Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Anton Yu. Men’shutin

Junior researcher

Ph. D.

Work phone: (49652) 49227
Email:
Skype: antonmenshutin

Publications

  1. O. Klimenkova, A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, Variable-step-length algorithms for a random walk: Hitting probability and computation performance, Computer Phys. Commun., 241, 28-32 (2019); arXiv:1811.03788, WoS: 000473380200004, Scopus: 2-s2.0-85064160909.
  2. O. Klimenkova, A. Menshutin, L.N. Shchur, Influence of the random walk finite step on the first-passage probability, J. Phys.: Conf. Ser., 955, 012009 (2018) [Computer Simulation in Physics and beyond (CSP2017), 9-12 Oct., 2017, Moscow]; arXiv:1712.02620, WoS: 000446022300009, Scopus: 2-s2.0-85042299503.
  3. A.Yu. Men’shutin, L.N. Shchur, Mnogomernoe obobshchenie modeli Diffusion Limited Aggregation (DLA), v knige "Vychislitel’nye tekhnologii v estestvennykh naukakh. Metody superkomp’yuternogo modelirovaniya" / Pod red. R.R. Nazirova, L.N. Shchura. M. : IKI RAN, 2014, str. 110-120.
  4. A.Yu. Men’shutin, K voprosu o minimal’noi veroyatnosti rosta v zadache AOD, Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, № 2(2), 46-51 (2013).
  5. A. Menshutin, Scaling in the Diffusion Limited Aggregation Model, Phys. Rev. Lett. 108, 015501 (2012) [5 pages], WoS: 000298927400006, Scopus: 2-s2.0-84855498870.
  6. C.K. Shikota, A.Yu. Men’shutin, L.N. Shchur, Programmno-apparatnaya platforma dlya nauchnykh issledovanii v oblasti vychislitel’noi fiziki, Programmnaya inzheneriya, №9, 16-22 (2012).
  7. A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, Morphological diagram of diffusion driven aggregate growth in plane: Competition of anisotropy and adhesion, Computer Phys. Communs., 182(9), 1819-1823 (2011); arXiv:1008.3449, WoS: 000292675100015, Scopus: 2-s2.0-79958138452.
  8. S.K. Shikota, A.Yu. Men’shutin, S.A. Krashakov, M.V. Grigor’eva, L.N. Shchur, Sistema provedeniya videoseminarov VideoGrid, Mekhanika, upravlenie i informatika, №4, 137-147 (2011) [Vychislitel’nye tekhnologii v estestvennykh naukakh. Sistemy global’nogo masshtaba: Trudy seminara, Tarusa, 9-11 iyunya 2010. Pod red. R.R. Nazirova, L.N. Shchura].
  9. L.N. Shchur, A.Yu. Men’shutin, S.K. Shikota, Infokommunikatsionnoe obespechenie issledovatel’skogo tsentra: zadachi i infrastruktura, Informatsionnoe obshchestvo, №6, 56-63 (2011).
  10. A.Yu. Menshutin, S.A. Krashakov, S.K. Shikota, M.V. Grigoreva, L.N. Shchur, Distributed archive of open source software: Technology overview and future work, Proc. 4th Int. Conf. “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education”, Dubna, 28 June-3 July, 2010.
  11. L.N. Shchur, S.A. Krashakov, A.Yu. Men’shutin, V.L. Shchur, S.K. Shikota, M.V. Grigor’eva, Arkhiv svobodno rasprostranyaemogo programmnogo obespecheniya ftp.chg.ru: analiz 15-letnego opyta, Trudy XII Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii RCDL'2010 "Elektronnye biblioteki: perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnye kollektsii", Kazan’, 13-17 oktyabrya 2010, str. 242-245.
  12. A.Yu. Men’shutin, L.N. Shchur, Kriticheskie yavleniya pri roste dvumernykh struktur, Trudy Seminara po vychislitel’nym tekhnologiyam v estestvennykh naukakh. Vyp. 1. Vychislitel’naya fizika / Pod red. R. R. Nazirova. M. : Izd-vo KDU, 2009, str.225-239.
  13. A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, V.M. Vinokour, Finite size effect of harmonic measure estimation in a DLA model: Variable size of probe particles, Physica A 387(25), 6299-6309 (2008); arXiv:0810.0126.
  14. A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, V.M. Vinokur, Probing surface characteristics of diffusion-limited-aggregation clusters with particles of variable size, Phys. Rev. E 75, 010401(R) (2007) (4 pages).
  15. A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, Test of multiscaling in a diffusion-limited-aggregation model using an off-lattice killing-free algorithm, Phys. Rev. E 73, 011407 (2006) (8 pages); cond-mat/0504338.
  16. A.Yu. Menshutin, L.N. Shchur, V.M. Vinokur, Variable size particle probing of the DLA cluster properties, cond-mat/0611005.