Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergei I. Anisimov

Principal researcher

Corresponding member of RAS

Email:

Publications

  1. A.P. Kryukov, V.Yu. Levashov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Teplo- i massoperenos na mezhfaznykh poverkhnostyakh kondensat – par, Uspekhi fiz. nauk, 191(2), 113-146 (2021) [A.P. Kryukov, V.Yu. Levashov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Heat and mass transfer at condensate–vapor interfaces, Phys. Usp. 64 (2), 109-140 (2021)], WoS: 000644699500001, Scopus: 2-s2.0-85105637525, ADS:  2021PhyU...64..109K , RINTs: 44790924.
  2. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, Physical processes in laser ablation into liquid and laser shock wave pinning, J. Phys.: Conf. Ser. 1556, 012004 (2020) [Proc. XXXIV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2019, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia (Elbrus-2019)], WoS: 000619216000005, Scopus: 2-s2.0-85088255975, ADS: 2020JPhCS1556a2004A, RINTs: 45436271.
  3. D.V. Ilyin, W.A. Goddard III, S.I. Anisimov, S. I. Abarzhi, Stability of an accelerated hydrodynamic discontinuity, EPL 125, 14002 (2019), WoS: 000456327200002, Scopus: 2-s2.0-85062913324, ADS: 2019EL....12514002I, RINTs: 41647418.
  4. V.V. Zhakhovsky, A.P. Kryukov, V.Yu. Levashov, I.N. Shishkova, S.I. Anisimov, Mass and heat transfer between evaporation and condensation surfaces: Atomistic simulation and solution of Boltzmann kinetic equation, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 116(37), 18209-18217 (2019), WoS: 000485145400014, Scopus: 2-s2.0-85067560960, ADS: 2019PNAS..11618209Z, RINTs: 41698754.
  5. S.I. Abarzhi, D.V. Ilyin, W.A. Goddard III, S.I. Anisimov, Interface dynamics: Mechanisms of stabilization and destabilization and structure of flow fields, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 116(37), 18218-18226 (2019), WoS: 000485145400015, Scopus: 2-s2.0-85072051660, ADS: 2019PNAS..11618218A, RINTs: 41635633, MathSciNet: 4012541, zbMath: 1431.76054.
  6. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Fizika vysokikh plotnostei energii i lazernye tekhnologii, ZhETF, 156(4), 806-836 (2019) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, K.P. Migdal, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, High-Energy-Density Physics and Laser Technologies, JETP, 129(4), 757-782 (2019)], WoS: 000511119900024, Scopus: 2-s2.0-85076533658, ADS: 2019JETP..129..757A, RINTs: 41143143.
  7. D.V. Ilyin, Y. Fukumoto, S.I. Anisimov, W.A. Goddard III, S.I. Abarzhi, Stability and flow fields structure for interfacial dynamics with interfacial mass flux, arXiv:1901.04575, ADS: 2019arXiv190104575I.
  8. B. Rethfeld, D. Ivanov, M. Garcia, S. Anisimov, Modelling ultrafast laser ablation, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 193001 (2017), WoS: 000399252000001, Scopus: 2-s2.0-85018404681, ADS: 2017JPhD...50s3001R, RINTs: 31039392.
  9. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, S.A. Murzov, V.A. Khokhlov, O formirovanii i kristallizatsii zhidkoi strui, voznikayushchei pri vozdeistvii na plenku ostrosfokusirovannym lazernym puchkom, Kvantovaya elektronika, 47(6), 509-521 (2017) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, S.A. Murzov, V.A. Khokhlov, Formation and crystallisation of a liquid jet in a film exposed to a tightly focused laser beam, Quantum Electron., 47(6), 509-521 (2017)], WoS: 000404958300003, Scopus: 2-s2.0-85021829753, ADS: 2017QuEle..47..509A, RINTs: 29438368.
  10. V.V. Zhakhovsky, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, MD simulation of steady shock-wave fronts with phase transition in single-crystal iron, AIP Conf. Proc, 1793, 070003 (2017), WoS: 000404282600135, Scopus: 2-s2.0-85017037315, ADS: 2017AIPC.1793g0003Z, RINTs: 29490890.
  11. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, Ablation of gold into water, Proc. XXXII Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus 2017), March 1-6, 2017, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia.
  12. Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Protsessy perenosa v metalle s goryachimi elektronami, vozbuzhdennymi lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 104 (6), 446-454 (2016) [Yu.V. Petrov, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Transfer processes in a metal with hot electrons excited by a laser pulse, JETP Lett., 104(6), 431-439 (2016)], WoS: 000390022200013, Scopus: 2-s2.0-85002763645, ADS: 2016JETPL.104..431P, RINTs: 26625565.
  13. Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, Reflectance of thin silver film on the glass substrate at the interaction with femtosecond laser pulses, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012099 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200100, Scopus: 2-s2.0-85007129428, ADS: 2016JPhCS.774a2099P, RINTs: 32420196.
  14. V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, K.V. Khishchenko, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Metal film on a substrate: Dynamics under the action of ultrashort laser pulse, J. Phys.: Conf. Ser. 774, 012100 (2016) [Proc. XXXI International Conference on Equations of State for Matter (ELBRUS 2016), 1–6 March 2016, Elbrus, Russia], WoS: 000403483200100, Scopus: 2-s2.0-85007124204, ADS: 2016JPhCS.774a2100K, RINTs: 32420198.
  15. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Yu.N. Emirov, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M. Ishino, B.J. Demaske, M. Tanaka, N. Hasegawa, M. Nishikino, S. Tamotsu, T.A. Pikuz, I.Y. Skobelev, T. Ohba, T. Kaihori, Y. Ochi, T. Imazono, Y. Fukuda, M. Kando, Y. Kato, T. Kawachi, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Surface nanodeformations caused by ultrashort laser pulse, Engineering Failure Analysis, 47(Pt.B), 328-337 (2015), WoS: 000347757600009, Scopus: 2-s2.0-84911916672, ADS: -, RINTs: 23956971.
  16. M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, A.A. Yurkevich, O.V. Chefonov, L.T. Perel’man, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Teplovoe izluchenie goryachikh elektronov metalla, Pis’ma v ZhETF, 101 (9), 671-676 (2015) [M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, A.A. Yurkevich, O.V. Chefonov, L.T. Perel’man, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Thermal emission of hot electrons in a metal, JETP Letters, 101(9), 598-602 (2015)], WoS: 000358576200003, Scopus: 2-s2.0-84938094729, ADS: 2015JETPL.101..598A, RINTs: 23765050.
  17. Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, K.P. Migdal, V.A. Khokhlov, K.V. Khishchenko, Thermal conductivity of condensed gold in states with the strongly excited electron subsystem, J. Phys.: Conf. Ser. 653, 012087 (2015), WoS: 000368507600087, Scopus: 2-s2.0-84958970206, ADS: 2015JPhCS.653a2087P, RINTs: 26886740.
  18. N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, Femtosecond laser ablation of thin films on substrate, PIERS Proceedings, July 6-9, Prague, 2015, pp. 2422-2426, WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84947244027, RINTs: 24971200.
  19. M.I. Tribelsky, S.I. Anisimov, Tuned Mullins-Sekerka instability: Exact results, Phys. Rev. E 90, 042403 (2014), WoS: 000344241700003, Scopus: 2-s2.0-84908431443, ADS: 2014PhRvE..90d2403T, RINTs: 23997551.
  20. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Sostavnaya sverkhuprugaya i plasticheskaya udarnaya volna, vyzvannaya korotkim lazernym impul’som, Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 4(1), 53-59 (2014), RINTs: 21685935.
  21. N.A. Inogamov, V. V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.P. Migdal, D. K. Il’nitskii, Yu.N. Emirov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Deistvie ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa na metally: dvukhtemperaturnaya relaksatsiya, vspenivanie rasplava i zamorazhivanie razrushayushcheisya nanopeny, Opticheskii zhurnal, 81(5), 5-26 (2014) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskiĭ, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, K.P. Migdal, D.K. Il’nitskiĭ, Yu.N. Émirov, The effect of an ultrashort laser pulse on metals: Two-temperature relaxation, foaming of the melt, and freezing of the disintegrating nanofoam, J. Opt. Technol., 81(5), 233-249 (2014)], WoS: 000338929900002, Scopus: 2-s2.0-84902137675, ADS: -, RINTs: 23334582.
  22. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, Yu.N. Emirov, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, Frozen nanostructures produced by ultrashort laser pulse, In: V.E. Fortov et.al., editors, Physics of Extreme States of Matter - 2014, p. 112-115. JIHT RAS, Moscow, 2014. ISBN 978-5-94691-625-7.
  23. D.K. Ilnitsky, V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Yu.V. Petrov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, S.I. Anisimov, Two-temperature hydrodynamics of laser-generated ultrashort shock waves in elasto-plastic solids, J. Phys. Conf. Ser., 500, 032021 (2014) [Topical Conference on the Shock Compression of Matter 2013, abstract id. J2.001], WoS: 000337722900033, Scopus: 2-s2.0-84902313295, ADS: 2014JPhCS.500c2021I, RINTs: 24055852.
  24. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, Yu.N. Emirov, K.V. Khichshenko, A.Ya. Faenov, T.A. Pikuz, M. Ishino, M. Kando, N. Hasegawa, M. Nishikino, P.S. Komarov, B.J. Demaske, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, T. Kawachi, I.I. Oleynik, Ultrafast lasers and solids in highly excited states: results of hydrodynamics and molecular dynamics simulations, J. Phys. Conf. Ser., 510, 012041 (2014), WoS: 000350296800041, Scopus: 2-s2.0-84903649892, ADS: 2014JPhCS.510a2041I, RINTs: 24063840.
  25. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Y.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, D.K. Ilnitsky, Y.N. Emirov, P.S. Komarov, C.W. Miller, I.I. Oleynik, M.B. Agranat, A.V. Andriyash, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Electron-Ion Relaxation, Phase Transitions, and Surface Nano-Structuring Produced by Ultrashort Laser Pulses in Metals, Contrib. Plasma Phys., 53(10), 796-810 (2013), WoS: 000328062200012, Scopus: 2-s2.0-84889020922, ADS: 2013CoPP...53..796I, RINTs: 21896942.
  26. S.I. Anisimov, R.P. Drake, S. Gauthier, E.E. Meshkov, S.I. Abarzhi, What is certain and what is not so certain in our knowledge of Rayleigh–Taylor mixing?, Phil. Trans. R. Soc. A 371(2003), 20130266 (2013), WoS: 000330313500011, Scopus: 2-s2.0-84887098501, ADS: 2013RSPTA.37130266A, RINTs: 21887338.
  27. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Anisimov, Elastic-plastic phenomena in shock waves caused by short laser pulses. Comparison of hydrodynamic and molecular dynamics simulations, In: Physics of Extreme States of Matter - 2013 / Ed. by Fortov V.E., et.al., JIHT, Moscow, 2013, p. 61-64. ISBN 978-5-94691-533-5.
  28. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, Y.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, K.P. Migdal, D.K. Ilnitsky, Y.N. Emirov, K.V. Khishchenko, P.S. Komarov, V.V. Shepelev, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Ultrashort laser-matter interaction at moderate intensities: two-temperature relaxation, foaming of stretched melt, and freezing of evolving nanostructures, Proc. SPIE, 9065, 906502 (2013), WoS: 000333048100002, Scopus: 2-s2.0-84893818166, ADS: 2013SPIE.9065E..02I, RINTs: 21912224.
  29. S.I. Ashitkov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, Yu.N. Emirov, M.B. Agranat, I.I. Oleinik, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Obrazovanie nanopolostei v poverkhnostnom sloe alyuminievoi misheni pri vozdeistvii femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Pis’ma v ZhETF, 95 (4), 192-197 (2012) [S.I. Ashitkov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, Yu.N. Emirov, M.B. Agranat, I.I. Oleinik, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Formation of nanocavities in the surface layer of an aluminum target irradiated by a femtosecond laser pulse, JETP Lett., 95(4), 176-181 (2012)], WoS: 000303383100002, Scopus: 2-s2.0-84860202934, ADS: 2012JETPL..95..176A, RINTs: 17708882.
  30. A. Konyukhov, A. Likhachev, V. Fortov, S. Anisimov, Nonlinear analysis of stability of plane shock waves in media with arbitrary thermodynamic properties, 28th Int. Symposium on Shock Waves, Vol.2, p. 531-536 (2012). Ed. by K. Kontis, Springer, ISBN 978-3-642-25684-4.
  31. N. Inogamov, V. Khokhlov, Yu. Petrov, S. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, B.J. Demaske, I.I. Oleynik, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, M. Agranat, V. Fortov, C.T. White, Ultrashort elastic and plastic shock waves in aluminum, AIP Conf. Proc. 1426, 909-912 (2012) [Shock Compression of Condensed Matter 2011: Proc. 17th Biennial Int. Conf. of the APS Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter, June 26–July 1, 2011; Chicago, Illinois, USA. Eds. Tracy Vogler and Mark Elert], WoS: 000302774300213, Scopus: 2-s2.0-84861974545, ADS: 2012AIPC.1426..909I, RINTs: 17989792.
  32. N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovsky, V.A. Khokhlov, B.J. Demaske, S.I. Ashitkov, K.V. Khishchenko, K.P. Migdal, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, I.I. Oleynik, Two-temperature thermodynamic and kinetic properties of transition metals irradiated by femtosecond lasers, AIP Conf. Proc. 1464, 593-608 (2012), WoS: 000306992500056, Scopus: 2-s2.0-84873259128, ADS: 2012AIPC.1464..593I, RINTs: 20482370.
  33. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, B.J. Demaske, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, I.I. Oleynik, Ablation and spallation of metals by femtosecond laser pulse, In: 19th European Conference on Fracture (ECF 2012), European Structural Integrity Society (ESIS), August 2012, Kazan, Russia. ISBN 978-5-905576-18-8, 2012, 226_proceeding (10 pages), Scopus: 2-s2.0-85127240078, RINTs: 23960556.
  34. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, B.J. Demaske, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, I.I. Oleynik, Super-elastic and plastic shock waves generated by lasers, In: 19th European Conference on Fracture (ECF 2012), European Structural Integrity Society (ESIS), August 2012, Kazan, Russia. ISBN 978-5-905576-18-8, 2012, 229_proceeding (10 pages), Scopus: 2-s2.0-84905454781, RINTs: 23960446.
  35. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Ashitkov, Yu.N. Eminov, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M. Ishino, B.J. Demaske, M. Tanaka, N. Hasegawa, M. Nishikino, S. Tamotsu, T.A. Pikuz, I.Y. Skobelev, T. Ohba, T. Kaihori, Y. Ochi, T. Imazono, Y. Fukuda, M. Kando, Y. Kato, T. Kawachi, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, I.I. Oleynik, V.E. Fortov, Surface nanodeformations caused by ultrashort laser pulse, In: 19th European Conference on Fracture, European (ECF 2012), Structural Integrity Society (ESIS), 26-31 August 2012, Kazan, Russia. ISBN 978-5-905576-18-8, 2012, 231_proceeding (9 pages), Scopus: 2-s2.0-84905484504, RINTs: 23960679.
  36. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, The structure of superelastic & plastic shock wave, In: Physics of Extreme States of Matter — 2012 - Elbrus-2012 / Eds. Fortov V.E., et.al., Chernogolovka: IPCP RAS, 2012, p. 39-41.
  37. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovskii, I.Yu. Skobelev, V.A. Khokhlov, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Interaction of short laser pulses in wavelength range from infrared to X-ray with metals, semiconductors, and dielectrics, Contrib. Plasma Phys., 51(4), 361-366 (2011), WoS: 000290525900009, Scopus: 2-s2.0-79955528435, ADS: 2011CoPP...51..361I, RINTs: 17003377.
  38. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Laser acoustic probing of two-temperature zone created by femtosecond pulse, Contrib. Plasma Phys., 51(4), 367-374 (2011), WoS: 000290525900010, Scopus: 2-s2.0-79955537530, ADS: 2011CoPP...51..367I, RINTs: 16989192.
  39. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovsky, T.A. Pikuz, I.Yu. Skobelev, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Y. Fukuda, M. Kando, T. Kawachi, M. Nagasono, H. Ohashi, M. Yabashi, K. Tono, Y. Senda, T. Togashi, T. Ishikawa, Two-Temperature Warm Dense Matter Produced by Ultrashort Extreme Vacuum Ultraviolet-Free Electron Laser (EUV-FEL) Pulse, Contrib. Plasma Phys., 51(5), 419-426 (2011), WoS: 000293627500003, Scopus: 2-s2.0-79958202407, ADS: 2011CoPP...51..419I, RINTs: 16992394.
  40. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, A.Yu. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.E. Fortov, I.Yu. Skobelev, Yu. Kato, T.A. Pikuz, V.V. Shepelev, Yu. Fukuda, M. Tanaka, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, M. Kando, T. Kavachi, M. Nagasono, H. Okhashi, M. Yabashi, K. Tano, Yu. Senda, T. Togashi, T. Ishikava, Ablyatsiya dielektrikov pod deistviem korotkikh impul’sov rentgenovskikh plazmennykh lazerov i lazerov na svobodnykh elektronakh, Opticheskii zhurnal, 78 (8), 5-15 (2011) [N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskiĭ, A.Ya. Faenov, V.E. Fortov, Y. Kato, V.V. Shepelev, Y. Fukuda, M. Kishimoto, M. Nagasono, N. Ohashi, Y. Senda, M. Yabashi, K. Tano, M. Tanaka, I.Yu. Skobelev, T.A. Pikuz, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, M. Ishino, T. Ishikawa, T. Togashi, M. Nishikino, V. A. Khokhlov, M. Kando, T. Kawachi, Ablation of insulators under the action of short pulses of X-ray plasma lasers and free-electron lasers, J. Opt. Technol. 78(8), 473-480 (2011)], WoS: 000294662900002, Scopus: 2-s2.0-84855221156, ADS: -, RINTs: 18031985.
  41. M. Agranat, S. Anisimov, S. Ashitkov, V. Zhakhovsky, N. Inogamov, P. Komarov, A. Ovchinnikov, V. Fortov, V. Khokhlov, V. Shepelev, Strength of liquid and solid aluminum at ultra-high strain rates produced by femtosecond laser pulses, APS Topical Conference on the Shock Compression of Matter 2011, abstract id. Y1.006, ADS: 2011APS..SHK.Y1006A.
  42. S.I. Anisimov, A.Yu. Faenov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, I.Yu. Skobelev, V.V. Zhakhovsky, Ablation of lithium fluoride dielectric crystal by the short pulses of x-ray plasma laser and extreme ultraviolet free electron laser, In: Physics of Extreme States of Matter - 2011. Ed. by V.E. Fortov et al., Chernogolovka, 2011, p. 38-41.
  43. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, A.Ya. Faenov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.E. Fortov, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, A.Ya. Faenov, I.Yu. Skobelev, Y. Kato, T.A. Pikuz, V.V. Shepelev, Ablation by short optical and X-ray laser pulses, Proc. SPIE, 7996, 79960T (2011) [Proc. Int. Conf. "Fundamentals of Laser Assisted Micro- and Nanotechnologies" (FLAMN-10), July 5-8, 2010, St. Petersburg - Pushkin, Russia], WoS: 000296336100029, Scopus: 2-s2.0-79952745399, ADS: 2011SPIE.7996E..0TI, RINTs: 16841842.
  44. N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovsky, V.V. Shepelev, V.A. Khokhlov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Acoustic probing of two-temperature relaxation initiated by action of ultrashort laser pulse, Appl. Phys. A 101(1), 1-5 (2010), WoS: 000283097300001, Scopus: 2-s2.0-77952591336, ADS: 2010ApPhA.101....1I, RINTs: 16718177.
  45. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, A.Y. Faenov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, I.Y. Skobelev, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, Y.V. Petrov, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Spallative ablation of dielectrics by X-ray laser, Appl. Phys. A 101(1), 87-96 (2010); arXiv:0912.3184, WoS: 000283097300016, Scopus: 2-s2.0-78049353259, ADS: 2010ApPhA.101...87I, RINTs: 16710081.
  46. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, V.E. Fortov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, Prochnostnye svoistva rasplava alyuminiya v usloviyakh ekstremal’no vysokikh tempov rastyazheniya pri vozdeistvii femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Pis’ma v ZhETF, 91 (9), 517-523 (2010) [M. B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, V.E. Fortov, V.A. Khokhlov, V.V. Shepelev, Strength properties of an aluminum melt at extremely high tension rates under the action of femtosecond laser pulses, JETP Lett. 91 (9), 471-477 (2010)], WoS: 000279691400008, Scopus: 2-s2.0-77954431071, ADS: 2010JETPL..91..471A, RINTs: 15127639.
  47. V.A. Khokhlov, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky, V.V. Shepelev, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, Investigation of two-temperature relaxation in thin foil on a glass substrate initiated by the action of ultrashort laser pulse, in: Physics of Extreme States of Matter — 2010, The compendium of the XXV Int. Conf. on Equations of State for Matter, Ed. by Fortov V.E. et al., March 1-6, 2010, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Chernogolovka, 2010, pp. 127-129 [XXV International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2010, Elbrus, Russia, Book of Abstracts, p. 108].
  48. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, A.Ya. Faenov, V.V. Zhakhovsky, I.Yu. Skobelev, T.A. Pikuz, V.E. Fortov, M. Tanaka, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, K. Nishihara, Y. Kato, V.V. Shepelev, Spallative ablation of metals and dielectrics by ultrashort X-ray lasers, Int. Symp. on High Power Laser Ablation, Eldorado Hotel, Santa Fe, NM, 19–22 April 2010, Book of Abstracts, p. 57-58 (2010).
  49. M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, S.I. Anisimov, A.V. Ovchinnikov, A.B. Shvartsburg, D.S. Sitnikov, V.E. Fortov, Formation of absorbing heterogeneous plasma layer by femtosecond laser-induced melting and ablation of silicon, Appl. Phys. A 94(4), 879-887 (2009), WoS: 000263069700024, Scopus: 2-s2.0-59749100755, ADS: 2009ApPhA..94..879A, RINTs: 13598318.
  50. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, Two-temperature relaxation and melting after absorption of femtosecond laser pulse, Appl. Surf. Sci., 255(24), 9712-9716 (2009); arXiv:0812.2965, WoS: 000270420700037, Scopus: 2-s2.0-70349445175, ADS: 2009ApSS..255.9712I, RINTs: 15301206.
  51. N.A. Inogamov, A.Ya. Faenov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, I.Yu. Skobelev, K. Nishihara, Y. Kato, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, T. Kawachi, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Spallative Ablation of Metals and Dielectrics, Contrib. Plasma Phys., 49(7-8), 455-466 (2009), WoS: 000271253900004, Scopus: 2-s2.0-70449367450, ADS: 2009CoPP...49..455I, RINTs: 15306887.
  52. A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, V.E. Fortov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, I.V. Lomonosov, O neitral’noi ustoichivosti udarnoi volny v real’nykh sredakh, Pis’ma v ZhETF, 90 (1), 21-27 (2009) [A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, V.E. Fortov, K.V. Khishchenko, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, I.V. Lomonosov, On the neutral stability of a shock wave in real media, JETP Lett., 90(1), 18-24 (2009)], WoS: 000269917600006, Scopus: 2-s2.0-74949096089, ADS: 2009JETPL..90...18K, RINTs: 15302948.
  53. A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, Ustoichivost’ i neodnoznachnoe predstavlenie udarnovolnovogo razryva v termodinamicheski neideal’nykh sredakh, Pis’ma v ZhETF, 90 (1), 28-34 (2009) [A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, Stability and ambiguous representation of shock wave discontinuity in thermodynamically nonideal media, JETP Lett., 90(1), 25-31 (2009)], WoS: 000269917600005, Scopus: 2-s2.0-74949132438, ADS: 2009JETPL..90...25K, RINTs: 15140383.
  54. N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, P.S. Komarov, Band structures of simple and noble metals and their material properties in a two-temperature state with hot electrons overheated above a cold crystal lattice by an ultrashort laser pulse, "Physics of Extreme States of Matter - 2009" The compendium of the XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia. Ed. by Fortov V.E. et al., Chernogolovka, 2009, pp. 7-11 [Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.22-23].
  55. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, Dynamics of expansion of front and rear surfaces of thin metallic film heated by femtosecond laser pulse, Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.21-22.
  56. N.A. Inogamov, V.V. Zhahovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, Ablation of simple (aluminum) and noble (gold) metals under action of femtosecond laser pulses, Abstr. of XXIV Int. Conf. on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Elbrus-2009), March 1-6, 2009, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.24-25.
  57. A.P. Likhachev, A.V. Konyukhov, V.E. Fortov, A.M. Oparin, S.I. Anisimov, Stability and ambiguous representation of shock wave discontinuity in media with arbitrary thermodynamic properties, AIP Conf. Proc., 1195, 37-40 (2009), WoS: 000276574100006, Scopus: 2-s2.0-74949085467, ADS: 2009AIPC.1195...37L, RINTs: 15310581.
  58. A. Likhachev, A. Konyukhov, V. Fortov, A. Oparin, S. Anisimov, Stability and ambiguous representation of shock wave discontinuity in media with arbitrary thermodynamic properties, American Physical Society, 16th APS Topical Conference on Shock Compression of Condensed Matter, June 28-July 3, 2009, abstract #CKB.40 [Bull APS, 54(8), BAPS.2009.SHOCK.B4.6 (2009)], ADS: 2009APS..SHK.B4006L.
  59. A.Ya. Faenov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, V.A. Khokhlov, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, K. Nishihara, M. Tanaka, T.A. Pikuz, M. Kishimoto, M. Ishino, M. Nishikino, T. Nakamura, Y. Fukuda, S.V. Bulanov, Y. Kato, T. Kawachi, Low threshold spallative ablation of large bandgap LiF dielectrics induced by picosecond soft X-ray laser pulses, Proc. 2009 Conference on Lasers & Electro Optics & The Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Pacific Rim). Shanghai, China, 31 Aug. - 3 Sept. 2009, paper TUP1_1 (2009), WoS: 000277829300249, Scopus: 2-s2.0-71249132799, ADS: -, RINTs: 21894856.
  60. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Thresholds for frontal ablation and backside spallation of thin foil irradiated by femtosecond laser pulse, Appl. Phys. A 92(4), 797-801 (2008), WoS: 000258451600010, Scopus: 2-s2.0-49449109460, ADS: 2008ApPhA..92..797A, RINTs: 13585732.
  61. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Interaction of short laser pulses with metals at moderate intensities, Appl. Phys. A 92(4), 939-943 (2008), WoS: 000258451600035, Scopus: 2-s2.0-49449094849, ADS: 2008ApPhA..92..939A, RINTs: 13583895.
  62. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishikhara, V.E. Fortov, O nanootkole posle vozdeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, ZhETF, 134(1), 5-28 (2008) [N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Ashitkov, Yu.V. Petrov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, V.E. Fortov, Nanospallation induced by an ultrashort laser pulse, JETP, 107(1), 1-19 (2008)], WoS: 000258674700001, Scopus: 2-s2.0-50249132467, ADS: 2008JETP..107....1I, RINTs: 11567493.
  63. Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, S.I. Ashitkov, V.A. Khokhlov, A.K. Upadhyay, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, K. Nishihara, B. Rethfeld, H.M. Urbassek, Equation of state of matter irradiated by short laser pulse and geometry of spalled cupola, Proc. SPIE, 7005, 70051W (2008) (12 pages), WoS: 000258905800051, Scopus: 2-s2.0-50249127079, ADS: 2008SPIE.7005E..1WP, RINTs: 15052983.
  64. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, Theoretical and experimental study of hydrodynamics of metal target irradiated by ultrashort laser pulse, Proc. SPIE, 7005, 70052F (2008) (10 pages), WoS: 000258905800067, Scopus: 2-s2.0-50249098006, ADS: 2008SPIE.7005E..2FI, RINTs: 29502253.
  65. N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovskii, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Ashitkov, S.I. Anisimov, M.B. Agranat, K. Nishikhara, Gidrodinamika vzaimodeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa s veshchestvom: sravnenie raschyotov s eksperimentom, v sb. «Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva - 2008», red. Fortov V.E. i dr., Chernogolovka, 2008, s.172–175.
  66. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, P.S. Komarov, V.G. Kamenev, K. Nishikhara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, V.A. Khokhlov, Issledovanie vysokoskorostnykh deformatsii v tonkikh metallicheskikh plenkakh pod deistviem femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Tezisy doklada, 6-i Rossiiskii simpozium «Problemy fiziki ul’trakorotkikh protsessov v sil’noneravnovesnykh sredakh», Novyi Afon, 23 iyulya - 1 avgusta 2008 g.
  67. Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, A.K. Upadhyay, B. Rethfeld, H.M. Urbassek, Subpikosekundnaya lazernaya ablyatsiya: universal’nost’ poroga i spetsiifika okoloporogovogo povedeniya, Tezisy KhKhIII Mezhdunarodnoi konferentsii «Uravneniya sostoyaniya veshchestva», p. El’brus, Kabardino-Balkariya, Rossiya , 1-6 marta 2008 g., str. 122.
  68. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, Gidrodinamika vzaimodeistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa s veshchestvom: sravnenie raschyotov s eksperimentom, Tezisy KhKhIII Mezhdunarodnoi konferentsii «Uravneniya sostoyaniya veshchestva», p. El’brus, Kabardino-Balkariya, Rossiya , 1-6 marta 2008 g., str.120.
  69. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, O.M. Belotserkovskii, O. Troshkin, In Memoriam of Alexander A Golovin (1962–2008) and Alexei M Oparin (1964–2008), Phys. Scripta T 132, 011002 (2008), ADS: 2008PhST..132a1002..
  70. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov,  V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, V.A. Khokhlov, Dynamics of plume and crater formation after action of femtosecond laser pulse, Appl. Surf. Sci., 253(15), 6276-6282 (2007), WoS: 000247220700002, Scopus: 2-s2.0-34247562752, ADS: 2007ApSS..253.6276A, RINTs: 13541327.
  71. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, Simulation of the expansion of a crystal heated by an ultrashort laser pulse, Appl. Surf. Sci., 253(15), 6390-6393 (2007), WoS: 000247220700024, Scopus: 2-s2.0-34247569416, ADS: 2007ApSS..253.6390A, RINTs: 13563870.
  72. A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, A.M. Oparin, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, Vzaimodeistvie kombinirovannoi volny szhatiya s vikhrem v termodinamicheski neideal’noi srede, ZhETF, 131(4), 761-765 (2007) [A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, V.E. Fortov, A.M. Oparin, S.I. Anisimov, Interaction between a composite compression wave and a vortex in a thermodynamically nonideal medium, JETP, 104(4), 670-673 (2007)], WoS: 000246525000018, Scopus: 2-s2.0-34248526128, ADS: 2007JETP..104..670K, RINTs: 13554519.
  73. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, Numerical Simulation of the Expansion into Vacuum of a Crystal Heated by an Ultrashort Laser Pulse, Springer Series in Optical Sciences, 129, 1-16 (2007) [Laser Ablation and its Applications, Ed. by Claude Phipps, xx,586pp. ISBN 978-0-387-30452-6], Scopus: 2-s2.0-33846338145, ADS: 2007laa..book....1A, RINTs: 14878459.
  74. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, D.S. Sitnikov, A.V. Ovchinnikov, K. Nishihara, A.M. Oparin, V.V. Shepelev, Femtosecond ablation (FSA): calculated and measured ablation thresholds agree for a first time, 8th Int. Workshop on Subsecond Thermophysics, Moscow, Russia, September 26-28, 2007. Joint Inst. for High Temperatures od RAS. Book of Abstracts, Moscow, 2007, pp. 30-31.
  75. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov,, Interaction of short laser pulses with metals at moderate intensities, 9th annual Conference on Laser Ablation COLA 2007, September 24-28, 2007, Tenerife, Spain, Technical Program, Report MO-09, p. 20.
  76. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, Thresholds for frontal ablation/spallation and back spallation of thin foil irradiated by femtosecond laser pulse, 9th annual Conference on Laser Ablation COLA 2007, September 24-28, 2007, Tenerife, Spain, Technical Program, Report PMO-36, p. 62.
  77. S.I. Anisimov, M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, D.S. Sitnikov, V.A. Khokhlov, Nanospallation under action of femtosecond laser pulse, Int. Conf. “Fundamentals of Laser Assisted Micro-and Nanotechnologies” (FLAMN-07), St.Petersburg, Russia, 25-26 June, 2007, Abstracts, p. 9.
  78. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, Nanospallation induced by a femtosecond laser pulse, Proc. SPIE, 6720, 672002 (2007), WoS: 000254141100002, Scopus: 2-s2.0-45549102693, ADS: 2008SPIE.6720E..02A, RINTs: 15065598.
  79. V.V. Adushkin, S.I. Anisimov, N.V. Vdovichenko, A.V. Vityazev, V.G. Kadyshevskii, A.A. Kirsh, O.N. Golubeva, G.V. Pechernikova, N.M. Plakida, A.D. Sukhanov, E.E. Tareeva, Yu.A. Tserkovnikov, Pamyati Andreya Grigor’evicha Bashkirova, Uspekhi fiz. nauk, 177 (3), 341-342 (2007) [V.V. Adushkin, S.I. Anisimov, N.V. Vdovichenko, A.V. Vityazev, V.G. Kadyshevskii, A.A. Kirsh, O.N. Golubeva, G.V. Pechernikova, N.M. Plakida, A.D. Sukhanov, E.E. Tareeva, Yu.A. Tserkovnikov, In memory of Andrei Grigor'evich Bashkirov, Phys. Usp., 50(3), 325-326 (2007)], ADS: 2007PhyU...50..325A.
  80. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Razlet veshchestva i formirovanie kratera pod deistviem ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, ZhETF, 130(2), 212-227 (2006) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ablated matter expansion and crater formation under the action of ultrashort laser pulse, JETP, 103(2), 183-197 (2006)], WoS: 000240552200002, Scopus: 2-s2.0-33748878060, ADS: 2006JETP..103..183A, RINTs: 9275901.
  81. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki korotkim lazernym impul’som, Matem. modelirovanie, 18(8), 111-122 (2006), WoS: RSCI:17422947, RINTs: 17422947, zbMath: 1102.78302.
  82. Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, Teploprovodnost’ i elektron-fononnaya relaksatsiya v metalle, nagretom subpikosekundnym lazernym impul’som, Opticheskii zhurnal, 73 (6), 4-6 (2006) [Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, Thermal conductivity and electron-phonon relaxation in a metal heated by a subpicosecond laser pulse, J. Opt. Technol., 73(6), 368-370 (2006)], WoS: 000238927600002, Scopus: 2-s2.0-33748692444, ADS: 2006JOptT..73..368P, RINTs: 9166027.
  83. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, P.S. Kondratenko, D.S. Sitnikov, V.E. Fortov, O mekhanizme pogloshcheniya femtosekundnykh lazernykh impul’sov pri plavlenii i ablyatsii Si i GaAs, Pis’ma v ZhETF, 83(11), 592-595 (2006) [Agranat, M. B., Anisimov, S. I., Ashitkov, S. I., Ovchinnikov, A. V., Kondratenko, P. S., Sitnikov, D. S., Fortov, V. E., On the mechanism of the absorption of femtosecond laser pulses in the melting and ablation of Si and GaAs, JETP Lett., 83(11), 501-504 (2006)], WoS: 000239628900007, Scopus: 2-s2.0-33747886017, ADS: 2006PPCF...48.1501L, RINTs: 13510238.
  84. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, I.V. Lomonosov, K. Nishikhara, A.V. Ovchinnikov, Yu.V. Petrov, V.E. Fortov, K.V. Khishchenko, V.A. Khokhlov, Femtosekundnaya ablyatsiya zolota: chislennoe modelirovanie i eksperiment, 4-i Rossiiskii simpozium, "Problemy fiziki ul’trakorotkikh protsessov v sil’noneravnovesnykh sredakh", Tezisy, Novyi Afon, 2006.
  85. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ob otlichii gidrodinamicheskogo rascheta razryva fol’gi ot molekulyarno-dinamicheskogo, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.161-163 (2006).
  86. M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Ovchinnikov, D.S. Sitnikov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, O predelakh sushchestvovaniya otkol’no-kavitatsionnoi plastiny pri obluchenii kondensirovannoi misheni ul’trakorotkim lazernym impul’som, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.163-164 (2006).
  87. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Ob otryve lazernogo fakela, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva — 2006, Sbornik statei, XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Uravneniya sostoyaniya veshchestva", s.164-166 (2006).
  88. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, S.I. Anisimov, A.A. Boyarchuk, V.L. Ginzburg, V.E. Zakharov, V.V. Kostyuk, G.A. Mesyats, O.N. Favorskii, L.D. Faddeev, K.V. Frolov, A.E. Sheindlin, Vladimir Evgen’evich Fortov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 176 (1), 117-118 (2006) [Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, S.I. Anisimov, A.A. Boyarchuk, V.L. Ginzburg, V.E. Zakharov, V.V. Kostyuk, G.A. Mesyats, O.N. Favorskii, L.D. Faddeev, K.V. Frolov, A.E. Sheindlin, Vladimir Evgen'evich Fortov (on his sixtieth birthday), Phys. Usp., 49 (1), 107-109 (2006)], WoS: 000237789100007, ADS: 2006PhyU...49..107A.
  89. J. Meyer-ter-Vehn, E. Fill, A. Krenz, Ke Lan, S. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, V.V. Zhakhovskii, D. Fisher, K. Sokolowski-Tinten, Warm Dense Matter by 100 fs VUV-FEL pulses: Non-equilibrium and hydrodynamic regimes, Abstract book of the Fourth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA-2005), Biarritz, France, September 4-9, 2005, Publ. by Inst. of Laser & Plasma, p. 201.
  90. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki korotkim lazernym impul’som, Materialy 14-oi mezhdunarodnoi konferentsii po vychislitel’noi mekhanike i sovremennym prikladnym programmnym sistemam (VMSPPS-2005), Alushta, Krym, M.: Vuzovskaya kniga, 2005. s. 39-41.
  91. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Femtosecond laser ablation and Newton rings, Mezhdunarodnaya konferentsiya "Strongly Coupled Coulomb Systems" (SCCS), Moskva, 20-25 iyunya, 2005 g. Section "Warm Matter", Report P29, p. 29.
  92. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, V.A. Khokhlov, Formirovanie kratera i otkol’noi obolochki pri vzaimodeistvii korotkogo lazernogo impul’sa s tverdotel’noi mishen’yu, Nauchno-koordinatsionnaya sessiya "Issledovaniya neideal’noi plazmy". 30 noyabrya - 1 dekabrya 2005 g., Moskva..
  93. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, Yu.V. Petrov, Vozdeistvie subpikosekundnogo lazernogo impul’sa na pogloshchayushchie kondensirovannye misheni, Fizika ekstremal’nykh sostoyanii veshchestva, Sb. pod redaktsiei V.E. Fortova, V.P. Efremova, K.V. Khishchenko i dr., Chernogolovka, 2005, ss. 23-24.
  94. B. Rethfeld, K. Sokolowski-Tinten, D. von der Linde, S.I. Anisimov, Timescales in the response of materials to femtosecond laser excitation, Appl. Phys. A 79 (4-6), 767-769 (2004), WoS: 000222766100012, Scopus: 2-s2.0-4344659869, ADS: 2004ApPhA..79..767R, RINTs: 13449629.
  95. A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, A.M. Oparin, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Chislennoe issledovanie neustoichivosti udarnykh voln v termodinamicheski neideal’nykh sredakh, ZhETF, 125(4), 927-937 (2004) [A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, A.M. Oparin, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, Numerical modeling of shock-wave instability in thermodynamically nonideal media, JETP, 98(4), 811-819 (2004)], WoS: 000221538300020, Scopus: 2-s2.0-33748102432, ADS: 2004JETP...98..811K, RINTs: 13453993.
  96. B. Retfel’d, V.V. Temnov, K. Sokolovski-Tinten, P. Tsu, D. fon der Linde, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, Sverkhbystroe termicheskoe plavlenie tverdykh tel pod vozdeistviem femtosekundnykh lazernykh impul’sov, Opticheskii zhurnal, 71 (6), 18-23 (2004) [B. Rethfeld, V.V. Temnov, K. Sokolowski-Tinten, P. Tsu, D. von der Linde, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, Superfast thermal melting of solids under the action of femtosecond laser pulses, J. Opt. Technol., 71 (6), 348-352 (2004)], WoS: 000222285200004, Scopus: 2-s2.0-33644883068, ADS: 2004JOptT..71..348R, RINTs: 13446648.
  97. B.S. Luk’yanchuk, S.I. Anisimov, O statsionarnom reshenii uravneniya Bol’tsmana dlya potoka gaza mezhdu dvumya stenkami, Sbornik statei pamyati prof. M. N. Libensona, Sankt-Peterburgskii soyuz uchenykh, Pocciya, 2004.
  98. B.S. Luk’yanchuk, S.I. Anisimov, Propagation of shock wave generated by optical breakdown in a laser produced plume, Proc. SPIE, 5448, 95-102 (2004), WoS: 000224486600010, Scopus: 2-s2.0-11844253871, ADS: 2004SPIE.5448...95L, RINTs: 16947078.
  99. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishikhara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, Razrushenie tverdoi plenki v rezul’tate deistviya ul’trakorotkogo lazernogo impul’sa, Pis’ma v ZhETF, 77(11), 731-736 (2003) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, N.A. Inogamov, K. Nishihara, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, Destruction of a solid film under the action of ultrashort laser pulse, JETP Lett., 77(11), 606-610 (2003)], WoS: 000184470100003, Scopus: 2-s2.0-5544266213, ADS: 2003JETPL..77..606A, RINTs: 13420499.
  100. S.I. Anisimov, N.M. Bityurin, B.S. Luk’yanchuk, Models for Laser Ablation, In: Photo-Excited Processes, Diagnostic and Applications, Chapter 5, p. 121-160. Ed. by A. Peled, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2003, 370 pp. ISBN 1-4020-7527-8.
  101. S.I. Anisimov, A.V. Konyukhov, A.P. Likhachev, A.M. Oparin, V.E. Fortov, Povedenie neustoichivoi udarnoi volny v termodinamicheski neideal’noi srede: raspad i akusticheskaya neustoichivost’, V sb. "Matematicheskoe modelirovanie", pod red. O.M. Belotserkovskogo i V.A. Gushchina, Nauka, M., 2003.
  102. B. Rethfeld, K. Sokolowski-Tinten, D. von der Linde, S.I. Anisimov, Ultrafast thermal melting of laser-excited solids by homogeneous nucleation, Phys. Rev. B 65, 092103 (2002) [4 pages], WoS: 000174547900003, Scopus: 2-s2.0-0036496430, ADS: 2002PhRvB..65i2103R, RINTs: -.
  103. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, P.S. Kondratenko, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, V.V. Temnov, K. Sokolowski-Tinten, P. Zhou, D. von der Linde, Ultrafast structural transformation in graphite, Pis’ma v ZhETF, 75 (2), 96-99 (2002) [JETP Lett., 75 (2), 87-90 (2002)], WoS: 000174498100008, Scopus: 2-s2.0-0037814958, ADS: 2002JETPL..75...87A, RINTs: 13409004.
  104. S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, P.S. Kondratenko, S.I. Anisimov, V.E. Fortov, V.V. Temnov, K. Sokolowski-Tinten, B. Rethfeld, P. Zhou, D. von der Linde, Ultrafast laser-induced phase transitions in tellurium, Pis’ma v ZhETF, 76 (7), 538-541 (2002) [JETP Lett., 76 (7), 461-464 (2002)], WoS: 000179629600012, Scopus: 2-s2.0-19044372364, ADS: 2002JETPL..76..461A, RINTs: 13404445.
  105. S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, Izbrannye zadachi teorii lazernoi ablyatsii, Uspekhi fiz. nauk, 172 (3), 301-333 (2002) [S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, Selected problems of laser ablation theory, Phys. Usp. 45 (3), 293-324 (2002)], WoS: 000176867200002, Scopus: 2-s2.0-23044533667, ADS: 2002PhyU...45..293A, RINTs: 13398188.
  106. S.I. Anisimov, Ablation of Metals with Femtosecond Laser Pulses, International Trends in Applied Optics, 45-66 (2002). Ed. by A.H. Guenther, SPIE Press, 2002, 722 pp. ISBN 9780819445100 [SPIE Press Monograph Vol. PM119].
  107. K. Sokolowski-Tinten, V.V. Temnov, R. Zhou, D. von der Linde, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, P.S. Kondratenko, S.I. Anisimov, V. Fortov, Ultrafast structural transformations in femtosecond laser-excited graphite, Conference on Quantum Electronics and Laser Science (QELS '02), Long Beach, CA, 19-24 May 2002. Technical Digest, p.121 (2002), Scopus: 2-s2.0-0036367333, RINTs: 15033371.
  108. K. Sokolowski-Tinten, V.V. Temnov, R. Zhou, D. von der Linde, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, P.S. Kondratenko, S.I. Anisimov, V. Fortov, Ultrafast structural transformations in femtosecond laser-excited graphite, Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO2002), Long Beach, CA, 24 May 2002. Technical Digest, p.306 (2002), Scopus: 2-s2.0-0036459472.
  109. B. Rethfeld, V. Temnov, K. Sokolowski-Tinten, S.I. Anisimov, Dietrich von der Linde, Dynamics of ultrashort pulse-laser ablation: Equation-of-state considerations, Proc. SPIE, 4760, 72-80 (2002), WoS: 000179254400009, Scopus: 2-s2.0-0036438610, ADS: 2002SPIE.4760...72R, RINTs: 15034508.
  110. M.I. Tribelsky, S.I. Anisimov, Hydrodynamic waves in regions with smooth loss of convexity of isentropes: General phenomenological theory, Phys. Rev. Lett. 86(18), 4037-4040 (2001); physics/0101103, WoS: 000168525900028, Scopus: 2-s2.0-0035971898, ADS: 2001PhRvL..86.4037T, RINTs: 13367394.
  111. B.S. Luk’yanchuk, S.I. Anisimov, Yongfeng Lu, Dynamics of subpicosecond laser ablation, examined by moments technique, Proc. SPIE, 4423, 141-152 (2001), WoS: 000172549100023, Scopus: 2-s2.0-0034424940, ADS: 2001SPIE.4423..141L, RINTs: 14098776.
  112. S. Anisimov, J. Meyer-ter-Vehn, Hydrodynamics and kinetics of condensed matter evaporation, High Temp.–High Press., 32 (5), 511-520 (2000), WoS: 000090089800002, Scopus: -, ADS: -, RINTs: -, zbMath: -.
  113. K.A. Tanaka, M. Hara, N. Osaki, Y. Sasatani, S.I. Anisimov, K.-i. Kondo, M. Nakano, K. Nishihara, H. Takenaka, M. Yoshida, K. Mima, Multi-layered flyer accelerated by laser induced shock waves, Physics of Plasmas, 7 (2), 676-680 (2000), WoS: 000084822700031, Scopus: 2-s2.0-0001256627, ADS: 2000PhPl....7..676T, RINTs: 13351838.
  114. V.V. Zhakhovskii, S.V. Zybin, K. Nishihara, S.I. Anisimov, Orientation dependence of shock structure with melting in L-J crystal from molecular dynamics, Prog. Theor. Phys. Suppl. No 138, 223-228 (2000), WoS: 000086891100059, Scopus: 2-s2.0-0034337265, ADS: 2000PThPS.138..223Z, RINTs: 13350906.
  115. V.V. Zhakhovskii, K. Nishikhara, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Molekulyarno-dinamicheskoe modelirovanie voln razrezheniya v sredakh s fazovymi perekhodami, Pis’ma v ZhETF, 71 (4), 241-248 (2000) [V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Molecular-dynamics simulation of rarefaction waves in media that can undergo phase transitions, JETP Lett., 71 (4), 167-172 (2000)], WoS: 000086231700011, Scopus: 2-s2.0-0001104089, ADS: 2000JETPL..71..167Z, RINTs: 13353671.
  116. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, A.M. Oparin, B. Rethfeld, T. Yabe, M. Ogawa, V.E. Fortov, Pulsed laser evaporation: Equation-of-state effects, Appl. Phys. A 69 (6), 617-620 (1999), WoS: 000083972000006, Scopus: 2-s2.0-0033316796, ADS: 1999ApPhA..69..617A, RINTs: 13306921.
  117. M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, V.E. Fortov, A.V. Kirillin, A.V. Kostanovskii, S.I. Anisimov, P.S. Kondratenko, Use of optical anisotropy for study of ultrafast phase transformations at solid surfaces, Appl. Phys. A 69 (6), 637-640 (1999), WoS: 000083972000010, Scopus: 2-s2.0-0033357259, ADS: 1999ApPhA..69..637A, RINTs: 13326344.
  118. S.I. Anisimov, D.O. Dunikov, V.V. Zhakhovskii, S.P. Malyshenko, Properties of a liquid-gas interface at high-rate evaporation, J. Chem. Phys., 110(17), 8722-8729 (1999), WoS: 000079913000056, Scopus: 2-s2.0-0001050833, ADS: 1999JChPh.110.8722A, RINTs: 13306178.
  119. V.V. Zhakhovskiĭ, S.V. Zybin, K. Nishihara, S.I. Anisimov, Shock wave structure in Lennard-Jones crystal via molecular dynamics, Phys. Rev. Lett. 83 (6), 1175-1178 (1999), WoS: 000081871400025, Scopus: 2-s2.0-13044269651, ADS: 1999PhRvL..83.1175Z, RINTs: 13318027.
  120. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.M. Dykhne, P.S. Kondratenko, V.E. Fortov, Obrazovanie periodicheskikh poverkhnostnykh struktur pri vozdeistvii sverkhkorotkimi lazernymi impul’sami, ZhETF, 115(2), 675-688 (1999) [M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, A.M. Dykhne, P.S. Kondratenko, Formation of periodic surface structures by ultrashort laser pulses, JETP, 88(2), 370-376 (1999)], WoS: 000079414600020, Scopus: 2-s2.0-22644449086, ADS: 1999JETP...88..370A, RINTs: 13316178.
  121. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, B. Retfel’d, Volna razrezheniya i gravitatsionnoe ravnovesie v dvukhfaznoi srede zhidkost’-par, ZhETF, 115(6), 2091-2095 (1999) [N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, B. Retfeld, Rarefaction wave and gravitational equilibrium in a two-phase liquid-vapor medium, JETP, 88(6), 1143-1150 (1999)], WoS: 000081393700014, Scopus: 2-s2.0-22644450797, ADS: 1999JETP...88.1143I, RINTs: 13328521.
  122. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, A.M. Oparin, Gazodinamika nekotorykh techenii s fazovymi perekhodami, Izv. AN, Mekhanika zhidkosti i gaza, №6, 149-160 (1999) [S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, A.M. Oparin, Gas dynamics of certain phase-transition flows, Fluid Dynamics, 34(6), 896-905 (1999)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0034039449, ADS: -, RINTs: 14017941, zbMath: 0948.76626.
  123. N.A. Inogamov, A.M. Oparin, Yu.V. Petrov, N.V. Shaposhnikov, S.I. Anisimov, D. fon der Linde, Yu. Maier-ter-Fen, Razlet veshchestva, nagretogo ul’trakorotkim lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 69 (4), 284-289 (1999) [N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, S.I. Anisimov, A.M. Oparin, N.V. Shaposhnikov, D. von der Linde, J. Meyer-ter-Vehn, Expansion of matter heated by an ultrashort laser pulse, JETP Lett., 69 (4), 310-316 (1999)], WoS: 000079625400006, Scopus: 2-s2.0-0001127760, ADS: 1999JETPL..69..310I, RINTs: 13313058.
  124. B.S. Luk’yanchuk, W. Marine, S.I. Anisimov, G.A. Simakina, Condensation of vapor and nanoclusters formation within the vapor plume produced by nanosecond laser ablation of Si, Ge, and C, Proc. SPIE, 3618, 434-452 (1999), WoS: 000082492400049, Scopus: 2-s2.0-0033362868, ADS: 1999SPIE.3618..434L, RINTs: 20941298.
  125. B.S. Luk’yanchuk, W. Marine, S.I. Anisimov, Condensation of vapor and nanoclusters formation within the vapor plume, produced by ns-laser ablation of Si, Laser Physics, 8 (1), 291-302 (1998), WoS: 000072474100048, Scopus: 2-s2.0-0004451017, ADS: -, RINTs: 13304231 .
  126. K. Sokolowski-Tinten, J. Bialkowski, A. Cavalleri, D. von der Linde, A. Oparin, J. Meyer-ter-Vehn, S.I. Anisimov, Transient states of matter during short pulse laser ablation, Phys. Rev. Lett. 81 (1), 224-227 (1998), WoS: 000074602800056, Scopus: 2-s2.0-0001396828, ADS: 1998PhRvL..81..224S, RINTs: 30800005.
  127. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, The lowering of ionization and dissociation energies of molecules and molecular ions in dense hydrogen plasmas, Rev. High. Pressure Sci. Technol. / Koatsuryoku No Kagaku To Gijutsu, 7, 199-201 (1998), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-85024740466, RINTs: -.
  128. H. Furukawa, S.I. Anisimov, K. Nishihara, K. Imasaki, M. Fujita, S. Funahashi, Y. Futamura, K. Sakagishi, T. Nakanishi, S. Honda, C. Yamanaka, Simulation of ablation process on laser cleaning, Rev. Laser Eng., 26(2), 172-175 (1998), WoS: -, Scopus: -, ADS: -, RINTs: -.
  129. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Snizhenie potentsialov ionizatsii v neideal’noi plazme, Zh. tekhn. fiziki, 68 (6), 45-50 (1998) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Lowering of ionization potentials in a nonideal plasma, Tech. Phys., 43 (6), 655-659 (1998)], WoS: 000076251300009, Scopus: 2-s2.0-0032388913, ADS: 1998JTePh..43..655A, RINTs: 21319467.
  130. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, A.V. Kostanovskii, V.E. Fortov, Opticheskaya anizotropiya kak metod izucheniya sverkhbystrykh protsessov fazovykh prevrashchenii na poverkhnosti tverdykh tel, ZhETF, 113(6), 2162-2173 (1998) [M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, A.V. Kostanovskii, V.E. Fortov, Optical anisotropy as a technique for studying ultrafast phase transformations at solid surfaces, JETP, 86(6), 1184-1190 (1998)], WoS: 000075236800018, Scopus: 2-s2.0-33751282455, ADS: 1998JETP...86.1184A, RINTs: 13293462.
  131. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.B. Granovskii, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, V.E. Fortov, Dinamika fazovykh perekhodov I i II roda v amorfnykh magnitoopticheskikh plenkakh TbFeCo, Pis’ma v ZhETF, 67(11), 904-909 (1998) [M.B. Agranat, S.I. Anhitkov, A.V. Kirillin, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, A.B. Granovskiį, P.S. Kondratenko, Dynamics of first- and second-order phase transitions in amorphous magnetooptic TbFeCo films, JETP Lett., 67(11), 953-958 (1998)], WoS: 000075258600013, Scopus: 2-s2.0-0040516977, ADS: 1998JETPL..67..953A, RINTs: 13291000.
  132. N. Ozaki, K.A. Tanaka, M. Nakano, M. Hara, Y. Sasatani, M. Yoshida, H. Takenaka, K. Nishihara, S.I. Anisimov, K. Kondo, Multi-layered flyer accelerated by laser induced shock waves, American Physical Society, Division of Plasma Physics 40th Meeting, November 16-20, 1998 New Orleans, LA, abstract #B1P.18, ADS: 1998APS..DPP.B1P18O.
  133. B.S. Luk’yanchuk, N.M. Bityurin, A.Y. Malyshev, S.I. Anisimov, N.D. Arnold, D. Baeuerle, Photophysical ablation, Proc. SPIE, 3343, 58-68 (1998), WoS: 000076793000006, Scopus: 2-s2.0-0013433593, ADS: 1998SPIE.3343...58L, RINTs: 15024912.
  134. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.E. Fortov, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, A.V. Kostanovskii, Laser-induced ultrafast phase transitions in solids using optical anisotropy, Proc. SPIE, 3343, 299-304 (1998), WoS: 000076793000031, Scopus: 2-s2.0-61349147685, ADS: 1998SPIE.3343..299A, RINTs: 15023462.
  135. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, V.E. Fortov, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, A.V. Kostanovskii, Production of amorphous graphite in picosecond laser interaction experiment, Proc. SPIE, 3343, 950-954 (1998), WoS: 000076793000101, Scopus: 2-s2.0-61349112638, ADS: 1998SPIE.3343..950A, RINTs: 15023461.
  136. V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Chislennoe modelirovanie ispareniya zhidkosti metodom molekulyarnoi dinamiki, ZhETF, 111(4), 1328-1346 (1997) [V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov, Molecular-dynamics simulation of evaporation of a liquid, JETP, 84(4), 734-745 (1997)], WoS: A1997XT44900016, ADS: 1997JETP...84..734Z.
  137. S.I. Anisimov, B. Rethfeld, On the theory of ultrashort laser pulse interaction with a metal (in Russian?), Izv. AN, Ser. fiz., 61 (8), 1642-1655 (1997) [S.I. Anisimov, B. Rethfeld, On the theory of ultrashort laser pulse interaction with a metal, Bull. RAS: Physics, 61(8), 1284-1294 (1997)], WoS: A1997YB55300027, Scopus: 2-s2.0-0002745334.
  138. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Analiticheskaya model’ dlya snizheniya potentsialov ionizatsii atomov i ionov v neideal’noi plazme, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 23(12), 44-49 (1997) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Analytic model for the lowering of the ionization potentials of atoms and ions in a collisional plasma, Tech. Phys. Lett., 23(6), 472-474 (1997)], WoS: 000074400400024, Scopus: 2-s2.0-0031497192, ADS: 1997TePhL..23..472A, RINTs: 13264493.
  139. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Energiya dissotsiatsii i potentsialy ionizatsii molekul i molekulyarnykh ionov v neideal’noi vodorodnoi plazme, Pis’ma v ZhETF, 65 (5), 397-401 (1997) [S.I. Anisimov, Y.V. Petrov, Dissociation energy and ionization potentials of molecules and molecular ions in a collisional hydrogen plasma, JETP Lett., 65 (5), 412-418 (1997)], WoS: A1997WT77500007, Scopus: 2-s2.0-20444376966, ADS: 1997JETPL..65..412A, RINTs: 13268220.
  140. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, V.E. Fortov, Shock wave structure in simple liquids, Pis’ma v ZhETF, 65 (9), 722-727 (1997) [JETP Lett., 65(9), 755-761 (1997)], WoS: A1997XD99500011, Scopus: 2-s2.0-0001716907, ADS: 1997JETPL..65..755A, RINTs: 13274530.
  141. V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, S.I. Anisimov, Shock wave structure in dense gases, Pis’ma v ZhETF, 66 (2), 91-96 (1997) [JETP Lett., 66 (2), 99-105 (1997)], WoS: A1997XV18100005, Scopus: 2-s2.0-1642595876, ADS: 1997JETPL..66...99Z, RINTs: 13254912.
  142. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, A.V. Kirillin, P.S. Kondratenko, A.V. Kostanovskii, V.E. Fortov, Obrazovanie amorfnogo ugleroda pri plavlenii mikrokristallicheskogo grafita pod deistviem pikosekundnykh lazernykh impul’sov, Pis’ma v ZhETF, 66(10), 661-665 (1997) [M.B. Agranat, S.I. Ashitkov, A.V. Kirillin, A.V. Kostanovskii, V.E. Fortov, S.I. Anisimov, P.S. Kondratenko, Formation of amorphous carbon on melting of microcrystalline graphite by picosecond laser pulses, JETP Lett., 66(10), 699-703 (1997)], WoS: 000071166500007, Scopus: 2-s2.0-0038546307, ADS: 1997JETPL..66..699A, RINTs: 13270819.
  143. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, K. Nishihara, Shock wave structure in gases and liquids via molecular dynamics simulation, 13th Int. Conf. on Laser Interaction and Related Plasma Phenomena, Monterey, CA, April 1997, Absrtacts, p.56.
  144. S.I. Anisimov, B. Rethfeld, Theory of ultrashort laser pulse interaction with a metal, Proc. SPIE, 3093, 192-203 (1997), WoS: A1997BH57B00026, Scopus: 2-s2.0-0031368078, ADS: 1997SPIE.3093..192A.
  145. B. Luk'yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, N. Arnold, D. Bäuerle, The role of excited species in ultraviolet-laser materials ablation III. Non-stationary ablation of organic polymers, Appl. Phys. A 62(5), 397-401 (1996), WoS: A1996UH92300001, Scopus: 2-s2.0-0030148635, ADS: 1996ApPhA..62..397L, RINTs: 13233630.
  146. S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, A. Luches, An analytical model for three-dimensional laser plume expansion into vacuum in hydrodynamic regime, Appl. Surf. Sci., 96-98, 24-32 (1996), WoS: A1996UU61600004, Scopus: 2-s2.0-0030563021, ADS: 1996ApSS...96...24A, RINTs: 13234092.
  147. B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, A. Malyshev, N. Arnold, D. Bäuerle, Photophysical ablation of organic polymers: The influence of stresses, Appl. Surf. Sci., 106, 120-125 (1996), WoS: A1996VT40700020, Scopus: 2-s2.0-0030565797, ADS: 1996ApSS..106..120L, RINTs: 13227472.
  148. A.M. Oparin, S.I. Anisimov, J. Meyer-Ter-Vehn, Kinetic simulation of DT ignition and burn in ICF targets, Nucl. Fusion, 36(4), 443-452 (1996), WoS: A1996XY88300004, Scopus: 2-s2.0-0030113913, ADS: 1996NucFu..36..443O, RINTs: 13242135.
  149. S.I. Anisimov, A.M. Oparin, J. Meyer-ter-Vehn, Kinetic model for DT ignition and burn in ICF targets, AIP Conf. Proc., 369, 302-308 (1996), WoS: A1996BF97V00043, ADS: 1996AIPC..369..302A.
  150. S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, A. Luches, Gas dynamics of UV-laser produced vapor plumes, AIP Conf. Proc., 369, 1197-1204 (1996), WoS: A1996BF97V00183, ADS: 1996AIPC..369.1197A.
  151. N.M. Bityurin, A.Y. Malyshev, B.S. Luk’yanchuk, S.I. Anisimov, D. Baeuerle, Photophysical mechanism of UV laser action: the role of stress transients, Proc. SPIE, 2802, 103-112 (1996), WoS: A1996BF87J00014, Scopus: 2-s2.0-85079325469, ADS: 1996SPIE.2802..103B, RINTs: 43261350.
  152. S.I. Anisimov, S.A. Bulgadaev, G.E. Volovik, V.E. Zakharov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, Yu.N. Ovchinnikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, L.A. Fal’kovskii, I.M. Khalatnikov, Pamyati Vladimira Ivanovicha Mel’nikova, Uspekhi fiz. nauk, 166 (8), 915-916 (1996) [S.I. Anisimov, S.A. Bulgadaev, G.E. Volovik, V.E. Zakharov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, Yu.N. Ovchinnikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, L.A. Fal’kovskii, I.M. Khalatnikov, In memory of Vladimir Ivanovich Mel'nikov, Phys.-Usp. 39(8) 859-860 (1996)], WoS: A1996VH30900010, ADS: 1996PhyU...39..859A.
  153. S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, A. Luches, Dinamika trekhmernogo rasshireniya para pri impul’snom lazernom isparenii, ZhETF, 108 (1), 240-257 (1995) [S.I. Anisimov, B.S. Luk’yanchuk, A. Luches, Dynamics of the three-dimensional expansion in a vapor produced by a laser pulse, JETP, 81(1), 129-138 (1995)], WoS: A1995RW28400019, ADS: 1995JETP...81..129A.
  154. V. Rethfeld, S. Anisimov, On the stability of metal evaporation produced by an ultrashort laser pulse, Pis’ma v ZhETF, 62(11), 859-862 (1995) [JETP Lett., 62(11), 872-875 (1995)], WoS: A1995TU02200006, ADS: 1995JETPL..62..872R.
  155. S.I. Anisimov, V.A. Khokhlov, Instabilities in Laser-Matter Interaction, CRC Press Inc., Boca Raton- London- Tokyo, 1995, 147 pp. ISBN: 9780849386602.
  156. A. Oparin, S. Anisimov, J. Meyer-ter-Vehn, Kinetic simulation of DT ignition and burn in ICF targets, In: Laser Interaction with Matter. Proc. 23rd European Conf., Oxford, UK, 19 Sep. 1994. Ed. by S.J. Rose, Oxford UK: IOP, 1995, pp. 359-62, xiii+475 pp.
  157. D. Bäuerle, B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, Pulsed-Laser Ablation, NATO ASI Series, Ser. E 265, 39-57 (1994) [Excimer Lasers, Ed. by L.D. Laude. Proc. NATO ASI on Excimer Lasers: The Tools, Fundamental Processes and Applications, Elounda, Crete, Grece, Sept. 6-17, 1993. Kluwer, 1994, xi,495 pp. ISBN 0-7923-2819-1], WoS: A1994BA60W00004.
  158. B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, D. Bäuerle, Photophysical Ablation of Organic Polymers, NATO ASI Series, Ser. E 265, 59-77 (1994) [Excimer Lasers, Ed. by L.D. Laude. Proc. NATO ASI on Excimer Lasers: The Tools, Fundamental Processes and Applications, Elounda, Crete, Grece, Sept. 6-17, 1993. Kluwer, 1994, xi,495 pp. ISBN 0-7923-2819-1], WoS: A1994BA60W00005.
  159. E. Stangl, B. Luk’yanchuk, H. Schieche, K. Piglmayer, S. Anisimov, D. Bäuerle, Dynamics of the Vapor Plume in Laser Materials Ablation, NATO ASI Series, Ser. E 265, 79-90 (1994) [Excimer Lasers, Ed. by L.D. Laude. Proc. NATO ASI on Excimer Lasers: The Tools, Fundamental Processes and Applications, Elounda, Crete, Grece, Sept. 6-17, 1993. Kluwer, 1994, xi,495 pp. ISBN 0-7923-2819-1], WoS: A1994BA60W00006.
  160. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Mechanics and physics of swift dust-particle impact, Proc. SPIE, 2259, 448-451 (1994) [XVI International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum], WoS: A1994BA45E00101, Scopus: 2-s2.0-84941867418, ADS: 1994SPIE.2259..448I, RINTs: 43198340.
  161. B. Luk'yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, D. Bäuerle, The role of excited species in UV-laser materials ablation. Part I: Photophysical ablation of organic polymers, Appl. Phys. A 57(4), 367-374 (1993), WoS: A1993MC81400012, Scopus: 2-s2.0-0038989642, ADS: 1993ApPhA..57..367L.
  162. B. Luk'yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, D. Bäuerle, The role of excited species in UV-laser materials ablation. Part II. The stability of the ablation front, Appl. Phys. A 57(5), 449-455 (1993), WoS: A1993MJ85300012, Scopus: 2-s2.0-0013389524, ADS: 1993ApPhA..57..449L.
  163. S.I. Anisimov, D. Bäuerle, B.S. Luk’yanchuk, Gas dynamics and film profiles in pulsed-laser deposition of materials, Phys. Rev. B 48(16), 12076-12081 (1993), WoS: A1993ME60100067, Scopus: 2-s2.0-0001178353, ADS: 1993PhRvB..4812076A.
  164. S.I. Anisimov, V.V. Gavrischaka, F.F. Kamenets, Effect of small-scale temperature modulation on magnetic field generation in laser plasmas, Physica Scripta, 47 (1), 82-85 (1993), WoS: A1993KP56100013, Scopus: 2-s2.0-0027352465, RINTs: 31104313.
  165. S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, Ob isparenii zhidkosti, Pis’ma v ZhETF, 57 (2), 91-94 (1993) [S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovskii, Evaporation of a liquid, JETP Lett., 57 (2), 99-102 (1993)], WoS: A1993KV36800005, ADS: 1993ZhPmR..57...91A.
  166. S.I. Anisimov, A.M. Oparin, Modelirovanie termoyadernogo goreniya i razleta misheni dlya inertsionnogo sinteza, Pis’ma v ZhETF, 57(10), 616-620 (1993) [S.I. Anisimov, A.M. Oparin, Simulation of target burning and dispersal in inertial fusion, JETP Lett., 57(10), 634-638 (1993)], WoS: A1993LN60600005, ADS: 1993ZhPmR..57..616A.
  167. A.F. Andreev, S.I. Anisimov, A.S. Borovik-Romanov, A.V. Gurevich, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Khalatnikov, Lev Petrovich Pitaevskii (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 163 (6), 113-114 (1993) [A.F. Andreev, S.I. Anisimov, A.S. Borovik-Romanov, A.V. Gurevich, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Khalatnikov, Lev Petrovich Pitaevskiĭ (in celebration of his sixtieth birthday), Phys.-Usp. 36(6), 545-546 (1993)], WoS: A1993NM16700008, Scopus: 2-s2.0-84956075381, ADS: 1993PhyU...36..545A, RINTs: -.
  168. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, The anomalous thermal radiation of metals produced by ultrashort laser pulses, Appl. Phys. B 55 (5), 451-461 (1992), WoS: A1992JW77000009, Scopus: 2-s2.0-0039419333, ADS: 1992ApPhB..55..451A.
  169. S.A. Lifits, S.I. Anisimov, J. Meyer-ter-Vehn, Shock waves produced by impulsive load: equation of state effects, Z. Naturforsch. A 47 (3), 453-459 (1992), WoS: A1992HN67800001, Scopus: 2-s2.0-84945735036, ADS: 1992ZNatA..47..453L, RINTs: 30968919.
  170. S.I. Anisimov, V.V. Gavrishchaka, F.F. Kamenets, Vliyanie korotkovolnovoi modulyatsii temperatury na generatsiyu kvazistatsionarnogo magnitnogo polya v lazernoi plazme, ZhETF, 102 (3), 835-840 (1992) [S.I. Anisimov, V.V. Gavrishchaka, F.F. Kamenets, Effect of short-wave temperature modulation on the generation of a quasisteady magnetic field in a laser plasma, Sov. Phys. JETP 75(3), 457-459 (1992)], WoS: A1992JQ65700011.
  171. S.I. Anisimov, A.Yu. Dem’yanov, N.A. Inogamov, A.V. Chekhlov, Relei-Teilorovskaya neustoichivost’: periodicheskaya i stokhasticheskaya dinamika, 3-i Zababakhinskie nauchnye chteniya, VNIITF. Sbornik dokladov. 14-17 yanvarya 1992 g. Kyshtym. Dal’nyaya dacha. s. 103-104.
  172. N.A. Inogamov, A.V. Chekhlov, Al.Yu. Dem’yanov, S.I. Anisimov, O.M. Belotserkovskii, Analytical and numerical studies of Rayleigh-Taylor instability, Proceedings of the 3rd International Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Abbey of Royaumont (France), June 17-19, 1991. Edited by D. Besnard, J.-F. Hass, P.-A. Holstein & B. Sitt. CEA-CESTA, 1992, p. 409-422.
  173. S.I. Anisimov, O.M. Belotserkovskii, A.Yu. Dem’yanov, N.A. Inogamov, A.V. Chekhlov, K teorii neustoichivosti Releya-Teilora, V kn.: Metody gidrofizicheskikh issledovanii. 4-ya shkola-seminar, Svetlogorsk. Moskva, 1992, s.108.
  174. S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, A.V. Barsukov, Optical & Acoustical Review, Vol. 1, 251 (1991).
  175. N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, Emissiya veshchestva pri giperskorostnom udare, ZhETF, 99 (6), 1699-1710 (1991) [N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, Emission of matter by hypervelocity impact, Sov. Phys. JETP 72(6), 948-954 (1991)], WoS: A1991FZ08000006, ADS: 1991ZhETF..99.1699I.
  176. S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Raspredelenie po skorostyam veshchestva, emittirovannogo v rezul’tate giperskorostnogo udara, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 17 (5), 57-61 (1991) [S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Velocity distribution for a material ejected by ultrafast particles striking a target, Sov. Tech. Phys. Lett. 17(3), 179-180 (1991)], WoS: A1991FW87100016.
  177. S.I. Anisimov, A.V. Barsukov, O neravnovesnom nagrevanii metalla pikosekundnym lazernym impul’som, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 17(17), 1-6 (1991) [S.I. Anisimov, A.V. Barsukov, Nonequilibrium heating of a metal by picosecond laser pulses, Sov. Tech. Phys. Lett. 17(9), 607-608 (1991)], WoS: A1991HJ42100001.
  178. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Decay of plasma cloud in electric field, Physica Scripta, 42 (6), 719-724 (1990), WoS: A1990EK38100016, Scopus: 2-s2.0-84939424466, ADS: 1990PhyS...42..719A.
  179. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Stationary flows generated be Reyleigh-Taylor Instability and its Stability, Proc. Int. Workshop on Fluid Motion under Anisotropic Volume Forces. Jurmala, Sept. 1990, p.19.
  180. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Luminescence of metals acted upon by picosecond laser pulses (in Russian), Izv. AN SSSR, Ser. fiz., 53 (4), 706-713 (1989) [M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Luminescence of metals acted upon by picosecond laser pulses, Bull. Ac. Sci. USSR, Phys. Ser., 53(4), 91-98 (1989)], WoS: A1989U461000021.
  181. A.V. Gurevich, R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Non-linear dynamics and acceleration of ions when a plasma expands into a plasma, Sov. Sci. Rev. Sect. A: Physics Reviews, Vol. 13, Pt.2, 1-65 (1989).
  182. S.I. Anisimov, Yu.A. Osip’yan, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, et al., Thermophysical aspects of meteoroid protection in Haley’s comet project Vega, Sov. Tech. Rev. B, Therm. Phys., 1989, v. 2, p. 209-267.
  183. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.I. Anisimov, V.A. Belinskii, A, S. Borovik-Romanov, L.P. Gor’kov, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, A.I. Larkin, A.B. Migdal, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, Isaak Markovich Khalatnikov (K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 159 (2), 385-386 (1989) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.I. Anisimov, V.A. Belinskiĭ, A.S. Borovik-Romanov, L.P. Gor’kov, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskiĭ, V.E. Zakharov, A.I. Larkin, A.B. Migdal, L.P. Pitaevskiĭ, A.M. Polyakov, Isaak Markovich Khalatnikov (on his seventieth birthday), Sov. Phys. Usp. 32(10), 937-938 (1989)], WoS: A1989AY39500006, Scopus: 2-s2.0-84956250767, ADS: 1989SvPhU..32..937A.
  184. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, The anomalous thermal radiation from metals produced by ultrashort laser pulses. I, Appl. Phys. B 47 (3), 209-221 (1988), WoS: A1988Q706300002, Scopus: 2-s2.0-0024106952, ADS: 1988ApPhB..47..209A.
  185. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Vzaimodeistvie besstolknovitel’nykh udarnykh voln v plazme, Zh. tekhn. fiziki, 58(10), 1846-1855 (1988) [S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Interaction of collisionless shock waves in a plasma, Sov. Phys. Tech. Phys. 33(10), 1123-1129 (1988)], WoS: A1988Q963500004, ADS: 1988ZhTFi..58.1846A.
  186. V.N. Smirnov, O.L. Vaisberg, S. Anisimov, An Attempt to Evaluate the Structure of Cometary Dust Particles, Astron. Astrophys., 187 (1-2), 774-778 (1987) [Exploration of Halley’s Comet: Proc. Symposium on the "Exploration of Halley's Comet", Heidelberg, October 1986. M. Grewing R Praderie R. Reinhard (Eds.), p. 179-182 (1988). Springer, ISBN: 978-3-642-82973-4], WoS: A1987L170200133.
  187. S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.M. Kovtunenko, A.B. Konstantinov, R.S. Kremnev, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskii, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, Recording of dust particles in the vicinity of the nucleus of Comet Halley by the `Photon' instrument (in Russian), Kosmicheskie issledovaniya, 25(6), 860-866 (1987) [S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.M. Kovtunenko, A.B. Konstantinov, R.S. Kremnev, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskii, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, Recording of dust particles in the vicinity of the nucleus of Comet Halley by the `Photon' instrument, Cosmic Research, 25(6), 671-676 (1987)].
  188. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, B.I. Makshantsev, I.B. Ovchinnikova, Teplovoe izluchenie metallov pri narushenii ravnovesiya mezhdu elektronami i reshetkoi, Fizika tverd. tela, 29(11), 3267-3276 (1987) [M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, B.I. Makshantsev, I.B. Ovchinnikova, Thermal radiation emitted by metals due to disturbance of an equilibrium between electrons and the lattice, Sov. Phys. Solid State 29(11), 1875-1880 (1987)], WoS: A1987M014800011.
  189. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Anomal’noe temperaturnoe izluchenie metallov pod deistviem pikosekundnykh lazernykh impul’sov, Fizika tverd. tela, 29(11), 3433-3436 (1987) [M.B. Agranat, S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Anomalous thermal radiation from metals subjected to picosecond laser pulses, Sov. Phys. Solid State 29(11), 1966-1997 (1987)], WoS: A1987M014800038.
  190. H.J. Kull, S.I. Anisimov, Ablative stabilization in the incompressible Rayleigh–Taylor instability, Phys. Fluids, 29 (7), 2067-2075 (1986), WoS: A1986D218500010, Scopus: 2-s2.0-0022525435, ADS: 1986PhFl...29.2067K, zbMath: 0623.76042.
  191. S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskii, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, A.E. Sheindlin, Registratsiya pylevykh chastits v kome komety Galleya s pomoshch’yu pribora "Foton", Pis’ma v ZhETF, 44(10), 477-480 (1986) [S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskiǐ, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, I.M. Khalatnikov, A.E. Sheǐndlin, Detection of dust particles in the coma of Halley's Comet by the Foton detector, JETP Lett., 44(10), 615-618 (1986)], WoS: A1986G949100014, ADS: 1986JETPL..44..615A.
  192. V. Smirnov, O. Vaisberg, S. Anisimov, An attempt to evaluate the structure of cometary dust particles, Proc. 20th ESLAB Symposium on the Exploration of Halley's Comet. Int. Symposium (ESA-SP-250), Heidelberg, West Germany, 27 Oct. 1986. Paris & Heidelberg: ESA, 1986, Volume 2: Dust and Nucleus, p. 195-199, 3 vol. (xvi+618+viii+466+x+524) pp.
  193. S.I. Anisimov, V.A. Kravchenko, Shock wave in condensed matter generated by impulsive load, Z. Naturforsch. A 40 (1), 8-13 (1985), WoS: A1985ACU7900003, Scopus: 2-s2.0-0342776217, ADS: 1985ZNatA..40....8A.
  194. S.I. Anisimov, V.A. Kravchenko, R.Z. Sagdeev, O lazernom modelirovanii vysokoskorostnogo udara, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 11(21), 1293-1296 (1985) [S.I. Anisimov, V.A. Kravchenko, R.Z. Sagdeev, Laser modeling of high-velocity impact, Sov. Tech. Phys. Lett. 11(11), 534-535 (1985)], WoS: A1985AXZ3800004, ADS: 1985TePhL..11..534A.
  195. S.I. Anisimov, A.L. Velikovich, N.G. Koval’skii, M.A. Liberman, M.I. Pergament, O vozmozhnosti primeneniya impul’snykh sistem dlya polucheniya kumulyativnykh strui bol’shoi skorosti, Pis’ma v ZhETF, 41 (5), 191-193 (1985) [S.I. Anisimov, A.L. Velikovich, N.G. Koval’skii, M.A. Liberman, M.I. Pergament, Production of high-velocity compressional jets by pulsed systems, JETP Lett., 41(5), 231-234 (1985)], WoS: A1985AML9600006, ADS: 1985ZhPmR..41..191A.
  196. S.I. Anisimov, B.A. Demidov, L.I. Rudakov, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, Modelirovanie razrusheniya zashchitnykh ekranov kosmicheskogo apparata "Vega" s pomoshch’yu sil’notochnykh REP, Pis’ma v ZhETF, 41(11), 455-457 (1985) [S.I. Anisimov, B.A. Demidov, L.I. Rudakov, R.Z. Sagdeev, V.E. Fortov, Simulation of damage to the protective shields of the vega space-vehicles by means of intense relativistic electron-beams, JETP Lett., 41(11), 554-557 (1985)], WoS: A1985ART0100002, ADS: 1985ZhPmR..41..455A.
  197. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Uravnenie sostoyaniya molekulyarnogo vodoroda v megabarnoi oblasti, rol’ neparnykh vzaimodeistvii, Uspekhi fiz. nauk, 147 (1), 187-189 (1985) [S.I.Anisimov, Yu.V. Petrov, Equation of state of molecular hydrogen in the megabar range, role of nonpair interactions, Sov. Phys. Usp. 28(9), 845-847 (1985)], WoS: A1985ASF8200010, Scopus: 2-s2.0-8495713617, ADS: 1985SvPhU..28..845A.
  198. M.B. Agranat, S.I. Anisimov, S.I. Ashitkov, G.M. Gandel’man, P.S. Kondratenko, B.I. Makshantsev, Visible light emission from ‘cold’ metals irradiated by picosecond laser pulse, Preprint Landau ITP, 1985, 19 pp.
  199. R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Propusknaya sposobnost’ vremya-proletnogo mass-spektrometra s pyleudarnym istochnikom ionov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 279 (3), 613-617 (1984) [R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Throughput capacity of a time-of-flight mass spectrometer with a grain-impact ion source, Sov. Phys. Dokl. 29(11) 958-960 (1984)], WoS: A1984TW08100024, ADS: 1984DoSSR.279..613S.
  200. S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, A.B. Konstantinov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Fizika razrusheniya pri vysokoskorostnom udare, Pis’ma v ZhETF, 39 (1), 9-12 (1984) [S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, A.B. Konstantinov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Physics of the damage from high-velocity impact, JETP Lett., 39 (1), 8-12 (1984)], WoS: A1984SX89700003, ADS: 1984ZhPmR..39....9A.
  201. V.A. Agureikin, S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, V.P. Karyagin, A.B. Konstantinov, B.P. Kryukov, V.F. Minin, S.V. Razorenov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Teplofizicheskie i gazodinamicheskie problemy protivometeoritnoi zashchity komicheskogo apparata «Vega», Teplofizika vys. temp., 22(5), 964-983 (1984) [V.A. Agureikin, S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, V.P. Karyagin, A.B. Konstantinov, B.P. Kryukov, V.F. Minin, S.V. Razorenov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Thermophysical and gas-dynamic studies of the meteorite shield for the Vega spacecraft, High Temperature, 22(5), 761-778 (1984)], WoS: A1984ALC5000020, Scopus: 2-s2.0-0021489019.
  202. S.I. Anisimov, A.M. Prokhorov, V.E. Fortov, Primenenie moshchnykh lazerov dlya issledovaniya veshchestva pri sverkhvysokikh davleniyakh, Uspekhi fiz. nauk, 142 (3), 395-434 (1984) [S.I. Anisimov, A.M. Prokhorov, V.E. Fortov, Application of high-power lasers to study matter at ultrahigh pressures, Sov. Phys. Usp. 27(3), 181-205 (1984)], WoS: A1984SK21500002, Scopus: 2-s2.0-84926867811, ADS: 1984UsFiN.142..395A.
  203. S.I. Anisimov, V.A. Khokhlov, Neustoichivost’ voln lazernogo ispareniya v dielektrikakh, Zh. tekhn. fiziki, 53 (7), 1249-1253 (1983) [S.I. Anisimov, V.A. Khokhlov, Instability of laser vaporization waves in dielectrics, Sov. Phys. Tech. Phys. 28(7), 765-768 (1983)], WoS: A1983RD78500003, Scopus: 2-s2.0-0020779119.
  204. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, V.E. Zakharov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchik, Chislennoe modelirovanie lengmyurovskogo kollapsa, ZhETF, 84 (6), 2046-2054 (1983) [S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, V.E. Zakharov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchik, Numerical simulation of a langmuir collapse, Sov. Phys. JETP, 57(6), 1192-1196 (1983)], WoS: A1983QX34800014, ADS: 1983ZhETF..84.2046A.
  205. S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, O.L. Kulikov, N.F. Pilipetskii, M.I. Tribel’skii, Novyi tip neustoichivosti lazernogo ispareniya, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 9(4), 226-229 (1983) [S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, O.L. Kulikov, N.F. Pilipetskii, M.I. Tribel’skii, New type of laser-evaporation instability, Sov. Tech. Phys. Lett. 9(2), 99-101 (1983)].
  206. V.V. Aleksandrov, S.I. Anisimov, N.G. Koval’skii, A.M. Rubenchik, L.N. Shchur, O lokal’noi temperature plazmennoi korony, Pis’ma v ZhETF, 37 (2), 68-70 (1983) [V.V. Aleksandrov, S.I. Anisimov, N.G. Koval’skii, A.M. Rubenchik, L.N. Shur, Local temperature of a plasma corona, JETP Lett., 37 (2), 81-84 (1983)], WoS: A1983RB21500002, ADS: 1983ZhPmR..37...68A.
  207. S.I. Anisimov, Ya.B. Zel'dovich, N.A. Inogamov, M.F. Ivanov, The Taylor instability of contact boundary between expanding detonation products and a surrounding gas, Progress in Astronautics and Aeronautics, 87, 218-227 (1983) [Shock Waves, Explosions, and Detonations. Ed. by J.R. Bowen, N. Manson, A.K. Oppenheim, R.I. Soloukhin. New York: AIAA, 1983], Scopus: 2-s2.0-0020984410, ADS: 1983PrAA...87..218A.
  208. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchick, V.E. Zakharov, Computer simulation of the Langmuir collapse, Phys. Lett. A 92 (1), 32-34 (1982), WoS: A1982PN11400010, Scopus: 2-s2.0-0006729299, ADS: 1982PhLA...92...32A, RINTs: 30802541, EDN: ZYBIXD.
  209. S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, B.A. Malomed, M.I. Tribel’skii, Dvumernye slabonadkriticheskie struktury v lazernykh volnakh sublimatsii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 262 (5), 1117-1120 (1982) [S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, B.A. Malomed, M.I. Tribel’skii, Two-dimensional slightly supercritical structures in laser sublimation waves, Sov. Phys. Dokl. 27(2), 130-132 (1982)], WoS: A1982NC93500022, ADS: 1982SPhD...27..130A.
  210. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, Vliyanie ionizatsii na rabochie kharakteristiki gazonapolnennykh obolochechnykh mishenei, Zh. tekhn. fiziki, 52 (6), 1254-1256 (1982) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, Effects of ionization on the working characteristics of gas-filled shell targets, Sov. Phys. Tech. Phys. 27(6), 767-768 (1982)], WoS: A1982NX06500049.
  211. S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, M.I. Tribel’skii, Spinovye rezhimy sublimatsii tverdykh tel pod deistviem lazernogo izlucheniya, ZhETF, 82 (5), 1604-1606 (1982) [S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, M.I. Tribel’skii, Spin regimes of sublimation of solids under the action of laser radiation, Sov. Phys. JETP, 55(5), 929-930 (1982)], WoS: A1982NR32100027.
  212. S.I. Anisimov, V.A. Batanov, V.P. Gorskii, N.N. Zhukov, M.P. Kopylov, Deistvie gigantskikh lazernykh impul’sov na kvazistatsionarnyi plazmennyi fakel, ZhETF, 83 (5), 1747-1755 (1982) [S.I. Anisimov, V.A. Batanov, V.P. Gorkovskii, N.N. Zhukov, V.P. Kopylov, Effects of giant laser pulses on a quasisteady plasma jet, Sov. Phys. JETP, 56(5), 1010-1015 (1982)], WoS: A1982PS22500014, ADS: 1982ZhETF..83.1747A.
  213. S.I. Anisimov, A.M. Prokhorov, V.E. Fortov, Lazernaya generatsiya moshchnykh udarnykh voln, Izv. AN SSSR, Ser. fiz., 46 (6), 1081-1089 (1982) [S.I. Anisimov, A.M. Prokhorov, V.E. Fortov, Laser generation of strong shock waves, Bull. Ac. Sci. USSR, Phys. Ser., 46(6), 63-69 (1982)], WoS: A1982NV49300011.
  214. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Uskorenie primesnykh ionov pri rasshirenii plazmy v vakuume, Fizika plazmy, 8(5), 1045-1048 (1982) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Acceleration of impurity ions during plasma expansion into vacuum, Sov. J. Plasma Phys. 8(5), 591-593 (1982)], ADS: 1982FizPl...8.1045A.
  215. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Chislennoe modelirovanie voln opticheskogo proboya v gazakh, V sb.: "Sovremennye problemy mat. fiziki i vychisl. matematiki", posv. 60-letiyu akad. A.A. Samarskogo, M., Nauka, 1982, s. 11-19, ADS: 1982cpmp.book...11A, zbMath: 0537.76106.
  216. R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, A.A. Galeev, V.D. Shapiro, V.I. Shevchenko, Dust hazard near Halley Comet in case of the VEGA project, Adv. Space Research, 2(12), 133-143 (1982) [Rec. Res. Sol. Bod. Mag. Fields / Solar Syst.: COSPAR 24, Ottawa, May 16 - June 2, 1982.], Scopus: 2-s2.0-0347586119, ADS: 1982AdSpR...2..133S.
  217. S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, Yu.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, O chislennom modelirovanii parametricheskoi neustoichivosti plazmy v oblasti Nc/4, Dokl. Akad. nauk SSSR, 258 (1), 78-81 (1981) [S.I. Anisimov, M.A. Berezovskii, M.F. Ivanov, I.V. Petrov, A.M. Rubenchik, V.F. Shvets, Numerical simulation of the parametric instability of plasma in the nc/4 region, Sov. Phys. Dokl. 26(5), 510-512 (1981)], WoS: A1981LV04100019, ADS: 1981DoSSR.258...78A.
  218. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.I. Tribel’skii, Vliyanie elektronnoi teploprovodnosti na porogi i dinamiku razvitiya proboya dielektrikov, soderzhashchikh mikrovklyucheniya, Kvant. elektronika, 8(8), 1671-1679 (1981) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.I. Tribel’skiĭ, Influence of the electron thermal conductivity on the threshold and dynamics of the breakdown of insulators containing microinclusions, Sov. J. Quantum Electron. 11(8), 1010-1015 (1981)], WoS: A1981MH11300005, Scopus: 2-s2.0-0019598105, ADS: 1981QuEle..11.1010A.
  219. S.I. Anisimov, V.V. Sukhorukov, D.I. Tetel'baum, E.I. Zorin, Formation of a solid high-resistivity form of carbon in ion bombardment of graphite films (in Russian), Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 7 (1-2), 115-118 (1981) [S.I. Anisimov, V.V. Sukhorukov, D.I. Tetel'baum, E.I. Zorin, Formation of a solid high-resistivity form of carbon in ion bombardment of graphite films, Sov. Tech. Phys. Lett. 7(1), 50-51 (1981)].
  220. S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, E.N. Sobol’, M.I. Tribel’skii, Kolebatel’nye rezhimy ispareniya kondensirovannykh sred pod deistviem izlucheniya, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 7(14), 882-887 (1981) [S.I. Anisimov, S.M. Gol’berg, É.N. Sobol’, M.I. Tribel’skii, Oscillatory evaporation of condensed media by electromagnetic radiation, Sov. Tech. Phys. Lett. 7(7), 379-380 (1981)].
  221. V.V. Aleksandrov, M.V. Brenner, V.D. Vikharev, N.G. Kovalskij, M.I. Pergament, A.A. Chernov, V.N. Yufa, S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, L.N. Shchur, A.M. Rubenchik, Anomalous absorption and fast particles generation in laser-plasma interaction experiments at wavelength of 0.53 μm and 1.06 μm, 10th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Moscow, USSR, 1981.09.14. EPS, 1981, 3 vol. (500+408+683) pp., p. F-4/433-6.
  222. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, M.A. Berezovskii, A.M. Rubenchik, I.V. Petrov, V.F. Shvets, Computer simulation of parametrically generated strong plasma turbulence, In: XV Int. Conf. "Phenoma in Ionized Gases", Contributed Papers, Part 1, p. 205-206 (1981).
  223. S.I. Anisimov, Zadachi teploprovodnosti v teorii vzaimodeistviya lazernogo izlucheniya s veshchestvom, V sb: Teplomassobmen - VI, Problemnye doklady, t.1, str.3, Minsk, 1981.
  224. S.I. Anisimov, M.I. Tribel’skii, Ya.G. Epel’baum, Neustoichivost’ ploskogo fronta ispareniya pri vzaimodeistvii lazernogo izlucheniya s veshchestvom, ZhETF, 78 (4), 1597-1605 (1980) [S.I. Anisimov, M.I. Tribel’skii, Ya.G. Épel’baum, Instability of plane evaporation front in interaction of laser radiation with a medium, Sov. Phys. JETP 51(4), 802-806 (1980)], WoS: A1980JR16000026, ADS: 1980ZhETF..78.1597A.
  225. S.I. Anisimov, M.I. Tribel’skii, Neustoichivost’ granitsy faz pri roste kristalla iz pereokhlazhdennoi zhidkosti, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 6(1), 31-34 (1980) [S.I. Anisimov, M.I. Tribel’skii, Phase-boundary instability in crystal growth from a supercooled liquid, Sov. Tech. Phys. Lett. 6(1), 13-14 (1980)].
  226. S.I. Anisimov, V.E. Bespalov, V.I. Vovchenko, A.N. Dremin, F.I. Dubovitskii, A.P. Zharkov, M.F. Ivanov, I.K. Krasyuk, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, V.Ya. Ternovoi, V.E. Fortov, L.N. Shchur, Generatsiya neitronov pri vzryvnom initsiirovanii DD-reaktsii v konicheskikh mishenyakh, Pis’ma v ZhETF, 31 (1), 67-70 (1980) [S.I. Anisimov, V.E. Bespalov, V.I. Vovchenko, A.N. Dremin, F.I. Dubovitskii, A.P. Zharkov, M.F. Ivanov, I.K. Krasyuk, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, V.Ya. Ternovoi, V.E. Fortov, L.N. Shchur, Generation of neutrons as a result of explosive initiation of the DD reactions in conical targets, JETP Lett., 31 (1), 61-64 (1980)], WoS: A1980KH57500018, ADS: 1980JETPL..31...61A.
  227. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Singulyarnye avtomodel’nye rezhimy sverkhplotnogo szhatiya lazernykh mishenei, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №4, 20–24 (1980) [S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Singular self-similar superdense compression regimes for laser targets, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 21(4), 449-452 (1980)], Scopus: 2-s2.0-34250255087, ADS: 1980PMTF........20A.
  228. S.I. Anisimov, Zadachi teploprovodnosti v teorii vzaimodeistviya lazernogo izlucheniya s veshchestvom, V sb.: Teplomassoobmen-VI, t. IX, Minsk, 1980, s. 3-20.
  229. S.I. Anisimov, M.I. Tribel’skii, Neustoichivost’ reshenii nekotorykh zadach perenosa s fazovymi prevrashcheniyami, V sb.: Teplomassoobmen-VI, t. IX, Minsk, 1980, s. 77-89.
  230. M.F. Ivanov, S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, V.F. Shvets, Uskorenie ionov pri rasshirenii veshchestva v vakuume, Preprint ITF, 1980.
  231. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, I.E. Poyurovskaya, V.I. Fisher, K teorii vzaimodeistviya lazernogo izlucheniya s metallami, Zh. tekhn. fiziki, 49 (3), 512-518 (1979) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, M.F. Ivanov, I.E. Poyurovskaya, V.I. Fisher, Analysis of the interaction of a laser beam with a metal, Sov. Phys. Tech. Phys. 24(3), 295-299 (1979)], WoS: A1979GR45700010, Scopus: 2-s2.0-0018439784, ADS: 1979ZhTFi..49..512A.
  232. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Evolyutsiya razryva plotnosti v kinetike razrezhennoi plazmy, ZhETF, 76 (1), 121-129 (1979) [S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Evolution of density discontinuity in rarefied plasma kinetics, Sov. Phys. JETP 49(1), 62-66 (1979)], WoS: A1979GH00700011, ADS: 1979ZhETF..76..121A.
  233. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, L.P. Pitaevskii, Struktura sleda pri obtekanii bystro dvizhushchegosya tela razrezhennoi plazmoi, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №3, 87–94 (1979) [S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, L.P. Pitaevskii, Wake structure in high-speed flow of a rarefied plasma over a body, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 20(3), 328-333 (1979)], Scopus: 2-s2.0-34250258997, ADS: 1979PMTF........87A.
  234. S.I. Anisimov, V.I. Matsaev, Nonlinear stability of weak shock waves in dissipative media, Max-Planck Institut fuer Plasma Physik, Preprint PLF-14, Garching, March 1979.
  235. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Nulevye kolebaniya tverdogo molekulyarnogo vodoroda pri vysokikh davleniyakh, Preprint ITF im. L.D. Landau, 1979, 28 s.
  236. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnoi fazy tverdogo vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistviya, Preprint ITF, 1979.
  237. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, L.P. Pitaevskii, Neustoichivost’ i turbulentnost’ plazmy v slede za bystro dvizhushchimcya telom, Dokl. Akad. nauk SSSR, 241 (3), 563-566 (1978) [S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, L.P. Pitaevskii, Plasma instability and turbulence in wake of a fast-moving body, Sov. Phys. Dokl. 23(7), 497-499 (1978)], WoS: A1978FK34300016.
  238. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Energiya molekulyarnoi fazy tverdogo vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistvii, ZhETF, 74 (2), 778-785 (1978) [S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Calculation of the energy of the molecular phase of solid hydrogen allowing for three-particle interactions, Sov. Phys. JETP 47(2), 407-411 (1978)], WoS: A1978EP86400038, ADS: 1978JETP...47..407A.
  239. S.I. Anisimov, V.I. Vovchenko, A,S. Goncharov, M.F. Ivanov, Yu.S. Kas’yanov, O.V. Kozlov, I.K. Krasyuk, A.A. Malyutin, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, L.N. Shchur, Issledovanie protsessa generatsii termoyadernykh neitronov pri lazernom vozdeistvii na konicheskie misheni, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 4 (7), 388-392 (1978) [S.I. Anisimov, V.I. Vovchenko, A.S. Goncharov, M.F. Ivanov, Yu.S. Kas’yanov, O.V. Kozlov, I.K. Krasyuk, A.A. Malyutin, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, L.N. Shur, Generation of fusion neutrons in laser irradiation of conical target, Sov. Tech. Phys. Lett. 4(4), 157-158 (1978)], ADS: 1978PZhTF...4..388A.
  240. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, N.I. Kantorovich, Yu.V. Petrov, Chastotnye i polyarizatsionnye zavisimosti toka nelineinoi fotoemissii, Tezisy dokladov IV soveshchaniya po nerezonansnomu vzaimodeistviyu opticheskogo izlucheniya s veshchestvom. L., 1978.
  241. S.I. Anisimov, Ya.B. Zel’dovich, Relei-Teilorovskaya neustoichivost’ granitsy mezhdu produktami detonatsii i gazom pri sfericheskom vzryve, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 3(10), 1080-1083 (1081-1084???) (1977) [S.I. Anisimov, Ya.B. Zel’dovich, Rayleigh–Taylor instability of the interface between the detonation products and a gas in a spherical explosion, Sov. Tech. Phys. Lett. 3(10), 445-446 (1977)].
  242. N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Avtomodel’nye kumulyativnye techeniya plazmy, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 3(21), 1112-1116 (1977) [N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, Self-similar cumulative plasma flows, Sov. Tech. Phys. Lett. 3(11), 457-459 (1977)], WoS: 2-s2.0-001755825, ADS: 1977PZhTF...3.1112I.
  243. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnogo kristalla vodoroda s uchetom trekhchastichnykh vzaimodeistvii, Pis’ma v ZhETF, 26 (8), 595-599 (1977) [S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Static energy of a molecular hydrogen crystal with allowance for three-particle interactions, JETP Lett., 26 (8), 446-448 (1977)], WoS: A1977FF56300005.
  244. S.I. Anisimov, V.A. Benderskii, D. Farkash, Nelineinyi fotoelektricheskii effekt v metallakh pod deistviem lazernogo izlucheniya, Uspekhi fiz. nauk, 122 (2), 185-222 (1977) [S.I. Anisimov, V.A. Benderskii, G. Farkas, Nonlinear photoelectric emission from metals induced by a laser radiation, Sov. Phys. Usp. 20(6), 467-488 (1977)], WoS: A1977DL49900001, Scopus: 2-s2.0-84931555144, ADS: 1977UsFiN.122..185A.
  245. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, P.P. Pashinin, M.A. Prokhorov, Chislennoe modelirovanie lazernogo szhatiya i nagreva prostykh obolochechnykh mishenei, Fizika plazmy, 3(4), 723-732 (1977) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Numerical simulation of laser compression and heating of simple shell targets, Sov. J. Plasma Phys. 3(4), 409-414 (1977)], Scopus: 2-s2.0-0017515302, ADS: 1977FizPl...3..723A.
  246. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Staticheskaya energiya molekulyarnogo kristalla vodoroda s uchetom neparnykh vzaimodeistvii, V kn.: Fazovyi perekhod metall-dielektrik, L’vov, 1977, s. 17-18.
  247. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, Protsessy szhatiya i nagreva v lazernykh mishenyakh, Preprint ITF im. L.D. Landau AN SSSR, Chernogolovka, 1977.
  248. S.I. Anisimov, Yu.V. Medvedev, Kinetika rasshireniya plazmy v vakuum, Preprint ITF im. L.D. Landau, 1977.
  249. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, N.A. Inogamov, Dinamika lazernogo szhatiya i nagrevaniya prostykh mishenei, Preprint ITF, 1977.
  250. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Yu.V. Petrov, Intensity dependence of a laser-initiated emission current from a metal surface, Phys. Lett. A 55 (8), 449-450 (1976), WoS: A1976BF56300003, Scopus: 2-s2.0-27544499517, ADS: 1976PhLA...55..449A.
  251. I.V. Aleshin, S.I. Anisimov, A.M. Bonch-Bruevich, Ya.I. Imas, V.L. Komolov, Opticheskii proboi prozrachnykh sred, soderzhashchikh mikroneodnorodnosti, ZhETF, 70 (4), 1214-1224 (1976) [I.V. Aleshin, S.I. Anisimov, A.M. Bonch-Bruevich, Ya.A. Imas, V.L. Komolov, Optical breakdown of transparent media containing microinhomogeneities, Sov. Phys. JETP, 43(4), 631-636 (1976)], WoS: A1976BR33200008, ADS: 1976JETP...43..631A.
  252. V.V. Aleksandrov, S.I. Anisimov, N.V. Brenner, E.P. Velikhov, N.G. Koval’skii, M.I. Pergament, A.I. Yaroslavskii, Eksperimental’nye issledovaniya mekhanizmov vozbuzhdeniya plazmennykh voln i generatsii garmonik v plazme, sozdavaemoi lazernym impul’som, ZhETF, 71 (5), 1826-1836 (1976) [V.V. Aleksandrov, S.I. Anisimov, M.V. Brenner, E.P. Velikhov, V.D. Vikharev, V.P. Zotov, N.G. Koval’skii, M.I. Pergament, A.I. Yaroslavskii, Experimental investigations of the mechanisms of excitation of plasma waves and generation of harmonics in a plasma produced by an intense laser pulse, Sov. Phys. JETP, 44(5), 958-963 (1976)], WoS: A1976CN74400017, ADS: 1976ZhETF..71.1826A.
  253. A.M. Prokhorov, S.I. Anisimov, P.P. Pashinin, Lazernyi termoyadernyi sintez, Uspekhi fiz. nauk, 119 (3), 401-424 (1976) [A.M. Prokhorov, S.I.Anisimov, P.P. Pashinin, Laser thermonuclear fusion, Sov. Phys. Usp. 19(7), 547-560 (1976)], WoS: A1976CC52900001, ADS: 1976UsFiN.119..401P.
  254. S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov, Equation of state of solid molecular hydrogen at 0K, High Temp.-High Press., 7(6), 642-644 (1975).
  255. V.V. Aleksandrov, V.L. Borzenko, I.N. Burdonskij, E.P. Velikhov, V.D. Vikharev, V.P. Zotov, N.G. Koval’skij, Yu.A. Kolesnikov, A.N. Kolomijskij, M.I. Pergament, V.G. Solov’eva, A.I. Yaroslavskij, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, P.P. Volosevich, B.P. Gerasimov, S.P. Kurdyumov, E.M. Levanov, A.A. Samarskij, S.I. Anisimov, Experimental studies on the interaction of laser radiation with plasma in Mishen'-1 and Mishen'-2 devices, Nucl. Fusion, Suppl., 113-117 (1975), WoS: A1975BA52300018.
  256. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, O chislennom modelirovanii dinamiki plazmy v peremennom elektricheskom pole, Dokl. Akad. nauk SSSR, 225 (2), 280-283 (1975) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, Numerical simulation of plasma dynamics in an alternating electric field, Sov. Phys. Dokl. 20(11), 758-759 (1975)], WoS: A1975AZ27700010, ADS: 1975DoSSR.225..280A.
  257. S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, V.I. Fisher, Struktura zony pogloshcheniya pri deistvii lazernogo izlucheniya na metally, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 1, 321-322 (1975) [S.I. Anisimov, V.A. Gal’burt, V.I. Fisher, Structure of the absorption band of a metal subjected to laser radiation, Sov. Tech. Phys. Lett., 1(4), 153-154 (1975)], ADS: 1975PZhTF...1..321A.
  258. S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Gazovaya obolochechnaya mishen’ dlya lazernogo initsiirovaniya termoyadernykh reaktsii, Pis’ma v ZhETF, 22 (6), 343-346 (1975) [S.I. Anisimov, M.F. Ivanov, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov, Gas shell target for laser initiation of thermonuclear reactions, JETP Lett., 22 (6), 161-163 (1975)], WoS: A1975BL24100008, ADS: 1975JETPL..22..161A.
  259. V.V. Aleksandrov, V.L. Borzenko, I.N. Burdonskii, E.P. Velikhov, V.V. Vikharev, V.P. Zotov, N.G. Koval’skii, Yu.A. Kolesnikov, A.N. Kolomiiskii, M.I. Pergament, V.G. Solov’eva, A.I. Yaroslavskii, P;P; Pashinin, A.M. Prokhorov, P.P. Volosevich, B.P. Gerasimov, S.P. Kurdyumov, E.M. Levanov, A.A. Samsarskii, S.I. Anisimov, Eksperimental’nye issledovaniya vzaimodeistviya lazernogo izlucheniya s plazmoi na ustanovkakh "Mishen’-1" i "Mishen’-2", In: Plasma Physics and Controlled Thermonuclear Fusion Research 1974. IAEA, 1975, Vol. 2, p.365-373. ISBN 92-0-030175-4 [Proc. 5th IAEA Conf. on Plasma Physics and Controlled Thermonuclear Fusion Research, Tokyo, 11-15 Nov. 1974].
  260. S.I. Anisimov, Absorbtion of high power laser radiatiom in plasma, Proc. 2nd Conference on Interaction of Electrons with Strong Electromagnetic Fields, Budapest, Oct. 6–10, 1975.
  261. S.I. Anisimov, B.L. Kapeliovich, T.L. Perel’man, Elektronnaya emissiya s poverkhnosti metallov pod deistviem ul’trakorotkikh lazernykh impul’sov, ZhETF, 66 (2), 776-779 (1974) [S.I. Anisimov, B.L. Kapeliovich, T.L. Perel'man, Electron emission from metal surfaces exposed to ultrashort laser pulses, Sov. Phys. JETP 39(2), 375-377 (1974)], ADS: 1974JETP...39..375A.
  262. S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Razvitie neustoichivosti i poterya simmetrii pri izentropicheskom szhatii sfericheskoi kapli, Pis’ma v ZhETF, 20 (3), 174-176 (1974) [S.I. Anisimov, N.A. Inogamov, Development of instability and loss of symmetry following isentropic compression of a spherical drop, JETP Lett., 20 (3), 74-75 (1975)], WoS: A1975V274500006, ADS: 1974JETPL..20...74A.
  263. S.I. Anisimov, V.L. Komolov, Opticheskii proboi kompensirovannykh poluprovodnikov, Fizika tverd. tela, 16 (2), 575-576 (1974) [S.I. Anisimov, V.L. Komolov, Optical rupture of compensated semiconductors, Sov. Phys. - Solid State, 16(2), 371 (1974)].
  264. S.I. Anisimov, A.Kh. Rakhmatulina, Dinamika rasshireniya para pri isparenii v vakuum, ZhETF, 64 (3), 869-876 (1973) [S.I. Anisimov, A.Kh. Rakhmatulina, The dynamics of the expansion of a vapor when evaporated into a vacuum, Sov. Phys. JETP, 37(3), 441-444 (1973)], ADS: 1973JETP...37..441A.
  265. S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Rol’ pogloshchayushchikh neodnorodnostei v opticheskom proboe prozrachnykh sred, Fizika tverd. tela, 15 (4), 1090-1095 (1973) [S.I. Anisimov, B.I. Makshantsev, Role of absorbing inclusions in the optical breakdown of transparent media, Sov. Phys. Solid State, 15(4), 743-735 (1973)].
  266. S.I. Anisimov, I.E. Dzyaloshinskii, Novyi tip disklinatsii v zhidkikh kristallakh i ustoichivost’ disklinatsii raznykh tipov, ZhETF, 63 (4), 1460-1471 (1972) [S.I. Anisimov, I.E. Dzyaloshinskii, A new type of disclination in liquid crystals and the stability of disclinations of various types, Sov. Phys. JETP 36(4), 774-779 (1973)], WoS: -, ADS: 1973JETP...36..774A, RINTs: -.
  267. S.I. Anisimov, O perekhode vodoroda v metallicheskoe sostoyanie, v volne szhatiya, initsiirovnnoi lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 16(10), 570-572 (1972) [S.I. Anisimov, Transition of Hydrogen into the Metallic State in a Compression Wave Induced by a Laser Pulse, JETP Lett., 16(10), 404-406 (1972)], ADS: 1972ZhPmR..16..570A.
  268. S.I. Anisimov, O.M. Spiner, Dvizhenie gaza, blizkogo k ideal’nomu, pri sil’nom tochechnom vzryve, Prikl. matem. mekh., 36(5), 935-938 (1972) [S.I. Anisimov, O.M. Spiner, Motion of an almost ideal gas in the presence of a strong point explosion, J. Appl. Math. Mech., 36(5), 883-887 (1972)], Scopus: 2-s2.0-0015483109, ADS: 1972JApMM..36..883A.
  269. S.I. Anisimov, B.I. Dmitrienko, L.V. Leskov. V.V. Savichev, Vliyanie otrazhatel’noi sposobnosti poverkhnosti na isparenie metalla pod deistviem intensivnogo izlucheniya, Fizika i khimiya obrabotki materialov, № 4, str.10 (1972).
  270. S.I. Anisimov, Yu.I. Lysikov, Effekty diffuzii i rekombinatsii pri vysokochastotnom proboe gazov, V sb.: Teplo- i masso-perenos, t. 8, Minsk, 1972, s. 50-56.
  271. S.I. Anisimov, A.Kh. Rakhmatulina, Kinetics of evaporation of solids into vacuum, 13th Int. Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Abstracts only. Moscow, USSR, 1972.08.21. Ed. by G.K. Mikhailov, M.:Nauka, 1972, 115pp., p.28.
  272. S.I. Anisimov, On the laser induced electron emission from metals in the case of picosecond pulses, Preprint Landau ITP, 22.11.1972, 16pp.
  273. A.V. Luikov, T.L. Perelman, S.I. Anisimov, Evaporation of a solid into vacuum, Int. J. Heat and Mass Transfer, 14(2), 177-184 (1971), WoS: 2-s2.0-0015020081.
  274. S.I. Anisimov, V.I. Fisher, Ionizatsionnaya relaksatsiya i pogloshchenie sveta za udarnoi volnoi v vodorode, Zh. tekhn. fiziki, 41(12), 2571-2576 (1971) [S.I. Anisimov, V.I. Fisher, Ionization and Optical Absorption behind a Strong Shock Wave in Hydrogen, Sov. Phys. Tech. Phys., 16, 2041 (1972)], ADS: 1972SPTP...16.2041A.
  275. A.Kh. Rakhmatulina, S.I. Anisimov, On the self-similar thermal waves in a two-temperature plasma, Proc. 10th Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Oxford, UK, 13-18 Sep. 1971. Ed. by R.N. Franklin, Oxford UK: Donald Parsons, 1971, p. 275, xxxix+450 pp, ADS: 1971pig..conf..275R.
  276. S.I. Anisimov, V.I. Fisher, Ionization relaxation and light abs-orption behind a radiation supported shock waves, Proc. IUTAM Symposium on Dynamics of Ionized Gases, Tokyo, 1971, p. 38.
  277. S.I. Anisimov, O deistvii ochen’ korotkikh lazernykh impul’sov na pogloshchayushchie veshchestva, ZhETF, 58 (1), 337-340 (1970) [S.I. Anisimov, Effect of Very Short Laser Pulses on Absorbing Substances, Sov. Phys. JETP 31(1), 181-182 (1970)], ADS: 1970JETP...31..181A.
  278. S.I. Anisimov, Avtomodel’naya teplovaya volna v dvukhtemperaturnoi plazme, nagrevaemoi lazernym impul’som, Pis’ma v ZhETF, 12 (8), 414-416 (1970) [S.I. Anisimov, Self-similar Thermal Wave in a Two-temperature Plasma Heated by a Laser Pulse, JETP Lett., 12 (8), 287-289 (1970)], ADS: 1970JETPL..12..287A.
  279. S.I. Anisimov, Yu.I. Lysikov, O rasshirenii gazovogo oblaka v vakuum, Prikl. matem. mekh., 34(5), 926–929 (1970) [S.I. Anisimov, Iu.I. Lysikov, Expansion of a gas cloud in vacuum, J. Appl. Math. Mech., 34(5), 882-885 (1970)], Scopus: 2-s2.0-0001609419, ADS: 1970JApMM..34..882A, zbMath: 0219.76082.
  280. S.I. Anisimov, Ya.A. Imas, G.S. Romanov, Yu.V. Khodyko, Deistvie izlucheniya bol’shoi moshchnosti na metally, M.: Nauka, 1970, 272 ss.
  281. G.G. Vinberg, S.I. Anisimov, Opyt issledovaniya matematicheskoi modeli vodnoi ekosistemy, Tr. VNIIRO, 1969, t. 67, s. 49-80.
  282. A.V. Luikov, T.L. Perelman, S.I. Anisimov, On diffusion in plasma with recombination, Int. J. Heat and Mass Transfer, 11(2), 141-144 (1968), Scopus: 2-s2.0-49949131224.
  283. S.I. Anisimov e.a., Calculation of production efficiency in plancton copepods, Polskie Arch. Hydrobiologie, 15(28), 251-261 (1968).
  284. S.I. Anisimov, Ob isparenii metalla, pogloshchayushchego lazernoe izluchenie, ZhETF, 54(1), 339-342 (1968) [S.I. Anisimov, Vaporization of Metal Absorbing Laser Radiation, Sov. Phys. JETP 27(1), 182-183 (1968)], ADS: 1968JETP...27..182A.
  285. S.I. Anisimov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Ob odnoi modeli v teorii effekta Gana, Pis’ma v ZhETF, 7 (7), 253-257 (1968) [S.I. Anisimov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Concerning One Model in the Theory of the Gunn Effect, JETP Lett., 7 (7), 196-199 (1968); Errata- ibid, 7(10), p. 313], WoS: A1968B214600012, ADS: 1968ZhPmR...7..253A.
  286. S.I. Anisimov, Isparenie metalla, pogloshchayushchego svet, Teplofizika vys. temp., 6(1), 116-120 (1968) [S.I. Anisimov, Evaporation of a light-absorbing metal, High Temperature, 6(1), 110-114 (1968)].
  287. T.L. Perel’man, S.I. Anisimov, Avtomodel’noe reshenie zadachi o rekombinatsionnom raspade plazmy, Dokl. Akad. nauk SSSR, 172(4), 817-819 (1967) [T.L. Perel'man, S.I. Anisimov, Automodel Solutions of the Problem Relating to the Recombination Decay of Plasma, Sov. Phys. Dokl., 12, 136 (1967)], ADS: 1967SPhD...12..136P.
  288. S.I. Anisimov, T.L. Perel’man, Nelineinoe uravnenie diffuzii v kriticheskoi oblasti, Ukr. fiz. zhurn., 12(1), 105-110 (1967).
  289. S.I. Anisimov, A.V. Luikov, T.L. Perelman, Mass transfer in critical state, Papers of Japan. Society Mech. Eng., 1967, v. 1, p.245-250.
  290. S.I. Anisimov, T.L. Perelman, Diffusion in binary systems in a critical state, Int. J. Heat and Mass Transfer, 9(11), 1279-1283 (1966), Scopus: 2-s2.0-49949140346.
  291. S.I. Anisimov, A.M. Bonch-Bruevich, M.A. El’yashevich, Ya.A. Imas, dr., Deistvie moshchnykh svetovykh potokov na metally, Zh. tekhn. fiziki, 36 (7), 1273-1284 (1966) [S.I. Anisimov, A.M. Bonch-Bruevich, M.A. El’yashevich, Ya.A. Imas et al., Effect of powerful light fluxes on metals, Sov. Phys. Tech. Phys. 11, 945 (1967)].
  292. S.I. Anisimov, E.I. Vitkin, Nekotorye variatsionnye zadachi teorii teplovogo vzryva, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №4, 150-151 (1966) [S.I. Anisimov, E.I. Vitkin, Some variational problems in thermal explosion theory, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 7(4), 109-110 (1966)], ADS: 1966JAMTP...7R.109A.
  293. S.I. Anisimov, G.G. Vinberg, Matematicheskaya model’ vodnoi ekosistemy, V sb.: Fotosinteticheskie sistemy vysokoi produktivnosti, M., Nauka, 1966, s. 213-240.
  294. S.I. Anisimov, O sisteme uravnenii rosta i nekotorykh drugikh dinamicheskikh sistemakh, opisyvayushchikh biologicheskie ob’ekty, Biofizika, 10(2), 362 (1965) [S.I. Anisimov, Set of equations of growth and certain other dynamic systems modelling biological specimens, Biophysics, 10(2), 400-401 (1965)], Scopus: 2-s2.0-49749201725.
  295. S.I. Anisimov, O reshenii integral’nykh uravnenii otkrytykh rezonatorov, Opt. i spektr., 18(2), 522-523 (1965) [S.I. Anisimov, On the Solution of the Integral Equations of Open Resonators, Opt. Spectrosc., 18, 295 (1965)], ADS: 1965OptSp..18..295A.
  296. S.I. Anisimov, Izobretenie, Avt. Svidetel’stvo № 321651 ot 15 dekabrya 1965 g.
  297. S.I. Anisimov, O nemonotonnom izmenenii temperatury i plotnosti za frontom sil’noi udarnoi volny v gaze, Zh. tekhn. fiziki, 34 (4), 620-623 (1964).
  298. S.I. Anisimov, Zadacha o teplovom vzryve dlya pologo tsilindra, Inzh.-fiz. zhurn., 6, 115-116 (1964).
  299. S.I. Anisimov, N.M. Kuznetsov, E.F. Nogotov, Struktura udarnykh voln v vozdukhe s uchetom kinetiki khimicheskikh reaktsii i vozbuzhdeniya molekulyarnykh kolebanii azota, Teplofizika vys. temp., 2(3), 337-343 (1964).
  300. S.I. Anisimov, G.S. Romanov, O kinetike raspada dvukhatomnykh molekul v otsutstvie kolebatel’nogo ravnovesiya, Dokl. AN BSSR, 7, 376-377 (1963).
  301. S.I. Anisimov, Yu.V. Khodyko, Ob obtekanii perednei kriticheskoi tochki zatuplennogo tela gazom s zamedlennym vozbuzhdeniem kolebanii, Zh. tekhn. fiziki, 33(11), 1333-1337 (1963).
  302. S.I. Anisimov, O vliyanii kolebatel’noi relaksatsii na skorost’ dissotsiatsii dvukhatomnykh molekul, Zh. fiz. khimii, 37(12), 2754-2757 (1963).
  303. S.I. Anisimov, T.L. Perel’man, Ob odnoi nelineinoi zadache teploprovodnosti, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, № 5, 136-139 (1963).
  304. S.I. Anisimov, Yu.V. Khodyko, Konvektivnaya diffuziya v pogranichnom sloe pri techenii vnutri ugla, Dokl. AN BSSR, 6(1), 19-21 (1962), zbMath: 0106.39701.
  305. S.I. Anisimov, G.S. Romanov, Neravnovesnoe techenie vozdukha v soplakh, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №1, 76-81 (1962).
  306. S.I. Anisimov, E.F. Nogotov, O statsionarnoi teorii teplovogo vzryva, Teplofizika vys. temp., 1(2), 276-280 (1963).
  307. S.I. Anisimov, G.S. Romanov, Neravnovesnoe techenie dvukhatomnogo ideal’nogo gaza v soplakh, V sb.: Materialy konf. molodykh uchenykh AN BSSR, Minsk, 1962, s. 98-102.
  308. S.I. Anisimov, T.L. Perelman, On the investigation of heat transfer in the presence of chemical conversions, Int. J. Heat and Mass Transfer, 1(4), 269-272 (1961), Scopus: 2-s2.0-50549164338.
  309. T.L. Perel’man, S.I. Anisimov, O raspredelenii plotnosti zaryazhennykh chastits v meteornykh sledakh, Dokl. Akad. nauk SSSR, 136(4), 810-812 (1961).
  310. S.I. Anisimov, M.A. El’yashevich, Relaksatsionnye yavleniya pri techenii gaza s bol’shoi skorost’yu, Dokl. AN BSSR, 5(8), 324-326 (1961).
  311. S.I. Anisimov, O statsionarnom raspredelenii temperatury pri nalichii khimicheskoi reaktsii, Dokl. AN BSSR, 5, 380-382 (1961).
  312. S.I. Anisimov, Ob ustanovlenii kolebatel’nogo ravnovesiya za udarnoi volnoi, Zh. tekhn. fiziki, 31, 1491-1493 (1961).
  313. C.I. Anisimov, N.M. Kuznetsov, Avtomodel’nyi sil’nyi vzryv v vode, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №6, 167-168 (1961), zbMath: 0101.20502.
  314. S.I. Anisimov, T.L. Perel’man, Diffuziya zaryazhennykh chastits pri nalichii rekombinatsii, Tezisy dokl. i soobshchenii, Soveshchanie po teplo- i massoobmenu, Minsk, 1961, s. 3.
  315. S.I. Anisimov, O sil’nom vzryve v neideal’nom gaze, Zh. tekhn. fiziki, 30, 1124-1127 (1960).