Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Lev Yu. Barash

Researcher

Ph. D.

Email:

Publications

  1. L. Barash, J. Marshall, M. Weigel, I. Hen, Estimating the density of states of frustrated spin systems, New Journal of Physics, 21, 073065 (2019); arXiv:1808.04340, WoS: 000478732400011, Scopus: 2-s2.0-85070869803.
  2. K.S. Kolegov, L.Yu. Barash, Joint effect of advection, diffusion, and capillary attraction on the spatial structure of particle depositions from evaporating droplets, Physical Review E 100, 033304 (2019); arXiv:1903.06003.
  3. L. Shchur, L. Barash, M. Weigel, W. Janke, Population annealing and large scale simulations in statistical mechanics, Communications in Computer and Information Science, Vol. 965, 354-366 (2019) [V sb: Superkomp’yuternye dni v Rossii: Trudy mezhdunarodnoi konferentsii (24-25 sentyabrya 2018, g. Moskva), s.476-488 / M.: Izd-vo MGU, 2018. – 1027 c.], Scopus: 2-s2.0-85059905827.
  4. M.G. Slutskii, L.Yu. Barash, Yu.Yu. Tarasevich, Percolation and jamming of random sequential adsorption samples of large linear k-mers on a square lattice, Phys. Rev. E 98, 062130 (2018); arXiv:1810.06800, WoS: 000454174700002, Scopus: 2-s2.0-85059386693.
  5. M.S. Gus’kova, L.B. Barash, L.N. Shchur, Primenenie AVX512-vektorizatsii dlya uvelicheniya proizvoditel’nosti generatora psevdosluchainykh chisel, Trudy ISP RAN, 30(1), 115-126 (2018).
  6. L. Barash, I. Hen, J. Marshall, M. Weigel, Efficiently Estimating the Density of States of Frustrated Systems, APS March Meeting 2018, March 5–9, 2018, Los Angeles, Ca. Abstract: A38.00009 (2018).
  7. L. Shchur, L. Barash, M. Guskova, Random number generators for the large-scale Monte-Carlo simulations, APS March Meeting 2018, March 5–9, 2018, Los Angeles, Ca. Abstract: C38.00009 (2018).
  8. L. Shchur, L. Barash, M. Weigel, W. Janke, Population annealing and large scale simulations in statistical mechanics, V sb: Superkomp’yuternye dni v Rossii: Trudy mezhdunarodnoi konferentsii (24-25 sentyabrya 2018 g., g. Moskva), s.476-488 / M.: Izd-vo MGU, 2018. – 1027 c.
  9. L.Yu. Barash, M. Weigel, M. Borovský, W. Janke, L.N. Shchur, GPU accelerated population annealing algorithm, Comp. Phys. Commun., 220, 341-350 (2017); arXiv:1703.03676, WoS: 000412252300029, Scopus: 2-s2.0-85028032759.
  10. L.Yu. Barash, M. Weigel, L.N. Shchur, W. Janke, Exploring first-order phase transitions with population annealing, Eur. Phys. J. Spec. Top., 226(4), 595-604 (2017); arXiv:1704.01888, WoS: 000399440100006, Scopus: 2-s2.0-85017014428.
  11. L.Yu. Barash, M.A. Fadeeva, L.N. Shchur, Control of accuracy in the Wang-Landau algorithm, Phys. Rev. E 96, 043307 (2017); arXiv:1706.06097, WoS: 000413169800014, Scopus: 2-s2.0-85032854296.
  12. L.Yu. Barash, M.S. Gus’kova, L.N. Shchur, Ispol’zovanie AVX-vektorizatsii dlya uvelicheniya proizvoditel’nosti generatsii sluchainykh chisel, Programmirovanie, 43(3), 22-40 (2017) [L.Yu. Barash, M.S. Guskova, L.N. Shchur, Employing AVX vectorization to improve the performance of random number generators, Programming and Computer Software, 43(3), 145-160 (2017)], WoS: 000402194900002, Scopus: 2-s2.0-85019682525.
  13. M. Weigel, L.Yu. Barash, M. Borovský, W. Janke, L.N. Shchur, Population annealing: Massively parallel simulations in statistical physics, J. Phys.: Conf. Ser. 921, 012017 (2017) [30th Workshop on Recent Developments in Computer Simulation Studies in Condensed Matter Physics], WoS: 000419386100017, Scopus: 2-s2.0-85036463889.
  14. M.S. Guskova, L.Yu. Barash, L.N. Shchur, RNGAVXLIB: Program library for random number generation, AVX realization, Comp. Phys. Commun., 200, 402-405 (2016), WoS: 000369451900035, Scopus: 2-s2.0-84949667998.
  15. L.Yu. Barash, Marangoni convection in an evaporating droplet: Analytical and numerical descriptions, Int. J. Heat and Mass Transfer, 102, 445-454 (2016); arXiv:1308.0342, WoS: 000382410300044, Scopus: 2-s2.0-84976543023.
  16. M. Borovský, M. Weigel, L.Yu. Barash, M. Žukovič, GPU-Accelerated Population Annealing Algorithm: Frustrated Ising Antiferromagnet on the Stacked Triangular Lattice, EPJ Web of Conferences 108, 02016 (2016), WoS: 000372783700025, Scopus: 2-s2.0-84961753710.
  17. L.Yu. Barash, Dependence of fluid flows in an evaporating sessile droplet on the characteristics of the substrate, Int. J. Heat and Mass Transfer, 84, 419-426 (2015); arXiv:1407.6049, WoS: 000351799000040, Scopus: 2-s2.0-84921686716.
  18. L.Yu. Barash, I.M. Khalatnikov, Effektivnaya provodimost’ pryamougol’nogo i geksagonal’nogo zamoshchenii ploskosti, ZhETF, 148(2), 266-274 (2015) [L.Yu. Barash, I.M. Khalatnikov, Effective Conductivity of the Rectangular and Hexagonal Tessellations in the Plane, JETP 121(2), 229-236 (2015)], WoS: 000361441400008, Scopus: 2-s2.0-84942031204.
  19. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, M. Borovskii, Algoritm "population annealing" i ego primenenie k dvumernoi modeli Izinga, v knige "Vychislitel’nye tekhnologii v estestvennykh naukakh. Metody superkomp’yuternogo modelirovaniya. Chast’ 2" / Pod red. R.R. Nazirova, L.N. Shchura. M. : IKI RAN, 2015, s. 29-42.
  20. L.N. Shchur, L.Yu. Barash, Sposob generatsii parallel’nykh potokov psevdosluchainykh chisel i ustroistva dlya ego osushchestvleniya (2 varianta), Patent na izobretnie № 2556430. Vydan 16.06.2015, prioritet izobreteniya 02.08.2012, zayavka № 2012133152.
  21. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, PRAND: GPU accelerated parallel random number generation library: Using most reliable algorithms and applying parallelism of modern GPUs and CPUs, Comput. Phys. Commun., 185(4), 1343-1353 (2014); arXiv:1307.5869, WoS: 000334480900018, Scopus: 2-s2.0-84894639152.
  22. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Biblioteka PRAND: generatsiya parallel’nykh potokov sluchainykh chisel dlya raschetov Monte-Karlo s ispol’zovaniem GPU, CUDA Al’manakh, mart 2014, str. 17, Nvidia.
  23. L.Yu. Barash, I.M. Khalatnikov, Effektivnaya provodimoct’ dvumernykh zamoshchenii plockocti: cravnenie analiticheckikh i chiclennykh rezul’tatov, Mekhanika, upravlenie i informatika, Tom 6, № 6 (51), 18-24 (2014) ["Vychislitel’nye tekhnologii v estestvennykh naukakh. Metody superkomp’yuternogo modelirovaniya" / Pod red. R.R. Nazirova, L.N. Shchura. M. : IKI RAN, 2014].
  24. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Ispol’zovanie tekhnologii Multi-GPU dlya mnogomernogo chislennogo integrirovaniya metodom Monte-Karlo, Mekhanika, upravlenie i informatika, Tom 6, № 6 (51), 25-32 (2014) ["Vychislitel’nye tekhnologii v estestvennykh naukakh. Metody superkomp’yuternogo modelirovaniya" / Pod red. R.R. Nazirova, L.N. Shchura. M. : IKI RAN, 2014].
  25. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Monte-Karlo, «Lomonosov» i mnogomernyi integral, Superkomp’yutery, №1(17), 47-49 (vesna 2014).
  26. L.N. Shchur, L.Yu. Barash, 25th IUPAP Conference on Computational Physics (CCP2013) : Preface, J. Phys. Conf. Ser., 510, 011001 (2014), Scopus: 2-s2.0-84903558451.
  27. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, RNGSSELIB: Program library for random number generation. More generators, parallel streams of random numbers and Fortran compatibility, Comput. Phys. Commun., 184(10), 2367-2369 (2013); arXiv:1307.5866, WoS: 000324604200015, Scopus: 2-s2.0-84883137299.
  28. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, O generatsii parallel’nykh potokov psevdosluchainykh chisel, Programmnaya inzheneriya, №1, 24-32 (2013).
  29. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Generatsiya sluchainykh chisel i parallel’nykh potokov sluchainykh chisel dlya raschetov Monte-Karlo, Modelirovanie i analiz informatsionnykh sistem, 19(2), 145-162 (2012).
  30. L.Yu. Barash, Geometric and statistical properties of pseudorandom number generators based on multiple recursive transformations, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Volume 23, 265-280 (2012) [“Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010”, Ed. by Henryk Wozniakowski and Leszek Plaskota, Springer-Verlag, 2012. xii,732 pp, ISBN 978-3-642-27439-8], Scopus: 2-s2.0-84883191887.
  31. L. Shchur, L. Barash, Parallel uncorrelated streams of pseudorandom numbers: problems and solutions, Proc. 24th IUPAP Conf. on Computational Physics (CCP 2012), 14–18 October 2012, Kobe, Japan.
  32. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, RNGSSELIB: Program library for random number generation, SSE2 realization, Comput. Phys. Commun., 182 (7), 1518-1527 (2011); arXiv:1006.1235, WoS: 000291240000016, Scopus: 2-s2.0-79955557789.
  33. L.Yu. Barash, Applying dissipative dynamical systems to pseudorandom number generation: Equidistribution property and statistical independence of bits at distances up to logarithm of mesh size, Europhys. Lett., 95, 10003 (2011); arXiv:1008.4874, WoS: 000291990600003, Scopus: 2-s2.0-79960194656.
  34. L.Yu. Barash, Isparenie i dinamika lezhashchei na podlozhke kapli kapillyarnogo razmera, Tezisy dokl. 2 Vseros. seminara “Fiziko-khimiya poverkhnostei i nanorazmernykh sistem”, IFKhE RAN, 3-5 fevralya 2010.
  35. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Hydrodynamics of evaporating sessile drops, arXiv:1008.4123.
  36. L.Yu. Barash, Hydrodynamics and evaporation of a sessile drop of capillary size, arXiv:1010.3296.
  37. L.Yu. Barash, Influence of gravitational forces and fluid flows on the shape of surfaces of a viscous fluid of capillary size, Phys. Rev. E 79, 025302(R) (2009) [4 pages] [Erratum — ibid, 79, 029904 (E) (2009)]; arXiv:0812.1863.
  38. L.Yu. Barash, T.P. Bigioni, V.M. Vinokur, L.N. Shchur, Evaporation and fluid dynamics of a sessile drop of capillary size, Phys. Rev. E 79, 046301 (2009) [16 pages]; arXiv:0812.4758.
  39. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Giperbolicheskie avtomorfizmy tora i generatory psevdosluchainykh chisel. Realizatsii na osnove komand SSE, Trudy Seminara po vychislitel’nym tekhnologiyam v estestvennykh naukakh. Vyp. 1. Vychislitel’naya fizika / Pod red. R. R. Nazirova. M. : Izd-vo KDU, 2009, str. 14-29.
  40. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, V.M. Vinokur, T.P. Bigioni, Isparenie i gidrodinamika lezhashchei na podlozhke kapli kapillyarnogo razmera, Trudy Seminara po vychislitel’nym tekhnologiyam v estestvennykh naukakh. Vyp. 1. Vychislitel’naya fizika / Pod red. R. R. Nazirova. M. : Izd-vo KDU, 2009, str.217-224.
  41. L.Yu. Barash, L.N. Shchur, Modelirovanie ispareniya kapli kapillyarnogo razmera i obrazovaniya dvumernykh membran iz nanochastits, tezisy doklada na konferentsii MMPSN-2008 (Mnogomasshtabnoe modelirovanie protsessov i struktur v nanotekhnologiyakh), Moskva, 12-14 marta 2008 goda.
  42. L. Barash, L.N. Shchur, Periodic orbits of the ensemble of Sinai-Arnold cat maps and pseudorandom number generation, Phys. Rev. E 73, 036701 (2006) (15 pages); physics/0409069.
  43. L.Yu. Barash, Algoritm AKS proverki chisel na prostotu i poisk konstant generatorov psevdosluchainykh chisel, Bezopasnost’ informatsionnykh tekhnologii, №2, 27-38 (2005).