiei s tochki zreniya gamil’tonova, formalizma. Nekotorye primeneniya k differentsial’noi topologii i teorii kharakteristicheskikh klassov. II, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 34(3), 475–500 (1970) [S.P. Novikov, Algebraic construction and properties of hermitian analogs of K-theory over rings with involution from the viewpoint of hamiltonian formalism. Applications to differential topology and the theory of characteristic classes. II, Math. USSR-Izv., 4(3), 479–505 (1970)], MathSciNet: 292913, zbMath: 0201.25602.
  366. S.P. Novikov, Pontrjagin classes, the fundamental group and some problems of stable algebra, In: Essays on Topology and Related Topics (Mémoires dédiés à Georges de Rham), 147–155. Springer, New York (1970), MathSciNet: 268907.
  367. S.P. Novikov, Pontrjagin classes, the fundamental group and some problems of stable algebra, Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 70, 172-179 (1968), MathSciNet: 231401, zbMath: 0193.51802.
  368. S. P. Novikov, Operatory Adamsa i nepodvizhnye tochki, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 32(6), 1245–1263 (1968) [S.P. Novikov, Adams operators and fixed points, Math. USSR-Izv., 2(6), 1193–1211 (1968)], MathSciNet: 256390, zbMath: 0193.51901.
  369. A.N. Andrianov, V.A. Dem’janenko, S.P. Demuškin, N.V. Efimov, N.I. Fel’dman, M.I. Graev, S.A. Juzvinskiĭ, A.I. Kostrikin, A.I. Lapin, S.P. Novikov, V.P. Platonov, T.A. Tuškina, R.T. Vol’vačev, Thirteen Papers on Group Theory, Algebraic Geometry and Algebraic Topology, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 66, 1968, 272 pp. ISBN-10: 0-8218-1766-3, ISBN-13: 978-0-8218-1766-7.
  370. M.A. Aĭzerman, D.V. Anosov, V.I. Arnol’d, A.A. Borovkov, E.M. Braverman, G.S. Ceĭtin, N.V. Efimov, Ju.L. Eršov, V.M. Gluškov, E.S. Golod, A.A. Gončar, M.I. Graev, I.A. Ibragimov, A.P. Juškevič, A.A. Kirillov, M.G. Kreĭn, O.A. Ladyženskaja, A.I. Mal’cev, Ju.I. Manin, G.I. Marčuk, B.S. Mitjagin, N.N. Moiseev, S.P. Novikov, V.P. Palamodov, A. Pełczyński, I.I. Pjateckiĭ-Šapiro, V.I. Ponomarev, A.G. Postnikov, L.I. Rozonoèr, N.A. Šanin, A.B. Sidlovskiĭ, S.L. Sobolev, A.N. Tihonov, V.A. Toponogov, I.M. Vinogradov, M.I. Višik, A.G. Vituškin, I.D. Zaslavskiĭ, Thirty-One Invited Addresses (Eight in Abstract) at the International Congress of Mathematicians in Moscow, 1966, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 70, 1968, 266 pp. ISBN-10: 0-8218-1770-1, ISBN-13: 978-0-8218-1770-4.
  371. I.E. Bazilevič, V.G. Boltjanskiĭ, D.K. Faddeev, E.I. Filippovič, V.I. Gavrilov, Ja.L. Geronimus, O.M. Kozlov, V.L. Levin, S.P. Novikov, V.V. Proizvolov, V.A. Rohlin, A.V. Roĭter, P.S. Soltan, V.S. Vladimirov, O.N. Vvedenskiĭ, Thirteen Papers on Algebra, Topology, Complex Variables, and Linear Programming, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 71, 1968, 236 pp. ISBN-10: 0-8218-1771-X, ISBN-13: 978-0-8218-1771-1.
  372. A.M. Vinogradov, S.P. Novikov, Gomotopicheskaya i differentsial’naya topologiya, Istoriya otech. mat., t. 3, Naukova dumka, Kiev, 1968, 511–529.
  373. S.P. Novikov, Kol’tsa operatsii i spektral’nye posledovatel’nosti tipa Adamsa v ekstraordinarnykh teoriyakh kogomologii. U-kobordizmy i k-teoriya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 172(1), 33-36 (1967) [S.P. Novikov, Operation rings and spectral sequences of the Adams type in extraordinary cohomology theories. U-cobordisms and K-theory, Sov. Math., Dokl. 8, 27-31 (1967)], MathSciNet: 217795, zbMath: 0155.50902.
  374. S.P. Novikov, Metody algebraicheskoi topologii s tochki zreniya teorii kobordizmov, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 31(4), 855–951 (1967) [S.P. Novikov, The methods of algebraic topology from the viewpoint of cobordism theory, Math. USSR-Izv., 1(4), 827–913 (1967)], ADS: 1967IzMat...1..827N, MathSciNet: 221509, zbMath: 0169.54503.
  375. S.P. Novikov, B.Yu. Sternin, Sledy ellipticheskikh operatorov na podmnogoobraziyakh i K-teoriya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 170(6), 1265-1268 (1966) [S.P. Novikov, B.Yu. Sternin, Traces of elliptic operators on submanifolds and K-theory, Sov. Math., Dokl. 7, 1373-1376 (1966)], MathSciNet: 221532, zbMath: 0174.41302.
  376. S.P. Novikov, B.Yu. Sternin, Ellipticheskie operatory i podmnogoobraziya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 171(3), 525-528 (1966) [S.P. Novikov, B.Yu. Sternin, Elliptic operators and submanifolds, Sov. Math., Dokl. 7, 1508-1512 (1966)], MathSciNet: 221533, zbMath: 0174.41303.
  377. S. P. Novikov, O mnogoobraziyakh so svobodnoi abelevoi fundamental’noi gruppoi i ikh primeneniyakh (klassy Pontryagina, gladkosti, mnogomernye uzly), Izv. AN SSSR, Ser. matem., 30(1), 207–246 (1966) [S.P. Novikov, Manifolds with free Abelian fundamental groups and their applications. (Pontryagin classes, smoothnesses, multidimensional knots.), Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 71, 1-42 (1968)], MathSciNet: 196765, zbMath: 0199.58202.
  378. S. P. Novikov, Teorema Kartana–Serra i vnutrennie gomologii, Uspekhi mat. nauk, 21:5(131), 217–232 (1966) [S.P. Novikov, The Cartan-Serre theorem and intrinsic homology, Russ. Math. Surv., 21(5), 209–224 (1966)], MathSciNet: 198481, zbMath: 0171.44302.
  379. S.P. Novikov, Kharakteristicheskie klassy Pontryagina, Mezhd. kongr. mat., Tezisy dokladov, M., 1966, 158–159.
  380. A.A. Kirillov, S.P. Novikov, D.B. Fuks, I.R. Shafarevich, Vtoraya letnyaya topologicheskaya shkola, Uspekhi mat. nauk, 21:2(128), 257–258 (1966), MathSciNet: 902292.
  381. S.P. Novikov, Gomotopicheskaya i topologicheskaya invariantnost’ nekotorykh ratsional’nykh klassov Pontryagina, Dokl. Akad. nauk SSSR, 162(6), 1248-1251 (1965) [S.P. Novikov, Homotopic and topological invariance of certain rational classes of Pontryagin, Sov. Math., Dokl. 6, 854-857 (1965)], MathSciNet: 180989, zbMath: 0146.19503.
  382. S.P. Novikov, Topologicheskaya invariantnost’ ratsional’nykh klassov Pontryagina, Dokl. Akad. nauk SSSR, 163(2), 298-300 (1965) [S.P. Novikov, Topological invariance of rational Pontrjagin classes, Sov. Math., Dokl. 6, 921-923 (1965)], MathSciNet: 193644, zbMath: 0146.19502.
  383. S. P. Novikov, Differentsiruemye puchki sfer, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 29(1), 71–96 (1965) [S.P. Novikov, Differentiable sphere bundles, Amer. Math. Soc., Transl., Ser. II, Vol. 63, 217-244 (1967)], MathSciNet: 174059, zbMath: 0197.49604.
  384. S. P. Novikov, Ratsional’nye klassy Pontryagina. Gomeomorfizm i gomotopicheskii tip zamknutykh mnogoobrazii. I, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 29(6), 1373-1388 (1965) [S.P. Novikov, Rational Pontryagin classes, Homeomorphism and homotopy type of closed manifolds I., Am. Math. Soc., Transl., II. Ser. 66, 214-230 (1968)], MathSciNet: 196764, zbMath: 0146.19601.
  385. S.P. Novikov, Topologiya sloenii, Trudy Mosk. mat. obshch., 14, 248-278 (1965) [S.P. Novikov, Topology of foliations, Trans. Mosc. Math. Soc., 14, 268–304 (1967)], MathSciNet: 200938, zbMath: 0247.57006.
  386. S. P. Novikov, Novye idei v algebraicheskoi topologii (K-teoriya i ee primeneniya), Uspekhi mat. nauk, 20:3(123), 41–66 (1965) [S.P. Novikov, New ideas in algebraic topology (K-theory and its applications), Russ. Math. Surv., 20(3), 37–62 (1965)], MathSciNet: 192491, zbMath: 0171.43802.
  387. L.M. Abramov, V.S. Černjavskiĭ, E.S. Golod, T.D. Maĭstrova, A.I. Mal’cev, S.P. Novikov, B.I. Penkoy, V.A. Rohlin, I.R. Šafarevič, V.V. Sazonov, B.H. Sendov, V.I. Šestakov, A.S. Švarc, V.S. Varadarain, V.S. Vladimirov, Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 48, 1965, 396 pp. ISBN-10: 0-8218-1748-5, ISBN-13: 978-0-8218-1748-3.
  388. S.P. Novikov, Struktury na mnogoobraziyakh, Trudy 4-i Vses. Topol. Konf. (Tashkent, 1963), 98–120 (1965).
  389. S. P. Novikov, O letnem topologicheskom institute (Siettl, 1963 g., SShA), Uspekhi mat. nauk, 20:1(121), 147–170 (1965) [S.P. Novikov, The Topology Summer Institute (Seattle, USA, 1963), Russ. Math. Surv., 20(1), 145-167 (1965)], zbMath: 0125.39804.
  390. S.P. Novikov, O sloeniyakh korazmernosti 1 na mnogoobraziyakh, Dokl. Akad. nauk SSSR, 155(5), 1010-1013 (1964) [S.P. Novikov, Foliations of codimension 1 on manifolds, Sov. Math., Dokl. 5, 540-544 (1964)], MathSciNet: 165540, zbMath: 0135.41402.
  391. S.P. Novikov, Sloeniya korazmernosti 1, Dokl. Akad. nauk SSSR, 157(4), 788-790 (1964) [S.P. Novikov, Foliations of codimension 1, Sov. Math., Dokl. 5, 1023-1025 (1964)], MathSciNet: 167987, zbMath: 0135.41403.
  392. S. P. Novikov, Gomotopicheski ekvivalentnye gladkie mnogoobraziya. I, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 28(2), 365-474 (1964) [S.P. Novikov, Homotopically equivalent smooth manifolds, I, Am. Math. Soc., Transl., II. Ser., 48, 271-396 (1965)], MathSciNet: 162246, zbMath: 0151.32103.
  393. S.P. Novikov, I.I. Pyatetskii-Shapiro, I.R. Shafarevich, Osnovnye napravleniya razvitiya algebraicheskoi topologii i algebraicheskoi geometrii, Uspekhi mat. nauk, 19:6(120), 75–82 (1964) [S.P. Novikov, I.I. Pyatetskii-Shapiro, I.R. Shafarevich, The main trends of algebraic topology and algebraic geometry, Russ. Math. Surv., 19(6), 67-73 (1964)], MathSciNet: 171776, zbMath: 0168.43903.
  394. S. P. Novikov, Gladkie sloeniya na trekhmernykh mnogoobraziyakh, Uspekhi mat. nauk, 19:6(120), 89–91 (1964) [S.P. Novikov, Smooth foliations on three-dimensional manifolds, Russ. Math. Surv., 19(6), 79-81 (1964)], MathSciNet: 173270, zbMath: 0135.41501.
  395. M. I. Vishik, S. P. Novikov, M. M. Postnikov, Gor’kovskii matematicheskii seminar po gomotopicheskoi topologii, Uspekhi mat. nauk, 19:6(120), 237–238 (1964).
  396. S.P. Novikov, Gomotopicheskie svoistva gruppy diffeomorfizmov sfery, Dokl. Akad. nauk SSSR, 148(1), 32-35 (1963) [S.P. Novikov, Homotopy properties of the group of diffeomorphisms of a sphere, Sov. Math., Dokl. 4, 27-31 (1963)], MathSciNet: 144356, zbMath: 0139.41201.
  397. S.P. Novikov, Nekotorye svoistva mnogoobrazii razmernosti 4k+2, Dokl. Akad. nauk SSSR, 153(5), 1005-1008 (1963) [S.P. Novikov, Some properties of (4k+2)-dimensional manifolds, Sov. Math., Dokl. 4, 1768-1772 (1963)], MathSciNet: 175128, zbMath: 0149.20701.
  398. S.P. Novikov, Differentsial’naya topologiya, Itogi nauki i tekhniki. Algebra. Topol. 1962, VINITI, M., 1963, 134–160, MathSciNet: 167986, zbMath: 0205.53703.
  399. S.P. Novikov, O diffeomorfizme odnosvyaznykh mnogoobrazii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 143(5), 1046-1049 (1962) [S.P. Novikov, Diffeomorphisms of simply connected manifolds, Sov. Math., Dokl. 3, 540-543 (1962)], MathSciNet: 158405, zbMath: 0142.40804.
  400. S.P. Novikov, Gomotopicheskie svoistva kompleksov Toma, Matem. sb., 57(99):4, 407–442 (1962), MathSciNet: 157381, zbMath: 0193.51801.
  401. S.P. Novikov, Smooth manifolds of a general homotopy type, Intern. Congr. Math., Stockholm, August 1962, section 4, p. 139 (1962).
  402. S.P. Novikov, O vlozhenii odnosvyaznykh mnogoobrazii v evklidovo prostranstvo, Dokl. Akad. nauk SSSR, 138(4), 775-778 (1961) [S.P. Novikov, On embedding simply-connected manifolds in Euclidean space, Sov. Math., Dokl. 2, 718-721 (1961)], MathSciNet: 133135, zbMath: 0104.39902.
  403. S.P. Novikov, O nekotorykh zadachakh topologii mnogoobrazii, svyazannykh s teoriei prostranstv Toma, Dokl. Akad. nauk SSSR, 132(5), 1031-1034 (1960) [S.P. Novikov, Some problems in the topology of manifolds connected with the theory of Thom spaces, Sov. Math., Dokl. 1, 717-719 (1960)], MathSciNet: 121815, zbMath: 0094.35902.
  404. S.P. Novikov, O kogomologiyakh algebry Stinroda, Dokl. Akad. nauk SSSR, 128(5), 893-895 (1959), MathSciNet: 111022, zbMath: 0127.38804.