Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Nikolai M. Chtchelkatchev

Researcher

Ph. D.

Email:

Publications

  1. M. Magnitskaya, N. Chtchelkatchev, A. Tsvyashchenko, D. Salamatin, S. Lepeshkin, L. Fomicheva, M. Budzyński, Electron and phonon properties of noncentrosymmetric RhGe from ab initio calculations, J. Magnetism and Magnetic Materials, 470, 127-130 (2019); arXiv:1708.08788, WoS: 000450575800029, Scopus: 2-s2.0-85032282062, ADS: 2019JMMM..470..127M, RINTs: 41776482.
  2. V.E. Valiulin, A.V. Mikheyenkov, N.M. Chtchelkatchev, A.F. Barabanov, Continuous transformation between ferro and antiferro circular structures in J1–J2–J3 frustrated Heisenberg model, J. Phys.: Condens. Matter 31, 455801 (2019); arXiv:1807.08245, WoS: 000481995400001, Scopus: 2-s2.0-85071713101, ADS: 2019JPCM...31S5801V, RINTs: 41627557.
  3. N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya, A.V. Tsvyashchenko, Theoretical ab initio study of noncentrosymmetric transition-metal monogermanides synthesized under high temperature and pressure, V knige: Kristallizatsiya: komp’yuternye modeli, eksperiment, tekhnologii. Tezisy VIII Mezhdunarodnoi konferentsii KRIS-2019, Izhevsk, 11-12 aprelya 2019, s. 13-14 (2019), RINTs: 37352408.
  4. N.M. Chtchelkatchev, R.E. Ryltsev, M.V. Magnitskaya, A.A. Rempel, Stability of vacancy-free structures and metal–insulatortransition in titanium monoxide, V knige: Kristallizatsiya: komp’yuternye modeli, eksperiment, tekhnologii. Tezisy VIII Mezhdunarodnoi konferentsii KRIS-2019, Izhevsk, 11-12 aprelya 2019, s. 134-136 (2019), RINTs: 37352461.
  5. L.V. Kamaeva, I.V. Sterkhova, V. I. Lad’yanov, R. E. Ryl’tsev, N.M. Shchelkachev, Vliyanie struktury rasplava na zarozhdenie i rost kvazikristallicheskoi fazy v splavakh Al-Cu-Fe, V knige: Kristallizatsiya: komp’yuternye modeli, eksperiment, tekhnologii. Tezisy VIII Mezhdunarodnoi konferentsii KRIS-2019, Izhevsk, 11-12 aprelya 2019, s. 195-197 (2019), RINTs: 37352490.
  6. R.E.Ryl’tsev, N.M.Shchelkachev, B.A. Klumov, K.Yu. Shunyaev, Kristallizatsionnaya nestabil’nost’ model’nykh splavov Cu-Zr-(Al), V knige: Kristallizatsiya: komp’yuternye modeli, eksperiment, tekhnologii. Tezisy VIII Mezhdunarodnoi konferentsii KRIS-2019, Izhevsk, 11-12 aprelya 2019, s. 200-203 (2019), RINTs: 37352492.
  7. B.A. Klumov, R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, Polytetrahedral structure and glass-forming ability of simulated Ni–Zr alloys, J. Chem. Phys. 149, 134501 (2018) [Correction - J. Chem. Phys. 149, 229901 (2018)]; arXiv:1805.05113, WoS: 000446815600032, Scopus: 2-s2.0-85054413992, ADS: 2018JChPh.149m4501K, RINTs: 38641567.
  8. R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Chtchelkatchev, K.Yu. Shunyaev, Nucleation instability in supercooled Cu-Zr-Al glass-forming liquids, J. Chem. Phys. 149, 164502 (2018) [Correction - J. Chem. Phys. 149, 209903 (2018)]; arXiv:1809.00198, WoS: 000449103200064, Scopus: 2-s2.0-85055911960, ADS: 2018JChPh.149p4502R, RINTs: 38636108.
  9. A.M. Belemuk, N.M. Chtchelkatchev, A.V. Mikheyenkov, K.I. Kugel, Quantum phase transitions and the degree of nonidentity in the system with two different species of vector bosons, New J. Phys. 20, 063039 (2018); arXiv:1802.06236, WoS: 000436582100001, Scopus: 2-s2.0-85049414067, ADS: 2018NJPh...20f3039B, RINTs: 35762276.
  10. V.A. Sidorov, A.E. Petrova, N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya, L.N. Fomicheva, D.A. Salamatin, A.V. Nikolaev, I.P. Zibrov, F. Wilhelm, A. Rogalev, A.V. Tsvyashchenko, Magnetic, electronic, and transport properties of high-pressure-synthesized chiral magnets Mn1−xRhxGe, Phys. Rev. B 98, 125121 (2018); arXiv:1806.07165, WoS: 000444349800002, Scopus: 2-s2.0-85053206099, ADS: 2018PhRvB..98l5121S, RINTs: 35722517.
  11. N.M. Shchelkachev, V.G. Yarzhemskii, Vliyanie kristallicheskoi struktury i primesei 3d-elementov na elektronnoe stroenie topologicheskogo materiala Cd3As2, Neorganicheskie materialy, 54(11), 1157-1162 (2018) [N.M. Shchelkachev, V.G. Yarzhemsky, Influence of Crystal Structure and 3d Impurities on the Electronic Structure of the Topological Material Cd3As2, Inorganic Materials, 54(11), 1093-1098 (2018)], WoS: 000451829700002, Scopus: 2-s2.0-85056798647, ADS: -, RINTs: 36427491.
  12. N.M. Shchelkachev, R.E. Ryl’tsev, M.G. Kostenko, A.A. Rempel’, Stabil’nost’ bezdefektnykh struktur monoksida titana pri vysokikh davleniyakh, Pis’ma v ZhETF, 108 (7), 510-515 (2018) [N.M. Chtchelkatchev, R.E. Ryltsev, M.G. Kostenko, A.A. Rempel, Stability of defectless structures of titanium monoxide at high pressures, JETP Lett., 108 (7), 476-480 (2018)], WoS: 000460138100010, Scopus: 2-s2.0-85062207123, ADS: 2018JETPL.108..476C, RINTs: 36319926.
  13. R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Shchelkachev, K.Yu. Shunyaev, Computational Crystalization of Cu-Zr-Al Model Glassformers, Book of Abstracts of the 16th IUPAC High Temperature Material Chemistry Conference (HTMC-XVI), Ekaterinburg, 02-06 iyulya 2018, c. 43 (2018), RINTs: 35236864.
  14. N.M. Chtchelkatchev, A.V. Mikheyenkov, Comment on "Influence of image forces on the electron transport in ferroelectric tunnel junctions", arXiv:1805.03258, ADS: 2018arXiv180503258C.
  15. A.M. Belemuk, N.M. Chtchelkatchev, A.V. Mikheyenkov, K.I. Kugel, Magnetic phase diagram and quantum phase transitions in a two-species boson model, Phys. Rev. B 96, 094435 (2017); arXiv:1709.05816, WoS: 000411975700003, Scopus: 2-s2.0-85029915276, ADS: 2017PhRvB..96i4435B, RINTs: 31057400.
  16. R. Ryltsev, N. Chtchelkatchev, Universal self-assembly of one-component three-dimensional dodecagonal quasicrystals, Soft Matter, 13(29), 5076-5082 (2017); arXiv:1705.01517, WoS: 000406323700010, Scopus: 2-s2.0-85026371531, ADS: 2017SMat...13.5076R, RINTs: 30516327.
  17. T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Full replica symmetry breaking in p-spin-glass-like systems, Pis’ma v ZhETF, 105 (4), 217-218 (2017) [JETP Lett., 105(4), 232-237 (2017)]; arXiv:1701.00230, WoS: 000400277000005, Scopus: 2-s2.0-85013130611, ADS: 2017JETPL.105..232S, RINTs: 28367914.
  18. A. Belemuk, N. Shchelkachev, O. Udalov, I. Beloborodov, Vzaimovliyanie kulonovskoi blokady, ferrmagnetizma i ferroelektrichestva, Materialy XXI Mezhdunarodnogo simpoziuma "Nanofizika i nanoelektronika", T.1, s. 131-132 (2017).
  19. O.G. Udalov, N.M. Shchelkachev, I.S. Beloborodov, Magnito-elektricheskie yavleniya v kompozitnykh mul’tiferroikakh, Materialy XXI Mezhdunarodnogo simpoziuma "Nanofizika i nanoelektronika", T.1, s. 250-251 (2017).
  20. R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Chtchelkatchev, Cooling rate dependence of simulated Cu64.5Zr35.5 metallic glass structure, J. Chem. Phys. 145, 034506 (2016); arXiv:1602.02563, WoS: 000381384300034, Scopus: 2-s2.0-84979519247, ADS: 2016JChPh.145c4506R, RINTs: 27095405.
  21. A.M. Belemuk, O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Competition of magneto-dipole, anisotropy and exchange interactions in composite multiferroics, J. Phys.: Condens. Mattter, 28, 126001 (2016); arXiv:1505.05605, WoS: 000371906600013, Scopus: 2-s2.0-84960977916, ADS: 2015arXiv150505605B, RINTs: 27098500.
  22. E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Pukhov, Noisy metamolecule: strong narrowing of fluorescence line: Reply, Optics Letters, 41(24), 5822-5822 (2016), WoS: 000390403600053, Scopus: 2-s2.0-85009357367, ADS: 2016OptL...41.5822A, RINTs: 29474809.
  23. Yu.E. Lozovik, I.A. Nechepurenko, A.V. Dorofeenko, E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A Pukhov, Self-consistent description of graphene quantum amplifier, Phys. Rev. B 94, 035406 (2016); arXiv:1602.07525, WoS: 000379716800014, Scopus: 2-s2.0-84978401449, ADS: 2016PhRvB..94c5406L, RINTs: 27035551.
  24. R.M. Khusnutdinov, A.V. Mokshin, B.A. Klumov, R.E. Ryl’tsev, N.M. Shchelkachev, Strukturnye osobennosti i mikroskopicheskaya dinamika trekhkomponentnoi sistemy Zr47Cu46Al7: ravnovesnyi rasplav, pereokhlazhdennyi rasplav, amorfnyi splav, ZhETF, 150(2), 306-319 (2016) [R.M. Khusnutdinoff, A.V. Mokshin, B.A. Klumov, R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, Structural features and the microscopic dynamics of the three-component Zr47Cu46Al7 system: Equilibrium melt, supercooled melt, and amorphous alloy, JETP 123(2), 265-276 (2016); Erratum - ibid, 123(4), 735 (2016)], WoS: 000383498700011, Scopus: 2-s2.0-84987922677, ADS: 2016JETP..123..265K, RINTs: 27201188.
  25. N.M. Chtchelkatchev, B.A. Klumov, R.E. Ryltsev, R.M. Khusnutdinoff, A.V. Mokshin, Pade spectroscopy of structural correlation functions: Application to liquid gallium, Pis’ma v ZhETF, 103 (6), 438-443 (2016) [JETP Letters, 103(6), 390-394 (2016)]; arXiv:1512.00989, WoS: 000377605700005, Scopus: 2-s2.0-84975514371, ADS: 2016JETPL.103..390C, RINTs: 26184397.
  26. B.A. Klumov, R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, Simulated Cu-Zr glassy alloys: the impact of composition on icosahedral order, Pis’ma v ZhETF, 104 (8), 546–551 (2016) [JETP Lett., 104(8), 546-551 (2016)]; arXiv:1609.07457, WoS: 000392145200005, Scopus: 2-s2.0-84991808716, ADS: 2016JETPL.104..546K, RINTs: 26935580.
  27. R.E. Ryl’tsev, B.A. Klumov, N.M. Shchelkachev, K.Yu. Shunyaev, Strukturnye i dinamicheskie svoistva amorfizuyushchikhsya splavov Cu-Zr: molekulyarnodinamicheskoe modelirovanie, Komp’yuternoe modelirovanie fiziko-khimicheskikh svoistv styokol i rasplavov: trudy XIII Rossiiskogo seminara, Kurgan, 11-14 oktyabrya 2016, c.9-11 (2016), RINTs: 27293467.
  28. R.E. Ryl’tsev, B.A. Klumov, N.M. Shchelkachev, K.Yu. Shunyaev, Komp’yuternoe modelirovanie struktury amorfizuyushchikhsya splavov Cu-Zr, Fundamental’nye osnovy atomisticheskogo mul’timasshtabnogo modelirovaniya. Tezisy dokladov 13-go Rossiiskogo simpoziuma, Novyi-Afon, 16–27 avgusta 2016 goda, c.12 (2016), RINTs: 27406392.
  29. N.M. Shchelkachev, R.E. Ryl’tsev, B.A. Klumov, Konkurentsiya masshtabov kak mekhanizm steklovaniya i kvazikristallizatsii, Fundamental’nye osnovy atomisticheskogo mul’timasshtabnogo modelirovaniya. Tezisy dokladov 13-go Rossiiskogo simpoziuma, Novyi-Afon, 16–27 avgusta 2016 goda, c.15 (2016), RINTs: 27406418.
  30. A.M. Belemuk, N.M. Chtchelkatchev, A.V. Mikheyenkov, Wu-Ming Liu, Interplay of localisation and competing interaction channels: cascade of quantum phase transitions, arXiv:1602.02563, ADS: 2016arXiv160202563B.
  31. S.A. Uporov, S. Estemirova, N.M. Chtchelkatchev, R.E. Ryltsev, Anomalous electrical conductivity in rapidly crystallized Cu100−xZrx (x = 50-66.6) alloys, J. Alloys and Compounds 647, 397-401 (2015); arXiv:1502.05297, WoS: 000361156400055, Scopus: 2-s2.0-84933574079, ADS: 2015arXiv150205297U, RINTs: 23973963.
  32. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Electric field control of magnetic properties and magneto-transport in composite multiferroics, J. Phys.: Condens. Matter 27, 186001 (2015); arXiv:1404.6671, WoS: 000353344900016, Scopus: 2-s2.0-84927928523, ADS: 2015JPCM...27r6001U, RINTs: 24023395.
  33. E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Pukhov, Superattraction mediated by quantum fluctuations of plasmon quasi-continuum, Optics Letters 40 (9), 2056-2059 (2015); arXiv:1405.7798, WoS: 000353924600045, Scopus: 2-s2.0-84981710219, ADS: 2015OptL...40.2056A, RINTs: 27136042.
  34. E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Pukhov, Noisy metamolecule: strong narrowing of fluorescence line, Optics Letters 40(15), 3536-3539 (2015); arXiv:1502.06731, WoS: 000358802800026, Scopus: 2-s2.0-84943151465, ADS: 2015OptL...40.3536A, RINTs: 24957852.
  35. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Phenomenological theory of magnetoelectric coupling in granular multiferroics, Phys. Rev. B 92, 045406 (2015); arXiv:1410.6536, WoS: 000357487000011, Scopus: 2-s2.0-84937849091, ADS: 2015PhRvB..92d5406U, RINTs: 23992791.
  36. S.A. Fedorov, N.M. Chtchelkatchev, O.G. Udalov, I.S. Beloborodov, Single-electron tunneling with slow insulators, Phys. Rev. B 92, 115425 (2015); arXiv:1501.00261, WoS: 000361301600002, Scopus: 2-s2.0-84942437158, ADS: 2015PhRvB..92k5425F, RINTs: 24952832.
  37. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, S.A. Fedorov, I.S. Beloborodov, Conductance of a single electron transistor with a retarded dielectric layer in the gate capacitor, Phys. Rev. B 92, 205416 (2015); arXiv:1512.00062, WoS: 000364815800005, Scopus: 2-s2.0-84949647810, ADS: 2015PhRvB..92t5416U, RINTs: 26923570.
  38. R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Chtchelkatchev, Self-assembly of the decagonal quasicrystalline order in simple three-dimensional systems, Soft Matter, 11(35), 6991-6998 (2015); arXiv:1410.7294, WoS: 000360460400009, Scopus: 2-s2.0-84940557773, ADS: 2015SMat...11.6991R, RINTs: 24945020.
  39. N.M. Chtchelkatchev, R.E. Ryltsev, Complex singularities of fluid velocity autocorrelation function, Pis’ma v ZhETF, 102(10), 732-738 (2015) [JETP Letters, 102(10), 643-649 (2015)], WoS: 000370762900003, Scopus: 2-s2.0-84958742249&, ADS: 2015JETPL.102..643C, RINTs: 25021522.
  40. E.E. Tareeva, T.I. Shchelkachyova, N.M. Shchelkachyov, Nekotorye osobennosti povedeniya neizingovykh spinovykh stekol, TMF, 182(3), 500-512 (2015) [E.E. Tareyeva , T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Some peculiarities in the behavior of non-Ising spin glasses, Theor. Math. Phys., 182(3), 437–447 (2015)], WoS: 000352624000007, Scopus: 2-s2.0-84927154879, ADS: 2015TMP...182..437T, RINTs: 24021808, MathSciNet: 3399629, zbMath: 1321.82039.
  41. E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Pukhov, Noise induced lasing, Idei i metody fiziki kondensirovannogo sostoyaniya: Tezisy XIV Mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii "Problemy fiziki tverdogo tela i vysokikh davlenii", Sochi, 11-20 sentyabrya 2015. Izd-vo FIAN, s.163-165 (2015), RINTs: 24559422.
  42. N.M. Chtchelkatchev, R.E. Ryltsev, Singularity band of velocity auto correlation function of Lennard-Jones fluid in complex ω-plain, arXiv:1507.04532, ADS: 2015arXiv150704532C.
  43. R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, Hydrodynamic anomalies in supercritical fluid, J. Chem. Phys. 141, 124509 (2014); arXiv:1407.5462, WoS: 000342844100053, Scopus: 2-s2.0-84907487048, ADS: 2014JChPh.141l4509R, RINTs: 23991051.
  44. E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Continuous and discontinuous transitions in generalized p-spin glass models, J. Phys. A 47, 075002 (2014); arXiv:1309.4292, WoS: 000332002900002, Scopus: 2-s2.0-84893582445, ADS: 2014JPhA...47g5002T, RINTs: 21864180.
  45. A.M. Belemuk, N.M. Chtchelkatchev, A.V. Mikheyenkov, Effective orbital ordering in multiwell optical lattices with fermionic atoms, Phys. Rev. A 90, 023625 (2014); arXiv:1405.0543, WoS: 000340743100004, Scopus: 2-s2.0-84940304208, ADS: 2014PhRvA..90b3625B, InSpire: -, RINTs: 24954771.
  46. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, A. Glatz, I.S. Beloborodov, Interplay of Coulomb blockade and ferroelectricity in nanosized granular materials, Phys. Rev. B 89, 054203 (2014); arXiv:1401.5429, WoS: 000332379900001, Scopus: 2-s2.0-84897640175, ADS: 2014PhRvB..89e4203U, RINTs: 21870674.
  47. S.A. Fedorov, A.E. Korolkov, N.M. Chtchelkatchev, O.G. Udalov, I.S. Beloborodov, Interplay of ferroelectricity and single electron tunneling, Phys. Rev. B 89, 155410 (2014); arXiv:1403.7617, WoS: 000334116200007, Scopus: 2-s2.0-84899737163, ADS: 2014PhRvB..89o5410F, RINTs: 21874948.
  48. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Coupling of ferroelectricity and ferromagnetism through Coulomb blockade in composite multiferroics, Phys. Rev. B 89, 174203 (2014); arXiv:1402.3565, WoS: 000336752500001, Scopus: 2-s2.0-8490221452, ADS: 2014PhRvB..89q4203U, RINTs: 24055026.
  49. O.G. Udalov, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Proximity coupling of a granular film with a ferroelectric substrate and giant electroresistance effect, Phys. Rev. B 90, 054201 (2014); arXiv:1407.7719, WoS: 000339991800001, Scopus: 2-s2.0-84905734531, ADS: 2014PhRvB..90e4201U, RINTs: 23979909.
  50. S.A. Fedorov, A.E. Korolkov, N.M. Chtchelkatchev, O.G. Udalov, I.S. Beloborodov, Memory effect in a ferroelectric single-electron transistor: Violation of conductance periodicity in the gate voltage, Phys. Rev. B 90, 195111 (2014); arXiv:1408.6478, WoS: 000345247200002, Scopus: 2-s2.0-84911390459, ADS: 2014PhRvB..90s5111F, RINTs: 24005991.
  51. T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, N.M. Chtchelkatchev, Generalized Sherrington-Kirkpatrick glass without reflection symmetry, Phys. Rev. E 89, 042149 (2014); arXiv:1309.6987, WoS: 000335815300003, Scopus: 2-s2.0-84899710981, ADS: 2014PhRvE..89d2149S, RINTs: 21874781.
  52. R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Chtchelkatchev, Self-assembly of three-dimentional decagonal quasicrystall in two length scale repulsive-shoulder potential, The Optimization of Composition, Structure and Properties of Metals, Oxides, Composites, Nano- and Amorphous Materials. Proceedings of the 13th Israeli-Russian bi-national Workshop (Yekaterinburg, 2014), pp. 141-151, RINTs: 22859880.
  53. R.E. Ryl’tsev, N.M. Shchelkachev, Mul’tistadiinaya evolyutsiya strukturnykh i dinamicheskikh svoistv v sverkhkriticheskikh flyuidakh, Komp’yuternoe modelirovanie fiziko-khimicheskikh svoistv stekol i rasplavov: Trudy XII Rossiiskogo seminara / Pod obshchei red. B.S.Vorontsova. – Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2014. S. 14-16., RINTs: 28966510.
  54. S. Kafanov, N.M. Chtchelkatchev, Single flux transistor: The controllable interplay of coherent quantum phase slip and flux quantization, J. Appl. Phys. 114, 073907 (2013); arXiv:1406.0679, WoS: 000323510900047, Scopus: 2-s2.0-84883277436, ADS: 2013JAP...114g3907K, RINTs: 20455099.
  55. N.M. Chtchelkatchev, A. Glatz, I.S. Beloborodov, Interplay of charge and heat transport in a nano-junction in the out-of-equilibrium cotunneling regime, J. Phys.: Condens. Matter 25, 185301 (2013); arXiv:1210.6329, WoS: 000317913100013, Scopus: 2-s2.0-84876573487, ADS: 2013JPCM...25r5301C, RINTs: 20437611.
  56. I.M. Khaymovich, N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, Interplay of Superconductivity and Topological Order in HgTe Quantum Wells, J. Supercond. Novel Magnetism, 26(9), 2881-2883 (2013), WoS: 000323926600022, Scopus: 2-s2.0-84882643960, ADS: 2013JSNM...26.2881K, RINTs: 20449316.
  57. E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Orientational glass: Full replica symmetry breaking in generalized spin glass-like models without reflection symmetry, Phys. Lett. A 377 (7), 507-512 (2013); arXiv:1301.0685, WoS: 000314442800002, Scopus: 2-s2.0-84872605940, ADS: 2013PhLA..377..507T, RINTs: 20420430.
  58. E.S. Andrianov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Pukhov, Nanolaser in the selfgenerated nonequilibrium environment: quantum fluctuations and entanglement, Phys. Rev. A 88, 053826 (2013) [6 pages]; arXiv:1307.7284, WoS: 000327147900017, Scopus: 2-s2.0-84888348920, ADS: 2013PhRvA..88e3826A, RINTs: 21895714.
  59. N.M. Chtchelkatchev, A. Glatz, I.S. Beloborodov, Universality and quantization of the power to heat ratio in nano-granular systems, Phys. Rev. B 88, 125130 (2013) [7 pages]; arXiv:1307.6138, WoS: 000324632100003, Scopus: 2-s2.0-84884854491, ADS: 2013PhRvB..88l5130C, RINTs: 20453633.
  60. R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, Multistage structural evolution in simple monatomic supercritical fluids: Superstable tetrahedral local order, Phys. Rev. E 88, 052101 (2013) [9 pages]; arXiv:1308.2056, WoS: 000326523600001, Scopus: 2-s2.0-84888260594, ADS: 2013PhRvE..88e2101R, RINTs: 21892381.
  61. R.E. Ryltsev, N.M. Chtchelkatchev, V.N. Ryzhov, Superfragile glassy dynamics of a one-component system with isotropic potential: Competition of diffusion and frustration, Phys. Rev. Lett. 110, 025701 (2013) [5 pages]; arXiv:1301.2162, WoS: 000313162700007, Scopus: 2-s2.0-84872063533, ADS: 2013PhRvL.110b5701R, RINTs: 20418335.
  62. M.G. Vasin, E.E. Tareeva, T.I. Shchelkachyova, N.M. Shchelkachyov, Ul’trametrichnost’ prostranstva sostoyanii v steklakh, TMF, 174(2), 228–242 (2013) [M.G. Vasin, E.E. Tareyeva, T.I. Shchelkacheva, N.M. Shchelkatchev, Ultrametricity of the state space in glasses, Theor. Math. Phys., 174(2), 197-208 (2013)], WoS: 000316338500004, Scopus: 2-s2.0-84874909382, ADS: 2013TMP...174..197V, RINTs: 20732576, MathSciNet: 3172166, zbMath: 1281.82032.
  63. A. Glatz, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Nonlinear transport characteristics of mesoscopic tunnel junctions far from equilibrium, Phys. Rev. B 86, 045440 (2012) [5 pages], WoS: 000306689200007, Scopus: 2-s2.0-84864579573, ADS: 2012PhRvB..86d5440G, RINTs: 20489145.
  64. N. M. Chtchelkatchev, A. Glatz, Analytical description of the quantum-mesoscopic-classical transition in systems with quasidiscrete environments, Phys. Rev. E 85, 061129 (2012) [9 pages], WoS: 000305684100004, Scopus: 2-s2.0-84863306208, ADS: 2012PhRvE..85f1129C, RINTs: 20472909.
  65. N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, T.I. Baturina, V. M. Vinokur, Stimulation of the fluctuation superconductivity by PT-symmetry, Phys. Rev. Lett. 109, 150405 (2012) [5 pages]; arXiv:1008.3590, WoS: 000309590300004, Scopus: 2-s2.0-84867319473, ADS: 2012PhRvL.109o0405C, RINTs: 20491461.
  66. I.M. Khaimovich, N.M. Shchelkachѐv, V.M. Vinokur, Lokalizovannye andreevskie sostoyaniya v dvumernom topologicheskom izolyatore na osnove kvantovykh yam CdHgTe s indutsirovannoi sverkhprovodimost’yu, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 1, s. 91-93.
  67. N.M. Chtchelkatchev, A. Petkovic, V. Vinokur, Out-of-equilibrium kinetics of electron liquid: fermionic and bosonic effective temperatures, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 1, s. 94.
  68. A. Glatz, N.M. Chtchelkatchev, I.S. Beloborodov, Transport characteristics of nanojunctions far-from-equilibrium, arXiv:1204.5219, ADS: 2012arXiv1204.5219G.
  69. T.I. Baturina, V.M. Vinokur, A.Yu. Mironov, N.M. Chtchelkatchev, D.A. Nasimov, A.V. Latyshev, Nanopattern-stimulated superconductor-insulator transition in thin TiN films, Europhys. Lett., 93, 47002 (2011); arXiv:1011.1592, WoS: 000287849300012, Scopus: 2-s2.0-79952678448, ADS: 2011EL.....9347002B, RINTs: 17003006.
  70. T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Replica analysis of the generalized p-spin interaction glass model, J. Phys. A 44, 445004 (2011); arXiv:1103.4308, WoS: 000296379400004, Scopus: 2-s2.0-80054825694, ADS: 2011JPhA...44R5004S, RINTs: 18010136.
  71. A. Glatz, I.S. Aranson, T.I. Baturina, N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, Self-organized superconducting textures in thin films, Phys. Rev. B 84, 024508 (2011) [9 pages], WoS: 000292510800012, Scopus: 2-s2.0-79961174443, ADS: 2011PhRvB..84b4508G, RINTs: 16997277.
  72. A. Petković, N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, Far-from-equilibrium superconductor in fluctuational regime, Phys. Rev. B 84, 064510 (2011) [11 pages]; arXiv:1107.5013, WoS: 000294055000012, Scopus: 2-s2.0-80052354371, ADS: 2011PhRvB..84f4510P, RINTs: 18003444.
  73. I.M. Khaymovich, N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, Instability of topological order and localization of edge states in HgTe quantum wells coupled to s-wave superconductor, Phys. Rev. B 84, 075142 (2011) [6 pages]; arXiv:1104.3499, WoS: 000293830600004, Scopus: 2-s2.0-80052404344, ADS: 2011PhRvB..84g5142K, RINTs: 18003583.
  74. A. Glatz, N.M. Chtchelkachev, I.S. Beloborodov, V. Vinokur, Giant quantum freezing of nanojunctions mediated by the environment, Phys. Rev. B 84, 235101 (2011) [5 pages]; arXiv:1106.4297, WoS: 000297551600003, Scopus: 2-s2.0-84855387664, ADS: 2011PhRvB..84w5101G, RINTs: 18032412.
  75. N.M. Shchelkachev, G.B. Lesovik, Odnomernoe rasseyanie v kvantovoi mekhanike i ego prilozheniya : Uchebnoe posobie, M.: MFTI, 2011, 79 str. - ISBN: 978-5-7417-0363-2, RINTs: 19464556.
  76. N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, T.I. Baturina, Low temperature transport in tunnel junction arrays: Cascade energy relaxation, In: Physical Properties of Nanosystems, 25-44 (2011). Ed. by J. Bonca, S. Kruchinin, Springer, 2011, ix,350 pp. ISBN: 978-94-007-0043-7 [NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics]; arXiv:1003.6105, WoS: 000289872900003, Scopus: 2-s2.0-78650496846, ADS: 2011ppn..book...25C, RINTs: 18001514.
  77. N.M. Chtchelkatchev, T.I. Baturina, A. Glatz, V.M. Vinokur, Synchronized Andreev transmission in chains of SNS junctions, In: Physical Properties of Nanosystems, 87-107 (2011). Ed. by J. Bonca, S. Kruchinin, Springer, 2011, ix,350 pp. ISBN: 978-94-007-0043-7 [NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics], WoS: 000289872900007, Scopus: 2-s2.0-78650495956, ADS: 2011ppn..book...87C, RINTs: 18001513.
  78. T.I. Baturina, A.Yu. Mironov, V.M. Vinokur, N.M. Shchelkachyov, D.A. Nasimov, A.V. Latyshev, Perekhod sverkhprovodnik – izolyator i makroskopicheskie kogerentnye yavleniya v nanoperforirovannykh plyonkakh nitrida titana, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XV mezhdunarodnogo simpoziuma, 14–18 marta 2011 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2011, Tom 1, s. 10.
  79. N. M. Chtchelkatchev, A. Petkovic, A. Glatz, T. I. Baturina, V. M. Vinokur, Localization-Delocalization Transition and Current Fractalization, arXiv:1110.6098, ADS: 2011arXiv1110.6098C.
  80. I.M. Khaymovich, N.M. Chtchelkatchev, I.A. Shereshevskii, A.S. Mel’nikov, Andreev transport in two-dimensional normal-superconducting systems in strong magnetic fields, Europhys. Lett., 91, 17005 (2010) [5 pages]; arXiv:1004.3648, WoS: 000282188800018, Scopus: 2-s2.0-78751647369, ADS: 2010EL.....9117005K, RINTs: 16916875.
  81. N.M. Chtchelkatchev, T.I. Baturina, A. Glatz, V.M. Vinokur, Synchronized Andreev Transmission in SNS Junction Arrays, Phys. Rev. B 82, 024526 (2010) [5 pages]; arXiv:0912.3286, WoS: 000280474700007, Scopus: 2-s2.0-77956525317, ADS: 2010PhRvB..82b4526C, RINTs: 15314807.
  82. A. Glatz, I.S. Beloborodov, N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, Heating effects in a chain of quantum dots, Phys. Rev. B 82, 075314 (2010) [8 pages]; arXiv:1005.5188, WoS: 000280864300004, Scopus: 2-s2.0-77957567917, ADS: 2010PhRvB..82g5314G, RINTs: 16852434.
  83. T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, N.M. Chtchelkatchev, Full versus first-stage replica symmetry breaking in spin glasses, Phys. Rev. B 82, 134208 (2010) [5 pages]; arXiv:1005.4923, WoS: 000283349000003, Scopus: 2-s2.0-78049373447, ADS: 2010PhRvB..82m4208S, RINTs: 16854775.
  84. Ya.I. Rodionov, I.S. Burmistrov, N.M. Chtchelkatchev, Relaxation dynamics of the electron distribution in the Coulomb-blockade problem, Phys. Rev. B 82, 155317 (2010) [19 pages]; arXiv:1003.5738, WoS: 000283221400003, Scopus: 2-s2.0-78149275654, ADS: 2010PhRvB..82o5317R, RINTs: 16851681.
  85. A. Petković, N.M. Chtchelkatchev, T.I. Baturina, V.M. Vinokur, Out-of-equilibrium heating of electron liquid: fermionic and bosonic temperatures, Phys. Rev. Lett. 105, 187003 (2010) [4 pages]; arXiv:1005.4716, WoS: 000283542500014, Scopus: 2-s2.0-78049317707, ADS: 2010PhRvL.105r7003P, RINTs: 16889895.
  86. T.I. Baturina, A.Yu. Mironov, V.M. Vinokur, N.M. Chtchelkatchev, A. Glatz, D.A. Nasimov, A.V. Latyshev, Resonant Andreev Transmission in Two-Dimensional Array of SNS Junctions, Physica C 470 (Suppl.1), S810-S812 (2010), WoS: 000286075700347, Scopus: 2-s2.0-78649718584, ADS: 2010PhyC..470S.810B, RINTs: 16765443.
  87. N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, T.I. Baturina, Nonequilibrium Transport in Superconducting Tunneling Structures, Physica C 470 (Suppl.1), S935-S936 (2010), WoS: 000286075700399, Scopus: 2-s2.0-78649700960, ADS: 2010PhyC..470S.935C, RINTs: 16785255.
  88. M.G. Vasin, N.M. Shchelkachev, V.M. Vinokur, Novyi podkhod k opisaniyu kinetiki steklovaniya, TMF, 163(1), 163-176 (2010) [M.G. Vasin, N.M. Shchelkachev, V.M. Vinokur, A new approach for describing glass transition kinetics, Theor. Math. Phys., 163(1), 537-548 (2010)], WoS: 000277418800012, Scopus: 2-s2.0-77952256279, ADS: 2010TMP...163..537V, RINTs: 15326491, MathSciNet: -, zbMath: 1195.82071.
  89. E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, A spin-glass-like phase in complex nonmagnetic systems. Various kinds of replica symmetry breaking, Fizika element. chastits i atom. yadra, 41(7), 2035-2040 (2010) [Phys. Particles Nuclei, 41(7), 1093-1096 (2010)], WoS: 000284653400023, Scopus: 2-s2.0-78649761544, ADS: 2010PPN....41.1093T, RINTs: 6883242.
  90. Ya.V. Fominov, N.M. Shchelkachev, Effekt Dzhozefsona. Uchebno-metodicheskoe posobie, Izd-vo Moskva MFTI 2010. 32 str.
  91. N.M. Shchelkachev, Ya.V. Fominov, Elektricheskii tok v nanostrukturakh: kulonovskaya blokada i kvantovye tochechnye kontakty. Uchebno-metodicheskoe posobie, Izd-vo Moskva MFTI 2010. 40 str.
  92. A.S. Mel’nikov, I.M. Khaimovich, N.M. Shchelkachyov, Magnitnye svoistva gibridnykh struktur «sverkhprovodnik – monosloi grafena i dvumernyi elektronnyi gaz», Trudy XIV Mezhd. simpoziuma “Nanofizika i nanoelektronika“ (15-19 marta 2010, Nizhnii Novgorod), T. 2, s. 375-376 (2010).
  93. N. Chtchelkatchev, V. Vinokur, Nonequilibrium mesoscopic superconductors in a fluctuational regime, Europhys. Lett., 88, 47001 (2009) (5pp); arXiv:0812.2372, WoS: 000272835000017, Scopus: 2-s2.0-78649307585, ADS: 2009EL.....8847001C, RINTs: 16966905.
  94. T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, N.M. Chtchelkatchev, Pressure-induced orientational glass phase in molecular para-hydrogen, Phys. Rev. E 79, 021105 (2009) [7 pages]; arXiv:0809.0877, WoS: 000263807300012, Scopus: 2-s2.0-61449261099, ADS: 2009PhRvE..79b1105S, RINTs: 13603315.
  95. N.M. Chtchelkatchev, V.M. Vinokur, T.I. Baturina, Hierarchical energy relaxation in mesoscopic tunnel junctions: Effect of a nonequilibrium environment on low-temperature transport, Phys. Rev. Lett., 103, 247003 (2009) [4 pages]; arXiv:0910.2388, WoS: 000272627800038, Scopus: 2-s2.0-72049128337, ADS: 2009PhRvL.103x7003C, RINTs: 15312528.
  96. I.E. Batov, Th. Schaepers, N.M. Shchelkachev, A.A. Golubov, H. Hardtdegen, A.V. Ustinov, Elektronnyi transport v mezoskopicheskikh kontaktakh sverkhprovodnik/dvumernyi elektronnyi gaz v sil’nom magnitnom pole, Izv. RAN, ser. fiz., 73(7), 934-936 (2009) [I.E. Batov, Th. Schaepers, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, H. Hardtdegen, A.V. Ustinov, Electronic transport in mesoscopic superconductor/2D electron gas junctions in strong magnetic field, Bull. RAS: Physics, 73(7), 880–882 (2009)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-68949147670, ADS: 2009BRASP..73..880B, RINTs: 12803732.
  97. E.E. Tareeva, T.I. Shchelkachyova, N.M. Shchelkachyov, Sostoyanie tipa spinovogo stekla v slozhnykh nemagnitnykh sistemakh, TMF, 160(2), 385–400 (2009) [E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Spin-glass-type state in complex nonmagnetic systems, Theor. Math. Phys., 160(2), 1190–1202 (2009)], WoS: 000269885900011, Scopus: -, ADS: 2009TMP...160.1190T, RINTs: 20732076, MathSciNet: 2604559.
  98. A. Glatz, I. Aranson, V.M. Vinokur, N.M. Chtchelkatchev, T.I. Baturina, Emergence of superconducting textures in two dimensions, arXiv:0910.0659, ADS: 2009arXiv0910.0659G.
  99. I.S. Burmistrov, N.M. Chtchelkatchev, Electronic properties in a two-dimensional disordered electron liquid: Spin-valley interplay, Phys. Rev. B 77, 195319 (2008); arXiv:0801.2139, WoS: 000256971600098, Scopus: 2-s2.0-43949128096, ADS: 2008PhRvB..77s5319B, RINTs: 14848917.
  100. N.M. Chtchelkatchev, I.S. Burmistrov, Energy relaxation in the spin-polarized disordered electron liquid, Phys. Rev. Lett., 100, 206804 (2008); arXiv:0708.0523, WoS: 000256206400059, Scopus: 2-s2.0-44149120050, ADS: 2008PhRvL.100t6804C, RINTs: 13583523.
  101. E.E. Tareeva, T.I. Shchelkachyova, N.M. Shchelkachyov, Orientatsionnoe uporyadochenie i perekhod v sostoyanie orientatsionnogo stekla v fullerite C60, TMF, 155(2), 356-368 (2008) [E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, Orientation ordering and the transition to the orientational glass state in fullerite C60, Theor. Math. Phys., 155(2), 812–823 (2008)], WoS: 000256083500014, Scopus: 2-s2.0-43949112286, ADS: 2008TMP...155..812T, RINTs: 20731893, MathSciNet: 2446139, zbMath: 1176.82040.
  102. N.M. Chtchelkatchev, I.S. Burmistrov, Conductance Oscillations With Magnetic Field of a Two-Dimensional Electron Gas-Superconductor Junction, Electron Transport in Nanosystems : Proc. NATO Advanced Research Workshop on Electron Transport in Nanosystems, Yalta, Ukraine, 17-21 Sept. 2007, pp. 281-292. Ed. J.Bonca, S.Kruchinin, Springer, 2008 [NATO Science for Peace and Security Series B-Physics and Biophysics], WoS: 000261513200021, Scopus: 2-s2.0-77952563718, ADS: 2009etn..book..281C, RINTs: 18097501.
  103. N.M. Chtchelkatchev, I.S. Burmistrov, Conductance oscillations with magnetic field of a two-dimensional electron gas-superconductor junction, Phys. Rev. B 75, 214510 (2007) (10 pages); cond-mat/0612673, WoS: 000247624700095, Scopus: 2-s2.0-34347344939, ADS: 2007PhRvB..75u4510C, RINTs: 13554707.
  104. I.E. Batov, T. Schäpers, N.M. Chtchelkatchev, H. Hardtdegen, A.V. Ustinov, Andreev reflection and strongly enhanced magnetoresistance oscillations in GaxIn1-xAs / InP heterostructures with superconducting contacts, Phys. Rev. B 76, 115313 (2007) (5 pages); arXiv:0704.3017, WoS: 000249786400067, Scopus: 2-s2.0-34548805815, ADS: 2007PhRvB..76k5313B, RINTs: 13541983.
  105. T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, N.M. Chtchelkatchev, Low-temperature orientational glass transition in molecular C60, Phys. Rev. B 76, 195408 (2007); cond-mat/0610310, WoS: 000251326800113, Scopus: 2-s2.0-35948933387, ADS: 2007PhRvB..76s5408S, RINTs: 13542256.
  106. T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, N.M. Chtchelkatchev, Full replica symmetry breaking in generalized mean-field spin glasses with reflection symmetry, Phys. Lett. A 358(3), 222-226 (2006); cond-mat/0511598, WoS: 000240874400009, Scopus: 2-s2.0-33747193487, ADS: 2006PhLA..358..222S, RINTs: 13504780.
  107. A.M. Belemuk, N.M. Chtchelkatchev, V.N. Ryzhov, S.-T. Chui, Vortex state in a Bose-Fermi mixture with attraction between bosons and fermions, Phys. Rev. A 73, 053608 (2006) [7 pages]; cond-mat/0512344, WoS: 000237949300102, Scopus: 2-s2.0-33646596924, ADS: 2006PhRvA..73e3608B, RINTs: 13527614.
  108. I. Petković, N.M. Chtchelkatchev, Z. Radović, Resonant amplification of the Andreev process in ballistic Josephson junctions, Phys. Rev. B 73, 184510 (2006) (6 pages); cond-mat/0501179, WoS: 000237950300099, Scopus: 2-s2.0-33646417930, ADS: 2006PhRvB..73r4510P, RINTs: 13513332.
  109. N.M. Chtchelkatchev, Incoherent multiple Andreev reflection in an array of SNS junctions, Pis’ma v ZhETF, 83 (6), 294-299 (2006) [JETP Lett. 83(6), 250-255 (2006)]; arXiv:1006.2128, WoS: 000237792900007, Scopus: 2-s2.0-33744526175, ADS: 2006JETPL..83..250C, RINTs: 9188998.
  110. I.S. Burmistrov, N.M. Chtchelkatchev, Crossover behavior of disordered interacting two-dimensional electron systems in a parallel magnetic field, Pis’ma v ZhETF, 84(12), 775-779 (2006) [JETP Lett., 84(12), 656-661 (2007)]; cond-mat/0612395, WoS: 000244506900005, Scopus: 2-s2.0-33847416741, ADS: 2007JETPL..84..656B, RINTs: 14725046.
  111. I.S. Burmistrov, N.M. Chtchelkatchev, Domain wall effects in ferromagnet-superconductor structures, Phys. Rev. B 72, 144520 (2005) (5 pages); cond-mat/0501210, WoS: 000232934100079, Scopus: 2-s2.0-29744468812, ADS: 2005PhRvB..72n4520B, RINTs: 13485176.
  112. Z. Radovic, I. Petkovic, N.M. Chtchelkatchev, Resonant amplification of the Andreev process in short Josephson junctions, Proc. SPIE, 5932, 59320O (2005), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-31744435020, ADS: 2005SPIE.5932..122R, RINTs: 15042193.
  113. N.M. Chtchelkatchev, S.-T. Chui, V.N. Ryzhov, Vortex state in Bose-Fermi mixture with attraction between bosons and fermions, cond-mat/0512344.
  114. N.M. Chtchelkatchev, V.N. Ryzhov, T.I. Schelkacheva, E.E. Tareyeva, Cluster model of glass transition in simple liquids, Phys. Lett. A 329(3), 244-249 (2004); cond-mat/0305073, WoS: 000223392900014, Scopus: 2-s2.0-4043117643, ADS: 2004PhLA..329..244C.
  115. N.M. Chtchelkatchev, W. Belzig, C. Bruder, Charge transport through a single-electron transistor with a mechanically oscillating island, Phys. Rev. B 70, 193305 (2004) [4 pages]; cond-mat/0401486, WoS: 000225477800019, Scopus: 2-s2.0-12344258649, ADS: 2004PhRvB..70s3305C, RINTs: 13448640.
  116. N.M. Chtchelkatchev, Transitions between π- and 0-states in superconductor - ferromagnet - superconductor junctions, Pis’ma v ZhETF, 80(12), 875-879 (2004) [JETP Lett., 80(12), 743-747 (2004)]; cond-mat/0411367, WoS: 000227024800007, Scopus: 2-s2.0-14044266909, ADS: 2004JETPL..80..743C, RINTs: 13470762.
  117. V.N. Ryzhov, E.E. Tareeva, T.I. Shchelkachyova, N.M. Shchelkachyov, Perekhod zhidkost’–steklo v prostoi klasternoi modeli, TMF, 141(1), 131–140 (2004) [V.N. Ryzhov, E.E. Tareyeva, T.I. Schelkacheva, N.M. Chtchelkatchev, A Simple Cluster Model for the Liquid–Glass Transition, Theor. Math. Phys., 141(1), 1443-1451 (2004)], WoS: 000225149500008, Scopus: 2-s2.0-5344252408, ADS: 2004TMP...141.1443R, RINTs: 13447669, MathSciNet: 2124514, zbMath: 1178.82037.
  118. V. Bouchiat, N. Chtchelkatchev, D. Feinberg, G.B. Lesovik, T. Martin, J. Torres, Single-walled carbon nanotube-superconductor entangler: noise correlations and Einstein-Podolsky-Rosen states, Nanotechnology, 14(1), 77-85 (2003); cond-mat/0206005, WoS: 000180689500020, Scopus: 2-s2.0-0037253806, ADS: 2003Nanot..14...77B, RINTs: 13434865.
  119. N.M. Chtchelkatchev, I.S. Burmistrov, Andreev conductance of a domain wall, Phys. Rev. B 68, 140501(R) (2003) [4 pages]; cond-mat/0303014, WoS: 000186422500013, Scopus: 2-s2.0-0344442428, ADS: 2003PhRvB..68n0501C, RINTs: 13434191.
  120. N.M. Chtchelkatchev, Yu.V. Nazarov, Andreev quantum dots for spin manipulation, Phys. Rev. Lett. 90, 226806 (2003); cond-mat/0207684, WoS: 000183381200035, Scopus: 2-s2.0-0037777634, ADS: 2003PhRvL..90v6806C, RINTs: 44953853.
  121. G.B. Lesovik, N.M. Shchelkachev, Kvantovoe i klassicheskoe binomial’nye raspredeleniya dlya statistiki perenosa elektronov v kogerentnom provodnike, Pis’ma v ZhETF, 77 (7), 464-467 (2003) [G.B. Lesovik, N.M. Chtchelkatchev, Quantum and classical binomial distributions for the charge transmitted through coherent conductor, JETP Lett. 77 (7), 393-396 (2003)]; cond-mat/0303024, WoS: 000183509800014, Scopus: 2-s2.0-0344275125, ADS: 2003JETPL..77..393L, RINTs: 13429251.
  122. N.M. Chtchelkatchev, Superconducting spin filter, Pis’ma v ZhETF, 78 (4), 265-270 (2003) [JETP Lett. 78(4), 230-235 (2003)]; cond-mat/0306552, WoS: 000185954700011, Scopus: 2-s2.0-1442329135, ADS: 2003JETPL..78..230C, RINTs: 13429471.
  123. T. Martin, A. Crepieux, N.M. Chtchelkatchev, Noise correlations, entanglement and Bell inequalities, in: Quantum Noise in Mesoscopic Physics, Ed. by Yu. Nazarov, Kluwer, p. 313-335, 2003 (NATO Science Series II. Math. Phys. and Chem., Vol.97, 2003. ISBN 1-4020-1239-X); cond-mat/0209517.
  124. N.M. Chtchelkatchev, W. Belzig, Yu.V. Nazarov, C. Bruder, π-0 transition in superconductor-ferromagnet-superconductor Josephson junction, In: Toward the Controllable Quantum States: Mesoscopic Superconductivity and Spintronics, 125-130 (2003). Ed. by H. Takayanagi, J. Nitta. Singapore: World Scientific, 2003, xviii+526 pp. ISBN 9812381694, 978-9812381699, WoS: 000229579700021, ADS: 2003tcqs.conf..125C.
  125. Ya.V. Fominov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, Nonmonotonic critical temperature in superconductor/ferromagnet bilayers, Phys. Rev. B 66, 014507 (2002) [13 pages]; cond-mat/0202280, WoS: 000177284900121, Scopus: 2-s2.0-18844473293, ADS: 2002PhRvB..66a4507F, RINTs: 13396523.
  126. N.M. Chtchelkatchev, G. Blatter, G.B. Lesovik, T. Martin, Bell inequalities and entanglement in solid-state devices, Phys. Rev. B 66, 161320(R) (2002) [4 pages]; cond-mat/0112094, WoS: 000179286400026, Scopus: 2-s2.0-0012949221, ADS: 2002PhRvB..66p1320C, RINTs: 44950729.
  127. N.M. Chtchelkatchev, W. Belzig, C. Bruder, Josephson effect in SFXSF junctions, Pis’ma v ZhETF, 75(12), 772-776 (2002) [JETP Lett., 75(12), 646-650 (2002)]; cond-mat/0205316, WoS: 000177381300010, Scopus: 2-s2.0-0038842512, ADS: 2002JETPL..75..646C, RINTs: 13394657.
  128. N. Chtchelkatchev, G. Blatter, G. Lesovik, T. Martin, Bell inequalities and entanglement in solid state devices, Annual APS March Meeting, March 18 - 22, 2002, Indiana Convention Center; Indianapolis, IN, abstract id. D12.011, ADS: 2002APS..MARD12011C.
  129. D.D. Kuhn, N.M. Chtchelkatchev, G.B. Lesovik, G. Blatter, Supercurrents through gated superconductor–normal-metal–superconductor contacts: The Josephson transistor, Phys. Rev. B 63, 054520 (2001) [10 pages]; cond-mat/0101248, WoS: 000166820600115, Scopus: 2-s2.0-0035137250, ADS: 2001PhRvB..63e4520K, RINTs: 14991469.
  130. Ya.V. Fominov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, Critical temperature of superconductor/ferromagnet bilayers, Pis’ma v ZhETF 74 (2), 101-104 (2001) [JETP Lett. 74 (2), 96-99 (2001)]; cond-mat/0106185, WoS: 000170800900008, Scopus: 2-s2.0-0013422851, ADS: 2001JETPL..74...96F, RINTs: 13372209.
  131. N.M. Chtchelkatchev, Conductance of a Semiconductor (2DEG) – Superconductor junction in high magnetic field, Pis’ma v ZhETF, 73 (2),100-103 (2001) [JETP Lett. 73(2), 94-97 (2001)]; cond-mat/0102191, WoS: 000167333800012, Scopus: 2-s2.0-0007100455, ADS: 2001JETPL..73...94C, RINTs: 13370523.
  132. N.M. Chtchelkatchev, W. Belzig, Yu.V. Nazarov, C. Bruder, π-0 transition in superconductor-ferromagnet-superconductor Josephson junction, Pis’ma v ZhETF, 74 (6), 357-361 (2001) [JETP Lett. 74 (6), 323-327 (2001)]; cond-mat/0108165, WoS: 000172035300008, Scopus: 2-s2.0-0000457641, ADS: 2001JETPL..74..323C, RINTs: 13375359.
  133. N.M. Chtchelkatchev, Electron transport through semiconductor-superconductor junction in integer quantum hall regime, Proceedings of 36th Rencontres de Moriond : Workshop on Electronic Correlations, Les Arcs, France, 20-27 Jan 2001, pp.153-158 [Electronic Correlations: from Meso- to Nanophysics, T. Martin, G. Montambaux and J. Trân Thanh Vân (eds). EDP Sciences, 2001. ISBN 2-86883-570-8], WoS: 000229152200026.
  134. N.M. Chtchelkatchev, Electron transport through semiconductor-superconductor junction in integer quantum Hall regime, Proceedings of the 36th Rencontres de Moriond "Electronic Correlations: From meso- to nano-physics", Les Arcs, Savoie, France, 20-27 Jan. 2001. Ed. by T. Martin, G. Montambaux and J. Trân Thanh Vân, EDP Sciences (2001), p.153-158, WoS: 000229152200026.
  135. N.M. Chtchelkatchev, G.B. Lesovik, G. Blatter, Supercurrent quantization in narrow-channel superconductor-normal-metal-superconductor junctions, Phys. Rev. B 62 (5), 3559-3564 (2000); cond-mat/9907460, WoS: 000088714200090, Scopus: 2-s2.0-4244028806, ADS: 2000PhRvB..62.3559C, RINTs: 13355419.
  136. N.M. Shchelkachev, Kriticheskii tok v sverkhprovodyashchikh kvantovykh tochechnykh kontaktakh, Pis’ma v ZhETF, 71(12), 736-740 (2000) [N.M. Chtchelkatchev, Critical current in superconducting point contacts, JETP Lett. 71(12), 504-507 (2000)], WoS: 000088787500007, Scopus: 2-s2.0-0040566807, ADS: 2000JETPL..71..504S, RINTs: 13347985.