Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Mikhail F. Ivanov

Publications

  1. S.I. Anisimov, Ya.B. Zel'dovich, N.A. Inogamov, M.F. Ivanov, The Taylor instability of contact boundary between expanding detonation products and a surrounding gas, Progress in Astronautics and Aeronautics, 87, 218-227 (1983) [Shock Waves, Explosions, and Detonations. Ed. by J.R. Bowen, N. Manson, A.K. Oppenheim, R.I. Soloukhin. New York: AIAA, 1983], Scopus: 2-s2.0-0020984410, ADS: 1983PrAA...87..218A.
  2. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchick, V.E. Zakharov, Computer simulation of the Langmuir collapse, Phys. Lett. A 92 (1), 32-34 (1982), WoS: A1982PN11400010, Scopus: 2-s2.0-0006729299, ADS: 1982PhLA...92...32A, RINTs: 30802541, EDN: ZYBIXD.
  3. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, Vliyanie ionizatsii na rabochie kharakteristiki gazonapolnennykh obolochechnykh mishenei, Zh. tekhn. fiziki, 52 (6), 1254-1256 (1982) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, Effects of ionization on the working characteristics of gas-filled shell targets, Sov. Phys. Tech. Phys. 27(6), 767-768 (1982)], WoS: A1982NX06500049.
  4. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Uskorenie primesnykh ionov pri rasshirenii plazmy v vakuume, Fizika plazmy, 8(5), 1045-1048 (1982) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Acceleration of impurity ions during plasma expansion into vacuum, Sov. J. Plasma Phys. 8(5), 591-593 (1982)], ADS: 1982FizPl...8.1045A.
  5. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Chislennoe modelirovanie voln opticheskogo proboya v gazakh, V sb.: "Sovremennye problemy mat. fiziki i vychisl. matematiki", posv. 60-letiyu akad. A.A. Samarskogo, M., Nauka, 1982, s. 11-19, ADS: 1982cpmp.book...11A, zbMath: 0537.76106.
  6. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, Yu.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, O chislennom modelirovanii parametricheskoi neustoichivosti plazmy v oblasti Nc/4, Dokl. Akad. nauk SSSR, 258 (1), 78-81 (1981) [S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, Numerical simulation of the parametric instability of plasma in the nc/4 region, Sov. Phys. Dokl. 26(5), 510-512 (1981)], WoS: A1981LV04100019, ADS: 1981DoSSR.258...78A.
  7. M.F. Ivanov, V.E. Fortov, A.A. Borisov, Chislennoe modelirovanie razvitiya detonatsii v gazovykh ob’emakh konechnoi tolshchiny, Fizika goreniya i vzryva, №3, 108-116 (1981).
  8. V.V. Aleksandrov, M.V. Brenner, V.D. Vikharev, N.G. Kovalskij, M.I. Pergament, A.A. Chernov, V.N. Yufa, S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, L.N. Shchur, A.M. Rubenchik, Anomalous absorption and fast particles generation in laser-plasma interaction experiments at wavelength of 0.53 μm and 1.06 μm, 10th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Moscow, USSR, 1981.09.14. EPS, 1981, 3 vol. (500+408+683) pp., p. F-4/433-6.
  9. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, M.A. Berezovskii, A.M. Rubenchik, I.V. Petrov, V.F. Shvets, Computer simulation of parametrically generated strong plasma turbulence, In: XV Int. Conf. "Phenoma in Ionized Gases", Contributed Papers, Part 1, p. 205-206 (1981).
  10. M.F. Ivanov, V.F. Shvets, Metod stokhasticheskikh differentsial’nykh uravnenii dlya rascheta kinetiki plazmy so stolknoveniyami, Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 20(3), 682–690 (1980) [M.F. Ivanov, V.F. Shvets, The method of stochastic differential equations for computing the kinetics of a plasma with collisions, USSR Comput. Math. Math. Phys., 20(3), 146–155 (1980)], ADS: 1980ZVMMF..20..682I, MathSciNet: 578162.
  11. M.F. Ivanov, V.F. Shvets, Tormozhenie α-chastits v termoyadernoi plazme, Zh. tekhn. fiziki, 50 (5), 1075-1077 (1980) [M.F. Ivanov, V.F. Shvets, The slowing of alpha particles in a thermonuclear plasma, Sov. Phys. Tech. Phys. 25(5), 647-648 (1980)], WoS: A1980JT32300029, ADS: 1980SPTP...25..647I.
  12. S.I. Anisimov, V.E. Bespalov, V.I. Vovchenko, A.N. Dremin, F.I. Dubovitskii, A.P. Zharkov, M.F. Ivanov, I.K. Krasyuk, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, V.Ya. Ternovoi, V.E. Fortov, L.N. Shchur, Generatsiya neitronov pri vzryvnom initsiirovanii DD-reaktsii v konicheskikh mishenyakh, Pis’ma v ZhETF, 31 (1), 67-70 (1980) [S.I. Anisimov, V.E. Bespalov, V.I. Vovchenko, A.N. Dremin, F.I. Dubovitskii, A.P. Zharkov, M.F. Ivanov, I.K. Krasyuk, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, V.Ya. Ternovoi, V.E. Fortov, L.N. Shchur, Generation of neutrons as a result of explosive initiation of the DD reactions in conical targets, JETP Lett., 31 (1), 61-64 (1980)], WoS: A1980KH57500018, ADS: 1980JETPL..31...61A.
  13. M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, V.F. Shvets, Modelirovanie plazmennoi kinetiki metodom chastits na sinkhronnoi mnogoprotsessornoi EVM “M-10”, Preprint ITF im. L.D. Landau, 1980, 16 s.
  14. M.F. Ivanov, S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Uskorenie ionov pri rasshirenii veshchestva v vakuume, Preprint ITF, 1980.
  15. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, I.E. Poyurovskaya, V.I. Fisher, K teorii vzaimodeistviya lazernogo izlucheniya s metallami, Zh. tekhn. fiziki, 49 (3), 512-518 (1979) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, I.E. Poyurovskaya, V.I. Fisher, Analysis of the interaction of a laser beam with a metal, Sov. Phys. Tech. Phys. 24(3), 295-299 (1979)], WoS: A1979GR45700010, Scopus: 2-s2.0-0018439784, ADS: 1979ZhTFi..49..512A.
  16. V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, O rasprostranenii voln opticheskogo proboya v vodorode, Zh. tekhn. fiziki, 49(12), 2667-2670 (1979) [V.A. Galburt, M.F. Ivanov, Nonstationary optical-breakdown waves in hydrogen, Sov. Phys. Tech. Phys. 24(12), 1505-1507 (1979)], WoS: A1979HY05600022, ADS: 1979ZhTFi..49.2667G.
  17. V.E. Zakharov, M.F. Ivanov, L.N. Shchur, Ob anomal’no medlennoi stokhastizatsii v nekotorykh dvumernykh modelyakh teorii polya, Pis’ma v ZhETF, 30 (1), 39-44 (1979); Erratum — ibid, 30(11), 638 (1979) [V.E. Zakharov, M.F. Ivanov, L.N. Shur, On anomalously slow stochastization in certain two-dimensional field theory models, JETP Lett., 30 (1), 34-39 (1979); Erratum — ibid, 30(11), 711 (1979)], WoS: A1979JV40500011, ADS: 1979ZhPmR..30...39Z, InSpire: 146614.
  18. M.F. Ivanov, V.F. Shvets, O chislennom reshenii stokhasticheskikh differentsial’nykh uravnenii dlya modelirovaniya stolknovenii v plazme, Chislennye metody mekhaniki sploshnoi sredy, t. 10, №1, c. 64-70 (1979).
  19. V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, Nestatsionarnye stadii rasprostraneniya voln opticheskogo proboya v gazakh, Preprint ITF im. L.D. Landau, 1979, 24 s.
  20. M.F. Ivanov, V.F. Shvets, Ob odnom podkhode k modelirovaniyu plazmy so stolknoveniyami metodom chastits, Dokl. Akad. nauk SSSR, 238 (6), 1324-1327 (1978) [M.F. Ivanov, V.F. Shvets, One approach to modeling a plasma with collisions by the particle method, Sov. Phys. Dokl. 23(2), 130-132 (1978)], WoS: A1978EQ24900015, ADS: 1978DoSSR.238.1324I.
  21. M.F. Ivanov, Rasprostranenie voln opticheskogo proboya v gazakh, Kvant. elektronika, 5(12), 2587-2593 (1978) [M.F. Ivanov, Propagation of optical breakdown waves in gases, Sov. J. Quantum Electron. 8(12), 1454-1458 (1978)], WoS: A1978GC59400007, ADS: 1978QuEle...8.1454I.
  22. S.I. Anisimov, V.I. Vovchenko, A,S. Goncharov, M.F. Ivanov, Yu.S. Kas’yanov, O.V. Kozlov, I.K. Krasyuk, A.A. Malyutin, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, L.N. Shchur, Issledovanie protsessa generatsii termoyadernykh neitronov pri lazernom vozdeistvii na konicheskie misheni, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 4 (7), 388-392 (1978) [S.I. Anisimov, V.I. Vovchenko, A.S. Goncharov, M.F. Ivanov, Yu.S. Kas’yanov, O.V. Kozlov, I.K. Krasyuk, A.A. Malyutin, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, L.N. Shur, Generation of fusion neutrons in laser irradiation of conical target, Sov. Tech. Phys. Lett. 4(4), 157-158 (1978)], ADS: 1978PZhTF...4..388A.
  23. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, P.P. Pashinin, M.A. Prokhorov, Chislennoe modelirovanie lazernogo szhatiya i nagreva prostykh obolochechnykh mishenei, Fizika plazmy, 3(4), 723-732 (1977) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Numerical simulation of laser compression and heating of simple shell targets, Sov. J. Plasma Phys. 3(4), 409-414 (1977)], Scopus: 2-s2.0-0017515302, ADS: 1977FizPl...3..723A.
  24. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, Dinamika lazernogo szhatiya i nagrevaniya prostykh mishenei, Preprint ITF, 1977.
  25. M.F. Ivanov, Chislennoe modelirovanie deistviya vysokochastotnogo polya na plazmu s uchetom kulonovskikh stolknovenii, Fizika plazmy, 2(4), 637-642 (1976) [M.F. Ivanov, Numerical simulation of the influence of an RF field on a plasma with Coulomb collisions, Sov. J. Plasma Phys. 2(4), 350-352 (1976)], ADS: 1976FizPl...2..637I.
  26. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, O chislennom modelirovanii dinamiki plazmy v peremennom elektricheskom pole, Dokl. Akad. nauk SSSR, 225 (2), 280-283 (1975) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Numerical simulation of plasma dynamics in an alternating electric field, Sov. Phys. Dokl. 20(11), 758-759 (1975)], WoS: A1975AZ27700010, ADS: 1975DoSSR.225..280A.
  27. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Gazovaya obolochechnaya mishen’ dlya lazernogo initsiirovaniya termoyadernykh reaktsii, Pis’ma v ZhETF, 22 (6), 343-346 (1975) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Gas shell target for laser initiation of thermonuclear reactions, JETP Lett., 22 (6), 161-163 (1975)], WoS: A1975BL24100008, ADS: 1975JETPL..22..161A.
  28. A.I. Golubev, M.F. Ivanov, Chislennye metody resheniya kineticheskogo uravneniya Vlasova, Chislennye metody mekhaniki sploshnykh sred, 6, №1 (1975).
  29. M.F. Ivanov, Chislennoe modelirovanie vzaimodeistviya moshchnogo lazernogo izlucheniya s mishen’yu, Otchet ITF AN SSSR, sentyabr’ 1975.