Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications of nonequilibrium processes department

2020

 1. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Large-scale vertical vorticity generated by two crossing surface waves, Phys. Rev. Fluids 5, 094702 (2020).
 2. V.G. Krishtop, D.A. Zhevnenko, P.V. Dudkin, E.S. Gornev, V.G. Popov S.S. Vergeles, T.V. Krishtop, Tekhnologiya i primenenie elektrokhimicheskikh preobrazovatelei, Nanoindustriya, № S96-2, c. 450-456 (2020).
 3. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Virtual wave stress in deep-water crossed surface waves, arXiv:2004.06066.
 4. 2019

  1. V. Parfenyev, S. Belan, V. Lebedev, Universality in statistics of Stokes flow over a no-slip wall with random roughness, J. Fluid Mech., 862, 1084-1104 (2019); arXiv:1803.06723.
  2. A.I. D’yachenko, Integraly dvizheniya 1-D uravneniya Zakharova, Okeanologicheskie issledovaniya, 47(1), 43-50 (2019).
  3. I. Zaluzhnyy, R. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V. Lebedev, E. Pikina, E. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B. Ostrovskii, I. Vartanyants, First-order smectic-hexatic phase transition in thick liquid crystal films, Bull. APS, APS March Meeting 2019, March 4–8, 2019, Boston, MA, Abstract: B30.00003 (2019).
  4. 2018

   1. S. Derevyanko, A. Redyuk, S. Vergeles, S. Turitsyn, Invited Article: Visualisation of extreme value events in optical communications, APL Photonics 3, 060801 (2018).
   2. Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Anomalous behavior of the DNA liquid-crystalline dispersion particles and their phases, Chem. Phys. Lett., 707, 154-159 (2018).
   3. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, Boundary layer of elastic turbulence, J. Fluid Mech., 855, 910-921 (2018); arXiv:1708.05312.
   4. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, Intensity statistics in a long random fiber Raman laser, Optics Letters, 43(4), 651-654 (2018).
   5. E.I. Kats, A.R. Muratov, Simple analysis of scattering data with Ornstein-Zernike equation, Phys. Rev. E 97, 012610 (2018); arXiv:1709.08507.
   6. I.A. Zaluzhnyy, R.P. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R.M. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V.V. Lebedev, E.S. Pikina, E.I. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B.I. Ostrovskii, I.A. Vartanyants, Evidence of a first-order smectic – hexatic transition and its proximity to tricritical point in smectic films, Phys. Rev. E 98, 052703 (2018); arXiv:1806.00668.
   7. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Influence of a thin compressible insoluble liquid film on the eddy currents generated by interacting surface waves, Phys. Rev. Fluids 3, 064702 (2018); arXiv:1706.07310.
   8. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Philippe Cluzeau, Linear defects forming the ground state of polar free standing smectic-C* films, Soft Matter, 14(35), 7174-7179 (2018).
   9. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.R. Muzipov, S.V. Semyonov, E.I. Kats, Upakovka dvukhtsepochechnykh molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii i zhidkokristallicheskikh fazakh, sformirovannykh iz etikh chastits, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z., 18(2), 64-85 (2018) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.R. Muzipov, S.V. Semenov, E.I. Kats, Double-Stranded DNA Packing in Particles of Liquid-Crystalline Dispersions and Liquid-Crystalline Phases Obtained from These Particles, Liq. Cryst. and their Appl., 18(2), 64-85 (2018)].
   10. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Kogerentnyi perenos elektronnykh vozbuzhdenii v organicheskikh solnechnykh elementakh, ZhETF, 154(3), 662-678 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Coherent Transport of Electron Excitations in Organic Solar Cells, JETP 127(3), 566-580 (2018)].
   11. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, Spektry krugovogo dikhroizma dispersii i tekstury faz DNK, Optika i spektroskopiya, 125(6), 845-850 (2018) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, Circular Dichroism Spectra of DNA Dispersions and Textures of DNA Phases, Optics and Spectroscopy, 125(6), 1047–1052 (2018)].
   12. A.S. Bugaev, A.N. Antonov, V.M. Agafonov, K.S. Belotelov, S.S. Vergeles, P.V. Dudkin, E.V. Egorov, I.V. Egorov, D.A. Zhevnenko, S.N. Zhabin, D.L. Zaitsev, T.V. Krishtop, A.V. Neeshpapa, V.G. Popov, V.V. Uskov, A.S. Shabalina, V.G. Krishtop, Izmeritel’nye pribory na osnove molekulyarno-elektronnykh preobrazovatelei, Radiotekhnika i elektronika, 63(12), 1249-1262 (2018) [A.S. Bugaev, A.N. Antonov, B.M. Agafonov, K.S. Belotelov, S.S. Vergeles, P.V. Dudkin, E.V. Egorov, I.V. Egorov, D.A. Zhevnenko, S.N. Zhabin, D.L. Zaitsev, T.V. Krishtop, A.V. Neeshpapa, V.G. Popov, V.V. Uskov, A.S. Shabalina, V.G. Krishtop, Measuring Devices Based on Molecular-Electronic Transducers, J. Commun. Technol. Electron., 63(12), 1339–1351 (2018)].
   13. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Vozbuzhdennye elektronno-dyrochnye sostoyaniya v molekulyarnykh tsepochkakh, Khimiya vysokikh energii, 52(5), 375-384 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Excited Electron-Hole States in Molecular Chains, High Energy Chemistry, 52(5), 390–399 (2018)].
   14. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Avtoionizatsiya eksitonov v organicheskikh solnechnykh elementakh, Khimiya vysokikh energii, 52(5), 385-391 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Autoionization of Excitons in Organic Solar Cells, High Energy Chemistry, 52(5), 400–406 (2018)].
   15. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Fluktuatsii intensivnosti v slabonelineinom sluchainom signale v optovolokne s nakachkoi, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 70-71 (2018).
   16. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, 8 Rossiiskii seminar po volokonnym lazeram, Novosibirsk, 3-7 sentyabrya 2018. Tezisy dokladov, s. 97 (2018).
   17. L.L. Ogorodnikov, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Intensity Statistics of the Emission of Raman Random Fiber Laser, Optics, Photonics and Lasers: Proc. 1st International Conference on on Optics, Photonics and Lasers (OPAL' 2018), 9-11 May 2018, Barcelona, Spain, p. 257-260 (2018).
   18. S.A. Derevyanko, A. Redyuk, S. Vergeles, S. Turitsyn, Identifying Extreme PAPR in Coherent Optical Communications, Proc. 2018 European Conference on Optical Communication, ECOC 2018; Rome; Italy; 23-27 September 2018, Art.No. 8535373 (2018).
   19. S.S. Vergeles, L.L. Ogorodnikov, V.V. Lebedev, I.V. Kolokolov, Statistika intensivnosti v sluchainom volokonnom lazere, VII Mezhdunarodnaya konferentsiya po fotonike i informatsionnoi optike, Moskva, 24-26 yanvarya 2018. Sb. nauchnykh trudov, s. 184-185 (2018).
   20. 2017

    1. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, S.V. Semenov, L.A. Dadinova, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Re-entrant cholesteric phase in DNA liquid-crystalline dispersion particles, J. Biol. Phys., 43(1), 45-68 (2017).
    2. I.V. Kolokolov, Evolution of magnetic field fluctuations in two-dimensional chaotic flow, J. Phys. A 50, 155501 (2017).
    3. J. Peters, J. Marion, F. Natali, E. Kats, D.J. Bicout, The dynamical transition of lipid multilamellar bilayers as a matter of cooperativity, J. Phys. Chem. B 121(8), 6860-6868 (2017).
    4. I.V. Kolokolov, Spatial statistics of magnetic field in two-dimensional chaotic flow in the resistive growth stage, Phys. Lett. A 381(11), 1036-1040 (2017); arXiv:1609.03282.
    5. S.V. Yablonskii, N.M. Kurbatov, V.M. Parfenyev, Acoustic streaming in 2D freely suspended smectic liquid crystal film, Phys. Rev. E 95, 012707 (2017); arXiv:1612.02274.
    6. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, “Vozvratnaya” kholestericheskaya faza DNK, Optika i spektroskopiya, 123(1), 74-79 (2017) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, The re-entrant cholesteric phase of DNA, Opt. Spectrosc., 123(1), 56-69 (2017)].
    7. E.I. Kats, Fluctuational shift of nematic-isotropic phase transition temperature, Pis’ma v ZhETF, 105 (4), 229 (2017) [JETP Lett., 105(4), 246-249 (2017)].
    8. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Kollaps ostrovov v smekticheskikh svobodno podveshennykh nanoplenkakh, Pis’ma v ZhETF, 106 (4), 214-219 (2017) [P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Collapse of islands in freely suspended smectic nanofilms, JETP Lett., 106(4), 229-233 (2017)].
    9. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Krupnomasshtabnoe techenie v dvumernoi turbulentnosti pri staticheskoi nakachke, Pis’ma v ZhETF, 106(10), 633-636 (2017) [I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Large-scale flow in two-dimensional turbulence at static pumping, JETP Lett., 106(10), 659-661 (2017)].
    10. E.I. Kats, Netraditsionnye fazovye perekhody v zhidkikh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 187(9), 1022-1027 (2017) [E.I. Kats, Unconventional phase transitions in liquid crystals, Phys. Usp., 60(9), 949-953 (2017)].
    11. E.I. Kats, Spontaneous chiral symmetry breaking in liquid crystals, Fizika Nizkikh Temperatur, 43(1), 7-10 (2017) [Low Temp. Phys., 43(1), 5-7 (2017)].
    12. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Profile of a coherent vortex in two-dimensional turbulence at static pumping, arXiv:1711.02392.
    13. 2016

     1. S. Belan, V. Lebedev, G. Falkovich, Particle Dispersion in the Neutral Atmospheric Surface Layer, Boundary-Layer Meteorol., 159(1), 23-40 (2016).
     2. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, The gold nanoparticles influence the spatial ordering of double-stranded nucleic acid molecules, Frontiers Nanosci. Nanotech., 2(3), 135-143 (2016).
     3. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Velocity statistics inside coherent vortices generated by the inverse cascade of 2-D turbulence, J. Fluid Mech., 809, R2 (2016); arXiv:1609.00918.
     4. S. Belan, A. Chernykh, G. Falkovich, Phase transitions in the distribution of inelastically colliding inertial particles, J. Phys. A 49, 035102 (2016); arXiv:1503.04190.
     5. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Structure of coherent vortices generated by the inverse cascade of two-dimensional turbulence in a finite box, Phys. Rev. E 93, 033104 (2016); arXiv:1511.03113.
     6. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, G. Falkovich, Inelastic collapse and near-wall localization of randomly accelerated particles, Phys. Rev. E 93, 052206 (2016); arXiv:1603.02197.
     7. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of the anomalous critical behavior for the smectic-A–hexatic transition, Phys. Rev. E 93, 062707 (2016).
     8. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Effects of thin film and Stokes drift on the generation of vorticity by surface waves, Phys. Rev. E 94, 052801 (2016); arXiv:1607.04556.
     9. S.V. Filatov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, M.Yu. Brazhnikov, A.A. Levchenko, V.V. Lebedev, Nonlinear Generation of Vorticity by Surface Waves, Phys. Rev. Lett. 116, 054501 (2016).
     10. S. Belan, Concentration of diffusional particles in viscous boundary sublayer of turbulent flow, Physica A 443, 128-136 (2016).
     11. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Temperaturno-indutsirovannoe izmenenie upakovki dvukhtsepochechnykh lineinykh molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii, Biofizika, 61(3), 421-431 (2016) [Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Temperature-induced changes of the packing of double-stranded linear DNA molecules in particles of liquid-crystalline dispersions, Biophysics, 61(3), 351-360 (2016)].
     12. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Fazovyi perekhod “geksagonal’naya → kholestericheskaya upakovka” molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii, Dokl. Akad. nauk, 467(5), 556-559 (2016) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Katz, Hexagonal → cholesteric phase transition of DNA molecules in liquid-crystalline dispersion particles, Dokl. Phys. Chem., 467(2), 53–55 (2016)].
     13. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, O prostranstvennoi organizatsii dvukhtsepochechnykh molekul DNK v kholestericheskoi zhidkokristallicheskoi faze, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., 16(1), 71-82 (2016) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, About Spatial Organization of Double-Stranded DNA Molecules in Cholesteric Liquid-Crystalline Phase].
     14. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, Nonlinear generation of vorticity in thin smectic films, Pis’ma v ZhETF, 103 (3), 220-224 (2016) [JETP Letters, 103(3), 201-205 (2016)]; arXiv:1512.03763.
     15. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Tsepochechnye struktury i klastery iz chastits so smeshannym dipol’-kvadrupol’nym vzaimodeistviem v smekticheskikh svobodno podveshennykh nanoplenkakh, Pis’ma v ZhETF, 104 (4), 263-269 (2016) [P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Chain structures and clusters of particles with the mixed dipole–quadrupole interaction in smectic freely suspended nanofilms, JETP Lett., 104(4), 263-268 (2016)].
     16. S.S. Vergeles, Elektrodinamika sploshnykh sred. Otdel’nye voprosy : Uchebno-metodicheskoe posoboe, Moskva, MFTI, 2016.
     17. D.A. Zhevnenko, S.S. Vergeles, T.V. Krishtop, D.V. Tereshonok, E.S. Gornev, V.G. Krishtop, The simulation model of planar electrochemical transducer, Proc. SPIE 10224, 102241I (2016).
     18. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Why the smectic A – hexatic phase transition does not follow its universality class?, arXiv:1603.05360.
     19. I. Kolokolov, Kinematic dynamo in two-dimensional chaotic flow: the initial and final stages, arXiv:1603.08771.
     20. 2015

      1. M. Chertkov, S. Backhaus, V. Lebedev, Cascading of fluctuations in interdependent energy infrastructures: Gas-grid coupling, Appl. Energy, 160, 541–551 (2015); arXiv:1411.2111.
      2. V.N. Blinov, V.L. Golo, E.I. Kats, Fredericks transitions in biaxial nematics, Eur. Phys. J. E 38(7), 80 (2015).
      3. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, P.V. Komarov, E.I. Kats, Negatively Charged Gold Nanoparticles “Control” Double-Stranded DNAs Spatial Packing, J. Mater. Sci. Nanotechnol., 3(2), 1-13 (2015).
      4. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave kinetics of random fibre lasers, Nature Commun. 6, 6214 (2015).
      5. S. Belan, S. Vergeles, Plasmon mode propagation in array of closely spaced metallic cylinders, Optical Mater. Express, 5(1), 130-141 (2015).
      6. S. Belan, V. Parfenyev, S. Vergeles, Negative-angle refraction and reflection of visible light with a planar array of silver dimers, Optical Mater. Express, 5(12), 2843-2848 (2015).
      7. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear fluctuation effects in dynamics of freely suspended films, Phys. Rev. E 91, 032415 (2015); arXiv:1501.06703.
      8. S. Belan, Synchronization dynamics in diverse ensemble of noisy phase oscillators with asynchronous phase updates, Phys. Rev. E 92, 062910 (2015); arXiv:1503.02310.
      9. E.I. Kats, M.I. Monastyrsky, Immersed surfaces and membranes transformations, Phys. Scr. 90, 074003 (2015).
      10. Yu.M. Evdokimov, C.G. Ckupidin, V.I. Calyanov, V.V. Volkov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, O ppoctpanctvennoi opganizatsii dvuxtsepochechnyx molekul DNK v xolectepicheckoi zhidkokpictallicheckoi faze i chactitsax dicpepcii etoi fazy, Biofizika, 60(5), 861-876 (2015) [Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.V. Volkov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, About the spatial organization of double-stranded DNA molecules in the cholesteric liquid-crystalline phase and dispersion particles of this phase, Biophysics, 60(5), 708-721 (2015)].
      11. S. Belan, A. Chernykh, V. Lebedev, S. Vergeles, Confinement of inertial particles in viscous boundary layer of turbulent flow, Pis’ma v ZhETF, 101 (1), 14-18 (2015) [Confinement of inertial particles in the viscous boundary layer of a turbulent flow, JETP Letters, 101(1), 12-16 (2015)].
      12. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Quantum autoionization of molecular excitons and photovoltaic conversion, Pis’ma v ZhETF, 101 (1), 19-23 (2015) [JETP Letters, 101(1), 17-21 (2015)].
      13. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Profile of coherent vortices in two-dimensional turbulence, Pis’ma v ZhETF, 101 (3), 181-184 (2015) [JETP Letters, 101(3), 164-167 (2015)].
      14. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Topologicheskie defekty v smekticheskikh ostrovakh v svobodno podveshennykh plenkakh, Pis’ma v ZhETF, 101 (7), 505-511 (2015) [P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Topological defects in smectic islands in freely suspended films, JETP Letters, 101(7), 453-458 (2015)].
      15. P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Anomalii meniska mikrovklyuchenii v svobodno podveshennykh smekticheskikh plenkakh, Pis’ma v ZhETF, 102 (4), 272-277 (2015) [P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Anomalies of a meniscus of microinclusions in freely suspended smectic films, JETP Lett., 102 (4), 242-247 (2015)].
      16. E.I. Kats, Sily Van-der-Vaal’sa, Kazimira i Lifshitsa v myagkoi materii, Uspekhi fiz. nauk, 185 (9), 964-969 (2015) [E.I. Kats, Van der Waals, Casimir, and Lifshitz forces in soft matter, Phys. Usp. 58 (9), 892-896 (2015)].
      17. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, S.G. Skuridin, E. V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, Fiziko-khimicheskii i nanotekhnologicheskii podkhody k sozdaniyu “tverdykh” prostranstvennykh struktur DNK, Uspekhi khimii, 84(1), 27-42 (2015) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, S.G. Skuridin, E.V. Stykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, Physicochemical and nanotechnological approaches to creation of “rigid” spatial structures of DNA, Russ. Chem. Rev., 84(1), 27-42 (2015)].
      18. D.V. Churkin, I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, I.D. Vatnik, M.A. Nikulin, S.S. Vergeles, I.S. Terekhov, V.V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S.K. Turitsyn, Wave Kinetics of Random Fibre Lasers, Proc. 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (EQEC), paper EI_2_2 (Optical Society of America, 2015).
      19. D.V. Churkin, I. Kolokolov, E.V. Podivilov, I. Vatnik, M. Nikulin, S. Vergeles, I. Terekhov, V. Lebedev, G. Falkovich, S.A. Babin, S, Turitsyn, How Optical Spectrum of Random Fiber Laser is Formed, Proc. CLEO-QELS Fundamental Science, paper FW4D-5. Optical Society of America (May 2015).
      20. S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, Silicon “plasmonics” and optical field concentration at nanometer scale, Proc. SPIE 9544, 954415 (2015).
      21. A.K. Sarychev, G. Tartakovsky, S. Vergeles, V. Parfenyev, Thermal phenomena in quantum plasmonics, Proc. SPIE 9547, 95470A (2015) [Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical Properties XIII, San Diego, CA, USA, August 09, 2015. Ed. by Allan D. Boardman, Din Ping Tsai].
      22. 2014

       1. E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, B.P. Gorshunov, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, A.S. Prokhorov, M. Dressel, Vibrational states of a water molecule in a nano-cavity of beryl crystal lattice, J. Chem. Phys. 140, 224317 (2014); arXiv:1401.5760.
       2. I.V. Kolokolov, N.T. Trung, Activation instanton in real-time formalism, Mod. Phys. Lett. B 28(16), 1450128 (2014).
       3. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Quantum theory of a spaser-based nanolaser, Optics Express, 22(11), 13671-13679 (2014); arXiv:1402.1930.
       4. B.P. Gorshunov, E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, E.A. Motovilova, V.V. Lebedev, A.S. Prokhorov, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, V.V. Uskov, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, Ch. Kadlec, V. Dressel, THz–IR spectroscopy of single H2O molecules confined in nanocage of beryl crystal lattice, Phase Transitions, 87(10-11), 966-972 (2014).
       5. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Asymptotic freedom at zero temperature in free-standing crystalline membranes, Phys. Rev. B 89, 125433 (2014) [Erratum - Phys. Rev. B 94, 079904(E) (2016)]; arXiv:1312.6476.
       6. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Comment on “Thermodynamics of quantum crystalline membranes”, Phys. Rev. B 90, 176301 (2014); arXiv:1407.4298.
       7. S. Belan, I. Fouxon, G. Falkovich, Localization-Delocalization Transitions in Turbophoresis of Inertial Particles, Phys. Rev. Lett. 112, 234502 (2014); arXiv:1404.6249.
       8. I.S. Terekhov, S.S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Conditional Probability Calculations for the Nonlinear Schrödinger Equation with Additive Noise, Phys. Rev. Lett. 113, 230602 (2014); arXiv:1411.6792.
       9. J. Laurie, G. Boffetta, G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, Universal Profile of the Vortex Condensate in Two-Dimensional Turbulence, Phys. Rev. Lett. 113, 254503 (2014); arXiv:1406.1349.
       10. Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, The Physicochemical and Nanotechnological Approaches to Creation of “Rigid” DNA Nanoconstructions, The Open Nanoscience Journal, 8, 1-12 (2014).
       11. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, E.I. Kats, N.G. Khlebtsov, S.G. Skuridin, Ctpuktupnaya nanotexnologiya nukleinovyx kiclot: sozdanie “zhidkikh” i “tvyordykh” nanokonstruktsii DNK, Vestnik RAN, 84(8), 694-707 (2014) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, E.I. Katz, N.G. Khlebtsov, S.G. Skuridin, Structural nanotechnology of nucleic acids: Designing “Liquid” and “Rigid” DNA nanoconstructions, Herald of the RAS, 84(4), 252-264 (2014)].
       12. Y. M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, G.A. Shafeev, E.I. Kats, The gold nanoparticles influence double-stranded dann molecules «recognition» and prevent formation of their cholesteric structure, Zhidkie kristally i ikh prakticheskoe ispol’zovanie, 14(4), 5-21 (2014).
       13. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, E.V. Podivilov, S.S.Vergeles, Theory of random fiber laser, ZhETF, 146(6), 1295-1300 (2014) [JETP 119(6), 1134-1139 (2014)].
       14. V.L. Golo, E.I. Kats, D.O. Sinitsyn, Odnomernye tekstury biaksial’nykh zhidkikh kristallov, Nanostruktury. Matematicheskaya fizika i modelirovanie, 10(1), 29-38 (2014).
       15. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Step-by-step first order antiferroelectric-paraelectric transition induced by frustration and electric field, Pis’ma v ZhETF, 99 (4), 218-222 (2014) [JETP Letters, 99(4), 191-195 (2014)].
       16. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Landau theory for helical nematic phases, Pis’ma v ZhETF, 100 (2), 118-121 (2014) [JETP Letters, 100(2), 110-113 (2014)]; arXiv:1406.4588.
       17. I.A. Fyodorov, V.M. Parfenyev, G.T. Tartakovsky, S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, Allowable number of plasmons in nanoparticle, Pis’ma v ZhETF, 100 (8), 591-595 (2014) [I.A. Fedorov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, G.T. Tartakovsky, A.K. Sarychev, JETP Letters, 100(8), 530-534 (2014)]; arXiv:1308.0811.
       18. M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, B.N. Khlebtsov, E.I. Kats, Novyi nanobiomaterial – chastitsy zhidkokristallicheskikh dispersii DNK so vstroennymi klasterami iz nanochastits zolota, Rossiiskie nanotekhnologii, 9(3-4), 82-89 (2014) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, B.N. Khlebtsov, E.I. Kats, A new nanobiomaterial: particles of liquid-crystalline DNA dispersions with embedded clusters of gold nanoparticles, Nanotechnologies in Russia, 9(3-4), 194-202 (2014)].
       19. A.K. Sarychev, I.A. Fedorov, V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, G.T. Tartakovsky, Quantum plasmonics, In: META’14 - Singapore: The 5th Int. Conf. on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 20-23 May 2014, Singapore, Book of Abstr., p.461-465 (2014). ISBN : 978-2-9545460-2-5.
       20. E.S. Zhukova, B.P. Gorshunov, V.I. Torgashev, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, M. Dressel, Quantum behaviour of water molecule in gemstone: terahertz fingerprints, J. Phys. Conf. Ser., 486, 012019 (2014).
       21. A.K. Sarychev, I. Fyodorov. V.M. Parfenyev, G. Tartakovsky, S.S. Vergeles, Thermal instability in plasmonics, Proc. SPIE, 9278, 927806 (2014) (7 pages).
       22. 2013

        1. V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Surface modes in metal–insulator composites with strong interaction of metal particles, Appl. Phys. B 111(4), 577-588 (2013).
        2. B.P. Gorshunov, E.S. Zhukova, V.I. Torgashev, V.V. Lebedev, G.S. Shakurov, R.K. Kremer, E.V. Pestrjakov, V.G. Thomas, D.A. Fursenko, M. Dressel, Quantum Behavior of Water Molecules Confined to Nanocavities in Gemstones, J. Phys. Chem. Lett., 4(12), 2015-2020 (2013); arXiv:1310.6687.
        3. P.V. Dolganov, E.I. Kats, Landau theory description of polar smectic structures, Liquid Crystals Reviews, 1(2), 127-149 (2013).
        4. S. Belan, S. Vergeles, P. Vorobev, Adjustable subwavelength localization in a hybrid plasmonic waveguide, Optics Express, 21 (6), 7427-7438 (2013); arXiv:1211.1989.
        5. V.A. Benderskii, A.S. Kotkin, E.I. Kats, Revivals in Caldeira–Leggett Hamiltonian dynamics, Phys. Lett. A 377(10-11), 737-740 (2013); arXiv:1211.6042.
        6. V.L. Golo, E.I. Kats, A.A. Sevenyuk, D.O. Sinitsyn, Twisted quasiperiodic textures of biaxial nematic liquid crystals, Phys. Rev. E 88, 042504 (2013) [7 pages]; arXiv:1307.5792.
        7. D.J. Bicout, E.I. Kats, A.K. Petukhov, R.S. Whitney, Size Independence of Statistics for Boundary Collisions of Random Walks and Its Implications for Spin-Polarized Gases, Phys. Rev. Lett. 110, 010602 (2013) [5 pages]; arXiv:1112.4817.
        8. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Strukturnaya nanotekhnologiya nukleinovykh kislot: Zhidkokristallicheskii podkhod, Biofizika, 58(6), 987-1004 (2013) [Yu. M. Yevdokimov, V. I. Salyanov, E. I. Katz, S. G. Skuridin, Structural nucleic acid nanotechnology: Liquid-crystalline approach, Biophysics, 58(6), 775-790 (2013)].
        9. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Rasprostranenie vozbuzhdeniya v dlinnykh odnomernykh tsepochkakh: perekhod ot regulyarnoi kvantovoi k stokhasticheskoi dinamike, ZhETF, 143(1), 5-19 (2013) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Propagation of excitation in long 1D chains: Transition from regular quantum dynamics to stochastic dynamics, JETP 116(1), 1-14 (2013)].
        10. V.A. Benderskii, A.S. Kotkin, I.V. Rubtsov, E.I. Kats, Vibrational energy transport in molecular wires, Pis’ma v ZhETF, 98 (4), 247-250 (2013) [JETP Lett., 98(4), 219-222 (2013)]; arXiv:1307.3112.
        11. I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, Kh. Lauter, A.V. Puchkov, Neitronografiya polikristallicheskogo 4Ne v poristoi srede, Pis’ma v ZhETF, 98 (4), 261-264 (2013) [I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, H. Lauter, A.V. Puchkov, Neutron diffraction study of polycrystalline 4He in a porous medium, JETP Lett., 98(4), 233-236 (2013)].
        12. S.A. Belan, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Adjustable subwavelength localization in a hybrid plasmonic waveguide, Trudy MFTI, 5(1), 150-162 (2013).
        13. H.J. Lauter, E. Krotscheck, E. Kats, K. Herwig, A. Podlesnyak, D. Souleymane, G. Henry, A. Savici, An Ordered State of Dislocations in Solid Helium, APS March Meeting 2013, March 18-22, 2013, abstract #Y22.012.
        14. V.L. Golo, E.I. Kats, D.O. Sinitsyn, Topological metastability of textures in biaxial nematics, arXiv:1308.6479.
        15. A.K. Agladze, V.V. Lebedev, M.R. Trunin, O laboratorii biofiziki vozbudimykh sistem v MFTI, Trudy MFTI, 5(1), 80-83 (2013).
        16. 2012

         1. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Klastery iz nanochastits zolota v kvazinematicheskikh sloyakh chastits zhidkokristallicheskikh dispersii dvukhtsepochechnykh nukleinovykh kislot, Acta Naturae (russk.), 4(4), 80-93 (2012) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Katz, S.G. Skuridin, Gold Nanoparticle Clusters in Quasinematic Layers of Liquid-Crystalline Dispersion Particles of Double-Stranded Nucleic Acids, Acta Naturae (eng), 4(4), 78-90 (2012)].
         2. A. Ivanov, A. Shalygin, V. Lebedev, P. Vorobev, S. Vergiles, A.K. Sarychev, Plasmonic extraordinary transmittance in array of metal nanorods, Appl. Phys. A 107(1), 17-21 (2012).
         3. V.E. Babicheva, S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, S. Burger, Localized surface plasmon modes in a system of two interacting metallic cylinders, J. Opt. Soc. Amer. B 29(6), 1263-1269 (2012); arXiv:1204.5773.
         4. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Tail-constraining stochastic linear–quadratic control: a large deviation and statistical physics approach, J. Stat. Mech., P08007 (2012); arXiv:1204.0820.
         5. I.V. Kolokolov, N.T. Trung, Statistical properties of passive scalar in a random flow with a strong shear component, Phys. Lett. A 376(23), 1836–1838 (2012).
         6. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, Magnetic field induced order in quasi-one-dimensional systems, Phys. Lett. A 376(32), 2206–2208 (2012).
         7. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Intensity-dependent frequency shift in surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation, Phys. Rev. A 86, 043824 (2012) [5 pages].
         8. V.V. Lebedev, E.I. Kats, Long-scale dynamics of crystalline membranes, Phys. Rev. B 85, 045416 (2012) [7 pages].
         9. D.J. Bicout, E.I. Kats, Rupture of a biomembrane under dynamic surface tension, Phys. Rev. E 85, 031905 (2012) [9 pages]; arXiv:1112.4304.
         10. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Field-induced transitions between multilayer phases of polar smectic liquid crystals, Phys. Rev. E 86, 020701(R) (2012) [4 pages].
         11. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, E.I. Kats, Zakonomernosti obrazovaniya polyarnykh smekticheskikh faz pri frustral’nom vzaimodeistvii, ZhETF, 142(6), 1297-1308 (2012) [P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, E.I. Kats, Laws of formation of polar smectic phases under a frustrated interaction, JETP 113(6), 1140-1150 (2012)].
         12. I.V. Kolokolov, E.G. Obrazovskii, E.V. Podivilov, Fizicheskaya kinetika: Uchebnoe posobie - 3-e izd., ispr. i dop., M.: Izd-vo MFTI, 2012, 227 s. ISBN: 978-5-4437-0105-9.
         13. A.V. Ivanov, A.N. Shalygin, P.E. Vorobev, S.S. Vergeles, A.K. Sarychev, Plasmon excitation in array of adjoining metal nanorods: Field enhancement and optical sensing, Proc. Int. Conf. Days on Diffraction (DD 2012), St-Petersburg, May 28 - June 1 2012, p. 119-123.
         14. V.M. Parfenyev, S.S. Vergeles, Spaser in above-threshold regime: The lasing frequency shift, Proc. Int. Conf. Days on Diffraction (DD 2012), St-Petersburg, May 28 - June 1 2012, p. 188-191.
         15. S.S Vergeles, P.E. Vorob’yov, I.R. Gabitov, V.V. Lebedev, Rasprostranenie poverkhnostnykh plazmonnykh kolebanii po periodicheskoi reshyotke metallicheskikh tsilindrov malogo razmera, Materialy 5-go Rossiiskogo seminara po volokonnym lazeram, 27-30 marta 2012 g., Novosibirsk, s. 20-21.
         16. V.V. Lebedev, Stokhasticheskie protsessy pri peredache signalov po opticheskim voloknam, Materialy 5-go Rossiiskogo seminara po volokonnym lazeram, 27-30 marta 2012 g., Novosibirsk, s. 48.
         17. 2011

          1. S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Optical rogue waves in telecommunication data streams, Phys. Rev. A 83, 061801(R) (2011) [4 pages].
          2. S. Vergeles, S.K. Turitsyn, Reply to “Comment on ‘Optical rogue waves in telecommunication data streams’”, Phys. Rev. A 84, 067802 (2011) [2 pages].
          3. G. Falkovich, V. Lebedev, Vorticity statistics in the direct cascade of two-dimensional turbulence, Phys. Rev. E 83, 045301(R) (2011) [4 pages].
          4. K.S. Turitsyn, M. Chertkov, M. Vucelja, Irreversible Monte Carlo algorithms for efficient sampling, Physica D 240 (4-5), 410-414 (2011); arXiv:0809.0916.
          5. I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, G.A. Sizov, Magnetic field correlations in a random flow with strong steady shear, ZhETF, 140(2), 387-400 (2011) [JETP 113(2), 339-351 (2011)]; arXiv:1010.5904.
          6. A. Chernykh, V. Lebedev, Passive scalar transport in peripheral regions of random flows, ZhETF, 140(2), 401-412 (2011) [JETP 113(2), 352-362 (2011)]; arXiv:0912.1695.
          7. S.S. Vergeles, P.E. Vorobev, Motion of near-spherical micro-capsule in planar external flow, Pis’ma v ZhETF, 94 (7), 553-558 (2011) [JETP Lett., 94(7), 513-518 (2011)].
          8. S.S. Vergeles, V.V. Lebedev, P.E. Vorobev, Surface plasmon propagation in a metalic nanocylinder array, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 178-180.
          9. P.E. Vorobev, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Enhancement of electric field between two metallic granules due to plasmonic resonance, Int. Conference “Days of Diffraction’ 2011”, Saint Petersburg, May 30 – June 3, 2011. Book of Abstracts, p. 182-183.
          10. R. Pfitzner, K. Turitsyn, M. Chertkov, Statistical Classification of Cascading Failures in Power Grids, Proc. 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 24-29 July 2011, Art. No. 6039412 (8 pages); arXiv:1012.0815.
          11. K. Turitsyn, S. Backhaus, M. Ananyev, M. Chertkov, Smart Finite State Devices: A Modeling Framework for Demand Response Technologies, Proc. 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (IEEE CDC 2011), 12-15 Dec. 2011, Orlando, FL, pp. 7-14 (2011); arXiv:1103.2750.
          12. M. Chertkov, S. Backhaus, K. Turtisyn, V. Chernyak, V. Lebedev, Voltage Collapse and ODE Approach to Power Flows: Analysis of a Feeder Line with Static Disorder in Consumption/Production, arXiv:1106.5003.
          13. 2010

           1. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, Symmetries and Interaction Coefficients of Kelvin Waves, J. Low Temp. Phys., 161(5-6), 548–554 (2010); arXiv:1005.4575.
           2. V.V. Lebedev, V.S. L’vov, S.V. Nazarenko, Reply: On Role of Symmetries in Kelvin Wave Turbulence, J. Low Temp. Phys., 161(5-6), 606-610 (2010).
           3. V.R. Kogan, I.V. Kolokolov, V.V. Lebedev, Kinematic magnetic dynamo in a random flow with strong average shear, J. Phys. A: Math. Theor. 43, 182001 (2010).
           4. V.Y. Chernyak, M. Chertkov, D.A. Goldberg, K. Turitsyn, Non-Equilibrium Statistical Physics of Currents in Queuing Networks, J. Stat. Phys., 140 (5), 819-845 (2010); arXiv:1001.5454.
           5. V. Lebedev, S. Vergeles, P. Vorobev, Giant enhancement of electric field between two close metallic grains due to plasmonic resonance, Opt. Lett., 35 (5), 640-642 (2010); arXiv:0910.5716.
           6. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Universal Velocity Profile for Coherent Vortices in Two-Dimensional Turbulence, Phys. Rev. E 81, 015302(R) (2010) [4 pages]; arXiv:0909.1575.
           7. P. Vorobev, Electric field enhancement between two parallel cylinders due to plasmonic resonance, ZhETF, 137(2), 220-225 (2010) [JETP, 110(2), 193-198 (2010)].
           8. I.V. Kolokolov, Statisticheskaya geometriya dvumernogo khaoticheskogo perenosa, Pis’ma v ZhETF, 92 (2), 111-113 (2010) [I.V. Kolokolov, Statistical geometry of chaotic two-dimensional transport, JETP Lett., 92(2), 107-109 (2010)].
           9. I.V. Kolokolov, E.G. Obrazovskii, E.V. Podivilov, Fizicheskaya kinetika: Uchebnoe posobie - 2-e izd., ispr. i dop.,, M.: Izd-vo MFTI, 2010, 224 s. ISBN: 978-5-7417-0333-5.
           10. Q. Zhang, K.S. Turitsyn, T.A. Witten, Plugs in rough capillary tubes: enhanced dependence of motion on plug length, arXiv:1003.2732.
           11. K.S. Turitsyn, Statistics of voltage drop in radial distribution circuits: a dynamic programming approach, arXiv:1006.0158.
           12. G. Falkovich, V. Lebedev, M. Stepanov, Vorticity statistics in the direct cascade of two-dimensional turbulence, arXiv:1011.3647.
           13. 2009

            1. M. Chertkov, V. Lebedev, N. Vladimirova, Reactive Rayleigh-Taylor Turbulence, J. Fluid Mech., 633, 1-16 (2009); arXiv:0807.3772.
            2. A. Gamba, I. Kolokolov, V. Lebedev, G. Ortenzi, Universal features of cell polarization processes, J. Stat. Mech., P02019 (2009); arXiv:0810.5410.
            3. K.S. Turitsyn, L. Lai, W.W. Zhang, Asymmetric Disconnection of an Underwater Air Bubble: Persistent Neck Vibrations Evolve into a Smooth Contact, Phys. Rev. Lett., 103, 124501 (2009) [4 pages]; arXiv:0902.0393.
            4. I.V. Kolokolov, E.V. Podivilov, E.G. Obrazovskii, Fizicheskaya kinetika, M.: Izd-vo MFTI, 2009, 209 str. ISBN: 978-5-94356-826-8.
            5. V. Lebedev, A. Chernykh, Struktura passivnogo skalyara v periferiinoi oblasti sluchainogo potoka, Trudy Seminara po vychislitel’nym tekhnologiyam v estestvennykh naukakh. Vyp. 1. Vychislitel’naya fizika / Pod red. R. R. Nazirova. M. : Izd-vo KDU, 2009, str.144-152.
            6. 2008

             1. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Nearly spherical vesicles in an external flow, New J. Phys., 10, 043044 (2008) (35 pp); arXiv:0705.3543.
             2. P. Vorobev, Role of membranes in hydrodynamic interaction of small particles, Phys. Rev. E 77, 046306 (2008).
             3. K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Wrinkling of Vesicles during Transient Dynamics in Elongational Flow, Phys. Rev. Lett., 100, 028103 (2008).
             4. J. Bec, M. Cencini, R. Hillerbrand, K. Turitsyn, Stochastic suspensions of heavy particles, Physica D 237(14-17), 2037-2050 (2008); arXiv:0710.2507.
             5. S.S. Vergeles, Reologicheskie svoistva vzvesi vezikul, Pis’ma v ZhETF, 87 (9), 597-601 (2008) [S.S. Vergeles, Rheological properties of a vesicle suspension, JETP Lett., 87(9), 511-515 (2008)].
             6. A. Chernykh, V. Lebedev, Passive scalar structures in peripheral regions of random flows, Pis’ma v ZhETF, 87(12), 782-786 (2008) [JETP Lett., 87(12), 682-686 (2008)].
             7. R.K. Bega, V.V. Lebedev, I.N. Khlyustikov, Elektrostatika - Uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya starshikh klassov srednei shkoly, M.: Izd-vo MTsNMO, 2008 - 320 s. ISBN: 978-5-94057-408-8.
             8. 2007

              1. A. Shafarenko, K.S. Turitsyn, S.K. Turitsyn, Information-Theory Analysis of Skewed Coding for Suppression of Pattern-Dependent Errors in Digital Communications, IEEE Transactions on Communications, 55(2), 237-241 (2007).
              2. S.A. Derevyanko, G. Falkovich, K. Turitsyn, S. Turitsyn, Lagrangian and Eulerian descriptions of inertial particles in random flows, J. Turbulence, 8, Art. No 16 (2007) (18pages).
              3. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Strong effect of weak diffusion on scalar turbulence at large scales, Phys. Fluids, 19, 101703 (2007); arXiv:0706.2928.
              4. K. Turitsyn, M. Chertkov, V.Y. Chernyak, A. Puliafito, Statistics of entropy production in linearized stochastic systems, Phys. Rev. Lett. 98, 180603 (2007); nlin/0609051.
              5. M. Chertkov, C. Connaughton, I. Kolokolov, V. Lebedev, Dynamics of energy condensation in two-dimensional turbulence, Phys. Rev. Lett. 99, 084501 (2007).
              6. A. Gamba, I. Kolokolov, V. Lebedev, G. Ortenzi, Patch coalescence as a mechanism for eukaryotic directional sensing, Phys. Rev. Lett. 99, 158101 (2007); arXiv:0810.5409.
              7. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Dynamics of nearly spherical vesicles in an external flow, Phys. Rev. Lett. 99, 218101 (2007); arXiv:0705.3543.
              8. K.S. Turitsyn, Polymer dynamics in chaotic flows with a strong shear component, ZhETF, 132(3), 746-755 (2007) [JETP, 105(3), 655-664 (2007)]; nlin/0501025.
              9. K.S. Turitsyn, S.S. Vergeles, Dynamics of wrinkles on a vesicle in external flow, arXiv:0705.3539.
              10. 2006

               1. S.S. Vergeles, Prostranstvennaya zavisimost’ korrelyatsionnykh funktsii passivnogo skalyara v raspadnoi zadache s krupnomasshtabnym polem skorosti, ZhETF, 129(4), 777-796 (2006) [S.S. Vergeles, Spatial dependence of correlation functions in the decay problem for a passive scalar in a large-scale velocity filed, JETP, 102(4), 685-701 (2006)].
               2. M. Chertkov, C. Connaughton, I. Kolokolov, V. Lebedev, Growing condensate in two-dimensional turbulence, nlin/0612052.
               3. S.A. Derevyanko, G. Falkovich, K. Turitsyn, S. Turitsyn, Explosive growth of inhomogeneities in the distribution of droplets in a turbulent air, nlin/0602006.
               4. 2005

                1. A. Celani, A. Puliafito, K. Turitsyn, Polymers in linear shear flow: A numerical study, Europhys. Lett., 70 (4), 464-470 (2005); nlin/0503029.
                2. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, K. Turitsyn, Polymer statistics in a random flow with mean shear, J. Fluid Mech., 531, 251-260 (2005); cond-mat/0411705.
                3. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Effects of surface tension on immisible Rayleigh-Taylor turbulence, Phys. Rev. E 71, 055301 (2005) (4 pages).
                4. A. Puliafito, K. Turitsyn, Numerical study of polymer tumbling in linear shear flows, Physica D 211 (1-2), 9-22 (2005); nlin/0509002.
                5. A. Shafarenko, K.S. Turitsyn, S.K. Turitsyn, Skewed coding for suppression of pattern-dependent errors, Proc. ECOC 2005: 31st European Conference on Optical Communication, Glasgow, 25-29 Sept. 2005. Vol.2, 193-194 (2005).
                6. 2004

                 1. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, A. Peleg, Outage probability for soliton transmission, Europhys. Lett., 66 (4), 499-505 (2004).
                 2. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, PMD-induced fluctuations of bit-error rate in optical fiber systems, J. Lightwave Technol., 22 (4), 1155-1168 (2004).
                 3. M. Chertkov, I. Gabitov, I. Kolokolov, T. Schäfer, Periodic compensation of polarization mode dispersion, J. Opt. Soc. Am. B 21 (3), 486-498 (2004).
                 4. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Interaction of solitons through radiation in optical fibers with randomly varying birefringence, Optics Letters, 29(11), 1245-1247 (2004).
                 5. V.V. Lebedev, K.S. Turitsyn, Passive scalar evolution in peripheral regions, Phys. Rev. E 69, 036301 (2004) (11 pages); nlin/0309019.
                 6. Y. Chung, V.V. Lebedev, S.S. Vergeles, Radiation-induced interaction of optical solitons in fibers with randomly varying birefringence, Phys. Rev. E 69, 046612 (2004) (16 pages).
                 7. G. Falkovich, I. Kolokolov, V. Lebedev, V. Mezentsev, S. Turitsyn, Non-Gaussian error probability in optical soliton transmission, Physica D 195 (1-2), 1-28 (2004).
                 8. I.V. Kolokolov, K.S. Turitsyn, Ob effektivnom uravnenii evolyutsii nelineinogo impul’sa v sluchaino-anizotropnoi srede, ZhETF, 125(2), 395-398 (2004) [I.V. Kolokolov, K.S. Turitsyn, Effective equation of nonlinear pulse evolution in a randomly anisotropic medium, JETP, 98 (2), 348-351 (2004)].
                 9. V.V. Lebedev, Fluktuatsionnye effekty v makrofizike, M. : MTsNMO, 2004. - 254 s. : il. - (Sovremennye lektsionnye kursy). - Bibliogr. : s. 247-253. Predm. ukaz. : s. 254. - ISBN 5-94057-163-8.
                 10. M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, K. Turitsyn, Tumbling of Polymers in a Random Flow with Mean Shear, cond-mat/0411704.
                 11. 2003

                  1. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Compensation for extreme outages caused by polarization mode dispersion and amplifier noise, Optics Express, 11(14), 1607-1612 (2003); physics/0303014.
                  2. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Extreme Outages due to Polarization Mode Dispersion, Optics Letters, 28(22), 2159-2161 (2003); physics/0303013.
                  3. A. Fouxon, V. Lebedev, Spectra of turbulence in dilute polymer solutions, Phys. Fluids, 15 (7), 2060-2072 (2003); nlin/0207008.
                  4. M. Chertkov, Y. Chung, A. Dyachenko, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Shedding and Interaction of solitons in weakly disordered optical fibers, Phys. Rev. E 67, 036615 (2003) [21 pages].
                  5. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Probability of anomalously large bit-error rate in long haul optical transmission, Phys. Rev. E 68, 066619 (2003) [4 pages]; cond-mat/0303073.
                  6. M. Chertkov, V. Lebedev, Decay of scalar turbulence revisited, Phys. Rev. Lett. 90, 034501 (2003); nlin/0209013.
                  7. M. Chertkov, V. Lebedev, Boundary effects on chaotic advection-diffusion chemical reactions, Phys. Rev. Lett. 90, 134501 (2003).
                  8. K.S. Turitsyn, S.A. Derevyanko, I.V. Yurkevich, S.K. Turitsyn, Information capacity of optical fiber channels with zero average dispersion, Phys. Rev. Lett. 91, 203901 (2003); physics/0303109.
                  9. V. Chernyak, M. Chertkov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Periodic and quasi-periodic compensation strategiesof extreme outages caused by polarization modedispersion and amplifier noise, Pis’ma v ZhETF, 78 (4), 234-237 (2003) [JETP Lett., 78 (4), 198-201 (2003)]; physics/0303015.
                  10. M. Chertkov, I.R. Gabitov, R. Indik, I. Kolokolov, V. Lebedev, E. Podivilov, Phase randomization technique in optical fibers with strong dispersion map: Reduction of intra-channel interactions, in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2003), paper MKK3.
                  11. M. Chertkov, Y. Chung, A. Dyachenko, I. Gabitov, I. Kolokolov, V. Lebedev, Shedding and interaction of solitons in weakly disordered optical fibers, in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2003), paper TuH6.
                  12. M. Chertkov, V. Lebedev, Acceleration of chemical reaction by chaotic mixing, nlin/0301037.