Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yuly V. Nazarov

Ph. D.

Publications

  1. A.F. Andreev, V.M. Galitskii, B.I. Ivlev, I.V. Kolokolov, L.S. Levitov, V.P. Mineev, Yu.V. Nazarov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, V.B. Timofeev, I.M. Khalatnikov, R.P. Shibaeva, Gerasim Matveevich Eliashberg (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 190 (9), 1007-1008 (2020) [A.F. Andreev, V.M. Galitskii, B.I. Ivlev, I.V. Kolokolov, L.S. Levitov, V.P. Mineev, Yu.V. Nazarov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, V.B. Timofeev, I.M. Khalatnikov, R.P. Shibaeva, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his 90th birthday), Phys. Usp. 63 (9), 940-941 (2020)], ADS: 2020PhyU...63..940A.
  2. N.M. Chtchelkatchev, Yu.V. Nazarov, Andreev quantum dots for spin manipulation, Phys. Rev. Lett. 90, 226806 (2003); cond-mat/0207684, WoS: 000183381200035, Scopus: 2-s2.0-0037777634, ADS: 2003PhRvL..90v6806C, RINTs: 44953853.
  3. N.M. Chtchelkatchev, W. Belzig, Yu.V. Nazarov, C. Bruder, π-0 transition in superconductor-ferromagnet-superconductor Josephson junction, Pis’ma v ZhETF, 74 (6), 357-361 (2001) [JETP Lett. 74 (6), 323-327 (2001)]; cond-mat/0108165, WoS: 000172035300008, Scopus: 2-s2.0-0000457641, ADS: 2001JETPL..74..323C, RINTs: 13375359.
  4. Yu.V. Nazarov, Polutseloe kvantovanie v organicheskikh sverkhprovodnikakh, ZhETF, 95 (1), 338-347 (1989) [Yu.V. Nazarov, Half-integer quantization in organic superconductors, Sov. Phys. JETP 68(1), 192-197 (1989)], WoS: A1989T174900033.
  5. Yu.V. Nazarov, Ob anomaliyakh vol’t-ampernoi kharakteristiki tunnel’nykh kontaktov, ZhETF, 95 (3), 975-984 (1989) [Yu.V. Nazarov, Anomalous current-voltage characteristics of tunnel junctions, Sov. Phys. JETP 68(3), 561-566 (1989)], WoS: A1989T789100017.
  6. Yu.V. Nazarov, O kulonovskoi blokade tunnelirovaniya v odinochnykh kontaktakh, Pis’ma v ZhETF, 49 (2), 105-107 (1989) [Yu.V. Nazarov, Coulomb blockade of tunneling in isolated junctions, JETP Lett., 49 (2), 126-128 (1989)], WoS: A1989AB67700014.
  7. Yu.V. Nazarov, Vliyanie elektromagnitnykh vozbuzhdenii na vol’t-ampernuyu kharakteristiku tunnel’nykh kontaktov, Fizika tverd. tela, 31 (9), 188-196 (1989) [Yu.V. Nazarov, Effect of electromagnetic excitations on the current-voltage characteristics of tunnel junctions, Sov. Phys. Solid State 31(9), 1581-1586 (1989)], WoS: A1989AV38700034.
  8. Yu.V. Nazarov, Elektronnaya sverkhstruktura (La1 – xMx)2CuO4, Fizika tverd. tela, 31(10), 129-131 (1989) [Yu.V. Nazarov, Electron superstructure of (La1 – xMx)2CuO4, Sov. Phys. Solid State 31(10), 1724-1725 (1989)], WoS: A1989CC46900022.
  9. Yu.V. Nazarov, Neobychnyi tok v sverkhprovodnikakh piroelektricheskoi simmetrii, Fizika tverd. tela, 29 (1), 165-169 (1987) [Yu.V. Nazarov, Extraordinary current in superconductors of pyroelectric symmetry, Sov. Phys. Solid State 29(1), 92-94 (1987)], WoS: A1987G783700027.
  10. Yu.V. Nazarov, Ob’emnaya elektrolyuminestsentsiya: effekt, svyazannyi s fotogal’vanicheskim, ZhETF, 90 (4), 1305-1308 (1986) [Yu.V. Nazarov, Bulk electroluminescence related to the photovoltaic effect, Sov. Phys. JETP 63(4), 763-765 (1986)], WoS: A1986C142500018.
  11. Yu.V. Nazarov, Neustoichivost’, obuslovlennaya magnitoindutsirovannymi tokami, ZhETF, 91 (1), 332-342 (1986) [Yu.V. Nazarov, Instability due to magnetically induced currents, Sov. Phys. JETP 64(1), 193-199 (1986)], WoS: A1986D472300035.
  12. Yu.V. Nazarov, Neustoichivost’ termomagnitnykh voln v anizotropnykh provodnikakh, Fizika tverd. tela, 28 (5), 1528-1530 (1986) [Yu.V. Nazarov, Instability of thermomagnetic waves in anisotropic conductors, Sov. Phys. Solid State 28(5), 863-864 (1986)], WoS: A1986C669000045.
  13. L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Magnitoelektricheskii effekty v provodnikakh s simmetriei zerkal’nykh izomerov, ZhETF, 88 (1), 229-236 (1985) [L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Éliashberg, Magnetoelectric effects in conductors with mirror isomer symmetry, Sov. Phys. JETP 61(1), 133-137 (1985)], WoS: A1985ABH1100024.
  14. L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Ob elektronnoi spinovoi vospriimchivosti sverkhprovodnikov, Pis’ma v ZhETF, 41 (5), 188-191 (1985) [L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Electron spin susceptibility of superconductors, JETP Lett., 41 (5), 228-231 (1985)], WoS: A1985AML9600005.
  15. L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Magnitostatika sverkhprovodnikov bez tsentra inversii, Pis’ma v ZhETF, 41 (9), 365-367 (1985) [L.S. Levitov, Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Magnetostatics of superconductors without an inversion center, JETP Lett., 41 (9), 445-447 (1985)], WoS: A1985ARG9200001, ADS: 1985JETPL..41..445L.
  16. Yu.N. Nazarov, Proniknovenie magnitnogo polya v sverkhprovodniki bez tsentra inversii, Fizika nizkikh temp., 11 (9), 917-925 (1985) [Yu.V. Nazarov, Penetration of a magnetic field into a superconductor without an inversion center, Sov. J. Low Temp. Phys. 11(9), 505-509 (1985)], WoS: A1985ATF7300003.
  17. Yu.V. Nazarov, Poverkhnostnye toki v provodnikakh bez tsentra inversii, Fizika tverd. tela, 27 (6), 1753-1760 (1985) [Yu.V. Nazarov, Surface currents in noncentrosymmetric conductors, Sov. Phys. Solid State 27(6), 1053-1056 (1985)], WoS: A1985ALX6000028.
  18. Yu.V. Nazarov, G.M. Eliashberg, Fluktuatsionnoe vosstanovlenie adiabatichnosti v nelineinoi dinamike sverkhprovodnikov, Fizika nizkikh temp., 9 (3), 247-255 (1983) [Yu.V. Nazarov, G.M. Éliashberg, Fluctuation restoration of adiabaticity in nonlinear dynamics of superconductors, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(3), 123-127 (1983)], WoS: A1983QP13200004.