Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

David E. Khmelnitsky

Publications

  1. M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, Pamyati Moiseya Isaakovicha Kaganova, Uspekhi fiz. nauk, 190 (2), 221–222 (2020) [M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, In memory of Moisei Isaakovich Kaganov, Phys. Usp. 63 (2), 201-203 (2020)], RINTs: 44754373, EDN: BIYZZK.
  2. A.F. Andreev, A.I. Buzdin, A.A. Varlamov, Yu.Kh. Vekilov, Yu.M. Gal’perin, I.E. Dzyaloshinskii, Yu.M. Kagan, D.V. Livanov, L.P. Pitaevskii, E.I. Rashba, L.A. Fal’kovskii, D.E. Khmel’nitskii, Pamyati Alekseya Alekseevicha Abrikosova, Uspekhi fiz. nauk, 187(6), 687-688 (2017) [A.F. Andreev, A.I. Buzdin, A.A. Varlamov, Yu.Kh. Vekilov, Yu.M. Galperin, I.E. Dzyaloshinskii, Yu.M. Kagan, D.V. Livanov, L.P. Pitaevskii, E.I. Rashba, L.A. Falkovsky, D.E. Khmel’nitskii, In memory of Aleksei Alekseevich Abrikosov, Phys. Usp. 60(6), 638-639 (2017)], WoS: 000409222900008, ADS: 2017PhyU...60..638A, RINTs: 29375102, EDN: YSVEYD.
  3. A.I. Larkin, D.E. Khmelnitskii, Elastic model of dry friction, ZhETF, 144(3), 467-474 (2013) [JETP 117(3), 399-406 (2013)], WoS: 000325709500003, Scopus: 2-s2.0-84886406170, ADS: 2013JETP..117..399L, RINTs: 20901010, EDN: RPJUNZ.
  4. A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Fal’kovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 183 (6), 669-670 (2013) [A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Falkovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday), Phys. Usp. 56(6), 637-638 (2013)], WoS: 000324296600010, ADS: 2013PhyU...56..637A.
  5. K.B. Efetov, D.E. Khmelnitskii, Yu.N. Ovchinnikov, P.B. Wiegmann, Anatoly Ivanovich Larkin — Obituary, Phys. Today, 59(4), 88-89 (2006), WoS: 000236471800029.
  6. A.A. Abrikosov, B.L. Al’tshuler, V.G. Vaks, A.A. Varlamov, P.B. Vigman, L.P. Gor’kov, L.I. Glazman, I.E. Dzyaloshinskii, K.B. Efetov, L.B. Ioffe, Yu.N. Ovchinnikov, D.E. Khmel’nitskii, Pamyati Anatoliya Ivanovicha Larkina, Uspekhi fiz. nauk, 175 (9), 1011-1012 (2005) [A.A. Abrikosov, B.L. Al’tshuler, V.G. Vaks, A.A. Varlamov, P.B. Wigman, L.P. Gor’kov, L.I. Glazman, I.E. Dzyaloshinskii, K.B. Efetov, L.B. Ioffe, Yu.N. Ovchinnikov, D.E. Khmel’nitskii, In memory of Anatolii Ivanovich Larkin, Phys.-Usp. 48(9), 969-970 (2005)], WoS: 000234905700010, ADS: 2005PhyU...48..969A.
  7. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Osip’yan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 175(11), 1253-1254 (2005) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, L.P. Gor’kov, V.T. Dolgopolov, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.B. Levinson, Yu.A. Ossipyan, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vsevolod Feliksovich Gantmakher (on his seventieth birthday), Phys. Usp., 48(11), 1197-1198 (2005)], WoS: 000236165700008, ADS: 2005PhyU...48.1197A.
  8. D. Khmelnitskii, Tolya Larkin at seventy, J. Supercond., 15 (4), 315-316 (2002).
  9. I.V. Lerner, J.P. Keating, D.E. Khmelnitskii (Eds), Supersymmetry and Trace Formulae in Chaos and Disorder, Kluwer academic/Plenum Publishers (1999).
  10. V. Tripathi, D.E. Khmelnitskii, Level statistics in a two-dimensional disk with diffusive boundary scattering, Phys. Rev. B 58 (3), 1122-1125 (1998), WoS: 000075039600013, Scopus: 2-s2.0-0001095962, ADS: 1998PhRvB..58.1122T, RINTs: 13291862.
  11. R. Fazio, F. W.J. Hekking, D.E. Khmelnitskii, Anomalous thermal transport in quantum wires, Phys. Rev. Lett. 80(25), 5611-5614 (1998); cond-mat/9712269, WoS: 000074313000038, Scopus: 2-s2.0-0001463669, ADS: 1998PhRvL..80.5611F, RINTs: 13304191.
  12. B.A. Muzykantskii, D.E. Khmelnitskii, Long-time trapping of an electron in a one-dimensional disordered chain, Physics Reports, 288 (1-6), 259-261 (1997), WoS: A1997XZ71100010, Scopus: 2-s2.0-0031232331, ADS: 1997PhR...288..259M, RINTs: 13257507.
  13. B.A. Muzykantskii, D.E. Khmelnitskii, Nearly localized states in weakly disordered conductors, Phys. Rev. B 51 (8), 5480-5483 (1995); cond-mat/9410003, WoS: A1995QP75800098, Scopus: 2-s2.0-0001722690, ADS: 1995PhRvB..51.5480M.
  14. B.A. Muzykantskii, D.E. Khmelnitskii, Effective action in theory of quasi-ballistic disordered conductors, Pis’ma v ZhETF, 62 (1), 68-74 (1995) [JETP Lett., 62 (1), 76-82 (1995)], WoS: A1995RT51700015.
  15. B.A. Muzykantskii, D.E. Khmelnitskii, Quantum shot noise in a normal-metal–superconductor point contact, Phys. Rev. B 50 (6), 3982-3987 (1994), WoS: A1994PB62900051, Scopus: 2-s2.0-0000591451, ADS: 1994PhRvB..50.3982M, RINTs: 30811234.
  16. B.A. Muzykantskii, D.E. Khmelnitskii, On quantum shot noise, Physica B 203 (3-4), 233-239 (1994), WoS: A1994QD79300006, Scopus: 2-s2.0-4243742547, ADS: 1994PhyB..203..233M, RINTs: 30905910.
  17. G.B. Lesovik, D.E. Khmel’nitskii, Termoelektricheskie effekty v mezoskopike, ZhETF, 94 (5), 164-173 (1988) [G.B. Lesovik, D.E. Khmel’nitskii, Thermoelectric effects in mesoscopics, Sov. Phys. JETP 67(5), 957-962 (1988)], WoS: A1988N626100015.
  18. L.I. Glazman, G.B. Lesovik, D.E. Khmel’nitskii, R.I. Shekhter, Bezotrazhatel’nyi kvantovyi transport i fundamental’nye stupeni ballisticheskogo soprotivleniya v mikrosuzheniyakh, Pis’ma v ZhETF, 48 (4), 218-220 (1988) [L.I. Glazman, G.B. Lesovik, D.E. Khmel’nitskii, R.I. Shekhter, Reflectionless quantum transport and fundamental ballistic-resistance steps in microscopic constrictions, JETP Lett., 48 (4), 238-241 (1988)].
  19. A.E. Koshelev, V.Ya. Kravchenko, D.E. Khmel’nitskii, Forma linii kombinirovannogo rezonansa na dislokatsiyakh v poluprovodnikakh, Fizika tverd. tela, 30 (2), 433-440 (1988) [A.E. Koshelev, V.Ya. Kravchenko, D.E. Khmel’nitskii, Line profile of a combined resonance due to dislocations in semiconductors, Sov. Phys. Solid State 30(2), 246-249 (1988)].
  20. D.E. Khmel’nitskii, A.I. Larkin, Nonlinear Conductance in the Mesoscopic Regime, Physica Scripta, T14, 4-6 (1986), WoS: A1986H841100003, Scopus: 2-s2.0-84956244921, ADS: 1986PhST...14....4K.
  21. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Mezoskopicheskie fluktuatsii vol’t-ampernoi kharakteristiki, ZhETF, 91 (5), 1815-1819 (1986) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Mesoscopic fluctuations of current-voltage characteristics, Sov. Phys. JETP 64(5), 1075-1077 (1986)], WoS: A1986F114200027, ADS: 1986JETP...64.1075L, RINTs: 21823518.
  22. D.E. Khmelnitskii, Quantum hall effect and additional oscillations of conductivity in weak magnetic fields, Phys. Lett. A 106 (4), 182-183 (1984), WoS: A1984TY30400010, Scopus: 2-s2.0-35948937336, RINTs: 30925953.
  23. D.E. Khmel’nitskii, Localization and coherent scattering of electrons, Physica B+C 126 (1-3), 235-241 (1984), WoS: A1984TV28200033, Scopus: 2-s2.0-0021522661.
  24. V.K. Dugaev, D.E. Khmel’nitskii, Magnitosoprotivlenie metallicheskikh plenok pri nizkoi kontsentratsii primesei v parallel’nom magnitnom pole, ZhETF, 86 (5), 1784-1790 (1984) [V.K. Dugaev, D.E. Khmel’nitskii, Magnetoresistance of metal films with low impurity concentrations in a parallel magnetic field, Sov. Phys. JETP, 59(5), 1038-1041 (1984)], WoS: A1984SU93500019.
  25. G.E. Volovik, D.E. Khmel’nitskii, Rasshcheplenie fazovogo perekhoda v ekzoticheskikh sverkhprovodnikakh pod deistviem primesei, Pis’ma v ZhETF, 40(11), 469-472 (1984) [G.E. Volovik, D.E. Khmel’nitskii, Phase-transition splitting caused in exotic superconductors by impurities, JETP Lett., 40(11), 1299-1302 (1984)], WoS: A1984AFY9000007, ADS: 1984ZhPmR..40..469V.
  26. B.L. Altshuler, D.E. Khmelnitskii, B.Z. Spivak, Localization effects in normal metal and supercurrent through the S-N-S junction, Solid State Communs., 48(10), 841-844 (1983), WoS: A1983RT60000001, Scopus: 2-s2.0-0020952594.
  27. D.E. Khmel’nitskii, O kvantovanii khollovskoi provodimosti, Pis’ma v ZhETF, 38 (9), 454-458 (1983) [D.E. Khmel’nitskii, Quantization of Hall conductivity, JETP Lett., 38 (9), 552-556 (1983)], WoS: A1983SR70100013.
  28. B.L. Altshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmelnitsky, Effects of electron-electron collisions with small energy transfers on quantum localisation, J. Phys. C 15(36), 7367-7386 (1982), WoS: A1982PW65500019.
  29. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Aktivatsionnaya provodimost’ v neuporyadochennykh sistemakh s bol’shoi dlinoi lokalizatsii, ZhETF, 83 (3), 1140-1149 (1982) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Activation conductivity in disordered systems with large localization length, Sov. Phys. JETP, 56(3), 647-652 (1982)], WoS: A1982PK95600030, Scopus: -, ADS: 1982JETP...56..647L, RINTs: -.
  30. B.Z. Spivak, D.E. Khmel’nitskii, Vliyanie effektov lokalizatsii v normal’nom metalle na svoistva SNS-kontakta, Pis’ma v ZhETF, 35 (8), 334-337 (1982) [B.Z. Spivak, D.E. Khmel’nitskii, Influence of localization effects in a normal metal on the properties of SNS junction, JETP Lett., 35 (8), 412-416 (1982)], WoS: A1982PN12400010.
  31. B.L. Al’tshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmel’nitskii, Ob otritsatel’nom magnetosoprotivlenii v poluprovodnikakh v oblasti pryzhkovoi provodimosti, Pis’ma v ZhETF, 36 (5), 157-160 (1982) [B.L. Al’tshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmel’nitskii, Negative magnetoresistance in semiconductors in the hopping conduction region, JETP Lett., 36 (5), 195-198 (1982)], WoS: A1982QJ23800007.
  32. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Andersonovskaya lokalizatsiya i anomal’noe magnetosoprotivlenie pri nizkikh temperaturakh, Uspekhi fiz. nauk, 136 (3), 536-538 (1982) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskiĭ, Anderson localization and anomalous magnetoresistance at low temperatures, Sov. Phys. Usp. 25(3), 185-187 (1982)], WoS: A1982NJ54600009, ADS: 1982SvPhU..25..185L, RINTs: -.
  33. B.L. Altshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmelnitskii, A.I. Larkin, Coherent effects in disordered conductors, In: Quantum Theory of Solids. Ed. by I.M. Lifshits, p. 130-237, Mir Publishers, Moscow, 1982.
  34. B.L. Altshuller, A.G. Aronov, D.E. Khmelnitsky, Suppression of localization effects by the high frequency field and the nyquist noise, Solid State Communs., 39 (5), 619-623 (1981), WoS: A1981MB11300004, Scopus: 2-s2.0-0019601436, ADS: 1981SSCom..39..619A, RINTs: 30958081.
  35. D.E. Khmel’nitskii, A.I. Larkin, Mobility edge shift in external magnetic field, Solid State Communs., 39(10),1069-1070 (1981), WoS: A1981ME13000011, Scopus: 2-s2.0-0019610114, ADS: 1981SSCom..39.1069K, RINTs: 31010672.
  36. V.M. Vinokur, V.Ya. Kravchenko, D.E. Khmel’nitskii, O strukturnoi neustoichivosti na lineinykh defektakh, ZhETF, 80 (6), 2415-2425 (1981) [V.M. Vinokur, V.Ya. Kravchenko, D.E. Khmel’nitskii, Structural instability at line defects, Sov. Phys. JETP 53(6), 1264-1269 (1981)], WoS: A1981MB42800031.
  37. B.L. Al’shtuler, A.G. Aronov, A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Ob anomal’nom magnitosoprotivlenii v poluprovodnikakh, ZhETF, 81 (2), 768-783 (1981) [B.L. Al’tshuler, A.G. Aronov, A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Anomalous magnetoresistance in semiconductors, Sov. Phys. JETP 54(2), 411-419 (1981)], WoS: A1981ME45800036, ADS: 1981JETP...54..411A.
  38. B.L. Altshuler, D. Khmel’nitzkii, A.I. Larkin, P.A. Lee, Magnetoresistance and Hall effect in a disordered two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 22(11), 5142-5153 (1980), WoS: A1980KS21500013, Scopus: 2-s2.0-25744461367, ADS: 1980PhRvB..22.5142A, RINTs: 31194452.
  39. K.B. Efetov, A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Vzaimodeistvie diffuzionnykh mod v teorii lokalizatsii, ZhETF, 79 (3), 1120-1133 (1980) [K.B. Efetov, A.I. Larkin, D.E. Kheml’nitskii, Interaction of diffusion modes in the theory of localization, Sov. Phys. JETP 52(3), 568-574 (1980)], WoS: A1980KK42600041, Scopus: -, ADS: 1980JETP...52..568E, RINTs: -, MathSciNet: 0617906.
  40. D.E. Khmel’nitskii, Andersenovskaya lokalizatsiya v protekatel’noi strukture, Pis’ma v ZhETF, 32 (3), 248-251 (1980) [D.E. Khmel’nitskii, Anderson localization in a flow structure, JETP Lett., 32 (3), 229-232 (1980)], WoS: A1980LD54300014.
  41. L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Provodimost’ chastitsy v dvumernom sluchainom potentsiale, Pis’ma v ZhETF, 30 (4), 248-252 (1979) [L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskiǐ, Particle conductivity in a two-dimensional random potential, JETP Lett., 30 (4), 228-232 (1979)], WoS: A1979JY90200015, Scopus: -, ADS: 1979ZhPmR..30..248G, RINTs: -.
  42. D.E. Khmelnitsky, The Direct Calculation of Renormalization Group Coefficients for Two-dimensional Conductivity, Nordita Copenhagen - NORDITA-79-47 (79,REC.DEC) 14p.
  43. A.I. Larkin, D.E. Khmelnitskii, Elastic model of dry friction, Preprint Landau ITP, 1979, 22 pp.
  44. D.E. Khmelnitskii, Impurity effect on the phase transition at T = 0 in magnets. Critical oscillations in corrections to the scaling laws, Phys. Lett. A 67 (1), 59-60 (1978), WoS: A1978FH46000020, Scopus: 2-s2.0-0040830562, ADS: 1978PhLA...67...59K.
  45. D.E. Khmel’nitskii, Fazovyi perekhod vtorogo roda v neodnorodnykh telakh, ZhETF, 68 (5), 1960-1968 (1975) [D.E. Khmel’nitskii, Second-order phase transition in inhomogeneous bodies, Sov. Phys. JETP 41(5), 981-985 (1975)], WoS: A1975AD62700040.
  46. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, O fazovom perekhode v szhimaemoi reshetke, ZhETF, 69 (3), 1100-1107 (1975) [D.E. Khmelnitskii, V.L. Shneerson, Phase transitions in compressible lattices, Sov. Phys. JETP 42(3), 560-563 (1975)], WoS: A1975AT03500037.
  47. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, D.E. Khmel’nitskii, Peresechenie linii perekhodov vtorogo roda, ZhETF, 69 (5), 1817-1824 (1975) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskiǐ, D.E. Khmelnitskiǐ, Intersection of lines of second-order transitions, Sov. Phys. JETP 42(5), 923-926 (1975)], WoS: A1975AY68700035, ADS: 1975JETP...42..923L.
  48. D.E. Khmel’nitskii, O kriticheskikh yavleniyakh pri deformatsionnykh fazovykh perekhodakh, Fizika tverd. tela, 16(10), 3188-3190 (1974) [D.E. Khmel’nitskii, Critical phenomena in deformation phase transition, Sov. Phys. - Solid State, 16(10), 2079-2080 (1975)].
  49. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, O fazovom perekhode tipa smeshcheniya v kristallakh pri nizkikh temperaturakh, ZhETF, 64 (1), 316-330 (1973) [D.E. Khmelnitsky, V.L. Shneyerson, Phase transition of the displacement type in crystals at very low temperature, Sov. Phys. JETP, 37(1), 164-170 (1973)].
  50. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Fononnye spektry i kineticheskie yavleniya v nesobstvennykh segnetoelektrikakh tipa smeshcheniya, Fizika tverd. tela, 15 (6), 1838-1845 (1973) [D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Phonon spectrum and kinetic phenomena in extrinsic ferroelectrics of the displacive type, Sov. Phys. Solid State, 15(6), 1226-1230 (1973)].
  51. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Spin-reshetochnaya relaksatsiya v kristallakh s myagkimi opticheskimi fononami, Pis’ma v ZhETF, 16 (2), 84-85 (1972) [D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Spin-lattice Relaxation in Grystals with Soft Optical Phonons, JETP Lett., 16(2), 57-58 (1972)].
  52. A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, D.E. Khmel’nitskii, Virial’noe razlozhenie dlya magnitnykh primesei v metallakh, ZhETF, 60 (2), 846-858 (1971) [A.I. Larkin, V.I. Mel’nikov, D.E. Khmel’nitskii, Virial expansion for magnetic impurities in metals, Sov. Phys. JETP 33(2), 458-463 (1971)], WoS: A1971K202500043, ADS: 1971JETP...33..458L, RINTs: -.
  53. D.E. Khmel’nitskii, O slozhnykh fazovykh perekhodakh v kristallakh, ZhETF, 61 (5), 2110-2112 (1971) [D.E. Khmelnitskii, Complex phase transitions in crystals, Sov. Phys. JETP, 34(5), 1125-1131 (1972)].
  54. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Fazovyi perekhod tipa smeshcheniya v kristallakh pri nizkikh temperaturakh, Fizika tverd. tela, 13 (3), 832-841 (1971) [D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Low-temperature displacement-type phase transition in crystals, Sov. Phys. Solid State, 13(3), 687 (1971)].
  55. D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Teplovoe rasshirenie i p-T-diagramma dlya nizkotemperaturnogo fazovogo perekhoda tipa smeshcheniya, Fizika tverd. tela, 13 (7), 2158-2159 (1971) [D.E. Khmel’nitskii, V.L. Shneerson, Thermal expansion and p-T diagram for a displacement-type low-temperature phase transition, Sov. Phys. Solid State, 13(7), ... (1971)].
  56. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Virial’noe razlozhenie dlya magnitnykh primesei v metallakh, ZhETF, 58 (5), 1789-1793 (1970) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Virial expansion for magnetic impurities in metals, Sov. Phys. JETP 31(5), 958-960 (1970)], WoS: A1970H890400041, ADS: 1970JETP...31..958L, RINTs: -.
  57. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Fazovyi perekhod v odnoosnykh segnetoelektrikakh, ZhETF, 56 (6), 2087-2098 (1969) [A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, Phase Transition in Uniaxial Ferroelectrics, Sov. Phys. JETP 29(6), 1123-1128 (1969)], WoS: A1969F536800039, ADS: 1969JETP...29.1123L, RINTs: -.
  58. A.I. Larkin, D.E. Khmel’nitskii, O sloistoi strukture v segnetoelektrikakh-fotoprovodnikakh, ZhETF, 55 (6), 2345-2354 (1968) [A.I. Larkin, D.E. Khmelnitskii, Layered Structure in Ferroelectric Photoconductors, Sov. Phys. JETP 28(6), 1245-1250 (1968)], WoS: A1969E311400041, ADS: 1969JETP...28.1245L.